Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Koninklijke Heemkundige Kring Essen; inzake kwartierstaat J.A. Goossenaerts

Expand Messages
 • J.P.M. Withagen
  De eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep voor genealogie gaat door op donderdag 10 mei 2012 in de oude Pastorije, Essendonk 3 te Essen. Aanvang 20:00 uur
  Message 1 of 1 , May 4, 2012
  • 0 Attachment
   De eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep voor genealogie gaat door op donderdag 10 mei 2012 in de oude Pastorije, Essendonk 3 te Essen. Aanvang 20:00 uur   Op het programma staat de kwartierstaat van de heer J.A. Goossenaerts die op 21 maart 2012 op 111-jarige leeftijd te Essen is overleden.   Geachte belangstellenden en trouwe bezoekers van de bijeenkomsten,

   Zoals u ziet zijn er wat zaken veranderd. Dit wordt onze eerste bijeenkomst in de Oude Pastorije na jarenlang in het Mariaheem te Rouwmoer te zijn bijeengekomen.   Na in de afgelopen 25 jaar meer dan 100 Essense families onderzocht en besproken te hebben, gaan we ons nu ook richten op het uitwerken van kwartierstaten. Op deze manier kunnen families aan bod komen die te klein zijn voor een avondvullend progrmma.   Om zoveel mogelijk bezoekers van de bijeenkomst aanknopingspunten te geven voor verder onderzoek hebben we als stuurgroep besloten om ons niet te beperken tot uitsluitend de kwartierdragers maar ook de complete gezinssamenstelling met aangetrouwden (voor zover bekend) op te nemen. Dit is een gigantische klus! Wij vragen u dan ook om uw eigen gegevens mee te nemen zodat we wederzijds tot uitwisseling en aanvullingen kunnen komen.   In de te bespreken kwartierstaten zullen uiteraard gezinnen voorkomen die eerder besproken zijn; maar dat biedt de mogelijkheid om aanvullingen die naderhand gemeld zijn alsnog met u te delen.   Op 10 mei zullen de eerste negen generaties van de kwartierstaat van Jan Goosenaerts besproken worden. We zien daarin een aantal uitlopers naar Wouw, Roosendaal en Zundert, Rucphen en Kalmthout.

   Wij rekenen op een grote opkomst; er zal ruimschoots tijd zijn voor onderlinge uitwisseling van gegevens.

   Namens de stuurgroep,   Jos Withagen


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.