Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

GU*?I VE^` VN/PHA^`N III (KTTT 83): Y' KIE^'N CU?A DIE^~N D-A`N QUO^'C TE^' VE^` GHPGVNTN NHA^N LE^~ MU*`NG CA'C HOA` THU*O*.NG THI'CH VIE^N LY' & THI'CH A^N D-U*'C MO*'I D-U*O*.C TA^'N PHONG...

Expand Messages
 • Ton That Son
  From: doiluc To: lang.vuon@yahoo.com Cc: doiluc@295.ca Sent: Tuesday, August 2, 2011 9:29 PM Subject: GU*?I VE^` VN/PHA^`N III (KTTT 83): Y
  Message 1 of 1 , Aug 2 2:56 PM
  From: doiluc <doiluc@...>
  To: lang.vuon@...
  Cc: doiluc@...
  Sent: Tuesday, August 2, 2011 9:29 PM
  Subject: GU*?I VE^` VN/PHA^`N III (KTTT 83): Y' KIE^'N CU?A DIE^~N D-A`N QUO^'C TE^' VE^` GHPGVNTN NHA^N LE^~ MU*`NG CA'C HOA` THU*O*.NG THI'CH VIE^N LY' & THI'CH A^N D-U*'C MO*'I D-U*O*.C TA^'N PHONG...

   2 ATTACHMENTS:
  7 HI`NH BUO^?I TIE^.C MU*`NG TA^'N PHONG HO`A THU*O*.NG THI'CH VIE^N LY' & THI'CH A^N D-U*'C TA.I CHU`A D-IE^`U NGU*.
   
   UNICODE, VIQR, VNI
   
  (Ba`i na`y co' mo^.t ta^`m  he^. tro.ng ra^'t lo*'n d-o^'i vo*'i con d-u*o*`ng phu.c hu*ng & pha't trie^?n cu?a Pha^.t Gia'o VN. Xin Pha^.t tu*? va` d-o^`ng ba`o trong ngoa`i nu*o*'c quan ta^m)
   
   
   TIN TỨC & HÌNH ẢNH VỀ BUỔI TIỆC CHÚC MỪNG HAI NGÀI THÍCH VIÊN LÝ & THÍCH ÂN ĐỨC ĐƯỢC TẤN PHONG HÒA THƯỢNG
   
  (VỚI PHẦN GÓP Ý CỦA DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ CỦA CÁC PHONG TRÀO DÂN CHỦ VN)
   
  Góp ý của Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN & Phong Trào Hiến Chương 2000:
   

  Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất sau ngày viên tịch của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đến nay có mấy diễn tiến đáng kể về nhân sự , sau đây:
   

  1) Diễn tiến thứ nhất là Đại Lão Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ lên thay Đức Cố Tăng Thống THÍCH HUYỀN QUANG trong phương vị Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo;
   

  2) Diễn tiến thứ hai là việc thành lập các Giáo Hội và Ban Đại Diện tại các châu lục sau khi Văn Phòng II - Viện Hóa Đạo và Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại Hoa Kỳ đã được củng cố [sau biến cố VỀ NGUỒN, tức biến cố một số Giáo Phẩm và Tăng sĩ hải ngoại nguyên trực thuộc GHPGVNTN BÁN LINH HỒN CHO QỦY, tính đảo chánh xóa sổ Văn Phòng II - VHĐ và đem Giáo Hội nộp mạng cho QUỐC DOANH CỘNG SẢN, tiếp theo sự đầu hàng và hợp tác với CS của THÍCH TUỆ SỸ và LÊ MẠNH THÁT (trước kia khi đi tu là THÍCH TRÍ SIÊU)]. Sau khi Văn Phòng II được củng cố thì Giáo Hội PGVNTN-VP II VHĐ tại Canada ra đời, do Hòa Thượng THÍCH THIỆN TÂM làm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành; và sau đó nữa thì Ban Đại Diện tại Úc do Hòa Thượng THÍCH PHƯỚC NHƠN (mới được tấn phong) ra đời. Lũ QUỐC DOANH HẢI NGOẠI và QUỐC NỘI là đám sư BÁN LINH HỒN CHO QỦY, hoạt động theo sự chỉ đạo của CS chỉ mong là sau khi các vị THÍCH HUYỀN QUANG, THÍCH QUẢNG ĐỘ, THÍCH HỘ GIÁC viên tịch là Giáo Hội PGVNTN Truyền Thống (tức là hệ thống đang được lãnh đạo bởi Đại Lão Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ hiện nay ở Quốc Nội và Hải Ngoại) sẽ tiêu tùng vì không còn ai có đủ uy tín đứng lên lãnh đạo Giáo Hội sau ba vị này; và tất nhiên đó sẽ là lúc chúng sẽ làm mọi cách đánh sập tiệm GHPGVNTN Quốc Nội và Hải Ngoại và SÁP NHẬP GIÁO HỘI THỐNG NHẤT VÀO PHẬT GIÁO QUỐC DOANH. Đó sẽ là lúc không còn PHẬÏT GIÁO THỐNG NHẤT, THỐNG NHIẾT gì nữa, chỉ còn PHẬT GIÁO CỘNG SẢN, nghiã là CỘNG SẢN. Chấm hết!
   
  Nhưng sự đời không đơn giản như các CON QỦY BÁN LINH HỒN CHO CS và ĐẢNG CS tính toán!
   
  * Thứ nhất, các CHIẾN SĨ QUYẾT TỬ VỚI CS, ngày đêm ủng hộ Giáo Hội Chân Truyền (lãnh đạo bởi Đại Lão Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐO)Ä, sẽ không tha cho đám CUỒNG ĐỒ PHẢN ĐẠO, BÁN LINH HỒN CHO QỦY, và mỗi một hành động của chúng là các nhà ái quốc đều theo sát, và sẽ giáng cho chúng những đòn chí tử, chứ không bao giờ để chúng tự tung tự tác muốn làm cái gì tiêu diệt Giáo Hội Mẹ để nộp mạng cho CS thì làm. Giả sử mà chúng có tiêu diệt Giáo Hội Truyền Thống chăng nữa, thì các nhà ái quốc VN và các đạo hữu Phật Tử chân chính cũng lập ra Giáo Hội mới để chống lại đám bán mình cho qủy, chứ không bao giờ cho chúng cơ hội để hoàn thành ý nguyện THÀNH LẬP PHẬÏT GIÁO CS trên toàn Quốc Nội, Hải Ngoại. Đối với các nhà ái quốc VN và Phật Tử chân chính, đám Tăng Sĩ và Phật Tử bán mình cho qủy chỉ là một loại ngạ qủy súc sinh, chắc chắn sẽ xuống địa ngục A Tỳ; không khi nào chúng tôi tiếp tay cho đám này và Đảng CSVN hãm hại Giáo Hội Chân Truyền của Dân Tộc là Giáo Hội đang được lãnh đạo bởi ĐLHT THÍCH QUẢNG ĐỘ.
   
  * Thứ hai, chúng tưởng sau cú đảo chánh VP II - VHĐ thì GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ không còn nhân sự để điều hành nữa, và trước sau gì cũng sụp đổ. Nhưng chúng không ngờ là hàng Phật Tử chân chính và các nhà ái quốc VN luôn luôn theo dõi, ủng hộ, và tiếp tay Giáo Hội trong mọi nỗ lực củng cố và phát triển nhân sự; và sau khi VP II - VHĐ đã chỉnh bị nhân sự của mình, thì GHPGVNTN Canada - VP II-VHĐ (đứng đầu bởi HT THÍCH THIỆN TÂM) cũng như Ban Đại Diện Úc Châu (điều hành bởi HT THÍCH PHƯỚC NHƠN) ra đời. Một hệ thống đào tạo nhân sự một cách căn bản, như Chương Trình Đại Học Hè Phật Giáo (Tân Hòa Thượng THÍCH ÂN ĐỨC - Giảng Sư VP II - VHĐ người Mỹ được tấn phong Hòa Thượng kỳ này), và hệ thống chùa viện mới được thành lập để hoằng pháp (như Chùa Điều Ngự tức trụ sở GHPGVNTN Hải Ngọai Hoa Kỳ ngay thủ đô người Việt tị nạn ở Quận Cam mới được xây dựng gần đây; và các khóa tu, khóa huấn luyện của Tổng Vụ Hoằng Pháp và các phần hành khác tại Denver - Colorado, tại Houston - Texas v.v. cũng được khai giảng).
   

