Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: [Noord-Brabant_Genealogy] van Ginneken te Rucphen

Expand Messages
 • JJM den Braber
  Beste Henk Marinus Piterse van Ginneken werd ook wel Marinus Joannesz Heeren genoemd (ik moet nog even de bron opzoeken waar ik dit gevonden heb). Marinus
  Message 1 of 12 , Feb 27, 2011
  • 0 Attachment
   Beste Henk   Marinus Piterse van Ginneken werd ook wel Marinus Joannesz Heeren genoemd
   (ik moet nog even de bron opzoeken waar ik dit gevonden heb).
   Marinus Joannes Heeren trouwde te Rucphen (RK) op 13 mei 1752 met Adriaantje
   Geertse. (ook NG 14-5-1752 Rucphen en Sprundel, ondertr. 29-4-1752).

   Adriana Geertse Bogaerts overleed te Rucphen op 5 febr. 1761, waarna Marinus
   te Rucphen op 8 november 1761 hertrouwde met Cornelia Mannie.

   Bijgevoegd nog een akte uit het RA van Rucphen opgemaakt voor het 2e
   huwelijk van Marinus van Ginneken   Met vriendelijke groet

   Hans den Braber   Compareerde voor de ondergetijkende Scheepenen der Heerlijk-

   heijt Rucphen Marijnis van Ginneken, Weduwenaar van wijlen Adriaantje
   Boogers onlangs onder deese Jurisdictie overleden, te kennen gevende, dat
   hij Comparant genegen is Sig wederom ten anderen huwelijk te begeven, dog
   dat ten aansien van Sijn minderjarig Kint in Egten huwelijk verwekt bij
   wijlen Zijne voornoemde overledene huijsvrouw, bewijs van Sijn moederlijk
   goet moet werden gedaan, dan alsoo den Comparant betuijgt niets ter wereld
   te hebben off te besitten dan een Slegt huijsje en eenige Seer weijnigen en
   geringen meubeltjens niet waerdig om daar van een Staet te formeeren, Soo
   belooft hij Comparant Egter voor de presente Scheepenen en neemt aan Zijn
   voorschreven minderjarig kint met name Adriaentje van Ginneken oud Een Jaar
   en ontrent 4 maenden, met Sijn handen arbeijd en naar Sijn uijterste
   Vermogen en Vaderlijke pligt verder te Zullen opvoeden en groot brengen tot
   den ouderdom van Agtien Jaeren Huwelijk off andere geapprobeerden Staet, het
   Zelve in middels te laten leeren leesen en Schrijven ook een ambagt handwerk
   off andere geoorloofde Exercitie waer mede het Sijnen kost Zal konnen
   winnen, en tot den voornoemden ouderdom off Staet gecomen Sijnde als dan aan
   het Zelve uijtterijken en betaalen Eenen Somme van Seven gulden tien
   Stuijvers Jn voldoeninge van het Selve Sijne moederlijke Successie en
   Erffenisse, mits hij Weduwenaar Zal behouden het gemelte Huijsje en
   meubeltjens Soo van Schade als baten, aannemende verders te voldoen alle de
   Lastige en uijtgaende Schulden deeses boedels Sonder eenige van dien Ooijt
   tot lasten van Sijn gemelte kint te mogen brengen, verbindende hij Comparant
   tot voldoeninge en naarkominge deeses Sijn persoon en goederen onder verbant
   als naar regten.

   Ende verklaaren wij Scheepenen met het boven Gemelte bewijs en te doene
   opvoedinge van het Gemelte Wees, hier mede te nemen volkomen genoegen en
   Contentement.

   Aldus Gedaen en Gepasseert binnen Rucphen den 21e Maert 17C een en Sestigh,
   present de Scheepenen Johannis van Dremmen, Cornelis Voeten, Jan van Gorp en
   Jan van Gastel.   Was getekend : Marijnis van Ginneken, met zijn handmerk

   Johannis van Dremmen

   Cornelis Voeten

   Jan van Gorp

   Jan van Gastel, met zijn handmerk

   W.van Gils, secr.

   Van: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com] Namens Henk van Hulsel
   Verzonden: zondag 27 februari 2011 12:02
   Aan: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: [Noord-Brabant_Genealogy] van Ginneken te Rucphen

   L.S.,

   Ik ben op zoek naar enkele familiegegevens van de naam van Ginneken in
   Rucphen.

   Marinus van Ginneken heeft twee kinderen bij Adriana~Geert Bogers. Die
   kinderen worden gedoopt op 25.3.1755 en op 2.12.1759.

   De vraag is nu waar en wanneer het huwelijk van Marinus en Adriana is
   voltrokken.

   Marinus zou een onwettige zoon zijn van ene Petronella van Ginneken. Waar en
   wanneer wordt hij gedoopt?

   Heeft er iemand aanvullende gegevens van zijn moeder?

   In Rucphen wordt bij twee dopen van onwettige kinderen als vader Petrus van
   Ginneken genoemd:

   1. Petrus Jacobse van Ginneken op 1.8.1732, kind heet Marinus, moeder
   Cornelia~Joannes Huijbe (Heeren?)
   2. Petrus van Ginneken, op 1.9.1732, kind heet Petrus, moeder
   Francina~Matthijsse Clement.

   Betreft het hier dezelfde Petrus? Kan iemand mij helpen aan aanvullende
   gegevens van de zijn/hun herkomst?

