Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: [Noord-Brabant_Genealogy] Hendrick van Mierlo

Expand Messages
 • Hans van Mierlo, Susteren
  Hallo Ad, De namen die je vermeldt zijn op basis van patroniem! Maar geven geen informatie of archiefverwijzingen over activiteiten van de betrokkenen. Deze
  Message 1 of 11 , Aug 17, 2010
  • 0 Attachment
   Hallo Ad,
   De namen die je vermeldt zijn op basis van patroniem! Maar geven geen informatie of archiefverwijzingen over activiteiten van de betrokkenen. Deze namen worden al enkele jaren op mijn website vermeld. Toch meld je ook iets dat voor mij volstrekt nieuw is:

   Aert Dirckx zou molenaar te Driel zijn geweest. Waarop baseer je dit??

   Volgens jou naast Hendrick van Mierlo het huis dat zijn zus verkoopt, maar volgens de Bossche protocollen verkoopt Petrus ab Angelis ( Piet van Engelen) als evicteur het huis en hof aan het Moleneind. En bij "het uitgaan der kaarse" wordt Hendrick van Mierlo eigenaar. Mijns inziens is hier dus sprake van een veiling! Het betreft hier wel het huis dat Claes van Lith verkocht aan Jan Maurits van de Pol van Poelwijk en het was “hem aangekomen, mits doode van sijne vrouwen ouders”, zoals blijkt uit de oorspronkelijke verkoop akte. Van naasting heb ik niets kunnen ontdekken.

   De achternaam van Mierlo komt is die regio al langer voor want in 1637 vermaakt een inwoner uit Driel aan Handerick van MIERLO tot Hedel een stukje grond. Wellicht is dat de vader va Aert Dirckx.
   Hartelijk dank voor je reactie
   Hans van Mierlo
   www.vanmierlo.net
   www.vanmierlo.org
   http://kwartierstaat.vanmierlo.org

   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com [mailto:Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com] Namens A.W.M. Teulings
   Verzonden: dinsdag 17 augustus 2010 0:21
   Aan: noord-brabant_genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: RE: [Noord-Brabant_Genealogy] Hendrick van Mierlo


   Dag Hans,
   Hendrik Aerts van Mierlo is toch vrijwel zeker de zoon van een Aert Dirckx van Mierlo dunkt mij:

   Claes zv Jan Jan Albertsz van Lith, mulder te Driel is getrouwd met Mechel Aert Dirckx van Mierlo;
   Arnoldus Dirckx is op 29 feb 1698 getuige bij de geboorte van Michael van Lith, geb te Alem, tesamen met Maria Janse van Lith (= Maria van de Pol, de moeder van Nicolaas Jan Jan van Lith. [Als de moeder getuige is van vaderszijde is de vader meestal getuige van moederszijde]. Claes Jansen van Lith, man en momboir van Mechteld Aarts verkoopt in 1716 een huis en hof te Maren aan Jan Maurits van de Pol van Poelwijk (neef van Maria). De koop gaat niet door want het huis wordt genaast door Henrick Arnoud van Mierlo (de - nadere- broer van Mechteld).

   De vader van Hendrik Aerts van Mierlo, genoemde Aert Dirckx zal geboren zijn rond 1630. Hij leeft nog in 1698 maar is overleden voor 1708 en is dan molenaar te Driel, evenals zijn vader Dirck.

   Hier loopt ook bij mij het spoor dood

   Vanaf Magdalena Gijsberts van Grinsven klimt de stamboom heel ver op, naar rond 1300, maar dat zal jou ook wel bekend zijn.

   beste groet

   Ad   Al bijna 50 jaar zoek ik naar de voorouders van Hendrick Aerts van Mierlo.

   Hij was molenaar te Geffen, Maren en Alphen aan de Maas. Hendrick van Mierlo

   ging op 2-8-1692 in ondertrouw in Geffen en trouwde 17 augustus te Maren met

   Magdalena Gijsberts van Grinsven, de dochter van de president-schepen van

   Geffen. Bij Hendrick wordt dan vermeld JM van Maren   Ondanks al mijn onderzoek naar de Van Mierlo’s in Nederland en België,

   waarvan de neerslag te vinden is op mijn websites www.vanmierlo.net en

   www.vanmierlo.org ,heb ik nimmer serieuze verbanden met andere van Mierlo’s

   kunnen ontdekken.   In de archieven laat Hendrick nogal wat sporen na.   Enkele gegevens die van belang zijn voor mogelijke familieverbanden:   -Hendrick is de stamvader van tenminste 4 generaties van Mierlo molenaars.

   Waarschijnlijk zijn zijn voorouder dus ook in deze beroepskring te vinden.   -Zeer vermoedelijk is zijn zus Mechel Aerts Dirckx van Mierlo, die gehuwd

   was met Claes Jansen van Lith, Molenaar te Driel en Bokhoven.   - In 1695 zijn zijn knechten: Stants (Roelofs) van Lisdonck en Jacobus

   Geerlinghs. Gezien de gesloten molenaarskliek, mogelijk op een of andere

   manier verwant.   -Hendrick staat in 1702 te Lith borg voor Anton Marten Kievits (Molenaar te

   Onsenoort, Udenhout en Loon op Zand. En lid van de Kivits Molenaarsclan te

   Vlijmen. Borg staan doe je niet zomaar, mogelijk familierelatie.   -In 1717 is hij te Alem één van de 3 “naaste vrienden” van de onmondige

   kinderen van Maria weduwe Dirck van Berckel. De twee andere zijn Claas

   Jansen en Willem Janse Radt. Naaste vrienden zijn meestal verwanten!   -Zijn zonen Aert en Gijsbert pachten hun eerste molens resp. te Hedel en

   Oisterwijk.   Elke suggestie voor verder onderzoek wordt zeer op prijs gesteld.   Hans van Mierlo, Susteren   <http://www.vanmierlo.net> www.vanmierlo.net   <http://www.vanmierlo.org> www.vanmierlo.org   <http://kwartierstaat.vanmierlo.org> http://kwartierstaat.vanmierlo.org   _____   Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter <http://www.spamfighter.com/lnl>   3578 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.   Uw PC enorm traag? Klik

   <http://www.spamfighter.com/SLOW-PCfighter/Lang_NL/?cid=signl> voor de

   oplossing!   [Non-text portions of this message have been removed]   [Non-text portions of this message have been removed]   ------------------------------------

   Yahoo! Groups Links


   --
   Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter.
   3580 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
   Wij zijn een gemeenschap van 7 miljoen gebruikers in strijd tegen spam.
   Download de gratis SPAMfighter via deze link: http://www.spamfighter.com/lnl
  • teisterbant2002
   Hallo Ad, Het deel van je opmerking tussen haken in het citaat Jan Maurits van de Pol van Poelwijk (neef van Maria) maakt me nieuwsgierig. Inderdaad ken de
   Message 2 of 11 , Aug 17, 2010
   • 0 Attachment
    Hallo Ad,

    Het deel van je opmerking tussen haken in het citaat "Jan Maurits van de Pol van Poelwijk (neef van Maria)" maakt me nieuwsgierig. Inderdaad ken de genoemde Jan Maurits van de Pol van Poelwijk. Zijn vader Godefroy Frederik koopt de Baronie HEDEL in 1698 van Henriette Françoise de la Tour d'Auvergne, gravin van Bergh. Deze koop wordt door de Staten van Gelderland "om ernstige redenen van landsbelang" (hij was R.K.) in 1699 ongedaan gemaakt. Ik weet niet meer van hem overigens dan als volgt onder 1,2 ,3:

    1. Johan Maurits van der POLL de Poelwijck, heer van Poelwijk. Overleden voor 1709? of 1740.
    In 1708 laat Barthold van Slingeland, rentmeester der Geestelijke Goederen, de molen in beslag nemen wegens wanbetaling van een rente van 19 gulden aan het Convent van Oisterwijk en 4 gulden 10 stuiver aan een beneficiealtaar in de kerk aldaar. De molen wordt doorverkocht aan Johan Maurits van de Poll van Poelwijk, heer van Hedel, voor 2700 gulden.
    (bron: http://members.chello.nl/r.mulders1/kerkhoven.htm)

    Overigens ligt Poelwijck te Gendt (Overbetuwe) schuin tegenover de Nijmeegse Ooijpolder. Hoezo een verband Hedel met een molen te ...Oisterwijk? Zie mijn P.S. beneden.

    Het zou overigens een tip zijn om meer van deze molen in van Mierlo verband te onderzoeken via de jaarlijkse administratie (na confiscatie) van de Geestelijke Goederen ! De naam van het geestelijk kantoor waar de rentmeestrekeningen gedeponeerd zijn geworden, ontgaat me evenwel, maar vind ik een in aanmerking komende vindplaats. "De watermolen [De watermolen Ter Borcht], voor de helft eigendom van ene Olyphiers wonend in Parijs en de andere helft van Johan van der Pol, drossaart van de baronie van Hedel, blijkt rond 1694 te zijn geconfisceerd door de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden (NO 5290,1694,14, 13 april 1694)" zo staat het al wel op bovenvermelde website te lezen. Rond 1700 huurt Joseph Nicolaas Tuelincx (Teurlings) de watermolen.

    2. Johan Maurits van der POLL in NL 1941-500: Poll van Poelwijk, van de. (LIX, 458). "Het gevierendeelde wapen in den toren van Poelwijk is dat van de familie van de Poll, gequartilleerd met dat van de heerlijkheid Hedel. In 1698 kocht Godefroy Frederik van de Poll oud-ritmeester en drost van Hedel deze heerlijkheid van Henriette Françoise van Hohenzollern-Hechingen*, echtgenoote van Frédéric Maurits de la Tour d'Auvergne. Bij resolutie van de Staten van Gelderland d.d. 6 April 1699 werd deze koop ongeldig verklaard en gebruik gemaakt van het in het leenrecht bekende recht van naasting, dat den leenheer toekwam, zoodat Hedel sedertdien tot "de GELDERSCHE DOMEINEN" ging behooren. Johan Maurits van de Poll werd in 1702 met Poelwijk beleend, als oudste zoon van Lutjardis van Wichen. Arnhem. VAN SCHILFGAARDE." * Over deze familie van de grootkanselier van het Roomse Rijk, uit wiens huwelijk 1 zoon en 1 dochter werden geboren, van wie alleen de dochter de volwassen leeftijd bereikte leze men: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/ElisabethvandenBergh

    Zomin ik weet te melden waar de Rentmeestersrekeningen van de Geestelijke Goederen in Gelderland (met name te HEDEL of Oisterwijk in Brabant) na confiscatie door de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden (NO 5290,1694,14, 13 april 1694) thans moeten zijn te vinden voor nader van Mierlo onderzoek, evenmin weet ik iets van de de zogeheten (bovengenoemde zogeheten) Geldersche Domeinen, maar het laat zich raden, dat daarover ook een rentmeester zal zijn gesteld geweest !! Perfect vindplaatsen mijdunkt voor een jaarlijks verplichte rekening en verantwoording van de pacht van de molens (en de reparaties, andere onkosten en inzichtelijkheden) !

    3. Wat Johan Maurits van der POLL betreft, wel al ken ik zijn eigen en zijn vrouws voorzaten. En voor zover ik de genealogie van de Poll ken in Hedel (en dat is knap lastig !!), moet het de mij bekende broer Marcelis Maurits van der Poll zijn, van wie ik 3 zussen ken maar geen kinderen, die de enige is om in aanmerking te komen als broer van Johan Maurits om te kunnen mogen stellen (zie onder) dat hij van Maria een neef is. Want kennelijk weet of suggereer jij Ad, dat Jan Maurits de neef is van Maria ! Aldus, wat nieuw is voor mij: als Maria Janse van Lith (= Maria van de Pol, de moeder van Nicolaas Jan Jan van Lith) en als Jan Maurits van de Pol van Poelwijk (=neef van Maria) zoals je schrijft, dan ben ik benieuwd naar nadere gegevens van de Pol (van der Poll) en Jan Jan van Lith, zo mogelijk.

