Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

NGUOI VIET TU DO HAI NGOAI VA DAN CHU TRONG NUOC DANG KY THEM LUC DIA VIET NAM

Expand Messages
 • Tran Nam Binh
  De: HANH DUONG Date: Dimanche 3 Mai 2009, 13h54   Mời đọc tin nầy trên Website http://vietastic.com tại Link:
  Message 1 of 1 , May 7, 2009
  • 0 Attachment
   De: HANH DUONG <vietpressusa@...>
   Date: Dimanche 3 Mai 2009, 13h54   Kính thưa toàn thể đồng bào,


   Chưa bao giờ dư luận đồng bào xôn xao lo ngại như trong mấy tháng gần đây tiếp theo những sự nhượng đất nhượng biển cho Trung quốc. Bây giờ lại xảy ra những vụ nhượng quyền khai thác bô xít tại Cao Nguyên với những điều kiện bất bình thường tương tự như nhượng địa cho ngoại bang. Ngoài ra còn có việc thành lập hồ sơ đăng ký thềm lục địa mà hạn định chót là ngày 13 tháng 5 năm 2009 để giúp các quốc gia ven biển bảo về quyền lợi vô giá của đất nước mình trên mặt biển cũng như trên toàn bộ đáy biển và lòng đất dưới đáy biển bên ngoài lãnh hải quốc gia.

   Chỉ còn độ 10 ngày nữa là hết hạn, thế mà nhà cầm quyền Việt Nam cộng sản cũng chưa nạp hồ sơ. Nếu CSVN không đệ nạp hoặc sẽ đệ nạp nhưng không đòi hỏi đúng mức ranh thềm lục địa do Luật Biển của Liên Hiệp quốc cho phép, vì còn phải nhân nhượng cho đàn anh Trung Cộng, thì nhân dân và đất nước sẽ mất hàng chục hàng trăm ngàn cây số vuông với một số lượng tài nguyên khổng lồ vô giá. Do đó mà nhiều đoàn thể hải ngoại cũng như nhiều nhà tranh đấu trong nước đã công khai kêu gọi hải ngoại hảy lập ủy ban đệ nạp hồ sơ để bảo vệ tài sản đất nước.

   Chúng tôi, các chiến hữu trong và ngoài Chính phủ VNCH đã tận lực làm việc trong mấy tháng qua để thiết lập hồ sơ đúng theo những tiêu chuẩn quy định trong Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, đặc biệt là thi hành đúng thủ tục dự trù tại Điều 76 đoạn 8 của Công Ước nói trên.


   Chân dung cựu Chủ Tịch Hạ Viện, Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn chụp trong thời gian tại chức.

   Với ý thức đất nước là của tiền nhân truyền lại mà các thế hệ hậu duệ nối tiếp phải liên tục bảo vệ cho kỳ được với bất cứ giá nào, và nhằm mục tiêu duy nhất bảo vệ tài sản quốc gia Việt Nam và quyền lợi ngàn đời của dân tộc, chúng tôi trân trọng kính mời các đoàn thể nhân dân trong nước cũng như ngoài nước tham gia ghi danh đệ nạp hồ sơ để nói lên với Liên Hiệp Quốc đây là tiếng nói trung thực của người dân yêu cầu LHQ thỏa mãn những nguyện vọng chính đáng của dân tộc Việt Nam, đúng theo Điều 73 của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và Quyết Nghị III của Công Ước LHQ về Luật Biển.

