Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Tru`ng du+o+ng no^?i so'ng [Vie^'t cho Mu`a Pha'p Na.n]

Expand Messages
 • Tran Nam Binh
  (unicode va vietnet) Tr�ng dng ni s�ng! Ch�ng n�, nhng con b� v�ng hung tn mc �o civil i lt d�n l�nh nhng ma vng, ng qu gi tu h�nh nhng s
  Message 1 of 1 , Nov 3, 2003

   (unicode va vietnet)

   Trùng dương nổi sóng!

   Chúng nó, những “con bò vàng” hung tợn
   mặc áo civil đội lốt dân lành
   những ma vương, ngạ quỉ giả tu hành
   những sư quốc doanh tay sai kềm kẹp

   Biến phật tự thành những nhà tù hẹp!
   Bò vàng, ma vương mặc sức tung hoành
   Đảng ép chùa qui phục hệ quốc doanh
   Dưới sự chi phối, chỉ huy của Đảng

   Trong lãnh địa triệt tiêu mầm đối kháng
   Phải cúi đầu vâng lệnh, phải tung hô
   Chỉ có Đoàn, có Đảng, có Bác Hồ
   Là trên hết, trên cả thần cả thánh!

   Không tuân phục, ắt tù đày bất hạnh
   Lại cách ly, lại quản chế, nhục hình
   Sau bức tường là địa ngục điêu linh
   Đảng chẳng kể tới nhân quyền, nhân đạo

   Đảng đàn áp chẳng dung tha tôn giáo
   Bước đường cùng, tất cả hãy vùng lên!
   Quyết đấu tranh cho hạnh phúc, nhân quyền
   Cho dân chủ tự do là lẽ sống

   Hãy bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng
   Hỡi đồng bào Phật tử khắp mười phương
   Tay nắm tay, ta đoàn kết kiên cường
   Hãy thắp sáng niềm tin và hy vọng

   Hãy dũng mãnh như trùng dương nổi sóng
   Bạo quyền nào ngăn được bước ta đi
   Đã hẹn nhau tại m̕ 7;t điểm đồng quy
   Ngại gian khổ, bao giờ ta mới đến!

   Hồ Công Tâm

   ---

   Tru`ng du+o+ng no^?i so'ng!

   Chu'ng no', nhu+~ng “con bo` va`ng” hung to+.n
   ma(.c a'o civil ddo^.i lo^'t da^n la`nh
   nhu+~ng ma vu+o+ng, nga. qui? gia? tu ha`nh
   nhu+~ng su+ quo^'c doanh tay sai ke^`m ke.p

   Bie^'n pha^.t tu+. tha`nh nhu+~ng nha` tu` he.p!
   Bo` va`ng, ma vu+o+ng ma(.c su+'c tung hoa`nh
   DDa?ng e'p chu`a qui phu.c he^. quo^'c doanh
   Du+o+'i su+. chi pho^'i, chi? huy cu?a DDa?ng

   Trong la~nh ddi.a trie^.t tie^u ma^`m ddo^'i kha'ng
   Pha?i cu'i dda^`u va^ng le^.nh, pha?i tung ho^
   Chi? co' DDoa`n, co' DDa?ng, co' Ba'c Ho^`
   La` tre^n he^'t, tre^n ca? tha^`n ca? tha'nh!

   Kho^ng tua^n phu.c, a('t tu` dda`y ba^'t ha.nh
   La.i ca'ch ly, la.i qua?n che^', nhu.c hi`nh
   Sau bu+'c tu+o+`ng la` ddi.a ngu.c ddie^u linh
   DDa?ng cha(?ng ke^? to+'i nha^n quye^`n, nha^n dda.o

   DDa?ng dda`n a'p cha(?ng dung tha to^n gia'o
   Bu+o+'c ddu+o+`ng cu`ng, ta^'t ca? ha~y vu`ng le^n!
   Quye ^'t dda^'u tranh cho ha.nh phu'c, nha^n quye^`n
   Cho da^n chu? tu+. do la` le~ so^'ng

   Ha~y ba?o ve^. quye^`n tu+. do ti'n ngu+o+~ng
   Ho+~i ddo^`ng ba`o Pha^.t tu+? kha('p mu+o+`i phu+o+ng
   Tay na('m tay, ta ddoa`n ke^'t kie^n cu+o+`ng
   Ha~y tha('p sa'ng nie^`m tin va` hy vo.ng

   Ha~y du~ng ma~nh nhu+ tru`ng du+o+ng no^?i so'ng
   Ba.o quye^`n na`o nga(n ddu+o+.c bu+o+'c ta ddi
   DDa~ he.n nhau ta.i mo^.t ddie^?m ddo^`ng quy
   Nga.i gian kho^?, bao gio+` ta mo+'i dde^'n!

   Ho^` Co^ng Ta^m

   --

   _______________________________________________
   Sign-up for your own personalized E-mail at Mail.com

   CareerBuilder.com has over 400,000 jobs. Be smarter about your job search

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.