Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

3 x Jan van Son

Expand Messages
 • Frans van Son
  ... [Non-text portions of this message have been removed]
  Message 1 of 15 , Dec 4, 2011
   Graag reactie op de volgende informatie:
   >
   > Jan Jan Jacob Jan van Son wordt in 1504 nog als minderjarig vermeld en
   > in 1526 samen met zijn vrouw Mechteld Cornelis Jan die Metser (dochter
   > van De Metser van Esbeeck). Hij vestigt zich in Goirle nabij de kerk.
   >
   > In 1540 wordt zijn zoon Jan als minderjarig vermeld in Goirle. Hij
   > wordt ook omschreven als Jan Jans van Son van Goerl.
   >
   > Ik heb enkele vragen over deze Jan die op 13-12-1557 'nabij de kerck'
   > in Goirle woont.
   >
   > 1.Wanneer is deze Jan van Son geboren en waar? Met wie treedt hij in
   > het huwelijk, waar en wanneer?
   >
   > 2.Jan van Son heeft een zoon Jan die omstreeks 1565 geboren zou moeten
   > zijn. Ook van zijn zoon heb ik vrijwel geen gegevens.
   >
   > 3.Deze jan van circa 1565 heeft wederom een zoon, Jan Janse van Son
   > die in het huwelijk treedt met Mary Gerit Aert Pauwels Ravels.Ook van
   > deze Jan ontbreken de nodige gegevens. Over zijn kinderen heb ik wel
   > gegevens.
   >
   > Wie helpt mij aan meer informatie?
   >
   > Mailen kan via fvanson@....
   >


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Henk Telenet
   Frans Ik kan de verbinding niet helemaal volgen de eerste Jan Jan Jacob Jan geboren voor 1500 overleden voor 1537 Jan Jan Jans zoon van Jan Jans vS X Mechteld
   Message 2 of 15 , Dec 5, 2011
    Frans
    Ik kan de verbinding niet helemaal volgen

    de eerste Jan Jan Jacob Jan geboren voor 1500 overleden voor 1537

    Jan Jan Jans zoon van Jan Jans vS X Mechteld Gerit Aert Pauwels
    huwt in 1642 Wouterken Cornelis Wouter Spapen
    zie Br.Leeuw artikel Spapen

    hiertussen voor mij een groot gat van minstens 3 generaties

    wat ik wel heb

    1537, februari 10 n. St. | R 283/ 41r
    Sijmon zoon van wijlen jan van Zon als momber, Willem Willems vande Kerckhove als toesiender van Jan, Lijsbeth en Cornelis, kinderen van wijlen Jan van Zon en Mechteld, dochter van Cornelis van Esbeek verkoopt aan Wouter, zoon van wijlen Wouter smeets een stuk weiland, gelegen te Goirle In dat Goerlsche Broeck. Belendingen: Erfgen. Jan Onderst een zijde en een einde
    Matheeusd smeets en anderen ander zijde , die gemeijnt ander einde
    Jan van Zon had dit gekocht van joest Berijs Eelkens die het gekocht had van Gherit Hendrick van Gorp.

    1558, october 15 71r
    Jan zoon van wijlen Jan van Son legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven)aan Cornelia dochter van wijlen Jan van Son voornoemd, zijn zuster, simul cum omnibus literis et jure (samen met alle brieven en het recht), met afgaan en vertijen, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 26 stuivers elk jaar te vergelden op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit en van een huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer twee lopensaet, gelegen in de parochie van Ghoerll ter plaatse genaamd aen de Kerck aldaar tussen:
    erfenis van Mechtelt weduwe van Jan van Son met haar kinderen een zijde
    de Kerckstraet aldaar ander zijde , de gemeijn straat een einde
    een gemeijne akkerweg aldaar ander einde
    En nog uit en van een stuk land ook ongeveer twee lopensaet groot, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in de Wilt op de Kerckpat, aldaar tussen:
    erfenis van Joest Diercx een zijde
    erfenis van Heer Jan Soffaerts, priester ander zijde
    erfenis van Jan Michiel Soffaerts een einde , de gemeijn Kerckwech aldaar ander einde.
    Welke cijns van de 26 stuivers voors Jan zoon van wijlen Laureijs Zwagemakers beloofd en gekocht had van Mechtelt weduwe van Jan van Son, moeder van de eerste Jan voors, en die hem na de dood van zijn voors moeder tegen zijn zusters ten deel gevallen was pro ut in literis de Tilborch.
    Hij heeft beloofd op zich en al zijn goederen, hebbende en verkrijgende, dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen etc en in zijn naam te doen houden etc en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen, behalve dat de voors cijns ter kwijting staat naar inhoud en vermogen van de losbrieven, die daarvan zijn.
    Datum de 15e october '58, schepenen Pluijmen en Witte Allatum pro eosdem 22 mei '62.
    Sciendus est quod venditor hic supportaverat hunc censum duobus suis sororibus, Elizabetae nempe et Corneliae, sed quia predicta Cornelia excognoverat eodem XXa maij LXII quod sola Cornelia exuerat integram sommam pecuniariam fratris ex emptione debitam resignavit sorori cum jure quod ipsa jure emptionis et supportationis habuit. Allatum pro nobis scabinis.
    (Het is te weten, dat de verkoper deze cijns overgedragen had aan zijn twee zusters, namelijk Elizabet en Cornelia, maar omdat de voornoemde Cornelia bekend gemaakt had op deze 22e mei '62, dat alleen Cornelia de gehele geldsom verschuldigd uit de koop van haar broer had afgedaan aan haar zuster zodat deze het met recht van koop en overdrag gehad heeft. Uitgemaakt voor ons schepenen.    From: Frans van Son
    Sent: Sunday, December 04, 2011 8:54 PM
    To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
    Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] 3 x Jan van Son


    Graag reactie op de volgende informatie:
    >
    > Jan Jan Jacob Jan van Son wordt in 1504 nog als minderjarig vermeld en
    > in 1526 samen met zijn vrouw Mechteld Cornelis Jan die Metser (dochter
    > van De Metser van Esbeeck). Hij vestigt zich in Goirle nabij de kerk.
    >
    > In 1540 wordt zijn zoon Jan als minderjarig vermeld in Goirle. Hij
    > wordt ook omschreven als Jan Jans van Son van Goerl.
    >
    > Ik heb enkele vragen over deze Jan die op 13-12-1557 'nabij de kerck'
    > in Goirle woont.
    >
    > 1.Wanneer is deze Jan van Son geboren en waar? Met wie treedt hij in
    > het huwelijk, waar en wanneer?
    >
    > 2.Jan van Son heeft een zoon Jan die omstreeks 1565 geboren zou moeten
    > zijn. Ook van zijn zoon heb ik vrijwel geen gegevens.
    >
    > 3.Deze jan van circa 1565 heeft wederom een zoon, Jan Janse van Son
    > die in het huwelijk treedt met Mary Gerit Aert Pauwels Ravels.Ook van
    > deze Jan ontbreken de nodige gegevens. Over zijn kinderen heb ik wel
    > gegevens.
    >
    > Wie helpt mij aan meer informatie?
    >
    > Mailen kan via mailto:fvanson%40casema.nl.
    >

    [Non-text portions of this message have been removed]

    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Frans van Son
    ... Jan Jan Jacob Jan van Son x Mechteld Cornelis Jan die Metser van Esbeeck. Het huwelijk zal omstreeks 1520 voltrokken zijn in Goirle. Dit echtpaar kreeg
    Message 3 of 15 , Dec 7, 2011
     Op 5-12-2011 22:18, Henk Telenet schreef:
     >
     > Frans
     > Ik kan de verbinding niet helemaal volgen
     >
     > de eerste Jan Jan Jacob Jan geboren voor 1500 overleden voor 1537
     >
     > Jan Jan Jans zoon van Jan Jans vS X Mechteld Gerit Aert Pauwels
     > huwt in 1642 Wouterken Cornelis Wouter Spapen
     > zie Br.Leeuw artikel Spapen
     >
     > hiertussen voor mij een groot gat van minstens 3 generaties
     >
     > wat ik wel heb
     >
     > 1537, februari 10 n. St. | R 283/ 41r
     > Sijmon zoon van wijlen jan van Zon als momber, Willem Willems vande
     > Kerckhove als toesiender van Jan, Lijsbeth en Cornelis, kinderen van
     > wijlen Jan van Zon en Mechteld, dochter van Cornelis van Esbeek
     > verkoopt aan Wouter, zoon van wijlen Wouter smeets een stuk weiland,
     > gelegen te Goirle In dat Goerlsche Broeck. Belendingen: Erfgen. Jan
     > Onderst een zijde en een einde
     > Matheeusd smeets en anderen ander zijde , die gemeijnt ander einde
     > Jan van Zon had dit gekocht van joest Berijs Eelkens die het gekocht
     > had van Gherit Hendrick van Gorp.
     >
     > 1558, october 15 71r
     > Jan zoon van wijlen Jan van Son legitime et hereditarie vendidit et
     > supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven)aan
     > Cornelia dochter van wijlen Jan van Son voornoemd, zijn zuster, simul
     > cum omnibus literis et jure (samen met alle brieven en het recht), met
     > afgaan en vertijen, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 26 stuivers
     > elk jaar te vergelden op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit en van een
     > huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe
     > behorende, groot ongeveer twee lopensaet, gelegen in de parochie van
     > Ghoerll ter plaatse genaamd aen de Kerck aldaar tussen:
     > erfenis van Mechtelt weduwe van Jan van Son met haar kinderen een zijde
     > de Kerckstraet aldaar ander zijde , de gemeijn straat een einde
     > een gemeijne akkerweg aldaar ander einde
     > En nog uit en van een stuk land ook ongeveer twee lopensaet groot,
     > gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in de Wilt op de
     > Kerckpat, aldaar tussen:
     > erfenis van Joest Diercx een zijde
     > erfenis van Heer Jan Soffaerts, priester ander zijde
     > erfenis van Jan Michiel Soffaerts een einde , de gemeijn Kerckwech
     > aldaar ander einde.
     > Welke cijns van de 26 stuivers voors Jan zoon van wijlen Laureijs
     > Zwagemakers beloofd en gekocht had van Mechtelt weduwe van Jan van
     > Son, moeder van de eerste Jan voors, en die hem na de dood van zijn
     > voors moeder tegen zijn zusters ten deel gevallen was pro ut in
     > literis de Tilborch.
     > Hij heeft beloofd op zich en al zijn goederen, hebbende en
     > verkrijgende, dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen
     > etc en in zijn naam te doen houden etc en alle kommer en calangies van
     > zijnentwege daarop komende allemaal af te doen, behalve dat de voors
     > cijns ter kwijting staat naar inhoud en vermogen van de losbrieven,
     > die daarvan zijn.
     > Datum de 15e october '58, schepenen Pluijmen en Witte Allatum pro
     > eosdem 22 mei '62.
     > Sciendus est quod venditor hic supportaverat hunc censum duobus suis
     > sororibus, Elizabetae nempe et Corneliae, sed quia predicta Cornelia
     > excognoverat eodem XXa maij LXII quod sola Cornelia exuerat integram
     > sommam pecuniariam fratris ex emptione debitam resignavit sorori cum
     > jure quod ipsa jure emptionis et supportationis habuit. Allatum pro
     > nobis scabinis.
     > (Het is te weten, dat de verkoper deze cijns overgedragen had aan zijn
     > twee zusters, namelijk Elizabet en Cornelia, maar omdat de voornoemde
     > Cornelia bekend gemaakt had op deze 22e mei '62, dat alleen Cornelia
     > de gehele geldsom verschuldigd uit de koop van haar broer had afgedaan
     > aan haar zuster zodat deze het met recht van koop en overdrag gehad
     > heeft. Uitgemaakt voor ons schepenen.
     >
     > From: Frans van Son
     > Sent: Sunday, December 04, 2011 8:54 PM
     > To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
     > <mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com>
     > Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] 3 x Jan van Son
     >
     > Graag reactie op de volgende informatie:
     > >
     > > Jan Jan Jacob Jan van Son wordt in 1504 nog als minderjarig vermeld en
     > > in 1526 samen met zijn vrouw Mechteld Cornelis Jan die Metser (dochter
     > > van De Metser van Esbeeck). Hij vestigt zich in Goirle nabij de kerk.
     > >
     > > In 1540 wordt zijn zoon Jan als minderjarig vermeld in Goirle. Hij
     > > wordt ook omschreven als Jan Jans van Son van Goerl.
     > >
     > > Ik heb enkele vragen over deze Jan die op 13-12-1557 'nabij de kerck'
     > > in Goirle woont.
     > >
     > > 1.Wanneer is deze Jan van Son geboren en waar? Met wie treedt hij in
     > > het huwelijk, waar en wanneer?
     > >
     > > 2.Jan van Son heeft een zoon Jan die omstreeks 1565 geboren zou moeten
     > > zijn. Ook van zijn zoon heb ik vrijwel geen gegevens.
     > >
     > > 3.Deze jan van circa 1565 heeft wederom een zoon, Jan Janse van Son
     > > die in het huwelijk treedt met Mary Gerit Aert Pauwels Ravels.Ook van
     > > deze Jan ontbreken de nodige gegevens. Over zijn kinderen heb ik wel
     > > gegevens.
     > >
     > > Wie helpt mij aan meer informatie?
     > >
     > > Mailen kan via mailto:fvanson%40casema.nl.
     > >
     >
     > [Non-text portions of this message have been removed]
     >
     > [Non-text portions of this message have been removed]
     > Ik zal proberen om iets meer duidelijkheid te verschaffen:
     >
     Jan Jan Jacob Jan van Son x Mechteld Cornelis Jan die Metser van
     Esbeeck. Het huwelijk zal omstreeks 1520 voltrokken zijn in Goirle.
     Dit echtpaar kreeg drie kinderen, iets dat jij aan de hand van de akten
     ook onderschrijft: namelijk Lijsbeth, Cornelia en Jan (voluit Jan Jans
     van Son van Goerl). Deze Jan wordt in1540 nog als minderjarig vermeld
     (Protocol van Tilburg en Goirle nr. 287 fol. 15v.) zoals ook jij
     onderschrijft. Hij woont nabij de kerk in Goirle tot 13-12-1557.
     Van deze Jan zoek ik de geboortedatum en plaats, de huwelijksdatum en de
     partner.
     Jan heeft kennelijk een zoon die ook Jan heet (Jan Janssoon van Son die
     woont in Goirle in 1599 (Schepenbank Tilburg en Goirle 1599 arch. nr.
     14. deel 345 pag. 20r.) en ook 24v, 31v. en 42r.) Jan zal geboren zijn
     vermoedelijk omstreeks 1565.
     Ook deze Jan heeft weer een zoon Jan Janse van Son (GA Tilburg 368fol
     123 v. (18-12-1664) en over zijn gezin R-346-1640-16; R360-1645- 216v en
     224v en R349-1613-62).
     Deze jan die woont te Tyvoirt bij de kerk, is getrouwd vermoedelijk rond
     1615 met Marij Gerit Aert Pauwels [Ravels].
     Dat echtpaar krijgt 6 kinderen:
     - Jan Jansen van Son(=Jois Jois van Son Junior) die trouwt met Wouterken
     Cornelissen (Spapen), (geboortedata?, overlijdensdata?) Huwelijk
     16-03-1642 Goirle.
     Jan en Wouterken krijgen de volgende kinderen: Jan Jansen de
     oude x Henriexken Jansen van Haren; Anneke Jans x Huybert peter
     willemen; Jan van son de jonge x anneke
     goossensz.; Cornelia HendrikPaulus cornelisse; Goyaert Jan
     van Son die trouwt en dochter Cornelia Goijerse van son krijgt die met
     dirk huigen trouwt; en Geerit Jansen van
     Son x Geertruij Gerrit Brokx die tussen 1690 en 1701 vijf
     kinderen krijgen onder wie een zoon antonie geert en een zoon wouter
     (meestersmid).
     - Gerit Jan Jan die trouwt met N.N. en 3 dochters krijgt (Genoveva,
     Gabriella en Jenneken,
     - Cornelis Jan Jan,
     - Marij Jan die trouwt met Aert Peter Willems
     - Jenneken Jan
     - Cornelia Jan die trouwt met Antonius Jacob Soffaerts.

