Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Expand Messages
 • Yulia
  Laba diena, Valandos, dienos, savaitės bėga labai greitai. Man patinka kartas nuo karto sustoti ir apsižvalgyti. Praėjusiais metais per tokią valandėlę
  Message 1 of 2 , Dec 3, 2011
   Laba diena,   Valandos, dienos, savait�s b�ga labai greitai.

   Man patinka kartas nuo karto sustoti ir apsi�valgyti.   Pra�jusiais metais per toki� valand�l� a� apsilankiau A.Lileikos paskaitoje
   apie m�s� praeit�.

   Ta valanda i�sipl�t� � t�kstan�ius met�, kuri� egzistavimas nuo man�s buvo
   nusl�ptas.

   Supratau, o tiksliau pajutau, k� V.Kudirka tur�jo omenyje sakydamas �...i�
   Praeities tavo S�n�s te Stipryb� semia..�   Nuo tada stipryb�s semiuosi ir i� m�s� Praeities.

   Dabar daug ai�kiau suvokiu savo vert� � ir kaip �mogaus, ir kaip lietuvio.   Daugeliui tikroji m�s� Praeitis dar paslaptis.

   Tod�l Jums ir J�s� draugams a� organizuoja t� pat� paskait� cikl�, kuriame
   buvau prie� metus.   Vis� informacij� apie rengin� rasite �ia:

   http://gyveno.weebly.com/   Jeigu j�s� draugams ar artimiesiems gali b�ti aktuali �i informacija,
   persi�skite �� lai�k�.

   A�i�, kad skyr�te d�mesio ir atsipra�au, jeigu �i informacija jums
   neaktuali.   Su pagarba

   Julija.

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Dalia Zaksaite
   Sveiki, Ponia Jurga ir Ponas Andriau - kviesčiau susipa¾inti... Viena mintis apie minčił_sod±. Nebžtina visame kame dalyvauti, bet kai kurie renginiai ar
   Message 2 of 2 , Dec 5, 2011
    Sveiki, Ponia Jurga
    ir
    Ponas Andriau - kvies�iau susipa�inti...

    Viena mintis apie min�i�_sod�.
    Neb�tina visame kame dalyvauti, bet kai kurie renginiai ar akcijos gal ir sudomins, bus galima veikt bendrai.
    Steig�jas visos bendruomen�s ir ry�i� internetu iniciatorius - P. Andrius Kulikauskas. Ta�iau dabar "Min�i� Sodo" aktyvist� komandoje daugyb� moter� ir jaunimo.
    Mintimis keistis, pasisakyti ir dalyvauti bendruomen�je gal pageidaus ir Jaunimo Bibliotekos lankytojai, ne tik darbuotojai.

    Pagarbiai,

    Dalia German - Zaks,

    V�� "GEVAA" direktor�,

    LVJC �galiotas asmuo

    Kontaktams ra�tu (rekomenduojame):

    daliazax@...

    > To: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    > From: laskina.yulia@...
    > Date: Sat, 3 Dec 2011 20:22:41 +0200
    > Subject: [Minciu_sodas_LT]
    >
    > Laba diena,
    >
    >
    >
    > Valandos, dienos, savait�s b�ga labai greitai.
    >
    > Man patinka kartas nuo karto sustoti ir apsi�valgyti.
    >
    >
    >
    > Pra�jusiais metais per toki� valand�l� a� apsilankiau A.Lileikos paskaitoje
    > apie m�s� praeit�.
    >
    > Ta valanda i�sipl�t� � t�kstan�ius met�, kuri� egzistavimas nuo man�s buvo
    > nusl�ptas.
    >
    > Supratau, o tiksliau pajutau, k� V.Kudirka tur�jo omenyje sakydamas "...i�
    > Praeities tavo S�n�s te Stipryb� semia.."
    >
    >
    >
    > Nuo tada stipryb�s semiuosi ir i� m�s� Praeities.
    >
    > Dabar daug ai�kiau suvokiu savo vert� - ir kaip �mogaus, ir kaip lietuvio.
    >
    >
    >
    > Daugeliui tikroji m�s� Praeitis dar paslaptis.
    >
    > Tod�l Jums ir J�s� draugams a� organizuoja t� pat� paskait� cikl�, kuriame
    > buvau prie� metus.
    >
    >
    >
    > Vis� informacij� apie rengin� rasite �ia:
    >
    > http://gyveno.weebly.com/
    >
    >
    >
    > Jeigu j�s� draugams ar artimiesiems gali b�ti aktuali �i informacija,
    > persi�skite �� lai�k�.
    >
    > A�i�, kad skyr�te d�mesio ir atsipra�au, jeigu �i informacija jums
    > neaktuali.
    >
    >
    >
    > Su pagarba
    >
    > Julija.
    >
    >
    >
    >
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    >
    >
    > ------------------------------------
    >
    > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke pabr��tinai j� neaatsisakome. http://www.ms.lt/lt/ Kvie�iame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
    >
    > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    >
    > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu: minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
    >
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >


    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.