   Mvg,

   Henk van Hulsel

   [Non-text portions of this message have been removed]

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Henk van Hulsel
   Beste Hans, Bedankt voor je reactie. Het lijkt er op, dat Marinus inderdaad de onwettige zoon is van Petrus~Jacobus van Ginneken en Cornelia~Joannes~Hubertus
   Message 2 of 12 , Mar 2, 2011
   • 0 Attachment
    Beste Hans,    Bedankt voor je reactie. Het lijkt er op, dat Marinus inderdaad de onwettige
    zoon is van Petrus~Jacobus van Ginneken en Cornelia~Joannes~Hubertus Heeren,
    die op 1.8.1732 te Rucphen gedoopt wordt, terwijl zijn vader in
    gevangenschap zit.    Marinus wordt bij zijn eerste huwelijk dan vermeld onder het patroniem en
    achternaam van zijn moeder, maar al zijn kinderen worden onder de naam van
    Ginneken ingeschreven in het doopboek van Rucphen.    Bij het tweede huwelijk van zijn dochter Maria (uit Marinus tweede huwelijk
    met Cornelia Mannie) met Marinus Jongenelen te Rucphen op 5.9.1819 (akte 13)
    wordt als paternale grootmoeder van de bruid Petronella van Ginneken
    genoemd.

    Hiermee moet dan Cornelia~Joannes Heeren bedoeld zijn, wiens roepnaam
    wellicht Nelly of Neeltje geweest zal zijn.

    Blijft nog de vraag of dezelfde Petrus~Jacobus van Ginneken ook de vader is
    van Petrus, die precies een maand na Marinus als onwettige zoon van
    Francisca Clement gedoopt wordt. En of dat wellicht een van de redenen is
    dat hij bij de doop van Marinus in gevangenschap zit.    Met vriendelijke groeten,    Henk van Hulsel    _____

    Van: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
    [mailto:Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com] Namens JJM den Braber
    Verzonden: zondag 27 februari 2011 14:37
    Aan: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com; 'Henk van Hulsel'
    Onderwerp: RE: [Noord-Brabant_Genealogy] van Ginneken te Rucphen

    Beste Henk

    Marinus Piterse van Ginneken werd ook wel Marinus Joannesz Heeren genoemd
    (ik moet nog even de bron opzoeken waar ik dit gevonden heb).
    Marinus Joannes Heeren trouwde te Rucphen (RK) op 13 mei 1752 met Adriaantje
    Geertse. (ook NG 14-5-1752 Rucphen en Sprundel, ondertr. 29-4-1752).

    Adriana Geertse Bogaerts overleed te Rucphen op 5 febr. 1761, waarna Marinus
    te Rucphen op 8 november 1761 hertrouwde met Cornelia Mannie.

    Bijgevoegd nog een akte uit het RA van Rucphen opgemaakt voor het 2e
    huwelijk van Marinus van Ginneken

    Met vriendelijke groet

    Hans den Braber

    Compareerde voor de ondergetijkende Scheepenen der Heerlijk-

    heijt Rucphen Marijnis van Ginneken, Weduwenaar van wijlen Adriaantje
    Boogers onlangs onder deese Jurisdictie overleden, te kennen gevende, dat
    hij Comparant genegen is Sig wederom ten anderen huwelijk te begeven, dog
    dat ten aansien van Sijn minderjarig Kint in Egten huwelijk verwekt bij
    wijlen Zijne voornoemde overledene huijsvrouw, bewijs van Sijn moederlijk
    goet moet werden gedaan, dan alsoo den Comparant betuijgt niets ter wereld
    te hebben off te besitten dan een Slegt huijsje en eenige Seer weijnigen en
    geringen meubeltjens niet waerdig om daar van een Staet te formeeren, Soo
    belooft hij Comparant Egter voor de presente Scheepenen en neemt aan Zijn
    voorschreven minderjarig kint met name Adriaentje van Ginneken oud Een Jaar
    en ontrent 4 maenden, met Sijn handen arbeijd en naar Sijn uijterste
    Vermogen en Vaderlijke pligt verder te Zullen opvoeden en groot brengen tot
    den ouderdom van Agtien Jaeren Huwelijk off andere geapprobeerden Staet, het
    Zelve in middels te laten leeren leesen en Schrijven ook een ambagt handwerk
    off andere geoorloofde Exercitie waer mede het Sijnen kost Zal konnen
    winnen, en tot den voornoemden ouderdom off Staet gecomen Sijnde als dan aan
    het Zelve uijtterijken en betaalen Eenen Somme van Seven gulden tien
    Stuijvers Jn voldoeninge van het Selve Sijne moederlijke Successie en
    Erffenisse, mits hij Weduwenaar Zal behouden het gemelte Huijsje en
    meubeltjens Soo van Schade als baten, aannemende verders te voldoen alle de
    Lastige en uijtgaende Schulden deeses boedels Sonder eenige van dien Ooijt
    tot lasten van Sijn gemelte kint te mogen brengen, verbindende hij Comparant
    tot voldoeninge en naarkominge deeses Sijn persoon en goederen onder verbant
    als naar regten.

    Ende verklaaren wij Scheepenen met het boven Gemelte bewijs en te doene
    opvoedinge van het Gemelte Wees, hier mede te nemen volkomen genoegen en
    Contentement.

    Aldus Gedaen en Gepasseert binnen Rucphen den 21e Maert 17C een en Sestigh,
    present de Scheepenen Johannis van Dremmen, Cornelis Voeten, Jan van Gorp en
    Jan van Gastel.