    Mijn vraag nu, als het waar is wat je hierboven zegt: op welke wijze is Jan Maurits een neef van Maria ?
    En heb je in dat geval voor mij hiervan meer exacte data beschikbaar (van de aangehuwde van Lith en van de Pol met inbegrip zo mogelijk van naaste verwanten) ?
    Ik ben benieuwd.

    Mvg

    Hans van de Griend
    Tiel

    PS Feit van belang is over Hendrik Aert van Mierlo: Zijn zonen Aert en Gijsbert pachten hun eerste molens resp. te Hedel en Oisterwijk. Welk klooster het Convent van Oisterwijk in bovenstaande acte is bedoeld, danwel of de inventaris ervan nog bestaat, ontgaat mij thans, maar de geciteerde website en de maker ervan dunken mij een schat aan molengegevens (van Oisterwijk in relatie met de heer van HEDEL) te bezitten, dus ook voor een molenaarsgeslacht als deze van Mierlo.Ik verwijs voor nadere informatie graag hiernaar.

    --- In Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com, "A.W.M. Teulings" <aaocons@...> wrote:
    >
    >
    > Dag Hans,
    > Hendrik Aerts van Mierlo is toch vrijwel zeker de zoon van een Aert Dirckx van Mierlo dunkt mij:
    >
    > Claes zv Jan Jan Albertsz van Lith, mulder te Driel is getrouwd met Mechel Aert Dirckx van Mierlo;
    > Arnoldus Dirckx is op 29 feb 1698 getuige bij de geboorte van Michael van Lith, geb te Alem, tesamen met Maria Janse van Lith (= Maria van de Pol, de moeder van Nicolaas Jan Jan van Lith. [Als de moeder getuige is van vaderszijde is de vader meestal getuige van moederszijde]. Claes Jansen van Lith, man en momboir van Mechteld Aarts verkoopt in 1716 een huis en hof te Maren aan Jan Maurits van de Pol van Poelwijk (neef van Maria). De koop gaat niet door want het huis wordt genaast door Henrick Arnoud van Mierlo (de - nadere- broer van Mechteld).
    >
    > De vader van Hendrik Aerts van Mierlo, genoemde Aert Dirckx zal geboren zijn rond 1630. Hij leeft nog in 1698 maar is overleden voor 1708 en is dan molenaar te Driel, evenals zijn vader Dirck.
    >
    > Hier loopt ook bij mij het spoor dood
    >
    > Vanaf Magdalena Gijsberts van Grinsven klimt de stamboom heel ver op, naar rond 1300, maar dat zal jou ook wel bekend zijn.
    >
    > beste groet
    >
    > Ad
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
    > From: hans@...
    > Date: Mon, 16 Aug 2010 01:05:39 +0200
    > Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] Hendrick van Mierlo
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > Al bijna 50 jaar zoek ik naar de voorouders van Hendrick Aerts van Mierlo.
    >
    > Hij was molenaar te Geffen, Maren en Alphen aan de Maas. Hendrick van Mierlo
    >
    > ging op 2-8-1692 in ondertrouw in Geffen en trouwde 17 augustus te Maren met
    >
    > Magdalena Gijsberts van Grinsven, de dochter van de president-schepen van
    >
    > Geffen. Bij Hendrick wordt dan vermeld JM van Maren
    >
    >
    >
    > Ondanks al mijn onderzoek naar de Van Mierlo's in Nederland en België,
    >
    > waarvan de neerslag te vinden is op mijn websites www.vanmierlo.net en
    >
    > www.vanmierlo.org ,heb ik nimmer serieuze verbanden met andere van Mierlo's
    >
    > kunnen ontdekken.
    >
    >
    >
    > In de archieven laat Hendrick nogal wat sporen na.
    >
    >
    >
    > Enkele gegevens die van belang zijn voor mogelijke familieverbanden:
    >
    >
    >
    > -Hendrick is de stamvader van tenminste 4 generaties van Mierlo molenaars.
    >
    > Waarschijnlijk zijn zijn voorouder dus ook in deze beroepskring te vinden.
    >
    >
    >
    > -Zeer vermoedelijk is zijn zus Mechel Aerts Dirckx van Mierlo, die gehuwd
    >
    > was met Claes Jansen van Lith, Molenaar te Driel en Bokhoven.
    >
    >
    >
    > - In 1695 zijn zijn knechten: Stants (Roelofs) van Lisdonck en Jacobus
    >
    > Geerlinghs. Gezien de gesloten molenaarskliek, mogelijk op een of andere
    >
    > manier verwant.
    >
    >
    >
    > -Hendrick staat in 1702 te Lith borg voor Anton Marten Kievits (Molenaar te
    >
    > Onsenoort, Udenhout en Loon op Zand. En lid van de Kivits Molenaarsclan te
    >
    > Vlijmen. Borg staan doe je niet zomaar, mogelijk familierelatie.
    >
    >
    >
    > -In 1717 is hij te Alem één van de 3 "naaste vrienden" van de onmondige
    >
    > kinderen van Maria weduwe Dirck van Berckel. De twee andere zijn Claas
    >
    > Jansen en Willem Janse Radt. Naaste vrienden zijn meestal verwanten!
    >
    >
    >
    > -Zijn zonen Aert en Gijsbert pachten hun eerste molens resp. te Hedel en
    >
    > Oisterwijk.
    >
    >
    >
    > Elke suggestie voor verder onderzoek wordt zeer op prijs gesteld.
    >
    >
    >
    > Hans van Mierlo, Susteren
    >
    >
    >
    > <http://www.vanmierlo.net> www.vanmierlo.net
    >
    >
    >
    > <http://www.vanmierlo.org> www.vanmierlo.org
    >
    >
    >
    > <http://kwartierstaat.vanmierlo.org> http://kwartierstaat.vanmierlo.org
    >
    >
    >
    > _____
    >
    >
    >
    > Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter <http://www.spamfighter.com/lnl>
    >
    >
    >
    > 3578 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
    >
    >
    >
    > Uw PC enorm traag? Klik
    >
    > <http://www.spamfighter.com/SLOW-PCfighter/Lang_NL/?cid=signl> voor de
    >
    > oplossing!
    >
    >
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
   • Frans Roelvink
    Hallo Hans en meelezers, Over de molen in Hedel is gepubliceerd in: Tussen Voorn en Loevestein, nr 133 (2008). Dit blad is het clubblad van de Heemkundekring
    Message 3 of 11 , Aug 17, 2010
    • 0 Attachment
     Hallo Hans en meelezers,

     Over de molen in Hedel is gepubliceerd in:
     Tussen Voorn en Loevestein, nr 133 (2008). Dit blad is het clubblad van de Heemkundekring in Zaltbommel.
     Mijn verst gekende voorvader, Jan Nefkens (Neefkens) pachtte de molen tussen 1739 en 1745 en opnieuw tussen 1747 en 1755.

     Wouter Geurtsen van de Pol pachtte de molen tussen 1699 en 1703.
     De molen werd steeds voor vier jaar verpacht en de pacht ging in op de feestdag van Sint Maarten.
     Vervolgens waren de pachters:
     Dirk van Dusseldorp, 1703-1715 en daarna zijn weduwe tot 1723
     Roelof Akkermans, 1723-1731 en 1735-1739
     Aart van Mierlo, 1732-1735
     Jan Nefkens, 1739-1743 en 1747-1755
     Jan de Goeij, 1743-1747, 1759-1763, 1771-1779
     Willem de Graauw, 1755-1759, 1763-1767
     Jan Nefkens (een zoon van de eerder genoemde Jan Nefkens) 1767-1771 en 1783-1787

     Van de periode 1787-1803 ontbreken de gegevens, maar in 1803 kocht Huijbert Nefkens de molen en de rosmolen van de Gelderse Domeinen.
     Huijbert was gehuwd met Anna Geertruij Zwijssen, een halfzuster van de latere bisschop van Den Bosch, Johannes Zwijssen.

     De molen werd in 1932 gesloopt, na diverse pogingen om de molen te redden en te restaureren.
     Wat rest is een boerderij op die plaats (Molendijk, of Maasdijk) die gebouwd is met stenen, die gedeeltelijk afkomstig zijn van de molen.
     Er zijn afbeeldingen van de molen bekend.

     Groetjes

     Frans

     ----- Original Message -----
     From: teisterbant2002
     To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
     Sent: Tuesday, August 17, 2010 11:47 PM
     Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: Hendrick van Mierlo     Hallo Ad,

     Het deel van je opmerking tussen haken in het citaat "Jan Maurits van de Pol van Poelwijk (neef van Maria)" maakt me nieuwsgierig. Inderdaad ken de genoemde Jan Maurits van de Pol van Poelwijk. Zijn vader Godefroy Frederik koopt de Baronie HEDEL in 1698 van Henriette Françoise de la Tour d'Auvergne, gravin van Bergh. Deze koop wordt door de Staten van Gelderland "om ernstige redenen van landsbelang" (hij was R.K.) in 1699 ongedaan gemaakt. Ik weet niet meer van hem overigens dan als volgt onder 1,2 ,3:

     1. Johan Maurits van der POLL de Poelwijck, heer van Poelwijk. Overleden voor 1709? of 1740.
     In 1708 laat Barthold van Slingeland, rentmeester der Geestelijke Goederen, de molen in beslag nemen wegens wanbetaling van een rente van 19 gulden aan het Convent van Oisterwijk en 4 gulden 10 stuiver aan een beneficiealtaar in de kerk aldaar. De molen wordt doorverkocht aan Johan Maurits van de Poll van Poelwijk, heer van Hedel, voor 2700 gulden.
     (bron: http://members.chello.nl/r.mulders1/kerkhoven.htm)

     Overigens ligt Poelwijck te Gendt (Overbetuwe) schuin tegenover de Nijmeegse Ooijpolder. Hoezo een verband Hedel met een molen te ...Oisterwijk? Zie mijn P.S. beneden.

     Het zou overigens een tip zijn om meer van deze molen in van Mierlo verband te onderzoeken via de jaarlijkse administratie (na confiscatie) van de Geestelijke Goederen ! De naam van het geestelijk kantoor waar de rentmeestrekeningen gedeponeerd zijn geworden, ontgaat me evenwel, maar vind ik een in aanmerking komende vindplaats. "De watermolen [De watermolen Ter Borcht], voor de helft eigendom van ene Olyphiers wonend in Parijs en de andere helft van Johan van der Pol, drossaart van de baronie van Hedel, blijkt rond 1694 te zijn geconfisceerd door de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden (NO 5290,1694,14, 13 april 1694)" zo staat het al wel op bovenvermelde website te lezen. Rond 1700 huurt Joseph Nicolaas Tuelincx (Teurlings) de watermolen.

     2. Johan Maurits van der POLL in NL 1941-500: Poll van Poelwijk, van de. (LIX, 458). "Het gevierendeelde wapen in den toren van Poelwijk is dat van de familie van de Poll, gequartilleerd met dat van de heerlijkheid Hedel. In 1698 kocht Godefroy Frederik van de Poll oud-ritmeester en drost van Hedel deze heerlijkheid van Henriette Françoise van Hohenzollern-Hechingen*, echtgenoote van Frédéric Maurits de la Tour d'Auvergne. Bij resolutie van de Staten van Gelderland d.d. 6 April 1699 werd deze koop ongeldig verklaard en gebruik gemaakt van het in het leenrecht bekende recht van naasting, dat den leenheer toekwam, zoodat Hedel sedertdien tot "de GELDERSCHE DOMEINEN" ging behooren. Johan Maurits van de Poll werd in 1702 met Poelwijk beleend, als oudste zoon van Lutjardis van Wichen. Arnhem. VAN SCHILFGAARDE." * Over deze familie van de grootkanselier van het Roomse Rijk, uit wiens huwelijk 1 zoon en 1 dochter werden geboren, van wie alleen de dochter de volwassen leeftijd bereikte leze men: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/ElisabethvandenBergh

     Zomin ik weet te melden waar de Rentmeestersrekeningen van de Geestelijke Goederen in Gelderland (met name te HEDEL of Oisterwijk in Brabant) na confiscatie door de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden (NO 5290,1694,14, 13 april 1694) thans moeten zijn te vinden voor nader van Mierlo onderzoek, evenmin weet ik iets van de de zogeheten (bovengenoemde zogeheten) Geldersche Domeinen, maar het laat zich raden, dat daarover ook een rentmeester zal zijn gesteld geweest !! Perfect vindplaatsen mijdunkt voor een jaarlijks verplichte rekening en verantwoording van de pacht van de molens (en de reparaties, andere onkosten en inzichtelijkheden) !

