Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

VIệt Cộng lại '' vơ vào '' chuyện M ục vụ của Trung tâm Mục vụ tại N auy

Expand Messages
 • Ton That Son
  From: Huynh Do Duy Sent: Wed, October 27, 2010 4:09:35 PM Subject: Re: Trung Tam Muc Vu Viet Nam tai Na Uy xin minh xac Kính thưa
  Message 1 of 1 , Oct 28, 2010
  • 0 Attachment

   From: Huynh Do Duy <doduyhuynh37@...>
   Sent: Wed, October 27, 2010 4:09:35 PM
   Subject: Re: Trung Tam Muc Vu Viet Nam tai Na Uy xin minh xac


   Kính thưa Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Tôn Giáo,
   Kính thưa Quý Vị Lãnh Đaạo Các Hội Đoàn CĐNVTN tai Na-Uy
   Kính thưa Quý Vị cùng toàn thể Anh Chị Em.
              Trong tinh thần đề cao cảnh giác sự loan tin thất thiệt của các Cơ Quan Truyền Thông của Nhà Nước Cộng Sản Viet Nam, nhằm mục đích lừa dối, gây sự nghi kỵ phân hóa Tôn Giáo & Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại các nước Tự Do, chúng tôi đọc được Bản Xác Minh của Trung Tâm Mục Vụ Việt Nam tai Na-Uy do Linh Mục Tuyên-Úy Hùynh-Tấn-Hai điều hành.tai trang nett MUCVU.NO Trung Tam Muc Vu.
               Vậy chúng tôi kính chuyển đến Quý Vị NGUYÊN VĂN BẢN TIN để "Kính Tường".
               Trân trọng kính chào Quý Vị ./-

   http://www.mucvu.info/versjon1/content/view/1931/149/

   Tin tức liên quan đến cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Na Uy được đăng trên báo ĐẠI ĐOÀN KẾT

   Trên tờ báo ĐẠI ĐOÀN KẾT, cơ quan trung ương của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, số ra ngày thứ Hai, 18 tháng 10 năm 2010, trong đề mục “Kiều bào”, có đăng một bản tin viết về sinh hoạt của cộng đồng Công Giáo tại Na Uy với  tựa đề “Bà con Công Giáo Việt Nam tại Na Uy”. Bản tin này cũng đã được tường thuật trên đài truyền hình VTV 4, vào buổi sáng cùng ngày.

   Trung Tâm Mục Vụ Viêt Nam tại Na Uy xin minh xác: Ngoài bản tin Mục Vụ và trang nett mucvu.no, Trung Tâm Mục Vụ không bao giờ đưa tin tức về sinh hoạt cộng đồng cho bất cứ một cơ quan ngôn luận nào trong nước Việt Nam.

   Vì tính cách tế nhị và phức tạp của việc thông tin, Trung Tâm Mục Vụ Việt Nam cũng không muốn bất cứ một ai đưa tin tức về sinh hoạt cộng đồng Công  Giáo Việt Nam tại Na Uy cho bất cứ cơ quan thông tin nào ở trong nước.

   Trong tinh thần tôn trọng sự thật và thiện ích chung, với lời minh xác này, Trung Tâm Mục Vụ Việt Nam tin rằng sẽ không có những mẫu tin liên quan đến cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Na Uy được loan đi trên các hệ thống thông tin tại Việt Nam.


   Trung Tâm Mục Vụ Viêt Nam
   Lm Huỳnh tấn Hải   --
   Do Duy Huynh
   Email: doduyhuynh37@...
   Norway   --
   Do Duy Huynh
   Email: doduyhuynh37@...
   Norway

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.