Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
added in the last 7 days

Group Description

Velkommen til NAS-astrofoto, en mailingliste for fotogruppa til Norsk Astronomisk Selskap.
Se også http://www.astro.uio.no/nas/ og http://www.astronomi.no/

NAS' fotogruppe har som formål å fremme interessen for astrofoto spesielt og astronomi generelt ved å være en ressursgruppe som kan gi råd, tips og besvare spørsmål fra nye og gamle NAS medlemmer angående alle aspekter ved astrofoto. Astrofoto kan i denne sammenhengen forstås som aktuelle analoge eller digitale teknikker som resulterer i permanente bilder av objekter eller fenomener i eller utenfor jordens atmosfære.

I denne gruppa kan du stille spørsmål, vise egne bilder, kommentere andres bilder eller diskutere relaterte emner. Vi ønsker en åpen og positiv menings- og ideutveksling!

Group Information

 • 190
 • Astrophotography
 • Mar 3, 2004
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are not permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History