Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Familiegeschiedenis TRUIJEN verschijnt 25 juni 2011 !

Expand Messages
 • Mathieu Kunnen
  Genealogie van de familie Truijen-Truijens-Troeijen (1450-2010) Bert Stoffels Hoe het begon en groeide Als kleine jongen was Jan Truijen enorm verbaasd over
  Message 1 of 2 , May 22, 2011
   Genealogie van de familie

   Truijen-Truijens-Troeijen (1450-2010)   Bert Stoffels

   Hoe het begon en groeide

   Als kleine jongen was Jan Truijen enorm verbaasd over het feit dat er in Weert een straatnaam naar hem genoemd was. Zijn directe familie - ouders, grootouders - hadden geen bevredigende verklaring. Toen Jan opgroeide begon hij zelf een onderzoek. Van aanvankelijk onschuldige hobby, groeide de nieuwsgierigheid naar zijn voorouders uit tot een jarenlange passie. En... omdat Jan zijn bevindingen met zijn familie en naamgenoten wilde delen ont-stond de idee er een boek over samen te stellen: de genealogie Truijen, Truijens, Troeijen 1450-2010.   Truijen van 1450-2010

   Wie deze data leest denkt "hier wordt met spek ge-schoten". Niets is minder waar.

   . Zoals bij de samenstelling van een genealogie gebruikelijk is, begon Jan met het verzamelen van de meest recente gegevens en klom zo op in de tijd. Behalve de obstakels, die de huidige privacywetgeving opwerpt voor de laatste eeuw, stelde de periode tot 1800 weinig problemen. Als informatiebronnen raadpleegde hij de registers van de burgerlijke stand, de volkstellingen, de notariële akten, de bevolkingsregisters, de memories van successie, de militaire keuringsregisters, de gerech-telijke dossiers in de rijksarchieven en vanaf het midden van de 19de eeuw ook kranten en tijdschriften.

   . De periode vóór 1800 bood meer uitdagingen.?Hiervoor raadpleegde hij de kerkelijke doop-, trouw- en overlijdensboeken, meestal beschikbaar vanaf 1650, in diverse gemeenten. Daarnaast onderzocht hij allerhan-de akten, waaronder tal van testamenten.

   . Maar nog was Jan niet tevreden. Hij zegt zelf dat hij geholpen werd door een aantal uitzonderlijke omstandigheden:

   - de familie Truijen - meestal boeren - bleek tot 1800 erg honkvast en grondgebonden;

   - de stad Weert bewaart een uitzonderlijk goed geconserveerd oud archief. Zo gaan de goedenisboeken terug tot 1476, de protocollen van processen tot 1481, de gemeenterekeningen tot 1483 en de schatboeken tot 1504;

   - een aantal leden van de Truijenstam bleken succes-volle ambachtslui, klommen op tot vooraanstaande families en bekleedden belangrijke functies. Ze waren echter niet allemaal even braaf en kwamen ook wel eens in aanraking met het gerecht, een belangrijke informatiebron.

   Om een lang verhaal kort te maken: het opwaartse spoor bracht hem bij de oudst bekende stamvader:

   Jan Truijden (geboren in Weert ±1450).   De indeling van het boek

   De volgende uitdaging was uit die immense berg gege-vens een leesbaar en vooral overzichtelijk boek samen te stellen.

   Er werd gekozen voor een indeling in 22 hoofdstukken.

   . De hoofdstukken 1 t/m 4 zijn van algemene aard en gaan over de naam (met de varianten en de versprei-ding), de plaats Weert (woonplaats, bestuursfuncties ...), het leven vroeger (toelichting over de beroepen molenaar, bierbrouwer, kuiper en boer - beroepen die generatieslang in de familie voorkwamen) en een lees-wijzer.

   . Dan volgen de familie-hoofdstukken. De hoofdstukken 5 t/m 10 gaan globaal over de periode 1450 tot circa 1650, de hoofdstukken 11 t/m 14 over de periode 1650 tot 1800 en de hoofdstukken 15 t/m 21 over de periode 1800 t/m 2010.

   . In hoofdstuk 22 zijn stamreeksen opgenomen van niet-verwante families Truijen en Truijens met een korte toelichting.

