Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Minciu_sodas_LT] Lukiskiu aikste

Expand Messages
 • EKVJUC
  Siena - Baltijos kelio simbolis - tikrai gali būti kovų už Laisvę simboliu. Tai būtų artima daugeliui, nes daugelis dar prisimena, kaip stovėjo Baltijos
  Message 1 of 13 , Mar 2, 2009
  • 0 Attachment
   Siena - Baltijos kelio simbolis - tikrai gali būti kovų už Laisvę simboliu. Tai būtų artima daugeliui, nes daugelis dar prisimena, kaip stovėjo Baltijos kelyje. Prisimena taikų Baltijos šalių pasipriešinimą.

   Antra vertus, sutinku su kažkuriuo komentatorium, kad siena negali būti Laisvės simboliu. Nes siena - tai jau savaime - riba.
   Nors mums jau neteko išgyventi ir patirti partizanų laikų skausmo ir prasmės, ar tikrai turėtume tai užmiršti?

   A.
   ----- Original Message -----
   From: Tomasz Czepaitis
   To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
   Sent: Monday, March 02, 2009 11:28 PM
   Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Lukiskiu aikste


   Tai gal kokią kampaniją surengti?

   Užteks jiems niokoti mūsų aikštę. Architektų/politikų mafijoms, ta
   prasme.:))

   Tas susikabinimas buvo, visų pirmą, spalvingas ir šviesus projektas, o antra
   jis bent išveda Lietuvą iš užsisklendimo puikybės. Va ji jau būtų Baltijos
   lydere.

   T.

   2009/3/2 Arunė <varna@...>

   > Tomai, tau pavyko tiesiog mano minti apie aikse taip sklandziai
   > isdelioti:) Man irgi tas variantas labiausiai patiko - susikabinimo rankom.
   > Arune
   >
   >
   > Tomasz Czepaitis wrote:
   > >
   > > Na, irgi kažkokia terminologija - išniekinimas, tas, anas...
   > >
   > > Paprasčiausia - darbai neįdomūs.
   > >
   > > Beje, nežinojau kad tai turi būti Laisvės simbolis. Tai jau susiaurina
   > > raiškos galimybes.
   > >
   > > O Reprezentaciją išvis reikėtų išimti iš konkurso sąlygų. Kiek tos tautos
   > > gali viena prieš kitą staipytis?
   > >
   > > T.
   > >
   > > 2009/3/2 EKVJUC <ekvjuc@gmail. com <mailto:ekvjuc%40gmail.com<ekvjuc%2540gmail.com>
   > >>
   >
   > >
   > > > Čia pranešimas spaudai minėta tema:
   > > > Pranešimas spaudai
   > > >
   > > > AR IŠ TIKRŲJŲ PASIRUOŠTA VALSTYBĖS REPREZENTACINĖS AIKŠTĖS SUTVARKYMUI
   > > >
   > > > Prabėgo du dešimtmečiai nuo atkurtos Nepriklausomybės dienos ir
   > > dešimt metų
   > > >
   > > > nuo LR Seimo nutarimo (1999.02.11 d. Nutarimas Nr. VIII-1070 „Dėl
   > > valstybės
   > > >
   > > > sostinėje esančios Lukiškių aikštės funkcijų“) reprezentacinėje
   > Lietuvos
   > > > sostinės aikštėje įamžinti visais laikais kovojusių ir žuvusių už
   > > Tėvynės
   > > > laisvę atminimą, kur tiek mūsų piliečiai, tiek garbingi užsienio
   > svečiai
   > > > galėtų išreikšti pagarbą Lietuvos didžiavyriams. Tačiau tūkstantmečio
   > > > Lietuvos vardo paminėjimą švęsianti valstybė iki šiol neturi LAISVĖS
   > > > SIMBOLIO.
   > > >
   > > > Ir neturės! Nes ši Lietuvos Respublikos Vyriausybės užduotis ištisą
   > > > dešimtmetį buvo sistemingai ir kryptingai žlugdoma, siekiant ne tik
   > > > palaidoti šį taurų sumanymą, bet ir suniekinti bei nuvertinti
   > > dabartinės ir
   > > >
   > > > būsimų kartų akyse Tautos didvyriškos kovos su okupantais atminimą.
   > > Todėl
   > > > iki šios dienos vilkinamas Laisvės simbolio, atitinkančio tikrąją šio
   > > > žodžio
   > > > prasmę, sukūrimas.
   > > >
   > > > Tai su širdgėla visai Lietuvai sakome mes, Nevyriausybinių organizacijų
   > > > atstovai, susibūrę į neformalų visuomeninį komitetą (toliau – NVK),
   > > kurio
   > > > pagrindinis tikslas – apginti visuomenės interesą, kad pagrindinė
   > > > reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė būtų formuojama su laisvės
   > kovų
   > > > memorialiniais akcentais. Esame priversti tarti šiuos skaudžius
   > žodžius,
   > > > nes
   > > > po surengto Vilniaus savivaldybėje Lukiškių aikštės architektūrinio
   > > > konkurso
   > > > darbų viešo aptarimo, kuriame savo siūlomus projektus pristatė septyni
   > > > kolektyvai – autoriai tų projektų, kuriuos atrinko konkurso vertinimo
   > > > komisija konkurso antrajam etapui, įsitikinome, jog iki užmačių
   > > išniekinti
   > > > Tautos atminimą įgyvendinimo liko visiškai nedaug laiko.
   > > >
   > > > NVK nariai nuo pirmųjų tariamo konkurso Lukiškių aikštės suplanavimui
   > ir
   > > > „Laisvės“ simbolio sukūrimo paskelbimo konstatuoja, jog šis valstybinės
   > > > reikšmės klausimas buvo patikėtas komisijai, kurioje vyrauja
   > > > antipatriotinės
   > > > nuostatos. O siūlymai į komisiją įtraukti ne tik patriotiniai
   > > mąstančius,
   > > > bet ir aukštos kvalifikacijos architektus, buvo rafinuotai atmesti.
   > > Todėl
   > > > su
   > > > apgailestavimu turime konstatuoti, kad komisijoje neatsitiktinai
   > vyrauja
   > > > tiek Vilniaus savivaldybės funkcionieriai, neturintys atatinkamos šiam
   > > > tikslui kvalifikacijos, tiek nepasižymintys patriotinėmis
   > > nuostatomis kitų
   > > > organizacijų atstovai.
   > > >
   > > > NVK konstatuoja, kad ši komisija iš 2008 metų pavasarį konkursui iš
   > > > pateiktų
   > > > daugiau nei 20 autorių darbų (didesnioji jų dalis tikrai nebuvo aukšto
   > > > profesinio lygio) atmetė ne tik juos, bet ir pakankamai profesionaliai
   > > > parengtus projektus, ugdančius patriotizmą ir pasididžiavimą Tautos
   > > > didžiavyriais bei atitinkančius LR Vyriausybės nutarime keliamus
   > > > reikalavimus.
   > > >
   > > > NVK konstatuoja, kad šio valstybinio užsakymo priežiūros komisija
   > parodė
   > > > vienašališkumą, atrinkdama projektus, neįvertino jų turinio, įskaitant
   > > > veiksnius Tautos išlikimui globalizacijos sąlygomis. Projektiniai
   > > > pasiūlymai
   > > > nepagrįsti įgyvendinimo kaštais. Didžioji dalis projektų tapo grynai
   > > > pramoginio pobūdžio, papildomai įtraukiant niekuo nepagrįstus objektus:
   > > > kavines, garažus, čiuožyklas, sales ir kitus, tokio tipo
   > reprezentacinei
   > > > aikštei svetimus elementus. Į paskutinę vietą nustumti pagrindiniai
   > > > Valstybės reprezentavimo elementai, kurie išvardinti konkurso
   > > dokumentuose,
   > > >
   > > > jog „Lukiškių aikštė yra pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės
   > > > aikštė, formuojama su laisvės kovų memorialiniais akcentas“.
   > > >
   > > > Nepretenduodama į visapusišką projektų vertinimą, NVK konstatuoja, jog,
   > > > pateikti projektai visumoje neatsako į LR Vyriausybės Nutarime
   > > iškeltus bei
   > > >
   > > > pagrindinius Tautos valios reikalavimus. Todėl NVK kreipiasi į LR
   > > Seimą ir
   > > > Vyriausybę su prašymu:
   > > >
   > > > - Iki šiol pateiktus Lukiškių aikštės memorialinius projektus
   > > > vertinti, tik kaip pakartotiną užduotį turiningesnių projektų
   > > kūrimui bei
   > > > raginimą Valstybės ir Vilniaus savivaldybės institucijoms iš esmės
   > > > kompleksiškai spręsti;
   > > >
   > > > ● nedelsiant stabdyti Lukiškių aikštės architektūrinio - meninio
   > > projekto
   > > > vertinimo komisijos įgaliojimus, kaip neatlikusios savo darbo. Į naujai
   > > > kuriamos komisijos sudėtį įtraukti ne vien valstybinių institucijų
   > > > deleguotus vertintojus, bet proporcingai į vertinimo komisiją
   > > įtraukti ir
   > > > visuomeninio sektoriaus, Pasaulio Lietuvių bendruomenių, aktyviausiai
   > > > dalyvavusių siekiant laisvės, atstovus;
   > > >
   > > > ● pratęsti konkurso pirmąjį etapą, kadangi jo eigoje būta labai daug
   > > > pažeidimų ir nepakanko viešumo. Aikštės kūrimui parengti ir priimti
   > > > atitinkamą įstatyminį aktą, kurio turinio nutarimais negalėtų
   > > savavališkai
   > > > keisti Vilniaus savivaldybė.
   > > >
   > > > ● pakviesti mokyklas, universitetus, nevyriausybines organizacijas bei
   > > > Pasaulio Lietuvių bendruomenes pateikti naujas Lukiškių aikštės
   > > memorialo
   > > > projekto idėjines koncepcijas;
   > > >
   > > > ● organizuoti 1999 m. vasario 11 d. LR Seimo Nr.VIII- 1070 nutarimo
   > > vykdymo
   > > >
   > > > veiklos bei finansinį auditą ir pagal jo rezultatus priimti tolesnius
   > > > sprendimus.
   > > >
   > > > NVK pirmininkas Liutauras Serapinas
   > > >
   > > > tel.8 684 79885
   > > >
   > > > Nariai: Sigitas Juozas Marčiukaitis; tel. 8 614 73504
   > > >
   > > > Juozas Šaulys; tel. 8 612 73935
   > > >
   > > >
   > > > ----- Original Message -----
   > > > From: "Bronius Tamulynas" <bronius.tamulynas@ ktu.lt
   > > <mailto:bronius.tamulynas%40ktu.lt <bronius.tamulynas%2540ktu.lt>><bronius.tamulynas%
   > 40ktu.lt>
   > > > >
   > > > To: <Minciu_sodas_ LT@yahoogroups. com
   > > <mailto:Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%2540yahoogroups.com>>
   > <Minciu_sodas_
   > > LT%40yahoogroups .com>>
   > > > Sent: Monday, March 02, 2009 2:24 PM
   > > > Subject: Re: [Minciu_sodas_ LT] Lukiskiu aikste
   > > >
   > > > > Koks nors jedinstvininkas mintyja, kad neblogai būtų vainikus dėti.
   > > > > Ir jis kur nors galėtų ten padėti.
   > > > > Taip pagerbdamas ir anų laikų šviesų "mąstytoją"
   > > > > Vladuką ar dar anksčiau ką nors iš panašios kompanijos.
   > > > > Tai čia yra šiek užslėptos semantikos.
   > > > >
   > > > > Bronius
   > > > >
   > > > > ----- Original Message -----
   > > > > From: "EKVJUC" <ekvjuc@gmail. com <mailto:ekvjuc%40gmail.com<ekvjuc%2540gmail.com>>
   >
   > > <ekvjuc%40gmail. com>>
   > > > > To: <minciu_sodas_ LT@yahoogroups. com
   > > <mailto:minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com<minciu_sodas_LT%2540yahoogroups.com>>
   > <minciu_sodas_
   > > LT%40yahoogroups .com>
   > > > >
   > > > > Sent: Monday, March 02, 2009 1:10 PM
   > > > > Subject: [Minciu_sodas_ LT] Lukiskiu aikste
   > > > >
   > > > >
   > > > >> Sveiki,
   > > > >> Ką mano Vilniaus dailininkai skulptoriai ir šiaip šviesuoliai apie
   > > > >> Lukiškių
   > > > >> aikštės projektus
   > > > >>
   > > > http://www.architek tusajunga. lt/LT.php? content=news&
   > > Id=153&PHPSESSID =0221e0da8e2ce8e 03a925f4009820c0 6
   > > <
   > http://www.architektusajunga.lt/LT.php?content=news&Id=153&PHPSESSID=0221e0da8e2ce8e03a925f4009820c06
   > >
   > > > >>
   > > > >> Dalis visuomenės nėra tuo patenkinta, sako, kad kaip reprezentacinė
   > > > >> valstybės aikštė turėtų atlikti bent jau tą funkciją, kad būtų kur
   > > > padėti
   > > > >> vainiką žuvusiam Lietuvos partizanui.. .
   > > > >>
   > > > >> Iš anksto dėkoju už nuomonę
   > > > >> Audronė
   > > > >>
   > > > >>
   > > > >>
   > > > >> ------------ --------- --------- ------
   > > > >>
   > > > >> Laiškas į minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com
   > > <mailto:minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>><minciu_sodas_
   >
   > > lt%40yahoogroups .com>tampa visuomenės nuosavybė, tai
   > > > >> yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame
   > laiške
   > > > >> pabrėžtinai jų neaatsisakome.
   > > > >> http://www.primaril ypublicdomain. org/letter/
   > > <http://www.primarilypublicdomain.org/letter/> Kviečiame dalintis mūsų
   > > > >> laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
   > > > >>
   > > > >> Laiškus siųsti: minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com
   > > <mailto:minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>><minciu_sodas_
   >
   > > lt%40yahoogroups .com>
   > > > >>
   > > > >> Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
   > > > >> minciu_sodas_ lt-unsubscribe@ yahoogroups. comYahoo
   > > <mailto:minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo<minciu_sodas_lt-unsubscribe%2540yahoogroups.comYahoo>><minciu_sodas_
   >
   > > lt-unsubscribe% 40yahoogroups. comYahoo> !
   > > > Groups Links
   > > > >>
   > > > >>
   > > > >>
   > > > >>
   > > > >> __________ NOD32 3899 (20090301) Information __________
   > > > >>
   > > > >> This message was checked by NOD32 antivirus system.
   > > > >> http://www.eset com <http://www.eset.com>
   > > > >>
   > > > >>
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > > ------------ --------- --------- ------
   > > > >
   > > > > Laiškas į minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com
   > > <mailto:minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>><minciu_sodas_
   >
   > > lt%40yahoogroups .com>tampa visuomenės nuosavybė, tai
   > > > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
   > > > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
   > > > > http://www.primaril ypublicdomain. org/letter/
   > > <http://www.primarilypublicdomain.org/letter/> Kviečiame dalintis mūsų
   > > > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
   > > > >
   > > > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com
   > > <mailto:minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>><minciu_sodas_
   >
   > > lt%40yahoogroups .com>
   > > > >
   > > > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
   > > > > minciu_sodas_ lt-unsubscribe@ yahoogroups. comYahoo
   > > <mailto:minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo<minciu_sodas_lt-unsubscribe%2540yahoogroups.comYahoo>><minciu_sodas_
   >
   > > lt-unsubscribe% 40yahoogroups. comYahoo> !
   > > > Groups Links
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > >
   > > >
   > > >
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   > >
   >
   >
   >

