Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

PGHHVN LA^M NGUY - Nhieu tin do PGHH bi bat - Mot tin do PGHH tu thieu

Expand Messages
 • Tran Nam Binh
  Kinh goi De kinh tuong Kinh xin vui long pho bien va tuy kha nang phuong tien ung ho PGHH VN Da ta Nguyen Van Coi (412) 956-6817 cell ===== GIÁO HỘI PHẬT
  Message 1 of 1 , Aug 5 1:16 PM
   Kinh goi
    
   De kinh tuong
   Kinh xin vui long pho bien va tuy kha nang phuong tien ung ho PGHH VN
   Da ta
    
   Nguyen Van Coi
   (412) 956-6817 cell

   =====

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO HẢI NGOẠI

   Số : 933 –VP-TƯ

   HÀNG TRĂM CÔNG AN BAO VÂY NHÀ,ĐÁNH ĐẬP.BẮT TRÓI BA (03) TÍN ĐỒ PGHH.

   Nguồn tin nhận được từ VN vào lúc 10 giờ 30 phút tối Thứ Năm 04 tháng 08 năm 2005 (giờ ngày Hoa Thịnh Đốn) .

   Hàng trăm công an đa số gỉa dạng mặc thường phục, bao vây nhà, đánh đập,bắt trói và biệt giam ba (03) tín đồ PGHH

   1) 6 giờ sáng ngày 5 tháng 8 năm 2005(giờ ngày VN) hÆ¡n 100 công an,đa số mặc thường phục,thừa lúc đêm vắng,trời tối,lén bao vây nhà  tu sÄ© Nguyễn Văn Điền ,ở xã Tân Phước,huyện Lai Vung,tỉnh Đồng Tháp, thừa lúc  tu sÄ©   bước ra khỏi nhà,đến bàn thông thiên  cúng lạy buổi sáng, công an  ập vào,đè tu sÄ© Nguyễn Văn Điền  trước bàn thông thiên .Tu sÄ© Nguyễn Văn Điền phản kháng kịch liệt,cố   vùng vẩy  để lấy thùng xăng tá»± thiêu, nhÆ°ng hàng chục công an đè  tu sÄ© xuống,kếm cứng, trói hai tay,hai chân,bịt mắt,bịt miệng,liệng tu sÄ©  lên xe,chở đi biệt dạng .

   2) 8 giờ sáng ngày 5 tháng 8 năm 2005  (giÆ¡ ngày VN) bốn (04) công an mặc thường phục,gỉa khách bộ hành,dừng chân trước cá»­a nhà ông Võ Văn Bữu và Bà Mai Thị Dung ở  xã Mỹ An,quận Chợ Mới,tỉnh An Giang,làm bộ hỏi thăm đường đi, thừa lúc Oâng Bá»­u và Bà Dung sÆ¡ ý,hàng chục công an mặc thường phục xông vào ,đánh  ngấc xỉu Oâng Bá»­u,Bà Dung,rồi đè xuống đất,trói tay,troiù chân,bịt mắt,bịt miệng,liệng lên xe chở  đi, trước sá»± la khóc kêu Ba,kêu Má của các con Ôâng Bá»­u ,Bà Dung .

   Theo sá»± loan báo của Giáo Hội  PGHH Quốc Doanh , trên hệ thống truyền thanh nhà nước sẽ có  nhiều tín đồ PGHH  sẽ bị bắt về tội phản động,phá rối trị an .

   Qua điện đàm cụ Lê Quang Liêm cho biết,  những người bị bắt kế tiếp có thể là  Ông Nguyễn Văn ThÆ¡,Bà Nguyễn Thị Trâm,Ông TrÆ°Æ¡ng Văn Dức,Tu sÄ© TrÆ°Æ¡ng Kim Long những người tham dá»± biểu tình tuyệt thá»±c và ký huyết thÆ° ,tại thôn Đồn Xúc,quận Chợ Mới,tỉnh An Giang ngày 03 thánbg 6 năm 2005,  và người  cuối  cùng có thể  là cụ Lê Quang Liêm .

   Hoa Thịnh Đốn,ngày 4 tháng 8 năm 2005
   Người cung cấp tin :
   Nguyễn Văn Cội, Phát Ngôn Viên Giáo Hội PGHH Việt Nam và Hải Ngoại
   (412) 056-6817 cell


   GIÁ0 HỘI  PHẬT GIÁO HÒA HẢO HẢI NGOẠI

   Số : 934-VP-TƯ

   ÔNG VÕ VĂN BỬU TỰ THIÊU
   THÊM NHIỀU TÍN ĐỒ PGHH BỊ BẮT

   Tiếp theo bản tin số 933-VP-TƯ  đề ngày 4 tháng 8 năm 2005 ,nguồn tin nhận được từ VN vào lúc 2 giờ sáng ngày Thứ Sáu 5 tháng 8 năm 2005 (giỡ ngày Hoa Thịnh Đốn) .