    Was getekend : Marijnis van Ginneken, met zijn handmerk

    Johannis van Dremmen

    Cornelis Voeten

    Jan van Gorp

    Jan van Gastel, met zijn handmerk

    W.van Gils, secr.

    Van: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
    <mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com>
    [mailto:Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
    <mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens Henk van Hulsel
    Verzonden: zondag 27 februari 2011 12:02
    Aan: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
    <mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com>
    Onderwerp: [Noord-Brabant_Genealogy] van Ginneken te Rucphen

    L.S.,

    Ik ben op zoek naar enkele familiegegevens van de naam van Ginneken in
    Rucphen.

    Marinus van Ginneken heeft twee kinderen bij Adriana~Geert Bogers. Die
    kinderen worden gedoopt op 25.3.1755 en op 2.12.1759.

    De vraag is nu waar en wanneer het huwelijk van Marinus en Adriana is
    voltrokken.

    Marinus zou een onwettige zoon zijn van ene Petronella van Ginneken. Waar en
    wanneer wordt hij gedoopt?

    Heeft er iemand aanvullende gegevens van zijn moeder?

    In Rucphen wordt bij twee dopen van onwettige kinderen als vader Petrus van
    Ginneken genoemd:

    1. Petrus Jacobse van Ginneken op 1.8.1732, kind heet Marinus, moeder
    Cornelia~Joannes Huijbe (Heeren?)
    2. Petrus van Ginneken, op 1.9.1732, kind heet Petrus, moeder
    Francina~Matthijsse Clement.

    Betreft het hier dezelfde Petrus? Kan iemand mij helpen aan aanvullende
    gegevens van de zijn/hun herkomst?

    Mvg,

    Henk van Hulsel

    [Non-text portions of this message have been removed]

    [Non-text portions of this message have been removed]

    [Non-text portions of this message have been removed]
   • marc_gabriels
    Henk I.1 Van GINNEKEN, Petrus Jacobus, gedoopt +ca. 1695 te Rucphen (Schijf), woont te Heike. Samenwonend (1) 1732 te Onwettig met HEEREN (Bul), Cornelia
    Message 3 of 12 , Mar 3, 2011
    • 0 Attachment
     Henk

     I.1 Van GINNEKEN, Petrus Jacobus, gedoopt +ca. 1695 te Rucphen (Schijf), woont te Heike.

     Samenwonend (1) 1732 te Onwettig met HEEREN (Bul), Cornelia Joannes (Cornelij) (I.2), gedoopt op 14-08-1695 te Rucphen (Heike) (getuige(n): Marinus Krijnen & Anna Hendrickx), dochter van HEEREN (Joannes Laurentius), Joannes Hubertus , Bezemmaker, en WILLEMS (Bul), Maria Cornelis Hubertus [2002] Zij had eerder een relatie met de JONG (De Waersegher (kon "dingen" zien via eiwit in een glas water), Manke Nelis Jan, Neel den duivels Jonge), Joannes, hertrouwt met van LILLO (Willem Pral), Wilhelmus Gijsbertus. Zij woont te Heike/Luijenhoek.

     Gehuwd voor de kerk (2) op 22-03-1732 te Rucphen (Heike). Beide wonende te Rucphen met CLEMENT, Francisca Mathias (Francijntje) [2156] , gedoopt *ca. 1712 te Oudenbosch ? Dochter van CLEMENT, Mathias Jacobus [3319] Soldaat, en WILLEMSE (Anne Houtegat), Anna Mathias . Zij hertrouwt met van der POEL, Andreas Henricus. Zij woont te Heike.

     Uit de eerste relatie:

     1. m HEEREN (van Ginneken), Marinus Joanna , gedoopt op 01-08-1732 te Rucphen (Heike) (zie II.1).

     Uit het tweede huwelijk:

     2. v CLEMENT (van Ginneken), Maria Anna Petrus (II.5), gedoopt op 01-09-1732 te Rucphen (Heike) (getuige(n): Marinus van Ginneken & Anna Matthias). Onwettig, geboren op 't Heike, dochter van Van GINNEKEN, Petrus Jacobus (zie I.1) en CLEMENT, Francisca Mathias (Francijntje) [2156] , woont te Heike.

     II.1 HEEREN (van Ginneken), Marinus Joanna , gedoopt op 01-08-1732 te Rucphen (Heike) (getuige(n): Tanneke Joannes & Joannes Hubertus & Cornelia Adrianus). Onwettig. Geboren op 't Heike. Vader zit in gevangenschap. Moeder wordt een bekende publieke vrouw op het Heike genoemd. Begraven ca. 1805, woont te Heike.

