Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Noord-Brabant_Genealogy] Van Boerden - Smulders

Expand Messages
 • Henk Coolen
  Yvette met dank voor de reactie maar aangezien we geen bewijs (slechts een vermoeden) hebben van een zoon Gijsbert in het gezin van Gijsbert Gijsbert Hermans
  Message 1 of 13 , Jun 7, 2009
  • 0 Attachment
   Yvette

   met dank voor de reactie
   maar aangezien we geen bewijs (slechts een vermoeden) hebben van een zoon Gijsbert
   in het gezin van Gijsbert Gijsbert Hermans van Boerden
   laat ik het toch nog open

   Jan en Peter de zonen van Gijsbert Gijsbert Hermans van Boerden
   worden naar mijn mening ook vroeger geboren 1440-1450
   terwijl we de gezochte Gijsbert Gijsbert vB inschatten op +/- 1470

   groeten


   ----- Original Message -----
   From: Yvette Hoitink
   To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Friday, June 05, 2009 11:33 PM
   Subject: RE: [Noord-Brabant_Genealogy] Van Boerden - Smulders

   Hallo Henk,

   Duidelijk is dat er twee personen waren met de naam Gijsbrecht Gijsbrecht
   van Boerden. De ene (laten we hem Gijsbert 1 noemen) was getrouwd met Aleijd
   Gerit de Beer en overleden voor 28 maart 1536 (R282/59v-60r). De andere
   (Gijsbert 2) was de zoon van Gijsbrecht van Boerden en Lijsbeth Jan Adriaen
   Smolders en was overleden na 17 juli 1536 (R283/4v-5).

   Wie was nu de vader van Gijsbert 1? Daar is een hypothese voor op te
   stellen.

   Een interessante akte is die van 19 februari 1538 (R 284/38v). Hierin
   verkopen de kinderen van wijlen Cornelis Jan van Boerden X Kathelijn
   Reijnier Jan Reijnen hun recht en deel in de helft van een stuk moerveld,
   geleten te Tilburg bij de Vossenberg. Bij de belendingen staat Gherit
   Ghijben van Boerden. Hij is een zoon van Gijsbert 1. Zijn stuk moer wordt
   genoemd in de akte van 28 maart 1536 (R 282/59v-60r), het is dan in het
   bezit van de kinderen van Ghijsbrecht Ghijsbrecht van Boerden X Aleijd die
   Beer en heeft als belending de erfenis van de kinderen van Jan Ghijben.

   We hebben dus twee stukken moer die naast elkaar liggen. Het ene is in het
   bezit van de erfgenamen van Gijsbrecht Gijsbrecht van Boerden en het andere
   van de erfgenamen van Jan Ghijben van Boerden. Bij twee naast elkaar
   liggende stukken die in het bezit zijn van personen met dezelfde familienaam
   kun je veronderstellen Het ligt voor de hand dat beide stukken moer ooit bij
   elkaar hebben gehoord. De meest simpele verklaring is dat Gijsbrecht en Jan
   broers waren. Dat zou betekenen dat de vader van Jan Ghijben (Gijsbert
   Gijsbert Herman van Boerden) ook een zoon Gijsbert zou moeten hebben.
   Aangezien zijn vader ook Gijsbert heette is dat geen onmogelijke aanname.
   Gijsbert 1 zou dan een oudoom van Gijsbert 2 zijn, waarmee meteen het
   probleem met de missende generaties lijkt opgelost.

   Zonder verdere bronnen blijft dit een hypothese, maar ik gooi hem toch maar
   in de groep omdat het soms gemakkelijker is om iets te bewijzen dan om iets
   zonder idee waar je naar zoekt te vinden. Een akte waarin Gijsbrecht
   Gijsbrecht Herman van Boerden met zijn zoon Gijsbert (1) genoemd wordt is
   welkom :-)

   Yvette Hoitink

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.