Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Noord-Brabant_Genealogy] naam: VLAMINCXKS

Expand Messages
 • Anneke Huijskens Luijten
  Hallo Leo, neem maar eens een kijkje op mijn site http://www.anneke-huijskens-luijten.nl/ Groetjes Anneke Huijskens Luijten [Non-text portions of this message
  Message 1 of 7 , Feb 9 11:26 PM
  • 0 Attachment
   Hallo Leo,

   neem maar eens een kijkje op mijn site
   http://www.anneke-huijskens-luijten.nl/


   Groetjes
   Anneke Huijskens Luijten

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Frans Roelvink
   Hallo Anneke, De genoemde reeks is voor mij een niet gedocumenteerde reeks! En dus ook geen bewijs van een afstamming van Karel de Grote. Verwarring van de
   Message 2 of 7 , Feb 10 2:15 AM
   • 0 Attachment
    Hallo Anneke,

    De genoemde reeks is voor mij een niet gedocumenteerde reeks! En dus ook geen bewijs van een afstamming van Karel de Grote.
    Verwarring van de genoemde Thomas Vlaminckx met de eveneens in de streek voorkomende Thomas van Gils is zeer goed mogelijk.

    Voor de meelezers hieronder een toelichting, die, dat wil ik met nadruk meegeven, niet bedoeld is als kritiek op Anneke.
    De link loopt via Oda van der Leck van Grimhuijsen, een bastaarddochter uit Wassenaar-Polanen.
    In de Ned. Leeuw van 1966 wordt Adriaan van de Kyeboom, gehuwd met Oda van der Leck van Grimhuijsen genoemd.
    Zij hebben een dochter, Joanna, geboren omstreeks 1480.
    Joanna van de Kyeboom is gehuwd met Joost Vlamincx. Dit blijkt o.a. uit een vestbrief van Breda d.d. 17-05-1522.
    Joost Vlamincx was schout in de Hage (Princenhage) en casteleijn te Breda. Hij bezat goederen in de Nieuwe Moer onder Terheijden en Zwaluwe.
    Hij is voor 1522 overleden. Joost Vlamincx heeft een halfzus, Kerstijne. Ook dit blijkt uit een vestbrief van Breda d.d. 17-05-1522.
    Zij was gehuwd met Jan Markeer (Merker).
    In 1535 blijkt ook Joost Vlamincx te zijn overleden. Zie Vestbrief Alphen Chaam 22-09-1535. Er is sprake van een erfpacht te Chaam.
    Als mede erfgenaam in die pacht, afkomstig van jongfrou Johanne van den Kyeboom wordt ook Frans van de Kyeboom genoemd.

    In een andere Vestbrief van Alphen Chaam is sprake van het goed De Corenmaeij onder Chaam.
    Fransooijs van de Kyeboom, ook wel genoemd Fransooijs van Grimhuijsen de erfpacht in 1544 verkocht aan Henrick Anthonis Jan Peter van Ghielszone.
    Zie Vestbrief Alphen Chaam 29-10-1544.

    Vervolgens krijgen we een vestbrief van Alphen Chaam d.d. 28-02-1570.
    Hierin is sprake van Thomas Joost Jan Peterszoon (Vlamincx?), overleden voor 1570, gehuwd met Anna Hendrik Godert Nouts.
    Ook hier gaat het om een erfpacht, maar dan over een ander goed als hiervoor genoemd.
    In een vestbrief van Gilze en Rijen d.d. 03-01-570 wordt hetzelfde paar genoemd bij een transport.

    Ook in een vestbrief van Alphen Chaam 09-12-1573 wordt het echtpaar Thomas Joost Jan Peters gehuwd met Anna Hendrik Godert Nouts genoemd.
    Hierin is ook sprake van een zoon, Henrick Thomas Joost Jan Peters (Vlamincx?) en dochters, die niet met naam worden genoemd.
    In een schuldbrief (Vestbrief) van 26-01-1574 van Alphen Chaam wordt dit gezin genoemd (zonder de toenaam Vlamincx)

    Henrick Thomas Joost Jan Peterszone blijkt in een vestbrief van Chaam d.d. 13-02-1596 een zwager te zijn van Jan Wierick Gielis Meeus Brouwerszone.
    Over deze familie is in Gens Nostra 1994 gepubliceerd.
    Kennelijk is Henrick Thomas Joost Jan Peters gehuwd met een zus van Jan Wierick Gielis Meeus Brouwersz.
    Het gaat in deze vestbrief over een transport van een huijsinge, schuere, koije, hovinge en erve (5 bunders).
    Dit goed ligt in Chaam aan de Meijsberch (zie Vestbrief Alphen Chaam 08-01-1577)

    Daarna raak ik het spoor bijster, om de link te maken met Thomas Peter Henric Vlamincx, geboren rond 1610, gehuwd met Antonia Cornelis.
    Uit dit huwelijk een dochter, Maria, ged. Ginneken 01-09-1639.

