Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?

Expand Messages
 • EKVJUC
  Sveiki, Neturiu nieko nei prieš nei už mormonus. Bet man kliūva tai, kaip Albertas pateikia jų šveplavimą. Lietuvių kalba nėra iš lengvųjų ir manau,
  Message 1 of 22 , Nov 18, 2008
  • 0 Attachment
   Sveiki,
   Neturiu nieko nei prieš nei už mormonus. Bet man kliūva tai, kaip Albertas pateikia jų šveplavimą. Lietuvių kalba nėra iš lengvųjų ir manau, kad reikia tik gerbti tuos, kurie ją išmoksta. Antra vertus, manau, kad aš pati nežinia kaip švebeldžiuoju angliškai :). Laimė, kad kai puolu atsiprašinėti dėl savo anglų kalbos, kol kas tik sulaukdavau padrąsinimų, bet ne išsityčiojimo. Todėl Albertai, ir kiti, kurie jį palaikot, aikit pusvalandžiui į kampą.

   mama Audra

   ----- Original Message -----
   From: Romualdas Repšys
   To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
   Sent: Monday, November 17, 2008 10:58 PM
   Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?


   Sveiki,
   Džiugu kada su kažkuo gerame surandi bendrą kalbą. Dėl tokių akimirkų verta gyventi.
   Pagal Alberto aprašymą, tie švepluojantys yra mormonai. Su jais geriau neprasidėti. Nieko gero jie neišmokys. Eilinis klaidžiamokslis, manipuliuojant Jėzaus Kristaus vardu. Apie mormonus galima paskaityti čia:
   http://lt.wikipedia.org/wiki/Mormonai
   Sutinku,kad žydas žydui nelygus kaip ir lietuvis - lietuviui.
   Visiems gero vakaro!
   Romualdas

   -----Laiško originalas-----
   Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
   Siųstas: 2008-11-17 21:40:24
   Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
   Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?

