Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Lips uit Princenhage

Expand Messages
 • sun_flower_nl
  Hallo, In de notities van Cornelis Peter Adriaen Oomen geb. ± 1500 , gehuwd ± 1530 met Lijsbeth Adriaen Rombout sGraeuwen geb. ± 1500, vond ik bijgaande
  Message 1 of 21 , Jun 12, 2007
   Hallo,

   In de notities van Cornelis Peter Adriaen Oomen geb. ± 1500 , gehuwd
   ± 1530 met Lijsbeth Adriaen Rombout sGraeuwen geb. ± 1500, vond ik
   bijgaande tekst:

   Princenhage R 124, f. 51, 18 11 1604 Anthonie Adriaen Vermaes weduwe
   wijlen Jan Cornelis Oomen geass. met Reynier Pauwels en Jan Jan
   Sgrauwen haar vrinden en voogden in deze ter eenre. Antonis en Wouter
   Cornelis Oomen vhz, Hendrik Rombout Sgrauwen als man en voogd van
   Maria Cornelis Oomen, Adriana Cornelis Oomen met Gerrit Hendrik
   Hagaerts haar man en voogd en de voors. Antonis Cornelis Oomen en
   Gerrit Hendrik Hagaerts en sterkmakende en vervangende Peeter en
   Merten Adriaen Cornelis Oomen en Margrietke Adriaen Eemen onmondige
   dochter daar moeder af was Willemke Adriaen Oomen, Anthonis Jacob Lips
   gehuwd met Johanna Cornelis Cornelis Oomen en dezelve Lips zich nig
   sterkmakende en vervangende Pieter en Jan Cornelis Cornelis Oomen zijn
   zwagers en voorts Margriet Cornelis Oomen, gehuwd met Willem Jan
   Peeters en Maria Cornelis Oom, gehuwd met Adriaen Jan Goris Dirven, de
   voorschreven Wouter Cornelis Oomen zich nog sterkmakende voor Peeter,
   Adriaen en Cornelis Lenaert Cornelis Oomen en de onbejaarde
   weeskinderen van Jacob Bernaerts daar moeder af was Jenneke Lenaerts
   Oomen alle erfgenamen van wijlen Jan Cornelis Oomen anderzijds. Akkoord.

