Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Wie helpt mij bij het oplossen van de puzzel Mercx X Maerselaer?

Expand Messages
 • yhmmarkx
  Hallo, Over het gezin van Mercx X Maerselaer heb ik de volgende gegevens: Jan Adriaen Mercx, geboren te Boxtel, huwt op onbekende datum met Marijken (Merike)
  Message 1 of 6 , Sep 1, 2007
   Hallo,

   Over het gezin van Mercx X Maerselaer heb ik de volgende gegevens:

   Jan Adriaen Mercx, geboren te Boxtel, huwt op onbekende datum met
   Marijken (Merike) van de Maerselaer, dochter van Henrick Goerts van
   de Maerselaer.

   07-01-1604
   Marijken dochter van wijlen Henrick Goerts van de Maerselaer weduwe
   van Jan Adriaen Mercks, geassisteerd door Andries Andriessen van
   Ginnoven haar voogd en die van haar kinderen die door een testament
   als zodanig is benoemd, welk testament deze Marijke en haar man Jan
   voor secretaris Aerd Sgraets destijds werd opgemaakt als zijnde
   notaris d.d. 16 november 1592, waarbij de langstlevende de erfelijke
   goederen zou mogen belasten om daarmee de boedelschulden te betalen,
   draagt tijdlijk een kamer die aan de noordkant van het huis ligt over
   en nog zoveel ruimte daarbuiten waar de twee bedstedes kunnen staan
   voor kinderen, verder nog 8 roeden tuin uit het huis etc. staande in
   Oirschot, herdgang Kerkhof aan de Plaatse ( Vrijthof, JT), b.p. Jan
   Lenaerts, Dirck Gerart Vos, de gemeenschappelijke straat. Zij draagt
   dit bezit nu tijdelijk in de vorm van een belening over aan Wouter
   zoon wijlen Frans Wouters, waarbij die deze kamer vanaf a.s. St.
   Jansdag mag gaan gebruiken, de tuin per a.s. voorjaar. Marijke
   belooft alle lasten van haar kant af te handelen. Datum 7 januari
   1604, getuigen Ven en H. Hoppenbrouwers.
   Genoemde Wouter Franssen heeft ermee ingestemd dat Marijke de kamer
   met de tuin etc. af zal mogen aflossen en terugkopen per a.s. St.
   Jansdag over twee jaar, onder voorwaarde dat ze dat een half jaar
   vooraf aankondigt, tegen betaling van 100 gulden. In deze twee jaar
   zal Wouter de noodzakelijke reparaties en onderhoud voor zijn
   rekening nemen en daarvoor 30 stuivers betalen.Getuigen als boven.
   Heer Cornelis zoon wijlen Jan Adriaen Mercx verklaart ter bevestiging
   van hetgeen in de voorgaande akte is beschreven, dat hij mede borg is
   gebleven voor Adriaen, Marten, Lucia, Maijken en Lijntken, zijn
   broers en zusters, waarvoor hij mede optreedt, en dat hij de
   overdracht die zijn moeder vandaag heeft gedaan ten behoeve van
   Wouter Franssen Wouters, altijd gestand zal blijven doen en doet
   hierbij afstand van zijn voorrechten en privileges als priester.

   Jan Adriaen Mercx is overleden na 16-11-1592 en voor 05-02-1602

   Kinderen van Jan en Merike:
   1 Marten Mercx.
   2 Lucia Mercx.
   3 Maijken Mercx.
   4 Lijntken Mercx.
   5 Adriaen Jan Mercx. Adriaen is overleden vóór 16-09-1606. Adriaen
   trouwde met [waarschijnlijk] Maeijken Claes Henrick Dijrven. Zij
   trouwde later op 16-09-1606 in Breda met Jan Ghijsbrecht Stickers.
   6 Cornelis Jan Mercx. Cornelis is overleden in 08-1618 in
   Hilvarenbeek. Hij is begraven te Turnhout.
   7 Sijken Jan Mercx. Sijken is overleden vóór 1636. Sijken trouwde in
   1605 in Hilvarenbeek met Laureijs Cornelis Schilders, 26 jaar oud.
   Laureijs is geboren in 1579. Laureijs is overleden omstreeks 1660,
   ongeveer 81 jaar oud.