     Ik hoop dat het nu wel duidelijk is.
     Hopelijk kun je met nu verder helpen. De door jou gememoreerde akten
     kende ik

     vr.gr.
     frans van son
     >
     >
     >
     > Geen virus gevonden in dit bericht.
     > Gecontroleerd door AVG - www.avg.com <http://www.avg.com>
     > Versie: 2012.0.1873 / Virusdatabase: 2102/4658 - datum van uitgifte:
     > 12/05/11
     >     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Henk Telenet
     Sorry Frans maar daar kan ik niets aan toevoegen ook al had ik dat graag het zijn enkele Jannen op een rij en we zijn samen in de hoop dat ook de familie
     Message 4 of 15 , Dec 7, 2011
      Sorry Frans
      maar daar kan ik niets aan toevoegen ook al had ik dat graag
      het zijn enkele Jannen op een rij
      en we zijn samen in de hoop dat ook de familie (Gerit Jansen van Son) uit Gilze van deze stamreeks komen

      [Non-text portions of this message have been removed]
     • p
      Hallo Frans, Nee ik ben geen familie. :-) Heb jij de Nederlandse Leeuw? of de cd? In de jaargang 1931 staat een artikel over het geslacht van Son. oa. Jan
      Message 5 of 15 , Dec 10, 2011
       Hallo Frans,

       Nee ik ben geen familie. :-)
       Heb jij de Nederlandse Leeuw? of de cd?
       In de jaargang 1931 staat een artikel over het geslacht van Son.
       oa. Jan JAcobsz van So geboren ca.1450 overleden 1504
       met als zoon een Jan van Son overleden voor 1536, gegoed te Goirle,
       vermeld te Tilburg 1502 trouwt voor 1526 Mechtelt Cornelisdr van Esbeeck.
       Dit is een tak uit de familie van Broechoven. Zie Nederlandse Leeuw
       1935.

       met vr.gr. en succes
       Peter van Son

       --- In Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com, Frans van Son <fvanson@...> wrote:
       >
       > Op 5-12-2011 22:18, Henk Telenet schreef:
       > >
       > > Frans
       > > Ik kan de verbinding niet helemaal volgen
       > >
       > > de eerste Jan Jan Jacob Jan geboren voor 1500 overleden voor 1537
       > >
       > > Jan Jan Jans zoon van Jan Jans vS X Mechteld Gerit Aert Pauwels
       > > huwt in 1642 Wouterken Cornelis Wouter Spapen
       > > zie Br.Leeuw artikel Spapen
       > >
       > > hiertussen voor mij een groot gat van minstens 3 generaties
       > >
       > > wat ik wel heb
       > >
       > > 1537, februari 10 n. St. | R 283/ 41r
       > > Sijmon zoon van wijlen jan van Zon als momber, Willem Willems vande
       > > Kerckhove als toesiender van Jan, Lijsbeth en Cornelis, kinderen van
       > > wijlen Jan van Zon en Mechteld, dochter van Cornelis van Esbeek
       > > verkoopt aan Wouter, zoon van wijlen Wouter smeets een stuk weiland,
       > > gelegen te Goirle In dat Goerlsche Broeck. Belendingen: Erfgen. Jan
       > > Onderst een zijde en een einde
       > > Matheeusd smeets en anderen ander zijde , die gemeijnt ander einde
       > > Jan van Zon had dit gekocht van joest Berijs Eelkens die het gekocht
       > > had van Gherit Hendrick van Gorp.
       > >
       > > 1558, october 15 71r
       > > Jan zoon van wijlen Jan van Son legitime et hereditarie vendidit et
       > > supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven)aan
       > > Cornelia dochter van wijlen Jan van Son voornoemd, zijn zuster, simul
       > > cum omnibus literis et jure (samen met alle brieven en het recht), met
       > > afgaan en vertijen, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 26 stuivers
       > > elk jaar te vergelden op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit en van een
       > > huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe
       > > behorende, groot ongeveer twee lopensaet, gelegen in de parochie van
       > > Ghoerll ter plaatse genaamd aen de Kerck aldaar tussen:
       > > erfenis van Mechtelt weduwe van Jan van Son met haar kinderen een zijde
       > > de Kerckstraet aldaar ander zijde , de gemeijn straat een einde
       > > een gemeijne akkerweg aldaar ander einde
       > > En nog uit en van een stuk land ook ongeveer twee lopensaet groot,
       > > gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in de Wilt op de
       > > Kerckpat, aldaar tussen:
       > > erfenis van Joest Diercx een zijde
       > > erfenis van Heer Jan Soffaerts, priester ander zijde
       > > erfenis van Jan Michiel Soffaerts een einde , de gemeijn Kerckwech
       > > aldaar ander einde.
       > > Welke cijns van de 26 stuivers voors Jan zoon van wijlen Laureijs
       > > Zwagemakers beloofd en gekocht had van Mechtelt weduwe van Jan van
       > > Son, moeder van de eerste Jan voors, en die hem na de dood van zijn
       > > voors moeder tegen zijn zusters ten deel gevallen was pro ut in
       > > literis de Tilborch.
       > > Hij heeft beloofd op zich en al zijn goederen, hebbende en
       > > verkrijgende, dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen
       > > etc en in zijn naam te doen houden etc en alle kommer en calangies van
       > > zijnentwege daarop komende allemaal af te doen, behalve dat de voors
       > > cijns ter kwijting staat naar inhoud en vermogen van de losbrieven,
       > > die daarvan zijn.
       > > Datum de 15e october '58, schepenen Pluijmen en Witte Allatum pro
       > > eosdem 22 mei '62.
       > > Sciendus est quod venditor hic supportaverat hunc censum duobus suis
       > > sororibus, Elizabetae nempe et Corneliae, sed quia predicta Cornelia
       > > excognoverat eodem XXa maij LXII quod sola Cornelia exuerat integram
       > > sommam pecuniariam fratris ex emptione debitam resignavit sorori cum
       > > jure quod ipsa jure emptionis et supportationis habuit. Allatum pro
       > > nobis scabinis.
       > > (Het is te weten, dat de verkoper deze cijns overgedragen had aan zijn
       > > twee zusters, namelijk Elizabet en Cornelia, maar omdat de voornoemde
       > > Cornelia bekend gemaakt had op deze 22e mei '62, dat alleen Cornelia
       > > de gehele geldsom verschuldigd uit de koop van haar broer had afgedaan
       > > aan haar zuster zodat deze het met recht van koop en overdrag gehad
       > > heeft. Uitgemaakt voor ons schepenen.
       > >
       > > From: Frans van Son
       > > Sent: Sunday, December 04, 2011 8:54 PM
       > > To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
       > > <mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com>
       > > Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] 3 x Jan van Son
       > >
       > > Graag reactie op de volgende informatie:
       > > >
       > > > Jan Jan Jacob Jan van Son wordt in 1504 nog als minderjarig vermeld en
       > > > in 1526 samen met zijn vrouw Mechteld Cornelis Jan die Metser (dochter
       > > > van De Metser van Esbeeck). Hij vestigt zich in Goirle nabij de kerk.
       > > >
       > > > In 1540 wordt zijn zoon Jan als minderjarig vermeld in Goirle. Hij
       > > > wordt ook omschreven als Jan Jans van Son van Goerl.
       > > >
       > > > Ik heb enkele vragen over deze Jan die op 13-12-1557 'nabij de kerck'
       > > > in Goirle woont.
       > > >
       > > > 1.Wanneer is deze Jan van Son geboren en waar? Met wie treedt hij in
       > > > het huwelijk, waar en wanneer?
       > > >
       > > > 2.Jan van Son heeft een zoon Jan die omstreeks 1565 geboren zou moeten
       > > > zijn. Ook van zijn zoon heb ik vrijwel geen gegevens.
       > > >
       > > > 3.Deze jan van circa 1565 heeft wederom een zoon, Jan Janse van Son
       > > > die in het huwelijk treedt met Mary Gerit Aert Pauwels Ravels.Ook van
       > > > deze Jan ontbreken de nodige gegevens. Over zijn kinderen heb ik wel
       > > > gegevens.
       > > >
       > > > Wie helpt mij aan meer informatie?
       > > >
       > > > Mailen kan via mailto:fvanson%40casema.nl.
       > > >
       > >
       > > [Non-text portions of this message have been removed]
       > >
       > > [Non-text portions of this message have been removed]
       > > Ik zal proberen om iets meer duidelijkheid te verschaffen:
       > >
       > Jan Jan Jacob Jan van Son x Mechteld Cornelis Jan die Metser van
       > Esbeeck. Het huwelijk zal omstreeks 1520 voltrokken zijn in Goirle.
       > Dit echtpaar kreeg drie kinderen, iets dat jij aan de hand van de akten
       > ook onderschrijft: namelijk Lijsbeth, Cornelia en Jan (voluit Jan Jans
       > van Son van Goerl). Deze Jan wordt in1540 nog als minderjarig vermeld
       > (Protocol van Tilburg en Goirle nr. 287 fol. 15v.) zoals ook jij
       > onderschrijft. Hij woont nabij de kerk in Goirle tot 13-12-1557.
       > Van deze Jan zoek ik de geboortedatum en plaats, de huwelijksdatum en de
       > partner.
       > Jan heeft kennelijk een zoon die ook Jan heet (Jan Janssoon van Son die
       > woont in Goirle in 1599 (Schepenbank Tilburg en Goirle 1599 arch. nr.
       > 14. deel 345 pag. 20r.) en ook 24v, 31v. en 42r.) Jan zal geboren zijn
       > vermoedelijk omstreeks 1565.
       > Ook deze Jan heeft weer een zoon Jan Janse van Son (GA Tilburg 368fol
       > 123 v. (18-12-1664) en over zijn gezin R-346-1640-16; R360-1645- 216v en
       > 224v en R349-1613-62).
       > Deze jan die woont te Tyvoirt bij de kerk, is getrouwd vermoedelijk rond
       > 1615 met Marij Gerit Aert Pauwels [Ravels].
       > Dat echtpaar krijgt 6 kinderen:
       > - Jan Jansen van Son(=Jois Jois van Son Junior) die trouwt met Wouterken
       > Cornelissen (Spapen), (geboortedata?, overlijdensdata?) Huwelijk
       > 16-03-1642 Goirle.
       > Jan en Wouterken krijgen de volgende kinderen: Jan Jansen de
       > oude x Henriexken Jansen van Haren; Anneke Jans x Huybert peter
       > willemen; Jan van son de jonge x anneke
       > goossensz.; Cornelia HendrikPaulus cornelisse; Goyaert Jan
       > van Son die trouwt en dochter Cornelia Goijerse van son krijgt die met
       > dirk huigen trouwt; en Geerit Jansen van
       > Son x Geertruij Gerrit Brokx die tussen 1690 en 1701 vijf
       > kinderen krijgen onder wie een zoon antonie geert en een zoon wouter
       > (meestersmid).
       > - Gerit Jan Jan die trouwt met N.N. en 3 dochters krijgt (Genoveva,
       > Gabriella en Jenneken,
       > - Cornelis Jan Jan,
       > - Marij Jan die trouwt met Aert Peter Willems
       > - Jenneken Jan
       > - Cornelia Jan die trouwt met Antonius Jacob Soffaerts.
       >
       > Ik hoop dat het nu wel duidelijk is.
       > Hopelijk kun je met nu verder helpen. De door jou gememoreerde akten
       > kende ik
       >
       > vr.gr.
       > frans van son
       > >
       > >
       > >
       > > Geen virus gevonden in dit bericht.
       > > Gecontroleerd door AVG - www.avg.com <http://www.avg.com>
       > > Versie: 2012.0.1873 / Virusdatabase: 2102/4658 - datum van uitgifte:
       > > 12/05/11
       > >
       >
       >
       >
       > [Non-text portions of this message have been removed]
       >
      • Henk Telenet
       Het betreffende artikel ken ik, en inderdaad de voorouders van Jan Jan Jacobs van Son X Mechteld van Esbeeck worden in dat artikel genoemd maar jammer genoeg
       Message 6 of 15 , Dec 11, 2011
        Het betreffende artikel ken ik, en inderdaad de voorouders van
        Jan Jan Jacobs van Son X Mechteld van Esbeeck
        worden in dat artikel genoemd

