Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

19772Re: [Noord-Brabant_Genealogy] Fw: [Oost-Noord-Brabant_genealogy] Stichting G.T.O.B.

Expand Messages
 • Gerard willem charles Lemmens
  Dec 2, 2011
   Waarde Henk,
    
   Denk je dat het een lolbroek is of een heel gemeen manneke die er geld uit wil slaan en als je op die bankrekening druk - je dan mogelijk doorverbonden wordt naar zijn bankrekening ??

   Ik weet het niet maar vcorig jaar is mijn computer door zulk soort mensen gehakt !!

   Desalniettemin bedankt voor je antwoord,
    
   Gerard


   ________________________________
   From: Gerard willem charles Lemmens <gerardwillemcharleslemmens@...>
   To: Noord-Brabant Genealogie <Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Friday, 2 December 2011, 16:34
   Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] Fw: [Oost-Noord-Brabant_genealogy] Stichting G.T.O.B.


    


   Beste Gerard,

   Blijkbaar stuurt een lolbroek onderstaande pagina van de website door via yahoo. Ik weet hier uiteraard niets van, want het GTOB bestaat niet meer.
   Overigens kunnen mensen geen geld meer overmaken naar het vermelde rekeningnummer, want dat bestaat ook niet meer.
   Ik zal eens informeren bij yahoogroups.com of zij weten wie hier achter zit.
   Bedankt voor je verwijzing.

   met vriendelijke groet,

   Henk van den Brink

   From: Gerard willem charles Lemmens
   Sent: Thursday, December 01, 2011 9:06 PM
   To: Henk van den Brink
   Subject: Fw: [Oost-Noord-Brabant_genealogy] File - folder.html
   Beste Henk,
    
   Andere genealogen op de Noord-Brabant yahoo web iste hebben vragen gesteld omdat zij ook net als ik van je gehoord hebben dat je niet meer doorgaat met je werk en dan ontvangen ze dit - dus zij en ik begrijpen het niet ??????????????
    
   Kun je uitleg geven svp ??
   Gerard

   ----- Forwarded Message -----
   From: "Oost-Noord-Brabant_genealogy@yahoogroups.com" <Oost-Noord-Brabant_genealogy@yahoogroups.com>
   To: Oost-Noord-Brabant_genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Thursday, 1 December 2011, 19:00
   Subject: [Oost-Noord-Brabant_genealogy] File - folder.html

    
   Het G.T.O.B.:

   ________________________________

   ________________________________

   Het Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant, gemakshalve afgekort met "G.T.O.B.", is een driemaandelijks periodiek dat al vanaf januari 1986 verschijnt. Het is allereerst bedoeld voor genealogen die hun onderzoek verrichten in het oostelijk deel van de provincie Noord-Brabant. Hiermee wordt de Meierij van 's-Hertogenbosch, het Land van Cuijk, de Baronie van Grave, het Graafschap Megen, de Baronie van Boxmeer, de Rijks-heerlijkheid Gemert, het Land van Ravenstein, en delen van het voormalige prinsbisdom Luik en het Hertogdom Kleef bedoeld. [Ruwweg: Ten oosten van de lijn Tilburg - Loon op Zand - Den Bosch, incl. de genoemde plaatsen.]
   Als U genealogisch onderzoek verricht is het prettig en zinvol als U daar anderen in kunt laten meedelen. Ook is het fijn als anderen net dat stukje kunnen aangeven waar U zelf al jaren naar zocht! Om tot dit doel te komen is er slechts één mogelijkheid: bekendheid geven aan waar U mee bezig bent, m.a.w. publiceren!

   Het GENEALOGISCH TIJDSCHRIFT VOOR OOST-BRABANT wil in die behoefte voorzien. Het is in dit gebied een centraal punt voor het zoeken en vastleggen van genealogische gegevens. Een tijdschrift VOOR maar zeker ook VAN de lezers! Uiteraard ontbreekt een vragen- en antwoorden- rubriek dan ook niet. De  vragen worden steeds zo veel mogelijk in het eerstkomende nummer opgenomen.

   Bekendheid geniet ons tijdschrift vooral vanwege de regelmatige publicatie van bij genealogen minder bekende bronnen. Een belangrijk deel van elke aflevering van het G.T.O.B. bestaat dan ook uit bronnenpublikaties, zoals bijv. indices op doop-, trouw- en begraafboeken. Maar ook uit de rechterlijke- en notariële archieven van Oost-Brabant, welke niet altijd zo gemakkelijk te raadplegen zijn, worden regelmatig verschillende zaken gepubliceerd. Nog te veel genealogen maken geen gebruik van deze bronnen omdat zij, ofwel niet bekend zijn met het bestaan ervan, ofwel omdat deze bronnen voor hen moeilijk toegankelijk zijn.

   Zo verschenen in de afgelopen vijftien jaargangen van het G.T.O.B. o.a. alfabetische lijsten van afgegeven- en ingekomen borgbrieven; gepasseerde testamenten en eden van voogden. Voorts een serie artikelen over weinig gebruikte genealogische bronnen uit onder meer de oud-administratieve archieven.

   Het GENEALOGISCH TIJDSCHRIFT VOOR OOST-BRABANT besteedt zeker ook aandacht aan achtergronden bij het onderzoek. Artikelen over naturalisaties; het Brabantse huwelijksrecht; echtscheidingen; secundaire bronnen, het ingewikkelde leenstelsel, de cijns- en pachtregisters; en het ontstaan en de ontwikkeling van de zgn. borg- of ontlastbrieven zijn hiervan enkele voorbeelden.

   Uitsluitend voor onze abonnees staat voorts een computerbestand van zo'n 45.000 borgbrieven ter beschikking. Regelmatig wordt gelegenheid geboden inlichtingen uit deze enorme verzameling verhuisberichten te verkrijgen. Reeds vele "onvindbare" voorouders konden zo weer worden opgespoord.

   Het GENEALOGISCH TIJDSCHRIFT VOOR OOST-BRABANT verschijnt vier keer per jaar in off-set druk op A-4 formaat. Het oktobernummer is steeds voorzien van een inhoudsopgave en namenindex van de totale jaargang. Voor computergebruikers is een cumulatieve index van alle persoonsnamen uit de afgelopen jaargangen op diskette leverbaar.
   NEEM NU EEN ABONNEMENT!

   U kunt dit doen door overmaking van een bedrag van  25 Euro op giro 35.00.29 t.n.v. Stichting G.T.O.B. te Best, onder vermelding van "Nieuwe abonnee".
   Eventueel reeds verschenen nummers van de lopende jaargang ontvangt U direct na ontvangst van Uw betaling.

   ________________________________

   ________________________________

   Neem nu een abonnement !!!

   ________________________________

   ________________________________

   [Non-text portions of this message have been removed]
   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 2 messages in this topic