   [Non-text portions of this message have been removed]
   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Tomasz Czepaitis
   Baltijos kelias - tai ne siena. Pirmąkart girdžiu kad jį vadina siena. Partizanai, prisiminkime, elgėsi ir itin žiauriai. Su taikiais gyventojais, ne tik
   Message 2 of 13 , Mar 3, 2009
   • 0 Attachment
    Baltijos kelias - tai ne siena. Pirmąkart girdžiu kad jį vadina siena.

    Partizanai, prisiminkime, elgėsi ir itin žiauriai. Su taikiais gyventojais,
    ne tik su okupantais.

    Jei norima juos prisiminti, galima pasodinti šventas giraites.

    T.

    2009/3/3 EKVJUC <ekvjuc@...>

    > Siena - Baltijos kelio simbolis - tikrai gali būti kovų už Laisvę
    > simboliu. Tai būtų artima daugeliui, nes daugelis dar prisimena, kaip
    > stovėjo Baltijos kelyje. Prisimena taikų Baltijos šalių pasipriešinimą.
    >
    > Antra vertus, sutinku su kažkuriuo komentatorium, kad siena negali būti
    > Laisvės simboliu. Nes siena - tai jau savaime - riba.
    > Nors mums jau neteko išgyventi ir patirti partizanų laikų skausmo ir
    > prasmės, ar tikrai turėtume tai užmiršti?
    >
    > A.
    > ----- Original Message -----
    > From: Tomasz Czepaitis
    > To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
    > Sent: Monday, March 02, 2009 11:28 PM
    > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Lukiskiu aikste
    >
    > Tai gal kokią kampaniją surengti?
    >
    > Užteks jiems niokoti mūsų aikštę. Architektų/politikų mafijoms, ta
    > prasme.:))
    >
    > Tas susikabinimas buvo, visų pirmą, spalvingas ir šviesus projektas, o
    > antra
    > jis bent išveda Lietuvą iš užsisklendimo puikybės. Va ji jau būtų Baltijos
    > lydere.
    >
    > T.
    >
    > 2009/3/2 Arunė <varna@... <varna%40hertz.lt>>
    >
    > > Tomai, tau pavyko tiesiog mano minti apie aikse taip sklandziai
    > > isdelioti:) Man irgi tas variantas labiausiai patiko - susikabinimo
    > rankom.
    > > Arune
    > >
    > >
    > > Tomasz Czepaitis wrote:
    > > >
    > > > Na, irgi kažkokia terminologija - išniekinimas, tas, anas...
    > > >
    > > > Paprasčiausia - darbai neįdomūs.
    > > >
    > > > Beje, nežinojau kad tai turi būti Laisvės simbolis. Tai jau susiaurina
    > > > raiškos galimybes.
    > > >
    > > > O Reprezentaciją išvis reikėtų išimti iš konkurso sąlygų. Kiek tos
    > tautos
    > > > gali viena prieš kitą staipytis?
    > > >
    > > > T.
    > > >
    > > > 2009/3/2 EKVJUC <ekvjuc@gmail. com <mailto:ekvjuc%40gmail.com<ekvjuc%2540gmail.com>
    > <ekvjuc%2540gmail.com>
    >
    > > >>
    > >
    > > >
    > > > > Čia pranešimas spaudai minėta tema:
    > > > > Pranešimas spaudai
    > > > >
    > > > > AR IŠ TIKRŲJŲ PASIRUOŠTA VALSTYBĖS REPREZENTACINĖS AIKŠTĖS
    > SUTVARKYMUI
    > > > >
    > > > > Prabėgo du dešimtmečiai nuo atkurtos Nepriklausomybės dienos ir
    > > > dešimt metų
    > > > >
    > > > > nuo LR Seimo nutarimo (1999.02.11 d. Nutarimas Nr. VIII-1070 „Dėl
    > > > valstybės
    > > > >
    > > > > sostinėje esančios Lukiškių aikštės funkcijų“) reprezentacinėje
    > > Lietuvos
    > > > > sostinės aikštėje įamžinti visais laikais kovojusių ir žuvusių už
    > > > Tėvynės
    > > > > laisvę atminimą, kur tiek mūsų piliečiai, tiek garbingi užsienio
    > > svečiai
    > > > > galėtų išreikšti pagarbą Lietuvos didžiavyriams. Tačiau tūkstantmečio
    > > > > Lietuvos vardo paminėjimą švęsianti valstybė iki šiol neturi LAISVĖS
    > > > > SIMBOLIO.
    > > > >
    > > > > Ir neturės! Nes ši Lietuvos Respublikos Vyriausybės užduotis ištisą
    > > > > dešimtmetį buvo sistemingai ir kryptingai žlugdoma, siekiant ne tik
    > > > > palaidoti šį taurų sumanymą, bet ir suniekinti bei nuvertinti
    > > > dabartinės ir
    > > > >
    > > > > būsimų kartų akyse Tautos didvyriškos kovos su okupantais atminimą.
    > > > Todėl
    > > > > iki šios dienos vilkinamas Laisvės simbolio, atitinkančio tikrąją šio
    > > > > žodžio
    > > > > prasmę, sukūrimas.
    > > > >
    > > > > Tai su širdgėla visai Lietuvai sakome mes, Nevyriausybinių
    > organizacijų
    > > > > atstovai, susibūrę į neformalų visuomeninį komitetą (toliau – NVK),
    > > > kurio
    > > > > pagrindinis tikslas – apginti visuomenės interesą, kad pagrindinė
    > > > > reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė būtų formuojama su laisvės
    > > kovų
    > > > > memorialiniais akcentais. Esame priversti tarti šiuos skaudžius
    > > žodžius,
    > > > > nes
    > > > > po surengto Vilniaus savivaldybėje Lukiškių aikštės architektūrinio
    > > > > konkurso
    > > > > darbų viešo aptarimo, kuriame savo siūlomus projektus pristatė
    > septyni
    > > > > kolektyvai – autoriai tų projektų, kuriuos atrinko konkurso vertinimo
    > > > > komisija konkurso antrajam etapui, įsitikinome, jog iki užmačių
    > > > išniekinti
    > > > > Tautos atminimą įgyvendinimo liko visiškai nedaug laiko.
    > > > >
    > > > > NVK nariai nuo pirmųjų tariamo konkurso Lukiškių aikštės suplanavimui
    > > ir
    > > > > „Laisvės“ simbolio sukūrimo paskelbimo konstatuoja, jog šis
    > valstybinės
    > > > > reikšmės klausimas buvo patikėtas komisijai, kurioje vyrauja
    > > > > antipatriotinės
    > > > > nuostatos. O siūlymai į komisiją įtraukti ne tik patriotiniai
    > > > mąstančius,
    > > > > bet ir aukštos kvalifikacijos architektus, buvo rafinuotai atmesti.
    > > > Todėl
    > > > > su
    > > > > apgailestavimu turime konstatuoti, kad komisijoje neatsitiktinai
    > > vyrauja
    > > > > tiek Vilniaus savivaldybės funkcionieriai, neturintys atatinkamos
    > šiam
    > > > > tikslui kvalifikacijos, tiek nepasižymintys patriotinėmis
    > > > nuostatomis kitų
    > > > > organizacijų atstovai.
    > > > >
    > > > > NVK konstatuoja, kad ši komisija iš 2008 metų pavasarį konkursui iš
    > > > > pateiktų
    > > > > daugiau nei 20 autorių darbų (didesnioji jų dalis tikrai nebuvo
    > aukšto
    > > > > profesinio lygio) atmetė ne tik juos, bet ir pakankamai
    > profesionaliai
    > > > > parengtus projektus, ugdančius patriotizmą ir pasididžiavimą Tautos
    > > > > didžiavyriais bei atitinkančius LR Vyriausybės nutarime keliamus
    > > > > reikalavimus.
    > > > >
    > > > > NVK konstatuoja, kad šio valstybinio užsakymo priežiūros komisija
    > > parodė
    > > > > vienašališkumą, atrinkdama projektus, neįvertino jų turinio,
    > įskaitant
    > > > > veiksnius Tautos išlikimui globalizacijos sąlygomis. Projektiniai
    > > > > pasiūlymai
    > > > > nepagrįsti įgyvendinimo kaštais. Didžioji dalis projektų tapo grynai
    > > > > pramoginio pobūdžio, papildomai įtraukiant niekuo nepagrįstus
    > objektus:
    > > > > kavines, garažus, čiuožyklas, sales ir kitus, tokio tipo
    > > reprezentacinei
    > > > > aikštei svetimus elementus. Į paskutinę vietą nustumti pagrindiniai
    > > > > Valstybės reprezentavimo elementai, kurie išvardinti konkurso
    > > > dokumentuose,
    > > > >
    > > > > jog „Lukiškių aikštė yra pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės
    > > > > aikštė, formuojama su laisvės kovų memorialiniais akcentas“.
    > > > >
    > > > > Nepretenduodama į visapusišką projektų vertinimą, NVK konstatuoja,
    > jog,
    > > > > pateikti projektai visumoje neatsako į LR Vyriausybės Nutarime
    > > > iškeltus bei
    > > > >
    > > > > pagrindinius Tautos valios reikalavimus. Todėl NVK kreipiasi į LR
    > > > Seimą ir
    > > > > Vyriausybę su prašymu:
    > > > >
    > > > > - Iki šiol pateiktus Lukiškių aikštės memorialinius projektus
    > > > > vertinti, tik kaip pakartotiną užduotį turiningesnių projektų