     Marc Gabriels

     --- In Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com, "Henk van Hulsel" <henk.v.hulsel@...> wrote:
     >
     > Beste Hans,
     >
     >
     >
     > Bedankt voor je reactie. Het lijkt er op, dat Marinus inderdaad de onwettige
     > zoon is van Petrus~Jacobus van Ginneken en Cornelia~Joannes~Hubertus Heeren,
     > die op 1.8.1732 te Rucphen gedoopt wordt, terwijl zijn vader in
     > gevangenschap zit.
     >
     >
     >
     > Marinus wordt bij zijn eerste huwelijk dan vermeld onder het patroniem en
     > achternaam van zijn moeder, maar al zijn kinderen worden onder de naam van
     > Ginneken ingeschreven in het doopboek van Rucphen.
     >
     >
     >
     > Bij het tweede huwelijk van zijn dochter Maria (uit Marinus tweede huwelijk
     > met Cornelia Mannie) met Marinus Jongenelen te Rucphen op 5.9.1819 (akte 13)
     > wordt als paternale grootmoeder van de bruid Petronella van Ginneken
     > genoemd.
     >
     > Hiermee moet dan Cornelia~Joannes Heeren bedoeld zijn, wiens roepnaam
     > wellicht Nelly of Neeltje geweest zal zijn.
     >
     > Blijft nog de vraag of dezelfde Petrus~Jacobus van Ginneken ook de vader is
     > van Petrus, die precies een maand na Marinus als onwettige zoon van
     > Francisca Clement gedoopt wordt. En of dat wellicht een van de redenen is
     > dat hij bij de doop van Marinus in gevangenschap zit.
     >
     >
     >
     > Met vriendelijke groeten,
     >
     >
     >
     > Henk van Hulsel
     >
     >
     >
     > _____
     >
     > Van: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
     > [mailto:Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com] Namens JJM den Braber
     > Verzonden: zondag 27 februari 2011 14:37
     > Aan: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com; 'Henk van Hulsel'
     > Onderwerp: RE: [Noord-Brabant_Genealogy] van Ginneken te Rucphen
     >
     >
     >
     >
     >
     > Beste Henk
     >
     > Marinus Piterse van Ginneken werd ook wel Marinus Joannesz Heeren genoemd
     > (ik moet nog even de bron opzoeken waar ik dit gevonden heb).
     > Marinus Joannes Heeren trouwde te Rucphen (RK) op 13 mei 1752 met Adriaantje
     > Geertse. (ook NG 14-5-1752 Rucphen en Sprundel, ondertr. 29-4-1752).
     >
     > Adriana Geertse Bogaerts overleed te Rucphen op 5 febr. 1761, waarna Marinus
     > te Rucphen op 8 november 1761 hertrouwde met Cornelia Mannie.
     >
     > Bijgevoegd nog een akte uit het RA van Rucphen opgemaakt voor het 2e
     > huwelijk van Marinus van Ginneken
     >
     > Met vriendelijke groet
     >
     > Hans den Braber
     >
     > Compareerde voor de ondergetijkende Scheepenen der Heerlijk-
     >
     > heijt Rucphen Marijnis van Ginneken, Weduwenaar van wijlen Adriaantje
     > Boogers onlangs onder deese Jurisdictie overleden, te kennen gevende, dat
     > hij Comparant genegen is Sig wederom ten anderen huwelijk te begeven, dog
     > dat ten aansien van Sijn minderjarig Kint in Egten huwelijk verwekt bij
     > wijlen Zijne voornoemde overledene huijsvrouw, bewijs van Sijn moederlijk
     > goet moet werden gedaan, dan alsoo den Comparant betuijgt niets ter wereld
     > te hebben off te besitten dan een Slegt huijsje en eenige Seer weijnigen en
     > geringen meubeltjens niet waerdig om daar van een Staet te formeeren, Soo
     > belooft hij Comparant Egter voor de presente Scheepenen en neemt aan Zijn
     > voorschreven minderjarig kint met name Adriaentje van Ginneken oud Een Jaar
     > en ontrent 4 maenden, met Sijn handen arbeijd en naar Sijn uijterste
     > Vermogen en Vaderlijke pligt verder te Zullen opvoeden en groot brengen tot
     > den ouderdom van Agtien Jaeren Huwelijk off andere geapprobeerden Staet, het
     > Zelve in middels te laten leeren leesen en Schrijven ook een ambagt handwerk
     > off andere geoorloofde Exercitie waer mede het Sijnen kost Zal konnen
     > winnen, en tot den voornoemden ouderdom off Staet gecomen Sijnde als dan aan
     > het Zelve uijtterijken en betaalen Eenen Somme van Seven gulden tien
     > Stuijvers Jn voldoeninge van het Selve Sijne moederlijke Successie en
     > Erffenisse, mits hij Weduwenaar Zal behouden het gemelte Huijsje en
     > meubeltjens Soo van Schade als baten, aannemende verders te voldoen alle de
     > Lastige en uijtgaende Schulden deeses boedels Sonder eenige van dien Ooijt
     > tot lasten van Sijn gemelte kint te mogen brengen, verbindende hij Comparant
     > tot voldoeninge en naarkominge deeses Sijn persoon en goederen onder verbant
     > als naar regten.
     >
     > Ende verklaaren wij Scheepenen met het boven Gemelte bewijs en te doene
     > opvoedinge van het Gemelte Wees, hier mede te nemen volkomen genoegen en
     > Contentement.
     >
     > Aldus Gedaen en Gepasseert binnen Rucphen den 21e Maert 17C een en Sestigh,
     > present de Scheepenen Johannis van Dremmen, Cornelis Voeten, Jan van Gorp en
     > Jan van Gastel.
     >
     > Was getekend : Marijnis van Ginneken, met zijn handmerk
     >
     > Johannis van Dremmen
     >
     > Cornelis Voeten
     >
     > Jan van Gorp
     >
     > Jan van Gastel, met zijn handmerk
     >
     > W.van Gils, secr.
     >
     > Van: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
     > <mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com>
     > [mailto:Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
     > <mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens Henk van Hulsel
     > Verzonden: zondag 27 februari 2011 12:02
     > Aan: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
     > <mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com>
     > Onderwerp: [Noord-Brabant_Genealogy] van Ginneken te Rucphen
     >
     > L.S.,
     >
     > Ik ben op zoek naar enkele familiegegevens van de naam van Ginneken in
     > Rucphen.
     >
     > Marinus van Ginneken heeft twee kinderen bij Adriana~Geert Bogers. Die
     > kinderen worden gedoopt op 25.3.1755 en op 2.12.1759.
     >
     > De vraag is nu waar en wanneer het huwelijk van Marinus en Adriana is
     > voltrokken.
     >
     > Marinus zou een onwettige zoon zijn van ene Petronella van Ginneken. Waar en
     > wanneer wordt hij gedoopt?
     >
     > Heeft er iemand aanvullende gegevens van zijn moeder?
     >
     > In Rucphen wordt bij twee dopen van onwettige kinderen als vader Petrus van
     > Ginneken genoemd:
     >
     > 1. Petrus Jacobse van Ginneken op 1.8.1732, kind heet Marinus, moeder
     > Cornelia~Joannes Huijbe (Heeren?)
     > 2. Petrus van Ginneken, op 1.9.1732, kind heet Petrus, moeder
     > Francina~Matthijsse Clement.
     >
     > Betreft het hier dezelfde Petrus? Kan iemand mij helpen aan aanvullende
     > gegevens van de zijn/hun herkomst?
     >
     > Mvg,
     >
     > Henk van Hulsel
     >
     > [Non-text portions of this message have been removed]
     >
     > [Non-text portions of this message have been removed]
     >
     >
     >
     >
     >
     > [Non-text portions of this message have been removed]
     >
    • Henk van Hulsel
     Marc, Eerst een kleine aanvulling: Francina wordt in Oudenbosch gedoopt op 16.12.1708 als onwettig kind van Mattheus~Jacobus Clement en Anna~Matthias~Willemse
     Message 4 of 12 , Mar 4, 2011
     • 0 Attachment
      Marc,      Eerst een kleine aanvulling: Francina wordt in Oudenbosch gedoopt op
      16.12.1708 als onwettig kind van Mattheus~Jacobus Clement en
      Anna~Matthias~Willemse Houtegat.      Uit jouw antwoord maak ik op, dat het om een en dezelfde Petrus~Jacobus van
      Ginneken gaat, die als vader genoemd wordt bij de doop van Marinus bij
      Cornelia op 1.8.1632 en van Maria bij Francina op 1.9.1632.

