Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Andrius Čikagoje

Expand Messages
 • ms@ms.lt
  Linkėjimai iš Čikagos! Seniai berašiau. Dar kurį laiką čia gyvensiu, bet tikiu grįžti kada į Lietuvą. Praeitą savaitę įteikiau savo bankroto
  Message 1 of 1 , Aug 26, 2011
   Linkėjimai iš Čikagos! Seniai berašiau. Dar kurį laiką čia gyvensiu, bet
   tikiu grįžti kada į Lietuvą.

   Praeitą savaitę įteikiau savo bankroto paraišką. Nuo 1997 metų "Minčių
   sodu" bandžiau įsitvirtinti Lietuvoje. Per tą laiką įsiskolinau $130,000
   kredito kortelėms ir skolininkams. Pernai krausčiausi į Čikagą bandyti
   tas skolas atmokėti. Man ir čia nepavyko. Įsitikinau, kad nesugebu ir
   neįstengsiu doru darbu. JAV-ėse įmanoma bankrotu panaikinti visas skolas
   išdalinus turimą turtą. Turto beveik ir neturiu. Tikiu tai vyks
   sklandžiai ir už trijų mėnesių bankrotą patvirtins.

   Jau beveik mėnuo kai nuomoju butą Pilsen kvartale, 18-toje gatvėje.
   Kadaise jame gyveno nemažai lietuvių, o dabar vyrauja meksikiečiai. Jisai
   taip pat garsėja kaip menininkų kvartalas. Meksikiečiai, tiek menininkai,
   tiek namo gyventojai, mane šiltai priima. Pabendraujam ir ispanų kalba.

   Steigiu savamokslių klubą iš kurio bandysiu pragyventi. Man prasminga
   mokyti, kaip mokytis, tuomi rinktis amžiną mokslą, amžiną gyvenimą. Mokau
   matematikos, anglų kalbos, mokau kurti svetaines.

   Menais kuriu mokymosi priemones, taip pat toliau gvildenu, kaip ką
   išsiaiškiname. Sukūriau rodą, kreidutėmis vaizdavau, kaip Jėzus
   aiškinosi, "Jėzus žaižia šachmatais", filmukas:
   http://www.internetinetv.lt/?View=PostCollection/ViewPost&id=866
   ir nuotraukos:
   http://www.selflearners.net/art/?e=20110710JesusPlaysChess
   taip pat mano svetainėje
   http://www.selflearners.net/art/
   rasite daugiau nuotraukų mano darbų ir portretų.

   Ką veikiame?

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   ms@...
   (773) 306-3807
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.