   grt,

   C. van Geel


   --- In Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com, "coyote4761"
   <gjmblom@...> wrote:
   >
   > Beste Frans, Hans en overige deelnemers,
   >
   > Frans heeft gelijk er is meer te vinden in de archieven van Breda en
   > omliggende dorpen. De families die ik heb genoemd zijn zeer complex.
   > Er komen verschillende personen voor met dezelfde namen en
   > patroniemen. Zo is er een Jacob Jacob Lips die is gehuwd met Jenneke
   > Jan Leijten alias de Jonge waaruit zeker ene Dingeman en Antony. Maar
   > er is ook een Jacob Jacob Leijten die op 24-3-1627 een akkoord sluit
   > met de weduwe (Jenneke Jan Vermaes) van zijn voogd Antony Adriaen
   > Lips. Dit in verband met het zoekraken van de papieren bij de
   > belegering van Breda in 1624. Hij heeft blijkens deze akte een
   > halfbroer Cornelis Cornelis Janssen (aldus ORA Princenhage 126,
   > f.99). Antony heeft deze voogdij 17 jaar ongeveer uitgeoefend (dus zo
   > rond 1607).
   > Ik vermoed dat hij de vader is van Peter (bij Sijke Peeter Cornelis
   > Hoeymans) die ook nageslacht heeft
   >
   > De andere Jacob Jacob Lips is denkelijk overleden voor 2-3-1630 als
   > de goederevn van hem en de kinderen oudoom (Cornelis Antonis
   > Graeuwen) worden gedeeld. Deze kinderen zijn dan Dingeman, Antony en
   > de reeds overleden Jan met kinderen Maria en Adriaantje. Jacob is dus
   > de omstreeks 1564 geboren zoon van Jacob Antonis Lips en Dingna
   > Antonis Antonis Sgraeuwen. Ik vermoed dat hij in eerste echt gehuwd
   > is geweest met Marie Jan Sgraeuwen waaruit de zoon Jan is geboren
   > (zie ORA Princenhage 124, f.202, dd.21-11-1616). De bovengenoemde
   > kinderen zijn verwekt (huwelijk 27-8/27-9-1615 te PrH) bij Geertruyt
   > Gielis van Loon (ORA Princenhage 125, f.70), dochter van Gielis
   > Bouwen van Loon en Hillegonde Gielisdr.
   >
   > Zo rond 1600 kom ik ook enige Lips'en tegen die met elkaar verwant
   > zijn en waarvan de vader Jacob Lips is. Jan Jacop Lips die is gehuwd
   > met Anneken Hendrik Jan Goris Donckers (ORA Princenhage 124, dd.7-3-
   > 1605). Er is volgens mij een dochter Barbara die in het begijnhof is
   > (Frans daar heb jij vast meer van!) Op 8-12-1605 wordt er genoemd een
   > onbejaard weeskind (de genoemde Barbara?) van Jan Jacob Lips als
   > erfgenaam van Heylwich Jacob Jan Marcelis (ORA Princenhage 124, f.69)
   > voogd van deze kinderen is Peeter Jacob Lips. Er is ook een Anna
   > Jacob Lips die op 22-10-1599 weduwe is van Sebastiaan Aert Cornelis
   > en die genoemd wordt met haar broer Jan. Zij heeft bij deze
   > Sebastiaan een zoon Cornelis.
   >
   > Ik wil zaterdag naar Breda gaan om er een paar boedelinventarissen
   > uit het RA Breda door te nemen Antonis Jacob Lips (geboren rond 1563)
   > en zoon van Jacob en Dingne Sgraeuwen) was gehuwd met Jenneke
   > Cornelis Oomen en hun boedel en vermoedelijk ook de boedel van zijn
   > ouders is daar te vinden. Wellicht levert het iets op.
   >
   > Wie meer aanvullingen heeft....
   >
   > groet,
   > Bennie Blom
   >
   >
   > --- In Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com, "Frans Roelvink"
   > <f.roelvink@> wrote:
   > >
   > > Hallo Hans,
   > >
   > >
   > >
   > > Als ik voor Bennie mag antwoorden: Ja, het betreft hier inderdaad
   > de familie
   > > Lips, die oorspronkelijk afkomstig is uit Bavel.
   > >
   > > Er is ook een tak van deze familie in Gilze te vinden en in Dongen.
   > >
   > > Waarschijnlijk ken je de bekende sleutels van Lips. Ook dat is
   > familie.
   > >
   > > Meer over deze en andere oude families in Princenhage is te vinden
   > in de
   > > rechterlijke archieven van Princenhage.
   > >
   > > Die zijn te bekijken op het Stadsarchief in Breda.
   > >
   > > Als jij niet al te ver uit de buurt woont is dat beslist de moeite
   > waard.
   > >
   > > Bovendien zijn diverse familie-archieven in het stadsarchief
   > aanwezig,
   > > waarin de nodige aantekeningen staan.
   > >
   > >
   > >
   > > Groetjes
   > >
   > >
   > >
   > > Frans Roelvink
   > >
   > >
   > >
   > > _____
   > >
   > > Van: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
   > > [mailto:Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com] Namens sopiemma2003
   > > Verzonden: donderdag 7 juni 2007 12:40
   > > Aan: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
   > > Onderwerp: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: Lips uit Princenhage
   > >
   > >
   > >
   > > Beste Bennie,
   > >
   > > Hartelijk dank voor deze belangrijke informatie betreffende de
   > > familie Lips uit Princenhage. Is dit de familie Lips die
   > > oorspronkelijk uit Ginneken-Bavel komt? Weet jij waar ik
   > aanvullende
   > > informatie mbt Lips, Sgrauwen en Leyten kan vinden?
   > >
   > > Met vriendelijke groet,
   > >
   > > Hans Peijnenburg.
   > >
   > >
   > > --
   > >
   > > - In Noord-Brabant_ <mailto:Noord-Brabant_Genealogy%
   > 40yahoogroups.com>
   > > Genealogy@yahoogroups.com, "sopiemma2003"
   > > <jpeijnenburg@> wrote:
   > > >
   > > > Beste Lijstgenoten,
   > > >
   > > > Op 17 januari 1634 (otr. 16 december 1633) huwen te Princenhage
   > > > Martinus Joannis Rovers en Joanna Antonii Lips. (Getuigen bij de
   > > > ondertrouw zijn: mr. Joanne vanden Dijck en Cornelius Godardi
   > > vander
   > > > Veeke; getuigen bij het huwelijk zijn Cornelius Petri en Joanne
   > > > Adriani Leijten).
   > > >
   > > > In deze nieuwsgroep is o.a. in de messages nrs.313 en 328 al
   > > aandacht
   > > > aan de familie Lips besteed.
   > > >
   > > > Kan iemand onder jullie het voorgeslacht van Martinus en Joanna
   > > > plaatsen?
   > > > Zou Joanna een dochter kunnen zijn van Antonius Lips die, volgens
   > > de
   > > > gegevens van Anneke Huiskens Luijten (mess.#328), rond 1583 te
   > Hage
   > > > is geboren als zoon van Anthonius Jacob Lips bij Jenneke Cornelis
   > > > [Oomen]?
   > > >
   > > > Ik wacht met spannning af!
   > > >
   > > > Met een vriendelijke groet alvast bedankt voor de moeite!
   > > >
   > > > Hans Peijnenburg.
   > > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.