Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [Minci u_sodas_LT ] Ar Lietu vos ateiti s – dykra?

Expand Messages
 • Dalia Zaksaite
  Ponas Laimi, Laikykitės toliau savo pozicijos - jos Lietuvoje akivaizdžiai trūksta: trūksta veikliųjų, o ne kaltųjų :-)prisidirbom visi, jei
  Message 1 of 10 , Aug 3, 2010
   Ponas Laimi,

   Laikykitės toliau savo pozicijos - jos Lietuvoje akivaizdžiai trūksta: trūksta veikliųjų, o ne kaltųjų :-)prisidirbom visi, jei nepadarėme geriau iki šiol: 2,5 mln. bendrija - tai vieno lyderio veiklos arkliukas - tokia ji maža...   Kalbėsiu apie kasdienę veiklą / energetika:

   Kviečiu jungtis - turim perspektyvių taupių prietaisų - atsiperkamumas per garantinį laikotarpį, dabartinėmis Lietuvos aut. kuro ir el.energijos kainomis ir suvartojimo apimtimis asmeniui - 4-8 kartai (per garantinį laikotarpį (24 mėn.), o kaina 1/8 minimalaus atlyginimo. Taigi - racionalu ir reikia tik aktyvaus įsukimo. Turim ir turiningesnės veiklos - čia, kas paminėta - tai pirmiausia sritis moksleiviams - duonai kasdienei ir užimtumui garantuoti (ne butelių rankiojimas). Yra ir pramoniniai variantai - tai jau ne e-mail'u.   Aplankykit, prašau: www.gevaa.lt - paslaugos - taupyk dabar

   Gal ką drauge sumąstysime - kitos mūsų pretenzijos - labai ambicingos;
   Sėkmės ir aktyvumo.   Pagarbiai,

   Dalia German - Zaks

   daliazax@...
   To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
   From: zmuida@...
   Date: Mon, 2 Aug 2010 13:36:25 +0300
   Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Ar Lietuvos ateitis – dykra?


   Ai nu kam skaitot tą nieko gero nepasakantį Valatką? :) Skaitykite tuos,
   kurie neaimanuoja, o pasiūlo konkrečius sprendimus ką būtų galima padaryti,
   tuos, kurie piešia gražią, teigiamą Lietuvos ateitį. Va tada ir gyvenimas
   pagerės. :) Su šviesuoliais sutapęs - pats šviesuoliu pavirsi.

   Laimis Žmuida
   www.ekonaujienos.lt

   2010 m. rugpjūtis 2 d. 12:57, AndriusZilenas <andrius.zilenas@...>rašė:

