Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

spaudos stebėsena

Expand Messages
 • AndriusZilenas
  [image: Lietuvos Rytas Logo]*Šis puslapis atspausdintas iš http://www.lrytas.lt* *Komentarai* *Diskusijos * Ar
  Message 1 of 9 , Apr 30, 2010
   [image: Lietuvos Rytas Logo]*Šis puslapis atspausdintas iš
   http://www.lrytas.lt*
   *Komentarai*
   *Diskusijos >* <http://forum.lrytas.lt/categ_show.pl?cid=15>
   Ar antstoliai vagia Lietuvos piliečių pinigus?

   Stasys Jakeliūnas
   2010-04-29 14:00

   Balandžio 22-ąją iš mano sąskaitų, esančių keliuose skirtinguose bankuose,
   buvo pavogta nemaža suma pinigų. Iš penkių sąskaitų, esančių trijuose
   bankuose, buvo nurašyta vienoda suma - 332 lt, iš viso daugiau kaip 1600 lt.
   Naudojimasis buvo apribotas ir dar viena - šeštąja - sąskaita, kurioje buvo
   kelių dešimčių tūkstančių litų kredito limitas ir kuria ketinau pasinaudoti
   būtent tą dieną. Suprantama, nebegalėjau ir dėl to patyriau nuostolių.

   Paaiškėjo, kad taip antstolės Virginijos Meškauskienės kontora vykdo
   išieškojimą laiku nesumokėtų 75 litų man skirtos baudos už kelių eismo
   taisyklių pažeidimą. Jokio pranešimo (ir pirminio raginimo sumokėti) apie
   tokius antstolių ketinimus ir veiksmus negavau. Be to, didžiąją dalį baudos
   (50 litų) sumokėjau laiku. Pervesdamas pinigus, dėl baudos dydžio suklydau -
   likau skolingas 25 litus. Tačiau vis tiek to, ką ši antstolių kontora,
   galbūt ir bankai, darė mano atžvilgiu kitaip kaip vagyste, neteisėtu
   įsiveržimu į mano privačius finansus ir pasipelnymu pavadinti negaliu.

   Sugaišau visą dieną aiškindamasis kodėl, nieko man apie tai nepranešus,
   „švarinamos” mano sąskaitos. Pakalbėjau su kelių policijos darbuotoja,
   Teisingumo ministerijos atstove, banko tarnautoju, dviem pašto kurjerio
   įmonės darbuotojomis ir su trimis antstolių kontoros darbuotojais. Kiek
   sumokėsiu telekomunikacijų bendrovėms už visus šiuos pokalbius - kol kas
   nežinau.

   Įsitikinau, kad kelių policija informaciją apie baudas tvarko apgailėtinai
   atmestinai ir dirba ne piliečių, kurių lėšomis yra išlaikoma, o privačios
   antstolių kontoros labui. Nors didžiąją dalį baudos sumokėjau laiku,
   policija ne tik kad su manimi nesusisiekė ir nepriminė, kad likau skolingas
   25 litus. Ji nusiuntė išieškojimo reikalavimą antstoliams visai baudos
   sumai.

   Pokalbio telefonu metu kelių policijos darbuotoja šiaip ne taip kompiuteryje
   surado įrašą, kad 50 litų aš sumokėjau laiku ir tada jau pasisiūlė nusiųsti
   antstoliams pranešimą, kad išieškojimas būtų vykdomas tik dėl 25 litų.
   Paprašiau tokio pranešimo nesiųsti, nes norėjau pakalbėti su jos vadove ir
   sužinoti, ką ji mano apie tokį savo padalinio darbą, tačiau nurodytu
   telefonu kelias valandas niekas neatsiliepė.

   Teisingumo ministerijos darbuotoja nurodė teisės aktą, kuris reglamentuoja
   antstolių veiklą ir paaiškino į kokį teismą turiu kreiptis, jeigu nuspręsiu
   taip elgtis. Perskaitęs nurodytą dokumentą - Civilinio proceso kodekso 689
   straipsnį - susidariau įspūdį, kad antstoliai ir visi trys komerciniai
   bankai šiurkščiai jį pažeidė. Minėtą dokumentą pridedu šio teksto pabaigoje.


   Banko tarnautojas paaiškino, kad nuo visų sąskaitų pinigus nurodė nurašyti
   antstoliai, o jie tik vykdo šiuos nurodymus. Tačiau, atrodo, kad ne tik šis,
   bet ir kiti du bankai tėra akli antstolių valios vykdytojai ir, mano manymu,
   taip pat pažeidžia minėtą Kodeksą.

   Gal ir neatsitiktinai, nes vienas iš bankų už antstolių pavedimo įvykdymą
   nuo mano sąskaitos nusirašė 4 litus, o už tai, kad antstoliai vėliau į tą
   pačią sąskaitą grąžino 332 litus - dar daugiau kaip litą. Kitas bankas,
   kuriame pinigai buvo nurašyti, o vėliau grąžinti į dvi sąskaitas, taip pat
   nuskaičiavo kelis litus. Kuo daugiau operacijų - tuo daugiau pajamų, argi ne
   taip? Kas ten bankuose skaitys tuos kodeksus? Nors, manau, tai yra
   privaloma.