        maar jammer genoeg heb ik geen afdruk van het vervolg waar hun nageslacht wordt besproken

        dus bij deze de vraag
        werd hun nageslacht daar verder besproken en zo ja heeft iemand dat volledige artikel ?

        alvast dank
        Henk


        From: p
        Sent: Saturday, December 10, 2011 11:46 PM
        To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
        Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: 3 x Jan van Son


        Hallo Frans,

        Nee ik ben geen familie. :-)
        Heb jij de Nederlandse Leeuw? of de cd?
        In de jaargang 1931 staat een artikel over het geslacht van Son.
        oa. Jan JAcobsz van So geboren ca.1450 overleden 1504
        met als zoon een Jan van Son overleden voor 1536, gegoed te Goirle,
        vermeld te Tilburg 1502 trouwt voor 1526 Mechtelt Cornelisdr van Esbeeck.
        Dit is een tak uit de familie van Broechoven. Zie Nederlandse Leeuw
        1935.

        met vr.gr. en succes
        Peter van Son

        --- In mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com, Frans van Son <fvanson@...> wrote:
        >
        > Op 5-12-2011 22:18, Henk Telenet schreef:
        > >
        > > Frans
        > > Ik kan de verbinding niet helemaal volgen
        > >
        > > de eerste Jan Jan Jacob Jan geboren voor 1500 overleden voor 1537
        > >
        > > Jan Jan Jans zoon van Jan Jans vS X Mechteld Gerit Aert Pauwels
        > > huwt in 1642 Wouterken Cornelis Wouter Spapen
        > > zie Br.Leeuw artikel Spapen
        > >
        > > hiertussen voor mij een groot gat van minstens 3 generaties
        > >
        > > wat ik wel heb
        > >
        > > 1537, februari 10 n. St. | R 283/ 41r
        > > Sijmon zoon van wijlen jan van Zon als momber, Willem Willems vande
        > > Kerckhove als toesiender van Jan, Lijsbeth en Cornelis, kinderen van
        > > wijlen Jan van Zon en Mechteld, dochter van Cornelis van Esbeek
        > > verkoopt aan Wouter, zoon van wijlen Wouter smeets een stuk weiland,
        > > gelegen te Goirle In dat Goerlsche Broeck. Belendingen: Erfgen. Jan
        > > Onderst een zijde en een einde
        > > Matheeusd smeets en anderen ander zijde , die gemeijnt ander einde
        > > Jan van Zon had dit gekocht van joest Berijs Eelkens die het gekocht
        > > had van Gherit Hendrick van Gorp.
        > >
        > > 1558, october 15 71r
        > > Jan zoon van wijlen Jan van Son legitime et hereditarie vendidit et
        > > supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven)aan
        > > Cornelia dochter van wijlen Jan van Son voornoemd, zijn zuster, simul
        > > cum omnibus literis et jure (samen met alle brieven en het recht), met
        > > afgaan en vertijen, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 26 stuivers
        > > elk jaar te vergelden op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit en van een
        > > huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe
        > > behorende, groot ongeveer twee lopensaet, gelegen in de parochie van
        > > Ghoerll ter plaatse genaamd aen de Kerck aldaar tussen:
        > > erfenis van Mechtelt weduwe van Jan van Son met haar kinderen een zijde
        > > de Kerckstraet aldaar ander zijde , de gemeijn straat een einde
        > > een gemeijne akkerweg aldaar ander einde
        > > En nog uit en van een stuk land ook ongeveer twee lopensaet groot,
        > > gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in de Wilt op de
        > > Kerckpat, aldaar tussen:
        > > erfenis van Joest Diercx een zijde
        > > erfenis van Heer Jan Soffaerts, priester ander zijde
        > > erfenis van Jan Michiel Soffaerts een einde , de gemeijn Kerckwech
        > > aldaar ander einde.
        > > Welke cijns van de 26 stuivers voors Jan zoon van wijlen Laureijs
        > > Zwagemakers beloofd en gekocht had van Mechtelt weduwe van Jan van
        > > Son, moeder van de eerste Jan voors, en die hem na de dood van zijn
        > > voors moeder tegen zijn zusters ten deel gevallen was pro ut in
        > > literis de Tilborch.
        > > Hij heeft beloofd op zich en al zijn goederen, hebbende en
        > > verkrijgende, dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen
        > > etc en in zijn naam te doen houden etc en alle kommer en calangies van
        > > zijnentwege daarop komende allemaal af te doen, behalve dat de voors
        > > cijns ter kwijting staat naar inhoud en vermogen van de losbrieven,
        > > die daarvan zijn.
        > > Datum de 15e october '58, schepenen Pluijmen en Witte Allatum pro
        > > eosdem 22 mei '62.
        > > Sciendus est quod venditor hic supportaverat hunc censum duobus suis
        > > sororibus, Elizabetae nempe et Corneliae, sed quia predicta Cornelia
        > > excognoverat eodem XXa maij LXII quod sola Cornelia exuerat integram
        > > sommam pecuniariam fratris ex emptione debitam resignavit sorori cum
        > > jure quod ipsa jure emptionis et supportationis habuit. Allatum pro
        > > nobis scabinis.
        > > (Het is te weten, dat de verkoper deze cijns overgedragen had aan zijn
        > > twee zusters, namelijk Elizabet en Cornelia, maar omdat de voornoemde
        > > Cornelia bekend gemaakt had op deze 22e mei '62, dat alleen Cornelia
        > > de gehele geldsom verschuldigd uit de koop van haar broer had afgedaan
        > > aan haar zuster zodat deze het met recht van koop en overdrag gehad
        > > heeft. Uitgemaakt voor ons schepenen.
        > >
        > > From: Frans van Son
        > > Sent: Sunday, December 04, 2011 8:54 PM
        > > To: mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com
        > > <mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com>
        > > Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] 3 x Jan van Son
        > >
        > > Graag reactie op de volgende informatie:
        > > >
        > > > Jan Jan Jacob Jan van Son wordt in 1504 nog als minderjarig vermeld en
        > > > in 1526 samen met zijn vrouw Mechteld Cornelis Jan die Metser (dochter
        > > > van De Metser van Esbeeck). Hij vestigt zich in Goirle nabij de kerk.
        > > >
        > > > In 1540 wordt zijn zoon Jan als minderjarig vermeld in Goirle. Hij
        > > > wordt ook omschreven als Jan Jans van Son van Goerl.
        > > >
        > > > Ik heb enkele vragen over deze Jan die op 13-12-1557 'nabij de kerck'
        > > > in Goirle woont.
        > > >
        > > > 1.Wanneer is deze Jan van Son geboren en waar? Met wie treedt hij in
        > > > het huwelijk, waar en wanneer?
        > > >
        > > > 2.Jan van Son heeft een zoon Jan die omstreeks 1565 geboren zou moeten
        > > > zijn. Ook van zijn zoon heb ik vrijwel geen gegevens.
        > > >
        > > > 3.Deze jan van circa 1565 heeft wederom een zoon, Jan Janse van Son
        > > > die in het huwelijk treedt met Mary Gerit Aert Pauwels Ravels.Ook van
        > > > deze Jan ontbreken de nodige gegevens. Over zijn kinderen heb ik wel
        > > > gegevens.
        > > >
        > > > Wie helpt mij aan meer informatie?
        > > >
        > > > Mailen kan via mailto:fvanson%40casema.nl.
        > > >
        > >
        > > [Non-text portions of this message have been removed]
        > >
        > > [Non-text portions of this message have been removed]
        > > Ik zal proberen om iets meer duidelijkheid te verschaffen:
        > >
        > Jan Jan Jacob Jan van Son x Mechteld Cornelis Jan die Metser van
        > Esbeeck. Het huwelijk zal omstreeks 1520 voltrokken zijn in Goirle.
        > Dit echtpaar kreeg drie kinderen, iets dat jij aan de hand van de akten
        > ook onderschrijft: namelijk Lijsbeth, Cornelia en Jan (voluit Jan Jans
        > van Son van Goerl). Deze Jan wordt in1540 nog als minderjarig vermeld
        > (Protocol van Tilburg en Goirle nr. 287 fol. 15v.) zoals ook jij
        > onderschrijft. Hij woont nabij de kerk in Goirle tot 13-12-1557.
        > Van deze Jan zoek ik de geboortedatum en plaats, de huwelijksdatum en de
        > partner.
        > Jan heeft kennelijk een zoon die ook Jan heet (Jan Janssoon van Son die
        > woont in Goirle in 1599 (Schepenbank Tilburg en Goirle 1599 arch. nr.
        > 14. deel 345 pag. 20r.) en ook 24v, 31v. en 42r.) Jan zal geboren zijn
        > vermoedelijk omstreeks 1565.
        > Ook deze Jan heeft weer een zoon Jan Janse van Son (GA Tilburg 368fol
        > 123 v. (18-12-1664) en over zijn gezin R-346-1640-16; R360-1645- 216v en
        > 224v en R349-1613-62).
        > Deze jan die woont te Tyvoirt bij de kerk, is getrouwd vermoedelijk rond
        > 1615 met Marij Gerit Aert Pauwels [Ravels].
        > Dat echtpaar krijgt 6 kinderen:
        > - Jan Jansen van Son(=Jois Jois van Son Junior) die trouwt met Wouterken
        > Cornelissen (Spapen), (geboortedata?, overlijdensdata?) Huwelijk
        > 16-03-1642 Goirle.
        > Jan en Wouterken krijgen de volgende kinderen: Jan Jansen de
        > oude x Henriexken Jansen van Haren; Anneke Jans x Huybert peter
        > willemen; Jan van son de jonge x anneke
        > goossensz.; Cornelia HendrikPaulus cornelisse; Goyaert Jan
        > van Son die trouwt en dochter Cornelia Goijerse van son krijgt die met
        > dirk huigen trouwt; en Geerit Jansen van
        > Son x Geertruij Gerrit Brokx die tussen 1690 en 1701 vijf
        > kinderen krijgen onder wie een zoon antonie geert en een zoon wouter
        > (meestersmid).
        > - Gerit Jan Jan die trouwt met N.N. en 3 dochters krijgt (Genoveva,
        > Gabriella en Jenneken,
        > - Cornelis Jan Jan,
        > - Marij Jan die trouwt met Aert Peter Willems
        > - Jenneken Jan
        > - Cornelia Jan die trouwt met Antonius Jacob Soffaerts.
        >
        > Ik hoop dat het nu wel duidelijk is.
        > Hopelijk kun je met nu verder helpen. De door jou gememoreerde akten
        > kende ik
        >
        > vr.gr.
        > frans van son
        > >
        > >
        > >
        > > Geen virus gevonden in dit bericht.
        > > Gecontroleerd door AVG - www.avg.com <http://www.avg.com>
        > > Versie: 2012.0.1873 / Virusdatabase: 2102/4658 - datum van uitgifte:
        > > 12/05/11
        > >
        >
        >
        >
        > [Non-text portions of this message have been removed]
        >