   Indien het klopt dat Jan Adriaan Merckx een zoon is van Adriaan
   Marcelis, een kleinzoon van Marcelis Jan en een achterkleinzoon van
   Jan Merckx en Aleid Houtloecks... (die gegevens heb ik zelf niet)

   Jan Merckx is overleden voor 19 mei 1554 en is een zoon van Jan
   Gerits Merckx en Ieva Peter Aert Zwevers. Aleijt Claes Aerdt
   Houtloecks is een dochter van Nicolaes Aert Houtloecks en Heijlen
   Wouters van den Arennest.

   Uit dit huwelijk heb ik zelf maar twee kinderen:
   1. Antonis Jan Mercks
   2. Jan Janssen Merckx

   Aanvullende info bij dit echtpaar:

   Jan en zijn vrouw Aleijt worden vermeld als echtpaar in de akte van
   24-2-1540, waarin Nicolas zoon wijlen Ardt Houtloecks jaarlijkse
   rentes verkoopt die voornoemde Jan eerder op 2 maart 1530 aan deze
   Nicolaes had gekocht.

   01-02-1533
   Claes Aert Hoetloecks weduwnaar van Heijlwich dochter van Wouter
   Clercks, verder Peter en Wouter broers en kinderen van genoemde Claes
   en Heijlwich, nog Jan Mercks als man van Aleijt ook dochter van
   genoemde Claes en Heijlwich, welke Peter en Jan voor henzelf optreden
   maar ook nog voor hun zusters Luitgaerd, Barbara en Elisabeth, zijnde
   alle wettige kinderen van Claes Houtloecks en Heijlwich, ghebben een
   boedeldeling gemaakt van het bezit van wijlen hun moeder Heijlwich.
   Genoemde Claes wat betreft daarvan het vruchtgebruik, krijgt een
   akkertje genoemd 't Rot gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, nog
   een akker genoemd dat Winkelen, ter zelfder plaatse als hiervoor
   gelegen. Verder krijgt hij een huis met tuin, grond etc., ter zelfder
   plaatse als hiervoor gelegen dat hij nu zelf bewoont. Nog krijgt hij
   de helft van een akker genoemd de Eijskens akker, ter zelfder plaatse
   gelegen. Ook nog de helft van een stuk land (16-r) Genoemd in 't
   Sonderen, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen. Nog de helft van
   een heiveld ter zelfder plaatse, nog de helft van een beemd genoemd
   de Drieseegd ter zelfder plaatse gelegen, dat Claes bij zijn eerste
   vrouw had verkregen. Hieruit moet hij jaarlijks 4 en een half lopen
   rogge betalen aan het St. Eloyaltaar te Oirschot, nog 3 lopen rogge
   aan de heer van Beek (Hilvarenbeek), nog drie delen van een gouden
   Karolusgulden aan Antonis Belaerts, nog twee pond per jaar aan Happo
   Vos, nog de helft van de grondchijns. Verder krijgt Claes het
   vruchtgebruik van de helft van een peter per jaar die nu wordt
   betaald door Peter Jan Haecks, nog de helft van een peter per jaar
   die wordt betaald door Goijaert Happen. Peter en Claes, broers van
   hiervoor en Jan Merks, ten hunnen behoeve en ten behoeve van
   Luitgaerd, Barbara en Elisabeth wettige kinderen van genoemde Claes
   en Heijlwich, krijgen wat betreft het erfrecht ervan samen een akker
   genoemd de Meijenbraeck, nog de helt van een akker genoemd de
   Eijskensakker, nog de helft van een stuk erf genoemd in 't Sonderen,
   nog de helft van een beemd genoemd de Drieseegd, nog de helft van een
   heiveld , b.p. Jan de Cremer. Alle percelen zijn gelegen in Oirschot
   herdgang Verrenbest. Hieruit moeten de kinderen jaarlijks 4 en een
   halve lopen rogge aan de rector van het St. Eloijaltaar te Oirschot
   betalen, nog 2 lopen rogge per jaar aan de heer van Hilvarenbeek, nog
   het vierde deel van een Andriesgulden aan Antonis Belaerts, nog de
   helft van de grondchijns. Verder krijgen ze een rente van 19 stuivers
   per jaar die eerder was beloofd door Dielis Francken van der Mere en
   nu wordt betaald door Adriaen Harnismakers. Nog krijgen ze de helft
   van een peter per jaar die nu wordt betaald door Peter Jan Scoemakers
   de oude alias Haecks. (16-v) Nog krijgen ze de helft van een peter
   die wordt betaald door Goijaert Happen. Genoemde verdelers beloven
   elkaar deze boedeldeling altijd gestand te zullen doen en dat ieder
   de lasten op het eigen erfdeel zodanig zal betalen dat de erfdelen
   van de anderen daarvoor gevrijwaard blijven. Indien het mocht
   gebeuren dat er op iemands erfdeel meer lasten blijken te drukken dan
   zullen ze die gezamenlijk betalen. Getuigen Scoet en Willem.

