Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: de Leeuw (Capelle)

Expand Messages
 • vanderbeeke
  Bedankt Marinus. Dat was inderdaad een mogelijkheid die ik al in gedachten had op basis van RA Loon op Zand. Het aardige is dat de gezamenlijke afkomst van de
  Message 1 of 9 , Jan 31, 2008
  • 0 Attachment
   Bedankt Marinus.

   Dat was inderdaad een mogelijkheid die ik al in gedachten had op basis
   van RA Loon op Zand. Het aardige is dat de gezamenlijke afkomst van de
   Capelse en Sprangse Leeuwen nu bewezen is (beide in mijn stamboom). Ik
   moet het maar eens te pakken zien te krijgen. Er wordt in onderstaande
   acte echter naast Antonie over een heerke Peeteren de Leeu gesproken.
   Dus eigenlijk is ook generatie 0 bekend.

   Groeten
   Eimert van der Beek

   RAT. Loon op Zand. R 57 f 91r en 91v d.d.31-8-1550.
   Pauwels wijlen Peetersse de Leu(w) alsulcke vierde gedeelte van eene
   huijze metten gronden daerop staende als hem aenbestorven is van
   Peeter de Leu zijnen vader; Cornelis Geritsse de Leu voor hem zelven
   ende voorts voor Jannen ende Antoenis ende Lauwereijs zijnen broeders,
   daer hij voor instaet ende gelooft heeft alsulcke kijntsgedeelte als
   hem aenbestorven is van Peeteren de Leu hennen heerken ende Cornelis
   voorst. deels gekocht heeft tegen Geritden Artssen de Greve volgens de
   brieven; Adriaen Geritsse ende Gijsbert Adriaenszn. als man en momboir
   van Anna zijnder huisvrouwe ende Adriaen Gijsbertszn. als man en
   momboir Caterijne zijnder huijsvr. alsulcke kijntgedeelte als hen
   aenbestorven mag zijn van Peeter de Leu voorst. in een erffenisse
   metter timmeringen daerop staende gelegen in de parochie van Venloon
   opte Vaert metter noorden zijde neffen erven Zijmon Jan Dielen metten
   halve hol en graft ende meer anderen, met geheel den hol ende graft,
   metter zuijden zijde neffen Pauwels Peetersse, streckende westwaerts
   op aen Arntden Oirlman alzoo zij zeeden. Ende hebben zij voorn.
   opgedragen ende overgegeven Peeteren Gerit Leuwenzn. tesamen met allen
   den brieven ende recht enigszins toebehoirende ende hebben daer voorts
   op vertegen alzoo gewoonlijck ende recht is. Gelovende als
   schuldenaers principaele op hen ende op allen hen goet, hebbende ende
   verkrijgende, Peeter voorst. dit opdragen, overgeven ende vertijen
   altijt vast en in waerden te houden. Dies zal Peeter jaerlijks uit de
   voorst. erffenisse erffelijck betalen sheeren grontchijns van Loon met
   recht daer uitgaande ende veertien loopen erfrogs aen degene recht
   daer toe hebbende ende voorts allen anderen commer af te doen. Testes,
   Bartolomeus Janssen ende Merten de Bije. Actum den 31 augustus anno 1550.


   --- In Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com, Marinus Christ
   <m.christ@...> wrote:
   >
   > Inderdaad: het artikel gaat nog 2 generaties verder terug:
   > Jan Thonis is III ter (blz 43), zijn vader is Tonis Geritss (nr.
   > IIquater, blz. 43), waarvan de vader is Gerit Peters Leeuwen, met wie
   > het artikel begint.
   > Het artikel geeft bovendien veel details en is ruim voorzien van
   > bronvermeldingen.
   >
   > Marinus
   >
  • vanderbeeke
   Beste Anthony, Marinus en anderen. Zoals Tony mij privé meldde schijnt er een andere vermelding te zijn geweest in de Brabantse Leeuw ed. 2005 waar sprake was
   Message 2 of 9 , Feb 1, 2008
   • 0 Attachment
    Beste Anthony, Marinus en anderen.

    Zoals Tony mij privé meldde schijnt er een andere vermelding te zijn
    geweest in de Brabantse Leeuw ed. 2005 waar sprake was van een Thonis
    Jans de Leeuw. Dus er blijft enige verwarring.

    Kan iemand nagaan of Brabantse Leeuw 2005 het sluitende bewijs levert
    dat Cornelis van Beek en Leo Adriaenssen het in het genoemde artikel
    van 2004 toch niet bij het het rechte eind hadden, of kan iemand
    anderszins deze zaak ophelderen?

    Mijn dank,

    Vriendelijke groet,

    Eimert van der Beek

    --- In Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com, "vanderbeeke"
    <e.vd.beek@...> wrote:
    >
    > Bedankt Marinus.
    >
    > Dat was inderdaad een mogelijkheid die ik al in gedachten had op basis
    > van RA Loon op Zand. Het aardige is dat de gezamenlijke afkomst van de
    > Capelse en Sprangse Leeuwen nu bewezen is (beide in mijn stamboom). Ik
    > moet het maar eens te pakken zien te krijgen. Er wordt in onderstaande
    > acte echter naast Antonie over een heerke Peeteren de Leeu gesproken.
    > Dus eigenlijk is ook generatie 0 bekend.
    >
    > Groeten
    > Eimert van der Beek
    >

    >
    >
    > --- In Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com, Marinus Christ
    > <m.christ@> wrote:
    > >
    > > Inderdaad: het artikel gaat nog 2 generaties verder terug:
    > > Jan Thonis is III ter (blz 43), zijn vader is Tonis Geritss (nr.
    > > IIquater, blz. 43), waarvan de vader is Gerit Peters Leeuwen, met wie
    > > het artikel begint.
    > > Het artikel geeft bovendien veel details en is ruim voorzien van
    > > bronvermeldingen.
    > >
    > > Marinus
    > >
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.