   > Va, Romualdai, visomis penkiomis sutinku su tavim - problema atsiranda kai *
   > žmogus* pradeda kurti tą Dangaus karalystę. Dievaži, tas MS puikus dalykas -
   > net tokie oponentai kaip aš ir tu imam ir surandam bendrą daliklį
   > Romualdai, o gal tu dar man, nenuovokiam gali paaiškint ko iš manęs nori
   > tokie juodai kostiumuoti vyrukai su prisegtomis kortelėmis prie švarkų, kai
   > sustabdo Vilniaus centre ir sako: "Liapas, kaip sekasi? Ar tiu šynai, kat,
   > Kristus tafe myli?". Nu blemba, sakau, aišku, kad žinau ir neabejoju tuo.
   > "Ne", sako jie, "Ar tiu tykrai tą šynai? Mes norėtume tau paaiškinti".
   > "Eikit šikt!", paprastai atsakau ir nueinu. "Keros dienos ir tau", atsako
   > jie ir išsiskiriame taip turbūt visi nieko ir nesupratę. Ypač aš. Nu, myli
   > mane tas Kristus ir aš jį myliu, ką dar čia reikia aiškinti? O gal tu,
   > Romualdai, galėtum man taip trumpai ir ant pirštų?
   > Tomai ir visos specialiosios Lietuvos tarnybos, kurios skaitysit šį mano
   > meilą. Aš ne antisemitas, myliu ne tik Jėzų, bet ir kai kuriuos kitus
   > žydelius, nors ir galvoju, kad dauguma šios tautos atstovų po šiai dienai
   > dūšioj labiau garbina "aukso veršį", o ne JHV.
   > Beje, Tomai, kiek "šakių" tolygu "pizdec katinėliui"? :-D. Čia atskaitos
   > sistemai susikurti :-DD.
   >
   > Albertas, mėgstantis silkes ir silkininkes
   >
   > 2008/11/16 Romualdas Repšys <rom.rep@...>
   >
   > > Sveiki visi minčių galiūnai,
   > > Vienintelis mano tikslas - "dalyvauti steigiant Dangaus karalystę". Šis
   > > tikslas atsirado prieš 16 metų. Iki tol nesupratau ko noriu ir ko reikia
   > > norėti. Ačiū žydeliui Jėzui Kristui, Viešpaties vienatiniam, apdovanotam
   > > prikelti naujam gyvenimui Dievo karalystėje. O tam reikia suvokti jo
   > > kryžiaus reikšmę. Vienas šviesuolis taip rašė: "Nieko kito nenoriu žinoti
   > > tiktai Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą" ir "Jėzuje Kristuje gyvena Dievybės
   > > pilnatvė kūnišku pavidalu". Suprato, įsisąmonino, kad nereikia daryti kitam
   > > to ko nenori kad tau darytų, ką ir kaip reikia daryti, kad tai pavyktų.
   > > Šiaip tai Dievas per žydelį Jėzų Kristų kuria Dangaus karalystę. Mes į tą
   > > karalystę patenkame tik priėmę tą žydelį Kristų kaip savo asmeninį
   > > gelbėtoją.
   > > Problema atsiranda tada kai žmogus ar žmonės pradeda kurti tą karalystę
   > > savo protu ir savo jėgomis kuri visada baigiasi tikru pragaru jiems ir
   > > milijonams žmonių. Kadangi bandymas sukurti rojų žemėje tęsiasi - laukite
   > > analogiško finalo. Galiu nupiešti visą panoramą tiems kurie rimtai norės
   > > apie visa tai sužinoti.
   > >
   > > Su geriausiai linkėjimais,
   > > Romualdas
   > >
   > > -----Laiško originalas-----
   > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
   > > Siųstas: 2008-11-16 18:08:06
   > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
   > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
   > >
   > >
   > > > Andriau ir visi kiti gerbiamieji,
   > > > "Steigti Dangaus karalystę...".Chmm...Labai neseniai dar kartą pažiūrėjau
   > > > "Dangaus karalystė" su Orlando Bloom-u. Leitmotyvas per visą filmą ir
   > > > epilogas skamba maždaug taip: "Žmogus Dangaus karalystę gali sukurti tik
   > > > sau...".
   > > > Ir iš tiesų, kai pagalvoji buvo toks žydelis Jėzus Kristus, paties
   > > > viešpaties (!) vienatinis, apdovanotas galiomis. Tai va, kartą toks
   > > > supermenas sugalvojo įsteigti Dangaus karalystę. Eksperimentą baigė ant
   > > > kryžiaus...Deja...
   > > > Kitas, šįkart jau žmogaus sūnus, bet irgi biškį žydelis, vėl sugalvojo
   > > > įsteigti Dangaus karalystę. Deja, jo "Dangaus karalystė" baigėsi "ant
   > > > kryžiaus" milijonams...Sušaudytų, sušaldytų, numarintų..Jo vardas buvo
   > > > Vladimiras Uljanovas...
   > > > Nežinau, Andriau, bet ar ne užteks tokių eksperimentų?
   > > > Žinoma, keliu kepurę prieš tokius siekius, galėčiau ne tik kepurę
   > > pakelti,
   > > > bet ir galvą padėti, bet...
   > > >
   > > > Dangaus karalystė visiems įmanoma tik danguje...arba Valinsko "Danguje"
   > > :-)
   > > >
   > > > "dangietis" Albertas
   > > >
   > > > 2008/11/14 Andrius Kulikauskas <ms@... <ms%40ms.lt>>
   > > >
   > > > > Albertai,
   > > > >
   > > > > Ačiū visiems už laiškus. Dėstau matematiką Bosnijoje, naujame
   > > > > universitete http://www.aubih.ba tad nespėju dalyvauti. Pasistengsiu!
   > > > > Bendrai man rūpi
   > > > > - puoselėti savo filosofiją
   > > > > - steigti dangaus karalystę, kartu su visais kitais, tam užsimojusiais
   > > > > - mokytis, kaip dalintis savo turtu, pirmiausia bendrai su kitais
   > > > > palaikant gvildentojų sumanymus
   > > > > - išjudinti internetinį pagalbos centrą http://www.helproom.org
   > > > > - kurti internetines priemones palaikyti mūsų darbingą bendravimą
   > > > > - iškelti ir tirti mūsų vertybes, klausimus, siekius ir mokytis, kaip
   > > > > vienas kitą suprasti ir palaikyti
   > > > >
   > > > > Andrius Kulikauskas
   > > > > Minčių sodas
   > > > > http://www.ms.lt
   > > > >
   > > > > > Gerbiamieji,
   > > > > > panorau patikrinti ar tas musu sodas tik ?iaip lapus numet?, ar j?
   > > > > > nugen?jo,
   > > > > > ar jau visai, blemba, mi?ko vagys visk? i?kirto. Kap tai negird?c
   > > j?s?
   > > > > > visai...
   > > > > >
   > > > > > Toliau, ?domumo d?lei noriu i?kviest...diskusijon Andri?, Dari?,
   > > > > > Virgilij?,
   > > > > > Broni? ir kitus, kurie advokatauja lietuvi? tautos blaivybei ir
   > > > > > skaistybei.
   > > > > > A? sukaupiau nema?ai labai ?domi? istorini? fakt? apie am?in?
   > > lietuvi?
   > > > > > (t.y.
   > > > > > per am?ius trukus?) girtuokliavim? ir pasileidim?, ir, tur?damas
   > > omenyje
   > > > > > rezultat? (mes i?likom ir netgi po bi?k? dauginam?s!), tvirtinu, kad
   > > > > > lietuviui i?likti tik ir pad?jo ?napsas, mergos ir skersas ant visko,
   > > o
   > > > > > jeigu k? - ? snuk?! Labai b??iau happy, jeigu b?t? pateikti
   > > kontrfaktai.
   > > > > > A?
   > > > > > rimtai, nesimaivau...
   > > > > >
   > > > > > Pabaigai priminsiu m?s? garbingos tautos istorinio kelio prad?i?
   > > > > "Vyskupas
   > > > > > Bonifacas, *pagoni? trenktas lazda per galv?, *atidav? vie?pa?iui
   > > dvasi?
   > > > > > kartu su (regis) 18 savo palydov? *Litua ir *Rusijos (?) pasienyje
   > > 1009
   > > > > m.
   > > > > > vasario (ka?kelint? ten) dien?.
   > > > > >
   > > > > > Chu...U? tai ir i?gerkim, mu?eikos lietuviai... :-DDD
   > > > > >
   > > > > > Albertas, geriantis u? Lietuv?!
   > > > > >
   > > > > >
   > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > > > > >
   > > > > >
   > > > > > ------------------------------------
   > > > > >
   > > > > > Lai?kas ? minciu_sodas_lt@yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
   > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>tampa visuomen?s nuosavyb?, tai
   > > > > > yra, visuomen?s labui atsisakome autorini? teisi?, nebent tame lai?ke
   > > > > > pabr??tinai j? neaatsisakome
   > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie?iame dalintis m?s?
   > > > > > lai?kais, pra?ome pripa?inti m?s? autorius.
   > > > > >
   > > > > > Lai?kus si?sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
   > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
   > > > > >
   > > > > > Atsisakyti ?ios konferencijos, si?skite lai?k? be teksto adresu:
   > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo<minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>
   > > <minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>!
   > > > > Groups Links
   > > > > >
   > > > > >
   > > > > >
   > > > > >
   > > > >
   > > > > --
   > > > > Minciu Sodas
   > > > > http://www.mslt
   > > > > ms@... <ms%40ms.lt> <ms%40ms.lt>
   > > > > +1 312 618 3345
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > >
   > > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > > >
   > > >
   > > >
   > > > Messages in this topic (6) Reply (via web post) | Start a new topic
   > > Messages | Files | Photos | Polls
   > >
   > >
   > > -----Laiško originalas-----
   > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
   > > Siųstas: 2008-11-16 18:08:06
   > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
   > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
   > >
   > >
   > > > Andriau ir visi kiti gerbiamieji,
   > > > "Steigti Dangaus karalystę...".Chmm...Labai neseniai dar kartą pažiūrėjau
   > > > "Dangaus karalystė" su Orlando Bloom-u. Leitmotyvas per visą filmą ir
   > > > epilogas skamba maždaug taip: "Žmogus Dangaus karalystę gali sukurti tik
   > > > sau...".
   > > > Ir iš tiesų, kai pagalvoji buvo toks žydelis Jėzus Kristus, paties
   > > > viešpaties (!) vienatinis, apdovanotas galiomis. Tai va, kartą toks
   > > > supermenas sugalvojo įsteigti Dangaus karalystę. Eksperimentą baigė ant
   > > > kryžiaus...Deja...
   > > > Kitas, šįkart jau žmogaus sūnus, bet irgi biškį žydelis, vėl sugalvojo
   > > > įsteigti Dangaus karalystę. Deja, jo "Dangaus karalystė" baigėsi "ant
   > > > kryžiaus" milijonams...Sušaudytų, sušaldytų, numarintų...Jo vardas buvo
   > > > Vladimiras Uljanovas...
   > > > Nežinau, Andriau, bet ar ne užteks tokių eksperimentų?
   > > > Žinoma, keliu kepurę prieš tokius siekius, galėčiau ne tik kepurę
   > > pakelti,
   > > > bet ir galvą padėti, bet...
   > > >
   > > > Dangaus karalystė visiems įmanoma tik danguje...arba Valinsko "Danguje"
   > > :-)
   > > >
   > > > "dangietis" Albertas
   > > >
   > > > 2008/11/14 Andrius Kulikauskas <ms@... <ms%40ms.lt>>
   > > >
   > > > > Albertai,
   > > > >
   > > > > Ačiū visiems už laiškus. Dėstau matematiką Bosnijoje, naujame
   > > > > universitete http://www.aubih.ba tad nespėju dalyvauti. Pasistengsiu!
   > > > > Bendrai man rūpi
   > > > > - puoselėti savo filosofiją
   > > > > - steigti dangaus karalystę, kartu su visais kitais, tam užsimojusiais
   > > > > - mokytis, kaip dalintis savo turtu, pirmiausia bendrai su kitais
   > > > > palaikant gvildentojų sumanymus
   > > > > - išjudinti internetinį pagalbos centrą http://www.helproom.org
   > > > > - kurti internetines priemones palaikyti mūsų darbingą bendravimą
   > > > > - iškelti ir tirti mūsų vertybes, klausimus, siekius ir mokytis, kaip
   > > > > vienas kitą suprasti ir palaikyti
   > > > >
   > > > > Andrius Kulikauskas
   > > > > Minčių sodas
   > > > > http://www.ms.lt
   > > > >
   > > > > > Gerbiamieji,
   > > > > > panorau patikrinti ar tas musu sodas tik ?iaip lapus numet?, ar j?
   > > > > > nugen?jo,
   > > > > > ar jau visai, blemba, mi?ko vagys visk? i?kirto. Kap tai negird?c
   > > j?s?
   > > > > > visai...
   > > > > >
   > > > > > Toliau, ?domumo d?lei noriu i?kviest...diskusijon Andri?, Dari?,
   > > > > > Virgilij?,
   > > > > > Broni? ir kitus, kurie advokatauja lietuvi? tautos blaivybei ir
   > > > > > skaistybei.
   > > > > > A? sukaupiau nema?ai labai ?domi? istorini? fakt? apie am?in?
   > > lietuvi?
   > > > > > (t.y.
   > > > > > per am?ius trukus?) girtuokliavim? ir pasileidim?, ir, tur?damas
   > > omenyje
   > > > > > rezultat? (mes i?likom ir netgi po bi?k? dauginam?s!), tvirtinu, kad
   > > > > > lietuviui i?likti tik ir pad?jo ?napsas, mergos ir skersas ant visko,
   > > o
   > > > > > jeigu k? - ? snuk?! Labai b??iau happy, jeigu b?t? pateikti
   > > kontrfaktai.
   > > > > > A?
   > > > > > rimtai, nesimaivau...
   > > > > >
   > > > > > Pabaigai priminsiu m?s? garbingos tautos istorinio kelio prad?i?
   > > > > "Vyskupas
   > > > > > Bonifacas, *pagoni? trenktas lazda per galv?, *atidav? vie?pa?iui
   > > dvasi?
   > > > > > kartu su (regis) 18 savo palydov? *Litua ir *Rusijos (?) pasienyje
   > > 1009
   > > > > m.
   > > > > > vasario (ka?kelint? ten) dien?.
   > > > > >
   > > > > > Chu..U? tai ir i?gerkim, mu?eikos lietuviai... :-DDD
   > > > > >
   > > > > > Albertas, geriantis u? Lietuv?!
   > > > > >

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Albertas Dusevicius
   Neee...Beee...neisiu! Nu gi, taip malonu pasivaipyt ir pasierzint iš kitų... ... O jeigu rimtai, tai tada pasakykit ko tie mormonai čia nori? Kodėl, nors
   Message 2 of 22 , Nov 18, 2008
   • 0 Attachment
    Neee...Beee...neisiu! Nu gi, taip malonu pasivaipyt ir pasierzint iš kitų...
    :-)

    O jeigu rimtai, tai tada pasakykit ko tie mormonai čia nori? Kodėl, nors jie
    kalba Jėzaus vardu, bet jų mokymas klaidingas? Pagal ką galima nustatyti,
    kuris kalbantis Jėzaus vardu yra neteisingas mokytojas? Tik labai prašau -
    trumpai ir aiškiai, kad net ir kariškiai suprastų...