    > > > kūrimui bei
    > > > > raginimą Valstybės ir Vilniaus savivaldybės institucijoms iš esmės
    > > > > kompleksiškai spręsti;
    > > > >
    > > > > ● nedelsiant stabdyti Lukiškių aikštės architektūrinio - meninio
    > > > projekto
    > > > > vertinimo komisijos įgaliojimus, kaip neatlikusios savo darbo. Į
    > naujai
    > > > > kuriamos komisijos sudėtį įtraukti ne vien valstybinių institucijų
    > > > > deleguotus vertintojus, bet proporcingai į vertinimo komisiją
    > > > įtraukti ir
    > > > > visuomeninio sektoriaus, Pasaulio Lietuvių bendruomenių, aktyviausiai
    > > > > dalyvavusių siekiant laisvės, atstovus;
    > > > >
    > > > > ● pratęsti konkurso pirmąjį etapą, kadangi jo eigoje būta labai daug
    > > > > pažeidimų ir nepakanko viešumo. Aikštės kūrimui parengti ir priimti
    > > > > atitinkamą įstatyminį aktą, kurio turinio nutarimais negalėtų
    > > > savavališkai
    > > > > keisti Vilniaus savivaldybė.
    > > > >
    > > > > ● pakviesti mokyklas, universitetus, nevyriausybines organizacijas
    > bei
    > > > > Pasaulio Lietuvių bendruomenes pateikti naujas Lukiškių aikštės
    > > > memorialo
    > > > > projekto idėjines koncepcijas;
    > > > >
    > > > > ● organizuoti 1999 m. vasario 11 d. LR Seimo Nr.VIII- 1070 nutarimo
    > > > vykdymo
    > > > >
    > > > > veiklos bei finansinį auditą ir pagal jo rezultatus priimti tolesnius
    > > > > sprendimus.
    > > > >
    > > > > NVK pirmininkas Liutauras Serapinas
    > > > >
    > > > > tel.8 684 79885
    > > > >
    > > > > Nariai: Sigitas Juozas Marčiukaitis; tel. 8 614 73504
    > > > >
    > > > > Juozas Šaulys; tel. 8 612 73935
    > > > >
    > > > >
    > > > > ----- Original Message -----
    > > > > From: "Bronius Tamulynas" <bronius.tamulynas@ ktu.lt
    > > > <mailto:bronius.tamulynas%40ktu.lt <bronius.tamulynas%2540ktu.lt><bronius.tamulynas%
    > 2540ktu.lt>><bronius.tamulynas%
    > > 40ktu.lt>
    > > > > >
    > > > > To: <Minciu_sodas_ LT@yahoogroups. com
    > > > <mailto:Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%2540yahoogroups.com>
    > <Minciu_sodas_LT%2540yahoogroups.com>>
    > > <Minciu_sodas_
    > > > LT%40yahoogroups .com>>
    > > > > Sent: Monday, March 02, 2009 2:24 PM
    > > > > Subject: Re: [Minciu_sodas_ LT] Lukiskiu aikste
    > > > >
    > > > > > Koks nors jedinstvininkas mintyja, kad neblogai būtų vainikus dėti.
    > > > > > Ir jis kur nors galėtų ten padėti.
    > > > > > Taip pagerbdamas ir anų laikų šviesų "mąstytoją"
    > > > > > Vladuką ar dar anksčiau ką nors iš panašios kompanijos.
    > > > > > Tai čia yra šiek užslėptos semantikos.
    > > > > >
    > > > > > Bronius
    > > > > >
    > > > > > ----- Original Message -----
    > > > > > From: "EKVJUC" <ekvjuc@gmail. com <mailto:ekvjuc%40gmail.com<ekvjuc%2540gmail.com>
    > <ekvjuc%2540gmail.com>>
    > >
    > > > <ekvjuc%40gmail. com>>
    > > > > > To: <minciu_sodas_ LT@yahoogroups. com
    > > > <mailto:minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com<minciu_sodas_LT%2540yahoogroups.com>
    > <minciu_sodas_LT%2540yahoogroups.com>>
    > > <minciu_sodas_
    > > > LT%40yahoogroups .com>
    > > > > >
    > > > > > Sent: Monday, March 02, 2009 1:10 PM
    > > > > > Subject: [Minciu_sodas_ LT] Lukiskiu aikste
    > > > > >
    > > > > >
    > > > > >> Sveiki,
    > > > > >> Ką mano Vilniaus dailininkai skulptoriai ir šiaip šviesuoliai apie
    > > > > >> Lukiškių
    > > > > >> aikštės projektus
    > > > > >>
    > > > > http://www.architek tusajunga. lt/LT.php? content=news&
    > > > Id=153&PHPSESSID =0221e0da8e2ce8e 03a925f4009820c0 6
    > > > <
    > >
    > http://www.architektusajunga.lt/LT.php?content=news&Id=153&PHPSESSID=0221e0da8e2ce8e03a925f4009820c06
    > > >
    > > > > >>
    > > > > >> Dalis visuomenės nėra tuo patenkinta, sako, kad kaip
    > reprezentacinė
    > > > > >> valstybės aikštė turėtų atlikti bent jau tą funkciją, kad būtų kur
    > > > > padėti
    > > > > >> vainiką žuvusiam Lietuvos partizanui.. .
    > > > > >>
    > > > > >> Iš anksto dėkoju už nuomonę
    > > > > >> Audronė
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >> ------------ --------- --------- ------
    > > > > >>
    > > > > >> Laiškas į minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com
    > > > <mailto:minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>
    > <minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>><minciu_sodas_
    > >
    > > > lt%40yahoogroups .com>tampa visuomenės nuosavybė, tai
    > > > > >> yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame
    > > laiške
    > > > > >> pabrėžtinai jų neaatsisakome.
    > > > > >> http://www.primaril ypublicdomain. org/letter/
    > > > <http://www.primarilypublicdomain.org/letter/> Kviečiame dalintis mūsų
    > > > > >> laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
    > > > > >>
    > > > > >> Laiškus siųsti: minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com
    > > > <mailto:minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>
    > <minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>><minciu_sodas_
    > >
    > > > lt%40yahoogroups .com>
    > > > > >>
    > > > > >> Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
    > > > > >> minciu_sodas_ lt-unsubscribe@ yahoogroups. comYahoo
    > > > <mailto:minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo<minciu_sodas_lt-unsubscribe%2540yahoogroups.comYahoo><minciu_sodas_lt-unsubscribe%2540yahoogroups.comYahoo>><minciu_sodas_
    >
    > >
    > > > lt-unsubscribe% 40yahoogroups. comYahoo> !
    > > > > Groups Links
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >> __________ NOD32 3899 (20090301) Information __________
    > > > > >>
    > > > > >> This message was checked by NOD32 antivirus system.
    > > > > >> http://www.eset com <http://www.eset.com>
    > > > > >>
    > > > > >>
    > > > > >
    > > > > >
    > > > > >
    > > > > > ------------ --------- --------- ------
    > > > > >
    > > > > > Laiškas į minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com
    > > > <mailto:minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>
    > <minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>><minciu_sodas_
    > >
    > > > lt%40yahoogroups .com>tampa visuomenės nuosavybė, tai
    > > > > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame
    > laiške
    > > > > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
    > > > > > http://www.primaril ypublicdomain. org/letter/
    > > > <http://www.primarilypublicdomain.org/letter/> Kviečiame dalintis mūsų
    > > > > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
    > > > > >
    > > > > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com
    > > > <mailto:minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>
    > <minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>><minciu_sodas_
    > >
    > > > lt%40yahoogroups .com>
    > > > > >
    > > > > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
    > > > > > minciu_sodas_ lt-unsubscribe@ yahoogroups. comYahoo
    > > > <mailto:minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo<minciu_sodas_lt-unsubscribe%2540yahoogroups.comYahoo><minciu_sodas_lt-unsubscribe%2540yahoogroups.comYahoo>><minciu_sodas_
    >
    > >
    > > > lt-unsubscribe% 40yahoogroups. comYahoo> !
    > > > > Groups Links
    > > > > >
    > > > > >
    > > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > >
    > > > [Non-text portions of this message have been removed]
    > > >
    > > >
    > >
    > >
    > >
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    >
    >