     3. Wat Johan Maurits van der POLL betreft, wel al ken ik zijn eigen en zijn vrouws voorzaten. En voor zover ik de genealogie van de Poll ken in Hedel (en dat is knap lastig !!), moet het de mij bekende broer Marcelis Maurits van der Poll zijn, van wie ik 3 zussen ken maar geen kinderen, die de enige is om in aanmerking te komen als broer van Johan Maurits om te kunnen mogen stellen (zie onder) dat hij van Maria een neef is. Want kennelijk weet of suggereer jij Ad, dat Jan Maurits de neef is van Maria ! Aldus, wat nieuw is voor mij: als Maria Janse van Lith (= Maria van de Pol, de moeder van Nicolaas Jan Jan van Lith) en als Jan Maurits van de Pol van Poelwijk (=neef van Maria) zoals je schrijft, dan ben ik benieuwd naar nadere gegevens van de Pol (van der Poll) en Jan Jan van Lith, zo mogelijk.

     Mijn vraag nu, als het waar is wat je hierboven zegt: op welke wijze is Jan Maurits een neef van Maria ?
     En heb je in dat geval voor mij hiervan meer exacte data beschikbaar (van de aangehuwde van Lith en van de Pol met inbegrip zo mogelijk van naaste verwanten) ?
     Ik ben benieuwd.

     Mvg

     Hans van de Griend
     Tiel

     PS Feit van belang is over Hendrik Aert van Mierlo: Zijn zonen Aert en Gijsbert pachten hun eerste molens resp. te Hedel en Oisterwijk. Welk klooster het Convent van Oisterwijk in bovenstaande acte is bedoeld, danwel of de inventaris ervan nog bestaat, ontgaat mij thans, maar de geciteerde website en de maker ervan dunken mij een schat aan molengegevens (van Oisterwijk in relatie met de heer van HEDEL) te bezitten, dus ook voor een molenaarsgeslacht als deze van Mierlo.Ik verwijs voor nadere informatie graag hiernaar.

     --- In Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com, "A.W.M. Teulings" <aaocons@...> wrote:
     >
     >
     > Dag Hans,
     > Hendrik Aerts van Mierlo is toch vrijwel zeker de zoon van een Aert Dirckx van Mierlo dunkt mij:
     >
     > Claes zv Jan Jan Albertsz van Lith, mulder te Driel is getrouwd met Mechel Aert Dirckx van Mierlo;
     > Arnoldus Dirckx is op 29 feb 1698 getuige bij de geboorte van Michael van Lith, geb te Alem, tesamen met Maria Janse van Lith (= Maria van de Pol, de moeder van Nicolaas Jan Jan van Lith. [Als de moeder getuige is van vaderszijde is de vader meestal getuige van moederszijde]. Claes Jansen van Lith, man en momboir van Mechteld Aarts verkoopt in 1716 een huis en hof te Maren aan Jan Maurits van de Pol van Poelwijk (neef van Maria). De koop gaat niet door want het huis wordt genaast door Henrick Arnoud van Mierlo (de - nadere- broer van Mechteld).
     >
     > De vader van Hendrik Aerts van Mierlo, genoemde Aert Dirckx zal geboren zijn rond 1630. Hij leeft nog in 1698 maar is overleden voor 1708 en is dan molenaar te Driel, evenals zijn vader Dirck.
     >
     > Hier loopt ook bij mij het spoor dood
     >
     > Vanaf Magdalena Gijsberts van Grinsven klimt de stamboom heel ver op, naar rond 1300, maar dat zal jou ook wel bekend zijn.
     >
     > beste groet
     >
     > Ad
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     > To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
     > From: hans@...
     > Date: Mon, 16 Aug 2010 01:05:39 +0200
     > Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] Hendrick van Mierlo
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     > Al bijna 50 jaar zoek ik naar de voorouders van Hendrick Aerts van Mierlo.
     >
     > Hij was molenaar te Geffen, Maren en Alphen aan de Maas. Hendrick van Mierlo
     >
     > ging op 2-8-1692 in ondertrouw in Geffen en trouwde 17 augustus te Maren met
     >
     > Magdalena Gijsberts van Grinsven, de dochter van de president-schepen van
     >
     > Geffen. Bij Hendrick wordt dan vermeld JM van Maren
     >
     >
     >
     > Ondanks al mijn onderzoek naar de Van Mierlo's in Nederland en België,
     >
     > waarvan de neerslag te vinden is op mijn websites www.vanmierlo.net en
     >
     > www.vanmierlo.org ,heb ik nimmer serieuze verbanden met andere van Mierlo's
     >
     > kunnen ontdekken.
     >
     >
     >
     > In de archieven laat Hendrick nogal wat sporen na.
     >
     >
     >
     > Enkele gegevens die van belang zijn voor mogelijke familieverbanden:
     >
     >
     >
     > -Hendrick is de stamvader van tenminste 4 generaties van Mierlo molenaars.
     >
     > Waarschijnlijk zijn zijn voorouder dus ook in deze beroepskring te vinden.
     >
     >
     >
     > -Zeer vermoedelijk is zijn zus Mechel Aerts Dirckx van Mierlo, die gehuwd
     >
     > was met Claes Jansen van Lith, Molenaar te Driel en Bokhoven.
     >
     >
     >
     > - In 1695 zijn zijn knechten: Stants (Roelofs) van Lisdonck en Jacobus
     >
     > Geerlinghs. Gezien de gesloten molenaarskliek, mogelijk op een of andere
     >
     > manier verwant.
     >
     >
     >
     > -Hendrick staat in 1702 te Lith borg voor Anton Marten Kievits (Molenaar te
     >
     > Onsenoort, Udenhout en Loon op Zand. En lid van de Kivits Molenaarsclan te
     >
     > Vlijmen. Borg staan doe je niet zomaar, mogelijk familierelatie.
     >
     >
     >
     > -In 1717 is hij te Alem één van de 3 "naaste vrienden" van de onmondige
     >
     > kinderen van Maria weduwe Dirck van Berckel. De twee andere zijn Claas
     >
     > Jansen en Willem Janse Radt. Naaste vrienden zijn meestal verwanten!
     >
     >
     >
     > -Zijn zonen Aert en Gijsbert pachten hun eerste molens resp. te Hedel en
     >
     > Oisterwijk.
     >
     >
     >
     > Elke suggestie voor verder onderzoek wordt zeer op prijs gesteld.
     >
     >
     >
     > Hans van Mierlo, Susteren
     >
     >
     >
     > <http://www.vanmierlo.net> www.vanmierlo.net
     >
     >
     >
     > <http://www.vanmierlo.org> www.vanmierlo.org
     >
     >
     >
     > <http://kwartierstaat.vanmierlo.org> http://kwartierstaat.vanmierlo.org
     >
     >
     >
     > _____
     >
     >
     >
     > Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter <http://www.spamfighter.com/lnl>
     >
     >
     >
     > 3578 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
     >
     >
     >
     > Uw PC enorm traag? Klik
     >
     > <http://www.spamfighter.com/SLOW-PCfighter/Lang_NL/?cid=signl> voor de
     >
     > oplossing!
     >
     >
     >
     > [Non-text portions of this message have been removed]
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     > [Non-text portions of this message have been removed]
     >

     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Hans van Mierlo, Susteren
     Hallo Frans, Hartelijk dank voor deze informatie. Dit is erg leuk bij de beschrijving van het leven van Aert van Mierlo, de oudste zoon van Hendrick Aerts van
     Message 4 of 11 , Aug 18, 2010
     • 0 Attachment
      Hallo Frans,

      Hartelijk dank voor deze informatie. Dit is erg leuk bij de beschrijving van
      het leven van Aert van Mierlo, de oudste zoon van Hendrick Aerts van Mierlo.
      Helaas heb ik het tijdschrift op CD slechts tot 2000. Maar ik neem aan dat
      het in diverse archieven te vinden is. Want ik ben natuurlijk erg benieuwd
      naar afbeeldingen van die molen!

      Groetend

      Hans van Mierlo

      www.vanmierlo.net

      www.vanmierlo.org

      http://kwartierstaat.vanmierlo.org      Van: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
      [mailto:Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com] Namens Frans Roelvink
      Verzonden: woensdag 18 augustus 2010 6:41
      Aan: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
      Onderwerp: Re: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: Hendrick van Mierlo

      ...

      _____

      Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter <http://www.spamfighter.com/lnl>

      3581 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.

      Uw PC enorm traag? Klik voor de
      <http://www.spamfighter.com/SLOW-PCfighter/Lang_NL/?cid=signl> oplossing!      [Non-text portions of this message have been removed]
     • A.W.M. Teulings
      Dag Hans van de Griend en anderen over dit onderwerp. Veel issues en daarom kies ik er een eerste uit, andere volgen. Het meest dichtbij (voor mij) is de
      Message 5 of 11 , Aug 18, 2010
      • 0 Attachment
       Dag Hans van de Griend en anderen over dit onderwerp.

       Veel issues en daarom kies ik er een eerste uit, andere volgen. Het meest dichtbij (voor mij) is de vermelding
       "Rond 1700 huurt Joseph Nicolaas Tuelincx (Teurlings) de watermolen".

       Deze Josef/Joost (Teulincx/Theulincx/Tuelincx) is de zoon van Claes Willem Theullinx/Teulings/Theulinghs (mulder o.a. van de molen te Liempde en Casteren) en Jenneke Jans van der Crabben.
       Uit dit huwelijk kinderen:
       - Antonie Claes Theulings/Teulings/Teulinx
       - Margaretha Claes Theullinx/Teullinx/Tuelinx/Teulings)
       - de al genoemde Josef/Joost/Josse/Josephus
       - Maria Teulinx/Toulincx/Teulinck/Teulings
       - Willem Claes Theulinx/Theulincx/Theulinghs/Teulincx/Theulinckx/Tholincx/Teulings
       - Peter Claesse Tuelinx/Theulings/Tulincx/Tuelinx
       - Jan Claes Teulingcx/Theulinckx/Theulincx/Teullincx/Theulinghs

       Ik begrijp niet zo goed waarom hier tussen haakjes Teurlings staat. Die schrijfwijze komt in dit verhaal niet voor, ook niet in de daaraan vooaf
       gaande generaties. De tak van Josef Nicolaas klimt op tot Gijsbert Tolinc, geboren rond 1170 te Orthen, gehuwd met Mechteld van Baest uit Gent.

       De Teulings-tal met een r in de naam begint als een Tilburgse Teulings naar Turnhout verhuisd. In deze contreien is men bekend met een familienaam Teerling/Teerlinc (andere herkomst), vandaar.

       beste goet

       Ad


       To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
       From: f.roelvink@...
       Date: Wed, 18 Aug 2010 06:41:11 +0200
       Subject: Re: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: Hendrick van Mierlo
       Hallo Hans en meelezers,       Over de molen in Hedel is gepubliceerd in:

       Tussen Voorn en Loevestein, nr 133 (2008). Dit blad is het clubblad van de Heemkundekring in Zaltbommel.

       Mijn verst gekende voorvader, Jan Nefkens (Neefkens) pachtte de molen tussen 1739 en 1745 en opnieuw tussen 1747 en 1755.       Wouter Geurtsen van de Pol pachtte de molen tussen 1699 en 1703.

       De molen werd steeds voor vier jaar verpacht en de pacht ging in op de feestdag van Sint Maarten.

       Vervolgens waren de pachters:

       Dirk van Dusseldorp, 1703-1715 en daarna zijn weduwe tot 1723

       Roelof Akkermans, 1723-1731 en 1735-1739

       Aart van Mierlo, 1732-1735

       Jan Nefkens, 1739-1743 en 1747-1755

       Jan de Goeij, 1743-1747, 1759-1763, 1771-1779

       Willem de Graauw, 1755-1759, 1763-1767

       Jan Nefkens (een zoon van de eerder genoemde Jan Nefkens) 1767-1771 en 1783-1787       Van de periode 1787-1803 ontbreken de gegevens, maar in 1803 kocht Huijbert Nefkens de molen en de rosmolen van de Gelderse Domeinen.