   Oâng Võ Văn Bá»­u đã tá»± thiêu  vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 8 năm 2005 (ngày giờ VN) ,tại xã Mỹ An ,quận Chợ Mới,tỉnh An Giang  . Vì công an cố giá»±t lấy thùng xăng trên tay ông Bá»­u ,nên ông  không có đủ xăng để tá»± thiêu đến chết .Ong Bá»­u hiện  bị phỏng rất nặng  . Oâng đau đớn rên la  ,nhÆ°ng công an vẫn giữ ông tại trụ sở   Xã My õ An , không đưa đi chá»­a trị, với thâm ý để ông Bá»­u chết từ từ ,đây là một hành động vô nhân đạo của CSVN .

   Sau Tu sÄ© Nguyễn Văn Điền, Bà Mai Thị Dung,Oâng Võ Văn Bá»­u có thêm nhiều tín đồ PGHH  cùng bị bắt  trong sáng ngày 5 tháng 8 năm 2005 (ngày VN) :

   Ong Trần Thanh Phong, Bà Nguyễn Thị Hà, Xã Mỹ An,Quận Chợ Mới,Tỉnh An  Giang Tu sÄ© Võ Văn Thanh Liêm,Xã Long Điền,Quận Chợ Mới,Tỉnh An Giang.
   Ong Trần Văn Mảnh,Xã Long Hưng,Quận Lấp Vò,Tỉnh Đồng Tháp .
   Ong Trần Văn Uùt,Xã Định Yên,Quận Lấp Vò,Tỉnh Đồng Tháp .

   Hoa Thịnh Đốn,ngày 5 tháng 8 năm 2005

   Người cung cấp tin

   Nguyễn Văn Cội
   Phát Ngôn Viên Giáo Hội PGHH Việt Nam  và Hải Ngoại
   (412) 956-6817 cell

    

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO HẢI NGOẠI

   Số : 935-VP-TƯ

   Nguồn tin nhận được từ VN vào lúc 3 giờ sáng Thứ Sáu 5 tháng 8 năm 2005 (giờ  ngày Hoa Thịnh Đốn)

   Thêm một tín đồ PGHH bị bắt sáng ngày 5 tháng 8 năm 2005 (giờ VN)

   Oâng Mai Văn Thưng ,Xã Định Yên,Quận Lấp Vò,Tỉnh Đồng Tháp .

   NhÆ° vậy nội trong sáng ngày 5 tháng 8 năm 2005 (ngày VN) công an đã bắt  9 tín đồ PGHH trong đó có hai tu sÄ© .

   Tu sĩ Nguyễn Văn Điền,Bà Mai Thi Dung,Oâng Võ Văn Bửu, Oâng Trần Thanh Phong,Bà Nguyễn Thị Hà,Tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm,Oâng Trần Văn Mảnh,Oâng Trần Văn Uùt, Oâng Mai Văn Thưng .

   Trong số nầy Oâng Võ Văn Bữu đã tự thiêu không biết sống hay chết ?

    NhÆ° vậy đúng nhÆ° lời  tuyên truyền ,hú dọa của  Nguyễn Văn Tôn, Nguyễn Trọng Đạt, Giáo Hội PGHH Quốc Doanh nhiều tín đồ PGHH sẽ bị bắt về tội phản động,phá rối trị an .

   CSVN đã mở chiến dịch càn quyết,tận diệt những tín đồ PGHH Thuần Túy, để trã thù về việc biểu tình,tuyệt thá»±c,tuyên bố tá»± thiêu .. ngày 03 tháng 06 năm 2005 tại Thôn Đồn Xúc,Quận Chợ Mới,Tỉnh An Giang , đã làm trở ngại trong việc đi nước ngoài  cầu viện của Phan Văn Khải , và để hoàn thành   mục đích tiêu diệt PGHH .

   Chúng tôi xin báo động :
   -PGHH Việt Nam lâm nguy.
    
   Chúng tôi  khẩn thiết    kêu gọi sá»± tiếp trợ,sá»± ủng hộ của qúy tôn giáo,cộng đồng, các tổ chức đấu tranh đòi nhân quyền và tá»± do tôn giáo cho VN .

   Hoa Thịnh Đốn ngày 5 tháng 8 năm 2005

   Nguyễn Văn Cội
   Phát Ngôn Viên
   Giáo Hội PGHH Việt Nam và Hải Ngoại
   (412) 956-6817

    

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.