Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

#2106 - Thursday, April 7, 2005 - Editor: Jerry Katz

Expand Messages
 • Jerry Katz
  The Nondual Highlights #2106 - Thursday, April 7, 2005 - Editor: Jerry Katz Highlights Home Page and Archive: http://nonduality.com/hlhome.htm Letter to the
  Message 1 of 1 , Apr 7, 2005
   The Nondual Highlights
    
   #2106 - Thursday, April 7, 2005 - Editor: Jerry Katz
    
   Highlights Home Page and Archive: http://nonduality.com/hlhome.htm 

   Letter to the Editors: Click 'Reply' on your email program, compose your message, and 'Send'. All the editors will see your letter.
    
    
    

    
    
   Exclusive to The Nondual Highlights.
    
   Selections from a work in progress...
    

   BLIAIN AN BHANDÉ

               Year of the Goddess

    
   Gabriel Rosenstock, translator
    
    
   ~ ~ ~
    
    
    

   Why not envision a new eco-poetics grounded ina heritage thousands of years old that upholds that everything in the universe is sacred?

                                                   Francisco X. Alarcón

    


    

    

    

   BLIAIN AN BHANDÉ

               Year of the Goddess

    

   Taoi ionam

    

   A bhé luisneach

   A ghrian gan choinne i mí Feabhra

   A bhláth roimh am

   Soilsíonn Tú an oíche

   Titeann Tú id réalta reatha

   Sprais i ndiaidh spraise

   Is tá mo spéirse anois lom

    

   Taoi ionam

    

    

   You are in me

    

   Brightest being

   In sun-surprised February

   Flower out of season

   You illuminate the night

   A falling star

   Shower after shower

   My sky is empty now

    

   You are in me


   As gach póir Díot

    

   As gach póir Díot scallann an ghrian

   Ar Do dhamhsa gan chríoch

   Taobh dorcha na gealaí is geal

   Má osclaíonn Tú do bhéal

   Éalóidh réaltaí, canfaidh iomainn Duit

   Is Tusa iadsan

   Ealaí ag eitilt go gasta ar gcúl

   Conas a shamhlóinn barróg Uait

   Mura bpléascfainn Id réaltbhuíon?

    

   From each and every pore

    

   From each and every pore look how the sun beams

   On your eternal dance

   The dark side of the moon is bright

   If you open Your mouth

   Stars will escape and chant their hymns for You

   You are they

   Swiftly swans fly backwards

   How can I imagine Your embrace

   Without exploding in Your galaxy?

    


   As aer glan

    

   As aer glan a tháinís

   As spéir íon

   Ár mbeatha

   As tobar ár ndúile

   D’éirim á brú orm go fíochmhar

   Níl dóthain nóimintí sa lá

   Nocht Tú féin

   Do bheola

   As a séideann

   Teangacha lasracha

   Mo dháin

    

   From clear air

    

   You came from clear air

   Pure sky

   Of our being

   Wellspring of desire

   Your fierce intelligence pressing on me

   There are not enough minutes to the day

   Show Yourself

   Your lips

   From which issue

   The flaming tongues

   Of my poem

    

   Nóinín a phiocas

    

   Nóinín a phiocas Duit

   Agus ba ghrian chomh millteach sin é

   Gur dalladh mé

   Ach chneasaigh na piotail

   I gceann na haimsire mé

   Do ghéaga áthasacha

   Ina gceann is ina gceann

    

   A daisy picked

    

   A daisy picked for You

   Such a massive sun

   I was blinded

   But the petals healed me

   In time

   Your joyous limbs

   One by one

    


   Seanfhalla

    

   Féach an seanfhalla coincréite seo

   Á théamh ag an ngrian.

   Is gearr go mbeidh na seangáin amuigh

   Chun damhsa Duit

    

   Cé acu ab fhearr Leat?

   Gasta nó mall?

   Nó iad a bheith ina stad?

    

    

   Old Wall

    

   Look at this old concrete wall

   Being warmed by the sun.

   Soon the ants will come out

   To dance for You

    

   What would You like?

   Something rapid or languorous

   Or that they be perfectly still?

    


    

   Ní hann dom

    

   Is ní rabhas riamh ann

   Ní bhead

   Níl slí dom Ionatsa

   Níl slí d’éinne

   Is Tusa sinn, is sinne Thú

    

   I do not exist

    

   I never was

   Nor will be

   No space for me in You

   Or for anyone

   You are us, we You.

    

    

   Dá mbeinn i m’éinín

    

   Na caora úd ar an gcuileann

   Ar aon dath le do bheola

   Nach santach iad na héin Id dhiaidh.

    

   Were I a little bird

    

   Those berries on the holly

   The same colour as your lips

   How birds hunger for You.


   Cosnochta

    

   Tá an ghealach ina luí ar a droim

   Glan ar meisce

   Coimeádann sí na héin ina ndúiseacht

   I dteanga iasachta atá a ngiob geab

   Sníonn abhainn airgeadúil in aghaidh na fána,

   Iompraíonn scáil na sceiche gile léi,

   Taoi amuigh ag siúl, ní foláir, cosnochta

    

   Barefoot

    

   The moon lies on her back

   Mad drunk

   Keeping the birds awake

   They chat in a foreign tongue

   A silvery river flows up the slope

   Bearing with it the reflection of a fairy bush

   You must be out walking, in Your bare feet

    

   Sneachta na mBunchnoc

    

   Nuair a leánn sneachta na mbunchnoc

   Fanann Do ghile linn

   Ní istigh ná lasmuigh Duit

   Ach i ngach cearn den chruinne

   Is i mbólaí nár aimsíodh fós

    

   Snow on the foothills

    

   When the snow of the foothills vanishes

   Your brightness stays

   Neither inside nor outside are You

   But in all the universe

   And expanses not yet known

    

    

    

   Ise

    

   Ise

   Mise

   Mise

   Ise

    

   She

    

   She

   me

   me

   She

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.