   Het geheel wordt gecompleteerd met een index op achter-naam en plaatsnaam.   Welke families komen aan bod?

   Een groot gedeelte van de familie bleef in Weert wonen en woont daar nog steeds. Andere familieleden vestigden zich midden en eind 18de eeuw in Noord-Brabant en het noorden van Limburg en zorgden daar voor nageslacht. Het boek is zodanig ingedeeld dat deze takken in aparte hoofdstukken aan de orde komen. Zie inhoudstafel hoofdstukken 15 t/m 21.   Geen telefoonnummers,

   maar mensen van vlees en bloed

   Aan de hand van de gevonden en verkregen levensdata is van iede-re Truijen, Truijens of Troeijen een korte of lange - afhankelijk van de verzamelde informatie - biografische nota geschreven. Indien beschikbaar, is van de betreffende persoon een foto en/of een gezinsfoto opgeno-men. Voor wat betreft de hui-dige generaties is dat voor 97 % gelukt. Het boek is rijkelijk voorzien van illustraties: ko-pieën van akten, bidprentjes, notariële akten, kadastrale gegevens, maar vooral foto's en nog eens foto's. En om bij het lezen de verwantschappen niet kwijt te raken is in ieder hoofdstuk een 'schema in hoofdlijnen' opgenomen. Al lezend komt u er achter hoe het iedereen vergaan is, wat hij/zij heeft meegemaakt en u komt zeker personen tegen die u uit het oog verloren heeft.

   Het meest bekende familielid was ongetwijfeld de "boeren-koning" Jan Truijen (1838-1919). Hij was o.a. mede-oprichter van de Zuid-Nederlandse Zuivelbond, van de Limburgse Landbouwbond en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De meeste familieleden zijn echter niet zo bekend en daarom is dit boek vooral "een geschie-denis van de gewone man en vrouw". Toch zijn er een groot aantal kleurrijke figuren in de familie. Bv. Jo Truijen uit Horst die naast bondscoach Kees Rijvers op de bank zat in de Kuip bij een voetbalinterland. Jacob Truijen die met een mes werd doodgestoken na een avondje stappen in Weert. De ongehuwde moeder Maria Truijen uit Some-ren die tijdens de bevalling de naam van de vader opbiechtte. Antonie Troeijen uit Helvoirt die een dissel zou hebben ge-stolen en daarvoor veroordeeld werd tot drie maanden eenzame opsluiting, maar naar Antwerpen vluchtte. Sjraar Truijens uit Venlo hield een dagboek bij over het laatste oorlogsjaar. En niet te vergeten Frans Truijen waarover de pastoors in het Weer-terland schande spraken omdat in zijn zwemaccommodatie gemengd zwemmen was toegestaan.   Emancipatie van vrouwen en mannen

   Het unieke van dit boek is dat ook de gezinnen van de vrouwelijke familieleden met hun persoonsgegevens zijn opgenomen. Dus met partners, kinderen en indien bekend zijn ook de namen van de kleinkinderen vermeld. Vanzelfsprekend is van de dames en hun partner ook het levensverhaal beschreven.   Hoe ziet het boek eruit?

   Uit het bovenstaande is wel duidelijk dat het boek een "dikke pil" geworden is van 464 pagina's op het formaat 230 x 300 mm. In totaal passeren 1060 personen met de naam Truijen, Truijens en Troeijen de revue. Er zijn 827 foto's en afbeeldingen opgenomen waaronder veel mooie foto's van het einde van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw.

   Er is gekozen voor een kwalitatief hoog-staande uitvoering omdat we ervan overtuigd zijn dat het niet tussen het oud papier zal verdwijnen.

   Het binnenwerk is gedrukt in zwart/ wit op 135 grams houtvrij papier en genaaid gebonden in een ge-kleurd en geplastificeerd kartonnen omslag.   Bestellen

   De kostprijs per boek bedraagt e 59,- bij voorintekening, daarna is de prijs e 65,-. De eventuele verzendkosten ad e 7,75 zijn hierin niet begrepen. U kunt het bedrag overmaken op het ING bankrekeningnummer 681310685 t.n.v. J.M.M. Truijen te Weert. Het IBAN-nummer bij betalingen vanuit het buitenland is: NL20 ING B0681 310 685. S.v.p. bij de betaling uw naam en adres vermelden.