      Ik vond op de website van het archief Roosendaal echter niet dat r.k.
      huwelijk in Rucphen op 22.3.1732 met Francina Clement.

      Dat huwelijk zou in tegenspraak zijn met de aanduiding bij de doop van Maria
      als onwettig kind.

      Bij haar huwelijk met Andreas~Henricus van der Poel op 15.12.1737 in Rucphen
      wordt zij (in de digitale transcriptie) aangeduid als j.d.      Nu vraag ik mij toch af, of die aanduidingen van jongman en -dochter (in de
      digitale transcriptie) wel zo betrouwbaar zijn.

      Want bij zijn derde huwelijk wordt Willlem~Gijse van Lilhoven (Lillo) en ook
      zijn bruid Cornelia~Jans Heeren (na twee vorige relaties) nog aangeduid als
      jongman en -dochter.

      Het blijft natuurlijk wel mogelijk dat het hier om compleet andere personen
      gaat.      Marinus van Ginneken zou op 25.2.1804 te Rucphen overleden zijn.      Verder vroeg ik mij af, of er nog processtukken zijn over de gevangenschap
      van Petrus van Ginneken en andere documenten over de bijnamen en
      activiteiten van Joannes de Jongh alias de waersegher.      Mvg,      Henk van Hulsel

      _____

      Van: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
      [mailto:Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com] Namens marc_gabriels
      Verzonden: donderdag 3 maart 2011 19:56
      Aan: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
      Onderwerp: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: van Ginneken te Rucphen

      Henk

      I.1 Van GINNEKEN, Petrus Jacobus, gedoopt +ca. 1695 te Rucphen (Schijf),
      woont te Heike.

      Samenwonend (1) 1732 te Onwettig met HEEREN (Bul), Cornelia Joannes
      (Cornelij) (I.2), gedoopt op 14-08-1695 te Rucphen (Heike) (getuige(n):
      Marinus Krijnen & Anna Hendrickx), dochter van HEEREN (Joannes Laurentius),
      Joannes Hubertus , Bezemmaker, en WILLEMS (Bul), Maria Cornelis Hubertus
      [2002] Zij had eerder een relatie met de JONG (De Waersegher (kon "dingen"
      zien via eiwit in een glas water), Manke Nelis Jan, Neel den duivels Jonge),
      Joannes, hertrouwt met van LILLO (Willem Pral), Wilhelmus Gijsbertus. Zij
      woont te Heike/Luijenhoek.

      Gehuwd voor de kerk (2) op 22-03-1732 te Rucphen (Heike). Beide wonende te
      Rucphen met CLEMENT, Francisca Mathias (Francijntje) [2156] , gedoopt *ca.
      1712 te Oudenbosch ? Dochter van CLEMENT, Mathias Jacobus [3319] Soldaat, en
      WILLEMSE (Anne Houtegat), Anna Mathias . Zij hertrouwt met van der POEL,
      Andreas Henricus. Zij woont te Heike.

      Uit de eerste relatie:

      1. m HEEREN (van Ginneken), Marinus Joanna , gedoopt op 01-08-1732 te
      Rucphen (Heike) (zie II.1).

      Uit het tweede huwelijk:

      2. v CLEMENT (van Ginneken), Maria Anna Petrus (II.5), gedoopt op 01-09-1732
      te Rucphen (Heike) (getuige(n): Marinus van Ginneken & Anna Matthias).
      Onwettig, geboren op 't Heike, dochter van Van GINNEKEN, Petrus Jacobus (zie
      I.1) en CLEMENT, Francisca Mathias (Francijntje) [2156] , woont te Heike.

