Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Kvieciame padeti

Expand Messages
 • Laima Zemleckiene
  * Gabūs vaidybos menui neįgalieji siekia kurti ir pristatyti visuomenei scenos meno kultūros vertybes. Šiuo metu statomi spektakliai, vyksta
  Message 1 of 1 , Aug 2, 2009
   * Gab�s vaidybos menui ne�galieji siekia kurti ir pristatyti
   visuomenei scenos meno kult�ros vertybes. �iuo metu statomi spektakliai,
   vyksta repeticijos. Dviems trup�s nariams sud�tinga gr��ti namo (juda
   ne�galiojo ve�im�liu). Pra�ome atsiliepti norin�ius ir galin�ius pad�ti.
   Ne�galieji gali patys pers�sti i� ve�im�lio � ma�in�, o ve�im�liai yra
   patogiai sulankstomi, tad abu �mon�s ir j� ve�im�liai telpa lengvojoje
   ma�inoje.*

   * Jei galite bent kart� parve�ti namo trup�s narius, b�sime labai
   d�kingi. M�nesiai: rugpj�tis, rugs�jis, spalis. *

   *Mar�rutas: �iauli� g. 8 - Panev��io g. 4 (Inga) - Fabijoni�ki� g. 81
   (Loreta).*

   * Mielai priimsime bet kokios formos pagalb�.
   *

   *M�s� kontaktai: Laima, tel.: +370670 17789, *

   *Art�ras, el.p.: a_bardzilauskas@...***

   *V�� ne�gali�j� teatro "Naujasis teatras" administracija*


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.