Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Da^n Saigon Pha^?n No^. DDo^'t Xe va` DDa'nh Co^ng An VC o+? Qua^.n 1/21-3-2005

Expand Messages
 • Tran Nam Binh
  ************************* Xin thu+? ca c ca ch sau dde^? ddo.c ba`i duoi: View- Encoding- Unicode (UTF 8) View- Encoding- Western European (ISO)
  Message 1 of 1 , Mar 25, 2005
   *************************
   Xin thu+? ca'c ca'ch sau dde^? ddo.c ba`i duoi:
   View->Encoding->Unicode (UTF 8)
   View->Encoding->Western European (ISO)
   View->Encoding->Western European (Windows)
   *************************
   From : NguoiTiNan
    
   TP. HCM: L�̀n đ�̀u ti�n đụng đ�̣ nhắm vào cơ quan c�ng an
   http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2005/03/050323_policeclash.shtml
    
   (BBC) Tại TP. HCM t�́i 21-3, đã xảy ra đụng đ�̣ giữa hàng trăm người với lực lượng cảnh sát, kéo dài từ khoảng 10h30 đ�́n ba giờ sáng h�m sau.

   Cơ quan c�ng an đã tạm giam năm người và k�u gọi 'những ai tham gia g�y r�́i ra tự thú sẽ được khoan h�̀ng.'

   Báo Tu�̉i Trẻ tường thu�̣t hơn 400 người d�n đã kéo ra đường g�y ùn tắc giao th�ng trong hai ti�́ng.

   Lãnh đạo cơ quan c�ng an TP. HCM nói đ�y là l�̀n đ�̀u ti�n việc đập ph� t�i sản c�ng cộng lại nhắm thẳng v�o cơ quan c�ng quyền v� người thi h�nh nhiệm vụ l� lực lượng c�ng an.

   Sự vi�̣c bắt đ�̀u khoảng 22h30 t�́i, tại khu vực ng� tư Trần Hưng Đạo - Đề Th�m, quận 1.

   Truy�̀n th�ng trong nước d�̃n lời m�̣t người thu�̣c đội cảnh giao th�ng số 1, c�ng an TP HCM cho biết khi đội đang tuần tra tại khu vực n�i tr�n, họ ph�t hiện hai thanh ni�n dùng xe gắn máy vượt đèn đỏ.

   Báo đi�̣n tử Vnexpress nói lực lượng tuần tra đ� y�u cầu dừng xe nhưng cả hai kh�ng chấp h�nh hiệu lệnh.

   Khi bị bu�̣c phải dừng xe, m�̣t người có hành vi kh�ng ch�́p nh�̣n ký vào bi�n bản vi phạm.

   Hai b�n đ� giằng co, g�y chú ý cho người xung quanh, g�y n�n �n tắc giao th�ng.

   Cảnh s�t 113 C�ng an quận 1 đến hiện trường đ�̉ giải quy�́t.

   Theo lời m�̣t người có mặt, khi đó m�̣t phụ nữ ở hi�̣n trường đã l�́y mobile phone có chức năng chụp hình ra chụp.

   M�̣t cảnh sát tr�ng thấy v� gạt tay cầm điện thoại của người này.

   Người phụ nữ này phản ứng, khi�́n càng nhi�̀u người chú ý và t�̣p trung tại khu vực.

   Xung đ�̣t lớn lúc này xảy ra, với vi�̣c người d�n t�̣p hợp, l�̣t m�t� cảnh sát, ch�m lửa đ�́t. Kính xe của cơ quan phòng cháy chữa cháy cũng bị đ�̣p vỡ.

   Ít nh�́t hai cảnh sát giao th�ng bị thương trong vụ l�̣n x�̣n.

   Hơn 400 người d�n k�o ra đường g�y �n tắc giao th�ng gần hai giờ đồng hồ.

   Sau đó khi nửa đ�m, lại ti�́p tục xảy ra vụ l�̣n x�̣n trước trụ sở đ�̣i 1 cảnh sát giao th�ng khi nhi�̀u người d�n đ�́n bao v�y trụ sở cho đ�́n hơn hai giờ sáng ngày 22-3.

   Hi�̣n c�ng an đã bắt tạm giam năm người được nói li�n quan hành vi g�y r�́i tr�̣t tự c�ng c�̣ng.

   Trong cu�̣c họp báo đ�̣t xu�́t chi�̀u h�m qua, Thượng t� Phan Anh Minh, Ph� gi�m đốc c�ng an TP HCM nói cơ quan điều tra đang chu�̉n bị khởi tố vụ �n v� c�c đối tượng c� nh�n li�n quan trong thời gian sớm nhất.