   Các đoàn thể ghi danh cần cho biết tên đoàn thể bằng Việt ngữ kèm theo Anh hoặc Pháp ngữ và tên họ cùng chức vụ trong đoàn thể của người đại diện. Các đoàn thể có thể ghi danh bằng cách liên lạc điện thoại hoặc địa chỉ điện thư (email address) sau đây:

   Hoa Kỳ:

   Nguyễn Thanh Liêm (714) 721-0878 / liemthanhnguyen@...:

   Đoàn Hữu Định : (703) 475-6136 / ubphhd@...:

   Võ Duy Thưởng : (408) 396-0120 / thuongduyvo@...:

    

   Gia Nã Đại::

   Lâm Chấn Thọ : (514) 762-0551/ lamchantho@... :

    

   Âu Châu::

   Mai Viết Triết (Pháp) : 1-6063-9429/ thongvu2@...:

   Nguyễn Ngọc Hùng : 496974312264 /495517899220 :

   hungnguyen00@ googlemail.com

    

   Úc Châu::

   Nguyễn Văn Sanh : 7-3892-6200 / snguyen@...

    

   Trân trọng kính chào đồng bào.:

   NGUYỄN BÁ CẨN

   Cựu Chủ Tịch Hạ Nghị Viện:

   Thủ Tướng Chính phủ VNCH

   EXTENDED CONTINENTAL SHELF & THE CASE OF VIETNAM

   Since the 4th quarter of last year, the matter of Paracel and Spratly Islands has become hotter as a result of China’s attitude and ambition of swallowing most of the Eastern Sea of Vietnam, which they consider South China Sea. China provoked even the U.S. (the case of five Chinese armed vessels surrounded and harassed the USNS Impeccable - a U.S. research vessel which moved in the international water south of Hainan). China deliberately made mistake between the national territorial water and continental shelf according to the International Convention on the Law of the Sea. They already applied force to occupy the Paracels and part of the Spratly Islands; and now they have remapped the Eastern Sea with a scheme to occupy 80% of this (SouthEast Asian) Sea. The objective of China’s remapping of the Sea not only is for its economic interests, but also is for totally controlling the Paracel and Spratly Islands to dominate the route of two-way navigation between Northeast and Southeast Asia and the Pacific Ocean, which for a long time, has been prevailed by the U.S. Navy.

   But the matter has become more complicated, as the servants of Beijing in Hanoi have disguisedly yielded the Central Highlands of Vietnam to communist China under a project they called "Bauxite Mining exploitation" . Really, Vietnam’s Central Highlands have become a concession to China with the conditions much worse than the ones that the last dynasty of China had yielded to the Western forces at the end of the 19th century.

   The country of Vietnam is going to be lost to China, another form of China’s domination occurred a thousand years ago, under the eyes of most Vietnamese in the homeland and overseas. That might be the reason for Hanoi doing nothing regarding the UNCLOS deadline of May 13, 2009 for countries with coastal territories, which would like to claim their extended 350 miles continental shelf by submitting their documents to UNCLOS before the May 13, 2009 deadline. Hanoi might have secretly sold the country of Vietnam to China by secret treaties or agreements between the Communist Party of China and Communist Party of Vietnam. We don’t know yet, but the probability is very high. Right now, the Philippines and Indonesia have already submitted theirs documents to UNCLOS, only Vietnam and China haven’t done anything.

   Some groups of the overseas Vietnamese are finding ways to overcome the conditions put forward by the Commission on the Limits of the Continental Shelf in submitting the documents to claim the extended continental shelf for Vietnam’s maritime territories, facing the fact that Hanoi might do nothing.

   For more information and details of the overseas Vietnamese task in this mission, please refer to the writer’s original in Vietnamese and other works of prominent overseas Vietnamese writers (such as lawyer NGUYEN HUU THONG - editorial note) in this issue.

   Mr. NGUYEN BA CAN was a former House Speaker of the House of Representatives and Prime Minister of the Saigon Government prior to April 30, 1975.

   NGƯỜI VIỆT TỰ DO HẢI NGOẠI VÀ DÂN CHỦ TRONG NƯỚC ĐĂNG KÝ THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM
    
                  THƯ NGỎ CỦA THỦ TƯỚNG VNCH NGUYỄN BÁ CẨN

   VỀ VIỆC ĐỆ NẠP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THỀM LỤC ĐỊA


   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.