    [Non-text portions of this message have been removed]
   • EKVJUC
    http://www.architektusajunga.lt/LT.php?content=page&Id=575. Tai ar ne apie šitą projektą kalbam? Baltijos kelias. Siena. O dėl partizanų. Pakalbinkit tuos
    Message 3 of 13 , Mar 3, 2009
    • 0 Attachment
     http://www.architektusajunga.lt/LT.php?content=page&Id=575. Tai ar ne apie šitą projektą kalbam? Baltijos kelias. Siena.

     O dėl partizanų. Pakalbinkit tuos žmones, kurie gyveno tais laikais kaime. Man teko dalyvauti vienoj tokioj ekspedicijoj. Nebuvo nė vieno blogo atsiliepimo apie partizanus. O apie stribus -taip. Buvo. Gal taip sutapo?

     A.
     ----- Original Message -----
     From: Tomasz Czepaitis
     To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
     Sent: Tuesday, March 03, 2009 2:58 PM
     Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Lukiskiu aikste


     Baltijos kelias - tai ne siena. Pirmąkart girdžiu kad jį vadina siena.

     Partizanai, prisiminkime, elgėsi ir itin žiauriai. Su taikiais gyventojais,
     ne tik su okupantais.

     Jei norima juos prisiminti, galima pasodinti šventas giraites.

     T.

