Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

küçük seydalar diyarı

Expand Messages
 • CIHADI EKBER
  Hakimin son sözü kulaklarında çınlıyordu: “…tahliyesine...” Gözlerini yumdu ihtiyar adam. Yaşı 80’i aşmıştı. Hayatın çemberinden
  Message 1 of 1 , Mar 30, 2005
   Hakimin son sözü kulaklarında çınlıyordu: “…tahliyesine...” Gözlerini
   yumdu ihtiyar adam. Yaşı 80’i aşmıştı. Hayatın çemberinden geçmiş; acısıyla
   sevinciyle gelmişti bu günlere. Serbestti artık. Kuşlar kadar özgür, kuşlar
   kadar rahat…
   Karşısında henüz bıyıkları terlememiş gence takıldı bakışları... Torunu
   yaşındaydı. Sonra diğerlerine kaydı gözleri. Yağız delikanlılardı yol
   arkadaşları. Kimi 30 arası yiğit ve mü'min gençler…
   Dışarıya baktı. Temmuz sıcağı kavuruyordu her tarafı. Ring, buram buram
   asfalt kokuyordu. “ Bu gençler olmazsa, asla dayanamazdım” diye geçirdi
   içinde. Sonra gözleri iri taneli tesbihlerine odaklandı. Oturduğu yerden
   sekiz ay öncesine uzandı.
   Yöresinde meşhur bir mollaydı. Yıllarını ilme feda etmiş, ilimle meşgul
   olmuş kıymetli aziz bir molla… Yöre örfünce “Seyda” derlerdi. Edep ve hürmet
   kokan ifadelerle. Birçok Faki yetiştirmiş, yöredeki birçok saygın mollaların
   hocalığını yapmıştı. İlim deryasıydı. On iki ilmin birçok kitabının
   “metin”lerini ezbere bilirdi. Birçoğunu da bu yaşına rağmen, hâlâ
   unutmamıştı. Onun için Arapça, sarf, Nahiv gibi ilimler çocuk oyuncağıydı.
   Sonra bir gün elleri kelepçelendi. İlmine, yaşına bakılmadı. Hakaretlere
   maruz kaldı. Soluğu cezaevinde aldı. Her şey bir anda oluverdi. Rüya sandı.
   Uyanırım dedi, nafile…
   “İrfansız ilim” dedi kendi kendine. “Susuz ağaç gibidir. Heybetli; ama kuru
   bir ağaç. Tıpkı benim gibi. Bir muhasebeye daldı ihtiyar seyda. Neden
   okumuştu yıllar boyu acaba? “Desin” diye mi? Ya gözlerinin, kalbinin yolda
   olduğu beklentileri… Onlara ne demeliydi? Haydi “Mal” dan vazgeçti, ya
   hubb-u cah… Halkın gönlü… “Vah amellerime” diye düşündü. “Bir ömrü harap
   ettim.”
   Yanaklarından iki damla yaş süzüldü yaşlı seydanın. Sakalları ıslandı.
   Şiddetli bir ıstırabın pençesinde kıvranıyordu. Bir hesaplaşmadır
   yaşanıyordu iç aleminde. Layık olmadığı bir paye biçilmişti kendisine:
   Lider… İsyana müsebbib… Yıllar var ki gizliden gizliye sıkıntısını çekmişti
   bu anı yaşamanın. İstemese de biçilmişti ona bu kaftan. Giymedi, giydirildi…
   ilahi ikaz mıydı bu yaşında gelen? “Rabbim! Sana sığınıyorum aczimden,
   çaresizliğimden. Bağışla!...”
   Düşüncelerinde cezaevinde ilk girdiği günler canlandı. Şaşkındı. Gençlerle
   doluydu cezaevi. Allah’ın davasını yaşamak ve yaşatmayı gaye edinmiş
   gençlerle… Yüreği İslam için atan, cami ve cemaati ihya eden gençlerle…
   Zindanı ve şehadeti göze alan gençlerle… Ebedi bir alemin gizli iklimine
   vurulan gençlerle…
   Zaman kevgirde durmadı. Su misali aktı. Geçmez denen günler geçti. Bugünlere