    Albertas, labai ieškantis tiesos...

    2008/11/18 EKVJUC <ekvjuc@...>

    > Sveiki,
    > Neturiu nieko nei prieš nei už mormonus. Bet man kliūva tai, kaip Albertas
    > pateikia jų šveplavimą. Lietuvių kalba nėra iš lengvųjų ir manau, kad reikia
    > tik gerbti tuos, kurie ją išmoksta. Antra vertus, manau, kad aš pati nežinia
    > kaip švebeldžiuoju angliškai :). Laimė, kad kai puolu atsiprašinėti dėl savo
    > anglų kalbos, kol kas tik sulaukdavau padrąsinimų, bet ne išsityčiojimo.
    > Todėl Albertai, ir kiti, kurie jį palaikot, aikit pusvalandžiui į kampą.
    >
    > mama Audra
    >
    > ----- Original Message -----
    > From: Romualdas Repšys
    > To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
    > Sent: Monday, November 17, 2008 10:58 PM
    > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
    >
    > Sveiki,
    > Džiugu kada su kažkuo gerame surandi bendrą kalbą. Dėl tokių akimirkų verta
    > gyventi.
    > Pagal Alberto aprašymą, tie švepluojantys yra mormonai. Su jais geriau
    > neprasidėti. Nieko gero jie neišmokys. Eilinis klaidžiamokslis,
    > manipuliuojant Jėzaus Kristaus vardu. Apie mormonus galima paskaityti čia:
    > http://lt.wikipedia.org/wiki/Mormonai
    > Sutinku,kad žydas žydui nelygus kaip ir lietuvis - lietuviui.
    > Visiems gero vakaro!
    > Romualdas
    >
    > -----Laiško originalas-----
    > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
    > Siųstas: 2008-11-17 21:40:24
    > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
    > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
    >
    > > Va, Romualdai, visomis penkiomis sutinku su tavim - problema atsiranda
    > kai *
    > > žmogus* pradeda kurti tą Dangaus karalystę. Dievaži, tas MS puikus
    > dalykas -
    > > net tokie oponentai kaip aš ir tu imam ir surandam bendrą daliklį
    > > Romualdai, o gal tu dar man, nenuovokiam gali paaiškint ko iš manęs nori
    > > tokie juodai kostiumuoti vyrukai su prisegtomis kortelėmis prie švarkų,
    > kai
    > > sustabdo Vilniaus centre ir sako: "Liapas, kaip sekasi? Ar tiu šynai,
    > kat,
    > > Kristus tafe myli?". Nu blemba, sakau, aišku, kad žinau ir neabejoju tuo.
    > > "Ne", sako jie, "Ar tiu tykrai tą šynai? Mes norėtume tau paaiškinti".
    > > "Eikit šikt!", paprastai atsakau ir nueinu. "Keros dienos ir tau", atsako
    > > jie ir išsiskiriame taip turbūt visi nieko ir nesupratę. Ypač aš. Nu,
    > myli
    > > mane tas Kristus ir aš jį myliu, ką dar čia reikia aiškinti? O gal tu,
    > > Romualdai, galėtum man taip trumpai ir ant pirštų?
    > > Tomai ir visos specialiosios Lietuvos tarnybos, kurios skaitysit šį mano
    > > meilą. Aš ne antisemitas, myliu ne tik Jėzų, bet ir kai kuriuos kitus
    > > žydelius, nors ir galvoju, kad dauguma šios tautos atstovų po šiai dienai
    > > dūšioj labiau garbina "aukso veršį", o ne JHV.
    > > Beje, Tomai, kiek "šakių" tolygu "pizdec katinėliui"? :-D. Čia atskaitos
    > > sistemai susikurti :-DD.
    > >
    > > Albertas, mėgstantis silkes ir silkininkes
    > >
    > > 2008/11/16 Romualdas Repšys <rom.rep@... <rom.rep%40zebra.lt>>
    > >
    > > > Sveiki visi minčių galiūnai,
    > > > Vienintelis mano tikslas - "dalyvauti steigiant Dangaus karalystę". Šis
    > > > tikslas atsirado prieš 16 metų. Iki tol nesupratau ko noriu ir ko
    > reikia
    > > > norėti. Ačiū žydeliui Jėzui Kristui, Viešpaties vienatiniam,
    > apdovanotam
    > > > prikelti naujam gyvenimui Dievo karalystėje. O tam reikia suvokti jo
    > > > kryžiaus reikšmę. Vienas šviesuolis taip rašė: "Nieko kito nenoriu
    > žinoti
    > > > tiktai Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą" ir "Jėzuje Kristuje gyvena
    > Dievybės
    > > > pilnatvė kūnišku pavidalu". Suprato, įsisąmonino, kad nereikia daryti
    > kitam
    > > > to ko nenori kad tau darytų, ką ir kaip reikia daryti, kad tai pavyktų.
    > > > Šiaip tai Dievas per žydelį Jėzų Kristų kuria Dangaus karalystę. Mes į
    > tą
    > > > karalystę patenkame tik priėmę tą žydelį Kristų kaip savo asmeninį
    > > > gelbėtoją.
    > > > Problema atsiranda tada kai žmogus ar žmonės pradeda kurti tą karalystę
    > > > savo protu ir savo jėgomis kuri visada baigiasi tikru pragaru jiems ir
    > > > milijonams žmonių. Kadangi bandymas sukurti rojų žemėje tęsiasi -
    > laukite
    > > > analogiško finalo. Galiu nupiešti visą panoramą tiems kurie rimtai
    > norės
    > > > apie visa tai sužinoti.
    > > >
    > > > Su geriausiai linkėjimais,
    > > > Romualdas
    > > >
    > > > -----Laiško originalas-----
    > > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
    > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
    > > > Siųstas: 2008-11-16 18:08:06
    > > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
    > 40yahoogroups.com>
    > > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
    > > >
    > > >
    > > > > Andriau ir visi kiti gerbiamieji,
    > > > > "Steigti Dangaus karalystę...".Chmm...Labai neseniai dar kartą
    > pažiūrėjau
    > > > > "Dangaus karalystė" su Orlando Bloom-u. Leitmotyvas per visą filmą ir
    > > > > epilogas skamba maždaug taip: "Žmogus Dangaus karalystę gali sukurti
    > tik
    > > > > sau...".
    > > > > Ir iš tiesų, kai pagalvoji buvo toks žydelis Jėzus Kristus, paties
    > > > > viešpaties (!) vienatinis, apdovanotas galiomis. Tai va, kartą toks
    > > > > supermenas sugalvojo įsteigti Dangaus karalystę. Eksperimentą baigė
    > ant
    > > > > kryžiaus...Deja...
    > > > > Kitas, šįkart jau žmogaus sūnus, bet irgi biškį žydelis, vėl
    > sugalvojo
    > > > > įsteigti Dangaus karalystę. Deja, jo "Dangaus karalystė" baigėsi "ant
    > > > > kryžiaus" milijonams...Sušaudytų, sušaldytų, numarintų..Jo vardas
    > buvo
    > > > > Vladimiras Uljanovas...
    > > > > Nežinau, Andriau, bet ar ne užteks tokių eksperimentų?
    > > > > Žinoma, keliu kepurę prieš tokius siekius, galėčiau ne tik kepurę
    > > > pakelti,
    > > > > bet ir galvą padėti, bet...
    > > > >
    > > > > Dangaus karalystė visiems įmanoma tik danguje...arba Valinsko
    > "Danguje"
    > > > :-)
    > > > >
    > > > > "dangietis" Albertas
    > > > >
    > > > > 2008/11/14 Andrius Kulikauskas <ms@... <ms%40ms.lt> <ms%40ms.lt>>
    > > > >
    > > > > > Albertai,
    > > > > >
    > > > > > Ačiū visiems už laiškus. Dėstau matematiką Bosnijoje, naujame
    > > > > > universitete http://www.aubih.ba tad nespėju dalyvauti.
    > Pasistengsiu!
    > > > > > Bendrai man rūpi
    > > > > > - puoselėti savo filosofiją
    > > > > > - steigti dangaus karalystę, kartu su visais kitais, tam
    > užsimojusiais
    > > > > > - mokytis, kaip dalintis savo turtu, pirmiausia bendrai su kitais
    > > > > > palaikant gvildentojų sumanymus
    > > > > > - išjudinti internetinį pagalbos centrą http://www.helproom.org
    > > > > > - kurti internetines priemones palaikyti mūsų darbingą bendravimą
    > > > > > - iškelti ir tirti mūsų vertybes, klausimus, siekius ir mokytis,
    > kaip
    > > > > > vienas kitą suprasti ir palaikyti
    > > > > >
    > > > > > Andrius Kulikauskas
    > > > > > Minčių sodas
    > > > > > http://www.ms.lt
    > > > > >
    > > > > > > Gerbiamieji,
    > > > > > > panorau patikrinti ar tas musu sodas tik ?iaip lapus numet?, ar
    > j?
    > > > > > > nugen?jo,
    > > > > > > ar jau visai, blemba, mi?ko vagys visk? i?kirto. Kap tai negird?c
    > > > j?s?
    > > > > > > visai...
    > > > > > >