       Huijbert was gehuwd met Anna Geertruij Zwijssen, een halfzuster van de latere bisschop van Den Bosch, Johannes Zwijssen.       De molen werd in 1932 gesloopt, na diverse pogingen om de molen te redden en te restaureren.

       Wat rest is een boerderij op die plaats (Molendijk, of Maasdijk) die gebouwd is met stenen, die gedeeltelijk afkomstig zijn van de molen.

       Er zijn afbeeldingen van de molen bekend.       Groetjes       Frans       ----- Original Message -----

       From: teisterbant2002

       To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com

       Sent: Tuesday, August 17, 2010 11:47 PM

       Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: Hendrick van Mierlo       Hallo Ad,       Het deel van je opmerking tussen haken in het citaat "Jan Maurits van de Pol van Poelwijk (neef van Maria)" maakt me nieuwsgierig. Inderdaad ken de genoemde Jan Maurits van de Pol van Poelwijk. Zijn vader Godefroy Frederik koopt de Baronie HEDEL in 1698 van Henriette Fran�oise de la Tour d'Auvergne, gravin van Bergh. Deze koop wordt door de Staten van Gelderland "om ernstige redenen van landsbelang" (hij was R.K.) in 1699 ongedaan gemaakt. Ik weet niet meer van hem overigens dan als volgt onder 1,2 ,3:       1. Johan Maurits van der POLL de Poelwijck, heer van Poelwijk. Overleden voor 1709? of 1740.

       In 1708 laat Barthold van Slingeland, rentmeester der Geestelijke Goederen, de molen in beslag nemen wegens wanbetaling van een rente van 19 gulden aan het Convent van Oisterwijk en 4 gulden 10 stuiver aan een beneficiealtaar in de kerk aldaar. De molen wordt doorverkocht aan Johan Maurits van de Poll van Poelwijk, heer van Hedel, voor 2700 gulden.

       (bron: http://members.chello.nl/r.mulders1/kerkhoven.htm)       Overigens ligt Poelwijck te Gendt (Overbetuwe) schuin tegenover de Nijmeegse Ooijpolder. Hoezo een verband Hedel met een molen te ...Oisterwijk? Zie mijn P.S. beneden.       Het zou overigens een tip zijn om meer van deze molen in van Mierlo verband te onderzoeken via de jaarlijkse administratie (na confiscatie) van de Geestelijke Goederen ! De naam van het geestelijk kantoor waar de rentmeestrekeningen gedeponeerd zijn geworden, ontgaat me evenwel, maar vind ik een in aanmerking komende vindplaats. "De watermolen [De watermolen Ter Borcht], voor de helft eigendom van ene Olyphiers wonend in Parijs en de andere helft van Johan van der Pol, drossaart van de baronie van Hedel, blijkt rond 1694 te zijn geconfisceerd door de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden (NO 5290,1694,14, 13 april 1694)" zo staat het al wel op bovenvermelde website te lezen. Rond 1700 huurt Joseph Nicolaas Tuelincx (Teurlings) de watermolen.       2. Johan Maurits van der POLL in NL 1941-500: Poll van Poelwijk, van de. (LIX, 458). "Het gevierendeelde wapen in den toren van Poelwijk is dat van de familie van de Poll, gequartilleerd met dat van de heerlijkheid Hedel. In 1698 kocht Godefroy Frederik van de Poll oud-ritmeester en drost van Hedel deze heerlijkheid van Henriette Fran�oise van Hohenzollern-Hechingen*, echtgenoote van Fr�d�ric Maurits de la Tour d'Auvergne. Bij resolutie van de Staten van Gelderland d.d. 6 April 1699 werd deze koop ongeldig verklaard en gebruik gemaakt van het in het leenrecht bekende recht van naasting, dat den leenheer toekwam, zoodat Hedel sedertdien tot "de GELDERSCHE DOMEINEN" ging behooren. Johan Maurits van de Poll werd in 1702 met Poelwijk beleend, als oudste zoon van Lutjardis van Wichen. Arnhem. VAN SCHILFGAARDE." * Over deze familie van de grootkanselier van het Roomse Rijk, uit wiens huwelijk 1 zoon en 1 dochter werden geboren, van wie alleen de dochter de volwassen leeftijd bereikte leze men: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/ElisabethvandenBergh       Zomin ik weet te melden waar de Rentmeestersrekeningen van de Geestelijke Goederen in Gelderland (met name te HEDEL of Oisterwijk in Brabant) na confiscatie door de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden (NO 5290,1694,14, 13 april 1694) thans moeten zijn te vinden voor nader van Mierlo onderzoek, evenmin weet ik iets van de de zogeheten (bovengenoemde zogeheten) Geldersche Domeinen, maar het laat zich raden, dat daarover ook een rentmeester zal zijn gesteld geweest !! Perfect vindplaatsen mijdunkt voor een jaarlijks verplichte rekening en verantwoording van de pacht van de molens (en de reparaties, andere onkosten en inzichtelijkheden) !       3. Wat Johan Maurits van der POLL betreft, wel al ken ik zijn eigen en zijn vrouws voorzaten. En voor zover ik de genealogie van de Poll ken in Hedel (en dat is knap lastig !!), moet het de mij bekende broer Marcelis Maurits van der Poll zijn, van wie ik 3 zussen ken maar geen kinderen, die de enige is om in aanmerking te komen als broer van Johan Maurits om te kunnen mogen stellen (zie onder) dat hij van Maria een neef is. Want kennelijk weet of suggereer jij Ad, dat Jan Maurits de neef is van Maria ! Aldus, wat nieuw is voor mij: als Maria Janse van Lith (= Maria van de Pol, de moeder van Nicolaas Jan Jan van Lith) en als Jan Maurits van de Pol van Poelwijk (=neef van Maria) zoals je schrijft, dan ben ik benieuwd naar nadere gegevens van de Pol (van der Poll) en Jan Jan van Lith, zo mogelijk.       Mijn vraag nu, als het waar is wat je hierboven zegt: op welke wijze is Jan Maurits een neef van Maria ?

       En heb je in dat geval voor mij hiervan meer exacte data beschikbaar (van de aangehuwde van Lith en van de Pol met inbegrip zo mogelijk van naaste verwanten) ?

       Ik ben benieuwd.       Mvg       Hans van de Griend

       Tiel       PS Feit van belang is over Hendrik Aert van Mierlo: Zijn zonen Aert en Gijsbert pachten hun eerste molens resp. te Hedel en Oisterwijk. Welk klooster het Convent van Oisterwijk in bovenstaande acte is bedoeld, danwel of de inventaris ervan nog bestaat, ontgaat mij thans, maar de geciteerde website en de maker ervan dunken mij een schat aan molengegevens (van Oisterwijk in relatie met de heer van HEDEL) te bezitten, dus ook voor een molenaarsgeslacht als deze van Mierlo.Ik verwijs voor nadere informatie graag hiernaar.       --- In Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com, "A.W.M. Teulings" <aaocons@...> wrote:

       >

       >

       > Dag Hans,

       > Hendrik Aerts van Mierlo is toch vrijwel zeker de zoon van een Aert Dirckx van Mierlo dunkt mij:

       >

       > Claes zv Jan Jan Albertsz van Lith, mulder te Driel is getrouwd met Mechel Aert Dirckx van Mierlo;

       > Arnoldus Dirckx is op 29 feb 1698 getuige bij de geboorte van Michael van Lith, geb te Alem, tesamen met Maria Janse van Lith (= Maria van de Pol, de moeder van Nicolaas Jan Jan van Lith. [Als de moeder getuige is van vaderszijde is de vader meestal getuige van moederszijde]. Claes Jansen van Lith, man en momboir van Mechteld Aarts verkoopt in 1716 een huis en hof te Maren aan Jan Maurits van de Pol van Poelwijk (neef van Maria). De koop gaat niet door want het huis wordt genaast door Henrick Arnoud van Mierlo (de - nadere- broer van Mechteld).

       >

       > De vader van Hendrik Aerts van Mierlo, genoemde Aert Dirckx zal geboren zijn rond 1630. Hij leeft nog in 1698 maar is overleden voor 1708 en is dan molenaar te Driel, evenals zijn vader Dirck.

       >

       > Hier loopt ook bij mij het spoor dood

       >

       > Vanaf Magdalena Gijsberts van Grinsven klimt de stamboom heel ver op, naar rond 1300, maar dat zal jou ook wel bekend zijn.

       >

       > beste groet

       >

       > Ad

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       > To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com

       > From: hans@...

       > Date: Mon, 16 Aug 2010 01:05:39 +0200

       > Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] Hendrick van Mierlo

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       > Al bijna 50 jaar zoek ik naar de voorouders van Hendrick Aerts van Mierlo.

       >

       > Hij was molenaar te Geffen, Maren en Alphen aan de Maas. Hendrick van Mierlo

       >

       > ging op 2-8-1692 in ondertrouw in Geffen en trouwde 17 augustus te Maren met

       >

       > Magdalena Gijsberts van Grinsven, de dochter van de president-schepen van

       >

       > Geffen. Bij Hendrick wordt dan vermeld JM van Maren

       >

       >

       >

       > Ondanks al mijn onderzoek naar de Van Mierlo's in Nederland en Belgi�,

       >

       > waarvan de neerslag te vinden is op mijn websites www.vanmierlo.net en

       >

       > www.vanmierlo.org ,heb ik nimmer serieuze verbanden met andere van Mierlo's

       >

       > kunnen ontdekken.

       >

       >

       >

       > In de archieven laat Hendrick nogal wat sporen na.

       >

       >

       >

       > Enkele gegevens die van belang zijn voor mogelijke familieverbanden:

       >

       >

       >

       > -Hendrick is de stamvader van tenminste 4 generaties van Mierlo molenaars.

       >

       > Waarschijnlijk zijn zijn voorouder dus ook in deze beroepskring te vinden.

       >

       >

       >

       > -Zeer vermoedelijk is zijn zus Mechel Aerts Dirckx van Mierlo, die gehuwd

       >

       > was met Claes Jansen van Lith, Molenaar te Driel en Bokhoven.

       >

       >

       >

       > - In 1695 zijn zijn knechten: Stants (Roelofs) van Lisdonck en Jacobus

       >

       > Geerlinghs. Gezien de gesloten molenaarskliek, mogelijk op een of andere

       >

       > manier verwant.

       >

       >

       >

       > -Hendrick staat in 1702 te Lith borg voor Anton Marten Kievits (Molenaar te

       >

       > Onsenoort, Udenhout en Loon op Zand. En lid van de Kivits Molenaarsclan te

       >

       > Vlijmen. Borg staan doe je niet zomaar, mogelijk familierelatie.

       >

       >

       >

       > -In 1717 is hij te Alem ��n van de 3 "naaste vrienden" van de onmondige

       >

       > kinderen van Maria weduwe Dirck van Berckel. De twee andere zijn Claas

       >

       > Jansen en Willem Janse Radt. Naaste vrienden zijn meestal verwanten!

       >

       >

       >

       > -Zijn zonen Aert en Gijsbert pachten hun eerste molens resp. te Hedel en

       >

       > Oisterwijk.

       >

       >

       >

       > Elke suggestie voor verder onderzoek wordt zeer op prijs gesteld.

       >

       >

       >

       > Hans van Mierlo, Susteren

       >

       >

       >

       > <http://www.vanmierlo.net> www.vanmierlo.net

       >

       >

       >

       > <http://www.vanmierlo.org> www.vanmierlo.org

       >

       >

       >

       > <http://kwartierstaat.vanmierlo.org> http://kwartierstaat.vanmierlo.org

       >

       >

       >

       > _____

       >

       >

       >

       > Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter <http://www.spamfighter.com/lnl>

       >

       >

       >

       > 3578 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.