  3) Diễn tiến thứ ba hay là biến cố lớn mới nhất về NHÂN SỰ của GHPGVNTN là Giáo chỉ số 13, ngày 30.6.2011 của ĐLHT THÍCH QUẢNG ĐỘ Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng cho ba Thượng tọa Thích Phước Nhơn, Thích Viên Lý và Thích Ân Đức tại hải ngoại. Đây là biến cố lớn vì sao? Trước nay trong hàng Giáo Phẩm , Phật tử thường chỉ thấy các vị lên Hòa Thượng như một kết quả của hiện tượng "sống lâu lên lão làng", ít ai thấy xuất hiện các hàng tu sĩ lên ngôi Hòa Thượng mà chư tôn đức và Phật Tử đều vui mừng cho tương lai Phật Giáo, vì các vị mới được tấn phong là tiêu biểu của BI, TRÍ, DŨNG của Phật Giáo hiện tại, nghiã là: (1) KHÔNG ĐẦU HÀNG VÀ CỘNG TÁC VỚI BỌN QỦY (là bọn ngạ qủy súc sinh QUỐC DOANH HẢI NGOẠI đầu hàng CS lúc nhúc ở Úc, ở Canada, ở Âu Châu, ở Mỹ. Hòa Thượng THÍCH PHƯỚC NHƠN đã làm rạng danh Phật giáo, trong thế khó khăn ở Úc, vẫn đấu tranh vởi các con qủy và trung thành với Giáo Hội Mẹ lãnh đạo bởi ĐLHT THÍCH QUẢNG ĐỘ ở quê nhàø. Điều này rất khó vì chúng tấn công dữ dội, làm nhiều người trước đây trong hệ thống GHPGVNTN phải nghiêng ngã và nhập bầy với chúng. Vì chúng là qủy nên chúng có nhiều "phép", rất nguy hiểm, mà hai cái phép nguy hiểm nhất là GÁI và TIỀN! Không theo chúng thì chúng bao vây và cô lập, cũng như dùng mọi cách để đối tượng sa ngã và sập bẫy. Tăng sĩ không phải là Đức Phật nên nhiều vị (chưa nói các thành viên Gia Đình Phật Tử) không đủ hạnh TINH TẤN và BI, TRÍ, DŨNG đã phải bỏ cuộc trước bầy ngạ qủy lôi cuốn! Nhưng Hòa Thượng THÍCH PHƯỚC NHƠN đã giữ được mình và chống chọi hữu hiệu với bầy qủy dữ tại Úc Châu, đồng thời thành lập Ban Đại Diện tại Úc, không để cho bọn qủy một mình một chợ. Tân Hòa Thượng THÍCH PHƯỚC NHƠN thật là xứng đáng với chữ DŨNG. (2) Trước nay, trong hàng Giáo Phẩm Phật Giáo người ta ít thấy xuất hiện các bậc cao thâm về kiến thức, học thuật và điều hành trong hàng ngũ lãnh đạo . Giáo Chỉ số 13 ngày 30-6-2011 đã thay đổi hoàn toàn nhận định này: với hai học giả hàng đầu và nhà điều hành siêu tuyệt Tiến Sĩ THÍCH VIÊN LÝ và THÍCH ÂN ĐỨC (người Mỹ, Giảng Sư VP II - VHĐ) được tấn phong Hòa Thượng kỳ này; nhân sự ở hàng lãnh đạo, điều hành, và huấn luyện cao nhất của GHPGVNTN Hải ngoại được nâng lên một bậc mới, chuẩn bị cho công cuộc đào tạo đại trà một thế hệ tăng sĩ và Phật tử phẩm chất và trình độ cao, không dễ gì để bọn QUỐC DOANH HẢI NGOẠI BÁN MÌNH CHO QỦY trông chờ vào sự sụp đổ của Văn Phòng II - VHĐ do thiếu nhân sự và phẩm chất nhân sự dưới mức. (3) Trong nước, chúng chỉ mong cho ĐLHT THÍCH QUẢNG ĐỘ đến tuổi trăm năm là GHPGVNTN Truyền Thống rồi đời! Nhưng cũng không đơn giản đâu, vì hàng Giáo Phẩm có phẩm chất cao như Thượng Tọa THÍCH VIÊN ĐỊNH (Phó Viện Trưởng VHĐ, Chùa Giác Hoa, SG), TT THÍCH THÁI HÒA (Thừa Thiên, Huế) v.v. đang từ từ nổi bật lên để đảm nhiệm vai trò lãnh đạo GHPGVNTN sau này. Hệ thống kết nối Quốc Nội - Hải Ngoại với hàng Giáo Phẩm của Giáo Hội Quốc Nội - Hải Ngoại chia đều ra và hoạt động chung với nhau, khiến cho bạo quyền CS không dễ gì tiêu diệt GHPGVNTN một khi Giáo Hội hải ngoại vẫn còn đó. Cho nên chúng tìm mọi cách để tiêu diệt Văn Phòng II - VHĐ hầu xóa sổ Giáo Hội Thống Nhất và sáp nhập vào QUỐC DOANH một khi Văn Phòng II không còn nữa, lúc đó, chúng sẽ đánh úp Giáo Hội Quốc Nội. Chứ một khi vẫn còn tồn tại Văn Phòng II, thì GHPGVNTN vẫn tồn tại dù chúng có đánh úp Giáo Hội Quốc Nội chăng nữa. Nhưng con đường này của chúng bây giờ đã cụt rồi, vì Văn Phòng II hiện giờ đã củng cố và tăng tiến bội phần, và người ta đã đề phòng bọn BÁN LINH HỒN CHO QỦY rồi, nên không dễ gì cho chúng giở trò một lần thứ hai đâu! CS sẽ phải bị TIÊU DIỆT trước thực trạng BÁN NƯỚC và NỘI ỨNG cho Tàu. Toàn dân sẽ đứng lên DỨT ĐIỂM bọn chúng để cứu lấy giang sơn đang lọt vào vòng Bắc Thuộc. Xin đọc thêm bài "TIÊU DIỆT CS & ĐÁM THÁI THÚ BẮC KINH LÀ MỆNH LỆNH CỦA DÂN TỘC!" của cùng tác giả trong số báo kỳ này, để thấy con đường BÁN NƯỚC HẠI DÂN của Đảng CSVN và bầy QUỐC DOANH HẢI NGOẠI cũng như QUỐC NỘI sẽ không được toàn dân tha thứ!. Toàn dân sẽ đứng lên tiêu diệt bọn chúng!
   

  Xin chúc mừng ba vị tân Hòa Thượng: THÍCH PHƯỚC NHƠN, THÍCH VIÊN LÝ, THÍCH ÂN ĐỨC và chúc mừng PHẬT GIÁO VIỆT NAM tiến bước vào một thời kỳ mới: PHỤC HƯNG PHẬT GIÁO và DÂN TỘC!
   