    > > > > > > Toliau, ?domumo d?lei noriu i?kviest...diskusijon Andri?, Dari?,
    > > > > > > Virgilij?,
    > > > > > > Broni? ir kitus, kurie advokatauja lietuvi? tautos blaivybei ir
    > > > > > > skaistybei.
    > > > > > > A? sukaupiau nema?ai labai ?domi? istorini? fakt? apie am?in?
    > > > lietuvi?
    > > > > > > (t.y.
    > > > > > > per am?ius trukus?) girtuokliavim? ir pasileidim?, ir, tur?damas
    > > > omenyje
    > > > > > > rezultat? (mes i?likom ir netgi po bi?k? dauginam?s!), tvirtinu,
    > kad
    > > > > > > lietuviui i?likti tik ir pad?jo ?napsas, mergos ir skersas ant
    > visko,
    > > > o
    > > > > > > jeigu k? - ? snuk?! Labai b??iau happy, jeigu b?t? pateikti
    > > > kontrfaktai.
    > > > > > > A?
    > > > > > > rimtai, nesimaivau...
    > > > > > >
    > > > > > > Pabaigai priminsiu m?s? garbingos tautos istorinio kelio prad?i?
    > > > > > "Vyskupas
    > > > > > > Bonifacas, *pagoni? trenktas lazda per galv?, *atidav? vie?pa?iui
    > > > dvasi?
    > > > > > > kartu su (regis) 18 savo palydov? *Litua ir *Rusijos (?)
    > pasienyje
    > > > 1009
    > > > > > m.
    > > > > > > vasario (ka?kelint? ten) dien?.
    > > > > > >
    > > > > > > Chu...U? tai ir i?gerkim, mu?eikos lietuviai... :-DDD
    > > > > > >
    > > > > > > Albertas, geriantis u? Lietuv?!
    > > > > > >
    > > > > > >
    > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
    > > > > > >
    > > > > > >
    > > > > > > ------------------------------------
    > > > > > >
    > > > > > > Lai?kas ? minciu_sodas_lt@yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
    > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
    > > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>tampa visuomen?s nuosavyb?, tai
    > > > > > > yra, visuomen?s labui atsisakome autorini? teisi?, nebent tame
    > lai?ke
    > > > > > > pabr??tinai j? neaatsisakome
    > > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie?iame dalintis
    > m?s?
    > > > > > > lai?kais, pra?ome pripa?inti m?s? autorius.
    > > > > > >
    > > > > > > Lai?kus si?sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
    > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
    > > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
    > > > > > >
    > > > > > > Atsisakyti ?ios konferencijos, si?skite lai?k? be teksto adresu:
    > > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo<minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>
    > <minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>
    > > > <minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>!
    > > > > > Groups Links
    > > > > > >
    > > > > > >
    > > > > > >
    > > > > > >
    > > > > >
    > > > > > --
    > > > > > Minciu Sodas
    > > > > > http://www.mslt
    > > > > > ms@... <ms%40ms.lt> <ms%40ms.lt> <ms%40ms.lt>
    > > > > > +1 312 618 3345
    > > > > >
    > > > > >
    > > > > >
    > > > >
    > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
    > > > >
    > > > >
    > > > >
    > > > > Messages in this topic (6) Reply (via web post) | Start a new topic
    > > > Messages | Files | Photos | Polls
    > > >
    > > >
    > > > -----Laiško originalas-----
    > > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
    > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
    > > > Siųstas: 2008-11-16 18:08:06
    > > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
    > 40yahoogroups.com>
    > > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
    > > >
    > > >
    > > > > Andriau ir visi kiti gerbiamieji,
    > > > > "Steigti Dangaus karalystę...".Chmm...Labai neseniai dar kartą
    > pažiūrėjau
    > > > > "Dangaus karalystė" su Orlando Bloom-u. Leitmotyvas per visą filmą ir
    > > > > epilogas skamba maždaug taip: "Žmogus Dangaus karalystę gali sukurti
    > tik
    > > > > sau...".
    > > > > Ir iš tiesų, kai pagalvoji buvo toks žydelis Jėzus Kristus, paties
    > > > > viešpaties (!) vienatinis, apdovanotas galiomis. Tai va, kartą toks
    > > > > supermenas sugalvojo įsteigti Dangaus karalystę. Eksperimentą baigė
    > ant
    > > > > kryžiaus...Deja...
    > > > > Kitas, šįkart jau žmogaus sūnus, bet irgi biškį žydelis, vėl
    > sugalvojo
    > > > > įsteigti Dangaus karalystę. Deja, jo "Dangaus karalystė" baigėsi "ant
    > > > > kryžiaus" milijonams...Sušaudytų, sušaldytų, numarintų...Jo vardas
    > buvo
    > > > > Vladimiras Uljanovas...
    > > > > Nežinau, Andriau, bet ar ne užteks tokių eksperimentų?
    > > > > Žinoma, keliu kepurę prieš tokius siekius, galėčiau ne tik kepurę
    > > > pakelti,
    > > > > bet ir galvą padėti, bet...
    > > > >
    > > > > Dangaus karalystė visiems įmanoma tik danguje...arba Valinsko
    > "Danguje"
    > > > :-)
    > > > >
    > > > > "dangietis" Albertas
    > > > >
    > > > > 2008/11/14 Andrius Kulikauskas <ms@... <ms%40ms.lt> <ms%40ms.lt>>
    > > > >
    > > > > > Albertai,
    > > > > >
    > > > > > Ačiū visiems už laiškus. Dėstau matematiką Bosnijoje, naujame
    > > > > > universitete http://www.aubih.ba tad nespėju dalyvauti.
    > Pasistengsiu!
    > > > > > Bendrai man rūpi
    > > > > > - puoselėti savo filosofiją
    > > > > > - steigti dangaus karalystę, kartu su visais kitais, tam
    > užsimojusiais
    > > > > > - mokytis, kaip dalintis savo turtu, pirmiausia bendrai su kitais
    > > > > > palaikant gvildentojų sumanymus
    > > > > > - išjudinti internetinį pagalbos centrą http://www.helproom.org
    > > > > > - kurti internetines priemones palaikyti mūsų darbingą bendravimą
    > > > > > - iškelti ir tirti mūsų vertybes, klausimus, siekius ir mokytis,
    > kaip
    > > > > > vienas kitą suprasti ir palaikyti
    > > > > >
    > > > > > Andrius Kulikauskas
    > > > > > Minčių sodas
    > > > > > http://www.ms.lt
    > > > > >
    > > > > > > Gerbiamieji,
    > > > > > > panorau patikrinti ar tas musu sodas tik ?iaip lapus numet?, ar
    > j?
    > > > > > > nugen?jo,
    > > > > > > ar jau visai, blemba, mi?ko vagys visk? i?kirto. Kap tai negird?c
    > > > j?s?
    > > > > > > visai...
    > > > > > >
    > > > > > > Toliau, ?domumo d?lei noriu i?kviest...diskusijon Andri?, Dari?,
    > > > > > > Virgilij?,
    > > > > > > Broni? ir kitus, kurie advokatauja lietuvi? tautos blaivybei ir
    > > > > > > skaistybei.
    > > > > > > A? sukaupiau nema?ai labai ?domi? istorini? fakt? apie am?in?
    > > > lietuvi?
    > > > > > > (t.y.
    > > > > > > per am?ius trukus?) girtuokliavim? ir pasileidim?, ir, tur?damas
    > > > omenyje
    > > > > > > rezultat? (mes i?likom ir netgi po bi?k? dauginam?s!), tvirtinu,
    > kad
    > > > > > > lietuviui i?likti tik ir pad?jo ?napsas, mergos ir skersas ant
    > visko,
    > > > o
    > > > > > > jeigu k? - ? snuk?! Labai b??iau happy, jeigu b?t? pateikti
    > > > kontrfaktai.
    > > > > > > A?
    > > > > > > rimtai, nesimaivau...
    > > > > > >
    > > > > > > Pabaigai priminsiu m?s? garbingos tautos istorinio kelio prad?i?
    > > > > > "Vyskupas
    > > > > > > Bonifacas, *pagoni? trenktas lazda per galv?, *atidav? vie?pa?iui
    > > > dvasi?
    > > > > > > kartu su (regis) 18 savo palydov? *Litua ir *Rusijos (?)
    > pasienyje
    > > > 1009
    > > > > > m.
    > > > > > > vasario (ka?kelint? ten) dien?.
    > > > > > >
    > > > > > > Chu..U? tai ir i?gerkim, mu?eikos lietuviai... :-DDD
    > > > > > >
    > > > > > > Albertas, geriantis u? Lietuv?!
    > > > > > >
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    >
    >


