Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ΟΙ 15 ΠΕΝΘΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟ Υ...

Expand Messages
 • kivotoshelp
  ΟΙ 15  ΠΕΝΘΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ...   Η κοίμηση τής Θεοτόκου... Διάσωσον από κινδύνους
  Message 1 of 1 , Aug 1, 2008

   ΟΙ 15  ΠΕΝΘΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ...

    


   Η κοίμηση τής Θεοτόκου... Διάσωσον από κινδύνους τούς δούλους σου Θεοτόκε !

    

   Οί μέρες αυτές πού διερχόμεθα ανήκουν στόν πένθιμο καλοκαιρινό κύκλο τής Ορθοδόξου Εκκλησίας.


   Καί λίγο πολύ, ακόμη καί οί πιό απόμακροι απ΄ αυτήν, θές από πατρογονική συνήθεια, θές γιά τά Εκκλησιαστικά πανηγύρια πού γίνονται στά χωριά τους, ή ακόμη, ( καί τό κυριότερο), από ζέση καί ζήλο πίστεως καί σεβασμού πρός την Παναγία, θυμούνται καί  τιμούν τίς μέρες αυτές με προσευχές, παρακλήσεις, καί τίς καθιερωμένες νηστείες...


   Συμφέρον όλων μας είναι η τήρηση τών εντολών τού Θεού, καί τής νηστείας καί ηθικής ιδιαίτερα, μιά καί ο λόγος Του είναι σαφής από αρχαιοτάτων χρόνων : 


   « καί εάν θέλητε καί εισακούσητέ μου, τά αγαθά τής γής φάγεσθε· εάν δέ μή θέλητε, μηδέ εισακούσητέ μου, μάχαιρα υμάς κατέδεται...» ( Ησαϊας Α΄ 19-20 )


     Μικρή αναφορά στήν Υπεραγία Θεοτόκο:     «Σύ είσαι Παρθένε το κήρυγμα των Προφητών, σύ είσαι το κήρυγμα το ιδικόν μας. Σέ, προσκυνούσιν οί άνθρωποι, και  Σέ, δοξάζουσιν οί Άγιοι…


   Χαίρε λοιπόν Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά Σού, και διά Σού μεθ΄ ημών…


   Μετά του Γαβριήλ Σε υμνούμεν,  μετά των Αγγέλων Σε δοξάζομεν, μετά των Προφητών Σε εγκωμιάζωμεν, ότι Σε εκήρυττον οί Προφήται, και διά Σε επροφήτευσαν άπαντες…


   Κυρία Θεοτόκε, Βασίλισσα, τιμή και δόξα των Χριστιανών, υψηλοτέραν των ουρανών και καθαρωτέραν του ηλίου, ελπίς των αμαρτωλών, βλέψον είς τον λαόν σου, ίδε την κληρονομίαν σου, πεπλανημένα πρόβατα είμεθα της μάνδρας του Υιού σου, λοιπόν φύλαξον ημάς από του νοητού λύκου και του διαβόλου τάς χείρας, αμαρτωλοί είμεθα και τρέχομεν είς την βοήθειάν σου, μη μας οργισθείς , και μη μας αποδιώξεις, διότι  όλοι από ένα ανθρώπινον γένος είμεθα…»


   ( από τον Μέγα Συναξαριστή του  Αυγούστου – λόγος Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού του Στουδίτου στην Κοίμηση της Θεοτόκου)

    

    

   ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ...

    

   Νομίζουν ότι μπορούν να ξεγελάσουν τον θρησκευόμενο Ελληνικό λαό, όπως ο αλήστου μνήμης παλαιός πρωθυπουργός πού έριχνε τα βάρη στήν ΕΕ γιά την κατάργηση του θρησκεύματος στίς νέες ταυτότητες, ενώ εκείνη επισήμως το διέψευδε !      

    

   Μάσκες, μάσκες, κι΄ ακόμη δεν ήλθαν τα καρναβάλια...

    

   Η τελευταία απόφαση τής "συντηρητικής" ( κατ΄ επίφαση )  Κυβέρνησης, γιά απαλλαγή μέ συνοπτικές διαδικασίες απο τό μάθημα τών  Θρησκευτικών όποιων μαθητών τό επιθυμούν,  δείχνει τό βάθος τού κακού μέσα στό οποίο κάποιοι ετοιμάζονται να ρίξουν την νέα γενιά τών Ελλήνων...


   Κι΄ έτσι, απροστάτευτα καί ανημέρωτα τά παιδιά αυτά μέσα στήν ανωριμότητα τής ηλικίας τους, θα γίνουν τα πιό εύκολα θύματα τών διαφόρων αιρέσεων, τών παραθρησκευτικών ομάδων, τών ναρκωτικών, καί τών διαστροφών, υπό το πρόσχημα τής "ελευθερίας στήν ηθική" καί τής "ελευθερίας τής συνείδησης..."


   Θα γίνουν μεθαύριο οί υπάκουοι δούλοι καί τά βαποράκια τών Ανατολικών θρησκειών, τών Εσωτεριστών, καί άλλων παρομοίων προπαγανδών πού συνήθως ψαρεύουν ανθρώπους γιά τα σωματεία τους κάνοντάς τους πλύση εγκεφάλου να τούς ακολουθήσουν καί να δουλέψουν αμισθί γι΄ αυτούς καί τίς σκοτεινές σέκτες τους...


   Ο κίνδυνος γιά τα παιδιά αυτά πού δεν θ΄ ακούσουν ποτέ λόγο Θεού θα είναι μεγάλος, τόσο γι΄ αυτά όσο καί γιά τούς γονείς τους...


   Καί καθόλου παράξενο εάν μιά μέρα δούμε αυτά τα παιδιά ( ή κάποια απ΄ αυτά τα παιδιά), μέσα στήν κρίση τής αγνοίας τους αλλά καί στό επιβαρυμένο κλίμα τής εποχής πού θα ζήσουν, νά σπάνε τα κεφάλια τών απελευθερωμένων γονιών τους πού υπέγραψαν χωρίς περίσκεψη τό "οχι στην θρησκεία καί στόν Θεό" γιά το παιδί τους...

    

   Οί 15 πένθιμες μέρες τού Αυγούστου...

    

    

   Βγάζουν τίς μάσκες σιγά-σιγά...

    


   http://www.kivotoshelp.gr/Pages/neotera.htm   Χρησιμοποιείτε Yahoo!
   Βαρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύ ματα (spam); Το Yahoo! Mail διαθέτει την καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών μηνυμάτων
   http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.