Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Peeter Teunissen van Grinsven te Den Dungen

Expand Messages
 • BJ
  Ik ben op zoek naar gegevens over het gezin van Peeter Teunissen van Grinsven en de herkomst van zijn gezin. Er is een aanzienlijke familie van Grinsven in
  Message 1 of 1 , Jul 27, 2013
   Ik ben op zoek naar gegevens over het gezin van Peeter Teunissen van Grinsven en de herkomst van zijn gezin. Er is een aanzienlijke familie van Grinsven in Den Dungen, maar ik kan Peeter en zijn vader Teunis/Anthonis er nog niet in plaatsen.

   Dit is wat ik heb aan aanwijzingen (alle kopieen hieronder):

   1)Een doop van Henrixken 1661 Den Dungen (moeder Jenneken Peters)
   2) Een doop van Francis 1666 te Den Dungen (moeder Jenneken Dirick Moers) Deze francis verhuist naar Eindhoven/Tongelre en huwt daar met Anthonetta Joannes van Gruijthujsen (uit het adellijke brugse geslacht)
   3)Een testament tussen Peeter Thonissen van Grinsven en Jenneken Jacob Morren uit juli 1680. Peeter ligt dan "cranck te bedde"
   4)Verkoop uit augustus 1680 van een herberg te Den Dungen doorJenneken Jacob Morren als weduwe van Peter Thonissen van Grinsven
   5) Overlijden van Jenneken Peters van grinsven
   6) verkoop van grond door Handersken Teunissen, Anthonetta Teunissen en francis Peters van grinsven (zussen en broer) in 1695 te Sint MIchielsgestel
   7) testament van Peeter Anthonissen uit 1695 (acte nog niet ingezien, wellicht meet informatie?)


   1) Kind Henrixken Teunissen
   Geslacht v
   Vader Peeter Teunissen
   Moeder Jenneken Peeters
   Getuige 1 Leijsken Rutten
   Soort registratie doopakte
   Religie RK
   Plaats Den Dungen
   Plaats doop Den Dungen
   Datum doop 03-02-1661
   Periode 1658-1683
   Deel Rooms-Katholiek doopboek 1658-1683
   Toegangsnr. 1433
   Inv.nr. 3

   2) Kind Franciscus Teunissen
   Geslacht m
   Vader Peeter Teunissen
   Moeder Jenneken Dirick Moers
   Getuige 1 Isaac Dirick Moers
   Getuige 2 Meriken Rutten
   Getuige 3 Lijsken Rutten
   Soort registratie doopakte
   Religie RK
   Plaats Den Dungen
   Plaats doop Den Dungen
   Datum doop 23-10-1666
   Periode 1658-1683
   Deel Rooms-Katholiek doopboek 1658-1683
   Toegangsnr. 1433
   Inv.nr. 3

   3) 00-07-1680 te St. Michielsgestel
   Testament van Peter Thonissen van Grinsven en zijn vrouw Jenneken Jacob Morren. Actum te St. Michielsgetsel
   aan de D
   unbgense Cant, getuigen zijn 2 smeden

   4) 5121.58 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.58)
   Schepenakte 144 Wij Hendrick Goijaert Cuijpers en Adriaen Jaspers van der Cammen, schepenen verklaren dat voor ons i..., 25-08-1680
   Beschrijving:

   Wij Hendrick Goijaert Cuijpers en Adriaen Jaspers van der Cammen, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Jenneken dochter van Jacob Morren weduwe van Peter Anthonissen van Grinsven, geassisteerd met haar voogd die door een testament daarin is bevoegd, opgemaakt voor notaris Jan van de Heuvel met wijlen haar man op 28 juli 1680, zoals ons is gebleken en verkoopt voor twee derde delen aan Jan Dircks van der Aa en voor 1/3e aan Agneeske Goijaert Simons een woonhuis of herberg alhier te St. Michielsgestel aan de Dungense Cant, ter plaatse genoemd aan de Linde, met de tuin, boomgaard en aanliggende erven, samen 4 lopenzaad 11 roedes, b.p. de gemeenschappelijke straat, Jan Thonis Thomassen van Beeck, Paulus (?) Adriaens de Smid. Dat bezit had wijlen haar man Peter Thonissen gekocht van de weduwe van Goijaert Simons, behalve de losse stenen op een hoop daar en behalve het geriefhout en de willigen op de gemeijnte daar aan de noordkant.

   5)Overledene Jenneke Peters van Grinsven
   Geslacht v
   Soort registratie begraafakte
   Plaats Den Dungen
   Plaats overlijden Den Dungen
   Datum begraven 01-12-1689
   Periode 1664-1716, 1720
   Deel Rooms-Katholiek begraafboek 1664-1720
   Pagina 50v
   Toegangsnr. 1433
   Inv.nr. 11


   6)Aktennr :148
   Folio :168-v
   Soort akte : verkoop
   Datum : 16-11-1695
   Wij gecommiteerden van heer Isaaq Elsevier drossaard, Wouter van de Meer,Jacobus van Grinsven, Jan van Gelderop en Cornelis Jan Maet, schepenenverklaren dat voor ons zijn verschenen Jan Schenkjes (zie volgende akte
   Schenxkes), inwoner van Den Bosch als man van Antonetta van Grinsven,
   daarin voor een derde part, Handersken Teunissen van Grin
   sven ook voor
   een derde part en Francis Peters van Grinsven voor het andere derde deel en
   verkopen aan seƱor Adriaen van de Keer (Heer?) koopman in Den Bosch eenstreep buitendijks teulland gelegen op de Horrick, groot ca. 2 lopenzaad, b.p.de gemeenschapp
   elijke straat, Gerit Goijaerts, de comparanten zelf,
   monsieur van Houtum in Den Bosch. Nog twee streepjes teulland ter zelfderplaatse als hiervoor, groot ca. 2 lopenzaad, b.p. de gemeenschappelijkestraat, de comparanten, Adriaen van Gielst, Gerit Goijaerts en meer anderen.
   Nog verkopen ze twee streepjes teulland daarlangs gelegen, groot ca. 2
   lopenzaad, b.p. Jan Teunissen, de comparanten zelf, de gemeenschappelijkestraat, Adriaen van Gielst en meer anderen, zoals de comparanten van wijlenhun ouders hebben geerfd.

   7) 5121 Schepenbank Sint-Michielsgestel, 1538-1810
   Vrijwillige rechtspraak
   Koop, verkoop, overdracht, hypotheek, geldlening, verpachting, (getuigen)verklaring en boedelscheiding
   Losse verkoopdossiers
   Bookmark Delen Reageren Archiefdienst aanvragen
   D403 De erfgenamen van Peter Antonissen, 1695
   Datering: 1695 1 omslag
   Vindplaats origineel: Den Bosch
   Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.