Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

20612Begijnen te Breda

Expand Messages
 • Frans Roelvink
  Nov 4, 2013
  • 0 Attachment
   Beste lezers,
    
   In verband met een onderzoek naar de laatste Begijnen van het Begijnhof te Breda wil ik uw aandacht vragen voor het volgende.
   In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw zijn er in Breda een drietal Begijnen geweest, die het Begijnhof voortijdig hebben verlaten. Van twee van deze Begijnen weet ik nu, waar en wanneer ze na hun vertrek zijn overleden, mede dankzij de persoonskaarten die ik bij het Centraal Bureau voor Genealogie heb opgevraagd. Van de derde geeft het CBG aan, dat ze haar persoonskaart niet hebben kunnen vinden. Hierbij zijn dan twee mogelijkheden: Of ik heb de verkeerde gegevens aangeleverd, of ze is na haar vertrek uit het Begijnhof naar bijvoorbeeld Hoogstraten gegaan en verdwijnt ze op die manier uit het zicht van de bevolkingsadministratie. Mijn vraag is, of en zo ja, hoe iemand mij kan helpen met de gegevens van de volgende Begijn:
   Het betreft:
   Cornelia Kerstens, volgens mijn gegevens geboren te Rucphen 08-11-1895, professie in 1932, uitgetreden in 1968.
   Volgens mijn aantekeningen zou ze naar Steenbergen zijn gegaan.
   In Rucphen wordt inderdaad op 08-11-1895 een Cornelia Kerstens geboren, maar een paar jaar ervoor ook een Cornelia Kerstens. Beiden zijn kinderen van twee verschillende ouderparen.
   Volgens het Bevolkingsregister 1918-1937 is het wel de juiste, want op de site trof ik een persoonskaart van haar aan:
    
   Ik hoop, dat er onder de lezers mensen zijn, die bekend zijn met de genealogie Kerstens uit Rucphen, eventueel ook uit Etten Leur en die mij met het bovenstaande kunnen helpen.
    
   In afwachting van de reacties,
    
   Groetjes
    
   Frans Roelvink
  • Show all 4 messages in this topic