Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: Van Aerl , Wagemaker = Mutsaerts

Expand Messages
 • A.W.M. Teulings
  Dag Henk, Ik kijk, als laatste activiteit voor vandaag, nog even mijn post door. Opnieuw dank voor je informatie. Je hebt helemaal gelijk als je zegt dat er
  Message 1 of 2 , Mar 6, 2006
   Dag Henk,
   Ik kijk, als laatste activiteit voor vandaag, nog even mijn post door.
   Opnieuw dank voor je informatie. Je hebt helemaal gelijk als je zegt dat er
   bronnenmateriaal bij moet om anderen te kunnen overtuigen. Tot zolang laat
   ik houd ik mijn constructies in stand, omdat zonder deze ik ook niet kan
   bevroeden welk bronnenmateriaal ik nodig heb. Ik heb voorts ontzag voor je
   oom en al die anderen die ik, als ik - heel veel sporadischer - een archief
   bezoek aan de leestafels zie vorsen.
   Je suggestie voor een andere verbinding, gezien je bewijsvoering, neem ik
   graag over.

   En van die Mutsaerts annex Wagemakers; misschien komt dat allemaal wel door
   een oude jeugdherinnering. Zo'n 55 jaar geleden was ik in Tilburg bij een
   oom te logeren, en op een van mijn verkenningstochten door de stad kwam ik
   voorbij de kinderwagenfabriek van de Mutsaerts. Ik vroeg toen, als
   11-jarige, of ik de fabriek mocht bekijken en kreeg een hoogstpersoonlijke
   rondleiding. Ik raakte geheel verslingerd aan die prachtige spaakwielen op
   kogellagers, toen net nieuw, en vroeg er vier om een race-auto te maken.
   Daarvoor moest ik bij de oude heer Mutsaerts zijn en die liet mij weer oude
   archieven zijn waarin zijn vader en mijn overgrootvader uit
   's-Hertogenbosch, beiden met een familiebedrijf van
   wagenmakers-rijtuigmakers met elkaar zaken deden. Ze adresserden hun brieven
   als Sjef sWagemakers in Tilburg naar Anton sWagemakers in 's-Hertogenbosch
   en vice versa. Nou ja, die vier wielen heb ik natuurlijk meegekregen.

   met beste groet

   Ad

   ----Original Message Follows----
   From: "Henk@..." <henk@...>
   Reply-To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
   To: <Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com>
   Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: Van Aerl , Wagemaker = Mutsaerts
   Date: Mon, 6 Mar 2006 20:54:49 +0100

   Ad,

   De genoemde constructie heb ik (bijna) identiek : Laureijs 2 xNN xxLijsbeth
   xxxKatarina Herman van Boerden

   Bij NN ken ik alleen een natuurlijke dochter Suzanna, maar van een Laureijs
   (sr) geen spoor
   Ook Wijtman Joest Lenaerts (van Iersel) is mij bekend

   Ik kan zelfs jouw beredenering volgen dat er personen in een gezin
   (halfbroers) zich een andere naam gaan hanteren, maar dan verwacht ik toch
   ergens een vermelding bijvoorbeeld "Jan zv Laureijs die men noemt die
   Wagemaker" of iets dergelijks.
   En juist dat ben ik ( en ook een oom van mij die al +/- 18 jaar minstens 1
   dag per week in het Tilburgse archief vertoefd ) nog steeds niet
   tegengekomen.

   Een paar stappen terug : Jan Laureijs de vader van Cornelis en Gijsbert die
   Wagemaker, zou dus volgens jouw de zoon moeten zijn van Laureijs 2.
   ==Van Jan Laureijs die Wagemaker zeg ik +<12/01/1532 met kinderen
   ==En Jan Laureijs(2) Mutsaerts is bekend +>25/04/1533 met nageslacht
   voor mij geen overeenkomst

   Misschien is dit voor jouw een optie ;
   Dat Laureijs (1) Mutsaerts een zoon zou hebben geheten Jan. Aangezien ook de
   vader van Laureijs (1) een Johannes was.
   Die zou dan van de juiste generatie zijn om wijlen genoemd te worden in 1532

   Voorlopig ben ik het eens met vele gegevens maar kan ik nog niet accepteren
   dat Die Wagemakers afstammen van Mutsaerts
   Er is bij mijn geen bekende publicatie die dat ondersteund, en de familie
   Mutsaerts is toch al aan het nodige onderzoek onderworpen geweest.