   Misschien heb je hier ook iets aan, voor aanvullingen houdt ik me
   aanbevolen.

   Groetjes,

   Yvonne Markx


   --- In Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com, "A.W.M. Teulings"
   <aaocons@...> wrote:
   >
   > Dag Pieter,
   > Ik kwam dit berichtje tegen, misschien is de vraag al opgelost; ik
   geef alleen even door wat ik in mijn aantekeningen heb staan:
   > vader van Jan Adriaan Merckx:
   > Adriaan Marcelis + bef 1574; diens vader:
   > Marcelis Jan; diens vader:
   > Jan Merckx x Aleid dv Nicolaas Houtloecks uit Oirschot
   >
   > misschien is het je van nut; je zult het nog wel even met bronnen
   moeten aanvullen. Mocht er een fout zitten in deze lijn, dan hoor ik
   dat graag
   >
   > Ad Teulings
   >
   >
   > To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
   > From: pieter@...
   > Date: Mon, 13 Aug 2007 21:22:09 +0200
   > Subject: RE: [Noord-Brabant_Genealogy] Wie helpt mij bij het
   oplossen van de puzzel Mercx X Maerselaer?
   >
   >
   > Ik kan het niet helemaal doorgronden en wellicht niet
   helemaal antwoord op je vraag, maar het lijkt me waarschijnlijk dat
   Dirk (Gerart) Vos en Henrick Goerts van de Maerselaer identieke
   personen zijn. Merijken Dirck Vos ondertrouwt 20-02-1599 te Oirschot
   Aert Janssen van Hauten (bron: digitale stamboom RHC Eindhoven); zij
   moet dan dus weduwe van Jan Adriaen Mercx geweest zijn en Aert
   Janssen van Hauten identiek aan Aerden van Santhen. Je zou in de
   originele actes eens moeten kijken of niet Hauten staat ipv Santhen.
   >
   > Pieter vd Sanden
   >
  • yhmmarkx
   Voor de duidelijkheid maar even een stukje van de tak als besproken.. Mochten er fouten inzitten of aanvullingen op zijn dan hoor ik graag.. Groetjes, Yvonne
   Message 2 of 6 , Sep 1, 2007
    Voor de duidelijkheid maar even een stukje van de tak als besproken..
    Mochten er fouten inzitten of aanvullingen op zijn dan hoor ik
    graag..