    [Non-text portions of this message have been removed]
   • EKVJUC
    Tiesa reliatyvi laike ir erdvėje, Albertai.... A. ... From: Albertas Dusevicius To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com Sent: Tuesday, November 18, 2008 9:42 PM
    Message 3 of 22 , Nov 18, 2008
    • 0 Attachment
     Tiesa reliatyvi laike ir erdvėje, Albertai....

     A.

     ----- Original Message -----
     From: Albertas Dusevicius
     To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
     Sent: Tuesday, November 18, 2008 9:42 PM
     Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?


     Neee...Beee...neisiu! Nu gi, taip malonu pasivaipyt ir pasierzint iš kitų...
     :-)

     O jeigu rimtai, tai tada pasakykit ko tie mormonai čia nori? Kodėl, nors jie
     kalba Jėzaus vardu, bet jų mokymas klaidingas? Pagal ką galima nustatyti,
     kuris kalbantis Jėzaus vardu yra neteisingas mokytojas? Tik labai prašau -
     trumpai ir aiškiai, kad net ir kariškiai suprastų...

     Albertas, labai ieškantis tiesos...

     2008/11/18 EKVJUC <ekvjuc@...>

     > Sveiki,
     > Neturiu nieko nei prieš nei už mormonus. Bet man kliūva tai, kaip Albertas
     > pateikia jų šveplavimą. Lietuvių kalba nėra iš lengvųjų ir manau, kad reikia
     > tik gerbti tuos, kurie ją išmoksta. Antra vertus, manau, kad aš pati nežinia
     > kaip švebeldžiuoju angliškai :). Laimė, kad kai puolu atsiprašinėti dėl savo
     > anglų kalbos, kol kas tik sulaukdavau padrąsinimų, bet ne išsityčiojimo.
     > Todėl Albertai, ir kiti, kurie jį palaikot, aikit pusvalandžiui į kampą.
     >
     > mama Audra
     >
     > ----- Original Message -----
     > From: Romualdas Repšys
     > To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
     > Sent: Monday, November 17, 2008 10:58 PM
     > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
     >
     > Sveiki,
     > Džiugu kada su kažkuo gerame surandi bendrą kalbą. Dėl tokių akimirkų verta
     > gyventi.
     > Pagal Alberto aprašymą, tie švepluojantys yra mormonai. Su jais geriau
     > neprasidėti. Nieko gero jie neišmokys. Eilinis klaidžiamokslis,
     > manipuliuojant Jėzaus Kristaus vardu. Apie mormonus galima paskaityti čia:
     > http://lt.wikipedia.org/wiki/Mormonai
     > Sutinku,kad žydas žydui nelygus kaip ir lietuvis - lietuviui.
     > Visiems gero vakaro!
     > Romualdas
     >
     > -----Laiško originalas-----
     > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
     > Siųstas: 2008-11-17 21:40:24
     > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
     > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
     >
     > > Va, Romualdai, visomis penkiomis sutinku su tavim - problema atsiranda
     > kai *
     > > žmogus* pradeda kurti tą Dangaus karalystę. Dievaži, tas MS puikus
     > dalykas -
     > > net tokie oponentai kaip aš ir tu imam ir surandam bendrą daliklį
     > > Romualdai, o gal tu dar man, nenuovokiam gali paaiškint ko iš manęs nori
     > > tokie juodai kostiumuoti vyrukai su prisegtomis kortelėmis prie švarkų,
     > kai
     > > sustabdo Vilniaus centre ir sako: "Liapas, kaip sekasi? Ar tiu šynai,
     > kat,
     > > Kristus tafe myli?". Nu blemba, sakau, aišku, kad žinau ir neabejoju tuo.
     > > "Ne", sako jie, "Ar tiu tykrai tą šynai? Mes norėtume tau paaiškinti".
     > > "Eikit šikt!", paprastai atsakau ir nueinu. "Keros dienos ir tau", atsako
     > > jie ir išsiskiriame taip turbūt visi nieko ir nesupratę. Ypač aš. Nu,
     > myli
     > > mane tas Kristus ir aš jį myliu, ką dar čia reikia aiškinti? O gal tu,
     > > Romualdai, galėtum man taip trumpai ir ant pirštų?
     > > Tomai ir visos specialiosios Lietuvos tarnybos, kurios skaitysit šį mano
     > > meilą. Aš ne antisemitas, myliu ne tik Jėzų, bet ir kai kuriuos kitus
     > > žydelius, nors ir galvoju, kad dauguma šios tautos atstovų po šiai dienai
     > > dūšioj labiau garbina "aukso veršį", o ne JHV.
     > > Beje, Tomai, kiek "šakių" tolygu "pizdec katinėliui"? :-D. Čia atskaitos
     > > sistemai susikurti :-DD.
     > >
     > > Albertas, mėgstantis silkes ir silkininkes
     > >
     > > 2008/11/16 Romualdas Repšys <rom.rep@... <rom.rep%40zebra.lt>>
     > >
     > > > Sveiki visi minčių galiūnai,
     > > > Vienintelis mano tikslas - "dalyvauti steigiant Dangaus karalystę". Šis
     > > > tikslas atsirado prieš 16 metų. Iki tol nesupratau ko noriu ir ko
     > reikia
     > > > norėti. Ačiū žydeliui Jėzui Kristui, Viešpaties vienatiniam,
     > apdovanotam
     > > > prikelti naujam gyvenimui Dievo karalystėje. O tam reikia suvokti jo
     > > > kryžiaus reikšmę. Vienas šviesuolis taip rašė: "Nieko kito nenoriu
     > žinoti
     > > > tiktai Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą" ir "Jėzuje Kristuje gyvena
     > Dievybės
     > > > pilnatvė kūnišku pavidalu". Suprato, įsisąmonino, kad nereikia daryti
     > kitam
     > > > to ko nenori kad tau darytų, ką ir kaip reikia daryti, kad tai pavyktų.
     > > > Šiaip tai Dievas per žydelį Jėzų Kristų kuria Dangaus karalystę. Mes į
     > tą
     > > > karalystę patenkame tik priėmę tą žydelį Kristų kaip savo asmeninį
     > > > gelbėtoją.
     > > > Problema atsiranda tada kai žmogus ar žmonės pradeda kurti tą karalystę
     > > > savo protu ir savo jėgomis kuri visada baigiasi tikru pragaru jiems ir
     > > > milijonams žmonių. Kadangi bandymas sukurti rojų žemėje tęsiasi -
     > laukite
     > > > analogiško finalo. Galiu nupiešti visą panoramą tiems kurie rimtai
     > norės
     > > > apie visa tai sužinoti.
     > > >
     > > > Su geriausiai linkėjimais,
     > > > Romualdas
     > > >
     > > > -----Laiško originalas-----
     > > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
     > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
     > > > Siųstas: 2008-11-16 18:08:06
     > > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
     > 40yahoogroups.com>
     > > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
     > > >
     > > >
     > > > > Andriau ir visi kiti gerbiamieji,
     > > > > "Steigti Dangaus karalystę...".Chmm...Labai neseniai dar kartą
     > pažiūrėjau
     > > > > "Dangaus karalystė" su Orlando Bloom-u. Leitmotyvas per visą filmą ir
     > > > > epilogas skamba maždaug taip: "Žmogus Dangaus karalystę gali sukurti
     > tik
     > > > > sau...".
     > > > > Ir iš tiesų, kai pagalvoji buvo toks žydelis Jėzus Kristus, paties
     > > > > viešpaties (!) vienatinis, apdovanotas galiomis. Tai va, kartą toks
     > > > > supermenas sugalvojo įsteigti Dangaus karalystę. Eksperimentą baigė
     > ant
     > > > > kryžiaus...Deja...
     > > > > Kitas, šįkart jau žmogaus sūnus, bet irgi biškį žydelis, vėl
     > sugalvojo
     > > > > įsteigti Dangaus karalystę. Deja, jo "Dangaus karalystė" baigėsi "ant
     > > > > kryžiaus" milijonams...Sušaudytų, sušaldytų, numarintų..Jo vardas
     > buvo
     > > > > Vladimiras Uljanovas...
     > > > > Nežinau, Andriau, bet ar ne užteks tokių eksperimentų?
     > > > > Žinoma, keliu kepurę prieš tokius siekius, galėčiau ne tik kepurę
     > > > pakelti,
     > > > > bet ir galvą padėti, bet...
     > > > >
     > > > > Dangaus karalystė visiems įmanoma tik danguje...arba Valinsko
     > "Danguje"
     > > > :-)
     > > > >
     > > > > "dangietis" Albertas
     > > > >
     > > > > 2008/11/14 Andrius Kulikauskas <ms@... <ms%40ms.lt> <ms%40ms.lt>>
     > > > >
     > > > > > Albertai,
     > > > > >
     > > > > > Ačiū visiems už laiškus. Dėstau matematiką Bosnijoje, naujame
     > > > > > universitete http://www.aubih.ba tad nespėju dalyvauti.
     > Pasistengsiu!
     > > > > > Bendrai man rūpi
     > > > > > - puoselėti savo filosofiją
     > > > > > - steigti dangaus karalystę, kartu su visais kitais, tam
     > užsimojusiais
     > > > > > - mokytis, kaip dalintis savo turtu, pirmiausia bendrai su kitais
     > > > > > palaikant gvildentojų sumanymus
     > > > > > - išjudinti internetinį pagalbos centrą http://www.helproom.org
     > > > > > - kurti internetines priemones palaikyti mūsų darbingą bendravimą
     > > > > > - iškelti ir tirti mūsų vertybes, klausimus, siekius ir mokytis,
     > kaip