   geldi seyda. Arkasında birçok tablo bıraktı hatıralardan: Su mu içecekti,
   hazır bulurdu yanı başında. Abdest mi alacaktı, biri ibrik tutardı
   gençlerden, biri de leğen koyardı önüne. Namaz mı kılacaktı, alnını
   öpercesine seccadesi hazırdı. Çift camlardan görüş yapardı.
   Ayakta duramazdı onca zaman. İskemlesini genç bir el hazırlardı her daim.
   Sendelese gençler tutardı anında. Sıcak olsa, ona yelpaze olup eserdi
   Yusufiler. Elleri sıcak sudan soğuk suya değmezdi. “İhlasınız, beni ne çok
   sevindiriyor, fedakârlığınız, size layık kardeşliğiniz, gözlerimi
   yaşartıyor, yüreğimi diriltiyor, ilme iştiyakınız, beni eski günlerime
   götürüyor…”
   Önlerinde durdu mu kıbleye, başını bulutlarda hissederdi ihtiyar seyda.
   Garip bir lezzet duyardı zindan namazlarından, cemaatinden, hengamından…
   Asr-ı saadet ikliminde mi yaşıyordu ne? Neden daha önce dışarıdayken bu
   lezzeti tatmamıştı ibadetinde? Neden, neden? “Ah, nedenler, niçinler!” dedi
   içinden.
   Ya şimdi ne olacaktı? Bu saadet ikliminden ayrılmak… Nasıl alışacaktı? Bir
   daha böylesi talebeleri nerede bulacaktı? Yusufi talebeler.
   Gittikçe, ring, cezaevine yaklaşıyordu. Fakat o farkındaydı her tekerlek
   dönüşüyle atlas iklimden uzaklaştığının. Nihayet vardılar cezaevine. Bir
   muştu kapladı zindanı: “Âziz ve kıymetli seydamız, tahliye olmuş.
   “Sevinçler; tekbirlerle ilan edildi: Haykırdı dillerde yüce Yaratan’ı
   büyükleyen sözcükler: “Allah’u Ekber, Allah’u Ekber, Allah’u Ekber!”
   Eşyaları toplandı ihtiyar seydanın. Ağır ağır merdivenlerden indi. Koğuş
   sessizlik denizinde yüzüyordu. Gözlerde sevinç, gönüllerde burukluk okudu.
   Bir şeyler yapmalı, bir şeyler söylemeliydi. Toplanmış duran Yusufilere
   baktı:
   -Evlatlarım, dedi. Hakkınızı helal edin şu aymaz ihtiyara. Hayatımın kuru
   iklimine mana yükleyen siz “Küçük seydalarım”, ilmin irfansız, gecenin
   namazsız, dilin zikirsiz, zindanın sabırsız, hayatın gayesiz olamayacağını
   öğrettiniz bana. Yaşlı kalbime hayat verdiniz. İlimdeki hevesiniz, ihlastaki
   gayretiniz edebiniz, ahlakınızla siz, günümüz çirkefliği içinde, Allah’ın
   zindan kutusunda gizlediği elmaslarsınız. İlim tedrisatınız, Kitab-ı Kerim’i
   okuyan güzel sesleriniz içinde, Tuba bahçesinde kuş cıvıltıları altında
   gezer hissederdim kendimi. Sakın… sakın vazgeçmeyin yürek davanızdan.
   Azıksız çıkmayın bu sabır ve irfan mektebinden. Işık bilin ki doğacaktır
   gafil gönüllerde. Yeter ki sabredin, sebat edin. Şafak yakındır, benim irfan
   mektebimin küçük seydaları!...
   “O takva sahipleri, bollukta ve darlıkta bağışta bulunanlar, öfkelerini
   yutanlar ve insanların kusurlarını affedenlerdir.” (Al-i İmran Suresi: 134)

   _________________________________________________________________
   Real-time chat with your friends - Free download - MSN Messenger
   http://messenger.msn.com/?mkt=tr
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.