   Privati pašto paslaugų įmonė UAB „Megatomas“, kuri privalėjo pristatyti
   registruotą antstolių laišką su raginimu sumokėti 332 litus, apie jį pašto
   dėžutėje nepaliko jokio pranešimo. Bendrovės darbuotoja, kuri neva bandė
   įteikti man laišką balandžio pradžioje, bandė teisintis, kad namuose nieko
   nerado, kad visko pasitaiko, kad pranešimą ji gal ir paliko, tačiau galbūt
   jis pasimetė su reklamomis. Jokio pranešimo ji nepaliko - tai telefonu
   patvirtino patys antstoliai. Ar ji iš viso buvo atvykusi prie mano namų -
   nežinau ir neketinu aiškintis. Nuolat gaunu laiškus ir siuntas iš Lietuvos
   ir kitų šalių, kuriuos jau dešimt metų tuo pačiu adresu sėkmingai pristato -
   arba palieka pranešimus apie juos - Lietuvos paštas. Per šiuos dešimt metų
   nedingo nei viena siunta.

   Tačiau įdomiausi pokalbiai įvyko su svarbiausios šios verslo grandinės
   dalies - antstolių kontoros - darbuotojais. Vienas jų paaiškino, kad toks
   pinigų nurašymas yra teisėtas, į keturias sąskaitas jie pinigus neva jau
   grąžinę, o jeigu aš kuo nors nepatenkintas, galiu kreiptis į atitinkamas
   institucijas.

   Kiti darbuotojai kalbėjo kiek pagarbiau ir vienas jų net pasiūlė paskambinti
   antstolei ir tartis su ja dėl susitikimo, kai ji grįš iš atostogų. Kokia
   garbė! Bekalbant su dar vienu darbuotoju, jis pasakė, kad iš kelių policijos
   ką tik gautas pranešimas faksu, kad aš skolingas tiktai 25 litus. Kodėl, juk
   kelių policijos prašiau neskubėti siųsti tokio pranešimo, o antstoliai neva
   viską darė „teisėtai”? Jis net pasakė, kad gali pervesti man dalį lėšų už
   (50 litų) išieškojimą.

   Padėkojau ir atsisakiau, nes pasidarė be galo įdomu, kaip ši istorija
   klostysis toliau ir kaip ją pakomentuos visi jos dalyviai bei jų veiklą
   prižiūrinčios valstybinės institucijos. Juk nenormalu, kad už 25 litų skolą
   be jokių skrupulų nurašoma daugiau kaip 1600 litų ir apribojamas
   naudojimasis kelių dešimčių tūkstančių litų dydžio kredito linija. Lyg jau
   nurašytų pinigų būtų negana.

   Bankai smagiai nurašinėja sumas po kelis kartus, nors privalo matyti, kad
   išieškoma suma - 332 litai. O aš, visiškai neinformuotas apie tai, kas
   daroma su mano pinigais, moku už visas šias absurdiškas bankines operacijas
   ir netenku galimybių naudotis daugiau kaip šimtu kartų už išieškomą sumą
   didesne kredito linija!

   Kažin kaip šią istoriją ir policijos, antstolių bei bankų veiksmus vertina
   teisingumo ministras, vidaus reikalų ministras, Bankų asociacijos
   prezidentas, Lietuvos banko valdybos pirmininkas, Seimo kontrolieriai, STT,
   FNTT ir vartotojų teisių gynimo organizacijos?

   Be abejo, būtų įdomu sužinoti ir antstolės V.Meškauskienės nuomonę. Atsakymo
   siųsti registruotu paštu nebūtina, nes vėl pasimes. Galima ir elektroniniu
   būdu. Skambučio iš tokios svarbios institucijos vadovės tikėtis net
   nedrįstu.

   O gal po visų šių neteisėtų ir aplaidžių valstybinių bei privačių
   institucijų veiksmų aš dar būsiu įtrauktas į piktybinių skolininkų sąrašą ir
   man bus apribotos galimybės naudotis kokiomis nors paslaugomis? Ar antstolė
   kur nors pateikė informaciją apie „piktybiškai” skolų nemokantį pilietį
   S.Jakeliūną?

   Nesu teisininkas, galiu klysti, tačiau skaityti lyg ir moku. Kaip suprantu,
   pagal Civilinio proceso kodekso 689 straipsnį, išsiuntus man pirminį
   raginimą sumokėti 332 litus ir man to nepadarius, mano atžvilgiu turėjo būti
   įvykdyti trys vienas po kito sekę veiksmai. Pirma, patikrinta ar kurioje
   nors mano sąskaitoje yra pakankamai pinigų, antra, apribotas jų naudojimasis
   išieškomos sumos dydžiu (332 litai) ir, pagaliau, trečia, atskirai man apie
   tai pranešus, areštuota ir nurašyta išieškoma suma (vieną kartą, o ne penkis
   ar daugiau).