     > > > > > vienas kitą suprasti ir palaikyti
     > > > > >
     > > > > > Andrius Kulikauskas
     > > > > > Minčių sodas
     > > > > > http://www.ms.lt
     > > > > >
     > > > > > > Gerbiamieji,
     > > > > > > panorau patikrinti ar tas musu sodas tik ?iaip lapus numet?, ar
     > j?
     > > > > > > nugen?jo,
     > > > > > > ar jau visai, blemba, mi?ko vagys visk? i?kirto. Kap tai negird?c
     > > > j?s?
     > > > > > > visai...
     > > > > > >
     > > > > > > Toliau, ?domumo d?lei noriu i?kviest...diskusijon Andri?, Dari?,
     > > > > > > Virgilij?,
     > > > > > > Broni? ir kitus, kurie advokatauja lietuvi? tautos blaivybei ir
     > > > > > > skaistybei.
     > > > > > > A? sukaupiau nema?ai labai ?domi? istorini? fakt? apie am?in?
     > > > lietuvi?
     > > > > > > (t.y.
     > > > > > > per am?ius trukus?) girtuokliavim? ir pasileidim?, ir, tur?damas
     > > > omenyje
     > > > > > > rezultat? (mes i?likom ir netgi po bi?k? dauginam?s!), tvirtinu,
     > kad
     > > > > > > lietuviui i?likti tik ir pad?jo ?napsas, mergos ir skersas ant
     > visko,
     > > > o
     > > > > > > jeigu k? - ? snuk?! Labai b??iau happy, jeigu b?t? pateikti
     > > > kontrfaktai.
     > > > > > > A?
     > > > > > > rimtai, nesimaivau...
     > > > > > >
     > > > > > > Pabaigai priminsiu m?s? garbingos tautos istorinio kelio prad?i?
     > > > > > "Vyskupas
     > > > > > > Bonifacas, *pagoni? trenktas lazda per galv?, *atidav? vie?pa?iui
     > > > dvasi?
     > > > > > > kartu su (regis) 18 savo palydov? *Litua ir *Rusijos (?)
     > pasienyje
     > > > 1009
     > > > > > m.
     > > > > > > vasario (ka?kelint? ten) dien?.
     > > > > > >
     > > > > > > Chu...U? tai ir i?gerkim, mu?eikos lietuviai... :-DDD
     > > > > > >
     > > > > > > Albertas, geriantis u? Lietuv?!
     > > > > > >
     > > > > > >
     > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
     > > > > > >
     > > > > > >
     > > > > > > ------------------------------------
     > > > > > >
     > > > > > > Lai?kas ? minciu_sodas_lt@yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
     > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
     > > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>tampa visuomen?s nuosavyb?, tai
     > > > > > > yra, visuomen?s labui atsisakome autorini? teisi?, nebent tame
     > lai?ke
     > > > > > > pabr??tinai j? neaatsisakome
     > > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie?iame dalintis
     > m?s?
     > > > > > > lai?kais, pra?ome pripa?inti m?s? autorius.
     > > > > > >
     > > > > > > Lai?kus si?sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
     > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
     > > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
     > > > > > >
     > > > > > > Atsisakyti ?ios konferencijos, si?skite lai?k? be teksto adresu:
     > > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo<minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>
     > <minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>
     > > > <minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>!
     > > > > > Groups Links
     > > > > > >
     > > > > > >
     > > > > > >
     > > > > > >
     > > > > >
     > > > > > --
     > > > > > Minciu Sodas
     > > > > > http://www.mslt
     > > > > > ms@... <ms%40ms.lt> <ms%40ms.lt> <ms%40ms.lt>
     > > > > > +1 312 618 3345
     > > > > >
     > > > > >
     > > > > >
     > > > >
     > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
     > > > >
     > > > >
     > > > >
     > > > > Messages in this topic (6) Reply (via web post) | Start a new topic
     > > > Messages | Files | Photos | Polls
     > > >
     > > >
     > > > -----Laiško originalas-----
     > > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
     > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
     > > > Siųstas: 2008-11-16 18:08:06
     > > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
     > 40yahoogroups.com>
     > > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
     > > >
     > > >
     > > > > Andriau ir visi kiti gerbiamieji,
     > > > > "Steigti Dangaus karalystę...".Chmm...Labai neseniai dar kartą
     > pažiūrėjau
     > > > > "Dangaus karalystė" su Orlando Bloom-u. Leitmotyvas per visą filmą ir
     > > > > epilogas skamba maždaug taip: "Žmogus Dangaus karalystę gali sukurti
     > tik
     > > > > sau...".
     > > > > Ir iš tiesų, kai pagalvoji buvo toks žydelis Jėzus Kristus, paties
     > > > > viešpaties (!) vienatinis, apdovanotas galiomis. Tai va, kartą toks
     > > > > supermenas sugalvojo įsteigti Dangaus karalystę. Eksperimentą baigė
     > ant
     > > > > kryžiaus...Deja...
     > > > > Kitas, šįkart jau žmogaus sūnus, bet irgi biškį žydelis, vėl
     > sugalvojo
     > > > > įsteigti Dangaus karalystę. Deja, jo "Dangaus karalystė" baigėsi "ant
     > > > > kryžiaus" milijonams...Sušaudytų, sušaldytų, numarintų...Jo vardas
     > buvo
     > > > > Vladimiras Uljanovas...
     > > > > Nežinau, Andriau, bet ar ne užteks tokių eksperimentų?
     > > > > Žinoma, keliu kepurę prieš tokius siekius, galėčiau ne tik kepurę
     > > > pakelti,
     > > > > bet ir galvą padėti, bet...
     > > > >
     > > > > Dangaus karalystė visiems įmanoma tik danguje...arba Valinsko
     > "Danguje"
     > > > :-)
     > > > >
     > > > > "dangietis" Albertas
     > > > >
     > > > > 2008/11/14 Andrius Kulikauskas <ms@... <ms%40ms.lt> <ms%40ms.lt>>
     > > > >
     > > > > > Albertai,
     > > > > >
     > > > > > Ačiū visiems už laiškus. Dėstau matematiką Bosnijoje, naujame
     > > > > > universitete http://www.aubih.ba tad nespėju dalyvauti.
     > Pasistengsiu!
     > > > > > Bendrai man rūpi
     > > > > > - puoselėti savo filosofiją
     > > > > > - steigti dangaus karalystę, kartu su visais kitais, tam
     > užsimojusiais
     > > > > > - mokytis, kaip dalintis savo turtu, pirmiausia bendrai su kitais
     > > > > > palaikant gvildentojų sumanymus
     > > > > > - išjudinti internetinį pagalbos centrą http://www.helproom.org
     > > > > > - kurti internetines priemones palaikyti mūsų darbingą bendravimą
     > > > > > - iškelti ir tirti mūsų vertybes, klausimus, siekius ir mokytis,
     > kaip
     > > > > > vienas kitą suprasti ir palaikyti
     > > > > >
     > > > > > Andrius Kulikauskas
     > > > > > Minčių sodas
     > > > > > http://www.ms.lt
     > > > > >
     > > > > > > Gerbiamieji,
     > > > > > > panorau patikrinti ar tas musu sodas tik ?iaip lapus numet?, ar
     > j?
     > > > > > > nugen?jo,
     > > > > > > ar jau visai, blemba, mi?ko vagys visk? i?kirto. Kap tai negird?c
     > > > j?s?
     > > > > > > visai...
     > > > > > >
     > > > > > > Toliau, ?domumo d?lei noriu i?kviest...diskusijon Andri?, Dari?,
     > > > > > > Virgilij?,
     > > > > > > Broni? ir kitus, kurie advokatauja lietuvi? tautos blaivybei ir
     > > > > > > skaistybei.
     > > > > > > A? sukaupiau nema?ai labai ?domi? istorini? fakt? apie am?in?
     > > > lietuvi?
     > > > > > > (t.y.
     > > > > > > per am?ius trukus?) girtuokliavim? ir pasileidim?, ir, tur?damas
     > > > omenyje
     > > > > > > rezultat? (mes i?likom ir netgi po bi?k? dauginam?s!), tvirtinu,
     > kad
     > > > > > > lietuviui i?likti tik ir pad?jo ?napsas, mergos ir skersas ant
     > visko,
     > > > o
     > > > > > > jeigu k? - ? snuk?! Labai b??iau happy, jeigu b?t? pateikti
     > > > kontrfaktai.
     > > > > > > A?
     > > > > > > rimtai, nesimaivau...
     > > > > > >
     > > > > > > Pabaigai priminsiu m?s? garbingos tautos istorinio kelio prad?i?
     > > > > > "Vyskupas
     > > > > > > Bonifacas, *pagoni? trenktas lazda per galv?, *atidav? vie?pa?iui
     > > > dvasi?
     > > > > > > kartu su (regis) 18 savo palydov? *Litua ir *Rusijos (?)
     > pasienyje
     > > > 1009
     > > > > > m.
     > > > > > > vasario (ka?kelint? ten) dien?.
     > > > > > >
     > > > > > > Chu..U? tai ir i?gerkim, mu?eikos lietuviai... :-DDD
     > > > > > >
     > > > > > > Albertas, geriantis u? Lietuv?!
     > > > > > >
     >
     > [Non-text portions of this message have been removed]
     >
     >
     >

