Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Nieuwe vondsten 30-12-2007 Prov. Bestuurlijk Archief (De Staten)

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  Alum van Martinus, Fuselier 1ste Afdeeling infanterie * 30-07-*1814 Rossum, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde
  Message 1 of 2 , Dec 30, 2007
  • 0 Attachment
   Alum van Martinus, Fuselier 1ste Afdeeling infanterie * 30-07-*1814
   Rossum, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
   Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
   vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
   de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
   Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
   Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
   weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)


   Berthout Andries Fkankeur 2e afdeeling Infanterie * 21-12-1818
   Tilburg, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
   Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
   vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
   de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
   Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
   Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
   weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1839 (4)


   Bruin de Matheus, Marinier bij het Corps mariniers * 24-02-1803
   Terheiden, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
   Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
   vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
   de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
   Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
   Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
   weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)


   Bruin de Wilhelmus * 06-08-1816 Helmond, Fuselier 5e Afd. Infanterie,
   Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in
   de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
   weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad tot vervallen van den
   Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met
   informatie zoals lengte, kleur oogen, vorm van de Neus en Mond enz.
   enz jaar 1839 (3) dossier (9)


   Cranenburg van Frederik Jan, Fuselier Algemeen Depot der landmagt no.
   33 * 30-11-1803 Den Bosch, hij wordt vermeld op een Nominative Staat
   van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij
   rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
   stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de
   Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag
   zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene
   der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)

   Donders Petrus Geb. Tilburg, laatst gewoond hebbende te Tilburg,
   Fuselier Overleden te Fort de Kock 1837, komt voor op de Lijst van
   Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de Landmagt
   in de Overzeesche Bezittingen en Mederlanders van geboorte (2)
   totale lijst overledenen (7)

   Hahn Johannes Christiaan Geb. Sprang, laatst gewoond hebbende te 's-
   Gravenhage. Fuselier 17-2-1837 Overleden te Makassar, (3) totaal
   dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

   Hosewol Antonius, Fuselier 3e afdeeling Infanterie * 10-10-1818
   Schijndel, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
   Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
   vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
   de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
   Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
   Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
   weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)


   Keer van de Johannes, Fuselier 2e Afdeeling Infanterie * 11-02-1820
   Vessem, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
   Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
   vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
   de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
   Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
   Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
   weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)

   Lammers Johannes Geb. Overpeld, laatst gewoond hebbende te Overpeld.
   Jager 6-12-1836 Overleden te Salitaga, (3) totaal dossier van alle
   overledene Militairen in 1836 (20)

   Langeweg Hendrik , Kurassier bij de afdeeling Kurassiers no. 9, *
   1817 (oud 21 jaar in 1838) te Klundert , hij wordt vermeld op een
   Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht
   gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij
   de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als
   van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van
   Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen
   dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits
   Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte,
   Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)

   Linteloo Theodoor * 28-07-1802 Grave , Fuselier in het Oost Indisch
   leger infanterie, Hij staat op de Signalements lijst van militairen
   van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van
   Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad , uit Oost
   Indie teruggezonden met het Schip de Rijn in 1836 enz., en
   vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met
   15 kolommen met informatie zoalsGent lengte, kleur vorm van de Neus
   en Mond enz. enz (4) dossier (20)

   Markgraaf Cornelis , Fuselier 18e afdeeling Infanterie * 01-04-1814
   Erp, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
   welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen
   vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande
   Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische
   bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo
   veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen
   weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen
   met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.
   jaar 1838 (4)

   Pijnenburg Johannes , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 *
   24-08-1816 Nistelrode, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van
   eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij
   rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
   stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de
   Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag
   zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene
   der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1839 (4)

   Vos Cornelis Geb. Nederhemert, laatst gewoond hebbende te
   Nederhemert. Kanonnier Overleden te Koempoelang 1836, (3) totaal
   dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

   Zeeland van Petrus , Schutter 3e Afd. mobiele Noorbrabandsche
   schutterij *07-12-1807 Gemert, hij wordt vermeld op een Nominative
   Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook
   bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
   stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de
   Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag
   zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene
   der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
   aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
   Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)

   Op de site http://altijdstrijdvaardig.nl vind u nu meer dan honderd
   duizend toevallige vondsten, niet alleen van Friesland maar ook uit
   andere Provincie's van Nederland tevens van Belgie en vele andere
   landen,
   >>Copieen nodig uit Friesland ?, ik wil deze wel maken tegen
   kostprijs zowel van deze als andere stukken uit de archieven in
   Friesland, zie http://altijdstrijdvaardig.nl <<

   Met vriendelijke groeten
   Anton Musquetier.
   http://altijdstrijdvaardig.nl
  • john snackers
   Beste Anton, ik kijk al lang met belangstelling naar de nieuwe vondsten en vooral wanneer deze over Nederlandse jongens gaan die in Indonesie zijn geweest als
   Message 2 of 2 , Dec 31, 2007
   • 0 Attachment
    Beste Anton,

    ik kijk al lang met belangstelling naar de nieuwe vondsten en vooral wanneer
    deze over Nederlandse jongens gaan die in Indonesie zijn geweest als
    militair via hardewijk en Vlissingen.

    In dat verband heb ik de volgende vraag.