   Voorintekenen kan tot 21 mei 2011 en is voor het bepa-len van de oplage enorm belangrijk.

   Opgelet: uw bestelling gaat pas in na betaling

   De boekpresentatie

   Na inzage van de drukklare proef was de historische kring "De Aldenborgh" te Weert zo enthousiast over het boek dat ze het initiatief wilde nemen tot een officiële presentatie van het boek. De voorstelling zal plaatsvinden op zaterdag 25 juni 2011 om 14.00 uur in en nabij de St. Josephkerk aan het St. Jozefskerkplein 1 te Weert-Keent.

   De presentatie zal bestaan uit een officieel ge-deelte met aandacht voor een aantal prominente Truijens (o.a. Jan Truijen, de boerenkoning).

   Het definitieve programma van deze middag is nog niet geheel bekend en zal op de website:www.truijen-truijens-troeijen.nl nog worden bekendgemaakt.

   Na afloop is er een receptie met mogelijkheid tot ontmoeting met naamgenoten en verdeling van het boek.

   Behalve bij de presentatie van het boek kan ná 25 juni het boek worden afgehaald bij de auteur Jan Truijen, Boshoverbeek 11, 6006 LN Weert (Na tel. afspraak ++31 (0)495 530177 of e-mail: jmmtruijen@...)   JO TRUIJEN

   Na de zgn. klutskesschool ging Jo op 13-jarige leeftijd werken bij Schobers Wullemke als beginnend koekjesbakker. Later werd hij che-misch analist en werkte vanaf 1974 bij Flextronics International Europe BV (het voormalige Xerox) in Venray. Hij trouwde in 1976 met Maria Kellenaers uit Horst. Vijf jaar later besloten ze ieder hun eigen weg te gaan. Al op jonge leeftijd werd duidelijk, dat Jo zou uitgroeien tot een bijzonder, markant figuur. Zijn moeder Pauline zei toen al: "óf hij komt in de gevangenis óf hij gaat naar het klooster". Hoewel beide voorspellingen niet zijn uitgekomen blijft er voldoende over om van een bijzonder mens te spreken. Er hebben zich teveel humoristische gebeurtenissen voor-gedaan om te vermelden, maar één kan en mag niet onvermeld blijven. In 1982 moest het Nederlandse elftal een belangrijke kwalificatiewedstrijd voor het EK 1984 spelen tegen Spanje in het Feyenoordstadion. Hoewel hij geen voetbalkenner was, zat Jo het laatste halfuur van de bloedstollend spannende wedstrijd OP DE BANK naast bondscoach Kees Rijvers. Mede door zijn adviezen aan Kees Rijvers won Nederland deze wedstrijd met 2-1. Na de wedstrijd wist hij met enkele vrienden (door toepassing van 'n zeer grote dosis spitsvondigheid en 'n overdonderen-de pokerface) ook nog door te dringen tot de locatie waar spelers en genodigden na de wedstrijd van een natje en droogje genieten. Je toegang verschaffen tot deze ruimte is dan nog tot daaraantoe, maar om als indringer achter de bar te gaan staan, het buffet te openen en op het einde van de avond tegen minister-president Ruud Lubbers te zeggen, dat "we" gaan sluiten ("Ruud, morgen weer werken, we gaan stoppen") grenst aan het ongelooflijke. Het bewijs van het bovenstaande kan geleverd worden door o.a. de archieven van de NOS. Jo stierf op 21 september 2005. Tot één dag voor zijn dood heeft hij gelachen en was hij voor velen het motiverende zonnetje. Hij werd 57 jaar.   Inhoud