       >

       >

       >

       > Uw PC enorm traag? Klik

       >

       > <http://www.spamfighter.com/SLOW-PCfighter/Lang_NL/?cid=signl> voor de

       >

       > oplossing!

       >

       >

       >

       > [Non-text portions of this message have been removed]

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       >

       > [Non-text portions of this message have been removed]

       >       [Non-text portions of this message have been removed]       [Non-text portions of this message have been removed]
      • A.W.M. Teulings
       Dag Hans van de Griend e.a. Over de van de Pol s. De oudste zoon van Nicolaas van Lith en Mechteld dv Arnoud Dirk van Mierlo is Jan, geb 30 Okt 1692 in
       Message 6 of 11 , Aug 18, 2010
       • 0 Attachment
        Dag Hans van de Griend e.a.

        Over de van de Pol's.
        De oudste zoon van Nicolaas van Lith en Mechteld dv Arnoud Dirk van Mierlo is Jan, geb 30 Okt 1692 in (Kerk-)Driel.
        Doopgetuigen zijn Johanna-Godefrida Godefridus van de Pol en Maria Dirckx. Er is een zus van Mechteld genaamd Maria, geb rond 1660, maar m.n. gezien de eis van gelijkwaardigheid van doopgetuigen in die dagen meen ik dat het hier moet gaan om een zus van Arnoud Dircksz van Mierlo geb rond 1640, overleden na 1704 (In 1704 is zij opnieuw doopgetuige, nu van Henrica van Lith (2-1-1704, Alem).

        [Omdat Hendrik, Mechteld en Maria van Mierlo allen een dochter hebben genaamd Maria, neem ik voorts aan dat de vrouw van Dirk (Arnoudsz?) van Mierlo, geb 1610 te Driel een Maria is.]

        De tweede getuige, van vaderszijde, Joghanna-Godefride Godefridus van de Pol zou, in mijn redenering, dan eveneens een tante moeten zijn, nu van Nicolaas Jansz van Lith (geb rond 1665 in Driel).
        Dat maakt zijn moeder Maria van de Pol tot een dochter van Godfried, een zus van Godefrida, en trouwens ook een zus van de door Frans genoemde molenaar Wouter Geurts/Gevaert van de Pol.

        De familie van de Pol is overigens al in de 15e eeuw actief in de wijde omgeving van Venloen/Loon op Zand (o.a. een Godfried van de Pol, geb rond 1420).

        Er zijn, als ik het goed zie, twee van de Pol's met de voornaam Godfried-Frederik (Frederik ongetwijfeld toegevoegd als eerbetoon aan Frederik van Nassau). De eerste is heer van Hedel, een zoon van Jan, drossaard van Empel, Meerwijk en Hedel, bij Emerantia Pijnappel (via welke de watermolen van Ter Borcht in bezit van de familie van de Pol komt.
        De tweede is de zoon van diens broer, Marcelis. Deze Godfried-Frederik geb 10-4-1652 in Hedel is gehuwd met Luitgard van Wychen. I.t.t. wat de naam doet vermoeden is ook deze familie al enige generaties actief in de Bommelerwaard, Driel en in 's-Hertogenbosch, waar zij o.a. geparenteerd zijn aan de familie Teulings.

        De laatsten zijn de ouders van Jan-Maurits.

        met beste groet

        Ad


        To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
        From: f.roelvink@...
        Date: Wed, 18 Aug 2010 06:41:11 +0200
        Subject: Re: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: Hendrick van Mierlo
        Hallo Hans en meelezers,        Over de molen in Hedel is gepubliceerd in:

        Tussen Voorn en Loevestein, nr 133 (2008). Dit blad is het clubblad van de Heemkundekring in Zaltbommel.

        Mijn verst gekende voorvader, Jan Nefkens (Neefkens) pachtte de molen tussen 1739 en 1745 en opnieuw tussen 1747 en 1755.        Wouter Geurtsen van de Pol pachtte de molen tussen 1699 en 1703.

        De molen werd steeds voor vier jaar verpacht en de pacht ging in op de feestdag van Sint Maarten.

        Vervolgens waren de pachters:

        Dirk van Dusseldorp, 1703-1715 en daarna zijn weduwe tot 1723

        Roelof Akkermans, 1723-1731 en 1735-1739

        Aart van Mierlo, 1732-1735

        Jan Nefkens, 1739-1743 en 1747-1755

        Jan de Goeij, 1743-1747, 1759-1763, 1771-1779

        Willem de Graauw, 1755-1759, 1763-1767

        Jan Nefkens (een zoon van de eerder genoemde Jan Nefkens) 1767-1771 en 1783-1787        Van de periode 1787-1803 ontbreken de gegevens, maar in 1803 kocht Huijbert Nefkens de molen en de rosmolen van de Gelderse Domeinen.

        Huijbert was gehuwd met Anna Geertruij Zwijssen, een halfzuster van de latere bisschop van Den Bosch, Johannes Zwijssen.        De molen werd in 1932 gesloopt, na diverse pogingen om de molen te redden en te restaureren.

        Wat rest is een boerderij op die plaats (Molendijk, of Maasdijk) die gebouwd is met stenen, die gedeeltelijk afkomstig zijn van de molen.

        Er zijn afbeeldingen van de molen bekend.        Groetjes        Frans        ----- Original Message -----

        From: teisterbant2002

        To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com

        Sent: Tuesday, August 17, 2010 11:47 PM

        Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: Hendrick van Mierlo        Hallo Ad,        Het deel van je opmerking tussen haken in het citaat "Jan Maurits van de Pol van Poelwijk (neef van Maria)" maakt me nieuwsgierig. Inderdaad ken de genoemde Jan Maurits van de Pol van Poelwijk. Zijn vader Godefroy Frederik koopt de Baronie HEDEL in 1698 van Henriette Fran�oise de la Tour d'Auvergne, gravin van Bergh. Deze koop wordt door de Staten van Gelderland "om ernstige redenen van landsbelang" (hij was R.K.) in 1699 ongedaan gemaakt. Ik weet niet meer van hem overigens dan als volgt onder 1,2 ,3:        1. Johan Maurits van der POLL de Poelwijck, heer van Poelwijk. Overleden voor 1709? of 1740.

        In 1708 laat Barthold van Slingeland, rentmeester der Geestelijke Goederen, de molen in beslag nemen wegens wanbetaling van een rente van 19 gulden aan het Convent van Oisterwijk en 4 gulden 10 stuiver aan een beneficiealtaar in de kerk aldaar. De molen wordt doorverkocht aan Johan Maurits van de Poll van Poelwijk, heer van Hedel, voor 2700 gulden.

        (bron: http://members.chello.nl/r.mulders1/kerkhoven.htm)        Overigens ligt Poelwijck te Gendt (Overbetuwe) schuin tegenover de Nijmeegse Ooijpolder. Hoezo een verband Hedel met een molen te ...Oisterwijk? Zie mijn P.S. beneden.        Het zou overigens een tip zijn om meer van deze molen in van Mierlo verband te onderzoeken via de jaarlijkse administratie (na confiscatie) van de Geestelijke Goederen ! De naam van het geestelijk kantoor waar de rentmeestrekeningen gedeponeerd zijn geworden, ontgaat me evenwel, maar vind ik een in aanmerking komende vindplaats. "De watermolen [De watermolen Ter Borcht], voor de helft eigendom van ene Olyphiers wonend in Parijs en de andere helft van Johan van der Pol, drossaart van de baronie van Hedel, blijkt rond 1694 te zijn geconfisceerd door de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden (NO 5290,1694,14, 13 april 1694)" zo staat het al wel op bovenvermelde website te lezen. Rond 1700 huurt Joseph Nicolaas Tuelincx (Teurlings) de watermolen.        2. Johan Maurits van der POLL in NL 1941-500: Poll van Poelwijk, van de. (LIX, 458). "Het gevierendeelde wapen in den toren van Poelwijk is dat van de familie van de Poll, gequartilleerd met dat van de heerlijkheid Hedel. In 1698 kocht Godefroy Frederik van de Poll oud-ritmeester en drost van Hedel deze heerlijkheid van Henriette Fran�oise van Hohenzollern-Hechingen*, echtgenoote van Fr�d�ric Maurits de la Tour d'Auvergne. Bij resolutie van de Staten van Gelderland d.d. 6 April 1699 werd deze koop ongeldig verklaard en gebruik gemaakt van het in het leenrecht bekende recht van naasting, dat den leenheer toekwam, zoodat Hedel sedertdien tot "de GELDERSCHE DOMEINEN" ging behooren. Johan Maurits van de Poll werd in 1702 met Poelwijk beleend, als oudste zoon van Lutjardis van Wichen. Arnhem. VAN SCHILFGAARDE." * Over deze familie van de grootkanselier van het Roomse Rijk, uit wiens huwelijk 1 zoon en 1 dochter werden geboren, van wie alleen de dochter de volwassen leeftijd bereikte leze men: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/ElisabethvandenBergh        Zomin ik weet te melden waar de Rentmeestersrekeningen van de Geestelijke Goederen in Gelderland (met name te HEDEL of Oisterwijk in Brabant) na confiscatie door de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden (NO 5290,1694,14, 13 april 1694) thans moeten zijn te vinden voor nader van Mierlo onderzoek, evenmin weet ik iets van de de zogeheten (bovengenoemde zogeheten) Geldersche Domeinen, maar het laat zich raden, dat daarover ook een rentmeester zal zijn gesteld geweest !! Perfect vindplaatsen mijdunkt voor een jaarlijks verplichte rekening en verantwoording van de pacht van de molens (en de reparaties, andere onkosten en inzichtelijkheden) !        3. Wat Johan Maurits van der POLL betreft, wel al ken ik zijn eigen en zijn vrouws voorzaten. En voor zover ik de genealogie van de Poll ken in Hedel (en dat is knap lastig !!), moet het de mij bekende broer Marcelis Maurits van der Poll zijn, van wie ik 3 zussen ken maar geen kinderen, die de enige is om in aanmerking te komen als broer van Johan Maurits om te kunnen mogen stellen (zie onder) dat hij van Maria een neef is. Want kennelijk weet of suggereer jij Ad, dat Jan Maurits de neef is van Maria ! Aldus, wat nieuw is voor mij: als Maria Janse van Lith (= Maria van de Pol, de moeder van Nicolaas Jan Jan van Lith) en als Jan Maurits van de Pol van Poelwijk (=neef van Maria) zoals je schrijft, dan ben ik benieuwd naar nadere gegevens van de Pol (van der Poll) en Jan Jan van Lith, zo mogelijk.        Mijn vraag nu, als het waar is wat je hierboven zegt: op welke wijze is Jan Maurits een neef van Maria ?

        En heb je in dat geval voor mij hiervan meer exacte data beschikbaar (van de aangehuwde van Lith en van de Pol met inbegrip zo mogelijk van naaste verwanten) ?

        Ik ben benieuwd.        Mvg        Hans van de Griend

        Tiel        PS Feit van belang is over Hendrik Aert van Mierlo: Zijn zonen Aert en Gijsbert pachten hun eerste molens resp. te Hedel en Oisterwijk. Welk klooster het Convent van Oisterwijk in bovenstaande acte is bedoeld, danwel of de inventaris ervan nog bestaat, ontgaat mij thans, maar de geciteerde website en de maker ervan dunken mij een schat aan molengegevens (van Oisterwijk in relatie met de heer van HEDEL) te bezitten, dus ook voor een molenaarsgeslacht als deze van Mierlo.Ik verwijs voor nadere informatie graag hiernaar.        --- In Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com, "A.W.M. Teulings" <aaocons@...> wrote:

        >

        >

        > Dag Hans,

        > Hendrik Aerts van Mierlo is toch vrijwel zeker de zoon van een Aert Dirckx van Mierlo dunkt mij:

        >

        > Claes zv Jan Jan Albertsz van Lith, mulder te Driel is getrouwd met Mechel Aert Dirckx van Mierlo;

        > Arnoldus Dirckx is op 29 feb 1698 getuige bij de geboorte van Michael van Lith, geb te Alem, tesamen met Maria Janse van Lith (= Maria van de Pol, de moeder van Nicolaas Jan Jan van Lith. [Als de moeder getuige is van vaderszijde is de vader meestal getuige van moederszijde]. Claes Jansen van Lith, man en momboir van Mechteld Aarts verkoopt in 1716 een huis en hof te Maren aan Jan Maurits van de Pol van Poelwijk (neef van Maria). De koop gaat niet door want het huis wordt genaast door Henrick Arnoud van Mierlo (de - nadere- broer van Mechteld).