    Heb je al die " nieuwe vondsten" in een te raadplegen bestand opgeslagen?
    Of moet ik me met meer details bij je melden om een kopie te krijgen van de
    volledige lijst met kolommen van een bepaalde persoon die ik zoek?

    met vriendelijke groeten

    john snackers

    een voorspoedig 2008
    ----- Original Message -----
    From: "Anton Musquetier" <musquetier@...>
    To: <Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com>
    Sent: Sunday, December 30, 2007 16:32
    Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] Nieuwe vondsten 30-12-2007 Prov.
    Bestuurlijk Archief (De Staten)


    > Alum van Martinus, Fuselier 1ste Afdeeling infanterie * 30-07-*1814
    > Rossum, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
    > Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
    > vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
    > de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
    > Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
    > Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
    > weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
    > aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
    > Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)
    >
    >
    > Berthout Andries Fkankeur 2e afdeeling Infanterie * 21-12-1818
    > Tilburg, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
    > Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
    > vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
    > de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
    > Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
    > Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
    > weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
    > aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
    > Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1839 (4)
    >
    >
    > Bruin de Matheus, Marinier bij het Corps mariniers * 24-02-1803
    > Terheiden, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
    > Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
    > vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
    > de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
    > Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
    > Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
    > weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
    > aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
    > Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)
    >
    >
    > Bruin de Wilhelmus * 06-08-1816 Helmond, Fuselier 5e Afd. Infanterie,
    > Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in
    > de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
    > weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad tot vervallen van den
    > Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met
    > informatie zoals lengte, kleur oogen, vorm van de Neus en Mond enz.
    > enz jaar 1839 (3) dossier (9)
    >
    >
    > Cranenburg van Frederik Jan, Fuselier Algemeen Depot der landmagt no.
    > 33 * 30-11-1803 Den Bosch, hij wordt vermeld op een Nominative Staat
    > van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij
    > rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
    > stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de
    > Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag
    > zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene
    > der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
    > aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
    > Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)
    >
    > Donders Petrus Geb. Tilburg, laatst gewoond hebbende te Tilburg,
    > Fuselier Overleden te Fort de Kock 1837, komt voor op de Lijst van
    > Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de Landmagt
    > in de Overzeesche Bezittingen en Mederlanders van geboorte (2)
    > totale lijst overledenen (7)
    >
    > Hahn Johannes Christiaan Geb. Sprang, laatst gewoond hebbende te 's-
    > Gravenhage. Fuselier 17-2-1837 Overleden te Makassar, (3) totaal
    > dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
    >
    > Hosewol Antonius, Fuselier 3e afdeeling Infanterie * 10-10-1818
    > Schijndel, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
    > Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
    > vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
    > de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
    > Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
    > Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
    > weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
    > aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
    > Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)
    >
    >
    > Keer van de Johannes, Fuselier 2e Afdeeling Infanterie * 11-02-1820
    > Vessem, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
    > Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
    > vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
    > de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost
    > Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
    > Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
    > weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
    > aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
    > Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)
    >
    > Lammers Johannes Geb. Overpeld, laatst gewoond hebbende te Overpeld.
    > Jager 6-12-1836 Overleden te Salitaga, (3) totaal dossier van alle
    > overledene Militairen in 1836 (20)
    >
    > Langeweg Hendrik , Kurassier bij de afdeeling Kurassiers no. 9, *
    > 1817 (oud 21 jaar in 1838) te Klundert , hij wordt vermeld op een
    > Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht
    > gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij
    > de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als
    > van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van
    > Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen
    > dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits
    > Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte,
    > Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)
    >
    > Linteloo Theodoor * 28-07-1802 Grave , Fuselier in het Oost Indisch
    > leger infanterie, Hij staat op de Signalements lijst van militairen
    > van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van
    > Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad , uit Oost
    > Indie teruggezonden met het Schip de Rijn in 1836 enz., en
    > vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met
    > 15 kolommen met informatie zoalsGent lengte, kleur vorm van de Neus
    > en Mond enz. enz (4) dossier (20)
    >
    > Markgraaf Cornelis , Fuselier 18e afdeeling Infanterie * 01-04-1814
    > Erp, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen
    > welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen
    > vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande
    > Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische
    > bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo
    > veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen
    > weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen
    > met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.
    > jaar 1838 (4)
    >
    > Pijnenburg Johannes , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 *
    > 24-08-1816 Nistelrode, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van
    > eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij
    > rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
    > stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de
    > Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag
    > zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene
    > der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
    > aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
    > Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1839 (4)
    >
    > Vos Cornelis Geb. Nederhemert, laatst gewoond hebbende te
    > Nederhemert. Kanonnier Overleden te Koempoelang 1836, (3) totaal
    > dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
    >
    > Zeeland van Petrus , Schutter 3e Afd. mobiele Noorbrabandsche
    > schutterij *07-12-1807 Gemert, hij wordt vermeld op een Nominative
    > Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook
    > bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
    > stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de
    > Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag
    > zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene
    > der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
    > aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
    > Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)
    >
    > Op de site http://altijdstrijdvaardig.nl vind u nu meer dan honderd
    > duizend toevallige vondsten, niet alleen van Friesland maar ook uit
    > andere Provincie's van Nederland tevens van Belgie en vele andere
    > landen,
    > >>Copieen nodig uit Friesland ?, ik wil deze wel maken tegen
    > kostprijs zowel van deze als andere stukken uit de archieven in
    > Friesland, zie http://altijdstrijdvaardig.nl <<
    >
    > Met vriendelijke groeten
    > Anton Musquetier.
    > http://altijdstrijdvaardig.nl
    >
    >
    >
    >
    >
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >


    --
    I am using the free version of SPAMfighter for private users.
    It has removed 2362 spam emails to date.
    Paying users do not have this message in their emails.
    Get the free SPAMfighter here: http://www.spamfighter.com/len
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.