     [Non-text portions of this message have been removed]

     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Tomasz Czepaitis
     Kariški, jūs man patinkate:). Tiesos ieškate, ir mormonų klastą atpažįstate. Kaip prisimename iš Konan-Doilio, būtent Solt Lake cityje dingsta
     Message 4 of 22 , Nov 19, 2008
     • 0 Attachment
      Kariški,

      jūs man patinkate:). Tiesos ieškate, ir mormonų klastą atpažįstate. Kaip
      prisimename iš Konan-Doilio, būtent Solt Lake cityje dingsta lietuvės
      nuotakos ir nekilnojamo turto plotai.

      Yra tam tikrų metodikų nustatyti, at kalbantis Jėzaus vardu skiedžia ar ne.
      Pirma jau nusakyta prieš tai pateiktame sakinyje:
      Jėzaus mokymas būna atskiestas, drungnas. Matosi kad žmogui jis per
      sunkus, arba jis laiko visus debilais.
      Antras - ponučių Jėzus. Jis toks susaldintas, tą mes mokame atskirti.
      Beje, man jis visai nieko. Mažoji Teresėlė irgi buvo iš miesčionių, ir
      tokiame Jezuje irgi rasdavo tiesos.
      Trečias - baisiausias, kai tai lyg ir tiesa, pusiau tiesa. Tokio mokymo
      siūlyčiau vengti kaip maro, nes nuo jo mažai apsiginimo priemonių - nieko
      nepasakysi, viskas teisingai išdėstyta, bet kažkas nedasakyta. Toks yra
      pavyzdžiui Walsh - "Pokalbiai su Dievu".
      daug jų, tingiu vardinti, bet su mormonais yra štai kaip:
      Jie muša ant senaties, senumo, pirmumo, protėviškumo, ir t.t. Tą patį
      daro ir neopagonys, ir lietuviškų kultų atgaivintojai. Tą patį daro
      kiekvienas kas nori būti pirmas. Pvz. Užupyje vienu metu visi susipyko,
      aiškindamiesi, kas čia seniausiai gyvena, kas "tikras" užupinis.
      Manoma, kad labai labai seniai buvo kažkokia senesnė už Jėzų ir net patį
      Sutverėją *tikra tiesa*, kurią žino tik pašviestieji, ir štai jie perduoda
      tą tiesą tau, išrinktasis karo specialiste, ir tau, gerb. kaimo choriste
      Asmeniškai.
      Tą tiesą nuplukdė potvynis, o po to atplukdė prie smanoto akmens kur ją ir
      rado pirmasis Mormonas John Smith, ar kaip ten (Dėl paprastumo). Panašią
      techniką aš naudojau savo neskelbtame veikale *Murmurkino evangelija*. Ten
      veikia išmintingasis Vardas Pavardenis. Prie gero Piaro galėtų ir ji
      pasiskleisti kostiumuotais švepliais, taigi, majore, mes jus visur
      surasime:))

      Na, bet kas nori būt pirmas, bus paskutinis ir atvirkščiai. Jėzus ir
      nepretendavo į pirmumą.Jo veikimo laikas nusakytas mūsų kalendoriuje ir
      istoriniuose šaltiniuose.

      O tiesa surašyta knygelėje, pav. *Naujasis Testamentas*, arba *
      Evangelija* (Gera žinia). Tai nuotakingas 4 autorių bestseleris - pasakojama
      ta pati istorija, tas pats siužetas 4 styliais. Moderni kompozicija, įdomūs
      herojai, kunkuliuojanti fantazija, kriminalas, gyvenimiškoji patirtis ir
      nenuobodžios pagr.veik. mintys nepaliks abejingo nei jauno nei seno
      skaitytojo...

      Jei norite tą patį išklausyti audioformate - užeikite į bet kurį
      pastatų, vadinamu Lietuvoje "bažnyčia" (atpažinsite iš elgetų ir kryžių), ir
      gausite fragmentus GYVAI ir NEMOKAMAI iš gerų, patentuotų skaitovų.

      Taip, bendrais bruožais.