      II.1 HEEREN (van Ginneken), Marinus Joanna , gedoopt op 01-08-1732 te
      Rucphen (Heike) (getuige(n): Tanneke Joannes & Joannes Hubertus & Cornelia
      Adrianus). Onwettig. Geboren op 't Heike. Vader zit in gevangenschap. Moeder
      wordt een bekende publieke vrouw op het Heike genoemd. Begraven ca. 1805,
      woont te Heike.

      Marc Gabriels

      --- In Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
      <mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com> , "Henk van Hulsel"
      <henk.v.hulsel@...> wrote:
      >
      > Beste Hans,
      >
      >
      >
      > Bedankt voor je reactie. Het lijkt er op, dat Marinus inderdaad de
      onwettige
      > zoon is van Petrus~Jacobus van Ginneken en Cornelia~Joannes~Hubertus
      Heeren,
      > die op 1.8.1732 te Rucphen gedoopt wordt, terwijl zijn vader in
      > gevangenschap zit.
      >
      >
      >
      > Marinus wordt bij zijn eerste huwelijk dan vermeld onder het patroniem en
      > achternaam van zijn moeder, maar al zijn kinderen worden onder de naam van
      > Ginneken ingeschreven in het doopboek van Rucphen.
      >
      >
      >
      > Bij het tweede huwelijk van zijn dochter Maria (uit Marinus tweede
      huwelijk
      > met Cornelia Mannie) met Marinus Jongenelen te Rucphen op 5.9.1819 (akte
      13)
      > wordt als paternale grootmoeder van de bruid Petronella van Ginneken
      > genoemd.
      >
      > Hiermee moet dan Cornelia~Joannes Heeren bedoeld zijn, wiens roepnaam
      > wellicht Nelly of Neeltje geweest zal zijn.
      >
      > Blijft nog de vraag of dezelfde Petrus~Jacobus van Ginneken ook de vader
      is
      > van Petrus, die precies een maand na Marinus als onwettige zoon van
      > Francisca Clement gedoopt wordt. En of dat wellicht een van de redenen is
      > dat hij bij de doop van Marinus in gevangenschap zit.
      >
      >
      >
      > Met vriendelijke groeten,
      >
      >
      >
      > Henk van Hulsel
      >
      >
      >
      > _____
      >
      > Van: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
      <mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com>
      > [mailto:Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
      <mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens JJM den Braber
      > Verzonden: zondag 27 februari 2011 14:37
      > Aan: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
      <mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com> ; 'Henk van Hulsel'
      > Onderwerp: RE: [Noord-Brabant_Genealogy] van Ginneken te Rucphen
      >
      >
      >
      >
      >
      > Beste Henk
      >
      > Marinus Piterse van Ginneken werd ook wel Marinus Joannesz Heeren genoemd
      > (ik moet nog even de bron opzoeken waar ik dit gevonden heb).
      > Marinus Joannes Heeren trouwde te Rucphen (RK) op 13 mei 1752 met
      Adriaantje
      > Geertse. (ook NG 14-5-1752 Rucphen en Sprundel, ondertr. 29-4-1752).
      >
      > Adriana Geertse Bogaerts overleed te Rucphen op 5 febr. 1761, waarna
      Marinus
      > te Rucphen op 8 november 1761 hertrouwde met Cornelia Mannie.
      >
      > Bijgevoegd nog een akte uit het RA van Rucphen opgemaakt voor het 2e
      > huwelijk van Marinus van Ginneken
      >
      > Met vriendelijke groet
      >
      > Hans den Braber
      >
      > Compareerde voor de ondergetijkende Scheepenen der Heerlijk-
      >
      > heijt Rucphen Marijnis van Ginneken, Weduwenaar van wijlen Adriaantje
      > Boogers onlangs onder deese Jurisdictie overleden, te kennen gevende, dat
      > hij Comparant genegen is Sig wederom ten anderen huwelijk te begeven, dog
      > dat ten aansien van Sijn minderjarig Kint in Egten huwelijk verwekt bij
      > wijlen Zijne voornoemde overledene huijsvrouw, bewijs van Sijn moederlijk
      > goet moet werden gedaan, dan alsoo den Comparant betuijgt niets ter wereld
      > te hebben off te besitten dan een Slegt huijsje en eenige Seer weijnigen
      en
      > geringen meubeltjens niet waerdig om daar van een Staet te formeeren, Soo
      > belooft hij Comparant Egter voor de presente Scheepenen en neemt aan Zijn
      > voorschreven minderjarig kint met name Adriaentje van Ginneken oud Een
      Jaar
      > en ontrent 4 maenden, met Sijn handen arbeijd en naar Sijn uijterste
      > Vermogen en Vaderlijke pligt verder te Zullen opvoeden en groot brengen
      tot
      > den ouderdom van Agtien Jaeren Huwelijk off andere geapprobeerden Staet,
      het
      > Zelve in middels te laten leeren leesen en Schrijven ook een ambagt
      handwerk
      > off andere geoorloofde Exercitie waer mede het Sijnen kost Zal konnen
      > winnen, en tot den voornoemden ouderdom off Staet gecomen Sijnde als dan
      aan
      > het Zelve uijtterijken en betaalen Eenen Somme van Seven gulden tien
      > Stuijvers Jn voldoeninge van het Selve Sijne moederlijke Successie en
      > Erffenisse, mits hij Weduwenaar Zal behouden het gemelte Huijsje en
      > meubeltjens Soo van Schade als baten, aannemende verders te voldoen alle
      de
      > Lastige en uijtgaende Schulden deeses boedels Sonder eenige van dien Ooijt
      > tot lasten van Sijn gemelte kint te mogen brengen, verbindende hij
      Comparant
      > tot voldoeninge en naarkominge deeses Sijn persoon en goederen onder
      verbant
      > als naar regten.
      >
      > Ende verklaaren wij Scheepenen met het boven Gemelte bewijs en te doene
      > opvoedinge van het Gemelte Wees, hier mede te nemen volkomen genoegen en
      > Contentement.
      >
      > Aldus Gedaen en Gepasseert binnen Rucphen den 21e Maert 17C een en
      Sestigh,
      > present de Scheepenen Johannis van Dremmen, Cornelis Voeten, Jan van Gorp
      en
      > Jan van Gastel.
      >
      > Was getekend : Marijnis van Ginneken, met zijn handmerk
      >
      > Johannis van Dremmen
      >
      > Cornelis Voeten
      >
      > Jan van Gorp
      >
      > Jan van Gastel, met zijn handmerk
      >
      > W.van Gils, secr.
      >
      > Van: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
      <mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com>
      > <mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com>
      > [mailto:Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
      <mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com>
      > <mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com> ] Namens Henk van
      Hulsel
      > Verzonden: zondag 27 februari 2011 12:02
      > Aan: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
      <mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com>
      > <mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com>
      > Onderwerp: [Noord-Brabant_Genealogy] van Ginneken te Rucphen
      >
      > L.S.,
      >
      > Ik ben op zoek naar enkele familiegegevens van de naam van Ginneken in
      > Rucphen.
      >
      > Marinus van Ginneken heeft twee kinderen bij Adriana~Geert Bogers. Die
      > kinderen worden gedoopt op 25.3.1755 en op 2.12.1759.
      >
      > De vraag is nu waar en wanneer het huwelijk van Marinus en Adriana is
      > voltrokken.
      >
      > Marinus zou een onwettige zoon zijn van ene Petronella van Ginneken. Waar
      en
      > wanneer wordt hij gedoopt?
      >
      > Heeft er iemand aanvullende gegevens van zijn moeder?
      >
      > In Rucphen wordt bij twee dopen van onwettige kinderen als vader Petrus
      van
      > Ginneken genoemd:
      >
      > 1. Petrus Jacobse van Ginneken op 1.8.1732, kind heet Marinus, moeder
      > Cornelia~Joannes Huijbe (Heeren?)
      > 2. Petrus van Ginneken, op 1.9.1732, kind heet Petrus, moeder
      > Francina~Matthijsse Clement.
      >
      > Betreft het hier dezelfde Petrus? Kan iemand mij helpen aan aanvullende
      > gegevens van de zijn/hun herkomst?
      >
      > Mvg,
      >
      > Henk van Hulsel
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
      >
      >
      >
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >

      [Non-text portions of this message have been removed]
     • yahoo
      Goedenavond wie kan mij helpen aan de ouders van Christiaan Martinus van Erve, geboren op 18 augustus 1916 te Tilburg? Hij trouwde met Anna Maria Wilhelmina
      Message 5 of 12 , Mar 12, 2011
      • 0 Attachment
       Goedenavond
       wie kan mij helpen aan de ouders van Christiaan Martinus van Erve, geboren op 18 augustus 1916 te Tilburg?
       Hij trouwde met Anna Maria Wilhelmina Verheijen (van haar heb ik wel de gegevens van de ouders e.v.),
       maar ik mis van haar de geboortedatum/plaats en overlijdensdatum/plaats.
       Hopelijk kan iemand mij helpen.
       mvg
       wil kok (limbricht)
       Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of Use.       [Non-text portions of this message have been removed]
      • Frank Simons
       Henricus Cornelis Hubertus van Erve (Tilburg 17.12.1884) X 28.05.1913 Adriana Christina Vesters (Sprang 22.04.1884). Bron: Tilburg Bevolkingsregister 1910-1920
       Message 6 of 12 , Mar 12, 2011
       • 0 Attachment
        Henricus Cornelis Hubertus van Erve (Tilburg 17.12.1884) X 28.05.1913 Adriana
        Christina Vesters (Sprang 22.04.1884).
        Bron: Tilburg Bevolkingsregister 1910-1920 deel 19 pagina 53
        Vriendelijke groet,
        Frank Simons
        ________________________________
        From: yahoo <wkokyahoo@...>
        To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
        Sent: Sat, March 12, 2011 7:39:33 PM
        Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] van erve - verheijen


        Goedenavond
        wie kan mij helpen aan de ouders van Christiaan Martinus van Erve, geboren op 18
        augustus 1916 te Tilburg?
        Hij trouwde met Anna Maria Wilhelmina Verheijen (van haar heb ik wel de gegevens
        van de ouders e.v.),

        maar ik mis van haar de geboortedatum/plaats en overlijdensdatum/plaats.
        Hopelijk kan iemand mij helpen.
        mvg
        wil kok (limbricht)
        Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of Use.