  Bầy ngạ qủy QUỐC DOANH HẢI NGOẠI & QUỐC NỘI và đám THÁI THÚ BẮC KINH NỘI ỨNG CHO TÀU nhất định sẽ bị toàn dân trừ khửû!
   

  Hải Ngoại ngày 22 tháng 7 năm 2011
   
  T/M Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN & Phong Trào Hiến Chương 2000
   

   
   

   
   
  TS NGUYỄN BÁ LONG
   
  Tổng Đại Diện kiêm Phát Ngôn Viên
   
  *  *  *
   

  Westmimsster/Thanh Trúc/Chơn Diệu + Hình ảnh :TNCV: Ngay sau khi Chư Tôn Đức nhận được tấn phong nhân mùa An cư và Đại Giới Đàn Thống Nhất năm nay tại Chùa Diệu Pháp (xin xem Giáo chỉ tấn phong nơi trang 22 An Lạc số 08) Phật tử và Đạo tràng Chùa Điều Ngự đã cùng nhau dự tính việc tổ chức một buổi tiệc trà để chúc mừng Thượng Tọa THÍCH VIÊN LÝ vừa được tấn phong HÒA THƯỢNG, Ngài là vị Thầy không những được Phật Tử Đạo Tràng ngưỡng phục và kính mến mà cả người trí sĩ Phật giáo và xã hội nễ trọng. Nhưng khi chúng tôi ngỏ lời xin thực hiện buổi chúc mừng thì Thầy từ chối; Vì theo Thầy thì trong khi Giáo Hội cũng như Đất Nước đang phải đương đầu với vô vàn khó khăn, người dân ở quê nhà đang chịu mọi áp bức khốn khổ; với Thầy việc được Đại LãoHòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ Xử Lý Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo ban Giáo chỉ tấn phong Hòa Thượng cho quý Ngài và Thầy, thì đây là một niềm vui vô cùng to lớn cho cho Phật tử cũng như Chư Tăng.
   

  Với công hạnh vị tha, luôn lo lắng cho sự tồn vong của dân tộc và đạo pháp, Từ khi bước chân vào Chùa khi vưà tròn 6 tuổi cho đến bây giờ tâm không bao giờ rời Phật hạnh, không bao giờ bỏ chúng sanh, lấy việc hoằng pháp là việc nhà, việc lợi sanh là sự nghiệp, trong nhiều thập niên qua hằng trăm đầu sách đã được dịch thuật xuất bản và Ngài đã cộïng tác và Chủ nhiệm nhiều tờ báo như Chân Nguyên, Điều Ngự... không riêng Phật học, thế học Ngài cũng đã không bỏ qua văn bằng cao nhất là Tiến sĩ. Đặc biệt hơn nữa là 36 năm qua đây là lần đầu tiên Hội Đồng Lưỡng Viện có Giáo Chỉ Tâ'n Phong dành cho Chư Tôn Đức ở Hải Ngoa.i. Tuy nhiên theo Thầy cho biết thì Thầy cảm nhận được ân đức của chư tôn gíao phẩm đã nghĩ tưởng và Tấn phong, nhưng đây không phải là niềm vui mà là trọng trách thêm cho quý Thầy, càng phải nỗ lực; vì bởi dân tộc còn đang lầm than, Quốc gia đang bị ngấm nghé bởi ngọai bang, Giáo hội còn chưa được phục hoạt, sự giam cầm vẫn chưa chấm dứt với những người có lòng cho tự do dân chủ cho đa nguyên. Nhưng với lòng nhân ái và bao dung, với lòng thiết tha của hàng Phật Tử mọi giớ'i nên Thầy cũng đồng thuận cho chúng tôi tổ chức nhưng không quên căn dặn là chỉ nên thực hiện đơn giản nhưng trong khung cảnh thâm tình vớ một thời gian thuận tiện và ngắn gọn thôi.
   

  Do vậy nhân tiện sau khóa lễ thọ trì kinh Đại Bát Niết Bàn chúng tôi đã mạo muội mời quý Ngài tham dự buổi chúc mừng của Phật tử có nhiều tình cảm quý mến Thầy, để cùng chia xẽ vôùi Thầy trong mọi hoàn cảnh vui buồn.
   

  Đúng 7:45 PM thứ Ba 19/7/2011 sau khoá lễ thường lệ, Chư Tôn Đức giáo phẩm có Hòa Thượng Thích Viên Thành, HT Thích Trí Lãng, HT Thích Ân Đức (người Mỹ), HT Thích Viên Lý, Thượng Tọa MonGala (người Tích Lan), Thượng Tọa Thích Viên Huy, Đại Đức Thích Huệ Hải (người Mỹ), ĐĐ WinSang (người Thái Lan), ĐĐ Thích Viên Chánh, ĐĐ Thích Ẩn Minh. Phần Nhân Sĩ và Phật Tử có Ông bà Chánh Án Nguyễn Trọng Nho, Giáo Sư Vân Bằng, Ông Bà Chánh Án Cherri Phạm +Luật Sư Andrew Đỗ, Phó Thị Trưởng Diệp Miên Trường, Nghị viên Tạ Đức Trí Thành phố Westminster, Ông Bà Bình Luận Gia Lý Đại Nguyên, Ông Bà Giáo Sư Lưu Trung Khảo, Giáo Sư Lê Hồng, Quý vị Cựu Đại Tá Lê Khắc Lý, Lê Bá Khiếu, Phạm Bá Hoa. Ông Bà Bác Sĩ Phạm hồng Sơn, ĐH Nguyên Hanh cựu Phó tỉnh trưởng tỉnh Thừa Thiên, Nhiếp ảnh gia Hàn Quốc Dân, Xướng ngôn viên Minh Phượng Đài Radio Bolsa, Bác Sĩ …và nhiều nhân sĩ chúng tôi không kịp biết danh tánh. Các tổ chức Phật Tử có Đại diện Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng, Đại diện Ban Hướng dẫn GĐPT Trung Ương, Đoàn Phật Tử An Lạc Phụng Sự, Đoàn Thanh niên Phật Tử, Đoàn Cựu Huynh Trưởng Miền Vạn Hạnh, Gia Đình Phật Tử Điều Ngự, Phật Tử Chùa Diệu Pháp và đông đảo Phật Tử Chùa Điều Ngự.
   

  Sau nghi thứ'c Niệm Phật cầu gia hộ, TT Thích Viên Huy đã trình bày về Giáo chỉ Tấn phong cũng như vài nét sơ lược về hành trạng của quý Ngài, tất cả mọi người đã chú ý lóng nghe và rất cảm kích khi được biết những công hạnh cũng như đức độ của quý Ngài, bất cứ hoàn cảnh nào cũng tinh tấn tu tập, không ngừng việc mở khóa giảng kinh tu học cho tín đồ, toàn tâm dốc chí cho Gíao hội, cho Quốc gia cho dân tộc và đạo pháp, luôn mở rộng từ tâm, lấy từ bi và trí tuệ làm đầu theo phương châm "đạo pháp cần ta có, Phật sự thành ta đi, chẳng ngại gian lao, chẳng từ khó nhọc". Tiếp đến là lời chúc mừng cuả Hòa Thượng Thích Viên Thành, HT Thích Trí Lãng, quý Nhân si~ Phật giáo, đa.i diện Đa.o Tràng chùa Điều Ngự, các tổ chức Phật tử, tất cả đều có lời chúc mừng đến Hòa Thượng Thích Viên Lý và Hòa Thượng Thích Ân Đức, cùng tỏ bày lòng ngưỡng mộ qúy mến lên quý Ngài, dâng tặng quà lưu niệm và nguyện sẽ cùng chung vai gánh vác với Thầy.
   

