Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Thuong Ong Nguyen Thien Nhan

Expand Messages
 • Ton That Son
  Angelique claude wrote: Thýõng ông Nguyễn Thiện Nhân Ngô Nhân Dụng Mấy nãm trýớc ở Việt Nam có ngýời
  Message 1 of 1 , Mar 19, 2008
   Angelique claude <canlonghagiangnam@ yahoo.com> wrote:

   Thýõng ông Nguyễn Thiện Nhân
   Ngô Nhân Dụng
   Mấy nãm trýớc ở Việt Nam có ngýời nêu vấn ðề tại sao cứ phải chọn ngýời trong ðảng Cộng Sản vào làm chính phủ, tại sao không chọn theo tiêu chuẩn khả nãng, cho những ngýời ngoài Ðảng vào cũng ðýợc vào? Nhýng lại có nhiều ngýời sợ nhân tài của nýớc Việt Nam ðã thành ðảng viên cộng sản hết cả rồi, bên ngoài lấy ðâu ra ngýời giỏi nữa? Lúc ðó là trýớc cái Ðại Hội X, họ cho dân ðýợc nói linh tinh cho vui cửa vui nhà. Một ngýời Việt quốc tịch Mỹ ðang ở Sài Gòn hồi ðó, ngồi uống cà phê nói chuyện với một nhà báo, anh nói ðùa rằng nếu ðýợc mời làm bộ trýởng giáo dục, một ngýời nhý anh cũng làm ðýợc! Không ngờ ông ký giả ðem câu nói ðó lên báo, khiến cho kinh tế gia Phạm Ðỗ Chí bị nhiều ðảng viên cộng sản nhìn bằng con mắt nghi ngờ, nhý lo có ngýời ðang tranh mất “giốp” của họ. Ở bên ngoài thì Phạm Ðỗ Chí còn bị bạn bè mắng là “thân Cộng” nữa!
   Phạm Ðỗ Chí may mắn vì chỉ nói ðùa chõi. Vì làm bộ trýởng giáo dục trong chế ðộ cộng sản ở nýớc ta bây giờ chỉ mang tội. Bài này mang tựa ðề là “Thýõng ông Nguyễn Thiện Nhân”, là thýõng hại một ngýời ðang chịu búa rìu dý luận do tội lỗi của cả một chế ðộ gây ra.
   Ông Nguyễn Thiện Nhân là phó thủ týớng kiêm bộ trýởng giáo dục ở Việt Nam . Ông mới bị rất nhiều ngýời ðả kích, rất tội nghiệp. Chẳng qua chỉ vì ông nói sự thật. Trong một cuộc chuyện trò với mạng lýới VNExpress, ông nói nhý vầy: “Học kỳ một nãm học này (tức trong niên khóa 2007-2008) có trên 100,000 học sinh bỏ học, thì chúng ta chýa ðủ thông tin ðánh giá là tình trạng này xấu ði hay tốt hõn. Tôi (Nguyễn Thiện Nhân) cho rằng về tổng thể thì tốt hõn.”
   Một ông bộ trýởng giáo dục mà nhìn thấy cảnh 100 ngàn học sinh bỏ học rồi nhận xét rằng về tổng thể là tốt hõn trýớc! Ðọc lời tuyên bố ðó, nếu không nổi giận thì cũng phải bật cýời! Một trãm ngàn học sinh phải bỏ học mà nói rằng tốt hõn, vậy cái gì mới là xấu hõn? Nhiều ngýời nổi nóng lên tiếng chỉ trích ông Nguyễn Thiện Nhân, họ có lý do chính ðáng.
   Nhýng ông Nguyễn Thiện Nhân chỉ nói lên một sự thật. Nếu giỏi nói dối, ông ðã chối phãng rằng không có học sinh nào bỏ học cả - giống nhý ngài thủ týớng (gọi nhý vậy chắc không có vẻ hằn học) Nguyễn Tấn Dũng chối rằng ở Việt Nam không có ai bị bắt giam vì bất ðồng chính kiến với nhà cầm quyền cộng sản. Nói xong, chùi mép một cái, nhìn mọi ngýời chung quanh coi chúng là ngu dốt hết, thế cũng xong!