        [Non-text portions of this message have been removed]
       • fvanson1
        Ik heb de bedoelde artikelen niet. Wel veel informatie over de geschiedenis en genealogie van mijn familie Van Son, afkomstig van de tak Broechoven. Ook dus
        Message 7 of 15 , Dec 11, 2011
         Ik heb de bedoelde artikelen niet. Wel veel informatie over de geschiedenis en genealogie van mijn familie Van Son, afkomstig van de tak Broechoven. Ook dus met de dochter van 'die Metser' Van Esbeeck,
         Ik probeer al sinds 1980 informatie te achterhalen door bezoek aan archieven en via internet. Jammer dat de Nederlandse Leeuw niet digitaal te raadplegen is, maar slechts verkrijgbaar voor 60 euro.
         Het moet wel leuk blijven!
         Ik ga stug doorzoeken. Vanaf Jan Janse van Son die met Mary gerit aert pauwels ravels trouwt omstreeks 1590 heb ik tot aan mijn kleinkinderen toe wel de rechtstreekse lijn gevonden. Moer wel nog volledig worden uitgewerkt en van historische context worden voorzien.

         vr.gr.
         frans van son

         --- In Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com, "Henk Telenet" <henk@...> wrote:
         >
         > Het betreffende artikel ken ik, en inderdaad de voorouders van
         > Jan Jan Jacobs van Son X Mechteld van Esbeeck
         > worden in dat artikel genoemd
         >
         > maar jammer genoeg heb ik geen afdruk van het vervolg waar hun nageslacht wordt besproken
         >
         > dus bij deze de vraag
         > werd hun nageslacht daar verder besproken en zo ja heeft iemand dat volledige artikel ?
         >
         > alvast dank
         > Henk
         >
         >
         > From: p
         > Sent: Saturday, December 10, 2011 11:46 PM
         > To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
         > Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: 3 x Jan van Son
         >
         >
         > Hallo Frans,
         >
         > Nee ik ben geen familie. :-)
         > Heb jij de Nederlandse Leeuw? of de cd?
         > In de jaargang 1931 staat een artikel over het geslacht van Son.
         > oa. Jan JAcobsz van So geboren ca.1450 overleden 1504
         > met als zoon een Jan van Son overleden voor 1536, gegoed te Goirle,
         > vermeld te Tilburg 1502 trouwt voor 1526 Mechtelt Cornelisdr van Esbeeck.
         > Dit is een tak uit de familie van Broechoven. Zie Nederlandse Leeuw
         > 1935.
         >
         > met vr.gr. en succes
         > Peter van Son
         >
         > --- In mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com, Frans van Son <fvanson@> wrote:
         > >
         > > Op 5-12-2011 22:18, Henk Telenet schreef:
         > > >
         > > > Frans
         > > > Ik kan de verbinding niet helemaal volgen
         > > >
         > > > de eerste Jan Jan Jacob Jan geboren voor 1500 overleden voor 1537
         > > >
         > > > Jan Jan Jans zoon van Jan Jans vS X Mechteld Gerit Aert Pauwels
         > > > huwt in 1642 Wouterken Cornelis Wouter Spapen
         > > > zie Br.Leeuw artikel Spapen
         > > >
         > > > hiertussen voor mij een groot gat van minstens 3 generaties
         > > >
         > > > wat ik wel heb
         > > >
         > > > 1537, februari 10 n. St. | R 283/ 41r
         > > > Sijmon zoon van wijlen jan van Zon als momber, Willem Willems vande
         > > > Kerckhove als toesiender van Jan, Lijsbeth en Cornelis, kinderen van
         > > > wijlen Jan van Zon en Mechteld, dochter van Cornelis van Esbeek
         > > > verkoopt aan Wouter, zoon van wijlen Wouter smeets een stuk weiland,
         > > > gelegen te Goirle In dat Goerlsche Broeck. Belendingen: Erfgen. Jan
         > > > Onderst een zijde en een einde
         > > > Matheeusd smeets en anderen ander zijde , die gemeijnt ander einde
         > > > Jan van Zon had dit gekocht van joest Berijs Eelkens die het gekocht
         > > > had van Gherit Hendrick van Gorp.
         > > >
         > > > 1558, october 15 71r
         > > > Jan zoon van wijlen Jan van Son legitime et hereditarie vendidit et
         > > > supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven)aan
         > > > Cornelia dochter van wijlen Jan van Son voornoemd, zijn zuster, simul
         > > > cum omnibus literis et jure (samen met alle brieven en het recht), met
         > > > afgaan en vertijen, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 26 stuivers
         > > > elk jaar te vergelden op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit en van een
         > > > huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe
         > > > behorende, groot ongeveer twee lopensaet, gelegen in de parochie van
         > > > Ghoerll ter plaatse genaamd aen de Kerck aldaar tussen:
         > > > erfenis van Mechtelt weduwe van Jan van Son met haar kinderen een zijde
         > > > de Kerckstraet aldaar ander zijde , de gemeijn straat een einde
         > > > een gemeijne akkerweg aldaar ander einde
         > > > En nog uit en van een stuk land ook ongeveer twee lopensaet groot,
         > > > gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in de Wilt op de
         > > > Kerckpat, aldaar tussen:
         > > > erfenis van Joest Diercx een zijde
         > > > erfenis van Heer Jan Soffaerts, priester ander zijde
         > > > erfenis van Jan Michiel Soffaerts een einde , de gemeijn Kerckwech
         > > > aldaar ander einde.
         > > > Welke cijns van de 26 stuivers voors Jan zoon van wijlen Laureijs
         > > > Zwagemakers beloofd en gekocht had van Mechtelt weduwe van Jan van
         > > > Son, moeder van de eerste Jan voors, en die hem na de dood van zijn
         > > > voors moeder tegen zijn zusters ten deel gevallen was pro ut in
         > > > literis de Tilborch.
         > > > Hij heeft beloofd op zich en al zijn goederen, hebbende en
         > > > verkrijgende, dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen
         > > > etc en in zijn naam te doen houden etc en alle kommer en calangies van
         > > > zijnentwege daarop komende allemaal af te doen, behalve dat de voors
         > > > cijns ter kwijting staat naar inhoud en vermogen van de losbrieven,
         > > > die daarvan zijn.
         > > > Datum de 15e october '58, schepenen Pluijmen en Witte Allatum pro
         > > > eosdem 22 mei '62.
         > > > Sciendus est quod venditor hic supportaverat hunc censum duobus suis
         > > > sororibus, Elizabetae nempe et Corneliae, sed quia predicta Cornelia
         > > > excognoverat eodem XXa maij LXII quod sola Cornelia exuerat integram
         > > > sommam pecuniariam fratris ex emptione debitam resignavit sorori cum
         > > > jure quod ipsa jure emptionis et supportationis habuit. Allatum pro
         > > > nobis scabinis.
         > > > (Het is te weten, dat de verkoper deze cijns overgedragen had aan zijn
         > > > twee zusters, namelijk Elizabet en Cornelia, maar omdat de voornoemde
         > > > Cornelia bekend gemaakt had op deze 22e mei '62, dat alleen Cornelia
         > > > de gehele geldsom verschuldigd uit de koop van haar broer had afgedaan
         > > > aan haar zuster zodat deze het met recht van koop en overdrag gehad
         > > > heeft. Uitgemaakt voor ons schepenen.
         > > >
         > > > From: Frans van Son
         > > > Sent: Sunday, December 04, 2011 8:54 PM
         > > > To: mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com
         > > > <mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com>
         > > > Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] 3 x Jan van Son
         > > >
         > > > Graag reactie op de volgende informatie:
         > > > >
         > > > > Jan Jan Jacob Jan van Son wordt in 1504 nog als minderjarig vermeld en
         > > > > in 1526 samen met zijn vrouw Mechteld Cornelis Jan die Metser (dochter
         > > > > van De Metser van Esbeeck). Hij vestigt zich in Goirle nabij de kerk.
         > > > >
         > > > > In 1540 wordt zijn zoon Jan als minderjarig vermeld in Goirle. Hij
         > > > > wordt ook omschreven als Jan Jans van Son van Goerl.
         > > > >
         > > > > Ik heb enkele vragen over deze Jan die op 13-12-1557 'nabij de kerck'
         > > > > in Goirle woont.
         > > > >
         > > > > 1.Wanneer is deze Jan van Son geboren en waar? Met wie treedt hij in
         > > > > het huwelijk, waar en wanneer?
         > > > >
         > > > > 2.Jan van Son heeft een zoon Jan die omstreeks 1565 geboren zou moeten
         > > > > zijn. Ook van zijn zoon heb ik vrijwel geen gegevens.
         > > > >
         > > > > 3.Deze jan van circa 1565 heeft wederom een zoon, Jan Janse van Son
         > > > > die in het huwelijk treedt met Mary Gerit Aert Pauwels Ravels.Ook van
         > > > > deze Jan ontbreken de nodige gegevens. Over zijn kinderen heb ik wel
         > > > > gegevens.
         > > > >
         > > > > Wie helpt mij aan meer informatie?
         > > > >
         > > > > Mailen kan via mailto:fvanson%40casema.nl.
         > > > >
         > > >
         > > > [Non-text portions of this message have been removed]
         > > >
         > > > [Non-text portions of this message have been removed]
         > > > Ik zal proberen om iets meer duidelijkheid te verschaffen:
         > > >
         > > Jan Jan Jacob Jan van Son x Mechteld Cornelis Jan die Metser van
         > > Esbeeck. Het huwelijk zal omstreeks 1520 voltrokken zijn in Goirle.
         > > Dit echtpaar kreeg drie kinderen, iets dat jij aan de hand van de akten
         > > ook onderschrijft: namelijk Lijsbeth, Cornelia en Jan (voluit Jan Jans
         > > van Son van Goerl). Deze Jan wordt in1540 nog als minderjarig vermeld
         > > (Protocol van Tilburg en Goirle nr. 287 fol. 15v.) zoals ook jij
         > > onderschrijft. Hij woont nabij de kerk in Goirle tot 13-12-1557.
         > > Van deze Jan zoek ik de geboortedatum en plaats, de huwelijksdatum en de
         > > partner.
         > > Jan heeft kennelijk een zoon die ook Jan heet (Jan Janssoon van Son die
         > > woont in Goirle in 1599 (Schepenbank Tilburg en Goirle 1599 arch. nr.
         > > 14. deel 345 pag. 20r.) en ook 24v, 31v. en 42r.) Jan zal geboren zijn
         > > vermoedelijk omstreeks 1565.
         > > Ook deze Jan heeft weer een zoon Jan Janse van Son (GA Tilburg 368fol
         > > 123 v. (18-12-1664) en over zijn gezin R-346-1640-16; R360-1645- 216v en
         > > 224v en R349-1613-62).
         > > Deze jan die woont te Tyvoirt bij de kerk, is getrouwd vermoedelijk rond
         > > 1615 met Marij Gerit Aert Pauwels [Ravels].
         > > Dat echtpaar krijgt 6 kinderen:
         > > - Jan Jansen van Son(=Jois Jois van Son Junior) die trouwt met Wouterken
         > > Cornelissen (Spapen), (geboortedata?, overlijdensdata?) Huwelijk
         > > 16-03-1642 Goirle.
         > > Jan en Wouterken krijgen de volgende kinderen: Jan Jansen de
         > > oude x Henriexken Jansen van Haren; Anneke Jans x Huybert peter
         > > willemen; Jan van son de jonge x anneke
         > > goossensz.; Cornelia HendrikPaulus cornelisse; Goyaert Jan
         > > van Son die trouwt en dochter Cornelia Goijerse van son krijgt die met
         > > dirk huigen trouwt; en Geerit Jansen van
         > > Son x Geertruij Gerrit Brokx die tussen 1690 en 1701 vijf
         > > kinderen krijgen onder wie een zoon antonie geert en een zoon wouter
         > > (meestersmid).
         > > - Gerit Jan Jan die trouwt met N.N. en 3 dochters krijgt (Genoveva,
         > > Gabriella en Jenneken,
         > > - Cornelis Jan Jan,
         > > - Marij Jan die trouwt met Aert Peter Willems
         > > - Jenneken Jan
         > > - Cornelia Jan die trouwt met Antonius Jacob Soffaerts.
         > >
         > > Ik hoop dat het nu wel duidelijk is.
         > > Hopelijk kun je met nu verder helpen. De door jou gememoreerde akten
         > > kende ik
         > >
         > > vr.gr.
         > > frans van son
         > > >
         > > >
         > > >
         > > > Geen virus gevonden in dit bericht.
         > > > Gecontroleerd door AVG - www.avg.com <http://www.avg.com>
         > > > Versie: 2012.0.1873 / Virusdatabase: 2102/4658 - datum van uitgifte:
         > > > 12/05/11
         > > >
         > >
         > >
         > >
         > > [Non-text portions of this message have been removed]
         > >
         >
         >
         >
         >
         >
         > [Non-text portions of this message have been removed]
         >
        • Gerard willem charles Lemmens
         Daf Frans,   Ik meen gelezen te hebben dat de Nederlandse leeuw pas een CD heeft uitgegeven en dat die door het CBG ook te koop is , zie www.cbg.nl .   Het
         Message 8 of 15 , Dec 11, 2011
          Daf Frans,
           