   Kodekso straipsnio 4 dalyje minimo pranešimo - dar vieno, neskaitant
   pirminio antstolių raginimo, kuris kažkur pasimetė - taip pat negavau. Taip
   turėjo būti pradėtas vykdyti trečiasis veiksmas.

   Nepastebėjau ir jokio pirminio naudojimosi lėšomis apribojimo, minimo 2
   straipsnio dalyje ir kuris turėjo būti atliktas antruoju veiksmu. Koks
   pavydėtinas antstolių darbo „efektyvumas”! Iš karto einama prie svarbiausios
   trečiojo etapo dalies - pinigų nurašymo. Ir dėl visa ko nurašoma kelis
   kartus didesnė suma. Pralenkia visus Kodekso reikalavimus, arba bent jau
   mano supratimą apie juos.

   Banke man apie šią antstolių kontorą pagarbiu tonu buvo pasakyta, kad ji
   dirba - siunčia nurodymus bankams - elektroniniu būdu. Įdomu, kodėl
   elektroniniu būdu ji nepabandė susisiekti su manimi? Visiems kitiems tai
   dažniausiai pavyksta. Vienaip ar kitaip, antstolių darbo „efektyvumo” nėra
   ko lyginti su valdiška kelių policija. Koks procesų greitis!

   Tačiau gal tai dvi viena kitą papildančios to paties verslo dalys? Panašu į
   kažkokį sindikatą. Man toks įspūdis susidarė. O jums? Viena - valstybinė
   kontora - lėta ir aplaidi, teikia informaciją kitai - privačiai, dirbančiai
   greitai ir agresyviai. Na, o bankai, kaip visada, tarpininkauja. Už komisą,
   žinoma. Nedrįstu net galvoti, kad „komisą“ gauna ir kas nors kelių
   policijoje.

   Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 689 straipsnis. Piniginių
   lėšų, esančių kredito įstaigose bei pas kitus asmenis, areštas 1.
   Nukreipdamas išieškojimą į pinigines lėšas, antstolis bankams, kitoms
   kredito įstaigoms ar asmeniui pasiunčia Sprendimų vykdymo instrukcijoje
   nustatytos formos patvarkymą patikrinti, ar skolininko vardu yra piniginių
   lėšų, bei sustabdyti tokios sumos piniginių lėšų išmokėjimą, kokia
   reikalinga išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. 2. Bankas,
   kredito įstaiga ar kiti asmenys nuo antstolio patvarkymo gavimo momento
   sustabdo skolininko piniginių lėšų išmokėjimą tiek, kiek tai būtina
   antstolio reikalavimui įvykdyti, ir apie tai nedelsdami informuoja antstolį.
   Jeigu per penkias dienas nuo informacijos apie skolininko turimas pinigines
   lėšas išsiuntimo antstoliui dienos kredito įstaiga ar kiti asmenys negauna
   šio straipsnio 4 dalyje nurodyto patvarkymo areštuoti skolininko lėšas, visi
   lėšų išmokėjimo apribojimai panaikinami. 3. Antstolis, nustatęs, kad bendra
   surastų skolininkui priklausančių piniginių lėšų suma yra didesnė, negu
   reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, nedelsdamas privalo
   patvarkymu panaikinti neareštuotinų piniginių lėšų išmokėjimo sustabdymą ir
   šį patvarkymą išsiųsti atitinkamai banko ar kredito įstaigai. 4. Antstolis,
   gavęs kredito įstaigos ar kito asmens pranešimą, kad reikalavimas sustabdyti
   skolininko piniginių lėšų išmokėjimą įvykdytas, per tris dienas bankui,
   kredito įstaigai ir skolininkui išsiunčia patvarkymą, kuris prilyginamas
   turto arešto aktui, areštuoti skolininko lėšas ir jas pervesti į antstolio
   depozitinę sąskaitą. Patvarkyme nurodoma: 1) piniginių lėšų arešto
   pagrindas; 2) kredito įstaigos ar kito asmens pavadinimas; 3) areštuotų
   piniginių lėšų suma; 4) antstolio depozitinės sąskaitos rekvizitai; 5)
   antstolio veiksmų apskundimo tvarka. 5. Jeigu skolininko banko sąskaitoje
   visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti lėšų nepakanka, pagal
   vykdomuosius dokumentus lėšos nurašomos šia eile: 1) pirmąja eile nurašomos
   lėšos išieškoti išlaikymui ir reikalavimai atlyginti žalą, padarytą
   suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, ar gyvybės atėmimu; 2) antrąja
   eile nurašomos lėšos patenkinti darbuotojų reikalavimams, atsirandantiems
   dėl darbo teisinių santykių. 6. Kredito įstaiga ar kitas asmuo saugo
   areštuotas pinigines lėšas iki antstolio atskiro patvarkymo. Antstolio
   patvarkymo pagrindu kredito įstaiga ar kitas asmuo privalo pervesti nurodytą
   pinigų sumą į antstolio depozitinę sąskaitą.
   Kiti straipsniai, kuriuos parašė Stasys Jakeliūnas:
   Kiek mums kainuos A.Kubiliaus Vyriausybės „investicijos“ į vieną
   UAB?<http://www.lrytas.lt/-12706140811269801563-kiek-mums-kainuos-a-kubiliaus-vyriausyb%C4%97s-investicijos-%C4%AF-vien%C4%85-uab.htm>
   (151) <http://www.lrytas.lt/?id=12706140811269801563&view=6>
   A.Kubiliaus valdžios finansų stabilumas – per brangiai kainuojanti iliuzija
   (video)<http://www.lrytas.lt/-12603353471258696499-a-kubiliaus-vald%C5%BEios-finans%C5%B3-stabilumas-per-brangiai-kainuojanti-iliuzija-video.htm>
   (167) <http://www.lrytas.lt/?id=12603353471258696499&view=6>
   Ar Lietuvos bankas atsakingas dėl ekonominės
   krizės?<http://www.lrytas.lt/-12564828201256272306-ar-lietuvos-bankas-atsakingas-d%C4%97l-ekonomin%C4%97s-kriz%C4%97s.htm>
   (71) <http://www.lrytas.lt/?id=12564828201256272306&view=6>
   Klausimai Lietuvos
   prezidentei<http://www.lrytas.lt/-12520386741251414698-klausimai-lietuvos-prezidentei.htm>
   (166) <http://www.lrytas.lt/?id=12520386741251414698&view=6>
   Ar Lietuvos ekonomika jau pasiekė
   dugną?<http://www.lrytas.lt/-12493591021248662205-ar-lietuvos-ekonomika-jau-pasiek%C4%97-dugn%C4%85.htm>
   (164) <http://www.lrytas.lt/?id=12493591021248662205&view=6>
   Ko vertos A.Kubiliaus kalbos apie biudžeto
   konsolidavimą?<http://www.lrytas.lt/-12481910331246862552-ko-vertos-a-kubiliaus-kalbos-apie-biud%C5%BEeto-konsolidavim%C4%85.htm>
   (134) <http://www.lrytas.lt/?id=12481910331246862552&view=6>
   Kiek Lietuvai kainuos skolos burbulo
   sprogimas?<http://www.lrytas.lt/-12470261791246470210-kiek-lietuvai-kainuos-skolos-burbulo-sprogimas.htm>
   (259) <http://www.lrytas.lt/?id=12470261791246470210&view=6>
   Finansinių zombių
   gimimas<http://www.lrytas.lt/-12453846121244054237-finansini%C5%B3-zombi%C5%B3-gimimas.htm>
   (45) <http://www.lrytas.lt/?id=12453846121244054237&view=6>
   Kada baigsis krizė?<http://www.lrytas.lt/-12439157051243748843-kada-baigsis-kriz%C4%97.htm>
   (145) <http://www.lrytas.lt/?id=12439157051243748843&view=6>
   Lietuvos bankų nuostoliai – 20 milijonų ar pusė
   milijardo?<http://www.lrytas.lt/-12429662691240682847-lietuvos-bank%C5%B3-nuostoliai-20-milijon%C5%B3-ar-pus%C4%97-milijardo.htm>
   (89) <http://www.lrytas.lt/?id=12429662691240682847&view=6>


