Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Kaniūkų skerdynės

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Irena, ačiū už laišką. Vikipedijjoje buvau parašęs kiek apie šias skerdynes: http://lt.wikipedia.org/wiki/Kaniūkai_(Šalčininkai) Dabar pridėjau
  Message 1 of 1 , Jan 30 3:58 PM
   Irena, ačiū už laišką. Vikipedijjoje buvau parašęs kiek apie šias
   skerdynes:
   http://lt.wikipedia.org/wiki/Kani%c5%abkai_(Šalčininkai)
   Dabar pridėjau jūsų atsiųstą nuorodą. Ačiū,
   Andrius Kulikauskas, ms@..., +370 646 56437

   2013.01.30 06:15, sirena@... rašė:
   > Kadangi Jūsų portalas neabejingas okupacijų metais įvairių spalvų okupantų
   > ir jų parankinių naikintiems kaimams, žudytiems taikiems gyventojams,
   > siunčiu fragmentą savo sukauptos medžiagos apie sovietinių diversantų ir
   > panašių gaujų tereoristinę veiklą nacių okupacijos metais. Šis epizodas
   > rodo, kaip žudikai "persistengė" ir netgi susilaukė maskvos pabarimo.
   >
   > Sausio 29-ąją sukako 69 metai nuo Kaniūkų skerdynių.
   > Šiame straipsnyje paskelbta Lietuvoje nepublikuota medžiaga - vieno Kaniūkų
   > žudynių dalyvio prisipažinimas. Į Lietuvos bibliotekas tokie tekstai apie
   > lietuvių ir lenkų valstiečių žudynes, vykdytas sovietų užsakymu,nepatenka
   > - nepraeina per pokomunistinės cenzūros tinklą.
   >
   >
   > http://www.slaptai.lt/gyvenimo-skandalai/6651-sausio-29-oji-kaniuku-skerdyniu-dalyvio-prisipazinimas.html
   >
   > Nuoširdžiai
   > Irena Tumavičiūtė
   >
   >
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Lai�kas � veiktiplaciau@yahoogroups.com tampa visuomen�s turtu, tai yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke pabr��tinai j� neaatsisakome. http://www.ms.lt/lt/ Kvie�iame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
   >
   > Lai�kus si�sti: veiktiplaciau@yahoogroups.com
   >
   > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu: veiktiplaciau-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.