  Sau đó là Pháp từ của nhị vị tân Hòa Thượng đã diễn tả sự bất ngờ với sự có mặt đông đủ của tất cả như hôm nay, các Ngài rất cảm động tấm thịnh tình của quý vị Dân cử, quý vị Chánh án, quý vị Giáo sư, quý vị Nhân sĩ Phật giáo, quý Đoàn thể Phật tử đã dành cho quý Ngài sự thương tưởng ưu ái vô ngần như vậy và cảm ơn tất cả đã đến tham dự cũng như đã có lời chúc mừng gởi đến quý Ngài tiếp đến quý Phật tử mời tất cả cùng tham gia cắt bánh bắt đầu cho tiệc tràthân mật.
   

  Buổi tiệc trà chung vui đầy tình đạo vị đã kết thúc vào lúc 10:30 PM sau khi niềm vui chung đã san sẽ và ôm ấp ra về trong lòng mọi người một sự đẹp đẽ thân thương kính mến và nhất là như một tâm gương cao cả, một bóng cây rợp mát đem lại an lạc hạnh phúc cho nhân quần.
   

  Kỷ vật lưu niệm có những câu chúc như :
   
  - Thạch trụ tòng lâm
   
  - Siêu xuất trí bi bồi Phật chủng –
   
  Tâm dung thắng huệ lợi quần sanh
   
  Và rất nhiều... nữa.
   

  Sau đây là một số hình ảnh :
   

   
   
   
   
  Attachment 1
   
   
   
   
   
   
   
   
  (1) Quang cảnh buổi Tiệc Trà chiều 19/7/2011 tại Chùa Điều Ngự
   

   
   
   
   
   
  Attachment 2
   
   
   
   
   
   
   
   
  (2) HT Thích Viên Lý (trái, chấp tay, dưới hình HT Quảng Độ) cùng hàng Giáo Phẩm trong Lễ Khai Mạc (niệm Phật cầu gia hộ)
   

   
   
   
   
   
  Attachment 3
   

   
   
   
   
   
   
  (3) Hàng ghế trước của hàng Giáo Phẩm: các vị tân Hòa Thượng Thích Ân Đức (người Mỹ, vị trí số 2 từ bên phải qua) và Thích Viên Lý ngồi trên bàn này.
   

   
   
   
   
  Attchment 4
   
   
   
   
   
   
  (4) Tân Hòa Thượng Thích ÂÂn Đức (người Mỹ, Giảng Sư VP II) đang phát biểu.
   

   
   
   
   
   
  Att 5
   
   
   
   
   
   
   
   
  (5) Hàng Giáo Phẩm phát biểu (HT Viên Thành)
   

   
   
   
   
  Att 6
   

   
   
   
   
   
  (6) Các giới tham dự và Phật tử đứng lên phát biểu
   

   
   
   
   
   
  Att 7
   

   
   
   
   
   
   
  (7) Gia Đình Phật Tử hát mừng chư tôn đức được tấn phong Hòa Thượng và hàng Giáo Phẩm, đạo hữu, Phật tử dự tiệc
   
   
   
   
   
  VIQR
   
   
   
  TIN TU+'C & HI`NH A?NH VE^` BUO^?I TIE^.C CHU'C MU+`NG HAI NGA`I THI'CH VIE^N LY' & THI'CH A^N DDU+'C DDU+O+.C TA^'N PHONG HO`A THU+O+.NG
   
  (VO+'I PHA^`N GO'P Y' CU?A DIE^~N DDA`N QUO^'C TE^' CU?A CA'C PHONG TRA`O DA^N CHU? VN)
   

  Go'p y' cu?a Die^~n DDa`n Quo^'c Te^' Cu?a Ca'c Phong Tra`o Da^n Chu? VN & Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000:
   

  Gia'o Ho^.i Pha^.t Gia'o VN Tho^'ng Nha^'t sau nga`y vie^n ti.ch cu?a DDu+'c Co^' DDe^. Tu+' Ta(ng Tho^'ng Thi'ch Huye^`n Quang dde^'n nay co' ma^'y die^~n tie^'n dda'ng ke^? ve^` nha^n su+. , sau dda^y:
   

  1) Die^~n tie^'n thu+' nha^'t la` DDa.i La~o Ho`a Thu+o+.ng THI'CH QUA?NG DDO^. le^n thay DDu+'c Co^' Ta(ng Tho^'ng THI'CH HUYE^`N QUANG trong phu+o+ng vi. Xu+? Ly' Thu+o+`ng Vu. Vie^.n Ta(ng Tho^'ng kie^m Vie^.n Tru+o+?ng Vie^.n Ho'a DDa.o;
   

  2) Die^~n tie^'n thu+' hai la` vie^.c tha`nh la^.p ca'c Gia'o Ho^.i va` Ban DDa.i Die^.n ta.i ca'c cha^u lu.c sau khi Va(n Pho`ng II - Vie^.n Ho'a DDa.o va` Gia'o Ho^.i PGVNTN Ha?i Ngoa.i Hoa Ky` dda~ ddu+o+.c cu?ng co^' [sau bie^'n co^' VE^` NGUO^`N, tu+'c bie^'n co^' mo^.t so^' Gia'o Pha^?m va` Ta(ng si~ ha?i ngoa.i nguye^n tru+.c thuo^.c GHPGVNTN BA'N LINH HO^`N CHO QU?Y, ti'nh dda?o cha'nh xo'a so^? Va(n Pho`ng II - VHDD va` ddem Gia'o Ho^.i no^.p ma.ng cho QUO^'C DOANH CO^.NG SA?N, tie^'p theo su+. dda^`u ha`ng va` ho+.p ta'c vo+'i CS cu?a THI'CH TUE^. SY~ va` LE^ MA.NH THA'T (tru+o+'c kia khi ddi tu la` THI'CH TRI' SIE^U)]\. Sau khi Va(n Pho`ng II ddu+o+.c cu?ng co^' thi` Gia'o Ho^.i PGVNTN-VP II VHDD ta.i Canada ra ddo+`i, do Ho`a Thu+o+.ng THI'CH THIE^.N TA^M la`m Chu? Ti.ch Ho^.i DDo^`ng DDie^`u Ha`nh; va` sau ddo' nu+~a thi` Ban DDa.i Die^.n ta.i U'c do Ho`a Thu+o+.ng THI'CH PHU+O+'C NHO+N (mo+'i ddu+o+.c ta^'n phong) ra ddo+`i\. Lu~ QUO^'C DOANH HA?I NGOA.I va` QUO^'C NO^.I la` dda'm su+ BA'N LINH HO^`N CHO QU?Y, hoa.t ddo^.ng theo su+. chi? dda.o cu?a CS chi? mong la` sau khi ca'c vi. THI'CH HUYE^`N QUANG, THI'CH QUA?NG DDO^., THI'CH HO^. GIA'C vie^n ti.ch la` Gia'o Ho^.i PGVNTN Truye^`n Tho^'ng (tu+'c la` he^. tho^'ng ddang ddu+o+.c la~nh dda.o bo+?i DDa.i La~o Ho`a Thu+o+.ng THI'CH QUA?NG DDO^. hie^.n nay o+? Quo^'c No^.i va` Ha?i Ngoa.i) se~ tie^u tu`ng vi` kho^ng co`n ai co' ddu? uy ti'n ddu+'ng le^n la~nh dda.o Gia'o Ho^.i sau ba vi. na`y; va` ta^'t nhie^n ddo' se~ la` lu'c chu'ng se~ la`m mo.i ca'ch dda'nh sa^.p tie^.m GHPGVNTN Quo^'c No^.i va` Ha?i Ngoa.i va` SA'P NHA^.P GIA'O HO^.I THO^'NG NHA^'T VA`O PHA^.T GIA'O QUO^'C DOANH\. DDo' se~ la` lu'c kho^ng co`n PHA^.ÏT GIA'O THO^'NG NHA^'T, THO^'NG NHIE^'T gi` nu+~a, chi? co`n PHA^.T GIA'O CO^.NG SA?N, nghia~ la` CO^.NG SA?N\. Cha^'m he^'t!
   