   ***
   širdingai
   Andrius Žilėnas | andrius.zilenas@... | +370(624)41862 | Skype:
   andrius.z


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • AndriusZilenas
   * * kaip viskas paprasta ir nepaprasta Britų istorikas S.S.Montefiore: „Labiausiai pribloškė, kaip neformaliai J.Stalino laikais veikė režimas“ Tomas
   Message 2 of 9 , May 11 11:20 PM
    *

    *
    kaip viskas paprasta ir nepaprasta
    Britų istorikas S.S.Montefiore: „Labiausiai pribloškė, kaip neformaliai
    J.Stalino laikais veikė režimas“
    Tomas Vaiseta
    2010-02-21 14:01

    Josifas Stalinas iš tiesų buvo ryški ir labai keista asmenybė, turėjusi
    aiškių iškrypimų. Jis ir jo bendražygiai nuoširdžiai tikėjo komunizmo
    idėjomis, dažnai šį tikėjimą lygindami su religija, sako į Lietuvą atvykęs
    britų istorikas Simonas Sebagas Montefiore. Tačiau į Rusijos archyvus
    patekusį istoriką labiausiai pribloškė, kokiais neformaliais ryšiais buvo
    grįstas Sovietų Sąjungos režimas.

    Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentams skaitytoje paskaitoje
    jis papasakojo apie savo atradimus, kurie aprašyti lietuvių kalba dar
    neišėjusioje jo knygoje „Stalinas: raudonojo caro rūmai“ (angl. „Stalin: The
    Court of the Red Tsar“). Britų istorikas į Vilnių atvyko pristatyti pernai
    išverstos knygos „Stalino jaunystė“.

    „Kai pradėjau rašyti apie J.Staliną, t.y. daugiau nei prieš dešimt metų,
    istoriografijoje jis buvo vaizduojamas kaip monstras be žmogiškųjų savybių.
    Taip iš dalies nutiko todėl, kad labai trūko archyvinių arba neformalių
    šaltinių. Ir nors po Sovietų Sąjungos žlugimo 1991 metais daug archyvų
    atsivėrė, kai pradėjau rašyti 1998-1999 metais, prezidentinis archyvas dar
    nebuvo visiškai atviras“, - prisimena S.S.Montefiore.

