Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

10916Re: Bobetten (Hessenland) en Meeldre

Expand Messages
 • schrieksgenealogy
  May 1 3:46 PM
   Ik heb nog eens verder gezocht en je hebt gelijk dat de bisschop van
   Roermond wel degelijk nog steeds invloed had in plaatsen binnen de
   Republiek. Het Rijk van Nijmegen (inclusief Malden) hoorde voor zover
   ik heb kunnen vinden tot 1558 tot het bisdom Keulen en daarna totdat
   dat bisdom opgeheven werd bij het bisdom Utrecht.

   Vriendelijke groeten,

   Wim Schrieks


   --- In Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com, "Willem Nabuurs"
   <willemnabuurs@x> wrote:
   > Wim,
   >
   > Je hebt gelijk mbt Roermond, ik was even vergeten dat dat in 1713
   overging
   > in Oostenrijkse handen overging.
   >
   > Mbt het tot missiegebied verklaren van de republiek geloof ik je
   ook. Maar
   > er is wel een maar. Het Land van Cuijk (wel degelijk staats gebied)
   viel,
   > als ik de verschillende geschiedenisboeken die ik over de plaatsen
   in dit
   > gebied in mijn boekenkast heb staan mag geloven, van 1648 tot de
   opheffing
   > van het bisdom Roermond in 1801 gewoon onder de bisschop van
   Roermond. In de
   > doopboeken van plaatsen als Mill of Wanroij kom je dan ook geregeld
   bijv.
   > huwelijksdispensaties tegen die afgegeven zijn door de bisschop van
   > Roermond. Dus formeel mag dat gebied staats geweest zijn, officieus
   waren er
   > nog altijd katholieke pastoors die onder het gezag van de bisschop
   van
   > Roermond vielen. En de bisschop van Roermond bemoeide zich ook met
   de
   > oprichting van nieuwe parochies; zo keurde hij in 1796 een verzoek
   van de
   > inwoners van het gehucht Sint Hubert tot afsplitsing van de
   parochie van
   > Mill en oprichting van een eigen parochie goed.
   >
   > Of voor de parochies in het rijk van Nijmegen ook gold dat zij
   formeel of
   > informeel onder het gezag van de bisschop van Roermond vielen durf
   ik niet
   > te zeggen, maar ik zou het op voorhand zeker niet uitsluiten.
   >
   > En, om terug te komen op de oorspronkelijke aanleiding van deze
   > mailwisseling, nog steeds zou ik zeker niet uitsluiten dat Meeldere
   en
   > Malden niet hetzelfde zouden kunnen zijn; een van mijn voorouders
   wordt in
   > de RK doopboeken van Wanroij van rond 1750 aangeduid als afkomstig
   uit
   > Meelderen en ik heb hele sterke aanwijzigingen dat het in dit geval
   wel
   > degelijk om Malden gaat.
   >
   > Willem Nabuurs
   >
   >
   >
   > -----Oorspronkelijk bericht-----
   > Van: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
   > [mailto:Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com] Namens
   schrieksgenealogy
   > Verzonden: zondag 1 mei 2005 19:47
   > Aan: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
   > Onderwerp: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: Bobetten (Hessenland) en
   Meeldre
   >
   > Beste Willem,
   >
   > Ik wil niet al te betweterig klinken, maar je stelling dat Roermond
   > in de 18de eeuw bij de Republiek behoorde is fout. Het
   Opperkwartier
   > van Gelre waar Roermond toe behoorde is bij de Vrede van Muenster
   bij
   > de Spaanse Nederlanden ingedeeld. In 1713 na de Spaanse
   > successieoorlog is Spaans Opper Gelre opgedeeld tussen Oostenrijk,
   de
   > Republiek en Pruisen. Het grootste deel ging naar Pruisen, plaatsen