   Sự thật mà ông Nguyễn Thiện Nhân ðã nêu lên là tình trạng nãm học 2007 chỉ có 114,000 học sinh bỏ học là “tốt hõn trýớc.” Vì báo chí trong nýớc cho biết niên khóa 2003-2004 trên toàn quốc ðã có tới 580,000 học sinh bỏ học. Trong niên khóa 2005-2006 con số trò bỏ học ðã lên tới hõn 600,000 em. Số học trò bỏ học ðang thừa thắng xông lên nhý vậy, ðến nãm ngoái nó tụt xuống chỉ còn 100 ngàn, ông Nguyễn Thiện Nhân nói nhý vậy là tốt hõn; ðó là một sự thật! Giống nhý một nhà thýõng nãm trýớc làm chết 200 bệnh nhân vì cho uống nhầm thuốc, nãm nay chỉ gây tai nạn cho 180 ngýời, theo lối ông Nguyễn Thiện Nhân cũng phải nói là “về tổng thể là tốt hõn!” Ai dám bảo là nó xấu hõn những nãm trýớc nào? Cứ tình trạng hàng trãm ngàn học sinh bỏ học mỗi nãm nhý vầy, nếu còn tiếp tục sẽ tới lúc không còn trẻ em nào ði học nữa. Cuối nãm, có thể kết toán là số học sinh bỏ học ðã xuống số không, zero! Lúc ðó, về tổng thể, có thể coi là tình trạng tốt nhất!
   Ðể tránh không cho tình trạng “tốt nhất” ðó xảy ra, chúng ta phải tìm tới cãn nguyên sâu xa ðể trừ tận gốc, chứ không thể chỉ ðổ tội cho một ông bộ trýởng giáo dục. Tất nhiên, trong quốc gia nào cũng vậy, chỉ cần MỘT học sinh bỏ học ngýời ta cũng phải tự hỏi ðâu là nguyên nhân, và làm sao ðể sửa chữa. Không thể nào chấp nhận việc có những học sinh muốn học, có khả nãng học, mà phải bỏ học. Nhýng trong nýớc Việt Nam của chúng ta, những lý do gây ra cảnh học sinh bỏ học hàng trãm ngàn một nãm không phải chỉ do Bộ Giáo Dục gây ra; chắc chắn một ðời bộ trýởng giáo dục không thể gây ra cảnh ðó. Cho nên vẫn phải thýõng ông Nguyễn Thiện Nhân là ngýời phải ðýa ðầu ra nhận những búa rìu dý luận.
   Tuần trýớc, ðài phát thanh BBC ðã phỏng vấn Giáo Sý Võ Tòng Xuân, hiệu trýởng trýờng Ðại Học An Giang về vấn ðề này; theo thống kê chính thức tỉnh An Giang có 17,000 học sinh bỏ học. Giáo Sý Võ Tòng Xuân nêu lên mấy nguyên nhân chính. Thứ nhất là lạm phát. Thứ hai là việc tãng học phí ở các trýờng công lập. Và thứ ba là hậu quả của chính sách “ðề cao thành tích” trýớc ðây, cứ cho các em học sinh lên lớp dù không ðủ sức.
   Có thể tin những phân tích của Giáo Sý Võ Tòng Xuân, vậy xét ba nguyên nhân trên, ta thấy ông bộ trýởng giáo dục chịu trách nhiệm về những khoản nào? Ông Nguyễn Thiện Nhân không có khả nãng gây ra nạn lạm phát. Việc tãng học phí là do ðảng Cộng Sản không cung cấp ðủ tiền cho ngân sách giáo dục, ai là bộ trýởng cũng chịu thua, không tìm ðâu ra tiền. Còn cái thói ðề cao thành tích, ðó không phải là do các nhà giáo ðặt ra. Từ thời ông Hồ Chí Minh vẫn có những phong trào “thi ðua ðạt thành tích,” rồi “thi ðua výợt chỉ tiêu,” khắp mọi ngành chứ không riêng ngành giáo dục. Thi sĩ Hồ Chí Minh rất hãnh diện về những câu “thõ” nhý “Ngýời ngýời thi ðua, ngành ngành thi ðua, ta nhất ðịnh thắng, ðịch nhất ðịnh thua” mà thi sĩ Tố Hữu ca ngợi là nghe ròn nhý tiếng súng liên thanh!
   Bất cứ một chế ðộ ðộc tài nào cấm không cho ai ðýợc nói trái ý mình, mà lại bắt con ngýời phải thi ðua, thi ðua, thi ðua mãi, thì hậu quả tất nhiên là sinh ra bệnh “làm láo báo cáo hay!”. Không cần phải thông minh xuất chúng cũng biết nhý vậy. Tại sao Hồ Chí Minh và các lãnh tụ cộng sản khác cũng biết vậy mà vẫn cứ bắt ngýời ta phải ðề cao thành tích? Vì họ không quan tâm ðến kết quả thật. Nếu số thóc báo cáo là 10 tấn mà thực tế chỉ có 3 tấn, thì thằng dân ðói chứ lãnh tụ ðâu có ðói? Nếu học sinh học hết trung học không làm ðýợc con tính hai ẩn số thì học sinh dốt chứ thầy giáo hề hấn chi? Nhýng hệ thống thi ðua ðó buộc mọi ngýời phải sống trong cãng thẳng, lúc nào cũng thấy mình bị kiểm soát và sợ hãi không biết mình báo cáo thành tích ra sao cho vừa lòng cấp trên. Khi ðó, các cán bộ sẽ kiểm soát ðýợc tất cả mọi ngýời. Kiểm soát chính trị bằng hộ khẩu, kiểm soát kinh tế bằng tem phiếu, kiểm soát thất tình lục dục của ngýời ta bằng thi ðua, ðêm nằm mõ cũng thấy thi ðua thành tích! Dân thì sợ cán bộ, cán bộ nhỏ sợ cán bộ lớn, tất cả sợ mấy anh lãnh tụ ngồi trên ðầu mọi ngýời. Ðó là một hệ thống kiểm soát tinh vi do các ông Stalin, Mao Trạch Ðông sáng chế ra và ðã áp dụng thấy có lợi. Các ông Hồ Chí Minh, Trýờng Chinh, Lê Duẩn chỉ sao chép lại áp dụng ở nýớc ta mà thôi.
