Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

CUU THU TUONG NGUYEN BA CAN DA THAP SANG NGON LUA YEU NUOC

Expand Messages
 • Tran Nam Binh
  http://nuocviet.org/quandiem/may09/ttnbc2.htm http://nuocviet.org/quandiem/ http://nuocviet.org/     Đề Mục    Trang Nhà  Xã Hội  Thế Giới
  Message 1 of 1 , Jun 7, 2009
     
   Đề Mục
     Trang Nhà
    Xã Hội
    Thế Giới
    Văn Học
    Trang Thơ
    Biên Khảo
    Quan Điểm
    Nghệ Thuật
    Quốc Nội Đấu Tranh
    Hải Ngoại Đấu Tranh
    
   Nghệ Thuật
    
    
   Nước Việt Online
     Bài Lưu Trữ
    Ban Biên Tập
    Mục Lục Tác Giả
    Liên Lạc NV Online
    Cách Vượt Tường Lửa
    
   Diễn Đàn Nước Việt
    
    
    
   23-5-2009 -- Quan Điểm
   Cựu Thủ Tướng NGUYỄN BÁ CẨN
   Đã Thắp Sáng Ngọn Lửa YÊU NƯỚC   Nguyễn Đức Liên


   Cựu Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn

    
    
    
    
   Thưa Quí Diễn Đàn

   Ông NGUYỄN BÁ CẨN, Thủ Tuớng mới nhứt (và cũng là sau cùng) của Việt Nam Cộng Hòa đã thắp sáng Ngọn Đuốc Yêu Nước Sáng Ngời bằng việc làm hợp pháp, hợp hiến của một người đầy đủ tinh thần và ý thức trách nhiệm.

   Cùng với Ông Cựu Thủ Tướng còn có nhiều nhân sĩ chuyên gia góp sức với Cựu Thủ Tướng Nguễn Bá Cẩn, hoàn thành hồ sơ pháp lý và ngoại giao nạp cho Cơ-quan Quyền-lực Thế-giới, Liên Hiệp Quốc chiếu theo Luật Lệ Điều Hành Căn Bản của cơ-quan chế-tài duy nhất cho Thế-giới này.

   Sáng nay, Ông Nguyễn Bá Cẩn đã đột ngột từ trần.
   Công việc bước căn bản Ông đã hoàn thành

   Ngọn Đuốc Yêu Nước trong tay một Người Con mang tấm lòng sắt son vì Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam, ông Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn, đã thắp sáng.

   Chúng ta nén xuống nỗi đau buồn mất đi một Người Con Yêu Nước.

   Những Con Dân Việt Nam Tự Do còn lại, Xin hãy bền gan, nắm chặt tay nhau một lòng tiếp tục con đường đã mở sẵn do bàn tay và tấc lòng những Người Việt Nam Yêu Nước trong đó có Ông NGUYỄN BÁ CẨN cùng với các Chiến Hữu đang sát vai cùng với ông cựu thủ tướng hoàn thành công tác ghi danh đăng ký Thền Lục Địa Việt Nam Cộng Hòa

   Tổ Quốc Việt Nam phải trường tồn mặc dù chế-độ cộng-sản vô tổ-quốc Hà-nội đã cam tâm bán đứng chủ quyền quốc gia cùng Đất, Biến, và Tài Nguyên Tổ Quốc Việt Nam cho kẻ thù truyền kiếp bắc phương.

   Thỉnh cầu quí Chiến hữu tiếp tục điều hành công tác đòi Đất, đòi Biển, đòi Độc-lập Chủ-quyền Quốc-gia Việt Nam mà Cựu Thủ-tướng Nguyễn Bá Cẩn và Quí Vị đã khởi đầu mặc cho bọn Cộng-sản Hà-nội không làm tới nơi tới chốn chỉ vì run sợ trước đe dọa của quan thầy Bắc-kinh.

   Chúng ta nhất tề chen vai thích cánh thực thi và tiếp nối công tác Đòi Đất Đòi Biển Đòi Chủ Quyền Tổ Quốc Việt Nam từ tay bọn cộng sản bán-nước- và-cướp nước mà Ủy Hội Nguyễn Bá Cẩn cùng các luật gia tự do và nhân sĩ tự do đã khỏi điểm đặt nền móng pháp lý, việc làm kiên trì kế tục từ Thế-hệ này qua các Thế-hệ Người Việt mai sau cho tới thành tựu lấy lại đầy đủ Tài-nguyên bị mất.

   Tinh thần yêu nước Nguyễn Bá Cẩn bất diệt !

   Tổ-quốc Việt-nam trường tồn!

   Nguyen Duc Lien, một công dân Việt Nam Cộng Hòa


    


  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.