    Groetjes

    Frans


    Groetjes

    Frans


    ----- Original Message -----
    From: Anneke Huijskens Luijten
    To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
    Sent: Sunday, February 10, 2008 8:26 AM
    Subject: Re: [Noord-Brabant_Genealogy] naam: VLAMINCXKS


    Hallo Leo,

    neem maar eens een kijkje op mijn site
    http://www.anneke-huijskens-luijten.nl/

    Groetjes
    Anneke Huijskens Luijten

    [Non-text portions of this message have been removed]

    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Anneke Huijskens Luijten
    Beste Frans, ik heb je de bewijzen laten zien! Groet Anneke ... From: Frans Roelvink To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com Sent: Sunday, February 10,
    Message 3 of 7 , Feb 10 2:59 AM
    • 0 Attachment
     Beste Frans,

     ik heb je de bewijzen laten zien!

     Groet Anneke
     ----- Original Message -----
     From: Frans Roelvink
     To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
     Sent: Sunday, February 10, 2008 11:15 AM
     Subject: Re: [Noord-Brabant_Genealogy] naam: VLAMINCXKS


     Hallo Anneke,

     De genoemde reeks is voor mij een niet gedocumenteerde reeks! En dus ook geen bewijs van een afstamming van Karel de Grote.
     Verwarring van de genoemde Thomas Vlaminckx met de eveneens in de streek voorkomende Thomas van Gils is zeer goed mogelijk.

     Voor de meelezers hieronder een toelichting, die, dat wil ik met nadruk meegeven, niet bedoeld is als kritiek op Anneke.
     De link loopt via Oda van der Leck van Grimhuijsen, een bastaarddochter uit Wassenaar-Polanen.
     In de Ned. Leeuw van 1966 wordt Adriaan van de Kyeboom, gehuwd met Oda van der Leck van Grimhuijsen genoemd.
     Zij hebben een dochter, Joanna, geboren omstreeks 1480.
     Joanna van de Kyeboom is gehuwd met Joost Vlamincx. Dit blijkt o.a. uit een vestbrief van Breda d.d. 17-05-1522.
     Joost Vlamincx was schout in de Hage (Princenhage) en casteleijn te Breda. Hij bezat goederen in de Nieuwe Moer onder Terheijden en Zwaluwe.
     Hij is voor 1522 overleden. Joost Vlamincx heeft een halfzus, Kerstijne. Ook dit blijkt uit een vestbrief van Breda d.d. 17-05-1522.
     Zij was gehuwd met Jan Markeer (Merker).
     In 1535 blijkt ook Joost Vlamincx te zijn overleden. Zie Vestbrief Alphen Chaam 22-09-1535. Er is sprake van een erfpacht te Chaam.
     Als mede erfgenaam in die pacht, afkomstig van jongfrou Johanne van den Kyeboom wordt ook Frans van de Kyeboom genoemd.

     In een andere Vestbrief van Alphen Chaam is sprake van het goed De Corenmaeij onder Chaam.
     Fransooijs van de Kyeboom, ook wel genoemd Fransooijs van Grimhuijsen de erfpacht in 1544 verkocht aan Henrick Anthonis Jan Peter van Ghielszone.
     Zie Vestbrief Alphen Chaam 29-10-1544.

     Vervolgens krijgen we een vestbrief van Alphen Chaam d.d. 28-02-1570.
     Hierin is sprake van Thomas Joost Jan Peterszoon (Vlamincx?), overleden voor 1570, gehuwd met Anna Hendrik Godert Nouts.
     Ook hier gaat het om een erfpacht, maar dan over een ander goed als hiervoor genoemd.
     In een vestbrief van Gilze en Rijen d.d. 03-01-570 wordt hetzelfde paar genoemd bij een transport.