   Hậu quả là cả nýớc học cái thói quen nói dối, thằng dýới gạt thằng trên, thằng trên giả bộ tin. Lâu ngày nó thành tập quán của cả xã hội! Trong trýờng học thầy nói dối trò, biết nó dốt vẫn cho lên lớp. Từ lớp dýới ðùn lên lớp trên, nãm sau lại ðùn lên lớp trên nữa, càng ngày càng ứ ra, càng ngày trình ðộ học sinh càng dốt. Một cán bộ giáo dục ở quê tôi là tỉnh Bắc Ninh ðã nói thật rằng bây giờ mà học sinh lớp 12 biết làm bốn phép tính cộng trừ nhân chia ðã là một ðiều may mắn rồi. Tất cả những thói quen gian dối ðó tích lũy từ thời ông Hồ ðể lại, ðổ tội cho ông Nguyễn Thiện Nhân là oan!
   Ông Nguyễn Thiện Nhân có ý muốn chấm dứt tình trạng học sinh dốt, cho nên ông ta mới gây tai họa cho chính mình. Bắt học sinh lớp 10 phải học ðúng trình ðộ lớp 10 thì hầu hết các em sẽ không ðủ sức, vì trình ðộ chỉ ở lớp 7, lớp 8. Ðó là một lý do nhiều học sinh bỏ học. Nguyên nhân gây ra nạn bỏ học có từ ngày ðảng Cộng Sản củng cố chế ðộ ðộc tài của họ, muốn thay ðổi phải làm lại tất cả, một ðời bộ trýởng giáo dục không thể làm nổi.
   Giáo Sý Võ Tòng Xuân nhận xét rằng các thầy các cô giáo ðứng lớp bây giờ “cũng chỉ là sản phẩm của một hệ thống ‘học vẹt’ và họ lại dạy học sinh theo lối học vẹt nhý cũ.”
   Nhýng ai bầy ra cái thói học vẹt nhý vậy? Những con vẹt lên lớp hãng hái nhất là các anh quản giáo. Nhýng tất cả hệ thống giáo dục ðều bị các quản giáo chỉ huy. Một sinh viên Việt Nam ở Ðà Nẵng than rằng trong ðại học anh phải học 6 tới 7 môn về chính trị, không còn thời giờ học về chuyên môn nữa. Học thứ chính trị gì? Tất nhiên là phải học chủ nghĩa Mác-Lênin, trong khi ở nýớc Nga ngýời ta cũng bỏ nó rồi, ðến cái xác ông Lê Nin cũng sắp ðýợc ðem chôn. Chính các ông lãnh tụ cộng sản ở Việt Nam bây giờ cũng chỉ theo chủ nghĩa ðô la, không còn ai tin chủ nghĩa cộng sản nữa. Sinh viên Việt Nam ðã nói ðùa rằng ông Karl Marx tiên ðoán chủ nghĩa tý bản ðang trên ðýờng giẫy chết, trong khi chủ nghĩa cộng sản nhất quyết qua mặt chủ nghĩa tý bản. Tức là chủ nghĩa cộng sản phải chết trýớc!
   Cho nên ông Nguyễn Thiện Nhân là một ngýời ðáng thýõng. Chỉ khi nào các ông lãnh tụ cộng sản dám thú nhận rằng họ ðã lầm, Hồ Chí Minh ðã lầm khi ði theo chủ nghĩa cộng sản, bây giờ ngýời Việt Nam phải làm lại nýớc Việt Nam, thành thật với nhau, tử tế với nhau, phục hồi những ðạo lý của cha ông, khi ðó mới có thể nói tới chuyện cải thiện nền giáo dục. Khi ðó mới chấm dứt ðýợc nạn học sinh bỏ học.
       Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! Search.
   Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.


   Never miss a thing. Make Yahoo your homepage.

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.