     2009/3/3 EKVJUC <ekvjuc@...>

     > Siena - Baltijos kelio simbolis - tikrai gali būti kovų už Laisvę
     > simboliu. Tai būtų artima daugeliui, nes daugelis dar prisimena, kaip
     > stovėjo Baltijos kelyje. Prisimena taikų Baltijos šalių pasipriešinimą.
     >
     > Antra vertus, sutinku su kažkuriuo komentatorium, kad siena negali būti
     > Laisvės simboliu. Nes siena - tai jau savaime - riba.
     > Nors mums jau neteko išgyventi ir patirti partizanų laikų skausmo ir
     > prasmės, ar tikrai turėtume tai užmiršti?
     >
     > A.
     > ----- Original Message -----
     > From: Tomasz Czepaitis
     > To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
     > Sent: Monday, March 02, 2009 11:28 PM
     > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Lukiskiu aikste
     >
     > Tai gal kokią kampaniją surengti?
     >
     > Užteks jiems niokoti mūsų aikštę. Architektų/politikų mafijoms, ta
     > prasme.:))
     >
     > Tas susikabinimas buvo, visų pirmą, spalvingas ir šviesus projektas, o
     > antra
     > jis bent išveda Lietuvą iš užsisklendimo puikybės. Va ji jau būtų Baltijos
     > lydere.
     >
     > T.
     >
     > 2009/3/2 Arunė <varna@... <varna%40hertz.lt>>
     >
     > > Tomai, tau pavyko tiesiog mano minti apie aikse taip sklandziai
     > > isdelioti:) Man irgi tas variantas labiausiai patiko - susikabinimo
     > rankom.
     > > Arune
     > >
     > >
     > > Tomasz Czepaitis wrote:
     > > >
     > > > Na, irgi kažkokia terminologija - išniekinimas, tas, anas...
     > > >
     > > > Paprasčiausia - darbai neįdomūs.
     > > >
     > > > Beje, nežinojau kad tai turi būti Laisvės simbolis. Tai jau susiaurina
     > > > raiškos galimybes.
     > > >
     > > > O Reprezentaciją išvis reikėtų išimti iš konkurso sąlygų. Kiek tos
     > tautos
     > > > gali viena prieš kitą staipytis?
     > > >
     > > > T.
     > > >
     > > > 2009/3/2 EKVJUC <ekvjuc@gmail. com <mailto:ekvjuc%40gmail.com<ekvjuc%2540gmail.com>
     > <ekvjuc%2540gmail.com>
     >
     > > >>
     > >
     > > >
     > > > > Čia pranešimas spaudai minėta tema:
     > > > > Pranešimas spaudai
     > > > >
     > > > > AR IŠ TIKRŲJŲ PASIRUOŠTA VALSTYBĖS REPREZENTACINĖS AIKŠTĖS
     > SUTVARKYMUI
     > > > >
     > > > > Prabėgo du dešimtmečiai nuo atkurtos Nepriklausomybės dienos ir
     > > > dešimt metų
     > > > >
     > > > > nuo LR Seimo nutarimo (1999.02.11 d. Nutarimas Nr. VIII-1070 „Dėl
     > > > valstybės
     > > > >
     > > > > sostinėje esančios Lukiškių aikštės funkcijų“) reprezentacinėje
     > > Lietuvos
     > > > > sostinės aikštėje įamžinti visais laikais kovojusių ir žuvusių už
     > > > Tėvynės
     > > > > laisvę atminimą, kur tiek mūsų piliečiai, tiek garbingi užsienio
     > > svečiai
     > > > > galėtų išreikšti pagarbą Lietuvos didžiavyriams. Tačiau tūkstantmečio
     > > > > Lietuvos vardo paminėjimą švęsianti valstybė iki šiol neturi LAISVĖS
     > > > > SIMBOLIO.
     > > > >
     > > > > Ir neturės! Nes ši Lietuvos Respublikos Vyriausybės užduotis ištisą
     > > > > dešimtmetį buvo sistemingai ir kryptingai žlugdoma, siekiant ne tik
     > > > > palaidoti šį taurų sumanymą, bet ir suniekinti bei nuvertinti
     > > > dabartinės ir
     > > > >
     > > > > būsimų kartų akyse Tautos didvyriškos kovos su okupantais atminimą.
     > > > Todėl
     > > > > iki šios dienos vilkinamas Laisvės simbolio, atitinkančio tikrąją šio
     > > > > žodžio
     > > > > prasmę, sukūrimas.
     > > > >
     > > > > Tai su širdgėla visai Lietuvai sakome mes, Nevyriausybinių
     > organizacijų
     > > > > atstovai, susibūrę į neformalų visuomeninį komitetą (toliau – NVK),
     > > > kurio
     > > > > pagrindinis tikslas – apginti visuomenės interesą, kad pagrindinė
     > > > > reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė būtų formuojama su laisvės
     > > kovų
     > > > > memorialiniais akcentais. Esame priversti tarti šiuos skaudžius
     > > žodžius,
     > > > > nes
     > > > > po surengto Vilniaus savivaldybėje Lukiškių aikštės architektūrinio
     > > > > konkurso
     > > > > darbų viešo aptarimo, kuriame savo siūlomus projektus pristatė
     > septyni
     > > > > kolektyvai – autoriai tų projektų, kuriuos atrinko konkurso vertinimo
     > > > > komisija konkurso antrajam etapui, įsitikinome, jog iki užmačių
     > > > išniekinti
     > > > > Tautos atminimą įgyvendinimo liko visiškai nedaug laiko.
     > > > >
     > > > > NVK nariai nuo pirmųjų tariamo konkurso Lukiškių aikštės suplanavimui
     > > ir
     > > > > „Laisvės“ simbolio sukūrimo paskelbimo konstatuoja, jog šis
     > valstybinės
     > > > > reikšmės klausimas buvo patikėtas komisijai, kurioje vyrauja
     > > > > antipatriotinės
     > > > > nuostatos. O siūlymai į komisiją įtraukti ne tik patriotiniai
     > > > mąstančius,
     > > > > bet ir aukštos kvalifikacijos architektus, buvo rafinuotai atmesti.
     > > > Todėl
     > > > > su
     > > > > apgailestavimu turime konstatuoti, kad komisijoje neatsitiktinai
     > > vyrauja
     > > > > tiek Vilniaus savivaldybės funkcionieriai, neturintys atatinkamos
     > šiam
     > > > > tikslui kvalifikacijos, tiek nepasižymintys patriotinėmis
     > > > nuostatomis kitų
     > > > > organizacijų atstovai.
     > > > >
     > > > > NVK konstatuoja, kad ši komisija iš 2008 metų pavasarį konkursui iš
     > > > > pateiktų
     > > > > daugiau nei 20 autorių darbų (didesnioji jų dalis tikrai nebuvo
     > aukšto
     > > > > profesinio lygio) atmetė ne tik juos, bet ir pakankamai
     > profesionaliai
     > > > > parengtus projektus, ugdančius patriotizmą ir pasididžiavimą Tautos
     > > > > didžiavyriais bei atitinkančius LR Vyriausybės nutarime keliamus
     > > > > reikalavimus.
     > > > >
     > > > > NVK konstatuoja, kad šio valstybinio užsakymo priežiūros komisija
     > > parodė
     > > > > vienašališkumą, atrinkdama projektus, neįvertino jų turinio,
     > įskaitant
     > > > > veiksnius Tautos išlikimui globalizacijos sąlygomis. Projektiniai
     > > > > pasiūlymai
     > > > > nepagrįsti įgyvendinimo kaštais. Didžioji dalis projektų tapo grynai
     > > > > pramoginio pobūdžio, papildomai įtraukiant niekuo nepagrįstus
     > objektus:
     > > > > kavines, garažus, čiuožyklas, sales ir kitus, tokio tipo
     > > reprezentacinei
     > > > > aikštei svetimus elementus. Į paskutinę vietą nustumti pagrindiniai
     > > > > Valstybės reprezentavimo elementai, kurie išvardinti konkurso
     > > > dokumentuose,
     > > > >
     > > > > jog „Lukiškių aikštė yra pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės
     > > > > aikštė, formuojama su laisvės kovų memorialiniais akcentas“.
     > > > >
     > > > > Nepretenduodama į visapusišką projektų vertinimą, NVK konstatuoja,
     > jog,
     > > > > pateikti projektai visumoje neatsako į LR Vyriausybės Nutarime
     > > > iškeltus bei
     > > > >
     > > > > pagrindinius Tautos valios reikalavimus. Todėl NVK kreipiasi į LR
     > > > Seimą ir
     > > > > Vyriausybę su prašymu:
     > > > >
     > > > > - Iki šiol pateiktus Lukiškių aikštės memorialinius projektus
     > > > > vertinti, tik kaip pakartotiną užduotį turiningesnių projektų
     > > > kūrimui bei
     > > > > raginimą Valstybės ir Vilniaus savivaldybės institucijoms iš esmės
     > > > > kompleksiškai spręsti;
     > > > >
     > > > > ● nedelsiant stabdyti Lukiškių aikštės architektūrinio - meninio
     > > > projekto
     > > > > vertinimo komisijos įgaliojimus, kaip neatlikusios savo darbo. Į
     > naujai
     > > > > kuriamos komisijos sudėtį įtraukti ne vien valstybinių institucijų
     > > > > deleguotus vertintojus, bet proporcingai į vertinimo komisiją
     > > > įtraukti ir
     > > > > visuomeninio sektoriaus, Pasaulio Lietuvių bendruomenių, aktyviausiai
     > > > > dalyvavusių siekiant laisvės, atstovus;
     > > > >
     > > > > ● pratęsti konkurso pirmąjį etapą, kadangi jo eigoje būta labai daug
     > > > > pažeidimų ir nepakanko viešumo. Aikštės kūrimui parengti ir priimti
     > > > > atitinkamą įstatyminį aktą, kurio turinio nutarimais negalėtų
     > > > savavališkai
     > > > > keisti Vilniaus savivaldybė.
     > > > >
     > > > > ● pakviesti mokyklas, universitetus, nevyriausybines organizacijas
     > bei
     > > > > Pasaulio Lietuvių bendruomenes pateikti naujas Lukiškių aikštės
     > > > memorialo
     > > > > projekto idėjines koncepcijas;
     > > > >
     > > > > ● organizuoti 1999 m. vasario 11 d. LR Seimo Nr.VIII- 1070 nutarimo
     > > > vykdymo
     > > > >
     > > > > veiklos bei finansinį auditą ir pagal jo rezultatus priimti tolesnius
     > > > > sprendimus.
     > > > >
     > > > > NVK pirmininkas Liutauras Serapinas
     > > > >
     > > > > tel.8 684 79885
     > > > >
     > > > > Nariai: Sigitas Juozas Marčiukaitis; tel. 8 614 73504
     > > > >
     > > > > Juozas Šaulys; tel. 8 612 73935
     > > > >
     > > > >
     > > > > ----- Original Message -----
     > > > > From: "Bronius Tamulynas" <bronius.tamulynas@ ktu.lt
     > > > <mailto:bronius.tamulynas%40ktu.lt <bronius.tamulynas%2540ktu.lt><bronius.tamulynas%
     > 2540ktu.lt>><bronius.tamulynas%
     > > 40ktu.lt>
     > > > > >
     > > > > To: <Minciu_sodas_ LT@yahoogroups. com
     > > > <mailto:Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%2540yahoogroups.com>
     > <Minciu_sodas_LT%2540yahoogroups.com>>
     > > <Minciu_sodas_
     > > > LT%40yahoogroups .com>>
     > > > > Sent: Monday, March 02, 2009 2:24 PM
     > > > > Subject: Re: [Minciu_sodas_ LT] Lukiskiu aikste
     > > > >
     > > > > > Koks nors jedinstvininkas mintyja, kad neblogai būtų vainikus dėti.
     > > > > > Ir jis kur nors galėtų ten padėti.
     > > > > > Taip pagerbdamas ir anų laikų šviesų "mąstytoją"
     > > > > > Vladuką ar dar anksčiau ką nors iš panašios kompanijos.
     > > > > > Tai čia yra šiek užslėptos semantikos.
     > > > > >
     > > > > > Bronius
     > > > > >
     > > > > > ----- Original Message -----
     > > > > > From: "EKVJUC" <ekvjuc@gmail. com <mailto:ekvjuc%40gmail.com<ekvjuc%2540gmail.com>
     > <ekvjuc%2540gmail.com>>
     > >
     > > > <ekvjuc%40gmail. com>>
     > > > > > To: <minciu_sodas_ LT@yahoogroups. com
     > > > <mailto:minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com<minciu_sodas_LT%2540yahoogroups.com>
     > <minciu_sodas_LT%2540yahoogroups.com>>
     > > <minciu_sodas_
     > > > LT%40yahoogroups .com>
     > > > > >
     > > > > > Sent: Monday, March 02, 2009 1:10 PM
     > > > > > Subject: [Minciu_sodas_ LT] Lukiskiu aikste
     > > > > >
     > > > > >
     > > > > >> Sveiki,
     > > > > >> Ką mano Vilniaus dailininkai skulptoriai ir šiaip šviesuoliai apie
     > > > > >> Lukiškių
     > > > > >> aikštės projektus
     > > > > >>
     > > > > http://www.architek tusajunga. lt/LT.php? content=news&
     > > > Id=153&PHPSESSID =0221e0da8e2ce8e 03a925f4009820c0 6
     > > > <
     > >
     > http://www.architektusajunga.lt/LT.php?content=news&Id=153&PHPSESSID=0221e0da8e2ce8e03a925f4009820c06
     > > >
     > > > > >>
     > > > > >> Dalis visuomenės nėra tuo patenkinta, sako, kad kaip
     > reprezentacinė
     > > > > >> valstybės aikštė turėtų atlikti bent jau tą funkciją, kad būtų kur
     > > > > padėti
     > > > > >> vainiką žuvusiam Lietuvos partizanui.. .
     > > > > >>
     > > > > >> Iš anksto dėkoju už nuomonę
     > > > > >> Audronė
     > > > > >>
     > > > > >>
     > > > > >>
     > > > > >> ------------ --------- --------- ------
     > > > > >>
     > > > > >> Laiškas į minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com
     > > > <mailto:minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>
     > <minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>><minciu_sodas_
     > >
     > > > lt%40yahoogroups .com>tampa visuomenės nuosavybė, tai
     > > > > >> yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame
     > > laiške
     > > > > >> pabrėžtinai jų neaatsisakome.
     > > > > >> http://www.primaril ypublicdomain. org/letter/
     > > > <http://www.primarilypublicdomain.org/letter/> Kviečiame dalintis mūsų
     > > > > >> laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
     > > > > >>
     > > > > >> Laiškus siųsti: minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com
     > > > <mailto:minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>
     > <minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>><minciu_sodas_
     > >
     > > > lt%40yahoogroups .com>
     > > > > >>
     > > > > >> Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
     > > > > >> minciu_sodas_ lt-unsubscribe@ yahoogroups. comYahoo
     > > > <mailto:minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo<minciu_sodas_lt-unsubscribe%2540yahoogroups.comYahoo><minciu_sodas_lt-unsubscribe%2540yahoogroups.comYahoo>><minciu_sodas_
     >
     > >
     > > > lt-unsubscribe% 40yahoogroups. comYahoo> !
     > > > > Groups Links
     > > > > >>
     > > > > >>
     > > > > >>
     > > > > >>
     > > > > >> __________ NOD32 3899 (20090301) Information __________
     > > > > >>
     > > > > >> This message was checked by NOD32 antivirus system.
     > > > > >> http://www.eset com <http://www.eset.com>
     > > > > >>
     > > > > >>
     > > > > >
     > > > > >
     > > > > >
     > > > > > ------------ --------- --------- ------
     > > > > >
     > > > > > Laiškas į minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com
     > > > <mailto:minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>
     > <minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>><minciu_sodas_
     > >
     > > > lt%40yahoogroups .com>tampa visuomenės nuosavybė, tai
     > > > > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame
     > laiške
     > > > > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
     > > > > > http://www.primaril ypublicdomain. org/letter/
     > > > <http://www.primarilypublicdomain.org/letter/> Kviečiame dalintis mūsų
     > > > > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
     > > > > >
     > > > > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com
     > > > <mailto:minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>
     > <minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>><minciu_sodas_
     > >
     > > > lt%40yahoogroups .com>
     > > > > >
     > > > > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
     > > > > > minciu_sodas_ lt-unsubscribe@ yahoogroups. comYahoo
     > > > <mailto:minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo<minciu_sodas_lt-unsubscribe%2540yahoogroups.comYahoo><minciu_sodas_lt-unsubscribe%2540yahoogroups.comYahoo>><minciu_sodas_
     >
     > >
     > > > lt-unsubscribe% 40yahoogroups. comYahoo> !
     > > > > Groups Links
     > > > > >
     > > > > >
     > > > > >
     > > > >
     > > > >
     > > > >
     > > >
     > > > [Non-text portions of this message have been removed]
     > > >
     > > >
     > >
     > >
     > >
     >
     > [Non-text portions of this message have been removed]
     >
     > [Non-text portions of this message have been removed]
     >
     >
     >