          Ik meen gelezen te hebben dat de Nederlandse leeuw pas een CD heeft uitgegeven en dat die door het CBG ook te koop is , zie www.cbg.nl .
           
          Het stond in het kwartaalblad  (Genealogie) van het CBG recent vermeld , dacht ik ! Ik ga het beslist bestellen dus asl je wil sparen - wacht dan maar even en dan zal ik het copieeren voor je !!
           
          Groeten,
           
          Gerard Lemmens


          ________________________________
          From: fvanson1 <fvanson@...>
          To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
          Sent: Sunday, 11 December 2011, 14:43
          Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: 3 x Jan van Son


           
          Ik heb de bedoelde artikelen niet. Wel veel informatie over de geschiedenis en genealogie van mijn familie Van Son, afkomstig van de tak Broechoven. Ook dus met de dochter van 'die Metser' Van Esbeeck,
          Ik probeer al sinds 1980 informatie te achterhalen door bezoek aan archieven en via internet. Jammer dat de Nederlandse Leeuw niet digitaal te raadplegen is, maar slechts verkrijgbaar voor 60 euro.
          Het moet wel leuk blijven!
          Ik ga stug doorzoeken. Vanaf Jan Janse van Son die met Mary gerit aert pauwels ravels trouwt omstreeks 1590 heb ik tot aan mijn kleinkinderen toe wel de rechtstreekse lijn gevonden. Moer wel nog volledig worden uitgewerkt en van historische context worden voorzien.

          vr.gr.
          frans van son

          --- In Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com, "Henk Telenet" <henk@...> wrote:
          >
          > Het betreffende artikel ken ik, en inderdaad de voorouders van
          > Jan Jan Jacobs van Son X Mechteld van Esbeeck
          > worden in dat artikel genoemd
          >
          > maar jammer genoeg heb ik geen afdruk van het vervolg waar hun nageslacht wordt besproken
          >
          > dus bij deze de vraag
          > werd hun nageslacht daar verder besproken en zo ja heeft iemand dat volledige artikel ?
          >
          > alvast dank
          > Henk
          >
          >
          > From: p
          > Sent: Saturday, December 10, 2011 11:46 PM
          > To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
          > Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: 3 x Jan van Son
          >
          >
          > Hallo Frans,
          >
          > Nee ik ben geen familie. :-)
          > Heb jij de Nederlandse Leeuw? of de cd?
          > In de jaargang 1931 staat een artikel over het geslacht van Son.
          > oa. Jan JAcobsz van So geboren ca.1450 overleden 1504
          > met als zoon een Jan van Son overleden voor 1536, gegoed te Goirle,
          > vermeld te Tilburg 1502 trouwt voor 1526 Mechtelt Cornelisdr van Esbeeck.
          > Dit is een tak uit de familie van Broechoven. Zie Nederlandse Leeuw
          > 1935.
          >
          > met vr.gr. en succes
          > Peter van Son
          >
          > --- In mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com, Frans van Son <fvanson@> wrote:
          > >
          > > Op 5-12-2011 22:18, Henk Telenet schreef:
          > > >
          > > > Frans
          > > > Ik kan de verbinding niet helemaal volgen
          > > >
          > > > de eerste Jan Jan Jacob Jan geboren voor 1500 overleden voor 1537
          > > >
          > > > Jan Jan Jans zoon van Jan Jans vS X Mechteld Gerit Aert Pauwels
          > > > huwt in 1642 Wouterken Cornelis Wouter Spapen
          > > > zie Br.Leeuw artikel Spapen
          > > >
          > > > hiertussen voor mij een groot gat van minstens 3 generaties
          > > >
          > > > wat ik wel heb
          > > >
          > > > 1537, februari 10 n. St. | R 283/ 41r
          > > > Sijmon zoon van wijlen jan van Zon als momber, Willem Willems vande
          > > > Kerckhove als toesiender van Jan, Lijsbeth en Cornelis, kinderen van
          > > > wijlen Jan van Zon en Mechteld, dochter van Cornelis van Esbeek
          > > > verkoopt aan Wouter, zoon van wijlen Wouter smeets een stuk weiland,
          > > > gelegen te Goirle In dat Goerlsche Broeck. Belendingen: Erfgen. Jan
          > > > Onderst een zijde en een einde
          > > > Matheeusd smeets en anderen ander zijde , die gemeijnt ander einde
          > > > Jan van Zon had dit gekocht van joest Berijs Eelkens die het gekocht
          > > > had van Gherit Hendrick van Gorp.
          > > >
          > > > 1558, october 15 71r
          > > > Jan zoon van wijlen Jan van Son legitime et hereditarie vendidit et
          > > > supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven)aan
          > > > Cornelia dochter van wijlen Jan van Son voornoemd, zijn zuster, simul
          > > > cum omnibus literis et jure (samen met alle brieven en het recht), met
          > > > afgaan en vertijen, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 26 stuivers
          > > > elk jaar te vergelden op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit en van een
          > > > huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe
          > > > behorende, groot ongeveer twee lopensaet, gelegen in de parochie van
          > > > Ghoerll ter plaatse genaamd aen de Kerck aldaar tussen:
          > > > erfenis van Mechtelt weduwe van Jan van Son met haar kinderen een zijde
          > > > de Kerckstraet aldaar ander zijde , de gemeijn straat een einde
          > > > een gemeijne akkerweg aldaar ander einde
          > > > En nog uit en van een stuk land ook ongeveer twee lopensaet groot,
          > > > gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in de Wilt op de
          > > > Kerckpat, aldaar tussen:
          > > > erfenis van Joest Diercx een zijde
          > > > erfenis van Heer Jan Soffaerts, priester ander zijde
          > > > erfenis van Jan Michiel Soffaerts een einde , de gemeijn Kerckwech
          > > > aldaar ander einde.
          > > > Welke cijns van de 26 stuivers voors Jan zoon van wijlen Laureijs
          > > > Zwagemakers beloofd en gekocht had van Mechtelt weduwe van Jan van
          > > > Son, moeder van de eerste Jan voors, en die hem na de dood van zijn
          > > > voors moeder tegen zijn zusters ten deel gevallen was pro ut in
          > > > literis de Tilborch.
          > > > Hij heeft beloofd op zich en al zijn goederen, hebbende en
          > > > verkrijgende, dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen
          > > > etc en in zijn naam te doen houden etc en alle kommer en calangies van
          > > > zijnentwege daarop komende allemaal af te doen, behalve dat de voors
          > > > cijns ter kwijting staat naar inhoud en vermogen van de losbrieven,
          > > > die daarvan zijn.
          > > > Datum de 15e october '58, schepenen Pluijmen en Witte Allatum pro
          > > > eosdem 22 mei '62.
          > > > Sciendus est quod venditor hic supportaverat hunc censum duobus suis
          > > > sororibus, Elizabetae nempe et Corneliae, sed quia predicta Cornelia
          > > > excognoverat eodem XXa maij LXII quod sola Cornelia exuerat integram
          > > > sommam pecuniariam fratris ex emptione debitam resignavit sorori cum
          > > > jure quod ipsa jure emptionis et supportationis habuit. Allatum pro
          > > > nobis scabinis.
          > > > (Het is te weten, dat de verkoper deze cijns overgedragen had aan zijn
          > > > twee zusters, namelijk Elizabet en Cornelia, maar omdat de voornoemde
          > > > Cornelia bekend gemaakt had op deze 22e mei '62, dat alleen Cornelia
          > > > de gehele geldsom verschuldigd uit de koop van haar broer had afgedaan
          > > > aan haar zuster zodat deze het met recht van koop en overdrag gehad
          > > > heeft. Uitgemaakt voor ons schepenen.
          > > >
          > > > From: Frans van Son
          > > > Sent: Sunday, December 04, 2011 8:54 PM
          > > > To: mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com
          > > > <mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com>
          > > > Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] 3 x Jan van Son
          > > >
          > > > Graag reactie op de volgende informatie:
          > > > >
          > > > > Jan Jan Jacob Jan van Son wordt in 1504 nog als minderjarig vermeld en
          > > > > in 1526 samen met zijn vrouw Mechteld Cornelis Jan die Metser (dochter
          > > > > van De Metser van Esbeeck). Hij vestigt zich in Goirle nabij de kerk.
          > > > >
          > > > > In 1540 wordt zijn zoon Jan als minderjarig vermeld in Goirle. Hij
          > > > > wordt ook omschreven als Jan Jans van Son van Goerl.
          > > > >
          > > > > Ik heb enkele vragen over deze Jan die op 13-12-1557 'nabij de kerck'
          > > > > in Goirle woont.
          > > > >
          > > > > 1.Wanneer is deze Jan van Son geboren en waar? Met wie treedt hij in
          > > > > het huwelijk, waar en wanneer?
          > > > >
          > > > > 2.Jan van Son heeft een zoon Jan die omstreeks 1565 geboren zou moeten
          > > > > zijn. Ook van zijn zoon heb ik vrijwel geen gegevens.
          > > > >
          > > > > 3.Deze jan van circa 1565 heeft wederom een zoon, Jan Janse van Son
          > > > > die in het huwelijk treedt met Mary Gerit Aert Pauwels Ravels.Ook van
          > > > > deze Jan ontbreken de nodige gegevens. Over zijn kinderen heb ik wel
          > > > > gegevens.
          > > > >
          > > > > Wie helpt mij aan meer informatie?
          > > > >
          > > > > Mailen kan via mailto:fvanson%40casema.nl.
          > > > >
          > > >
          > > > [Non-text portions of this message have been removed]
          > > >
          > > > [Non-text portions of this message have been removed]
          > > > Ik zal proberen om iets meer duidelijkheid te verschaffen:
          > > >
          > > Jan Jan Jacob Jan van Son x Mechteld Cornelis Jan die Metser van
          > > Esbeeck. Het huwelijk zal omstreeks 1520 voltrokken zijn in Goirle.
          > > Dit echtpaar kreeg drie kinderen, iets dat jij aan de hand van de akten
          > > ook onderschrijft: namelijk Lijsbeth, Cornelia en Jan (voluit Jan Jans
          > > van Son van Goerl). Deze Jan wordt in1540 nog als minderjarig vermeld
          > > (Protocol van Tilburg en Goirle nr. 287 fol. 15v.) zoals ook jij
          > > onderschrijft. Hij woont nabij de kerk in Goirle tot 13-12-1557.
          > > Van deze Jan zoek ik de geboortedatum en plaats, de huwelijksdatum en de
          > > partner.
          > > Jan heeft kennelijk een zoon die ook Jan heet (Jan Janssoon van Son die
          > > woont in Goirle in 1599 (Schepenbank Tilburg en Goirle 1599 arch. nr.
          > > 14. deel 345 pag. 20r.) en ook 24v, 31v. en 42r.) Jan zal geboren zijn
          > > vermoedelijk omstreeks 1565.
          > > Ook deze Jan heeft weer een zoon Jan Janse van Son (GA Tilburg 368fol
          > > 123 v. (18-12-1664) en over zijn gezin R-346-1640-16; R360-1645- 216v en
          > > 224v en R349-1613-62).
          > > Deze jan die woont te Tyvoirt bij de kerk, is getrouwd vermoedelijk rond
          > > 1615 met Marij Gerit Aert Pauwels [Ravels].
          > > Dat echtpaar krijgt 6 kinderen:
          > > - Jan Jansen van Son(=Jois Jois van Son Junior) die trouwt met Wouterken
          > > Cornelissen (Spapen), (geboortedata?, overlijdensdata?) Huwelijk
          > > 16-03-1642 Goirle.
          > > Jan en Wouterken krijgen de volgende kinderen: Jan Jansen de
          > > oude x Henriexken Jansen van Haren; Anneke Jans x Huybert peter
          > > willemen; Jan van son de jonge x anneke
          > > goossensz.; Cornelia HendrikPaulus cornelisse; Goyaert Jan
          > > van Son die trouwt en dochter Cornelia Goijerse van son krijgt die met
          > > dirk huigen trouwt; en Geerit Jansen van
          > > Son x Geertruij Gerrit Brokx die tussen 1690 en 1701 vijf
          > > kinderen krijgen onder wie een zoon antonie geert en een zoon wouter
          > > (meestersmid).
          > > - Gerit Jan Jan die trouwt met N.N. en 3 dochters krijgt (Genoveva,
          > > Gabriella en Jenneken,
          > > - Cornelis Jan Jan,
          > > - Marij Jan die trouwt met Aert Peter Willems
          > > - Jenneken Jan
          > > - Cornelia Jan die trouwt met Antonius Jacob Soffaerts.
          > >
          > > Ik hoop dat het nu wel duidelijk is.
          > > Hopelijk kun je met nu verder helpen. De door jou gememoreerde akten
          > > kende ik
          > >
          > > vr.gr.
          > > frans van son
          > > >
          > > >
          > > >
          > > > Geen virus gevonden in dit bericht.
          > > > Gecontroleerd door AVG - www.avg.com <http://www.avg.com>
          > > > Versie: 2012.0.1873 / Virusdatabase: 2102/4658 - datum van uitgifte:
          > > > 12/05/11
          > > >
          > >
          > >
          > >
          > > [Non-text portions of this message have been removed]
          > >
          >
          >
          >
          >
          >
          > [Non-text portions of this message have been removed]
          >
          [Non-text portions of this message have been removed]
         • Arie Bos
          Jaargang 1931 is inmiddels onderweg naar Frans. Arie  Denk aan het milieu, is het echt nodig dat u dit mailtje print? ... Van:
          Message 9 of 15 , Dec 11, 2011
           Jaargang 1931 is inmiddels onderweg naar Frans.

