Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

20771Up-date Provinciaal Bestuurlijk Archief

Expand Messages
 • antonmusquetier
  Aug 20, 2014

   Up-date Provinciaal Bestuurlijk Archief  met 500 familienamen

    

   Beste Mede-GenealogenVandaag 20-08-2014 een nieuwe Update op http://altijdstrijdvaardig.nl met 500 familienamen

   Het totaal staat nu op 262.725 familienamen

    

   In het Provinciaal Bestuurlijk Archief van Friesland (De Staten van Friesland)

   worden personen vermeld die uit bijna alle provincies van Nederland komen,

   Ook uit België, Duitsland, Rusland, Noorwegen, Zweden, Amerika

   en vele andere landen (dus het zijn niet alleen inwoners van Friesland).

   Als uw voorouders in dit archief voorkomen kunt u evt. vinden;

    

   Het aanvragen van Bouwvergunningen, vaak met een tekening of blauwdruk erbij.

   Veel brieven met handtekeningen zoals Requesten van allerlei aard, het weigeren van opgedragen functies,

   verzoek voor een  plaatsvervanger in de Militie, verzoek tot een Pensioen enz.

    

   Rechtbankverslagen.

    

   Volledige belastingdossiers/dwangbevelen, en executieverkopen met vermelding van de in beslag genomen goederen.

   Lijsten met alle Gezinshoofden van een dorp vaak met het huisnummer erbij,

   Afgifte van paspoorten in de 1e Wereldoorlog 1914-1918 veel met het land van bestemming er bij vermeld.

   Ook;

   Dossiers van gestrande en/of gezonken schepen vaak met hele inventarislijsten en namen van de bemanning erbij,
   ook de namen van de Bergers van de goederen worden dan vermeld.
    
   Schippers, Bedelaars, Veldwachters, Schoolonderwijzers, Soldaten ook met Signalement erbij, Deserteurs,
   Soldaten naar Ned. Indien, Gestrafte Soldaten, Molenaars, Kooplieden, Wezen en Vondelingen, en veel meer.

    

   Als u wat meer van uw voorouders wilt weten dan alleen maar namen en datums kijk eens in de index.

   (U kunt per letter zoeken met Ctrl F) denk wel aan de verschillende spellingen van de namen.

   Voor de onderzoekers met Friese voorouders ruim 227.750 pagina’s van de complete administratie van veel kerkelijke gemeenten.

   Incl. de Doop-Trouw-Begraaf-Lidmaten- Diaconierekeningen enz.


   Met vriendelijke groet
   Anton Musquetier
   Home Page van Anton Musquetier.


  • Show all 6 messages in this topic