   1. De naam 7

   1.1. De herkomst van achternamen 7

   1.2. De schrijfwijze 8

   1.3. De geografische verspreiding 9

   1.4. Gebruik van de naam in aanduidingen 13

   2. Het oorsprongsgebied Weert 15

   2.1. Beknopte geschiedenis 15

   2.2. Historische geografie 17

   2.3. Het bestuur van Weert 17

   2.4. De familie Truijen(s) en het bestuur van Weert 20

   3. Het leven vroeger 21

   3.1. Heksen 21

   3.2. Gilden 22

   3.3. Boeren 23

   3.4. Molenaars 29

   3.5. Bierbrouwers 31

   3.6. Kuipers 33

   3.7. De trek uit Weert 35

   3.8. Oude munteenheden, maten en gewichten 36

   3.9. Oude woordenlijst 37

   4. Leeswijzer familiehoofdstukken 39

   5. Onze stamvader Jan Truijden 43

   6. De tak Heijn, Rut en Sijmon Truijden 47

   7. De tak Peter Truijden op Leuken 51

   8. De tak Geertruijd Truijden 63

   9. De zijtak Truijen alias Halffeners 71

   10. De tak Reijnder Truijen alias Mielis 77

   11. De tak Jacob Truijen den Alden 85

   12. De tak Jacob Truijen den Jongen 105

   13. De tak Merten Truijen 121

   14. De tak Jan Truijen 129

   15. De tak Truijen Weert-Moesel 141

   16. De tak Truijen Deurne/Horst 183

   17. De tak Truijen Someren 239

   18. De tak Truijens Venlo 277

   19. De tak Truijens Weert 321

   20. De tak Troeijen Boxtel 329

   21. De tak Truijen Weert-Dijkerstraat 365

   22. Niet-verwante families Truijen(s) 439

   Alfabetisch register van familienamen 443

   Alfabetisch register van plaatsnamen 451

   Bibliografie 457

   Verantwoording illustraties 459-464
   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Gerard willem charles Lemmens
   Dag Mathieu, Is er ook niet een Kinrooi se Lemmens met een Truijen getrouwd en weet je of er daarover ook iets in dat boek van jouw vriend iets staat ???
   Message 2 of 2 , May 24, 2011
    Dag Mathieu,

    Is er ook niet een "Kinrooi'se" Lemmens met een Truijen getrouwd en weet je of
    er daarover ook iets in dat boek van jouw vriend iets staat ???
    Gerard
    ________________________________
    From: Mathieu Kunnen <mathieu.kunnen@...>
    To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
    Sent: Sun, 22 May, 2011 22:35:09
    Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] Familiegeschiedenis TRUIJEN verschijnt 25
    juni 2011 !

     
    Genealogie van de familie

    Truijen-Truijens-Troeijen (1450-2010)

    Bert Stoffels

    Hoe het begon en groeide

    Als kleine jongen was Jan Truijen enorm verbaasd over het feit dat er in Weert
    een straatnaam naar hem genoemd was. Zijn directe familie - ouders, grootouders
    - hadden geen bevredigende verklaring. Toen Jan opgroeide begon hij zelf een
    onderzoek. Van aanvankelijk onschuldige hobby, groeide de nieuwsgierigheid naar
    zijn voorouders uit tot een jarenlange passie. En... omdat Jan zijn bevindingen
    met zijn familie en naamgenoten wilde delen ont-stond de idee er een boek over
    samen te stellen: de genealogie Truijen, Truijens, Troeijen 1450-2010.

    Truijen van 1450-2010

    Wie deze data leest denkt "hier wordt met spek ge-schoten". Niets is minder
    waar.

    . Zoals bij de samenstelling van een genealogie gebruikelijk is, begon Jan met
    het verzamelen van de meest recente gegevens en klom zo op in de tijd. Behalve
    de obstakels, die de huidige privacywetgeving opwerpt voor de laatste eeuw,
    stelde de periode tot 1800 weinig problemen. Als informatiebronnen raadpleegde
    hij de registers van de burgerlijke stand, de volkstellingen, de notariële
    akten, de bevolkingsregisters, de memories van successie, de militaire
    keuringsregisters, de gerech-telijke dossiers in de rijksarchieven en vanaf het
    midden van de 19de eeuw ook kranten en tijdschriften.

    . De periode vóór 1800 bood meer uitdagingen.?Hiervoor raadpleegde hij de
    kerkelijke doop-, trouw- en overlijdensboeken, meestal beschikbaar vanaf 1650,
    in diverse gemeenten. Daarnaast onderzocht hij allerhan-de akten, waaronder tal
    van testamenten.