        [Non-text portions of this message have been removed]
        [Non-text portions of this message have been removed]
       • Jan van den Bergh
        Dag Wil, Met vriendelijk groet, Jan van den Bergh http://home.studieaccess.nl/bergh825/index.html
        Message 7 of 12 , Mar 13, 2011
        • 0 Attachment
         Dag Wil,         Met vriendelijk groet,         Jan van den Bergh         <http://home.studieaccess.nl/bergh825/index.html> http://home.studieaccess.nl/bergh825/index.html         Persoonskaart van Adriana Christina Vesters         Adriana Christina Vesters1, dr. van Christiaan Vesters (schoenmaker) en Francisca Emmers, geb. te Sprang op 22 apr 1888, ovl. te Tilburg op 21 feb 1954.

         tr. te Tilburg op 28 mei 1913

         met Henricus Cornelius Hubertus van Erve1, zn. van Martinus van Erve en Johanna Gerardina van Es, geb. te Tilburg op 17 dec 1884, ovl. te Tilburg op 3 feb 1971.         Bronnen         1. Bidprentjes collectie Archief Tilburg (BPC5), Type: Algemene akte,         [Non-text portions of this message have been removed]
        • yahoo
         Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of UseGoedenavond Ik vraag dit even in deze groep omdat ik niet zou weten waar ik precies moet
         Message 8 of 12 , Mar 15, 2011
         • 0 Attachment
          Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of UseGoedenavond

          Ik vraag dit even in deze groep omdat ik niet zou weten waar ik precies moet zijn.

          1. weet iemand of er al dtb-gegevens van turnhout op internet staan?
          2. Is er een genealogiegroep provincie antwerpen? zoja, hoe kan ik mij daarvoor aanmelden?
          mvg
          wil
          .          [Non-text portions of this message have been removed]
         • Gerard willem charles Lemmens
          Dag Wil,   Waarom gebruik je toch google niet : www.google.nl  - en dan tijp in Turnhout DTB -   En dan rolt de informatie eruit !!
          Message 9 of 12 , Mar 15, 2011
          • 0 Attachment
           Dag Wil,
            
           Waarom gebruik je toch google niet :
           www.google.nl  - en dan tijp in Turnhout DTB -
            
           En dan rolt de informatie eruit !!
           http://www.ravels-weelde-poppel.be/

           http://geneaknowhow.net/digi/antw-ni.html

           Veel succes en groeten,

           Gerard Lemmens

           From: yahoo <wkokyahoo@...>
           To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
           Sent: Tuesday, 15 March 2011, 17:50
           Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] dtb turnhout


            
           Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of UseGoedenavond

           Ik vraag dit even in deze groep omdat ik niet zou weten waar ik precies moet zijn.

           1. weet iemand of er al dtb-gegevens van turnhout op internet staan?
           2. Is er een genealogiegroep provincie antwerpen? zoja, hoe kan ik mij daarvoor aanmelden?
           mvg
           wil
           .


           [Non-text portions of this message have been removed]           [Non-text portions of this message have been removed]
          • yahoo
           Hallo Gerard bedankt voor je reactie. Onderstaande sites ken ik maar hielpen me niet veel verder. De eerste site bevat m.i. geen DTBgegevens van Turnhout, maar
           Message 10 of 12 , Mar 15, 2011
           • 0 Attachment
            Hallo Gerard

            bedankt voor je reactie.
            Onderstaande sites ken ik maar hielpen me niet veel verder.
            De eerste site bevat m.i. geen DTBgegevens van Turnhout, maar alleen gegevens van na ca 1950.
            En ook bij dig.bronbewerkingen kom ik niet aan de gegevens, bijv. een geboorte/doop uit 1806

            in ieder geval bedankt

            mvg

            wil
            From: Gerard willem charles Lemmens
            Sent: Tuesday, March 15, 2011 8:53 PM
            To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
            Subject: Re: [Noord-Brabant_Genealogy] dtb turnhout


            Dag Wil,

            Waarom gebruik je toch google niet :
            www.google.nl - en dan tijp in Turnhout DTB -

            En dan rolt de informatie eruit !!
            http://www.ravels-weelde-poppel.be/

            http://geneaknowhow.net/digi/antw-ni.html

            Veel succes en groeten,

            Gerard Lemmens

            From: yahoo <mailto:wkokyahoo%40hotmail.com>
            To: mailto:Noord-Brabant_Genealogy%40yahoogroups.com
            Sent: Tuesday, 15 March 2011, 17:50
            Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] dtb turnhout


            Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of UseGoedenavond

            Ik vraag dit even in deze groep omdat ik niet zou weten waar ik precies moet zijn.

            1. weet iemand of er al dtb-gegevens van turnhout op internet staan?
            2. Is er een genealogiegroep provincie antwerpen? zoja, hoe kan ik mij daarvoor aanmelden?
            mvg
            wil
            .

            [Non-text portions of this message have been removed]

            [Non-text portions of this message have been removed]

            [Non-text portions of this message have been removed]
           • margor
            http://groups.yahoo.com/group/antwerpen/ met vriendelijke groeten Maria Gorissen
            Message 11 of 12 , Mar 15, 2011
            • 0 Attachment
             http://groups.yahoo.com/group/antwerpen/

             met vriendelijke groeten
             Maria Gorissen


             --- In Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com, "yahoo" <wkokyahoo@...> wrote:
             >
             > Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of UseGoedenavond
             >
             > Ik vraag dit even in deze groep omdat ik niet zou weten waar ik precies moet zijn.
             >
             > 1. weet iemand of er al dtb-gegevens van turnhout op internet staan?
             > 2. Is er een genealogiegroep provincie antwerpen? zoja, hoe kan ik mij daarvoor aanmelden?
             > mvg
             > wil
             > .
             >
             >
             >
             > [Non-text portions of this message have been removed]
             >
            Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.