  Nhu+ng su+. ddo+`i kho^ng ddo+n gia?n nhu+ ca'c CON QU?Y BA'N LINH HO^`N CHO CS va` DDA?NG CS ti'nh toa'n!
   
  * Thu+' nha^'t, ca'c CHIE^'N SI~ QUYE^'T TU+? VO+'I CS, nga`y dde^m u?ng ho^. Gia'o Ho^.i Cha^n Truye^`n (la~nh dda.o bo+?i DDa.i La~o Ho`a Thu+o+.ng THI'CH QUA?NG DDO)Ä, se~ kho^ng tha cho dda'm CUO^`NG DDO^` PHA?N DDA.O, BA'N LINH HO^`N CHO QU?Y, va` mo^~i mo^.t ha`nh ddo^.ng cu?a chu'ng la` ca'c nha` a'i quo^'c dde^`u theo sa't, va` se~ gia'ng cho chu'ng nhu+~ng ddo`n chi' tu+?, chu+' kho^ng bao gio+` dde^? chu'ng tu+. tung tu+. ta'c muo^'n la`m ca'i gi` tie^u die^.t Gia'o Ho^.i Me. dde^? no^.p ma.ng cho CS thi` la`m\. Gia? su+? ma` chu'ng co' tie^u die^.t Gia'o Ho^.i Truye^`n Tho^'ng cha(ng nu+~a, thi` ca'c nha` a'i quo^'c VN va` ca'c dda.o hu+~u Pha^.t Tu+? cha^n chi'nh cu~ng la^.p ra Gia'o Ho^.i mo+'i dde^? cho^'ng la.i dda'm ba'n mi`nh cho qu?y, chu+' kho^ng bao gio+` cho chu'ng co+ ho^.i dde^? hoa`n tha`nh y' nguye^.n THA`NH LA^.P PHA^.ÏT GIA'O CS tre^n toa`n Quo^'c No^.i, Ha?i Ngoa.i\. DDo^'i vo+'i ca'c nha` a'i quo^'c VN va` Pha^.t Tu+? cha^n chi'nh, dda'm Ta(ng Si~ va` Pha^.t Tu+? ba'n mi`nh cho qu?y chi? la` mo^.t loa.i nga. qu?y su'c sinh, cha('c cha('n se~ xuo^'ng ddi.a ngu.c A Ty`; kho^ng khi na`o chu'ng to^i tie^'p tay cho dda'm na`y va` DDa?ng CSVN ha~m ha.i Gia'o Ho^.i Cha^n Truye^`n cu?a Da^n To^.c la` Gia'o Ho^.i ddang ddu+o+.c la~nh dda.o bo+?i DDLHT THI'CH QUA?NG DDO^.\.
   
  * Thu+' hai, chu'ng tu+o+?ng sau cu' dda?o cha'nh VP II - VHDD thi` GHPGVNTN Ha?i Ngoa.i se~ kho^ng co`n nha^n su+. dde^? ddie^`u ha`nh nu+~a, va` tru+o+'c sau gi` cu~ng su.p ddo^?\. Nhu+ng chu'ng kho^ng ngo+` la` ha`ng Pha^.t Tu+? cha^n chi'nh va` ca'c nha` a'i quo^'c VN luo^n luo^n theo do~i, u?ng ho^., va` tie^'p tay Gia'o Ho^.i trong mo.i no^~ lu+.c cu?ng co^' va` pha't trie^?n nha^n su+.; va` sau khi VP II - VHDD dda~ chi?nh bi. nha^n su+. cu?a mi`nh, thi` GHPGVNTN Canada - VP II-VHDD (ddu+'ng dda^`u bo+?i HT THI'CH THIE^.N TA^M) cu~ng nhu+ Ban DDa.i Die^.n U'c Cha^u (ddie^`u ha`nh bo+?i HT THI'CH PHU+O+'C NHO+N) ra ddo+`i\. Mo^.t he^. tho^'ng dda`o ta.o nha^n su+. mo^.t ca'ch ca(n ba?n, nhu+ Chu+o+ng Tri`nh DDa.i Ho.c He` Pha^.t Gia'o (Ta^n Ho`a Thu+o+.ng THI'CH A^N DDU+'C - Gia?ng Su+ VP II - VHDD ngu+o+`i My~ ddu+o+.c ta^'n phong Ho`a Thu+o+.ng ky` na`y), va` he^. tho^'ng chu`a vie^.n mo+'i ddu+o+.c tha`nh la^.p dde^? hoa(`ng pha'p (nhu+ Chu`a DDie^`u Ngu+. tu+'c tru. so+? GHPGVNTN Ha?i Ngo.ai Hoa Ky` ngay thu? ddo^ ngu+o+`i Vie^.t ti. na.n o+? Qua^.n Cam mo+'i ddu+o+.c xa^y du+.ng ga^`n dda^y; va` ca'c kho'a tu, kho'a hua^'n luye^.n cu?a To^?ng Vu. Hoa(`ng Pha'p va` ca'c pha^`n ha`nh kha'c ta.i Denver - Colorado, ta.i Houston - Texas v.v\. cu~ng ddu+o+.c khai gia?ng)\.
   