    . Maar nog was Jan niet tevreden. Hij zegt zelf dat hij geholpen werd door een
    aantal uitzonderlijke omstandigheden:

    - de familie Truijen - meestal boeren - bleek tot 1800 erg honkvast en
    grondgebonden;

    - de stad Weert bewaart een uitzonderlijk goed geconserveerd oud archief. Zo
    gaan de goedenisboeken terug tot 1476, de protocollen van processen tot 1481, de
    gemeenterekeningen tot 1483 en de schatboeken tot 1504;

    - een aantal leden van de Truijenstam bleken succes-volle ambachtslui, klommen
    op tot vooraanstaande families en bekleedden belangrijke functies. Ze waren
    echter niet allemaal even braaf en kwamen ook wel eens in aanraking met het
    gerecht, een belangrijke informatiebron.

    Om een lang verhaal kort te maken: het opwaartse spoor bracht hem bij de oudst
    bekende stamvader:


    Jan Truijden (geboren in Weert ±1450).

    De indeling van het boek

    De volgende uitdaging was uit die immense berg gege-vens een leesbaar en vooral
    overzichtelijk boek samen te stellen.

    Er werd gekozen voor een indeling in 22 hoofdstukken.

    . De hoofdstukken 1 t/m 4 zijn van algemene aard en gaan over de naam (met de
    varianten en de versprei-ding), de plaats Weert (woonplaats, bestuursfuncties
    ...), het leven vroeger (toelichting over de beroepen molenaar, bierbrouwer,
    kuiper en boer - beroepen die generatieslang in de familie voorkwamen) en een
    lees-wijzer.

    . Dan volgen de familie-hoofdstukken. De hoofdstukken 5 t/m 10 gaan globaal over
    de periode 1450 tot circa 1650, de hoofdstukken 11 t/m 14 over de periode 1650
    tot 1800 en de hoofdstukken 15 t/m 21 over de periode 1800 t/m 2010.

    . In hoofdstuk 22 zijn stamreeksen opgenomen van niet-verwante families Truijen
    en Truijens met een korte toelichting.

    Het geheel wordt gecompleteerd met een index op achter-naam en plaatsnaam.

    Welke families komen aan bod?

    Een groot gedeelte van de familie bleef in Weert wonen en woont daar nog steeds.
    Andere familieleden vestigden zich midden en eind 18de eeuw in Noord-Brabant en
    het noorden van Limburg en zorgden daar voor nageslacht. Het boek is zodanig
    ingedeeld dat deze takken in aparte hoofdstukken aan de orde komen. Zie
    inhoudstafel hoofdstukken 15 t/m 21.

    Geen telefoonnummers,

    maar mensen van vlees en bloed

    Aan de hand van de gevonden en verkregen levensdata is van iede-re Truijen,
    Truijens of Troeijen een korte of lange - afhankelijk van de verzamelde
    informatie - biografische nota geschreven. Indien beschikbaar, is van de
    betreffende persoon een foto en/of een gezinsfoto opgeno-men. Voor wat betreft
    de hui-dige generaties is dat voor 97 % gelukt. Het boek is rijkelijk voorzien
    van illustraties: ko-pieën van akten, bidprentjes, notariële akten, kadastrale
    gegevens, maar vooral foto's en nog eens foto's. En om bij het lezen de
    verwantschappen niet kwijt te raken is in ieder hoofdstuk een 'schema in
    hoofdlijnen' opgenomen. Al lezend komt u er achter hoe het iedereen vergaan is,
    wat hij/zij heeft meegemaakt en u komt zeker personen tegen die u uit het oog
    verloren heeft.