     Ook in een vestbrief van Alphen Chaam 09-12-1573 wordt het echtpaar Thomas Joost Jan Peters gehuwd met Anna Hendrik Godert Nouts genoemd.
     Hierin is ook sprake van een zoon, Henrick Thomas Joost Jan Peters (Vlamincx?) en dochters, die niet met naam worden genoemd.
     In een schuldbrief (Vestbrief) van 26-01-1574 van Alphen Chaam wordt dit gezin genoemd (zonder de toenaam Vlamincx)

     Henrick Thomas Joost Jan Peterszone blijkt in een vestbrief van Chaam d.d. 13-02-1596 een zwager te zijn van Jan Wierick Gielis Meeus Brouwerszone.
     Over deze familie is in Gens Nostra 1994 gepubliceerd.
     Kennelijk is Henrick Thomas Joost Jan Peters gehuwd met een zus van Jan Wierick Gielis Meeus Brouwersz.
     Het gaat in deze vestbrief over een transport van een huijsinge, schuere, koije, hovinge en erve (5 bunders).
     Dit goed ligt in Chaam aan de Meijsberch (zie Vestbrief Alphen Chaam 08-01-1577)

     Daarna raak ik het spoor bijster, om de link te maken met Thomas Peter Henric Vlamincx, geboren rond 1610, gehuwd met Antonia Cornelis.
     Uit dit huwelijk een dochter, Maria, ged. Ginneken 01-09-1639.

     Groetjes

     Frans

     Groetjes

     Frans

     ----- Original Message -----
     From: Anneke Huijskens Luijten
     To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
     Sent: Sunday, February 10, 2008 8:26 AM
     Subject: Re: [Noord-Brabant_Genealogy] naam: VLAMINCXKS

     Hallo Leo,

     neem maar eens een kijkje op mijn site
     http://www.anneke-huijskens-luijten.nl/

     Groetjes
     Anneke Huijskens Luijten

     [Non-text portions of this message have been removed]

     [Non-text portions of this message have been removed]

     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Leo Verhelst
     Beste Anneke, Frans en Ger, Bedankt voor de snelle reacties op mijn vragen betreffende de naam Vlamincxks uit de regio Breda. Uit mijn vragen omtrent deze naam
     Message 4 of 7 , Feb 10 10:48 AM
     • 0 Attachment
      Beste Anneke, Frans en Ger,

      Bedankt voor de snelle reacties op mijn vragen betreffende de naam
      Vlamincxks uit de regio Breda.

      Uit mijn vragen omtrent deze naam Vlamincxks blijkt dat ik niet zeker
      was over de voortzetting nà de periode van de parochiregisters.

      Frans laat gedocumenteerd weten dat er nog enige bewijzen zijn, dat
      de naam Vlaminckxs aanwezig is via vestbrieven etc.
      Anneke zegt dat er bewijzen zijn, maar in haar link op de website, vind ik
      een magere opsomming van de voortzetting nà de dtb's
      Ger, dat ik een beginnersfout maak na vele jaren speurwerk, maar de naam
      Vlaminckxs is vóór de parochieregisters toch werkelijk een familienaam.

      Uit het relaas van Frans blijkt toch enigszins dat er "goederen" waren te
      verdelen en hierdoor ook bewijzen waren om aan te nemen dat er een
      voortzetting was langs deze alias of familienaam.

      Hier is geen adelijke tak aanwezig begrijp ik.

      In de jaren negentig heb ik van iemand uit Boxtel wat gegevens gekregen,
      omdat hij ook deze naam tegenkwam in zijn kwartieren in de regio Breda.
      Hij had een donkerbruin vermoeden dat de "oorsprong" uit Voormezele bij
      Ieper (B) zou zijn, dus een Vlaming
      .
      Graag zou ik een reactie of liever gedocumenteeerde bewijzen hebben,
      misschien komt dan Karel de Grote als verrassing, maar dit is geen "must" voor mij.


      Groetjes van Leo Verhelst uit Amersfoort.

      >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
      ----- Original Message -----
      From: "Anneke Huijskens Luijten" <henan@...>
      To: <Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com>
      Sent: Sunday, February 10, 2008 11:59 AM
      Subject: Re: [Noord-Brabant_Genealogy] naam: VLAMINCXKS