   > als Goch, Geldern en Kevelaer (tegenwoordig allemaal in Duitsland).
   > Venlo en omgeving gingen naar de Republiek en Roermond en omgeving
   > werd bij de Oostenrijkse (Zuidelijke) Nederlanden gevoegd.
   >
   > Ook je stelling dat bisdomgrenzen en staatsgrenzen niets met elkaar
   > te maken hadden ging voor de 18de eeuw niet helemaal meer op. De
   > Republiek was door Rome tot missiegebied verklaard, alle bisdommen
   > die ooit in het gebied van de Republiek hadden gelegen waren
   > opgeheven en de katholieken onder een vicaris geplaats. Dat gold
   ook
   > voor die parochies in de Republiek die tot bisdommen buiten de
   > Republiek hadden behoord, bijvoorbeeld Westelijk Staats (=Noord)
   > Brabant (vroeger bisdom Antwerpen) en Staats (tegenwoordig Zeeuws-)
   > Vlaanderen (vroeger bisdom Gent).
   >
   > Misschien heeft Nijmegen in de zestiende eeuw bij het bisdom
   Roermond
   > behoord (ik heb niet zo snel de bisdomindeling van de 16e eeuw
   kunnen
   > vinden), misschien horen de huwelijksdispensaties in het archief
   van
   > Nijmegen bij personen die uit niet tot de Republiek behorende
   > plaatsen in de buurt van Nijmegen kwamen (bijvoorbeeld Megen,
   > Ravenstein, Land van Cuijk, Mook, Kleef). Katholieke huwelijk
   > afgesloten in de Republiek waren verder in de Republiek niet
   > rechstgeldig, vandaar dat veel katholieken ook in de Gereformeerde
   > kerk trouwden. (katholieke huweijken buiten de Republiek afgesloten
   > waren in de praktijk wel rechtsgeldig).
   >
   > Vriendelijke groeten,
   >
   > Wim Schrieks
   >
   >
   >
   >
   > --- In Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com, "wnabuurs"
   > <willemnabuurs@x> wrote:
   > > Wim,
   > >
   > > Ik kreeg ongeveer een jaar geleden van Jorma Huijts de tip dat
   > > Malden in het verleden wel degelijk ook Meelderen werd genoemd.
   > >
   > > Verder klopt je stelling mbt bisdom Roermond voor zover ik weet
   ook
   > > niet; de bisdomgrenzen hadden niets met de grenzen van de
   republiek
   > > te maken. Sterker nog, Roermond lag gewoon ook in de republiek.
   Als
   > > je in Nijmegen naar het gemeentearchief gaat zul je zien dat je
   > daar
   > > als bron de huwelijksdispensaties van het bisdom Roermond uit de
   > > 18de eeuw hebben, en als Nijmegen al binnen het bisdom Roermond
   > viel
   > > dan Malden zeker ook.
   > >
   > > Ik zou Malden dus zeker niet uitsluiten.
   > >
   > > Willem Nabuurs
   > >
   > > --- In Noord-
   Brabant_Genealogy@yahoogroups.com, "schrieksgenealogy"
   > > <schrieksjohnson@s...> wrote:
   > > > Ik denk niet dat Meeldre Malden bij Nijmegen is. Malden hoorde
   > bij
   > > de
   > > > provincie Gelderland in de Republiek en lag daarom niet in het
   > > bisdom
   > > > Roermond. In dit geval betekent Hertogdom Gelre waarschijnlijk
   > > Opper-
   > > > Gelre dat deel van het oude hertogdom Gelre dat niet bij de
   > > Republiek
   > > > behoorde. Dat betekent dus dat de plaats in het Midden of
   Noorden
   > > van
   > > > de huidige Nederlandse provincie Limburg behoorde of in de
   regio
   > > > Goch/Kevelaer/Geldern in Duitsland.
   > > >
   > > > Verder heb ik jarenlang in Nijmegen gewoond en heb ik Malden
   > nooit
   > > > uitgesproken gehoord in iets dat op Meeldre lijkt.
   > > >
   > > > Vriendelijke groeten,
   > > >
   > > > Wim Schrieks
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > Yahoo! Groups Links
  • Show all 8 messages in this topic