           Arie

            Denk aan het milieu, is het echt nodig dat u dit mailtje print?


           -----Oorspronkelijk bericht-----
           Van: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com [mailto:Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com] Namens Gerard willem charles Lemmens
           Verzonden: zondag 11 december 2011 17:31
           Aan: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
           Onderwerp: Re: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: 3 x Jan van Son

           Daf Frans,

           Ik meen gelezen te hebben dat de Nederlandse leeuw pas een CD heeft uitgegeven en dat die door het CBG ook te koop is , zie www.cbg.nl .

           Het stond in het kwartaalblad (Genealogie) van het CBG recent vermeld , dacht ik ! Ik ga het beslist bestellen dus asl je wil sparen - wacht dan maar even en dan zal ik het copieeren voor je !!

           Groeten,

           Gerard Lemmens


           ________________________________
           From: fvanson1 <fvanson@...>
           To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
           Sent: Sunday, 11 December 2011, 14:43
           Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: 3 x Jan van Son           Ik heb de bedoelde artikelen niet. Wel veel informatie over de geschiedenis en genealogie van mijn familie Van Son, afkomstig van de tak Broechoven. Ook dus met de dochter van 'die Metser' Van Esbeeck,
           Ik probeer al sinds 1980 informatie te achterhalen door bezoek aan archieven en via internet. Jammer dat de Nederlandse Leeuw niet digitaal te raadplegen is, maar slechts verkrijgbaar voor 60 euro.
           Het moet wel leuk blijven!
           Ik ga stug doorzoeken. Vanaf Jan Janse van Son die met Mary gerit aert pauwels ravels trouwt omstreeks 1590 heb ik tot aan mijn kleinkinderen toe wel de rechtstreekse lijn gevonden. Moer wel nog volledig worden uitgewerkt en van historische context worden voorzien.

           vr.gr.
           frans van son

           --- In Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com, "Henk Telenet" <henk@...> wrote:
           >
           > Het betreffende artikel ken ik, en inderdaad de voorouders van
           > Jan Jan Jacobs van Son X Mechteld van Esbeeck
           > worden in dat artikel genoemd
           >
           > maar jammer genoeg heb ik geen afdruk van het vervolg waar hun nageslacht wordt besproken
           >
           > dus bij deze de vraag
           > werd hun nageslacht daar verder besproken en zo ja heeft iemand dat volledige artikel ?
           >
           > alvast dank
           > Henk
           >
           >
           > From: p
           > Sent: Saturday, December 10, 2011 11:46 PM
           > To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
           > Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: 3 x Jan van Son
           >
           >
           > Hallo Frans,
           >
           > Nee ik ben geen familie. :-)
           > Heb jij de Nederlandse Leeuw? of de cd?
           > In de jaargang 1931 staat een artikel over het geslacht van Son.
           > oa. Jan JAcobsz van So geboren ca.1450 overleden 1504
           > met als zoon een Jan van Son overleden voor 1536, gegoed te Goirle,
           > vermeld te Tilburg 1502 trouwt voor 1526 Mechtelt Cornelisdr van Esbeeck.
           > Dit is een tak uit de familie van Broechoven. Zie Nederlandse Leeuw
           > 1935.
           >
           > met vr.gr. en succes
           > Peter van Son
           >
           > --- In mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com, Frans van Son <fvanson@> wrote:
           > >
           > > Op 5-12-2011 22:18, Henk Telenet schreef:
           > > >
           > > > Frans
           > > > Ik kan de verbinding niet helemaal volgen
           > > >
           > > > de eerste Jan Jan Jacob Jan geboren voor 1500 overleden voor 1537
           > > >
           > > > Jan Jan Jans zoon van Jan Jans vS X Mechteld Gerit Aert Pauwels
           > > > huwt in 1642 Wouterken Cornelis Wouter Spapen
           > > > zie Br.Leeuw artikel Spapen
           > > >
           > > > hiertussen voor mij een groot gat van minstens 3 generaties
           > > >
           > > > wat ik wel heb
           > > >
           > > > 1537, februari 10 n. St. | R 283/ 41r
           > > > Sijmon zoon van wijlen jan van Zon als momber, Willem Willems vande
           > > > Kerckhove als toesiender van Jan, Lijsbeth en Cornelis, kinderen van
           > > > wijlen Jan van Zon en Mechteld, dochter van Cornelis van Esbeek
           > > > verkoopt aan Wouter, zoon van wijlen Wouter smeets een stuk weiland,
           > > > gelegen te Goirle In dat Goerlsche Broeck. Belendingen: Erfgen. Jan
           > > > Onderst een zijde en een einde
           > > > Matheeusd smeets en anderen ander zijde , die gemeijnt ander einde
           > > > Jan van Zon had dit gekocht van joest Berijs Eelkens die het gekocht
           > > > had van Gherit Hendrick van Gorp.
           > > >
           > > > 1558, october 15 71r
           > > > Jan zoon van wijlen Jan van Son legitime et hereditarie vendidit et
           > > > supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven)aan
           > > > Cornelia dochter van wijlen Jan van Son voornoemd, zijn zuster, simul
           > > > cum omnibus literis et jure (samen met alle brieven en het recht), met
           > > > afgaan en vertijen, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 26 stuivers
           > > > elk jaar te vergelden op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit en van een
           > > > huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe
           > > > behorende, groot ongeveer twee lopensaet, gelegen in de parochie van
           > > > Ghoerll ter plaatse genaamd aen de Kerck aldaar tussen:
           > > > erfenis van Mechtelt weduwe van Jan van Son met haar kinderen een zijde
           > > > de Kerckstraet aldaar ander zijde , de gemeijn straat een einde
           > > > een gemeijne akkerweg aldaar ander einde
           > > > En nog uit en van een stuk land ook ongeveer twee lopensaet groot,
           > > > gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in de Wilt op de
           > > > Kerckpat, aldaar tussen:
           > > > erfenis van Joest Diercx een zijde
           > > > erfenis van Heer Jan Soffaerts, priester ander zijde
           > > > erfenis van Jan Michiel Soffaerts een einde , de gemeijn Kerckwech
           > > > aldaar ander einde.
           > > > Welke cijns van de 26 stuivers voors Jan zoon van wijlen Laureijs
           > > > Zwagemakers beloofd en gekocht had van Mechtelt weduwe van Jan van
           > > > Son, moeder van de eerste Jan voors, en die hem na de dood van zijn
           > > > voors moeder tegen zijn zusters ten deel gevallen was pro ut in
           > > > literis de Tilborch.
           > > > Hij heeft beloofd op zich en al zijn goederen, hebbende en
           > > > verkrijgende, dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen
           > > > etc en in zijn naam te doen houden etc en alle kommer en calangies van
           > > > zijnentwege daarop komende allemaal af te doen, behalve dat de voors
           > > > cijns ter kwijting staat naar inhoud en vermogen van de losbrieven,
           > > > die daarvan zijn.
           > > > Datum de 15e october '58, schepenen Pluijmen en Witte Allatum pro
           > > > eosdem 22 mei '62.
           > > > Sciendus est quod venditor hic supportaverat hunc censum duobus suis
           > > > sororibus, Elizabetae nempe et Corneliae, sed quia predicta Cornelia
           > > > excognoverat eodem XXa maij LXII quod sola Cornelia exuerat integram
           > > > sommam pecuniariam fratris ex emptione debitam resignavit sorori cum
           > > > jure quod ipsa jure emptionis et supportationis habuit. Allatum pro
           > > > nobis scabinis.
           > > > (Het is te weten, dat de verkoper deze cijns overgedragen had aan zijn
           > > > twee zusters, namelijk Elizabet en Cornelia, maar omdat de voornoemde
           > > > Cornelia bekend gemaakt had op deze 22e mei '62, dat alleen Cornelia
           > > > de gehele geldsom verschuldigd uit de koop van haar broer had afgedaan
           > > > aan haar zuster zodat deze het met recht van koop en overdrag gehad
           > > > heeft. Uitgemaakt voor ons schepenen.
           > > >
           > > > From: Frans van Son
           > > > Sent: Sunday, December 04, 2011 8:54 PM
           > > > To: mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com
           > > > <mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com>
           > > > Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] 3 x Jan van Son
           > > >
           > > > Graag reactie op de volgende informatie:
           > > > >
           > > > > Jan Jan Jacob Jan van Son wordt in 1504 nog als minderjarig vermeld en
           > > > > in 1526 samen met zijn vrouw Mechteld Cornelis Jan die Metser (dochter
           > > > > van De Metser van Esbeeck). Hij vestigt zich in Goirle nabij de kerk.
           > > > >
           > > > > In 1540 wordt zijn zoon Jan als minderjarig vermeld in Goirle. Hij
           > > > > wordt ook omschreven als Jan Jans van Son van Goerl.
           > > > >
           > > > > Ik heb enkele vragen over deze Jan die op 13-12-1557 'nabij de kerck'
           > > > > in Goirle woont.
           > > > >
           > > > > 1.Wanneer is deze Jan van Son geboren en waar? Met wie treedt hij in
           > > > > het huwelijk, waar en wanneer?
           > > > >
           > > > > 2.Jan van Son heeft een zoon Jan die omstreeks 1565 geboren zou moeten
           > > > > zijn. Ook van zijn zoon heb ik vrijwel geen gegevens.
           > > > >
           > > > > 3.Deze jan van circa 1565 heeft wederom een zoon, Jan Janse van Son
           > > > > die in het huwelijk treedt met Mary Gerit Aert Pauwels Ravels.Ook van
           > > > > deze Jan ontbreken de nodige gegevens. Over zijn kinderen heb ik wel
           > > > > gegevens.
           > > > >
           > > > > Wie helpt mij aan meer informatie?
           > > > >
           > > > > Mailen kan via mailto:fvanson%40casema.nl.
           > > > >
           > > >
           > > > [Non-text portions of this message have been removed]
           > > >
           > > > [Non-text portions of this message have been removed]
           > > > Ik zal proberen om iets meer duidelijkheid te verschaffen:
           > > >
           > > Jan Jan Jacob Jan van Son x Mechteld Cornelis Jan die Metser van
           > > Esbeeck. Het huwelijk zal omstreeks 1520 voltrokken zijn in Goirle.
           > > Dit echtpaar kreeg drie kinderen, iets dat jij aan de hand van de akten
           > > ook onderschrijft: namelijk Lijsbeth, Cornelia en Jan (voluit Jan Jans
           > > van Son van Goerl). Deze Jan wordt in1540 nog als minderjarig vermeld
           > > (Protocol van Tilburg en Goirle nr. 287 fol. 15v.) zoals ook jij
           > > onderschrijft. Hij woont nabij de kerk in Goirle tot 13-12-1557.
           > > Van deze Jan zoek ik de geboortedatum en plaats, de huwelijksdatum en de
           > > partner.
           > > Jan heeft kennelijk een zoon die ook Jan heet (Jan Janssoon van Son die
           > > woont in Goirle in 1599 (Schepenbank Tilburg en Goirle 1599 arch. nr.
           > > 14. deel 345 pag. 20r.) en ook 24v, 31v. en 42r.) Jan zal geboren zijn
           > > vermoedelijk omstreeks 1565.
           > > Ook deze Jan heeft weer een zoon Jan Janse van Son (GA Tilburg 368fol
           > > 123 v. (18-12-1664) en over zijn gezin R-346-1640-16; R360-1645- 216v en
           > > 224v en R349-1613-62).
           > > Deze jan die woont te Tyvoirt bij de kerk, is getrouwd vermoedelijk rond
           > > 1615 met Marij Gerit Aert Pauwels [Ravels].
           > > Dat echtpaar krijgt 6 kinderen:
           > > - Jan Jansen van Son(=Jois Jois van Son Junior) die trouwt met Wouterken
           > > Cornelissen (Spapen), (geboortedata?, overlijdensdata?) Huwelijk
           > > 16-03-1642 Goirle.
           > > Jan en Wouterken krijgen de volgende kinderen: Jan Jansen de
           > > oude x Henriexken Jansen van Haren; Anneke Jans x Huybert peter
           > > willemen; Jan van son de jonge x anneke
           > > goossensz.; Cornelia HendrikPaulus cornelisse; Goyaert Jan
           > > van Son die trouwt en dochter Cornelia Goijerse van son krijgt die met
           > > dirk huigen trouwt; en Geerit Jansen van
           > > Son x Geertruij Gerrit Brokx die tussen 1690 en 1701 vijf
           > > kinderen krijgen onder wie een zoon antonie geert en een zoon wouter
           > > (meestersmid).
           > > - Gerit Jan Jan die trouwt met N.N. en 3 dochters krijgt (Genoveva,
           > > Gabriella en Jenneken,
           > > - Cornelis Jan Jan,
           > > - Marij Jan die trouwt met Aert Peter Willems
           > > - Jenneken Jan
           > > - Cornelia Jan die trouwt met Antonius Jacob Soffaerts.
           > >
           > > Ik hoop dat het nu wel duidelijk is.
           > > Hopelijk kun je met nu verder helpen. De door jou gememoreerde akten
           > > kende ik
           > >
           > > vr.gr.
           > > frans van son
           > > >
           > > >
           > > >
           > > > Geen virus gevonden in dit bericht.
           > > > Gecontroleerd door AVG - www.avg.com <http://www.avg.com>
           > > > Versie: 2012.0.1873 / Virusdatabase: 2102/4658 - datum van uitgifte:
           > > > 12/05/11
           > > >
           > >
           > >
           > >
           > > [Non-text portions of this message have been removed]
           > >
           >
           >
           >
           >
           >
           > [Non-text portions of this message have been removed]
           >
           [Non-text portions of this message have been removed]           ------------------------------------