     [Non-text portions of this message have been removed]
     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Tomasz Czepaitis
     Ne, aš ne apie šitą kalbėjau, ten buvo tokios spalvotos figūros susikabinusios rankomis. Gal šitas irgi nieko, tik primena sceną iš Senmergės su
     Message 4 of 13 , Mar 3, 2009
     • 0 Attachment
      Ne, aš ne apie šitą kalbėjau, ten buvo tokios spalvotos figūros
      susikabinusios rankomis.

      Gal šitas irgi nieko, tik primena sceną iš "Senmergės" su Žeraru Depardieu,
      kur prasieita ugniaspjaudžiu... arba "Apokalipsės now". Atminčiai, atminimui
      gerai...

      Taip nebūna, kad viena pusė gera partizaniniame kare, kita bloga. Aišku,
      gimsta filmai, legendos, keičiasi atmintis, supratimas... paprastai tuo metu
      valdo kerštas ir svaigulys.

      2009/3/3 EKVJUC <ekvjuc@...>

      > http://www.architektusajunga.lt/LT.php?content=page&Id=575. Tai ar ne
      > apie šitą projektą kalbam? Baltijos kelias. Siena.
      >
      > O dėl partizanų. Pakalbinkit tuos žmones, kurie gyveno tais laikais kaime.
      > Man teko dalyvauti vienoj tokioj ekspedicijoj. Nebuvo nė vieno blogo
      > atsiliepimo apie partizanus. O apie stribus -taip. Buvo. Gal taip sutapo?
      >
      > A.
      > ----- Original Message -----
      > From: Tomasz Czepaitis
      > To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
      > Sent: Tuesday, March 03, 2009 2:58 PM
      > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Lukiskiu aikste
      >
      > Baltijos kelias - tai ne siena. Pirmąkart girdžiu kad jį vadina siena.
      >
      > Partizanai, prisiminkime, elgėsi ir itin žiauriai. Su taikiais gyventojais,
      > ne tik su okupantais.
      >
      > Jei norima juos prisiminti, galima pasodinti šventas giraites.
      >
      > T.
      >
      > 2009/3/3 EKVJUC <ekvjuc@... <ekvjuc%40gmail.com>>
      >
      > > Siena - Baltijos kelio simbolis - tikrai gali būti kovų už Laisvę
      > > simboliu. Tai būtų artima daugeliui, nes daugelis dar prisimena, kaip
      > > stovėjo Baltijos kelyje. Prisimena taikų Baltijos šalių pasipriešinimą.
      > >
      > > Antra vertus, sutinku su kažkuriuo komentatorium, kad siena negali būti
      > > Laisvės simboliu. Nes siena - tai jau savaime - riba.
      > > Nors mums jau neteko išgyventi ir patirti partizanų laikų skausmo ir
      > > prasmės, ar tikrai turėtume tai užmiršti?
      > >
      > > A.
      > > ----- Original Message -----
      > > From: Tomasz Czepaitis
      > > To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
      > 40yahoogroups.com>
      > > Sent: Monday, March 02, 2009 11:28 PM
      > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Lukiskiu aikste
      > >
      > > Tai gal kokią kampaniją surengti?
      > >
      > > Užteks jiems niokoti mūsų aikštę. Architektų/politikų mafijoms, ta
      > > prasme.:))
      > >
      > > Tas susikabinimas buvo, visų pirmą, spalvingas ir šviesus projektas, o
      > > antra
      > > jis bent išveda Lietuvą iš užsisklendimo puikybės. Va ji jau būtų
      > Baltijos
      > > lydere.
      > >
      > > T.
      > >
      > > 2009/3/2 Arunė <varna@... <varna%40hertz.lt> <varna%40hertz.lt>>
      >
      > >
      > > > Tomai, tau pavyko tiesiog mano minti apie aikse taip sklandziai
      > > > isdelioti:) Man irgi tas variantas labiausiai patiko - susikabinimo
      > > rankom.
      > > > Arune
      > > >
      > > >
      > > > Tomasz Czepaitis wrote:
      > > > >
      > > > > Na, irgi kažkokia terminologija - išniekinimas, tas, anas...
      > > > >
      > > > > Paprasčiausia - darbai neįdomūs.
      > > > >
      > > > > Beje, nežinojau kad tai turi būti Laisvės simbolis. Tai jau
      > susiaurina
      > > > > raiškos galimybes.
      > > > >
      > > > > O Reprezentaciją išvis reikėtų išimti iš konkurso sąlygų. Kiek tos
      > > tautos
      > > > > gali viena prieš kitą staipytis?
      > > > >
      > > > > T.
      > > > >
      > > > > 2009/3/2 EKVJUC <ekvjuc@gmail. com <mailto:ekvjuc%40gmail.com<ekvjuc%2540gmail.com>
      > <ekvjuc%2540gmail.com>
      > > <ekvjuc%2540gmail.com>
      > >
      > > > >>
      > > >
      > > > >
      > > > > > Čia pranešimas spaudai minėta tema:
      > > > > > Pranešimas spaudai
      > > > > >
      > > > > > AR IŠ TIKRŲJŲ PASIRUOŠTA VALSTYBĖS REPREZENTACINĖS AIKŠTĖS
      > > SUTVARKYMUI
      > > > > >
      > > > > > Prabėgo du dešimtmečiai nuo atkurtos Nepriklausomybės dienos ir
      > > > > dešimt metų
      > > > > >
      > > > > > nuo LR Seimo nutarimo (1999.02.11 d. Nutarimas Nr. VIII-1070 „Dėl
      > > > > valstybės
      > > > > >
      > > > > > sostinėje esančios Lukiškių aikštės funkcijų“) reprezentacinėje
      > > > Lietuvos
      > > > > > sostinės aikštėje įamžinti visais laikais kovojusių ir žuvusių už
      > > > > Tėvynės
      > > > > > laisvę atminimą, kur tiek mūsų piliečiai, tiek garbingi užsienio
      > > > svečiai
      > > > > > galėtų išreikšti pagarbą Lietuvos didžiavyriams. Tačiau
      > tūkstantmečio
      > > > > > Lietuvos vardo paminėjimą švęsianti valstybė iki šiol neturi
      > LAISVĖS
      > > > > > SIMBOLIO.
      > > > > >
      > > > > > Ir neturės! Nes ši Lietuvos Respublikos Vyriausybės užduotis ištisą
      > > > > > dešimtmetį buvo sistemingai ir kryptingai žlugdoma, siekiant ne tik
      > > > > > palaidoti šį taurų sumanymą, bet ir suniekinti bei nuvertinti
      > > > > dabartinės ir
      > > > > >
      > > > > > būsimų kartų akyse Tautos didvyriškos kovos su okupantais atminimą.
      > > > > Todėl
      > > > > > iki šios dienos vilkinamas Laisvės simbolio, atitinkančio tikrąją
      > šio
      > > > > > žodžio
      > > > > > prasmę, sukūrimas.
      > > > > >
      > > > > > Tai su širdgėla visai Lietuvai sakome mes, Nevyriausybinių
      > > organizacijų
      > > > > > atstovai, susibūrę į neformalų visuomeninį komitetą (toliau – NVK),
      > > > > kurio
      > > > > > pagrindinis tikslas – apginti visuomenės interesą, kad pagrindinė
      > > > > > reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė būtų formuojama su laisvės
      > > > kovų
      > > > > > memorialiniais akcentais. Esame priversti tarti šiuos skaudžius
      > > > žodžius,
      > > > > > nes
      > > > > > po surengto Vilniaus savivaldybėje Lukiškių aikštės architektūrinio
      > > > > > konkurso
      > > > > > darbų viešo aptarimo, kuriame savo siūlomus projektus pristatė
      > > septyni
      > > > > > kolektyvai – autoriai tų projektų, kuriuos atrinko konkurso
      > vertinimo
      > > > > > komisija konkurso antrajam etapui, įsitikinome, jog iki užmačių
      > > > > išniekinti
      > > > > > Tautos atminimą įgyvendinimo liko visiškai nedaug laiko.
      > > > > >
      > > > > > NVK nariai nuo pirmųjų tariamo konkurso Lukiškių aikštės
      > suplanavimui
      > > > ir
      > > > > > „Laisvės“ simbolio sukūrimo paskelbimo konstatuoja, jog šis
      > > valstybinės
      > > > > > reikšmės klausimas buvo patikėtas komisijai, kurioje vyrauja
      > > > > > antipatriotinės
      > > > > > nuostatos. O siūlymai į komisiją įtraukti ne tik patriotiniai
      > > > > mąstančius,
      > > > > > bet ir aukštos kvalifikacijos architektus, buvo rafinuotai atmesti.
      > > > > Todėl
      > > > > > su
      > > > > > apgailestavimu turime konstatuoti, kad komisijoje neatsitiktinai
      > > > vyrauja
      > > > > > tiek Vilniaus savivaldybės funkcionieriai, neturintys atatinkamos
      > > šiam
      > > > > > tikslui kvalifikacijos, tiek nepasižymintys patriotinėmis
      > > > > nuostatomis kitų
      > > > > > organizacijų atstovai.
      > > > > >
      > > > > > NVK konstatuoja, kad ši komisija iš 2008 metų pavasarį konkursui iš
      > > > > > pateiktų
      > > > > > daugiau nei 20 autorių darbų (didesnioji jų dalis tikrai nebuvo
      > > aukšto
      > > > > > profesinio lygio) atmetė ne tik juos, bet ir pakankamai
      > > profesionaliai
      > > > > > parengtus projektus, ugdančius patriotizmą ir pasididžiavimą Tautos
      > > > > > didžiavyriais bei atitinkančius LR Vyriausybės nutarime keliamus
      > > > > > reikalavimus.
      > > > > >
      > > > > > NVK konstatuoja, kad šio valstybinio užsakymo priežiūros komisija
      > > > parodė
      > > > > > vienašališkumą, atrinkdama projektus, neįvertino jų turinio,
      > > įskaitant
      > > > > > veiksnius Tautos išlikimui globalizacijos sąlygomis. Projektiniai
      > > > > > pasiūlymai
      > > > > > nepagrįsti įgyvendinimo kaštais. Didžioji dalis projektų tapo
      > grynai
      > > > > > pramoginio pobūdžio, papildomai įtraukiant niekuo nepagrįstus
      > > objektus:
      > > > > > kavines, garažus, čiuožyklas, sales ir kitus, tokio tipo
      > > > reprezentacinei
      > > > > > aikštei svetimus elementus. Į paskutinę vietą nustumti pagrindiniai
      > > > > > Valstybės reprezentavimo elementai, kurie išvardinti konkurso
      > > > > dokumentuose,
      > > > > >
      > > > > > jog „Lukiškių aikštė yra pagrindinė reprezentacinė Lietuvos
      > valstybės
      > > > > > aikštė, formuojama su laisvės kovų memorialiniais akcentas“.
      > > > > >
      > > > > > Nepretenduodama į visapusišką projektų vertinimą, NVK konstatuoja,
      > > jog,
      > > > > > pateikti projektai visumoje neatsako į LR Vyriausybės Nutarime
      > > > > iškeltus bei
      > > > > >
      > > > > > pagrindinius Tautos valios reikalavimus. Todėl NVK kreipiasi į LR
