Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Mga Sanhi ng Pagdurugo ng Ilong

Expand Messages
 • jay manguba
  Local 1. 1. Pagkasugat 2. 2. Pamamaga 3. 3. Allergy 4. 4. Bagay na isinuksok sa ilong 5. 5. Bukol o tumor 6. 6. Hindi
  Message 1 of 2 , Jun 7, 2011


   Local

   1.      1. Pagkasugat

   2.       2. Pamamaga

   3.       3. Allergy

   4.       4. Bagay na isinuksok sa ilong

   5.       5. Bukol o tumor

   6.       6. Hindi matukoy na dahilan (idiopathic)

    

   Systemic

   1.       1. Altapresyon

   2.       2. Nakahahawang sakit

   a.      Tigdas

   b.      Influenza

   c.       Typhus

   3.       3. Pagbubuntis

   4.       4. Diabetes

   5.       5. Sakit sa dugo (e.g., hemophilia)  • Ebner Bon Maceda
   Mga hakbang na maaaring gawin upang maiwasan ang balinguyngoy: • Iwasan ang malakas na pagsingha. • Bumahing sa pamamagitan ng bukas na bibig.
   Message 2 of 2 , Jun 7, 2011

    Mga hakbang na maaaring gawin upang maiwasan ang balinguyngoy:

     Iwasan ang malakas na pagsingha.
     Bumahing sa pamamagitan ng bukas na bibig.
     Iwasan ang paglagay ng kahit anong solid sa iyong ilong, kabilang ang mga daliri at cotton applicators.
     Limitahan ang iyong paggamit ng mga gamot na maaaring makadagdag sa pagdurugo, tulad ng aspirin at ibuprofen. Ang anumang pag-aayos sa mga gamot, lalo na ang mga gamut gaya ng warfarin  at NSAIDs, ay dapat lamang gawin sa ilalim ng superbisyon ng manggagamot.
     Kumonsulta sa duktor kung ang allergy sa ilong ay hindi nakokontrol ng mga over-the-counter drugs.
     Tumigil sa paninigarilyo. Nagdudulot ito ng panunuyo at pagka-irita ng balat sa loob ng ilong.

   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.