    Groetjes,
    Yvonne

    Parenteel van Jan Jan Merckx
    1 Jan Jan Merckx, zoon van Jan Gerits Merckx en Ieva Peter Aert
    (Yeven) Zwevers. Jan is overleden vóór 19-05-1554. Jan trouwde met
    Aleijt Claes Aerdt (Aleijten) Houtloecks. Zij is een dochter van
    Nicolaes Aert (Claes) Houtloecks en Heijlken Wouters van de Arennest.

    Kinderen van Jan en Aleijten:
    1 Antonis Jan Mercks. Volgt 2.
    2 Marcelis Jan Merckx. Volgt 3.
    3 Jan Janssen Mercx.

    2 Antonis Jan Mercks, zoon van Jan Jan Merckx en Aleijt Claes Aerdt
    (Aleijten) Houtloecks. Antonis trouwde met Anna Marcelis Janssn van
    den Loe. Zij is een dochter van Marcelis Janssn van den Loe en
    Katherijen dochter van Ghijsbrecht Vlemmincks.

    3 Marcelis Jan Merckx, zoon van Jan Jan Merckx en Aleijt Claes Aerdt
    (Aleijten) Houtloecks.

    Kind van Marcelis uit onbekende relatie:
    1 Adriaan Marcelis Merckx. Volgt 4.

    4 Adriaan Marcelis Merckx, zoon van Marcelis Jan Merckx. Adriaan is
    overleden vóór 1574.

    Kind van Adriaan uit onbekende relatie:
    1 Jan Adriaen Mercx, geboren in Boxtel. Volgt 5.

    5 Jan Adriaen Mercx is geboren in Boxtel, zoon van Adriaan Marcelis
    Merckx. Jan is overleden vóór 05-02-1602. Jan trouwde met Marijken
    (Merike) van de Maerselaer. Zij is een dochter van Henrick Goerts van
    de Maerselaer.

    Kinderen van Jan en Merike:
    1 Marten Mercx.
    2 Lucia Mercx.
    3 Maijken Mercx.
    4 Lijntken Mercx.
    5 Adriaen Jan Mercx. Volgt 6.
    6 Cornelis Jan Mercx. Cornelis is overleden in 08-1618 in
    Hilvarenbeek. Hij is begraven te Turnhout.
    7 Sijken Jan Mercx. Volgt 7.

    6 Adriaen Jan Mercx, zoon van Jan Adriaen Mercx en Marijken (Merike)
    van de Maerselaer. Adriaen is overleden vóór 16-09-1606. Adriaen
    trouwde met [waarschijnlijk] Maeijken Claes Henrick Dijrven. Zij
    trouwde later op 16-09-1606 in Breda met Jan Ghijsbrecht Stickers.

    7 Sijken Jan Mercx, dochter van Jan Adriaen Mercx en Marijken
    (Merike) van de Maerselaer. Sijken is overleden vóór 1636. Sijken
    trouwde in 1605 in Hilvarenbeek met Laureijs Cornelis Schilders, 26
    jaar oud. Laureijs is geboren in 1579. Laureijs is overleden
    omstreeks 1660, ongeveer 81 jaar oud.

    Kinderen van Sijken en Laureijs:
    1 Cornelis Laureijs Schilders den Outsten. Volgt 8.
    2 Maeijken Schilders. Volgt 15.
    3 Adriaen Schilders. Zij is gedoopt op 15-08-1609 in Hilvarenbeek.
    Adriaen is overleden vóór 1660, ten hoogste 51 jaar oud.
    4 Jan Laureijs Schilders. Volgt 17.
    5 Catharyna Laureys Schilders. Volgt 19.
    6 Cornelis Laureijs Schilders den Jongsten. Volgt 22.
    7 Martinus Schilders. Hij is gedoopt op 13-03-1623 in Hilvarenbeek.
    Martinus is overleden op 25-08-1670 in Nederokkerzeel, 47 jaar oud.