   >
   >
   > Ar Lietuvos ateitis – dykra? (RD surinkta statistika)
   > Rimvydas Valatka
   > 2010-07-26
   >
   > Premjeras su artimiausiais mokytiniais dviračiais išmynė į Baltarusiją.
   > Garbingos LDK senovės griuvėsių apžiūrėti, Lietuvai tolimos ir gal jau nė
   > nebegresiančios ateities vizijoms peno pasisemti.
   >
   > Kodėl tolima ateitis Lietuvai gali negrėsti? Argi neįrodėme vislumo ir
   > gyvybingumo per amžius? Mindaugo laikais mūsų buvo tik 180 tūkst., o dabar
   > net trys milijonai. Nepaisant gausybės karų, maro, revoliucijų, deportacijų
   > ir emigracijų.
   >
   > Gyventojų skaičiaus pagal amžiaus grupes pokytis pernai, palyginti su
   > 2001-aisiais, buvo tragiškas. Po dešimt metų bus dar tragiškesnis.
   >
   > Lietuva totaliai sensta. 80-mečių ir vyresnių žmonių skaičius per pirmąjį
   > XXI a. dešimtmetį išaugo maždaug 85 proc., 75–79 metų – daugiau kaip 20
   > proc. Tuo metu vaikų iki 4 m. skaičius sumažėjo daugiau nei dešimtadaliu,
   > 5–9 metų – 16 proc., 10–14 – 15 proc., o 15–19 metų – 3 proc. Tik 20–24
   > metų
   > žmonių skaičius išaugo apie 18 proc.
   >
   > Po dešimties metų aštuoniasdešimtmečių ir vyresnių Lietuvoje bus 30 proc.
   > daugiau nei šįmet. Ką tik išėjusių į pensiją (65–69 metai) – 5 proc.
   > daugiau, o netrukus išeisiančių į pensiją (60–64) – 28 proc. daugiau nei
   > dabar. Kone tiek pat daugiau bus ir sulaukusių 55–59 metų.
   >
   > Visų kitų kategorijų skaičius, išskyrus 20 proc. didesnę 30–34 metų amžiaus
   > kategoriją, liks toks pat arba kraupiai mažėjantis, pradedant 20–24 metų
   > (minus 32 proc.) ir 15–19 metų (minus 38 proc.) bei 10–14 metų (minus 17
   > proc.).
   >
   > Dar greičiau nei fiziškai Lietuva sensta morališkai. Net palyginti su ne
   > pačiomis versliausiomis ES pietų šalių visuomenėmis, verslininkų dalis,
   > tenkanti šimtui Lietuvos gyventojų, yra tragiška – vos 12. Portugalijoje
   > tokių yra 18, Italijoje – 23, Graikijoje – 34.
   >
   > Ispanijoje 1000 gyventojų tenka 71 smulkiojo verslo įmonė, Slovėnijoje – 55
   > (toks ir ES vidurkis), Danijoje – 54, o Lietuvoje – vos 19.
   >
   > Savarankiškai dirbančių asmenų procentas Akmenės rajone siekia vos 1,1,
   > Alytuje – 1,2, Tauragėje – 1,8. Visoje šalyje vos 2,2 proc. žmonių dirba
   > sau.
   >
   > Ką tai sako apie mūsų visuomenę? Matyt, tai, kad tautiečių neapykanta
   > verslui prilygsta išvešėjusiai senolio prostatai, o verslą apraizgiusios
   > biurokratijos ir politikų kišimosi metastazės baigia iščiulpti paskutinius
   > tautos gyvastį palaikančius verslumo syvus.
   >
   > Ignalinos ir Akmenės rajonuose „Sodros” mokesčius moka tik kas penktas
   > gyventojas. Net pramoniniame Alytuje šis rodiklis nesiekia 30 proc. Šalies
   > vidurkis – vos 39 procentai.
   >
   > Daugiau kaip 60 proc. žmonių yra neaktyvūs, o jei prie jų pridėtume 11,4
   > proc. valstybės sektoriuje dirbančių skaičių, ką gautume?
   >
   > Tai, kad realiai socialinę naštą šiandien ant savo pečių tempia vos 27,6
   > proc. Lietuvos žmonių (Akmenės ir Ignalinos rajonuose šis rodiklis – tik 15
   > proc.). Jau dabar mažiau nei trečdalis! Bet ir tai ne viskas.
   >
   > Valstybės skola jau siekia 35,9 mlrd. litų. Per dešimtmetį išaugo tris
   > kartus, vien skolos administravimas artėja prie 2 mlrd. litų per metus. Po
   > 4
   > ar 5 metų daugumoje eksportui dirbančių fabrikų susidėvės nemažai
   > įrenginių.
   > Už ką juos reikės pakeisti, ar iš viso vertės keisti?
   >
   > Su visais čia išvardytais skaičiais neseniai buvo supažindintas ir
   > premjeras
   > A.Kubilius.
   >
   > Skaičiai jį apstulbino. Tai kas gi pas mus dar moka mokesčius, ištaręs
   > premjeras. Bet greitai nusuko kalbą tolyn. Per daug gniuždanti statistika.
   >
   > Tautos patriarchas J.Basanavičius nuo kasdienės politikos slėpėsi
   > romantiškose svajose apie tolimą ir neva idealią lietuvių pagonių kultūrą.
   > Tautą į ateitį turintys vesti politikai vis dažniau ketveriems metams nuo
   > rimtų sprendimų pasislepia Seime, o premjeras – dar ir tolimos ateities
   > vizijose.
   >
   > Paralyžiuoja tiek užsidarymas svajose apie tolimą praeitį, tiek labai
   > tolimos ateities vizijos. Dabartį paliekant ministerijų buhalterėms ir
   > pasienio kontrabandininkams, Lietuva tyliai pavirsta dykra, kurią jau po
   > kelių dešimtmečių kas nors galės pradėti kolonizuoti.
   > http://www.lrytas.lt/?data=20100726&id=nuo26arl100726&view=2
   >
   > ***
   > širdingai
   > Andrius Žilėnas | andrius.zilenas@... <andrius.zilenas%40gmail.com>| +370(624)41862 | Skype:
   > andrius.z
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >

   [Non-text portions of this message have been removed]


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Darius Slapakauskas
   Pasiklydo oro balionu skrendantis vyras. Jis pastebėjo apačioje einančią moterį ir kiek nusileidęs paklausė: Atsiprašau, gal galite man padėti?
   Message 2 of 10 , Aug 3, 2010
    Pasiklydo oro balionu skrendantis vyras. Jis pasteb�jo apa�ioje einan�i�
    moter� ir kiek nusileid�s paklaus�:

    "Atsipra�au, gal galite man pad�ti? Susitariau susitikti su draugu, ta�iau
    ne�inau, kur esu".

    Moteris jam atsak�:
    "Esate oro balione, kuris nuo �em�s pakil�s 8 metrus, jo koordinat�s yra
    40-41 laipsniai �iaur�s ilgumos ir 59-60 laipsni� vakar� platumos".

    "J�s turb�t dirbate su kompiuteriais", - parei�k� vyras.

    "Taip, i� kur �inote?", - paklaus� moteris.

    "Na, atsak�te techni�kai teisingai, ta�iau ne�sivaizduoju, k� su �ia
    informacija daryti, ir vis dar esu pasiklyd�s. Visi�kai man nepagelb�jote.
    Tik privert�te mane dar daugiau v�luoti".

    Moteris jam atsak�: "O j�s turb�t esate politikas".

    "Taip, - nustebo vyras. - Ta�iau kaip tai su�inojote?"

    "Na, - prad�jo d�styti moteris. - J�s ne�inojote, nei kur esate, nei kur
    keliaujate. Tik kar�tas oras nune�� jus ten, kur dabar esate. J�s
    pripa�inote, kad ne�inote, kaip i�spr�sti problem�, ir tikit�s, kad �emiau
    esantys �mon�s tai padarys u� jus. Ir j�s vis dar tokioje pa�ioje pad�tyje,
    bet netik�tai tai tampa mano kalt�".


    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.