    Jis buvo vienas pirmųjų, kuriam pagaliau pavyko įžengti į aklinai saugotus
    Rusijos archyvus ir perskaityti įvairius neformalius šaltinius, pavyzdžiui,
    laiškus. Tokią savo sėkmę jis aiškina tuo, kad jam pasitarnavo prieš tai
    parašyta knyga apie kitas dvi reikšmingas Rusijos istorijos figūras –
    Jekateriną II ir Potiomkiną.

    „Kremliuje atsirado knygos gerbėjų, nes jie laikė tai šių veikėjų
    reabilitacija“, - kalbėjo S.S.Montefiore. Rusijos valdžios atstovai pamanė,
    kad ir rašydamas apie J.Staliną britų istorikas pateiks jiems priimtiną
    buvusio Sovietų Sąjungos diktatoriaus paveikslą. „Man buvo sudarytos visos
    sąlygos, naudojausi begale privilegijų, man net išskyrė atskirą kambarį.
    Tarsi visas archyvas dirbo tik man. Aš galėjau pasikviesti į pagalbą bet
    kokius ekspertus. Pavyzdžiui, galėjau pasikviesti moterį, kuri geriausiai
    pasaulyje išmano J.Stalino rašyseną“, - apie darbą Rusijos archyvuose
    pasakojo S.S.Montefiore.

    „Ten aš radau daugybę įdomios medžiagos, pavyzdžiui, Molotovo meilės
    laiškus, J.Stalino laiškus dukrai, J.Stalino laiškus žmonai. Tai nebuvo
    visiškai nauji dalykai, bet buvo nauja juos pamatyti vienoje vietoje“, -
    dėstė istorikas.

    „Mane labiausiai pribloškė, kaip neformaliai J.Stalino laikais veikė Sovietų
    Sąjungos sistema. Vėliau ji tapo kur kas formalesnė. O iš pradžių J.Stalinas
    nedirbo biurokratiškai. Jis dirbo visiškai neformaliai. Viskas buvo
    organizuojama neformaliai mažoje žmonių grupelėje. Žmonių titulai nieko
    nereiškė, viską lėmė tavo artimumas karaliui. Man tai priminė karališkąją
    sistemą, kokia veikė, tarkime, Jekaterinos II ar Liudviko XIV laikais. Todėl
    ir knygą apie Stalino valdymą pavadinau „Stalinas: raudonojo caro rūmai“, -
    pasakojo S.S.Montefiore.

    Pasak jo, Sovietų Sąjungoje faktiškai egzistavo dvi sistemos. Pirmoji buvo
    formali: Politinis biuras, Centro komitetas, prezidiumas ir kitos
    institucijos. „Tai buvo viešas režimo vaizdas, o paraleliai egzistavo šis
    nuostabus intymumo pasaulis, kur tik po truputį augo J.Stalino
    diktatoriškumas“, - nurodo istorikas.

    Britų mokslininkas sako aptikęs J.Stalino laiškus kolegoms, rašytus
    ketvirtojo dešimtmečio pradžioje: „Juose J.Stalinas neįsakinėjo ką nors
    padaryti. Jis dar negalėjo įsakinėti. Jis prašydavo ką nors padaryti. Jis
    atsiprašinėjo, kad prašo. Jis prirašydavo dešimt puslapių įtikinėdamas. Tai
    visiškai priešingas vaizdas tam, kad J.Stalinas esą visuomet buvo
    absoliutaus teroro figūra. Ne, dar 1931-1933 metais jis įtikinėjo žmones
    tarsi normalus politikas. Man tai pasirodė labai įdomu, todėl mane tiesiog
    apsėdo mintis išsiaiškinti, kaipgi sistema veikė“, - prisipažino britas.

    O sistema buvo pagrįsta tuo, kad labai smulki žmonių grupelė (šimtas žmonių,
    kurie visi pažinojo „Kobą“, kaip J.Staliną vadino bendražygiai jau dvidešimt
    metų) viską valdė ir organizavo kartu. „Jų bendravimo intymumas buvo
    absoliutus. Jie kartu atostogaudavo, kartu gyveno Kremliuje, tarsi
    bendruomenė, ir ta bendruomenė buvo gana laiminga. Jie nežudė tada vienas
    kito. Jų vaikai kartu žaisdavo ir t.t.“, - kalbėjo S.S.Montefiore.

    Politiniai sprendimai taip pat buvo priiminėjami ne per Politinio biuro
    susitikimus. Šie, istoriko teigimu, buvo beveik nereikšmingi. Sprendimai
    buvo priiminėjami per neformalius susitikimus. „Jie pažinojo vienas kitą jau
    dvidešimt metų ir buvo daug patyrę pogrindyje: kartu kalėjo ar keitėsi
    merginomis“, - carinės Rusijos pogrindžio laikais susiformavusius ryšius
    narpliojo S.S.Montefiore. Anuomet užkietėję pogrindininkai dar ir patys
    netikėjo, kad revoliucija kada nors iš tikro įvyks. Jie žudė, grobė,
    ištvirkavo, žodžiu, grupėje klostėsi nusikaltėliški santykiai. Vėliau jie
    peraugo į neformalų politinių sprendimų priėmimą Sovietų Sąjungoje.

