Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Update Homepage

Expand Messages
 • richardvanschaik
  Beste lezers, Ik heb zojuist mijn homepage ge-update met de laatste (soms hypothetische) gegevens waar ik over beschik. Er hebben sinds de vorige update in
  Message 1 of 1 , Oct 1, 2002
  • 0 Attachment
   Beste lezers,

   Ik heb zojuist mijn homepage ge-update met de laatste (soms
   hypothetische)
   gegevens waar ik over beschik. Er hebben sinds de vorige update in
   april
   2002 vele veranderingen plaatsgevonden, vooral toevoegingen van
   voorouders;
   1e generatie afstammingen en bronnen. Aan velen dank voor de gezonden
   toevoegingen, van de nieuw ingezonden toevoegingen heb ik de bron nu
   ingevoerd. Helaas alleen nog niet van alle oudere bronnen ik hoop dat
   de
   personen, die mij deze gegevens verstrekt hebben nog even geduld
   kunnen
   hebben voor de vermelding van hun homepage of naam. Door de discussie
   op
   news:soc.genealogy.benelux over het WBP heb ik gemeend de namen van
   nog
   levende personen te moeten verwijderen van mijn site (behalve mijn
   eigen
   naam, deze is weer toegevoegd). Het geeft wat meer werk, maar ik hoop
   dat
   mijn site nu aan de wettelijke eisen voldoet. Evenals sinds de vorige
   update
   heb ik KStableau van T. de Neef gebruikt voor het overzicht van de
   homepage
   (voor de link zie mijn openingspagina). In de nieuwe versie staan
   helaas nog
   een aantal vragen, hypothesen en mogelijk onvolkomenheden. Zoals
   altijd zijn
   alle opmerkingen, aanmerkingen, kritiek, wijzigingen, toevoegingen
   e.d. van
   harte welkom op mijn E-mail adres. Er staan op de homepage en
   onderliggende
   pagina's bijna 2400 personen, dit is slechts 7.5% van mijn totale
   bestand.
   Als u meer gegevens wilt hebben (alleen van reeds (voor zover mij
   bekend, of
   logischerwijs (geboren voor ~1890), overleden personen), of gewoon
   iets over
   mijn homepage wilt zeggen mail dan aan onderstaand adres.

   Groeten,
   Richard van Schaik

   F.M.A.van.Schaik@...
   http://home.hccnet.nl/f.m.a.van.schaik
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.