   Ik begrijp dat je over "Van Aerl" , "Die Wagemaker" , "Mutsaerts" etc.. al
   heel wat synthesis gemaakt hebt maar ik denk toch dat er bronmateriaal bij
   moet komen om anderen te overtuigen.

   Groeten uit Antwerpen
   www.coolen-online.be

   ----- Original Message -----
   From: A.W.M. Teulings
   To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Sunday, March 05, 2006 10:37 PM
   Subject: RE: [Noord-Brabant_Genealogy] Van Aerl


   Dag Henk,
   Dank voor je reactie.
   Eerst een paar identificaties zodat we weten over wie precies we het
   hebben.
   Dat lijkt me ook nodig omdat mijn ervaring met de klapper van Dijck, ook
   gezien wat ik daarover hier en daar op het internet tegenkom, een
   verwarring
   scheppende is. Het register vermeldt de data waarop iemand voor het
   laatst
   geciteerd wordt en als het dan gaat om verrvingen tussen kleinkinderen of
   zelfs nog later danzie je de vreemdste jaartallen verschijnen als
   overlijdensdatum.

   Ik begin met de tekst 25 april 1533. Daaruit valt te constateren dat er
   tenminste drie opeenvolgende generaties zijn met als stamhouder Laurens
   de
   molenmaker. Dan is het belangrijk om te weten of je het hebt over Laurens
   1,
   2 of 3 (in dit geval zijn er zelfs nog meer Laurensen in rechte lijn).
   Voor het verdere identificatie-proces begin ik met Wijtman, zoon van
   Joest
   Lenaerts. Ik heb over hem een tekst aangehouden uit 1535 waaruit blijkt
   dat
   hij gehuwd is met Catharina, d.v. Laurens Mutsaerts. Zij hebben tenminste
   vijf kinderen, en Wijtman zelf heb ik geidentificeerd als een van Iersel
   -
   hoewel die familienaam in deze generaties niet meer gebruikt wordt en
   zijn
   kinderen met het patroniem Wijtmans te boek gaan. Ik voeg in mijn bestand
   wel altijd die familienamen toe, ook omdat dit gegeven, samen met de
   vernoemingen (vader, moeder, grootvader, grootmoeder) een helderder licht
   werpt op de onderscheiden stambomen en de oorspronkelijke stamvaders. Zo
   heb
   ik bemerkt dat van een aantal Tilburgse families, Back, Mutsaerts, de
   Bie/Bye, van Beurden, het areaal van descendenten gemakkelijk
   vertienvoudigd
   kan worden. De kring van stamvaders is daarentegen vele malen kleiner dan
   het Tilbugse archief nu suggereert.
   Maar terug naar ons onderwerp.
   De vader van Catharina Laurensd Mutsaerts is Laurens Laurensz Mutsaerts,
   genoemd als levend in 1455. Deze is driemaal getrouwd. Waaronder met een
   Adriana dv Maarten Melis. Uit dit huwelijk vier kinderen waaronder een
   Catharina en een Laurens. De moeder van Laurens (x Adriana) is weer een
   Catharina, ditmaal een Catharina van Beurden.
   Hier heb je dus driemaal een Laurens op een rij, <1400>, <1430>, <1460>en
   Laurens x Adriana is Laurens 2

   De oorkonder in de acte van 1533, Jan Laurens, is dus een (half)broer van
   Catharina Mutsaerts (x Wijtman). Hij blijkt - voozover mijn gegevens
   reiken
   - een halfboer, met als moeder een Elisabeth; In zijn testament noemt hij
   alleen nog zijn (half) broer Laurens als begunstigde, de andere kinderen
   ((uit alle drie huwelijken komt nageslacht voort) krijgen van hem geen
   cent
   stelt hij nogal beslist en knorrig vast. Zijn moeder Elisabeth is een
   tweede
   of derde echtgenote, en Jan Laurens is voorzover mij bekend enig kind.
   Het
   is voorstelbaar dat hij zich liever op zijn beroep, de Wagemaker liet
   aanspreken dan op zijn familienaam. Maar er is mogelijk ook nog een
   eenvoudiger reden, uit het eerste huwelijk met Catharina was ook al een
   Laurens geboren, en ter onderscheiding noemde de eerste zich soms
   Molemaker
   en de tweede Wagemaker.

   Eens?
   Ik hoor graag je commentaar

   Ad
   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.