    8 Cornelis Laureijs Schilders den Outsten, zoon van Laureijs Cornelis
    Schilders en Sijken Jan Mercx. Hij is gedoopt op 20-03-1605 in
    Hilvarenbeek. Cornelis:
    (1) trouwde met Marie Wouters Verryth. Zij is een dochter van Wouter
    Lodewycx Verryth en Elisabeth Janssen de Crom. Marie is overleden op
    18-06-1636 in Hilvarenbeek.
    (2) trouwde met Adriaentken Jacob Rijsbosch. Zij is een dochter van
    Jacob Jan Huybrechts en Margriet Aert Thielmans.

    Kinderen van Cornelis en Marie:
    1 Lijsken Cornelis Schilders. Volgt 9.
    2 Lijntgen Cornelis Schilders. Zij is gedoopt op 16-12-1632 in
    Hilvarenbeek. Lijntgen is overleden in 1667, 35 jaar oud.
    3 Jan Cornelis Schilders. Volgt 10.
    Kind van Cornelis en Adriaentken:
    1 Grietken Cornelis Schilders. Zij is gedoopt op 05-05-1638 in
    Hilvarenbeek.

    9 Lijsken Cornelis Schilders, dochter van Cornelis Laureijs Schilders
    den Outsten en Marie Wouters Verryth. Zij is gedoopt op 22-10-1630 in
    Hilvarenbeek. Lijsken is overleden vóór 1666, ten hoogste 36 jaar
    oud. Lijsken trouwde, 19 jaar oud, op 07-12-1649 in Hilvarenbeek met
    Jan Servaes Middegaels de Jonge, 25 jaar oud. Hij is gedoopt op 13-03-
    1624 in Hilvarenbeek. Jan is overleden, 89 jaar oud. Hij is begraven
    op 29-05-1713 te Hilvarenbeek. Hij trouwde later op 04-01-1666 met
    Helena Willem Nouwen.

    10 Jan Cornelis Schilders, zoon van Cornelis Laureijs Schilders den
    Outsten en Marie Wouters Verryth. Hij is gedoopt op 10-02-1636 in
    Hilvarenbeek. Jan is overleden, 82 jaar oud. Hij is begraven op 14-01-
    1719 te Hilvarenbeek. Jan trouwde met Maria Bastiaens van Poppel. Zij
    is een dochter van Bastiaen Anthonis van Poppel. Maria is overleden.
    Zij is begraven op 28-05-1684 te Hilvarenbeek.

    Kinderen van Jan en Maria:
    1 Laurens Schilders. Volgt 11.
    2 Isabella Jan Schilders. Volgt 14.
    3 Cornelia Schilders. Zij is gedoopt op 25-10-1667 in Hilvarenbeek.
    4 Adriaen Jan Schilders. Hij is gedoopt op 04-05-1670 in
    Hilvarenbeek.
    5 Maria Catharina Schilders. Zij is gedoopt op 16-05-1672 in
    Hilvarenbeek.
    6 Catharina Jan Schilders. Zij is gedoopt op 09-11-1675 in
    Hilvarenbeek.

    11 Laurens Schilders, zoon van Jan Cornelis Schilders en Maria
    Bastiaens van Poppel. Hij is gedoopt op 28-10-1663 in Hilvarenbeek.
    Laurens trouwde met Elisabeth Hinderspraeck.

    Kinderen van Laurens en Elisabeth:
    1 Maria Catharina Schilders. Volgt 12.
    2 Anna Maria Schilders.
    3 Catharina Schilders. Volgt 13.
    4 Theresia Schilders. Zij is gedoopt op 14-12-1705 in Antwerpen.

    12 Maria Catharina Schilders, dochter van Laurens Schilders en
    Elisabeth Hinderspraeck. Maria trouwde in Lier met Cornelis de Laet.

    13 Catharina Schilders, dochter van Laurens Schilders en Elisabeth
    Hinderspraeck. Catharina trouwde in Retie met Govaert Lenders.

    Kind van Catharina en Govaert:
    1 Lucia Lenders.