           Yahoo! Groups Links
           -----
           Geen virus gevonden in dit bericht.
           Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
           Versie: 2012.0.1873 / Virusdatabase: 2102/4674 - datum van uitgifte: 12/11/11

           --
           Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter.
           72 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
           Wij zijn een gemeenschap van 7 miljoen gebruikers in strijd tegen spam.
           Download de gratis SPAMfighter via deze link: http://www.spamfighter.com/lnl

           -----
           Geen virus gevonden in dit bericht.
           Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
           Versie: 2012.0.1873 / Virusdatabase: 2102/4674 - datum van uitgifte: 12/11/11
          • Henk Telenet
           Beste van Son onderzoekers ik heb ondertussen de boekjes van HJA Van Son bij mij geleend....delen I , II en III deel III betreft de nazaten van Rutger Jan
           Message 10 of 15 , Jan 5, 2012
            Beste van Son onderzoekers

            ik heb ondertussen de boekjes van HJA Van Son bij mij
            geleend....delen I , II en III
            deel III betreft de nazaten van Rutger Jan van Son die eind 16e eeuw uit Tilburg is vertrokken

            Deel I en II zijn door velen reeds gelezen

            Jan van Son geboren +/- 1490 zoon van Jan en diens 2e vrouw Elisabeth
            X Mechteld dochter van Cornelis van Esbeeck ( die Metser )
            hieruit Jan, Elisabeth en Cornelia

            Jan en Mechteld bewoonde een stede te Goirle die hij met nog enkele landerijen in de parochie had verkregen na de dood van zijn schoonvader.
            in de erfenis van Cornelis van Esbeeck staat beschreven
            Aan Jan van Son man van Mechteld.........1e een huis en hof liggende te Goerle bij de kerk..........

            in 1544 zijn hun 3 kinderen nog onmondig
            in 1557 delen Jan, Lijsbeth en Cornelia de nalatenschap van hun ouders
            maar ze verkopen dan het huis met hof aan de kerk aan Jan Gherard Jan Brocken

            het boekje gaat dan niet meer verder met deze 3 kinderen
            dus geen verbinding met de Jan van Son welke +/- 1615 huwt met Marij Gerit Aert Ravels

            PS
            is deze Marij Ravels een kleindochter van Aert Gerit Ravels en Agnees Laureijs Goijaerts ??

            1557, april 26 2v
            Adriaen zoon van wijlen Laureijs Jan Zwagemakers legitime et hereditarie rursus supportavit (heeft wederom wettelijk en erfelijk overgedragen) aan Adriaen zoon van wijlen Anthonis Claes simul cum dictis literis et jure (samen met de genoemde brieven en al het recht) etc, met afgaan en vertijen etc, een huis en hof met de grond en toebehoren, hem toebehorende, in alle grootte zoals dat gelegen is in de parochie van Goirle ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Kerck, aldaar tussen:
            erfenis van Agnees weduwe van Aert Ravels cum proelibus (met haar nazaten) een zijde
            erfenis van Matheus Wouter Smits ander zijde
            erfenis van het Godshuis van Tongerloe een einde , de gemeijn straat ander einde.
            Welk huis, hof met de grond en toebehoren voors de voornoemde Adriaen in een koop erfelijk verkregen had van Matheus zoon van wijlen Wouter Smits voornoemd,......

            [Non-text portions of this message have been removed]
           • Frans van Son
            ... Geachte heer, Ik kende deze gegevens. Beschik zelf over de door u genoemde publicatie van H.J.A. van Son. Maar hier houden ook mijn gegevens op. Ik ga op
            Message 11 of 15 , Jan 5, 2012
             Op 5-1-2012 9:50, Henk Telenet schreef:
             >
             > Beste van Son onderzoekers
             >
             > ik heb ondertussen de boekjes van HJA Van Son bij mij
             > geleend....delen I , II en III
             > deel III betreft de nazaten van Rutger Jan van Son die eind 16e eeuw
             > uit Tilburg is vertrokken
             >
             > Deel I en II zijn door velen reeds gelezen
             >
             > Jan van Son geboren +/- 1490 zoon van Jan en diens 2e vrouw Elisabeth
             > X Mechteld dochter van Cornelis van Esbeeck ( die Metser )
             > hieruit Jan, Elisabeth en Cornelia
             >
             > Jan en Mechteld bewoonde een stede te Goirle die hij met nog enkele
             > landerijen in de parochie had verkregen na de dood van zijn schoonvader.
             > in de erfenis van Cornelis van Esbeeck staat beschreven
             > Aan Jan van Son man van Mechteld.........1e een huis en hof liggende
             > te Goerle bij de kerk..........
             >
             > in 1544 zijn hun 3 kinderen nog onmondig
             > in 1557 delen Jan, Lijsbeth en Cornelia de nalatenschap van hun ouders
             > maar ze verkopen dan het huis met hof aan de kerk aan Jan Gherard Jan
             > Brocken
             >
             > het boekje gaat dan niet meer verder met deze 3 kinderen
             > dus geen verbinding met de Jan van Son welke +/- 1615 huwt met Marij
             > Gerit Aert Ravels
             >
             > PS
             > is deze Marij Ravels een kleindochter van Aert Gerit Ravels en Agnees
             > Laureijs Goijaerts ??
             >
             > 1557, april 26 2v
             > Adriaen zoon van wijlen Laureijs Jan Zwagemakers legitime et
             > hereditarie rursus supportavit (heeft wederom wettelijk en erfelijk
             > overgedragen) aan Adriaen zoon van wijlen Anthonis Claes simul cum
             > dictis literis et jure (samen met de genoemde brieven en al het recht)
             > etc, met afgaan en vertijen etc, een huis en hof met de grond en
             > toebehoren, hem toebehorende, in alle grootte zoals dat gelegen is in
             > de parochie van Goirle ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die
             > Kerck, aldaar tussen:
             > erfenis van Agnees weduwe van Aert Ravels cum proelibus (met haar
             > nazaten) een zijde
             > erfenis van Matheus Wouter Smits ander zijde
             > erfenis van het Godshuis van Tongerloe een einde , de gemeijn straat
             > ander einde.
             > Welk huis, hof met de grond en toebehoren voors de voornoemde Adriaen
             > in een koop erfelijk verkregen had van Matheus zoon van wijlen Wouter
             > Smits voornoemd,......
             >
             > [Non-text portions of this message have been removed]
             >
             >
             >
             > Geen virus gevonden in dit bericht.
             > Gecontroleerd door AVG - www.avg.com <http://www.avg.com>
             > Versie: 2012.0.1901 / Virusdatabase: 2109/4723 - datum van uitgifte:
             > 01/04/12
             >
             Geachte heer,
             Ik kende deze gegevens. Beschik zelf over de door u genoemde publicatie
             van H.J.A. van Son. Maar hier houden ook mijn gegevens op.
             Ik ga op zoek of de door u genoemde Ravels deel van de familie zou
             kunnen zijn. Zodra ik iets meer duidelijkheid heb, ga ik u dat melden.
             Hartelijk bedankt tot nu toe voor uw meedenken en hulp.
             f.van son.