        >

        > De vader van Hendrik Aerts van Mierlo, genoemde Aert Dirckx zal geboren zijn rond 1630. Hij leeft nog in 1698 maar is overleden voor 1708 en is dan molenaar te Driel, evenals zijn vader Dirck.

        >

        > Hier loopt ook bij mij het spoor dood

        >

        > Vanaf Magdalena Gijsberts van Grinsven klimt de stamboom heel ver op, naar rond 1300, maar dat zal jou ook wel bekend zijn.

        >

        > beste groet

        >

        > Ad

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        > To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com

        > From: hans@...

        > Date: Mon, 16 Aug 2010 01:05:39 +0200

        > Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] Hendrick van Mierlo

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        > Al bijna 50 jaar zoek ik naar de voorouders van Hendrick Aerts van Mierlo.

        >

        > Hij was molenaar te Geffen, Maren en Alphen aan de Maas. Hendrick van Mierlo

        >

        > ging op 2-8-1692 in ondertrouw in Geffen en trouwde 17 augustus te Maren met

        >

        > Magdalena Gijsberts van Grinsven, de dochter van de president-schepen van

        >

        > Geffen. Bij Hendrick wordt dan vermeld JM van Maren

        >

        >

        >

        > Ondanks al mijn onderzoek naar de Van Mierlo's in Nederland en Belgi�,

        >

        > waarvan de neerslag te vinden is op mijn websites www.vanmierlo.net en

        >

        > www.vanmierlo.org ,heb ik nimmer serieuze verbanden met andere van Mierlo's

        >

        > kunnen ontdekken.

        >

        >

        >

        > In de archieven laat Hendrick nogal wat sporen na.

        >

        >

        >

        > Enkele gegevens die van belang zijn voor mogelijke familieverbanden:

        >

        >

        >

        > -Hendrick is de stamvader van tenminste 4 generaties van Mierlo molenaars.

        >

        > Waarschijnlijk zijn zijn voorouder dus ook in deze beroepskring te vinden.

        >

        >

        >

        > -Zeer vermoedelijk is zijn zus Mechel Aerts Dirckx van Mierlo, die gehuwd

        >

        > was met Claes Jansen van Lith, Molenaar te Driel en Bokhoven.

        >

        >

        >

        > - In 1695 zijn zijn knechten: Stants (Roelofs) van Lisdonck en Jacobus

        >

        > Geerlinghs. Gezien de gesloten molenaarskliek, mogelijk op een of andere

        >

        > manier verwant.

        >

        >

        >

        > -Hendrick staat in 1702 te Lith borg voor Anton Marten Kievits (Molenaar te

        >

        > Onsenoort, Udenhout en Loon op Zand. En lid van de Kivits Molenaarsclan te

        >

        > Vlijmen. Borg staan doe je niet zomaar, mogelijk familierelatie.

        >

        >

        >

        > -In 1717 is hij te Alem ��n van de 3 "naaste vrienden" van de onmondige

        >

        > kinderen van Maria weduwe Dirck van Berckel. De twee andere zijn Claas

        >

        > Jansen en Willem Janse Radt. Naaste vrienden zijn meestal verwanten!

        >

        >

        >

        > -Zijn zonen Aert en Gijsbert pachten hun eerste molens resp. te Hedel en

        >

        > Oisterwijk.

        >

        >

        >

        > Elke suggestie voor verder onderzoek wordt zeer op prijs gesteld.

        >

        >

        >

        > Hans van Mierlo, Susteren

        >

        >

        >

        > <http://www.vanmierlo.net> www.vanmierlo.net

        >

        >

        >

        > <http://www.vanmierlo.org> www.vanmierlo.org

        >

        >

        >

        > <http://kwartierstaat.vanmierlo.org> http://kwartierstaat.vanmierlo.org

        >

        >

        >

        > _____

        >

        >

        >

        > Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter <http://www.spamfighter.com/lnl>

        >

        >

        >

        > 3578 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.

        >

        >

        >

        > Uw PC enorm traag? Klik

        >

        > <http://www.spamfighter.com/SLOW-PCfighter/Lang_NL/?cid=signl> voor de

        >

        > oplossing!

        >

        >

        >

        > [Non-text portions of this message have been removed]

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        >

        > [Non-text portions of this message have been removed]

        >        [Non-text portions of this message have been removed]        [Non-text portions of this message have been removed]
       • A.W.M. Teulings
        Dag Hans, Nog een terzijde. Je citeert: De watermolen [De watermolen Ter Borcht], voor de helft eigendom van ene Olyphiers wonend in Parijs en de andere helft
        Message 7 of 11 , Aug 18, 2010
        • 0 Attachment
         Dag Hans,

         Nog een terzijde. Je citeert: De watermolen [De watermolen Ter Borcht], voor de helft eigendom van ene
         Olyphiers wonend in Parijs en de andere helft van Johan van der Pol,
         drossaart van de baronie van Hedel, blijkt rond 1694 te zijn
         geconfisceerd door de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden (NO
         5290,1694,14, 13 april 1694).

         De genoemde Olyphiers uit Parijs stamt uit een authentieke Bossche koopliedenfamilie (Oliviers en Oliviers van Berchuijsen). Hij is naar ik meen als lakenkoopman via Antwerpen waar hij fortuin maakte in Parijs terechtgekomen en daar met de dochter uit een buitengewoon respectabele franse familie getrouwd, om als bankier ter plaatse verder te gaan. Een Olivier van Berchuijsen trouwde met een dochter Pijnappel, zoals ook de schout Jan van de Pol, vader van Marcelis met een Pijnappel-dochter trouwde. Ik neem aan dat bij een erfdeling het goed en de molenrechten op Ter Borch deels naar de Oliviers (en deels naar de van de Pol's) is overgegaan.

         De in het citaat genoemde confiscatie zal niet hebben plaatsgevonden vanwege het R.K geloof, want de emigratie van deze families naar Antwerpen werd eerder ingegeven door hun (tijdelijke) sympathieen met de nieuwe religie (evenals de met hen direct verwante kooplieden-families van Ravensteijn, van Hoorenbeeck en Teulings/Tholincx.

         beste groet

         Ad
         To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
         From: j.g.g.p.vd.griend@...
         Date: Tue, 17 Aug 2010 21:47:00 +0000
         Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: Hendrick van Mierlo
         Hallo Ad,         Het deel van je opmerking tussen haken in het citaat "Jan Maurits van de Pol van Poelwijk (neef van Maria)" maakt me nieuwsgierig. Inderdaad ken de genoemde Jan Maurits van de Pol van Poelwijk. Zijn vader Godefroy Frederik koopt de Baronie HEDEL in 1698 van Henriette Fran�oise de la Tour d'Auvergne, gravin van Bergh. Deze koop wordt door de Staten van Gelderland "om ernstige redenen van landsbelang" (hij was R.K.) in 1699 ongedaan gemaakt. Ik weet niet meer van hem overigens dan als volgt onder 1,2 ,3:         1. Johan Maurits van der POLL de Poelwijck, heer van Poelwijk. Overleden voor 1709? of 1740.

         In 1708 laat Barthold van Slingeland, rentmeester der Geestelijke Goederen, de molen in beslag nemen wegens wanbetaling van een rente van 19 gulden aan het Convent van Oisterwijk en 4 gulden 10 stuiver aan een beneficiealtaar in de kerk aldaar. De molen wordt doorverkocht aan Johan Maurits van de Poll van Poelwijk, heer van Hedel, voor 2700 gulden.

         (bron: http://members.chello.nl/r.mulders1/kerkhoven.htm)         Overigens ligt Poelwijck te Gendt (Overbetuwe) schuin tegenover de Nijmeegse Ooijpolder. Hoezo een verband Hedel met een molen te ...Oisterwijk? Zie mijn P.S. beneden.         Het zou overigens een tip zijn om meer van deze molen in van Mierlo verband te onderzoeken via de jaarlijkse administratie (na confiscatie) van de Geestelijke Goederen ! De naam van het geestelijk kantoor waar de rentmeestrekeningen gedeponeerd zijn geworden, ontgaat me evenwel, maar vind ik een in aanmerking komende vindplaats. "De watermolen [De watermolen Ter Borcht], voor de helft eigendom van ene Olyphiers wonend in Parijs en de andere helft van Johan van der Pol, drossaart van de baronie van Hedel, blijkt rond 1694 te zijn geconfisceerd door de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden (NO 5290,1694,14, 13 april 1694)" zo staat het al wel op bovenvermelde website te lezen. Rond 1700 huurt Joseph Nicolaas Tuelincx (Teurlings) de watermolen.         2. Johan Maurits van der POLL in NL 1941-500: Poll van Poelwijk, van de. (LIX, 458). "Het gevierendeelde wapen in den toren van Poelwijk is dat van de familie van de Poll, gequartilleerd met dat van de heerlijkheid Hedel. In 1698 kocht Godefroy Frederik van de Poll oud-ritmeester en drost van Hedel deze heerlijkheid van Henriette Fran�oise van Hohenzollern-Hechingen*, echtgenoote van Fr�d�ric Maurits de la Tour d'Auvergne. Bij resolutie van de Staten van Gelderland d.d. 6 April 1699 werd deze koop ongeldig verklaard en gebruik gemaakt van het in het leenrecht bekende recht van naasting, dat den leenheer toekwam, zoodat Hedel sedertdien tot "de GELDERSCHE DOMEINEN" ging behooren. Johan Maurits van de Poll werd in 1702 met Poelwijk beleend, als oudste zoon van Lutjardis van Wichen. Arnhem. VAN SCHILFGAARDE." * Over deze familie van de grootkanselier van het Roomse Rijk, uit wiens huwelijk 1 zoon en 1 dochter werden geboren, van wie alleen de dochter de volwassen leeftijd bereikte leze men: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/ElisabethvandenBergh         Zomin ik weet te melden waar de Rentmeestersrekeningen van de Geestelijke Goederen in Gelderland (met name te HEDEL of Oisterwijk in Brabant) na confiscatie door de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden (NO 5290,1694,14, 13 april 1694) thans moeten zijn te vinden voor nader van Mierlo onderzoek, evenmin weet ik iets van de de zogeheten (bovengenoemde zogeheten) Geldersche Domeinen, maar het laat zich raden, dat daarover ook een rentmeester zal zijn gesteld geweest !! Perfect vindplaatsen mijdunkt voor een jaarlijks verplichte rekening en verantwoording van de pacht van de molens (en de reparaties, andere onkosten en inzichtelijkheden) !         3. Wat Johan Maurits van der POLL betreft, wel al ken ik zijn eigen en zijn vrouws voorzaten. En voor zover ik de genealogie van de Poll ken in Hedel (en dat is knap lastig !!), moet het de mij bekende broer Marcelis Maurits van der Poll zijn, van wie ik 3 zussen ken maar geen kinderen, die de enige is om in aanmerking te komen als broer van Johan Maurits om te kunnen mogen stellen (zie onder) dat hij van Maria een neef is. Want kennelijk weet of suggereer jij Ad, dat Jan Maurits de neef is van Maria ! Aldus, wat nieuw is voor mij: als Maria Janse van Lith (= Maria van de Pol, de moeder van Nicolaas Jan Jan van Lith) en als Jan Maurits van de Pol van Poelwijk (=neef van Maria) zoals je schrijft, dan ben ik benieuwd naar nadere gegevens van de Pol (van der Poll) en Jan Jan van Lith, zo mogelijk.         Mijn vraag nu, als het waar is wat je hierboven zegt: op welke wijze is Jan Maurits een neef van Maria ?

         En heb je in dat geval voor mij hiervan meer exacte data beschikbaar (van de aangehuwde van Lith en van de Pol met inbegrip zo mogelijk van naaste verwanten) ?