    14 Isabella Jan Schilders, dochter van Jan Cornelis Schilders en
    Maria Bastiaens van Poppel. Zij is gedoopt op 10-07-1665 in
    Hilvarenbeek. Isabella trouwde met Cornelis Gabriëls.

    15 Maeijken Schilders, dochter van Laureijs Cornelis Schilders en
    Sijken Jan Mercx. Zij is gedoopt op 24-01-1607 in Hilvarenbeek.
    Maeijken trouwde, 20 jaar oud, op 06-02-1627 in Tilburg met Niclaes
    Daniël Mutsaerts. Hij is een zoon van Daniel Joost Denys Mutsaerts en
    Adriana Cornelis Jan Laureys Eelkens.

    Kinderen van Maeijken en Niclaes:
    1 Adriaen Mutsaerts. Adriaen is overleden op 06-10-1688 in Ulvenhout.
    2 Ida Claes Mutsaerts, geboren in 1631. Volgt 16.

    16 Ida Claes Mutsaerts is geboren in 1631, dochter van Niclaes Daniël
    Mutsaerts en Maeijken Schilders. Ida is overleden in 1689, 58 jaar
    oud. Ida trouwde, 18 jaar oud, in 1649 met Jan Faes Moonen, 23 jaar
    oud. Jan is geboren in 1626 in Hilvarenbeek, zoon van Faes Henricx
    Moonen en Elisabeth Jans Pelt. Jan is overleden in 1688, 62 jaar oud.

    17 Jan Laureijs Schilders, zoon van Laureijs Cornelis Schilders en
    Sijken Jan Mercx. Hij is gedoopt op 03-02-1613 in Hilvarenbeek. Jan:
    (1) trouwde, 19 jaar oud, in 1632 met Cathelyn Geerling Gijssels.
    Cathelyn is geboren in Oirschot, dochter van Geerling Jan Gijssels en
    Jenneken Huybrechts Vermuelen.
    (2) trouwde, 38 jaar oud, op 03-05-1651 in Hilvarenbeek met Anna van
    Oss. Anna is geboren in Diessen, dochter van Jacob van Oss en
    Geertruyt Philips Pauwels.

    Kinderen van Jan en Cathelyn:
    1 Elysabeth Jan Schilders. Volgt 18.
    2 Jenneken Schilders. Zij is gedoopt op 21-10-1637 in Oirschot.
    3 Adriaen Schilders. Hij is gedoopt op 23-09-1639 in Oirschot.
    4 Maria Schilders. Zij is gedoopt op 08-09-1641 in Oirschot.

    18 Elysabeth Jan Schilders, dochter van Jan Laureijs Schilders en
    Cathelyn Geerling Gijssels. Zij is gedoopt op 24-04-1633 in Oirschot.
    Elysabeth trouwde, 23 jaar oud, op 02-12-1656 in Turnhout met
    Cornelis Goeyerts.

    19 Catharyna Laureys Schilders, dochter van Laureijs Cornelis
    Schilders en Sijken Jan Mercx. Zij is gedoopt op 17-09-1617 in
    Hilvarenbeek. Catharyna is overleden, 57 jaar oud. Zij is begraven op
    27-01-1675 te Hilvarenbeek. Catharyna trouwde met Ariaen Jan
    Diepenbroecx. Hij is een zoon van Jan Jan Diepenbroecx en Henricxken
    Jan A. van den Nieuwenhuysen. Hij is gedoopt op 03-07-1611 in
    Diessen. Ariaen is overleden in 1689, 78 jaar oud.

    Kinderen van Catharyna en Ariaen:
    1 Anneken Adriaen Diepenbroecx.
    2 Cathelyn Adriaen Diepenbroecx.
    3 Lissia Diepenbroecx.
    4 Adriaen Diepenbroecx. Volgt 20.
    5 Jan Adriaen Diepenbroecx, geboren in 1638. Volgt 21.