    Het meest bekende familielid was ongetwijfeld de "boeren-koning" Jan Truijen
    (1838-1919). Hij was o.a. mede-oprichter van de Zuid-Nederlandse Zuivelbond, van
    de Limburgse Landbouwbond en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De
    meeste familieleden zijn echter niet zo bekend en daarom is dit boek vooral "een
    geschie-denis van de gewone man en vrouw". Toch zijn er een groot aantal
    kleurrijke figuren in de familie. Bv. Jo Truijen uit Horst die naast bondscoach
    Kees Rijvers op de bank zat in de Kuip bij een voetbalinterland. Jacob Truijen
    die met een mes werd doodgestoken na een avondje stappen in Weert. De ongehuwde
    moeder Maria Truijen uit Some-ren die tijdens de bevalling de naam van de vader
    opbiechtte. Antonie Troeijen uit Helvoirt die een dissel zou hebben ge-stolen en
    daarvoor veroordeeld werd tot drie maanden eenzame opsluiting, maar naar
    Antwerpen vluchtte. Sjraar Truijens uit Venlo hield een dagboek bij over het
    laatste oorlogsjaar. En niet te vergeten Frans Truijen waarover de pastoors in
    het Weer-terland schande spraken omdat in zijn zwemaccommodatie gemengd zwemmen
    was toegestaan.


    Emancipatie van vrouwen en mannen

    Het unieke van dit boek is dat ook de gezinnen van de vrouwelijke familieleden
    met hun persoonsgegevens zijn opgenomen. Dus met partners, kinderen en indien
    bekend zijn ook de namen van de kleinkinderen vermeld. Vanzelfsprekend is van de
    dames en hun partner ook het levensverhaal beschreven.


    Hoe ziet het boek eruit?

    Uit het bovenstaande is wel duidelijk dat het boek een "dikke pil" geworden is
    van 464 pagina's op het formaat 230 x 300 mm. In totaal passeren 1060 personen
    met de naam Truijen, Truijens en Troeijen de revue. Er zijn 827 foto's en
    afbeeldingen opgenomen waaronder veel mooie foto's van het einde van de 19de en
    de eerste helft van de 20ste eeuw.


    Er is gekozen voor een kwalitatief hoog-staande uitvoering omdat we ervan
    overtuigd zijn dat het niet tussen het oud papier zal verdwijnen.

    Het binnenwerk is gedrukt in zwart/ wit op 135 grams houtvrij papier en genaaid
    gebonden in een ge-kleurd en geplastificeerd kartonnen omslag.

    Bestellen

    De kostprijs per boek bedraagt e 59,- bij voorintekening, daarna is de prijs e
    65,-. De eventuele verzendkosten ad e 7,75 zijn hierin niet begrepen. U kunt het
    bedrag overmaken op het ING bankrekeningnummer 681310685 t.n.v. J.M.M. Truijen
    te Weert. Het IBAN-nummer bij betalingen vanuit het buitenland is: NL20 ING
    B0681 310 685. S.v.p. bij de betaling uw naam en adres vermelden.


    Voorintekenen kan tot 21 mei 2011 en is voor het bepa-len van de oplage enorm
    belangrijk.


    Opgelet: uw bestelling gaat pas in na betaling

    De boekpresentatie

    Na inzage van de drukklare proef was de historische kring "De Aldenborgh" te
    Weert zo enthousiast over het boek dat ze het initiatief wilde nemen tot een
    officiële presentatie van het boek. De voorstelling zal plaatsvinden op zaterdag
    25 juni 2011 om 14.00 uur in en nabij de St. Josephkerk aan het St.
    Jozefskerkplein 1 te Weert-Keent.


    De presentatie zal bestaan uit een officieel ge-deelte met aandacht voor een
    aantal prominente Truijens (o.a. Jan Truijen, de boerenkoning).

    Het definitieve programma van deze middag is nog niet geheel bekend en zal op de
    website:www.truijen-truijens-troeijen.nl nog worden bekendgemaakt.


    Na afloop is er een receptie met mogelijkheid tot ontmoeting met naamgenoten en
    verdeling van het boek.

    Behalve bij de presentatie van het boek kan ná 25 juni het boek worden afgehaald
    bij de auteur Jan Truijen, Boshoverbeek 11, 6006 LN Weert (Na tel. afspraak ++31
    (0)495 530177 of e-mail: jmmtruijen@...)