         Ik ben benieuwd.         Mvg         Hans van de Griend

         Tiel         PS Feit van belang is over Hendrik Aert van Mierlo: Zijn zonen Aert en Gijsbert pachten hun eerste molens resp. te Hedel en Oisterwijk. Welk klooster het Convent van Oisterwijk in bovenstaande acte is bedoeld, danwel of de inventaris ervan nog bestaat, ontgaat mij thans, maar de geciteerde website en de maker ervan dunken mij een schat aan molengegevens (van Oisterwijk in relatie met de heer van HEDEL) te bezitten, dus ook voor een molenaarsgeslacht als deze van Mierlo.Ik verwijs voor nadere informatie graag hiernaar.         --- In Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com, "A.W.M. Teulings" <aaocons@...> wrote:

         >

         >

         > Dag Hans,

         > Hendrik Aerts van Mierlo is toch vrijwel zeker de zoon van een Aert Dirckx van Mierlo dunkt mij:

         >

         > Claes zv Jan Jan Albertsz van Lith, mulder te Driel is getrouwd met Mechel Aert Dirckx van Mierlo;

         > Arnoldus Dirckx is op 29 feb 1698 getuige bij de geboorte van Michael van Lith, geb te Alem, tesamen met Maria Janse van Lith (= Maria van de Pol, de moeder van Nicolaas Jan Jan van Lith. [Als de moeder getuige is van vaderszijde is de vader meestal getuige van moederszijde]. Claes Jansen van Lith, man en momboir van Mechteld Aarts verkoopt in 1716 een huis en hof te Maren aan Jan Maurits van de Pol van Poelwijk (neef van Maria). De koop gaat niet door want het huis wordt genaast door Henrick Arnoud van Mierlo (de - nadere- broer van Mechteld).

         >

         > De vader van Hendrik Aerts van Mierlo, genoemde Aert Dirckx zal geboren zijn rond 1630. Hij leeft nog in 1698 maar is overleden voor 1708 en is dan molenaar te Driel, evenals zijn vader Dirck.

         >

         > Hier loopt ook bij mij het spoor dood

         >

         > Vanaf Magdalena Gijsberts van Grinsven klimt de stamboom heel ver op, naar rond 1300, maar dat zal jou ook wel bekend zijn.

         >

         > beste groet

         >

         > Ad

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         > To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com

         > From: hans@...

         > Date: Mon, 16 Aug 2010 01:05:39 +0200

         > Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] Hendrick van Mierlo

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         > Al bijna 50 jaar zoek ik naar de voorouders van Hendrick Aerts van Mierlo.

         >

         > Hij was molenaar te Geffen, Maren en Alphen aan de Maas. Hendrick van Mierlo

         >

         > ging op 2-8-1692 in ondertrouw in Geffen en trouwde 17 augustus te Maren met

         >

         > Magdalena Gijsberts van Grinsven, de dochter van de president-schepen van

         >

         > Geffen. Bij Hendrick wordt dan vermeld JM van Maren

         >

         >

         >

         > Ondanks al mijn onderzoek naar de Van Mierlo's in Nederland en Belgi�,

         >

         > waarvan de neerslag te vinden is op mijn websites www.vanmierlo.net en

         >

         > www.vanmierlo.org ,heb ik nimmer serieuze verbanden met andere van Mierlo's

         >

         > kunnen ontdekken.

         >

         >

         >

         > In de archieven laat Hendrick nogal wat sporen na.

         >

         >

         >

         > Enkele gegevens die van belang zijn voor mogelijke familieverbanden:

         >

         >

         >

         > -Hendrick is de stamvader van tenminste 4 generaties van Mierlo molenaars.

         >

         > Waarschijnlijk zijn zijn voorouder dus ook in deze beroepskring te vinden.

         >

         >

         >

         > -Zeer vermoedelijk is zijn zus Mechel Aerts Dirckx van Mierlo, die gehuwd

         >

         > was met Claes Jansen van Lith, Molenaar te Driel en Bokhoven.

         >

         >

         >

         > - In 1695 zijn zijn knechten: Stants (Roelofs) van Lisdonck en Jacobus

         >

         > Geerlinghs. Gezien de gesloten molenaarskliek, mogelijk op een of andere

         >

         > manier verwant.

         >

         >

         >

         > -Hendrick staat in 1702 te Lith borg voor Anton Marten Kievits (Molenaar te

         >

         > Onsenoort, Udenhout en Loon op Zand. En lid van de Kivits Molenaarsclan te

         >

         > Vlijmen. Borg staan doe je niet zomaar, mogelijk familierelatie.

         >

         >

         >

         > -In 1717 is hij te Alem ��n van de 3 "naaste vrienden" van de onmondige

         >

         > kinderen van Maria weduwe Dirck van Berckel. De twee andere zijn Claas

         >

         > Jansen en Willem Janse Radt. Naaste vrienden zijn meestal verwanten!

         >

         >

         >

         > -Zijn zonen Aert en Gijsbert pachten hun eerste molens resp. te Hedel en

         >

         > Oisterwijk.

         >

         >

         >

         > Elke suggestie voor verder onderzoek wordt zeer op prijs gesteld.

         >

         >

         >

         > Hans van Mierlo, Susteren

         >

         >

         >

         > <http://www.vanmierlo.net> www.vanmierlo.net

         >

         >

         >

         > <http://www.vanmierlo.org> www.vanmierlo.org

         >

         >

         >

         > <http://kwartierstaat.vanmierlo.org> http://kwartierstaat.vanmierlo.org

         >

         >

         >

         > _____

         >

         >

         >

         > Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter <http://www.spamfighter.com/lnl>

         >

         >

         >

         > 3578 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.

         >

         >

         >

         > Uw PC enorm traag? Klik

         >

         > <http://www.spamfighter.com/SLOW-PCfighter/Lang_NL/?cid=signl> voor de

         >

         > oplossing!

         >

         >

         >

         > [Non-text portions of this message have been removed]

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         >

         > [Non-text portions of this message have been removed]

         >         [Non-text portions of this message have been removed]
        • A.W.M. Teulings
         Dag Hans, Laatste commentaar: Frédéric Maurits de la Tour d Auvergne. Die is ook al minder ver weg dan je op het eerste gezicht zou denken. Hij was de zoon
         Message 8 of 11 , Aug 18, 2010
         • 0 Attachment
          Dag Hans,
          Laatste commentaar:
          Fr�d�ric Maurits de la Tour d'Auvergne.
          Die is ook al minder ver weg dan je op het eerste gezicht zou denken.
          Hij was de zoon van Elisabeth van Nassau, en de neef van Maurits van Frederik-Hendrik van Nassau, hij nam met deze ooms deel aan het beleg van 's-Hertogenbosch in 1629. Hij trouwde met Henriette, markiezin van Bergen-op-Zoom uit het huis Hohenzollern.
          Frederic was een bastaardzoon uit het huis van La Tour d'Auvergne.

          Ad
          To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
          From: j.g.g.p.vd.griend@...
          Date: Tue, 17 Aug 2010 21:47:00 +0000
          Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: Hendrick van Mierlo
          Hallo Ad,          Het deel van je opmerking tussen haken in het citaat "Jan Maurits van de Pol van Poelwijk (neef van Maria)" maakt me nieuwsgierig. Inderdaad ken de genoemde Jan Maurits van de Pol van Poelwijk. Zijn vader Godefroy Frederik koopt de Baronie HEDEL in 1698 van Henriette Fran�oise de la Tour d'Auvergne, gravin van Bergh. Deze koop wordt door de Staten van Gelderland "om ernstige redenen van landsbelang" (hij was R.K.) in 1699 ongedaan gemaakt. Ik weet niet meer van hem overigens dan als volgt onder 1,2 ,3:          1. Johan Maurits van der POLL de Poelwijck, heer van Poelwijk. Overleden voor 1709? of 1740.

          In 1708 laat Barthold van Slingeland, rentmeester der Geestelijke Goederen, de molen in beslag nemen wegens wanbetaling van een rente van 19 gulden aan het Convent van Oisterwijk en 4 gulden 10 stuiver aan een beneficiealtaar in de kerk aldaar. De molen wordt doorverkocht aan Johan Maurits van de Poll van Poelwijk, heer van Hedel, voor 2700 gulden.

          (bron: http://members.chello.nl/r.mulders1/kerkhoven.htm)          Overigens ligt Poelwijck te Gendt (Overbetuwe) schuin tegenover de Nijmeegse Ooijpolder. Hoezo een verband Hedel met een molen te ...Oisterwijk? Zie mijn P.S. beneden.          Het zou overigens een tip zijn om meer van deze molen in van Mierlo verband te onderzoeken via de jaarlijkse administratie (na confiscatie) van de Geestelijke Goederen ! De naam van het geestelijk kantoor waar de rentmeestrekeningen gedeponeerd zijn geworden, ontgaat me evenwel, maar vind ik een in aanmerking komende vindplaats. "De watermolen [De watermolen Ter Borcht], voor de helft eigendom van ene Olyphiers wonend in Parijs en de andere helft van Johan van der Pol, drossaart van de baronie van Hedel, blijkt rond 1694 te zijn geconfisceerd door de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden (NO 5290,1694,14, 13 april 1694)" zo staat het al wel op bovenvermelde website te lezen. Rond 1700 huurt Joseph Nicolaas Tuelincx (Teurlings) de watermolen.          2. Johan Maurits van der POLL in NL 1941-500: Poll van Poelwijk, van de. (LIX, 458). "Het gevierendeelde wapen in den toren van Poelwijk is dat van de familie van de Poll, gequartilleerd met dat van de heerlijkheid Hedel. In 1698 kocht Godefroy Frederik van de Poll oud-ritmeester en drost van Hedel deze heerlijkheid van Henriette Fran�oise van Hohenzollern-Hechingen*, echtgenoote van Fr�d�ric Maurits de la Tour d'Auvergne. Bij resolutie van de Staten van Gelderland d.d. 6 April 1699 werd deze koop ongeldig verklaard en gebruik gemaakt van het in het leenrecht bekende recht van naasting, dat den leenheer toekwam, zoodat Hedel sedertdien tot "de GELDERSCHE DOMEINEN" ging behooren. Johan Maurits van de Poll werd in 1702 met Poelwijk beleend, als oudste zoon van Lutjardis van Wichen. Arnhem. VAN SCHILFGAARDE." * Over deze familie van de grootkanselier van het Roomse Rijk, uit wiens huwelijk 1 zoon en 1 dochter werden geboren, van wie alleen de dochter de volwassen leeftijd bereikte leze men: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/ElisabethvandenBergh          Zomin ik weet te melden waar de Rentmeestersrekeningen van de Geestelijke Goederen in Gelderland (met name te HEDEL of Oisterwijk in Brabant) na confiscatie door de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden (NO 5290,1694,14, 13 april 1694) thans moeten zijn te vinden voor nader van Mierlo onderzoek, evenmin weet ik iets van de de zogeheten (bovengenoemde zogeheten) Geldersche Domeinen, maar het laat zich raden, dat daarover ook een rentmeester zal zijn gesteld geweest !! Perfect vindplaatsen mijdunkt voor een jaarlijks verplichte rekening en verantwoording van de pacht van de molens (en de reparaties, andere onkosten en inzichtelijkheden) !          3. Wat Johan Maurits van der POLL betreft, wel al ken ik zijn eigen en zijn vrouws voorzaten. En voor zover ik de genealogie van de Poll ken in Hedel (en dat is knap lastig !!), moet het de mij bekende broer Marcelis Maurits van der Poll zijn, van wie ik 3 zussen ken maar geen kinderen, die de enige is om in aanmerking te komen als broer van Johan Maurits om te kunnen mogen stellen (zie onder) dat hij van Maria een neef is. Want kennelijk weet of suggereer jij Ad, dat Jan Maurits de neef is van Maria ! Aldus, wat nieuw is voor mij: als Maria Janse van Lith (= Maria van de Pol, de moeder van Nicolaas Jan Jan van Lith) en als Jan Maurits van de Pol van Poelwijk (=neef van Maria) zoals je schrijft, dan ben ik benieuwd naar nadere gegevens van de Pol (van der Poll) en Jan Jan van Lith, zo mogelijk.          Mijn vraag nu, als het waar is wat je hierboven zegt: op welke wijze is Jan Maurits een neef van Maria ?