    20 Adriaen Diepenbroecx, dochter van Ariaen Jan Diepenbroecx en
    Catharyna Laureys Schilders. Adriaen trouwde met Isabella Anthonis
    Sebastiaen van Poppel. Hij is een zoon van Anthonis Sebastiaenssen
    van Poppel en Mayken Jan Schellekens.

    21 Jan Adriaen Diepenbroecx is geboren in 1638, zoon van Ariaen Jan
    Diepenbroecx en Catharyna Laureys Schilders. Jan is overleden in
    1681, 43 jaar oud. Jan trouwde met Stoffelyn Hendrick Reynieren van
    Rovert.

    22 Cornelis Laureijs Schilders den Jongsten, zoon van Laureijs
    Cornelis Schilders en Sijken Jan Mercx. Hij is gedoopt op 19-01-1620
    in Hilvarenbeek. Cornelis is overleden op 31-03-1665 in Weelde, 45
    jaar oud. Cornelis:
    (1) trouwde, 23 jaar oud, op 24-01-1643 in Hilvarenbeek met Elisabeth
    mr. Willem Lemnius. Zij is een dochter van Willem Lemnius en
    Elisabeth Cornelis Weymers. Elisabeth is overleden vóór 01-1644.
    (2) trouwde, 24 jaar oud, in 01-1644 in Hilvarenbeek met Maeyken
    Willem Lemnius. Zij is een dochter van Willem Lemnius en Elisabeth
    Cornelis Weymers. Maeyken is overleden op 01-03-1680 in Weelde.

    Kind van Cornelis en Maeyken:
    1 Guilliam Schilders. Hij is gedoopt op 03-12-1644 in Hilvarenbeek.
    Guilliam is overleden op 20-10-1717 in Meer, 72 jaar oud.
   • yhmmarkx
    Een en ander werd ietwat uitgebreid na nog enig speurwerk, dus ik heb mijn verhaal over Merckx.. in de map files geplaatst onder Jan Jan Merckx. ... moeten
    Message 3 of 6 , Sep 1, 2007
     Een en ander werd ietwat uitgebreid na nog enig speurwerk, dus ik heb
     mijn verhaal over Merckx.. in de map files geplaatst onder Jan Jan
     Merckx.

     --- In Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com, "A.W.M. Teulings"
     <aaocons@...> wrote:
     >
     > Dag Pieter,
     > Ik kwam dit berichtje tegen, misschien is de vraag al opgelost; ik
     geef alleen even door wat ik in mijn aantekeningen heb staan:
     > vader van Jan Adriaan Merckx:
     > Adriaan Marcelis + bef 1574; diens vader:
     > Marcelis Jan; diens vader:
     > Jan Merckx x Aleid dv Nicolaas Houtloecks uit Oirschot
     >
     > misschien is het je van nut; je zult het nog wel even met bronnen
     moeten aanvullen. Mocht er een fout zitten in deze lijn, dan hoor ik
     dat graag
     >
     > Ad Teulings
     >
     >
     > To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
     > From: pieter@...
     > Date: Mon, 13 Aug 2007 21:22:09 +0200
     > Subject: RE: [Noord-Brabant_Genealogy] Wie helpt mij bij het
     oplossen van de puzzel Mercx X Maerselaer?
     >
     >
     > Ik kan het niet helemaal doorgronden en wellicht niet
     helemaal antwoord op je vraag, maar het lijkt me waarschijnlijk dat
     Dirk (Gerart) Vos en Henrick Goerts van de Maerselaer identieke
     personen zijn. Merijken Dirck Vos ondertrouwt 20-02-1599 te Oirschot
     Aert Janssen van Hauten (bron: digitale stamboom RHC Eindhoven); zij
     moet dan dus weduwe van Jan Adriaen Mercx geweest zijn en Aert
     Janssen van Hauten identiek aan Aerden van Santhen. Je zou in de
     originele actes eens moeten kijken of niet Hauten staat ipv Santhen.
     >
     > Pieter vd Sanden
     >
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.