    JO TRUIJEN

    Na de zgn. klutskesschool ging Jo op 13-jarige leeftijd werken bij Schobers
    Wullemke als beginnend koekjesbakker. Later werd hij che-misch analist en werkte
    vanaf 1974 bij Flextronics International Europe BV (het voormalige Xerox) in
    Venray. Hij trouwde in 1976 met Maria Kellenaers uit Horst. Vijf jaar later
    besloten ze ieder hun eigen weg te gaan. Al op jonge leeftijd werd duidelijk,
    dat Jo zou uitgroeien tot een bijzonder, markant figuur. Zijn moeder Pauline zei
    toen al: "óf hij komt in de gevangenis óf hij gaat naar het klooster". Hoewel
    beide voorspellingen niet zijn uitgekomen blijft er voldoende over om van een
    bijzonder mens te spreken. Er hebben zich teveel humoristische gebeurtenissen
    voor-gedaan om te vermelden, maar één kan en mag niet onvermeld blijven. In 1982
    moest het Nederlandse elftal een belangrijke kwalificatiewedstrijd voor het EK
    1984 spelen tegen Spanje in het Feyenoordstadion. Hoewel hij geen voetbalkenner
    was, zat Jo het laatste halfuur van de bloedstollend spannende wedstrijd OP DE
    BANK naast bondscoach Kees Rijvers. Mede door zijn adviezen aan Kees Rijvers won
    Nederland deze wedstrijd met 2-1. Na de wedstrijd wist hij met enkele vrienden
    (door toepassing van 'n zeer grote dosis spitsvondigheid en 'n overdonderen-de
    pokerface) ook nog door te dringen tot de locatie waar spelers en genodigden na
    de wedstrijd van een natje en droogje genieten. Je toegang verschaffen tot deze
    ruimte is dan nog tot daaraantoe, maar om als indringer achter de bar te gaan
    staan, het buffet te openen en op het einde van de avond tegen
    minister-president Ruud Lubbers te zeggen, dat "we" gaan sluiten ("Ruud, morgen
    weer werken, we gaan stoppen") grenst aan het ongelooflijke. Het bewijs van het
    bovenstaande kan geleverd worden door o.a. de archieven van de NOS. Jo stierf op
    21 september 2005. Tot één dag voor zijn dood heeft hij gelachen en was hij voor
    velen het motiverende zonnetje. Hij werd 57 jaar.

    Inhoud

    1. De naam 7

    1.1. De herkomst van achternamen 7

    1.2. De schrijfwijze 8

    1.3. De geografische verspreiding 9

    1.4. Gebruik van de naam in aanduidingen 13

    2. Het oorsprongsgebied Weert 15

    2.1. Beknopte geschiedenis 15

    2.2. Historische geografie 17

    2.3. Het bestuur van Weert 17

    2.4. De familie Truijen(s) en het bestuur van Weert 20

    3. Het leven vroeger 21

    3.1. Heksen 21

    3.2. Gilden 22

    3.3. Boeren 23

    3.4. Molenaars 29

    3.5. Bierbrouwers 31

    3.6. Kuipers 33

    3.7. De trek uit Weert 35

    3.8. Oude munteenheden, maten en gewichten 36

    3.9. Oude woordenlijst 37

    4. Leeswijzer familiehoofdstukken 39

    5. Onze stamvader Jan Truijden 43

    6. De tak Heijn, Rut en Sijmon Truijden 47

    7. De tak Peter Truijden op Leuken 51

    8. De tak Geertruijd Truijden 63

    9. De zijtak Truijen alias Halffeners 71

    10. De tak Reijnder Truijen alias Mielis 77

    11. De tak Jacob Truijen den Alden 85

    12. De tak Jacob Truijen den Jongen 105

    13. De tak Merten Truijen 121

    14. De tak Jan Truijen 129

    15. De tak Truijen Weert-Moesel 141

    16. De tak Truijen Deurne/Horst 183

    17. De tak Truijen Someren 239

    18. De tak Truijens Venlo 277

    19. De tak Truijens Weert 321

    20. De tak Troeijen Boxtel 329

    21. De tak Truijen Weert-Dijkerstraat 365

    22. Niet-verwante families Truijen(s) 439

    Alfabetisch register van familienamen 443

    Alfabetisch register van plaatsnamen 451

    Bibliografie 457

    Verantwoording illustraties 459-464

    [Non-text portions of this message have been removed]
    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.