    Šis giliai įsišaknijęs neformalumas ėmė irti ketvirtojo dešimtmečio
    viduryje, kai J.Staliną asmeniškai ir visą režimą supurtė du įvykiai. 1932
    metais nusižudė J.Stalino žmona Nadežda Alilujeva ir sovietų vadas tai
    priėmė kaip asmeninį pažeminimą, todėl iki ketvirtojo dešimtmečio pabaigos
    jis tapo toks paranojiškas, jog beveik nustojo gyventi privatų gyvenimą ir
    nebeturėjo asmeninių ryšių su moterimis (išskyrus namų šeimininkę). „Apie
    kitus taip pat spręsdavo pagal tai: pavyzdžiui, visos moterys yra
    nepatikimos arba šeimos gyvenimas yra įtartinas“, - teigė S.S.Montefiore.

    Kita krizė apėmė visą režimą – tai 1931-1933 metais vykdyta kolektyvizacijos
    kampanija. „Tada J.Stalinas pajuto, kad režimą ištiko milžiniška krizė, ir
    buvo net bijota, kad viskas gali žlugti“, - tvirtina britų istorikas.

    Kai knyga apie tai, kaip pogrindinio tamsaus pasaulio ryšiai tapo sovietinio
    režimo pagrindu, pasiekė Kremliaus skaitytojus, šie veikiai pakeitė nuomonę
    apie S.S.Montefiore. Jis vėl atvyko į Rusiją ir norėjo archyvuose surinkti
    medžiagą J.Stalino jaunystės biografijai. „Kai grįžau į archyvus ir
    paklausiau, ar galiu turėti savo atskirą kambarį ir kitas privilegijas, jie
    pažiūrėjo į mane ir paklausė: „Kas jūs? Kokios privilegijos? Mes jūsų
    nematėme anksčiau“, - apie tipišką supykusios rusų valdžios elgesį pasakojo
    britas.

    Bet biografija buvo parašyta. Nuo praėjusių metų ją gali skaityti ir
    Lietuvos gyventojai. Knygos pardavimai rodo, kad talentingai ir pagauliai
    parašyta Kobos jaunystės biografija patraukė skaitytojus. Todėl šiemet
    greičiausiai lietuvių kalba išeis ir pasakojimas apie J.Staliną valdžioje.
    Apie šitaip Kremlių sunervinusį „raudonąjį carą“.
    Kiti straipsniai, kuriuos parašė Tomas Vaiseta:
    Ar čia tu, Lietuva?<http://www.lrytas.lt/-12733453071271058632-ar-%C4%8Dia-tu-lietuva.htm>
    (1012) <http://www.lrytas.lt/?id=12733453071271058632&view=6>
    Atgimstanti Lietuva: 3. Bėgimo iš košmaro diena – ilga kaip šimtmečiai
    (nuotraukos, video)<http://www.lrytas.lt/-12682531571266442647-atgimstanti-lietuva-3-b%C4%97gimo-i%C5%A1-ko%C5%A1maro-diena-ilga-kaip-%C5%A1imtme%C4%8Diai-nuotraukos-video.htm>
    (167) <http://www.lrytas.lt/?id=12682531571266442647&view=6>
    Istorikas V.Klumbys: „Tik priėmę sovietmetį kaip savą, galėsime
    teisti“<http://www.lrytas.lt/-12670056401264970335-istorikas-v-klumbys-tik-pri%C4%97m%C4%99-sovietmet%C4%AF-kaip-sav%C4%85-gal%C4%97sime-teisti.htm>
    (305) <http://www.lrytas.lt/?id=12670056401264970335&view=6>
    Atgimstanti Lietuva: 2. Vasaris. Rinkimai į laisvę: kaip danguje, taip ir
    žemėje (nuotraukos)<http://www.lrytas.lt/-12669591401264783330-atgimstanti-lietuva-2-vasaris-rinkimai-%C4%AF-laisv%C4%99-kaip-danguje-taip-ir-%C5%BEem%C4%97je-nuotraukos.htm>
    (176) <http://www.lrytas.lt/?id=12669591401264783330&view=6>
    Mirė Rusijos istorijos ir slaptųjų tarnybų žinovas
    A.Pranskevičius<http://www.lrytas.lt/-12668339991265259738-mir%C4%97-rusijos-istorijos-ir-slapt%C5%B3j%C5%B3-tarnyb%C5%B3-%C5%BEinovas-a-pranskevi%C4%8Dius.htm>
    (29) <http://www.lrytas.lt/?id=12668339991265259738&view=6>
    Rusijos istorikas M.Soloninas: „Raudonojoje aikštėje reiktų pakabinti šūkį
    „Mus užaugino Stalinas“
    (video)<http://www.lrytas.lt/-12666009281265211164-rusijos-istorikas-m-soloninas-raudonojoje-aik%C5%A1t%C4%97je-reikt%C5%B3-pakabinti-%C5%A1%C5%ABk%C4%AF-mus-u%C5%BEaugino-stalinas-video.htm>
    (231) <http://www.lrytas.lt/?id=12666009281265211164&view=6>
    Studentų spyris Vasario 16-ąją draudusiam sovietinių okupantų režimui –
    trispalvė virš Šakių mokyklos (video,
    nuotraukos)<http://www.lrytas.lt/-12662494051265705599-student%C5%B3-spyris-vasario-16-%C4%85j%C4%85-draudusiam-sovietini%C5%B3-okupant%C5%B3-re%C5%BEimui-trispalv%C4%97-vir%C5%A1-%C5%A1aki%C5%B3-mokyklos-video-nuotraukos.htm>
    (396) <http://www.lrytas.lt/?id=12662494051265705599&view=6>
    Eseistas E.Parulskis: “Nedirbantis žmogus tingėti
    negali”<http://www.lrytas.lt/-12662357531265680413-eseistas-e-parulskis-nedirbantis-%C5%BEmogus-ting%C4%97ti-negali.htm>
    (71) <http://www.lrytas.lt/?id=12662357531265680413&view=6>
    Baltarusijos opozicijos atstovai: „Kažkas atsitiko su Lietuvos
    politika“<http://www.lrytas.lt/-12645048181263187460-baltarusijos-opozicijos-atstovai-ka%C5%BEkas-atsitiko-su-lietuvos-politika.htm>
    (256) <http://www.lrytas.lt/?id=12645048181263187460&view=6>
    Naujas K.Marxo “Kapitalo” lietuviškas leidimas: kompleksų atsisakymas ar jų
    pagilinimas?<http://www.lrytas.lt/-12641063701263334053-naujas-k-marxo-kapitalo-lietuvi%C5%A1kas-leidimas-kompleks%C5%B3-atsisakymas-ar-j%C5%B3-pagilinimas.htm>
    (93) <http://www.lrytas.lt/?id=12641063701263334053&view=6>


