Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Noord-Brabant_Genealogy] vraag: Huwelijksvoorwaarden te Asten 1663

Expand Messages
 • Nynke van den Hooven
  Marlies, Op http://www.de-wit.net/bronnen/lichtenvoorde-verpachting-1782.htm kwam ik de volgende verklaringen voor malder en spint tegen: Malder, Mouder of
  Message 1 of 3 , Apr 7, 2003
  • 0 Attachment
   Marlies,

   Op http://www.de-wit.net/bronnen/lichtenvoorde-verpachting-1782.htm kwam ik
   de volgende verklaringen voor malder en spint tegen:
   Malder, Mouder of Mudde De hoeveelheid graan die voor één persoon tegelijk
   aan de molen mag worden gemalen.
   Spint 5 liter = 21 are, 1 schepel kan zijn 1/10, 1, of 1 Hl in deze akte 1
   Hl = 25 liter

   Op http://members.lycos.nl/GDelen/Delis_Peter.htm#_ftn1 is één malder gelijk
   aan een half mud = 150 liter

   Op http://www.xs4all.nl/~tonput/latijn/latidx.html vond ik dat servitus
   erfdienstbaarheid (op een huis of een stuk grond) betekent en servitutes
   (rerum) zijn erfdienstbaarheden.
   (http://users.pandora.be/michel.halin/worboeke.html (genealogisch
   woordenboek): erfdienstbaarheid is een last waarmede een erf bezwaard is,
   tot gebruik en ten nutte van een erf, het welk aan een andere eigenaar
   toebehoort

   Het is dus waarschijnlijk dat het hier een erfdienstbaarheid betreft die de
   pachter (Joost Roefs) moest uitvoeren. Een spint was kennelijk een
   inhoudsmaat en dus zal uitspinden betekenen dat hij d.m.v. een spint één
   malder rogge moest uitdelen in het armenhuis (?)

   En wat mij betreft mag je gerust elke Goede Vrijdag naar Asten om wat rogge
   uit te delen, maar aangezien een erfdienstbaarheid aan een erf "vastzit" en
   niet aan een persoon, denk ik dat niemand je daar uit historisch oogpunt toe
   kan verplichten :-). Tenzij de grond nog in de familie is, uiteraard!

   Hoe dat erf dan weer van die dienstbaarheid af kan komen, daar heb ik nog
   niet naar gezocht :-)!

   Met vriendelijke groet,
   Nynke van den Hooven.

   ----- Original Message -----
   From: <m.reuland@...>
   To: <Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Sunday, April 06, 2003 9:35 PM
   Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] vraag: Huwelijksvoorwaarden te Asten 1663


   > Beste allen,
   > bij mijn speurtocht te Helmond kwam ik de volgende huwelijksvoorwaarden
   tegen;
   >
   > Jan Jansen Claeuws (Claus) getrouwd (2e) met Lijsken Hansen bepalen op
   > 15-12-1663 onder meer, dat Joost Roefs,
   > .. dit "onder last en servituet" dat Joost of zijn nakomelingen, op Goede
   > Vrijdag, zal moeten "uitspinden" één malder rogge aan den "huysarmen" van
   Asten.
   > We dat zijn mogen zij zelfst bepalen.
   >
   > Nu mijn vragen:
   > 1. hoeveel is een malder rogge
   > 2. Ik ben kennelijk een nakomeling van Joost Joost Roefs; moet ik nu op
   Goede
   > Vrijdag in Asten verschijnen om een malder Rogge aan de huysarmen te
   geven?
   > Hoelang is zo´n bepaling geldig?
   >
   > Met vriendelijke groet
   > Marlies Reuland
   <knip>
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.