  3) Die^~n tie^'n thu+' ba hay la` bie^'n co^' lo+'n mo+'i nha^'t ve^` NHA^N SU+. cu?a GHPGVNTN la` Gia'o chi? so^' 13, nga`y 30.6.2011 cu?a DDLHT THI'CH QUA?NG DDO^. Xu+? Ly' Thu+o+`ng Vu. Vie^.n Ta(ng Tho^'ng ta^'n phong Gia'o pha^?m Ho`a thu+o+.ng cho ba Thu+o+.ng to.a Thi'ch Phu+o+'c Nho+n, Thi'ch Vie^n Ly' va` Thi'ch A^n DDu+'c ta.i ha?i ngoa.i\. DDa^y la` bie^'n co^' lo+'n vi` sao\? Tru+o+'c nay trong ha`ng Gia'o Pha^?m , Pha^.t tu+? thu+o+`ng chi? tha^'y ca'c vi. le^n Ho`a Thu+o+.ng nhu+ mo^.t ke^'t qua? cu?a hie^.n tu+o+.ng "so^'ng la^u le^n la~o la`ng", i't ai tha^'y xua^'t hie^.n ca'c ha`ng tu si~ le^n ngo^i Ho`a Thu+o+.ng ma` chu+ to^n ddu+'c va` Pha^.t Tu+? dde^`u vui mu+`ng cho tu+o+ng lai Pha^.t Gia'o, vi` ca'c vi. mo+'i ddu+o+.c ta^'n phong la` tie^u bie^?u cu?a BI, TRI', DU~NG cu?a Pha^.t Gia'o hie^.n ta.i, nghia~ la`: (1) KHO^NG DDA^`U HA`NG VA` CO^.NG TA'C VO+'I BO.N QU?Y (la` bo.n nga. qu?y su'c sinh QUO^'C DOANH HA?I NGOA.I dda^`u ha`ng CS lu'c nhu'c o+? U'c, o+? Canada, o+? A^u Cha^u, o+? My~\. Ho`a Thu+o+.ng THI'CH PHU+O+'C NHO+N dda~ la`m ra.ng danh Pha^.t gia'o, trong the^' kho' kha(n o+? U'c, va^~n dda^'u tranh vo+?i ca'c con qu?y va` trung tha`nh vo+'i Gia'o Ho^.i Me. la~nh dda.o bo+?i DDLHT THI'CH QUA?NG DDO^. o+? que^ nha`ø\. DDie^`u na`y ra^'t kho' vi` chu'ng ta^'n co^ng du+~ do^.i, la`m nhie^`u ngu+o+`i tru+o+'c dda^y trong he^. tho^'ng GHPGVNTN pha?i nghie^ng nga~ va` nha^.p ba^`y vo+'i chu'ng\. Vi` chu'ng la` qu?y ne^n chu'ng co' nhie^`u "phe'p", ra^'t nguy hie^?m, ma` hai ca'i phe'p nguy hie^?m nha^'t la` GA'I va` TIE^`N! Kho^ng theo chu'ng thi` chu'ng bao va^y va` co^ la^.p, cu~ng nhu+ du`ng mo.i ca'ch dde^? ddo^'i tu+o+.ng sa nga~ va` sa^.p ba^~y\. Ta(ng si~ kho^ng pha?i la` DDu+'c Pha^.t ne^n nhie^`u vi. (chu+a no'i ca'c tha`nh vie^n Gia DDi`nh Pha^.t Tu+?) kho^ng ddu? ha.nh TINH TA^'N va` BI, TRI', DU~NG dda~ pha?i bo? cuo^.c tru+o+'c ba^`y nga. qu?y lo^i cuo^'n! Nhu+ng Ho`a Thu+o+.ng THI'CH PHU+O+'C NHO+N dda~ giu+~ ddu+o+.c mi`nh va` cho^'ng cho.i hu+~u hie^.u vo+'i ba^`y qu?y du+~ ta.i U'c Cha^u, ddo^`ng tho+`i tha`nh la^.p Ban DDa.i Die^.n ta.i U'c, kho^ng dde^? cho bo.n qu?y mo^.t mi`nh mo^.t cho+.\. Ta^n Ho`a Thu+o+.ng THI'CH PHU+O+'C NHO+N tha^.t la` xu+'ng dda'ng vo+'i chu+~ DU~NG\. (2) Tru+o+'c nay, trong ha`ng Gia'o Pha^?m Pha^.t Gia'o ngu+o+`i ta i't tha^'y xua^'t hie^.n ca'c ba^.c cao tha^m ve^` kie^'n thu+'c, ho.c thua^.t va` ddie^`u ha`nh trong ha`ng ngu~ la~nh dda.o \. Gia'o Chi? so^' 13 nga`y 30-6-2011 dda~ thay ddo^?i hoa`n toa`n nha^.n ddi.nh na`y: vo+'i hai ho.c gia? ha`ng dda^`u va` nha` ddie^`u ha`nh sie^u tuye^.t Tie^'n Si~ THI'CH VIE^N LY' va` THI'CH A^N DDU+'C (ngu+o+`i My~, Gia?ng Su+ VP II - VHDD) ddu+o+.c ta^'n phong Ho`a Thu+o+.ng ky` na`y; nha^n su+. o+? ha`ng la~nh dda.o, ddie^`u ha`nh, va` hua^'n luye^.n cao nha^'t cu?a GHPGVNTN Ha?i ngoa.i ddu+o+.c na^ng le^n mo^.t ba^.c mo+'i, chua^?n bi. cho co^ng cuo^.c dda`o ta.o dda.i tra` mo^.t the^' he^. ta(ng si~ va` Pha^.t tu+? pha^?m cha^'t va` tri`nh ddo^. cao, kho^ng de^~ gi` dde^? bo.n QUO^'C DOANH HA?I NGOA.I BA'N MI`NH CHO QU?Y tro^ng cho+` va`o su+. su.p ddo^? cu?a Va(n Pho`ng II - VHDD do thie^'u nha^n su+. va` pha^?m cha^'t nha^n su+. du+o+'i mu+'c\. (3) Trong nu+o+'c, chu'ng chi? mong cho DDLHT THI'CH QUA?NG DDO^. dde^'n tuo^?i tra(m na(m la` GHPGVNTN Truye^`n Tho^'ng ro^`i ddo+`i! Nhu+ng cu~ng kho^ng ddo+n gia?n dda^u, vi` ha`ng Gia'o Pha^?m co' pha^?m cha^'t cao nhu+ Thu+o+.ng To.a THI'CH VIE^N DDI.NH (Pho' Vie^.n Tru+o+?ng VHDD, Chu`a Gia'c Hoa, SG), TT THI'CH THA'I HO`A (Thu+`a Thie^n, Hue^') v.v\. ddang tu+` tu+` no^?i ba^.t le^n dde^? dda?m nhie^.m vai tro` la~nh dda.o GHPGVNTN sau na`y\. He^. tho^'ng ke^'t no^'i Quo^'c No^.i - Ha?i Ngoa.i vo+'i ha`ng Gia'o Pha^?m cu?a Gia'o Ho^.i Quo^'c No^.i - Ha?i Ngoa.i chia dde^`u ra va` hoa.t ddo^.ng chung vo+'i nhau, khie^'n cho ba.o quye^`n CS kho^ng de^~ gi` tie^u die^.t GHPGVNTN mo^.t khi Gia'o Ho^.i ha?i ngoa.i va^~n co`n ddo'\. Cho ne^n chu'ng ti`m mo.i ca'ch dde^? tie^u die^.t Va(n Pho`ng II - VHDD ha^`u xo'a so^? Gia'o Ho^.i Tho^'ng Nha^'t va` sa'p nha^.p va`o QUO^'C DOANH mo^.t khi Va(n Pho`ng II kho^ng co`n nu+~a, lu'c ddo', chu'ng se~ dda'nh u'p Gia'o Ho^.i Quo^'c No^.i\. Chu+' mo^.t khi va^~n co`n to^`n ta.i Va(n Pho`ng II, thi` GHPGVNTN va^~n to^`n ta.i du` chu'ng co' dda'nh u'p Gia'o Ho^.i Quo^'c No^.i cha(ng nu+~a\. Nhu+ng con ddu+o+`ng na`y cu?a chu'ng ba^y gio+` dda~ cu.t ro^`i, vi` Va(n Pho`ng II hie^.n gio+` dda~ cu?ng co^' va` ta(ng tie^'n bo^.i pha^`n, va` ngu+o+`i ta dda~ dde^` pho`ng bo.n BA'N LINH HO^`N CHO QU?Y ro^`i, ne^n kho^ng de^~ gi` cho chu'ng gio+? tro` mo^.t la^`n thu+' hai dda^u! CS se~ pha?i bi. TIE^U DIE^.T tru+o+'c thu+.c tra.ng BA'N NU+O+'C va` NO^.I U+'NG cho Ta`u\. Toa`n da^n se~ ddu+'ng le^n DU+'T DDIE^?M bo.n chu'ng dde^? cu+'u la^'y giang so+n ddang lo.t va`o vo`ng Ba('c Thuo^.c\. Xin ddo.c the^m ba`i "TIE^U DIE^.T CS & DDA'M THA'I THU' BA('C KINH LA` ME^.NH LE^.NH CU?A DA^N TO^.C!" cu?a cu`ng ta'c gia? trong so^' ba'o ky` na`y, dde^? tha^'y con ddu+o+`ng BA'N NU+O+'C HA.I DA^N cu?a DDa?ng CSVN va` ba^`y QUO^'C DOANH HA?I NGOA.I cu~ng nhu+ QUO^'C NO^.I se~ kho^ng ddu+o+.c toa`n da^n tha thu+'!\. Toa`n da^n se~ ddu+'ng le^n tie^u die^.t bo.n chu'ng!
   