    ***
    širdingai
    Andrius Žilėnas | andrius.zilenas@... | +370(624)41862 | Skype:
    andrius.z


    [Non-text portions of this message have been removed]
   • AndriusZilenas
    Šis straipsnis atspausdintas išhttp://www.vtv.lt/naujienos/virtualios-visuomenes-komentarai/a.-sakalas-merfio-ir-kiti-desniai-polit.html A. Sakalas: Merfio
    Message 3 of 9 , May 28 4:31 AM
     Šis straipsnis atspausdintas
     http://www.vtv.lt/naujienos/virtualios-visuomenes-komentarai/a.-sakalas-merfio-ir-kiti-desniai-polit.html
     A. Sakalas: Merfio ir kiti dėsniai politikoje

     2008 sausio 23
     Gairės: Sakalas, Merfis, politika A. Sakalas Bernardinai.lt

     Aloyzas Sakalas
     Įdomūs tie internete pateikti Merfio ir kiti dėsniai. Jie kalba vos ne
     apie visus gyvenimo reiškinius. Jie labai gerai tinka ir politikos
     reiškiniams, ir patiems politikams.

     Štai vienas iš tų dėsnių: kuo daugiau skaitai ir domiesi politika, tuo
     labiau įsitikini, kad viena partija bjauresnė už kitą. Padoriausia
     atrodo ta, kuri dar nebuvo valdžioje. Na sakykite, argi Lietuvos
     rinkėjas nenusisuka nuo tų partijų, kurios buvo ar yra valdžioje ir
     neieško ten nebuvusios? Juk taip prie valdžios lovio atsidūrė Darbo
     partija ir partija Tvarka ir teisingumas. Arba kitas Merfio dėsnis,
     pavadintas melo dėsniu: kad ir kaip dažnai melas bus atskleidžiamas,
     vis tiek atsiras juo tikinčių žmonių. Visi dar prisimena Darbo
     partijos pažadus po 11, 111 dienų paversti šią ašarų pakalnę rojumi
     žemėje. Rojumi sau ji pavirto, Rojumi visiems – ne, bet Darbo partija
     ir šiandieną dar turi pakankamai daug gerbėjų. Arba ar galima užmiršti
     vyriausiojo Tvarkos be teisingumo erelio nuolatinę mantrą: tvarka bus.
     Bet jis nepajėgė jos įvesti net savo kieme. Merfis tvirtina: neįmanoma
     kažką įrodyti žmogui, kuris žino, ką kalba. Ir dar Merfio pirmasis
     debatų dėsnis: niekad nesiginčyk su kvailiu - žmonės gali nesuprasti,
     kuris iš jūsų yra kvailys.

     Bet nuo padangių aro akivaizdaus melo tikinčiųjų juo skaičius ne tik
     nesumažėjo, bet dar labiau išaugo. O tvarkos įvesti jam neleido
     Matchi‘o maksima: kvailys aukštame poste - tai lyg žmogus
     viršukalnėje: viskas jam atrodo maža, ir jis pats visiems atrodo
     mažas.