      > Beste Frans,
      >
      > ik heb je de bewijzen laten zien!
      >
      > Groet Anneke
      > ----- Original Message -----
      > From: Frans Roelvink
      > To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
      > Sent: Sunday, February 10, 2008 11:15 AM
      > Subject: Re: [Noord-Brabant_Genealogy] naam: VLAMINCXKS
      >
      >
      > Hallo Anneke,
      >
      > De genoemde reeks is voor mij een niet gedocumenteerde reeks! En dus ook geen bewijs van een afstamming van Karel de Grote.
      > Verwarring van de genoemde Thomas Vlaminckx met de eveneens in de streek voorkomende Thomas van Gils is zeer goed mogelijk.
      >
      > Voor de meelezers hieronder een toelichting, die, dat wil ik met nadruk meegeven, niet bedoeld is als kritiek op Anneke.
      > De link loopt via Oda van der Leck van Grimhuijsen, een bastaarddochter uit Wassenaar-Polanen.
      > In de Ned. Leeuw van 1966 wordt Adriaan van de Kyeboom, gehuwd met Oda van der Leck van Grimhuijsen genoemd.
      > Zij hebben een dochter, Joanna, geboren omstreeks 1480.
      > Joanna van de Kyeboom is gehuwd met Joost Vlamincx. Dit blijkt o.a. uit een vestbrief van Breda d.d. 17-05-1522.
      > Joost Vlamincx was schout in de Hage (Princenhage) en casteleijn te Breda. Hij bezat goederen in de Nieuwe Moer onder Terheijden en Zwaluwe.
      > Hij is voor 1522 overleden. Joost Vlamincx heeft een halfzus, Kerstijne. Ook dit blijkt uit een vestbrief van Breda d.d. 17-05-1522.
      > Zij was gehuwd met Jan Markeer (Merker).
      > In 1535 blijkt ook Joost Vlamincx te zijn overleden. Zie Vestbrief Alphen Chaam 22-09-1535. Er is sprake van een erfpacht te Chaam.
      > Als mede erfgenaam in die pacht, afkomstig van jongfrou Johanne van den Kyeboom wordt ook Frans van de Kyeboom genoemd.
      >
      > In een andere Vestbrief van Alphen Chaam is sprake van het goed De Corenmaeij onder Chaam.
      > Fransooijs van de Kyeboom, ook wel genoemd Fransooijs van Grimhuijsen de erfpacht in 1544 verkocht aan Henrick Anthonis Jan Peter van Ghielszone.
      > Zie Vestbrief Alphen Chaam 29-10-1544.
      >
      > Vervolgens krijgen we een vestbrief van Alphen Chaam d.d. 28-02-1570.
      > Hierin is sprake van Thomas Joost Jan Peterszoon (Vlamincx?), overleden voor 1570, gehuwd met Anna Hendrik Godert Nouts.
      > Ook hier gaat het om een erfpacht, maar dan over een ander goed als hiervoor genoemd.
      > In een vestbrief van Gilze en Rijen d.d. 03-01-570 wordt hetzelfde paar genoemd bij een transport.
      >
      > Ook in een vestbrief van Alphen Chaam 09-12-1573 wordt het echtpaar Thomas Joost Jan Peters gehuwd met Anna Hendrik Godert Nouts genoemd.
      > Hierin is ook sprake van een zoon, Henrick Thomas Joost Jan Peters (Vlamincx?) en dochters, die niet met naam worden genoemd.
      > In een schuldbrief (Vestbrief) van 26-01-1574 van Alphen Chaam wordt dit gezin genoemd (zonder de toenaam Vlamincx)
      >
      > Henrick Thomas Joost Jan Peterszone blijkt in een vestbrief van Chaam d.d. 13-02-1596 een zwager te zijn van Jan Wierick Gielis Meeus Brouwerszone.
      > Over deze familie is in Gens Nostra 1994 gepubliceerd.
      > Kennelijk is Henrick Thomas Joost Jan Peters gehuwd met een zus van Jan Wierick Gielis Meeus Brouwersz.
      > Het gaat in deze vestbrief over een transport van een huijsinge, schuere, koije, hovinge en erve (5 bunders).
      > Dit goed ligt in Chaam aan de Meijsberch (zie Vestbrief Alphen Chaam 08-01-1577)
      >
      > Daarna raak ik het spoor bijster, om de link te maken met Thomas Peter Henric Vlamincx, geboren rond 1610, gehuwd met Antonia Cornelis.
      > Uit dit huwelijk een dochter, Maria, ged. Ginneken 01-09-1639.
      >
      > Groetjes
      >
      > Frans
      >
      > Groetjes
      >
      > Frans
      >
      > ----- Original Message -----
      > From: Anneke Huijskens Luijten
      > To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
      > Sent: Sunday, February 10, 2008 8:26 AM
      > Subject: Re: [Noord-Brabant_Genealogy] naam: VLAMINCXKS
      >
      > Hallo Leo,
      >
      > neem maar eens een kijkje op mijn site
      > http://www.anneke-huijskens-luijten.nl/
      >
      > Groetjes
      > Anneke Huijskens Luijten
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
      >
      >
      >
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
      >
      >
      >
      > Yahoo! Groups Links
      >
      >
      >

      [Non-text portions of this message have been removed]
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.