Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [Noord-Brabant_Genealogy] van Dongen

Expand Messages
 • Jan van den Bergh
  Dag Maarten Persoonskaart van Margriet Jan Cornelis Margriet Jan Cornelis1,2, dr. van Jan Cornelisz van Dongen (schepen en schout van Dongen) en Laurentia Jan
  Message 1 of 5 , Mar 31, 2012
   Dag Maarten   Persoonskaart van Margriet Jan Cornelis   Margriet Jan Cornelis1,2, dr. van Jan Cornelisz van Dongen (schepen en
   schout van Dongen) en Laurentia Jan Horsten.

   tr.

   met Jacob Cornelisse1.

   .   1. Erfdeling goederen Laurentien Horsten (DG89-245r), Type:
   Algemene akte, Archiefnaam: RHCT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: Verkoop
   akte, Pagina: 245r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: voor jun 1538

   2. Transport akte (DG91-061v), Type: Algemene akte,
   Archiefnaam: RHCT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 91, Bron onderwerp:
   een stuk grond, Pagina: 61v, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 19 feb
   1554   Zie mijn site onder menu punt 8 en dan RA Dongen   Tevens staat in het laatste/voorlaatste jaar? van de BL een genealogie
   Horsten.   Met vriendelijk groet,   Jan van den Bergh   <http://home.studieaccess.nl/bergh825/index.html>
   http://home.studieaccess.nl/bergh825/index.html   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Henk Telenet
   een tekst uit 1558, maar Margriet zonder vermelding van haar familie 1558, maart 19 n.st. 72r Margriet weduwe van Jacob Cornelis Heijmericks, dochter van
   Message 2 of 5 , Apr 1, 2012
    een tekst uit 1558, maar Margriet zonder vermelding van haar familie

    1558, maart 19 n.st. 72r
    Margriet weduwe van Jacob Cornelis Heijmericks, dochter van wijlen Jan Cornelis van Dongen cum tutore (met haar voogd) etc uit kracht van testament door wijlen Jacop haar man toen hij leefde en door Margriet voors eendrachtig gemaakt om zekere schulden en achterstanden, die Margriet en wijlen Jacob haar man voors toen hij leefde schuldig en ten achter zijn aan diverse personen, te vervallen en te betalen, legitime et hereditarie supportavit (heeft wettelijk en erfelijk overgegeven) aan Jacop zoon van wijlen Henrick sBeren, met afgaan en vertijen etc, een stuk beemd haar toebehorende in alle grootte zoals die gelegen is in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen Caluwiel, aldaar tussen:....

    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.