      > > > > Seimą ir
      > > > > > Vyriausybę su prašymu:
      > > > > >
      > > > > > - Iki šiol pateiktus Lukiškių aikštės memorialinius projektus
      > > > > > vertinti, tik kaip pakartotiną užduotį turiningesnių projektų
      > > > > kūrimui bei
      > > > > > raginimą Valstybės ir Vilniaus savivaldybės institucijoms iš esmės
      > > > > > kompleksiškai spręsti;
      > > > > >
      > > > > > ● nedelsiant stabdyti Lukiškių aikštės architektūrinio - meninio
      > > > > projekto
      > > > > > vertinimo komisijos įgaliojimus, kaip neatlikusios savo darbo. Į
      > > naujai
      > > > > > kuriamos komisijos sudėtį įtraukti ne vien valstybinių institucijų
      > > > > > deleguotus vertintojus, bet proporcingai į vertinimo komisiją
      > > > > įtraukti ir
      > > > > > visuomeninio sektoriaus, Pasaulio Lietuvių bendruomenių,
      > aktyviausiai
      > > > > > dalyvavusių siekiant laisvės, atstovus;
      > > > > >
      > > > > > ● pratęsti konkurso pirmąjį etapą, kadangi jo eigoje būta labai
      > daug
      > > > > > pažeidimų ir nepakanko viešumo. Aikštės kūrimui parengti ir priimti
      > > > > > atitinkamą įstatyminį aktą, kurio turinio nutarimais negalėtų
      > > > > savavališkai
      > > > > > keisti Vilniaus savivaldybė.
      > > > > >
      > > > > > ● pakviesti mokyklas, universitetus, nevyriausybines organizacijas
      > > bei
      > > > > > Pasaulio Lietuvių bendruomenes pateikti naujas Lukiškių aikštės
      > > > > memorialo
      > > > > > projekto idėjines koncepcijas;
      > > > > >
      > > > > > ● organizuoti 1999 m. vasario 11 d. LR Seimo Nr.VIII- 1070 nutarimo
      > > > > vykdymo
      > > > > >
      > > > > > veiklos bei finansinį auditą ir pagal jo rezultatus priimti
      > tolesnius
      > > > > > sprendimus.
      > > > > >
      > > > > > NVK pirmininkas Liutauras Serapinas
      > > > > >
      > > > > > tel.8 684 79885
      > > > > >
      > > > > > Nariai: Sigitas Juozas Marčiukaitis; tel. 8 614 73504
      > > > > >
      > > > > > Juozas Šaulys; tel. 8 612 73935
      > > > > >
      > > > > >
      > > > > > ----- Original Message -----
      > > > > > From: "Bronius Tamulynas" <bronius.tamulynas@ ktu.lt
      > > > > <mailto:bronius.tamulynas%40ktu.lt <bronius.tamulynas%2540ktu.lt><bronius.tamulynas%
      > 2540ktu.lt><bronius.tamulynas%
      > > 2540ktu.lt>><bronius.tamulynas%
      > > > 40ktu.lt>
      > > > > > >
      > > > > > To: <Minciu_sodas_ LT@yahoogroups. com
      > > > > <mailto:Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%2540yahoogroups.com>
      > <Minciu_sodas_LT%2540yahoogroups.com>
      > > <Minciu_sodas_LT%2540yahoogroups.com>>
      > > > <Minciu_sodas_
      > > > > LT%40yahoogroups .com>>
      > > > > > Sent: Monday, March 02, 2009 2:24 PM
      > > > > > Subject: Re: [Minciu_sodas_ LT] Lukiskiu aikste
      > > > > >
      > > > > > > Koks nors jedinstvininkas mintyja, kad neblogai būtų vainikus
      > dėti.
      > > > > > > Ir jis kur nors galėtų ten padėti.
      > > > > > > Taip pagerbdamas ir anų laikų šviesų "mąstytoją"
      > > > > > > Vladuką ar dar anksčiau ką nors iš panašios kompanijos.
      > > > > > > Tai čia yra šiek užslėptos semantikos.
      > > > > > >
      > > > > > > Bronius
      > > > > > >
      > > > > > > ----- Original Message -----
      > > > > > > From: "EKVJUC" <ekvjuc@gmail. com <mailto:ekvjuc%40gmail.com<ekvjuc%2540gmail.com>
      > <ekvjuc%2540gmail.com>
      > > <ekvjuc%2540gmail.com>>
      > > >
      > > > > <ekvjuc%40gmail. com>>
      > > > > > > To: <minciu_sodas_ LT@yahoogroups. com
      > > > > <mailto:minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com<minciu_sodas_LT%2540yahoogroups.com>
      > <minciu_sodas_LT%2540yahoogroups.com>
      > > <minciu_sodas_LT%2540yahoogroups.com>>
      > > > <minciu_sodas_
      > > > > LT%40yahoogroups .com>
      > > > > > >
      > > > > > > Sent: Monday, March 02, 2009 1:10 PM
      > > > > > > Subject: [Minciu_sodas_ LT] Lukiskiu aikste
      > > > > > >
      > > > > > >
      > > > > > >> Sveiki,
      > > > > > >> Ką mano Vilniaus dailininkai skulptoriai ir šiaip šviesuoliai
      > apie
      > > > > > >> Lukiškių
      > > > > > >> aikštės projektus
      > > > > > >>
      > > > > > http://www.architek tusajunga. lt/LT.php? content=news&
      > > > > Id=153&PHPSESSID =0221e0da8e2ce8e 03a925f4009820c0 6
      > > > > <
      > > >
      > >
      > http://www.architektusajunga.lt/LT.php?content=news&Id=153&PHPSESSID=0221e0da8e2ce8e03a925f4009820c06
      > > > >
      > > > > > >>
      > > > > > >> Dalis visuomenės nėra tuo patenkinta, sako, kad kaip
      > > reprezentacinė
      > > > > > >> valstybės aikštė turėtų atlikti bent jau tą funkciją, kad būtų
      > kur
      > > > > > padėti
      > > > > > >> vainiką žuvusiam Lietuvos partizanui.. .
      > > > > > >>
      > > > > > >> Iš anksto dėkoju už nuomonę
      > > > > > >> Audronė
      > > > > > >>
      > > > > > >>
      > > > > > >>
      > > > > > >> ------------ --------- --------- ------
      > > > > > >>
      > > > > > >> Laiškas į minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com
      > > > > <mailto:minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>
      > <minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>
      > > <minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>><minciu_sodas_
      > > >
      > > > > lt%40yahoogroups .com>tampa visuomenės nuosavybė, tai
      > > > > > >> yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame
      > > > laiške
      > > > > > >> pabrėžtinai jų neaatsisakome.
      > > > > > >> http://www.primaril ypublicdomain. org/letter/
      > > > > <http://www.primarilypublicdomain.org/letter/> Kviečiame dalintis
      > mūsų
      > > > > > >> laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
      > > > > > >>
      > > > > > >> Laiškus siųsti: minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com
      > > > > <mailto:minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>
      > <minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>
      > > <minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>><minciu_sodas_
      > > >
      > > > > lt%40yahoogroups .com>
      > > > > > >>
      > > > > > >> Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
      > > > > > >> minciu_sodas_ lt-unsubscribe@ yahoogroups. comYahoo
      > > > > <mailto:minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo<minciu_sodas_lt-unsubscribe%2540yahoogroups.comYahoo><minciu_sodas_lt-unsubscribe%2540yahoogroups.comYahoo><minciu_sodas_lt-unsubscribe%2540yahoogroups.comYahoo>><minciu_sodas_
      >
      > >
      > > >
      > > > > lt-unsubscribe% 40yahoogroups. comYahoo> !
      > > > > > Groups Links
      > > > > > >>
      > > > > > >>
      > > > > > >>
      > > > > > >>
      > > > > > >> __________ NOD32 3899 (20090301) Information __________
      > > > > > >>
      > > > > > >> This message was checked by NOD32 antivirus system.
      > > > > > >> http://www.eset com <http://www.eset.com>
      > > > > > >>
      > > > > > >>
      > > > > > >
      > > > > > >
      > > > > > >
      > > > > > > ------------ --------- --------- ------
      > > > > > >
      > > > > > > Laiškas į minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com
      > > > > <mailto:minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>
      > <minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>
      > > <minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>><minciu_sodas_
      > > >
      > > > > lt%40yahoogroups .com>tampa visuomenės nuosavybė, tai
      > > > > > > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame
      > > laiške
      > > > > > > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
      > > > > > > http://www.primaril ypublicdomain. org/letter/
      > > > > <http://www.primarilypublicdomain.org/letter/> Kviečiame dalintis
      > mūsų
      > > > > > > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
      > > > > > >
      > > > > > > Laiškus siųsti: minciu_sodas_ lt@yahoogroups. com
      > > > > <mailto:minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>
      > <minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>
      > > <minciu_sodas_lt%2540yahoogroups.com>><minciu_sodas_
      > > >
      > > > > lt%40yahoogroups .com>
      > > > > > >
      > > > > > > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
      > > > > > > minciu_sodas_ lt-unsubscribe@ yahoogroups. comYahoo
      > > > > <mailto:minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo<minciu_sodas_lt-unsubscribe%2540yahoogroups.comYahoo><minciu_sodas_lt-unsubscribe%2540yahoogroups.comYahoo><minciu_sodas_lt-unsubscribe%2540yahoogroups.comYahoo>><minciu_sodas_
      >
      > >
      > > >
      > > > > lt-unsubscribe% 40yahoogroups. comYahoo> !
      > > > > > Groups Links
      > > > > > >
      > > > > > >
      > > > > > >
      > > > > >
      > > > > >
      > > > > >
      > > > >
      > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
      > > > >
      > > > >
      > > >
      > > >
      > > >
      > >
      > > [Non-text portions of this message have been removed]
      > >
      > > [Non-text portions of this message have been removed]
      > >
      > >
      > >
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
      >
      >