   �ng cũng nói nhà chức trách sẽ xem xét trách nhi�̣m v� xử l� nghi�m khắc những cán b�̣ c�ng an "h�nh xử n�ng nảy" trong đ�m 21-3.

   ...............................................................................................

   Ý ki�́n của bạn
   Đặng Hương, TP. HCM

   Người d�n quả l� đ� qu� bức x�c với nhi�̀u h�nh động của c�ng an cảnh s�t. Năm vừa rồi đọc b�o, t�i v� c�ng bức x�c v� c� qu� nhiều vụ c�ng an đ�nh người. C� vụ c�ng an x� ng� xe của 2 vợ chồng v� một đứa con nhỏ, c� vụ cảnh s�t giao th�ng đ�nh người ta ngất xỉu, c�ng tay lại v� k�o l� ng�ai đường, hoặc như gần đ�y c� người thấy cảnh s�t đ�nh người, dừng lại n�i c�u :" c�c anh kh�ng được đ�nh người" thế l� sau đ� bị đuổi theo, bị đ�nh đến mức phải v� bệnh viện. Những tin n�y c� thể đọc tr�n nhi�̀u báo ở Vi�̣t Nam. Nhưng kẻ đ�nh người th� "nghi�m t�c kiểm điểm, hay l� "đ�nh chỉ c�ng t�c".

   Sau vụ n�y t�i nghĩ ch�ng ta c� chuyện g� n�n h� h�an l�n để mọi người cứu nhau, �t nhất l� để đ�ng người, họ kh�ng c�n d�m lộng h�nh nữa. Người d�n phải biết đường bảo vệ nhau. Chưa bao giờ t�i cảm thấy c�ng ng�y c�ng thất vọng như thế n�y. T�i lo cho 5 người bị bắt ngay từ l�c đọc tin, nhưng cũng kh�ng biết l�m g� cho họ cả, hay ch�ng ta lại l�m 1 c�i petitiononline?

   Hoàng Huy, TP. HCM
   T�i l� người c� mặt trong buổi tối xảy ra sự việc. Sự thật kh�ng phải như c�c b�o việt nam đ� n�u Sự việc ho�n to�n do lỗi của Anh Cảnh S�t Giao Th�ng. Họ đối xử với d�n thật l� t�n bạo. Tuy rằng 2 người kia c� vi phạm luật giao th�ng, nhưng c�i lỗi chỉ cần nhắc nhở hoặc c�ng lắm l� phạt bằng tiền dưới 100.000 VND. Nhưng cảnh s�t GT lại kh�ng xử sự như vậy. Họ "h�ng h�ng - hổ hổ" lao xe Cơ giới v�o người vi phạm khiến những người xung quanh kh�ng chịu được.

   Cảnh S�t giao Th�ng v� Cảnh s�t Trật tự đ� d�ng tay ch�n v� sức mạnh của người đ�n �ng "�̉u đả" với c� g�i đang mang thai - C� Xu�n (Người d�n vi phạm GT) cho rằng C� Xu�n kh�ng được chụp h�nh họ. Sự việc giằng co hơn 30 ph�t sau (Cảnh s�t giao th�ng muốn tịch thu lu�n xe của C� Xu�n, khiến những người đi đường phải nhảy v�o can thiệp v� b�n vực C� Xu�n (Trong đ� c� cả t�i).

   Nhưng sau đ� sự việc kh�ng dừng lại ở đ�. Cảnh s�t giao th�ng tiếp tục điện thoại cho c�c ng�nh c�ng an kh�c đến can thiệp nhưng họ đ� lầm - V� họ tưởng lực lượng C�ng An đến c�ng đ�ng th� họ sẽ giải quyết được với c� Xu�n - Nhưng người d�n lại �a ra đường c�ng đ�ng hơn sẵn s�ng b�nh vực cho c� G�i ấy. Những tiếng la h�t của người d�n đi dường "C�ng an đ�nh người v� tội... .C�ng an đ�n �p d�n ..v.v..) khiến người d�n bức x�c v� tham gia đ�nh nhau với lực lượng c�ng quyền ... v� sau đ� sự việc đ� xảy ra như c�c b�o Việt nam đ� n�u.

   Sắp tới đ�y Lực lượng c�ng quyền sẽ lập to� �n x�t xử 5 người bị bắt. Chắc sẽ kh�ng c� ai d�m đứng ra b�nh vực họ v� luật ph�p của việt nam "Chống người thi h�nh c�ng vụ " l� 1 tội rất nặng kh�ng c� g� biện minh hay ph�n giải g� cả.