             [Non-text portions of this message have been removed]
            • Frans van Son
             ... vr.gr. f.van son
             Message 12 of 15 , Jan 5, 2012
              Op 5-1-2012 10:19, Frans van Son schreef:
              > PS
              > >
              > > 1557, april 26 2v
              > > Adriaen zoon van wijlen Laureijs Jan Zwagemakers legitime et
              > > hereditarie rursus supportavit (heeft wederom wettelijk en erfelijk
              > > overgedragen) aan Adriaen zoon van wijlen Anthonis Claes simul cum
              > > dictis literis et jure (samen met de genoemde brieven en al het recht)
              > > etc, met afgaan en vertijen etc, een huis en hof met de grond en
              > > toebehoren, hem toebehorende, in alle grootte zoals dat gelegen is in
              > > de parochie van Goirle ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die
              > > Kerck, aldaar tussen:
              > > erfenis van Agnees weduwe van Aert Ravels cum proelibus (met haar
              > > nazaten) een zijde
              > > erfenis van Matheus Wouter Smits ander zijde
              > > erfenis van het Godshuis van Tongerloe een einde , de gemeijn straat
              > > ander einde.
              > > Welk huis, hof met de grond en toebehoren voors de voornoemde Adriaen
              > > in een koop erfelijk verkregen had van Matheus zoon van wijlen Wouter
              > > Smits voornoemd,......
              > >

              Uit welke plaats zijn uw gegevens over :

              > is deze Marij Ravels een kleindochter van Aert Gerit Ravels en Agnees
              > Laureijs Goijaerts ??

              vr.gr.\
              f.van son
             • Henk Telenet
              Ik heb nog geen concrete aanwijzingen dat Gerit Aert Gerit Ravels een dochter had genaamd Marij maar Marij wordt ook wel ergens Pauwels genoemd ?? gegevens
              Message 13 of 15 , Jan 5, 2012
               Ik heb nog geen concrete aanwijzingen dat Gerit Aert Gerit Ravels een dochter had genaamd Marij
               maar Marij wordt ook wel ergens Pauwels genoemd ??


               gegevens afkomstig van archief Tilburg
               zo ook

               1554, maart 7 n.st. | R 299/57r-57v.
               Roelof zoon van wijlen Henrick Roelofs van Dongen heeft wettelijk en erfelijk wederom verkocht en overgegeven aan Gherit zoon van wijlen Aert Gherit Ravels de helft hem toebehorende in een huis, te weten het voorste einde ter akkerwaarts staande, groot 2 gebonden, tot de middenweg toe met de grond waarop deze 2 gebonden voorschr. op staan en daartoe de helft in een hof gelegen aan de noordkant...................en welk geheel huis, hof en grond gelegen is in de parochie van Goirle ter plaatse genaamd in het Dorp tussen:
               erfenis van Jenneke weduwe van Laureijs de Wagemaker met haar kinderen een zijde
               een gemeijne kerkpad ander zijde
               erfenis van jonker Abel van Coulsteren een einde
               de gebuerhoevel ander einde               From: Frans van Son
               Sent: Thursday, January 05, 2012 10:27 AM
               To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
               Subject: Re: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: 3 x Jan van Son


               Op 5-1-2012 10:19, Frans van Son schreef:
               > PS
               > >
               > > 1557, april 26 2v
               > > Adriaen zoon van wijlen Laureijs Jan Zwagemakers legitime et
               > > hereditarie rursus supportavit (heeft wederom wettelijk en erfelijk
               > > overgedragen) aan Adriaen zoon van wijlen Anthonis Claes simul cum
               > > dictis literis et jure (samen met de genoemde brieven en al het recht)
               > > etc, met afgaan en vertijen etc, een huis en hof met de grond en
               > > toebehoren, hem toebehorende, in alle grootte zoals dat gelegen is in
               > > de parochie van Goirle ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die
               > > Kerck, aldaar tussen:
               > > erfenis van Agnees weduwe van Aert Ravels cum proelibus (met haar
               > > nazaten) een zijde
               > > erfenis van Matheus Wouter Smits ander zijde
               > > erfenis van het Godshuis van Tongerloe een einde , de gemeijn straat
               > > ander einde.
               > > Welk huis, hof met de grond en toebehoren voors de voornoemde Adriaen
               > > in een koop erfelijk verkregen had van Matheus zoon van wijlen Wouter
               > > Smits voornoemd,......
               > >

               Uit welke plaats zijn uw gegevens over :

               > is deze Marij Ravels een kleindochter van Aert Gerit Ravels en Agnees
               > Laureijs Goijaerts ??

               vr.gr.\
               f.van son

               [Non-text portions of this message have been removed]
              • Frans van Son
               ... Dank u! Het lijkt er op dat we een beetje in de richting gaan komen. Mary Gerit Aert Pauwels Ravels is de volledige naam. Marij lijkt dus dochter van
               Message 14 of 15 , Jan 5, 2012
                Op 5-1-2012 11:26, Henk Telenet schreef:
                >
                >
                > Ik heb nog geen concrete aanwijzingen dat Gerit Aert Gerit Ravels een
                > dochter had genaamd Marij
                > maar Marij wordt ook wel ergens Pauwels genoemd ??
                >
                > gegevens afkomstig van archief Tilburg
                > zo ook
                >
                > 1554, maart 7 n.st. | R 299/57r-57v.
                > Roelof zoon van wijlen Henrick Roelofs van Dongen heeft wettelijk en
                > erfelijk wederom verkocht en overgegeven aan Gherit zoon van wijlen
                > Aert Gherit Ravels de helft hem toebehorende in een huis, te weten het
                > voorste einde ter akkerwaarts staande, groot 2 gebonden, tot de
                > middenweg toe met de grond waarop deze 2 gebonden voorschr. op staan
                > en daartoe de helft in een hof gelegen aan de
                > noordkant...................en welk geheel huis, hof en grond gelegen
                > is in de parochie van Goirle ter plaatse genaamd in het Dorp tussen:
                > erfenis van Jenneke weduwe van Laureijs de Wagemaker met haar kinderen
                > een zijde
                > een gemeijne kerkpad ander zijde
                > erfenis van jonker Abel van Coulsteren een einde
                > de gebuerhoevel ander einde
                >
                > From: Frans van Son
                > Sent: Thursday, January 05, 2012 10:27 AM
                > To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
                > <mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com>
                > Subject: Re: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: 3 x Jan van Son
                >
                > Op 5-1-2012 10:19, Frans van Son schreef:
                > > PS
                > > >
                > > > 1557, april 26 2v
                > > > Adriaen zoon van wijlen Laureijs Jan Zwagemakers legitime et
                > > > hereditarie rursus supportavit (heeft wederom wettelijk en erfelijk
                > > > overgedragen) aan Adriaen zoon van wijlen Anthonis Claes simul cum
                > > > dictis literis et jure (samen met de genoemde brieven en al het recht)
                > > > etc, met afgaan en vertijen etc, een huis en hof met de grond en
                > > > toebehoren, hem toebehorende, in alle grootte zoals dat gelegen is in
                > > > de parochie van Goirle ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die
                > > > Kerck, aldaar tussen:
                > > > erfenis van Agnees weduwe van Aert Ravels cum proelibus (met haar
                > > > nazaten) een zijde
                > > > erfenis van Matheus Wouter Smits ander zijde
                > > > erfenis van het Godshuis van Tongerloe een einde , de gemeijn straat
                > > > ander einde.
                > > > Welk huis, hof met de grond en toebehoren voors de voornoemde Adriaen
                > > > in een koop erfelijk verkregen had van Matheus zoon van wijlen Wouter
                > > > Smits voornoemd,......
                > > >
                >
                > Uit welke plaats zijn uw gegevens over :
                >
                > > is deze Marij Ravels een kleindochter van Aert Gerit Ravels en Agnees
                > > Laureijs Goijaerts ??
                >
                > vr.gr.\
                > f.van son
                >
                > [Non-text portions of this message have been removed]
                >
                >
                >
                > Geen virus gevonden in dit bericht.
                > Gecontroleerd door AVG - www.avg.com <http://www.avg.com>
                > Versie: 2012.0.1901 / Virusdatabase: 2109/4723 uitgifte: 01/04/12
                >
                Dank u!
                Het lijkt er op dat we een beetje in de richting gaan komen. Mary Gerit
                Aert Pauwels Ravels is de volledige naam. Marij lijkt dus dochter van
                Gerit, die op zijn beurt Aert als vader heeft en diens vader heet dan
                Pauwel. Vandaar dat Pauwels tussen [ ] staat. Wellicht komt de familie
                van oorsprong uit Ravels. We zoeken verder.

                vr.gr.
                f.van son


                [Non-text portions of this message have been removed]
               • Frans van Son
                ... In een publicatie van de Brabantse Leeuw over de familie Spapen, wordt als schoonvader van Jan Jansen van Son (die getrouwd was in 1642 met Wouterken
                Message 15 of 15 , Jan 5, 2012
                 Op 5-1-2012 16:39, Frans van Son schreef:
                 >
                 > Op 5-1-2012 11:26, Henk Telenet schreef:
                 > >
                 > >
                 > > Ik heb nog geen concrete aanwijzingen dat Gerit Aert Gerit Ravels een
                 > > dochter had genaamd Marij
                 > > maar Marij wordt ook wel ergens Pauwels genoemd ??
                 > >
                 > > gegevens afkomstig van archief Tilburg
                 > > zo ook
                 > >
                 > > 1554, maart 7 n.st. | R 299/57r-57v.
                 > > Roelof zoon van wijlen Henrick Roelofs van Dongen heeft wettelijk en
                 > > erfelijk wederom verkocht en overgegeven aan Gherit zoon van wijlen
                 > > Aert Gherit Ravels de helft hem toebehorende in een huis, te weten het
                 > > voorste einde ter akkerwaarts staande, groot 2 gebonden, tot de
                 > > middenweg toe met de grond waarop deze 2 gebonden voorschr. op staan
                 > > en daartoe de helft in een hof gelegen aan de
                 > > noordkant...................en welk geheel huis, hof en grond gelegen
                 > > is in de parochie van Goirle ter plaatse genaamd in het Dorp tussen:
                 > > erfenis van Jenneke weduwe van Laureijs de Wagemaker met haar kinderen
                 > > een zijde
                 > > een gemeijne kerkpad ander zijde
                 > > erfenis van jonker Abel van Coulsteren een einde
                 > > de gebuerhoevel ander einde
                 > >
                 > > From: Frans van Son
                 > > Sent: Thursday, January 05, 2012 10:27 AM
                 > > To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
                 > <mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com>
                 > > <mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com>
                 > > Subject: Re: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: 3 x Jan van Son
                 > >
                 > > Op 5-1-2012 10:19, Frans van Son schreef:
                 > > > PS
                 > > > >
                 > > > > 1557, april 26 2v
                 > > > > Adriaen zoon van wijlen Laureijs Jan Zwagemakers legitime et
                 > > > > hereditarie rursus supportavit (heeft wederom wettelijk en erfelijk
                 > > > > overgedragen) aan Adriaen zoon van wijlen Anthonis Claes simul cum
                 > > > > dictis literis et jure (samen met de genoemde brieven en al het
                 > recht)
                 > > > > etc, met afgaan en vertijen etc, een huis en hof met de grond en
                 > > > > toebehoren, hem toebehorende, in alle grootte zoals dat gelegen
                 > is in
                 > > > > de parochie van Goirle ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die
                 > > > > Kerck, aldaar tussen:
                 > > > > erfenis van Agnees weduwe van Aert Ravels cum proelibus (met haar
                 > > > > nazaten) een zijde
                 > > > > erfenis van Matheus Wouter Smits ander zijde
                 > > > > erfenis van het Godshuis van Tongerloe een einde , de gemeijn straat
                 > > > > ander einde.
                 > > > > Welk huis, hof met de grond en toebehoren voors de voornoemde
                 > Adriaen
                 > > > > in een koop erfelijk verkregen had van Matheus zoon van wijlen
                 > Wouter
                 > > > > Smits voornoemd,......
                 > > > >
                 > >
                 > > Uit welke plaats zijn uw gegevens over :
                 > >
                 > > > is deze Marij Ravels een kleindochter van Aert Gerit Ravels en Agnees
                 > > > Laureijs Goijaerts ??
                 > >
                 > > vr.gr.\
                 > > f.van son
                 > >
                 > > [Non-text portions of this message have been removed]
                 > >
                 > >
                 > >
                 > > Geen virus gevonden in dit bericht.
                 > > Gecontroleerd door AVG - www.avg.com <http://www.avg.com>
                 > > Versie: 2012.0.1901 / Virusdatabase: 2109/4723 uitgifte: 01/04/12
                 > >
                 > Dank u!
                 > Het lijkt er op dat we een beetje in de richting gaan komen. Mary Gerit
                 > Aert Pauwels Ravels is de volledige naam. Marij lijkt dus dochter van
                 > Gerit, die op zijn beurt Aert als vader heeft en diens vader heet dan
                 > Pauwel. Vandaar dat Pauwels tussen [ ] staat. Wellicht komt de familie
                 > van oorsprong uit Ravels. We zoeken verder.
                 >
                 > vr.gr.
                 > f.van son
                 >
                 > [Non-text portions of this message have been removed]
                 >

                 > In de Brababntse Leeuw in een artikel over de familie Spapen, is te
                 > lezen dat Jan Jansen van Son getrouwd was in 1642 met Wouterken
                 > Spapen. De vader van Jan wordt daar omschreven als Jan van Son, gehuwd
                 > met Mary Gerit Aert Pauwels Ravels aan de Tyvoirt in Goirle.
                 >

                 >
                 >
                 > Geen virus gevonden in dit bericht.
                 > Gecontroleerd door AVG - www.avg.com <http://www.avg.com>
                 > Versie: 2012.0.1901 / Virusdatabase: 2109/4723 - datum van uitgifte:
                 > 01/04/12
                 >
                 In een publicatie van de Brabantse Leeuw over de familie Spapen, wordt
                 als schoonvader van Jan Jansen van Son (die getrouwd was in 1642 met
                 Wouterken


                 [Non-text portions of this message have been removed]
                Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.