Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Lezing 5 oktober 2013

Expand Messages
 • Sjaak Hoornick
  De Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Zeeland organiseert de lezing. Op zaterdag 5 oktober 2013 zal dhr. Frits van Oostvoorn een lezing houden met
  Message 1 of 1 , Sep 18, 2013
   De Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Zeeland organiseert de lezing.
   Op zaterdag 5 oktober 2013 zal dhr. Frits van Oostvoorn een lezing houden met als titel: "Mijn voorouders, vissers op Overflakkee van eind 17e tot begin 19e eeuw, opbloei en neergang van de zeevisserij".
    
   Toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
   Aanvang: 14.00 uur
   Waar: "De Vroone"; C.D. Vereekestraat 74; 4421 CE te Kapelle.
    
   De zoektocht naar de voorouders met de achternaam "van Oostvoorn" leidde naar een zestal generaties, die vanaf 't midden van de 17e tot het begin van de 19e eeuw hebben geleefd op het eiland Goeree-Overflakkee. Het merendeel van deze voorouders waren vissers en dus sterk afhankelijk van de zeevisserij. Op het succes van deze zeevisserij waren voorts bestuurlijke en economische ontwikkelingen in de streek, gedurende de Republiek en het Franse bewind, van grote invloed. Daar waar relevant komen deze dan ook aan de orde.
   De spreker begint met een korte geschiedenis van het ontstaan van het eiland, gelegen in de delta van Schelde, Maas en Rijn en bespreekt de gevolgen van het ontstaan van vissershavens, vruchtbare landbouwgronden en de belangrijke bestuurlijke kenmerken van het eiland. Hij vertelt waar en hoe de eerste vooroudergeneraties op het eiland woonden en waarom zij later verhuisden naar Sommelsdijk. Vervolgens beschrijft hij waarom de zeevisserij en handel in verse zeevis, vanuit Sommelsdijk en Middelharnis, naar alle grote steden in de regio Zuidwest Nederland en Londen zo succesvol waren. Hierbij wordt ingegaan op de rol van de visafslag, de visserijtechnieken, soorten zeevis, visserijmethoden en hoe grote problemen, waaronder de verzanding van de havens werden opgelost.
   Tenslotte toont de spreker aan, dat het visserijbedrijf in Middelharnis e.o. door haar bijzondere positie in de regio, een grote opbloei doormaakte ten tijde van de Republiek.
    
   In het laatste deel van de lezing, behandelt hij de zeer negatieve gevolgen van het Franse bewind, vanaf 1795 tot 1814, voor de zeevisserij en de consequenties daarvan voor de laatste vooroudergeneraties in Middelharnis. Stuk voor stuk komen de aan de zeevisserij, gedurende deze periode, opgelegde maatregelen aan de orde. En wordt aangegeven hoe en in welke mate de vissers getroffen worden en hoe deze zich aan de nieuwe situatie trachten aan te passen. Voorts wordt stil gestaan bij de invoering van de dienstplicht voor Napoleon en de gevolgen daarvan voor de inwoners van Middelharnis, w.o. de betovergrootvader van de spreker.
   Tenslotte wordt besproken waarom hij en vele andere inwoners, als gevolg van de neergang van de zeevisserij gedurende het Franse bewind, het eiland daarna verlaten.
    
   U ziet dat er bij deze boeiende lezing een aantal zaken voorkomen die ongetwijfeld uw belangstelling hebben gewekt. Kom naar deze lezing, u zult er zeker geen spijt van hebben.
    
   Met vriendelijke groeten.
   Sjaak Hoornick
   PR-functionaris NGV, afd. Zeeland
   ... voorouders komen tot leven ...
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.