  Xin chu'c mu+`ng ba vi. ta^n Ho`a Thu+o+.ng: THI'CH PHU+O+'C NHO+N, THI'CH VIE^N LY', THI'CH A^N DDU+'C va` chu'c mu+`ng PHA^.T GIA'O VIE^.T NAM tie^'n bu+o+'c va`o mo^.t tho+`i ky` mo+'i: PHU.C HU+NG PHA^.T GIA'O va` DA^N TO^.C!
   

  Ba^`y nga. qu?y QUO^'C DOANH HA?I NGOA.I & QUO^'C NO^.I va` dda'm THA'I THU' BA('C KINH NO^.I U+'NG CHO TA`U nha^'t ddi.nh se~ bi. toa`n da^n tru+` khu+?û!
   

  Ha?i Ngoa.i nga`y 22 tha'ng 7 na(m 2011
   
  T/M Die^~n DDa`n Quo^'c Te^' Cu?a Ca'c Phong Tra`o Da^n Chu? VN & Phong Tra`o Hie^'n Chu+o+ng 2000
   

   
   

   
   
  TS NGUYE^~N BA' LONG
   
  To^?ng DDa.i Die^.n kie^m Pha't Ngo^n Vie^n
   
  * * *
   

  Westmimsster/Thanh Tru'c/Cho+n Die^.u + Hi`nh a?nh :TNCV: Ngay sau khi Chu+ To^n DDu+'c nha^.n ddu+o+.c ta^'n phong nha^n mu`a An cu+ va` DDa.i Gio+'i DDa`n Tho^'ng Nha^'t na(m nay ta.i Chu`a Die^.u Pha'p (xin xem Gia'o chi? ta^'n phong no+i trang 22 An La.c so^' 08) Pha^.t tu+? va` DDa.o tra`ng Chu`a DDie^`u Ngu+. dda~ cu`ng nhau du+. ti'nh vie^.c to^? chu+'c mo^.t buo^?i tie^.c tra` dde^? chu'c mu+`ng Thu+o+.ng To.a THI'CH VIE^N LY' vu+`a ddu+o+.c ta^'n phong HO`A THU+O+.NG, Nga`i la` vi. Tha^`y kho^ng nhu+~ng ddu+o+.c Pha^.t Tu+? DDa.o Tra`ng ngu+o+~ng phu.c va` ki'nh me^'n ma` ca? ngu+o+`i tri' si~ Pha^.t gia'o va` xa~ ho^.i ne^~ tro.ng\. Nhu+ng khi chu'ng to^i ngo? lo+`i xin thu+.c hie^.n buo^?i chu'c mu+`ng thi` Tha^`y tu+` cho^'i; Vi` theo Tha^`y thi` trong khi Gia'o Ho^.i cu~ng nhu+ DDa^'t Nu+o+'c ddang pha?i ddu+o+ng dda^`u vo+'i vo^ va`n kho' kha(n, ngu+o+`i da^n o+? que^ nha` ddang chi.u mo.i a'p bu+'c kho^'n kho^?; vo+'i Tha^`y vie^.c ddu+o+.c DDa.i La~oHo`a Thu+o+.ng THI'CH QUA?NG DDO^. Xu+? Ly' Vie^.n Ta(ng Tho^'ng kie^m Vie^.n Tru+o+?ng Vie^.n Ho'a DDa.o ban Gia'o chi? ta^'n phong Ho`a Thu+o+.ng cho quy' Nga`i va` Tha^`y, thi` dda^y la` mo^.t nie^`m vui vo^ cu`ng to lo+'n cho cho Pha^.t tu+? cu~ng nhu+ Chu+ Ta(ng\.
   

  Vo+'i co^ng ha.nh vi. tha, luo^n lo la('ng cho su+. to^`n vong cu?a da^n to^.c va` dda.o pha'p, Tu+` khi bu+o+'c cha^n va`o Chu`a khi vu+a` tro`n 6 tuo^?i cho dde^'n ba^y gio+` ta^m kho^ng bao gio+` ro+`i Pha^.t ha.nh, kho^ng bao gio+` bo? chu'ng sanh, la^'y vie^.c hoa(`ng pha'p la` vie^.c nha`, vie^.c lo+.i sanh la` su+. nghie^.p, trong nhie^`u tha^.p nie^n qua ha(`ng tra(m dda^`u sa'ch dda~ ddu+o+.c di.ch thua^.t xua^'t ba?n va` Nga`i dda~ co^.ïng ta'c va` Chu? nhie^.m nhie^`u to+` ba'o nhu+ Cha^n Nguye^n, DDie^`u Ngu+.\... kho^ng rie^ng Pha^.t ho.c, the^' ho.c Nga`i cu~ng dda~ kho^ng bo? qua va(n ba(`ng cao nha^'t la` Tie^'n si~\. DDa(.c bie^.t ho+n nu+~a la` 36 na(m qua dda^y la` la^`n dda^`u tie^n Ho^.i DDo^`ng Lu+o+~ng Vie^.n co' Gia'o Chi? Ta^'n Phong da`nh cho Chu+ To^n DDu+'c o+? Ha?i Ngoa.i\. Tuy nhie^n theo Tha^`y cho bie^'t thi` Tha^`y ca?m nha^.n ddu+o+.c a^n ddu+'c cu?a chu+ to^n gi'ao pha^?m dda~ nghi~ tu+o+?ng va` Ta^'n phong, nhu+ng dda^y kho^ng pha?i la` nie^`m vui ma` la` tro.ng tra'ch the^m cho quy' Tha^`y, ca`ng pha?i no^~ lu+.c; vi` bo+?i da^n to^.c co`n ddang la^`m than, Quo^'c gia ddang bi. nga^'m nghe' bo+?i ngo.ai bang, Gia'o ho^.i co`n chu+a ddu+o+.c phu.c hoa.t, su+. giam ca^`m va^~n chu+a cha^'m du+'t vo+'i nhu+~ng ngu+o+`i co' lo`ng cho tu+. do da^n chu? cho dda nguye^n\. Nhu+ng vo+'i lo`ng nha^n a'i va` bao dung, vo+'i lo`ng thie^'t tha cu?a ha`ng Pha^.t Tu+? mo.i gio+''i ne^n Tha^`y cu~ng ddo^`ng thua^.n cho chu'ng to^i to^? chu+'c nhu+ng kho^ng que^n ca(n da(.n la` chi? ne^n thu+.c hie^.n ddo+n gia?n nhu+ng trong khung ca?nh tha^m ti`nh vo+' mo^.t tho+`i gian thua^.n tie^.n va` nga('n go.n tho^i\.
   

  Do va^.y nha^n tie^.n sau kho'a le^~ tho. tri` kinh DDa.i Ba't Nie^'t Ba`n chu'ng to^i dda~ ma.o muo^.i mo+`i quy' Nga`i tham du+. buo^?i chu'c mu+`ng cu?a Pha^.t tu+? co' nhie^`u ti`nh ca?m quy' me^'n Tha^`y, dde^? cu`ng chia xe~ vo^u`i Tha^`y trong mo.i hoa`n ca?nh vui buo^`n\.
   