          En heb je in dat geval voor mij hiervan meer exacte data beschikbaar (van de aangehuwde van Lith en van de Pol met inbegrip zo mogelijk van naaste verwanten) ?

          Ik ben benieuwd.          Mvg          Hans van de Griend

          Tiel          PS Feit van belang is over Hendrik Aert van Mierlo: Zijn zonen Aert en Gijsbert pachten hun eerste molens resp. te Hedel en Oisterwijk. Welk klooster het Convent van Oisterwijk in bovenstaande acte is bedoeld, danwel of de inventaris ervan nog bestaat, ontgaat mij thans, maar de geciteerde website en de maker ervan dunken mij een schat aan molengegevens (van Oisterwijk in relatie met de heer van HEDEL) te bezitten, dus ook voor een molenaarsgeslacht als deze van Mierlo.Ik verwijs voor nadere informatie graag hiernaar.          --- In Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com, "A.W.M. Teulings" <aaocons@...> wrote:

          >

          >

          > Dag Hans,

          > Hendrik Aerts van Mierlo is toch vrijwel zeker de zoon van een Aert Dirckx van Mierlo dunkt mij:

          >

          > Claes zv Jan Jan Albertsz van Lith, mulder te Driel is getrouwd met Mechel Aert Dirckx van Mierlo;

          > Arnoldus Dirckx is op 29 feb 1698 getuige bij de geboorte van Michael van Lith, geb te Alem, tesamen met Maria Janse van Lith (= Maria van de Pol, de moeder van Nicolaas Jan Jan van Lith. [Als de moeder getuige is van vaderszijde is de vader meestal getuige van moederszijde]. Claes Jansen van Lith, man en momboir van Mechteld Aarts verkoopt in 1716 een huis en hof te Maren aan Jan Maurits van de Pol van Poelwijk (neef van Maria). De koop gaat niet door want het huis wordt genaast door Henrick Arnoud van Mierlo (de - nadere- broer van Mechteld).

          >

          > De vader van Hendrik Aerts van Mierlo, genoemde Aert Dirckx zal geboren zijn rond 1630. Hij leeft nog in 1698 maar is overleden voor 1708 en is dan molenaar te Driel, evenals zijn vader Dirck.

          >

          > Hier loopt ook bij mij het spoor dood

          >

          > Vanaf Magdalena Gijsberts van Grinsven klimt de stamboom heel ver op, naar rond 1300, maar dat zal jou ook wel bekend zijn.

          >

          > beste groet

          >

          > Ad

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          > To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com

          > From: hans@...

          > Date: Mon, 16 Aug 2010 01:05:39 +0200

          > Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] Hendrick van Mierlo

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          > Al bijna 50 jaar zoek ik naar de voorouders van Hendrick Aerts van Mierlo.

          >

          > Hij was molenaar te Geffen, Maren en Alphen aan de Maas. Hendrick van Mierlo

          >

          > ging op 2-8-1692 in ondertrouw in Geffen en trouwde 17 augustus te Maren met

          >

          > Magdalena Gijsberts van Grinsven, de dochter van de president-schepen van

          >

          > Geffen. Bij Hendrick wordt dan vermeld JM van Maren

          >

          >

          >

          > Ondanks al mijn onderzoek naar de Van Mierlo's in Nederland en Belgi�,

          >

          > waarvan de neerslag te vinden is op mijn websites www.vanmierlo.net en

          >

          > www.vanmierlo.org ,heb ik nimmer serieuze verbanden met andere van Mierlo's

          >

          > kunnen ontdekken.

          >

          >

          >

          > In de archieven laat Hendrick nogal wat sporen na.

          >

          >

          >

          > Enkele gegevens die van belang zijn voor mogelijke familieverbanden:

          >

          >

          >

          > -Hendrick is de stamvader van tenminste 4 generaties van Mierlo molenaars.

          >

          > Waarschijnlijk zijn zijn voorouder dus ook in deze beroepskring te vinden.

          >

          >

          >

          > -Zeer vermoedelijk is zijn zus Mechel Aerts Dirckx van Mierlo, die gehuwd

          >

          > was met Claes Jansen van Lith, Molenaar te Driel en Bokhoven.

          >

          >

          >

          > - In 1695 zijn zijn knechten: Stants (Roelofs) van Lisdonck en Jacobus

          >

          > Geerlinghs. Gezien de gesloten molenaarskliek, mogelijk op een of andere

          >

          > manier verwant.

          >

          >

          >

          > -Hendrick staat in 1702 te Lith borg voor Anton Marten Kievits (Molenaar te

          >

          > Onsenoort, Udenhout en Loon op Zand. En lid van de Kivits Molenaarsclan te

          >

          > Vlijmen. Borg staan doe je niet zomaar, mogelijk familierelatie.

          >

          >

          >

          > -In 1717 is hij te Alem ��n van de 3 "naaste vrienden" van de onmondige

          >

          > kinderen van Maria weduwe Dirck van Berckel. De twee andere zijn Claas

          >

          > Jansen en Willem Janse Radt. Naaste vrienden zijn meestal verwanten!

          >

          >

          >

          > -Zijn zonen Aert en Gijsbert pachten hun eerste molens resp. te Hedel en

          >

          > Oisterwijk.

          >

          >

          >

          > Elke suggestie voor verder onderzoek wordt zeer op prijs gesteld.

          >

          >

          >

          > Hans van Mierlo, Susteren

          >

          >

          >

          > <http://www.vanmierlo.net> www.vanmierlo.net

          >

          >

          >

          > <http://www.vanmierlo.org> www.vanmierlo.org

          >

          >

          >

          > <http://kwartierstaat.vanmierlo.org> http://kwartierstaat.vanmierlo.org

          >

          >

          >

          > _____

          >

          >

          >

          > Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter <http://www.spamfighter.com/lnl>

          >

          >

          >

          > 3578 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.

          >

          >

          >

          > Uw PC enorm traag? Klik

          >

          > <http://www.spamfighter.com/SLOW-PCfighter/Lang_NL/?cid=signl> voor de

          >

          > oplossing!

          >

          >

          >

          > [Non-text portions of this message have been removed]

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          >

          > [Non-text portions of this message have been removed]

          >          [Non-text portions of this message have been removed]
         • Hans van Mierlo, Susteren
          Beste Hans en andere belangstellenden, Ik heb in een eerdere instantie contact gehad met de maker van deze website. Hem was geen van Mierlo molenaar bekend.
          Message 9 of 11 , Aug 19, 2010
          • 0 Attachment
           Beste Hans en andere belangstellenden,

           Ik heb in een eerdere instantie contact gehad met de maker van deze website.

           Hem was geen van Mierlo molenaar bekend. Tzt zal ik hem mijn info toesturen,
           zodat hij die in kan voegen.

           Toch leverde het herlezen van de website enkele nieuwe gezichtspunten op!

           Wat is de relatie tussen Oisterwijk en de zoon van Hendrick van Mierlo?

           In het Kommerboek Oisterwijk 1636 : GOED TEN KERCKHOVEN, OMTRENT DE MOLEN
           II Peter van Mierlo, van sijn welvaren en gebruyck, 1< oert
           1043. een huys en hoff, van de weduwe Gerit Vromans, groot 9 R, 1 st.
           1044< deselve, een stuck ackerlants achter tvoorschr. huys gelegen, 4 L 13<
           R, 2 st. 2 d.
           1045. deselve, een stuck lants ter plaetse voorschr., 5 L 8< R, 2 st. 9 d.
           1046. noch een stuck weyvelts tegenover den MOLEN, 4 L 45< R, 9 d.
           1047. noch de helft in een stuck weyvelts teynden tvoirgaende gelegen, int
           geheel groot 2 L 39 R, ...
           1048. deselve, aldaer beneffens de voorschr. weye, de helft in 32 R tuelant,
           1 oert
           (Ik heb geen idee hoe groot een "lopens" land is!!

           Peter van Mierlo is niet de molenaar, dat is Gerit Wouter Rijsbroeck, maar
           evenals de molenaar huurt hij een huis en hof van de weduwe Gerit Vromans.
           Wellicht molenaarsknecht? Of een voorganger? Mogelijk is Hendrick van Mierlo
           op een of andere wijze familie van deze Peter. Een kleinzoon van Hendrick
           van Mierlo zal later de Kerkhovense molen bemalen.

           Een ander nieuw gezichtspunt is ook dat er kennelijk een relatie is tussen
           Ter Borch, dat zijn zoon huurt en de familie Kivits uit Vlijmen en Hendrick
           van Mierlo borg staat voor een van de molenaars uit die familie.

           Wist je overigens dat een Kivits van die familie molenaar in Mierlo was.

           Hans van Mierlo           Van: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
           [mailto:Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com] Namens teisterbant2002
           Verzonden: dinsdag 17 augustus 2010 23:47
           Aan: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
           Onderwerp: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: Hendrick van Mierlo

           ...

           PS Feit van belang is over Hendrik Aert van Mierlo: Zijn zonen Aert en
           Gijsbert pachten hun eerste molens resp. te Hedel en Oisterwijk. Welk
           klooster het Convent van Oisterwijk in bovenstaande acte is bedoeld, danwel
           of de inventaris ervan nog bestaat, ontgaat mij thans, maar de geciteerde
           website en de maker ervan dunken mij een schat aan molengegevens (van
           Oisterwijk in relatie met de heer van HEDEL) te bezitten, dus ook voor een
           molenaarsgeslacht als deze van Mierlo.Ik verwijs voor nadere informatie
           graag hiernaar.           Recent Activity:

           .
           <http://groups.yahoo.com/group/Noord-Brabant_Genealogy/members;_ylc=X3oDMTJm
           NjJwZGllBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzMwNDcwMzcEZ3Jwc3BJZAMxNzA1NjkwOTMyBHNlYwN2
           dGwEc2xrA3ZtYnJzBHN0aW1lAzEyODIwODE2MjM-?o=6> New Members 1

           .
           <http://groups.yahoo.com/group/Noord-Brabant_Genealogy/files;_ylc=X3oDMTJnOT
           hrYW5uBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzMwNDcwMzcEZ3Jwc3BJZAMxNzA1NjkwOTMyBHNlYwN2dG
           wEc2xrA3ZmaWxlcwRzdGltZQMxMjgyMDgxNjIz> New Files 1


           <http://groups.yahoo.com/group/Noord-Brabant_Genealogy;_ylc=X3oDMTJlNGhnNzJo
           BF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzMwNDcwMzcEZ3Jwc3BJZAMxNzA1NjkwOTMyBHNlYwN2dGwEc2xr
           A3ZnaHAEc3RpbWUDMTI4MjA4MTYyMw--> Visit Your Group


           <http://groups.yahoo.com/;_ylc=X3oDMTJkb3B0cWkzBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzMwN
           DcwMzcEZ3Jwc3BJZAMxNzA1NjkwOTMyBHNlYwNmdHIEc2xrA2dmcARzdGltZQMxMjgyMDgxNjIz>
           Yahoo! Groups

           Switch to:
           <mailto:Noord-Brabant_Genealogy-traditional@yahoogroups.com?subject=Change%2
           0Delivery%20Format:%20Traditional> Text-Only,
           <mailto:Noord-Brabant_Genealogy-digest@yahoogroups.com?subject=Email%20Deliv
           ery:%20Digest> Daily Digest .
           <mailto:Noord-Brabant_Genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscr
           ibe> Unsubscribe . <http://docs.yahoo.com/info/terms/> Terms of Use

           .

           http://geo.yahoo.com/serv?s=97359714/grpId=3047037/grpspId=1705690932/msgId=
           18891/stime=1282081623/nc1=1/nc2=2/nc3=3

           _____

           Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter <http://www.spamfighter.com/lnl>

           3585 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.

           Uw PC enorm traag? Klik voor de
           <http://www.spamfighter.com/SLOW-PCfighter/Lang_NL/?cid=signl> oplossing!           [Non-text portions of this message have been removed]
          Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.