     Arba jaunojo ir agresyvaus socialdemokrato tvirtą pažadą jokiu būdu
     neiti į koaliciją su partija, pasipuošusią ereliais. Ir ką, nuėjo,
     taigi apsimelavo. Bet kas iš to - šiandieną jis tapo bebaimiu tiesos
     sakytoju ir kovotoju už mano, jūsų, taigi ir visų mūsų teises. O jam
     pritaria netekęs amo nemenkas būrys žmonių. Žinoma, galima daug
     atleisti jaunam žmogui, bet Andersono aksioma teigia: jaunas gali būti
     tik kartą, o nesubrendęs - visą gyvenimą. Be to, jis matyt, nežinojo
     Conway‘o dėsnio: bet kurioje organizacijoje visada atsiras žinantis,
     kas joje dedasi, asmuo. Jis būtinai bus atleistas iš darbo. Taip ir
     įvyko.

     Kas tikėjosi tokių apklausos rezultatų, kuriuos paskelbė sakalams
     giminingas dr. Vladas Gaidys? Bet tai įvyko pagal Gumpersono dėsnį:
     įvykio tikimybė yra atvirkščiai proporcinga norui, kad taip įvyktų.
     Kuri gi iš valdančiųjų partijų nenorėjo puikuotis reitingų aukštybėse,
     bet ten atsidūrė visiškai kiti. Bet nenusiminkime, nes pagal
     Wellingtono komandos dėsnį: grietinėlė kyla į viršų. Bet kyla ir
     padugnės. Bet vėl Merfis:‚viskas, kas kyla, turi nusileisti. Ir dar
     Merfis: nėra taip blogai, kad negalėtų dar labiau pablogėti.

     Štai būrelis (kol kas dar nedidelis) labai patyrusių socialdemokratų
     pradėjo įrodinėti kitiems mažiau patyrusiems, kad socialdemokratų
     partija nutolo nuo savo principinių nuostatų ir pasidarė liberalios
     ekonomikos apaštalu. Partijos vadovybė tokių minčių toleruoti buvo
     nelinkusi, nors ir nepanaudojo jokių organizacinių priemonių. Jei ir
     patyrę,ir mažiau patyrę socialdemokratai būtų žinoję  Whistlerio
     dėsnį: mes niekad nežinome, kas teisus, bet visada žinome, kas kaltas,
     tai būtų pasiūlę labai patyrusiems socialdemokratams įkurti partijos
     statute numatytą komitetą, kuris reguliariai atsiskaitytų jos Tarybai
     ar Prezidiumui. Būtų nušauti ne du, o net keturi zuikiai vienu šūviu:
     būtų paskatinta šių ir kitų partiečių iniciatyva ieškoti naujų
     sprendimų, apsaugota partija nuo nepatenkintų jos veikla pogrindinio,
     taigi ardomojo darbo visoms kitoms partijoms, o ir visuomenei būtų
     pademonstruota demokratijos pamoka ir partija vėl taptų gyvu
     organizmu. Tada tegul naujojo komiteto nariai įrodinėja partijos
     Tarybai, kuriuo keliu ji turi eiti: Vakarų demokratijos ar senu ir
     gerai pramintu keliu.

     Ir šitai reikėtų padaryti nedelsiant, kad iniciatyva sukurti komitetą
     nepavirstų istorija,  nes Merfio dėsnis byloja: istorija - tai toks
     mokslas, kuriame niekas neatsitinka du kartus. O Taryba tai
     kolektyvas, o kolektyvinio darbo esmė pagal Merfį: savo kaltę visada
     gali suversti kitam.

     Daug kalbama apie pajamų mokesčio diferencijuoto tarifo ir turto
     mokesčio įvedimą, bet, anot Merfio, niekas nevyksta taip, kaip
     suplanuota. Todėl veikia Parkinsono delsimo dėsnis: delsimas -
     ypatingiausia nevykdymo forma. Ypač ji gera tiems, kurie nedega
     nenugalimu noru ką nors daryti. Ir vietoje darbo pučia spalvotus muilo
     burbulus. Nors tai irgi atsakingas darbas. Tai seniai įrodyta prof. R.
     Baltramiejūno bestseleryje „Burbulų teorijos pagrindai“.

     Ir pabaigai apie daug ginčų sukėlusį liūtą. Ginčo esmę paaiškina  Olio
     aforizmas:avinų armija, vadovaujama liūto, visada nugalės liūtų
     armiją. Kadangi avinas, pagal tautosaką yra išminties simbolis, tai
     viskas tampa aišku premjerą sutapatinus su liūtu, jo partijos
     bičiulius- su avinais, o konservatorius- su liūtų armija. Nes
     riaumojančio liūto vadovaujama išmintis visados nugali tuos, kurie
     moka tik riaumoti.

     Griežtai draudžiama portale www.vtv.lt paskelbtą informaciją naudoti
     kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse be
     redakcijos sutikimo, o jei sutikimas gautas, visuomet būtina nurodyti
     www.vtv.lt su aktyvia nuoroda kaip informacijos šaltinį.
     ***
     širdingai
     Andrius Žilėnas | andrius.zilenas@... | +370(624)41862 | Skype: andrius.z
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.