   Họ kh�ng cần biết đến sự việc v� nguy�n nh�n dẫn đến h�nh động như vậy, kh�ng lẽ tự nhi�n người d�n họ đến đập ph� đồn C�ng An v� đốt xe cơ giới của họ. B�o ch� cũng bị b�p m�o sự thật kh�ng d�m b�nh vực người d�n, n�i tốt cho ng�nh C�ng An để giữ sự trong sạch cho luật ph�p v� lực lượng c�ng quyền.

   Người n�o c� tội vẫn phải trừng trị theo ph�p luật (kể c� lực lượng c�ng quyền nh� nước). T�i kh�ng biết n�i g� để diễn tả th�m sự bức x�c của t�i, chỉ biết rằng t�i đang sống ở đất nước Việt Nam 1 nơi m� "Kh�ng d�m n�i l�n những điều m�nh muốn n�i - Kh�ng d�m viết những điều m�nh muốn viết - Kh�ng d�m l�m những điều m�nh muốn l�m, V� mở mắt ra l� đ� "Vi Phạm Ph�p Luật" rồi. N�n đa số người d�n sống tại TP HCM n�́u muốn c� cuộc sống an phận thủ thừa th� h�y "Ngoan Ngoản l�m thinh" bằng kh�ng th� tai họa sẽ đến.

   Minh Vũ, TP. HCM
   Mấy trăm người to�n l� nguời hiếu k�. Vụ đốt xe t�i chứng kiến tận mắt. Khỏang năm nguời quậy, c�n đ�u là đứng xem. T�i nghĩ đ�y l� đ�m giang hồ mới n�̉i. C� 1v�i đứa về gọi th�m người dến đập ph� tru sở đo�n 1 CSGT.

   Phải n�i ph�a c�ng an c� sự kiềm chế, khi họ đ�p ph� trụ sở c�ng an kh�ng thấy b�ng c�ng an n�o xuất hiện, khi t�i hay tin chạy đến thì họ li�n tục phang đ� v�o trụ sở v� bỏ đi. Những nguởi ở đ� n�i rằng họ cứ chạy qua chạy lại để ném gach trong v�ng 1 tiếng mà kh�ng thấy sự phản ứng của c�ng an. T�i thấy khoảng 20 ngừơi c� cả trẻ em trực tiếp đập ph� trụ sở c�ng an.

   Uniboy
   Một bộ phận nhỏ c�n bộ nắm quyền ở VN hiện nay đang tỏ ra bất lực trước những diễn tiến của x� hội hiện nay. Họ bất lực kh�ng phải do người d�n chịu sự t�c động g� đ� từ nước ngo�i (c�i m� Nh� nước thường gọi l� "diễn tiến ho� b�nh") m� chủ yếu do những "hạn chế " về tri thức cũng như căn bệnh "duy � ch� chủ quan" từ ng�y n�o.

   Thử hỏi sau vụ việc vừa qua c� ai d�m khẳng định l� sẽ kh�ng c� những vụ việc c�n động trời hơn? N�i chung l� c�n nhiều quy định m� c� lẽ người d�n phải "trả lương" cao hơn nữa để họ "c� động lực" để họ nghĩ ra ng�y c�ng "qu�i" hơn!!!

   Kim Dung
   Đ�y có lẽ chẳng qua l� tức nước vỡ bờ hay giọt nước tr�n ly hay nữa l� "cơ quan c�ng quyền" đ� mất niềm tin nơi d�n ch�ng.

   Minh Nam, Vi�̣t Nam
   Phải biết sự thật kh�ch quan mới c� thể nhận x�t hay ph� ph�n b�n n�o (hay cả hai b�n). Theo t�i, ai lỗi đến đ�u th� xử l� đến đấy.

   Kh�ng thiếu những trường hợp cảnh s�t h�ch dịch, nhũng nhiễu với d�n; đồng thời cũng chẳng hiếm trường hợp người d�n coi luật lệ giao th�ng chẳng l� c�i g� cả. Tuy nhi�n, kh�ng hiểu sao, nhiều người d�n kh�ng ưa (thậm ch�, c�n c� �c cảm) với c�ng an. T�nh "c� - nước" ng�y nay thế n�o rồi?

   Tr�̀n Bin, TP. HCM
   � thức chấp h�nh luật giao th�ng n�i ri�ng v� ph�p luật n�i chung của người Việt Nam thấp. Một trong những nguy�n nh�n dẫn đến t�nh trạng đ� l� do nh� nước kh�ng ch� trọng gi�o dục � thức c�ng d�n tu�n thủ v� giữ g�n ph�p luật trong một thời gian d�i.

   Mặt kh�c h�nh ảnh của những người c� tr�ch nhiệm kiểm tra v� thi h�nh ph�p luật đ� xuống cấp trầm trọng khiến cho người d�n coi thường ph�p luật.

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.