      [Non-text portions of this message have been removed]
     • vygantas vejas
      man laisvė nuo vaikystės asocijuojasi su plačia, saulėta pieva ir begale žydinčių pienių... o visos kovos yra blogis, nes kare niekada nebūna
      Message 5 of 13 , Mar 3, 2009
      • 0 Attachment
       man laisv� nuo vaikyst�s asocijuojasi su pla�ia, saul�ta pieva ir begale
       �ydin�i� pieni�...
       o visos kovos yra blogis, nes kare niekada neb�na nugal�toj� (senov�s
       i�mintis).
       baisios man ir lietuvi� kapin�s ir monumentai man labiau primena dinozaur�
       griau�ius, nei gyv� istorij�. nor��iau dar sulaukt tokio laiko, kuomet
       patriotas bus suprantamas kaip �mogus �velgiantis � savo tautos ateit�,o ne
       � kokio nusenusia uniforma d�vin�io praeities �mog�ud�io (nes tam ir
       kariai,kad �udyt�) akmenin� veid� su viduriasukio po�ymiais (nes kari�
       veidai ry�tingi da�niausiai atrodo nuo mirties baim�s sutraukto pilvo)
       v�jas, pritariantis Milda�yt�s akcijai, Lietuvos t�kstantme�io
       pamin�jimo proga apdovanoti gabiausius Lietuvos moksleivius, kaip ateities
       viltis


       [Non-text portions of this message have been removed]
      • Tomasz Czepaitis
       praskanavau save, ir žiuriu kad esu banalus kaip šlepetė:) laisvė man panaši į žuvėdrą - gal dėl Čechovo, gal dėl Ričardo Bacho... nes tos kur
       Message 6 of 13 , Mar 3, 2009
       • 0 Attachment
        praskanavau save, ir �iuriu kad esu banalus kaip �lepet�:)

        laisv� man pana�i � �uv�dr� - gal d�l �echovo, gal d�l Ri�ardo Bacho... nes
        tos kur kelte � Smiltin� labai jau klykia.

        Ta�iau kai jos atskrenda � Vilni�, ir netoli t� Luki�ki� sukin�jasi, atrodo
        lyg atne�t� �inia, jog ka�kur yra laisv�, j�ra ir t.t. Ir neklykia.

        Pastatyt� koki� �uv�dr� vidury aik�t�s - banalu bet gilu...

        O kas jums laisv�? simboli�kai...

        *ka�ko visai supoet�jau:) T.
        *
        2009/3/3 vygantas vejas <messiahofrainbow@...>

        > man laisv� nuo vaikyst�s asocijuojasi su pla�ia, saul�ta pieva ir begale
        > �ydin�i� pieni�...
        > o visos kovos yra blogis, nes kare niekada neb�na nugal�toj� (senov�s
        > i�mintis).
        > baisios man ir lietuvi� kapin�s ir monumentai man labiau primena dinozaur�
        > griau�ius, nei gyv� istorij�. nor��iau dar sulaukt tokio laiko, kuomet
        > patriotas bus suprantamas kaip �mogus �velgiantis � savo tautos ateit�,o ne
        > � kokio nusenusia uniforma d�vin�io praeities �mog�ud�io (nes tam ir
        > kariai,kad �udyt�) akmenin� veid� su viduriasukio po�ymiais (nes kari�
        > veidai ry�tingi da�niausiai atrodo nuo mirties baim�s sutraukto pilvo)
        > v�jas, pritariantis Milda�yt�s akcijai, Lietuvos t�kstantme�io
        > pamin�jimo proga apdovanoti gabiausius Lietuvos moksleivius, kaip ateities
        > viltis
        >
        >
        > [Non-text portions of this message have been removed]
        >
        >
        >
        > ------------------------------------
        >
        > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
        > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
        > pabr��tinai j� neaatsisakome.
        > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
        > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
        >
        > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
        >
        > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
        > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
        >
        >
        >
        >


        [Non-text portions of this message have been removed]
       Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.