  DDu'ng 7:45 PM thu+' Ba 19/7/2011 sau khoa' le^~ thu+o+`ng le^., Chu+ To^n DDu+'c gia'o pha^?m co' Ho`a Thu+o+.ng Thi'ch Vie^n Tha`nh, HT Thi'ch Tri' La~ng, HT Thi'ch A^n DDu+'c (ngu+o+`i My~), HT Thi'ch Vie^n Ly', Thu+o+.ng To.a MonGala (ngu+o+`i Ti'ch Lan), Thu+o+.ng To.a Thi'ch Vie^n Huy, DDa.i DDu+'c Thi'ch Hue^. Ha?i (ngu+o+`i My~), DDDD WinSang (ngu+o+`i Tha'i Lan), DDDD Thi'ch Vie^n Cha'nh, DDDD Thi'ch A^?n Minh\. Pha^`n Nha^n Si~ va` Pha^.t Tu+? co' O^ng ba` Cha'nh A'n Nguye^~n Tro.ng Nho, Gia'o Su+ Va^n Ba(`ng, O^ng Ba` Cha'nh A'n Cherri Pha.m +Lua^.t Su+ Andrew DDo^~, Pho' Thi. Tru+o+?ng Die^.p Mie^n Tru+o+`ng, Nghi. vie^n Ta. DDu+'c Tri' Tha`nh pho^' Westminster, O^ng Ba` Bi`nh Lua^.n Gia Ly' DDa.i Nguye^n, O^ng Ba` Gia'o Su+ Lu+u Trung Kha?o, Gia'o Su+ Le^ Ho^`ng, Quy' vi. Cu+.u DDa.i Ta' Le^ Kha('c Ly', Le^ Ba' Khie^'u, Pha.m Ba' Hoa\. O^ng Ba` Ba'c Si~ Pha.m ho^`ng So+n, DDH Nguye^n Hanh cu+.u Pho' ti?nh tru+o+?ng ti?nh Thu+`a Thie^n, Nhie^'p a?nh gia Ha`n Quo^'c Da^n, Xu+o+'ng ngo^n vie^n Minh Phu+o+.ng DDa`i Radio Bolsa, Ba'c Si~ …va` nhie^`u nha^n si~ chu'ng to^i kho^ng ki.p bie^'t danh ta'nh\. Ca'c to^? chu+'c Pha^.t Tu+? co' DDa.i die^.n Lie^n DDoa`n Cu+.u Huynh Tru+o+?ng, DDa.i die^.n Ban Hu+o+'ng da^~n GDDPT Trung U+o+ng, DDoa`n Pha^.t Tu+? An La.c Phu.ng Su+., DDoa`n Thanh nie^n Pha^.t Tu+?, DDoa`n Cu+.u Huynh Tru+o+?ng Mie^`n Va.n Ha.nh, Gia DDi`nh Pha^.t Tu+? DDie^`u Ngu+., Pha^.t Tu+? Chu`a Die^.u Pha'p va` ddo^ng dda?o Pha^.t Tu+? Chu`a DDie^`u Ngu+.\.
   

  Sau nghi thu+''c Nie^.m Pha^.t ca^`u gia ho^., TT Thi'ch Vie^n Huy dda~ tri`nh ba`y ve^` Gia'o chi? Ta^'n phong cu~ng nhu+ va`i ne't so+ lu+o+.c ve^` ha`nh tra.ng cu?a quy' Nga`i, ta^'t ca? mo.i ngu+o+`i dda~ chu' y' lo'ng nghe va` ra^'t ca?m ki'ch khi ddu+o+.c bie^'t nhu+~ng co^ng ha.nh cu~ng nhu+ ddu+'c ddo^. cu?a quy' Nga`i, ba^'t cu+' hoa`n ca?nh na`o cu~ng tinh ta^'n tu ta^.p, kho^ng ngu+`ng vie^.c mo+? kho'a gia?ng kinh tu ho.c cho ti'n ddo^`, toa`n ta^m do^'c chi' cho Gi'ao ho^.i, cho Quo^'c gia cho da^n to^.c va` dda.o pha'p, luo^n mo+? ro^.ng tu+` ta^m, la^'y tu+` bi va` tri' tue^. la`m dda^`u theo phu+o+ng cha^m "dda.o pha'p ca^`n ta co', Pha^.t su+. tha`nh ta ddi, cha(?ng nga.i gian lao, cha(?ng tu+` kho' nho.c"\. Tie^'p dde^'n la` lo+`i chu'c mu+`ng cua? Ho`a Thu+o+.ng Thi'ch Vie^n Tha`nh, HT Thi'ch Tri' La~ng, quy' Nha^n si~ Pha^.t gia'o, dda.i die^.n DDa.o Tra`ng chu`a DDie^`u Ngu+., ca'c to^? chu+'c Pha^.t tu+?, ta^'t ca? dde^`u co' lo+`i chu'c mu+`ng dde^'n Ho`a Thu+o+.ng Thi'ch Vie^n Ly' va` Ho`a Thu+o+.ng Thi'ch A^n DDu+'c, cu`ng to? ba`y lo`ng ngu+o+~ng mo^. qu'y me^'n le^n quy' Nga`i, da^ng ta(.ng qua` lu+u nie^.m va` nguye^.n se~ cu`ng chung vai ga'nh va'c vo+'i Tha^`y\.
   

  Sau ddo' la` Pha'p tu+` cu?a nhi. vi. ta^n Ho`a Thu+o+.ng dda~ die^~n ta? su+. ba^'t ngo+` vo+'i su+. co' ma(.t ddo^ng ddu? cu?a ta^'t ca? nhu+ ho^m nay, ca'c Nga`i ra^'t ca?m ddo^.ng ta^'m thi.nh ti`nh cu?a quy' vi. Da^n cu+?, quy' vi. Cha'nh a'n, quy' vi. Gia'o su+, quy' vi. Nha^n si~ Pha^.t gia'o, quy' DDoa`n the^? Pha^.t tu+? dda~ da`nh cho quy' Nga`i su+. thu+o+ng tu+o+?ng u+u a'i vo^ nga^`n nhu+ va^.y va` ca?m o+n ta^'t ca? dda~ dde^'n tham du+. cu~ng nhu+ dda~ co' lo+`i chu'c mu+`ng go+?i dde^'n quy' Nga`i tie^'p dde^'n quy' Pha^.t tu+? mo+`i ta^'t ca? cu`ng tham gia ca('t ba'nh ba('t dda^`u cho tie^.c tra`tha^n ma^.t\.
   

  Buo^?i tie^.c tra` chung vui dda^`y ti`nh dda.o vi. dda~ ke^'t thu'c va`o lu'c 10:30 PM sau khi nie^`m vui chung dda~ san se~ va` o^m a^'p ra ve^` trong lo`ng mo.i ngu+o+`i mo^.t su+. dde.p dde~ tha^n thu+o+ng ki'nh me^'n va` nha^'t la` nhu+ mo^.t ta^m gu+o+ng cao ca?, mo^.t bo'ng ca^y ro+.p ma't ddem la.i an la.c ha.nh phu'c cho nha^n qua^`n\.
   

  Ky? va^.t lu+u nie^.m co' nhu+~ng ca^u chu'c nhu+ :
   
  - Tha.ch tru. to`ng la^m
   
  - Sie^u xua^'t tri' bi bo^`i Pha^.t chu?ng –
   
  Ta^m dung tha('ng hue^. lo+.i qua^`n sanh
   
  Va` ra^'t nhie^`u\... nu+~a\.
   

  Sau dda^y la` mo^.t so^' hi`nh a?nh :
   

   
   
   
   
  Attachment 1
   

   
   
   
   
   
   
  (1) Quang ca?nh buo^?i Tie^.c Tra` chie^`u 19/7/2011 ta.i Chu`a DDie^`u Ngu+.
   

   
   
   
   

  Attachment 2
   
   
   

   
   
   
   
  (2) HT Thi'ch Vie^n Ly' (tra'i, cha^'p tay, du+o+'i hi`nh HT Qua?ng DDo^.) cu`ng ha`ng Gia'o Pha^?m trong Le^~ Khai Ma.c (nie^.m Pha^.t ca^`u gia ho^.)
   

   
   
   
   
   
   
   
   
  Attachment 3
   

   
   
   
   
   

  (Message over 64 KB, truncated)
Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.