      Ačiū už dėmėsį,

      *Leidėjas Bohdanas Skorina*


      On 11/18/08, Albertas Dusevicius <forcemajor79@...> wrote:
      >
      > Neee...Beee...neisiu! Nu gi, taip malonu pasivaipyt ir pasierzint iš
      > kitų...
      > :-)
      >
      > O jeigu rimtai, tai tada pasakykit ko tie mormonai čia nori? Kodėl, nors
      > jie
      > kalba Jėzaus vardu, bet jų mokymas klaidingas? Pagal ką galima nustatyti,
      > kuris kalbantis Jėzaus vardu yra neteisingas mokytojas? Tik labai prašau -
      > trumpai ir aiškiai, kad net ir kariškiai suprastų...
      >
      > Albertas, labai ieškantis tiesos...
      >
      > 2008/11/18 EKVJUC <ekvjuc@... <ekvjuc%40gmail.com>>
      >
      > > Sveiki,
      > > Neturiu nieko nei prieš nei už mormonus. Bet man kliūva tai, kaip
      > Albertas
      > > pateikia jų šveplavimą. Lietuvių kalba nėra iš lengvųjų ir manau, kad
      > reikia
      > > tik gerbti tuos, kurie ją išmoksta. Antra vertus, manau, kad aš pati
      > nežinia
      > > kaip švebeldžiuoju angliškai :). Laimė, kad kai puolu atsiprašinėti dėl
      > savo
      > > anglų kalbos, kol kas tik sulaukdavau padrąsinimų, bet ne išsityčiojimo.
      > > Todėl Albertai, ir kiti, kurie jį palaikot, aikit pusvalandžiui į kampą.
      > >
      > > mama Audra
      > >
      > > ----- Original Message -----
      > > From: Romualdas Repšys
      > > To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
      > 40yahoogroups.com>
      > > Sent: Monday, November 17, 2008 10:58 PM
      > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
      > >
      > > Sveiki,
      > > Džiugu kada su kažkuo gerame surandi bendrą kalbą. Dėl tokių akimirkų
      > verta
      > > gyventi.
      > > Pagal Alberto aprašymą, tie švepluojantys yra mormonai. Su jais geriau
      > > neprasidėti. Nieko gero jie neišmokys. Eilinis klaidžiamokslis,
      > > manipuliuojant Jėzaus Kristaus vardu. Apie mormonus galima paskaityti
      > čia:
      > > http://lt.wikipedia.org/wiki/Mormonai
      > > Sutinku,kad žydas žydui nelygus kaip ir lietuvis - lietuviui.
      > > Visiems gero vakaro!
      > > Romualdas
      > >
      > > -----Laiško originalas-----
      > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
      > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
      > > Siųstas: 2008-11-17 21:40:24
      > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
      > 40yahoogroups.com>
      > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
      > >
      > > > Va, Romualdai, visomis penkiomis sutinku su tavim - problema atsiranda
      > > kai *
      > > > žmogus* pradeda kurti tą Dangaus karalystę. Dievaži, tas MS puikus
      > > dalykas -
      > > > net tokie oponentai kaip aš ir tu imam ir surandam bendrą daliklį
      > > > Romualdai, o gal tu dar man, nenuovokiam gali paaiškint ko iš manęs
      > nori
      > > > tokie juodai kostiumuoti vyrukai su prisegtomis kortelėmis prie švarkų,
      > > kai
      > > > sustabdo Vilniaus centre ir sako: "Liapas, kaip sekasi? Ar tiu šynai,
      > > kat,
      > > > Kristus tafe myli?". Nu blemba, sakau, aišku, kad žinau ir neabejoju
      > tuo.
      > > > "Ne", sako jie, "Ar tiu tykrai tą šynai? Mes norėtume tau paaiškinti".
      > > > "Eikit šikt!", paprastai atsakau ir nueinu. "Keros dienos ir tau",
      > atsako
      > > > jie ir išsiskiriame taip turbūt visi nieko ir nesupratę. Ypač aš. Nu,
      > > myli
      > > > mane tas Kristus ir aš jį myliu, ką dar čia reikia aiškinti? O gal tu,
      > > > Romualdai, galėtum man taip trumpai ir ant pirštų?
      > > > Tomai ir visos specialiosios Lietuvos tarnybos, kurios skaitysit šį
      > mano
      > > > meilą. Aš ne antisemitas, myliu ne tik Jėzų, bet ir kai kuriuos kitus
      > > > žydelius, nors ir galvoju, kad dauguma šios tautos atstovų po šiai
      > dienai
      > > > dūšioj labiau garbina "aukso veršį", o ne JHV.
      > > > Beje, Tomai, kiek "šakių" tolygu "pizdec katinėliui"? :-D. Čia
      > atskaitos
      > > > sistemai susikurti :-DD.
      > > >
      > > > Albertas, mėgstantis silkes ir silkininkes
      > > >
      > > > 2008/11/16 Romualdas Repšys <rom.rep@... <rom.rep%40zebra.lt><rom.rep%
      > 40zebra.lt>>
      > > >
      > > > > Sveiki visi minčių galiūnai,
      > > > > Vienintelis mano tikslas - "dalyvauti steigiant Dangaus karalystę".
      > Šis
      > > > > tikslas atsirado prieš 16 metų. Iki tol nesupratau ko noriu ir ko
      > > reikia
      > > > > norėti. Ačiū žydeliui Jėzui Kristui, Viešpaties vienatiniam,
      > > apdovanotam
      > > > > prikelti naujam gyvenimui Dievo karalystėje. O tam reikia suvokti jo
      > > > > kryžiaus reikšmę. Vienas šviesuolis taip rašė: "Nieko kito nenoriu
      > > žinoti
      > > > > tiktai Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą" ir "Jėzuje Kristuje gyvena
      > > Dievybės
      > > > > pilnatvė kūnišku pavidalu". Suprato, įsisąmonino, kad nereikia daryti
      > > kitam
      > > > > to ko nenori kad tau darytų, ką ir kaip reikia daryti, kad tai
      > pavyktų.
      > > > > Šiaip tai Dievas per žydelį Jėzų Kristų kuria Dangaus karalystę. Mes
      > į
      > > tą
      > > > > karalystę patenkame tik priėmę tą žydelį Kristų kaip savo asmeninį
      > > > > gelbėtoją.
      > > > > Problema atsiranda tada kai žmogus ar žmonės pradeda kurti tą
      > karalystę
      > > > > savo protu ir savo jėgomis kuri visada baigiasi tikru pragaru jiems
      > ir
      > > > > milijonams žmonių. Kadangi bandymas sukurti rojų žemėje tęsiasi -
      > > laukite
      > > > > analogiško finalo. Galiu nupiešti visą panoramą tiems kurie rimtai
      > > norės
      > > > > apie visa tai sužinoti.
      > > > >
      > > > > Su geriausiai linkėjimais,
      > > > > Romualdas
      > > > >
      > > > > -----Laiško originalas-----
      > > > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
      > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
      > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
      > > > > Siųstas: 2008-11-16 18:08:06
      > > > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
      > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
      > > 40yahoogroups.com>
      > > > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
      > > > >
      > > > >
      > > > > > Andriau ir visi kiti gerbiamieji,
      > > > > > "Steigti Dangaus karalystę...".Chmm...Labai neseniai dar kartą
      > > pažiūrėjau
      > > > > > "Dangaus karalystė" su Orlando Bloom-u. Leitmotyvas per visą filmą
      > ir
      > > > > > epilogas skamba maždaug taip: "Žmogus Dangaus karalystę gali
      > sukurti
      > > tik
      > > > > > sau...".
      > > > > > Ir iš tiesų, kai pagalvoji buvo toks žydelis Jėzus Kristus, paties
      > > > > > viešpaties (!) vienatinis, apdovanotas galiomis. Tai va, kartą toks
      > > > > > supermenas sugalvojo įsteigti Dangaus karalystę. Eksperimentą baigė
      > > ant
      > > > > > kryžiaus...Deja...
      > > > > > Kitas, šįkart jau žmogaus sūnus, bet irgi biškį žydelis, vėl
      > > sugalvojo
      > > > > > įsteigti Dangaus karalystę. Deja, jo "Dangaus karalystė" baigėsi
      > "ant
      > > > > > kryžiaus" milijonams...Sušaudytų, sušaldytų, numarintų..Jo vardas
      > > buvo
      > > > > > Vladimiras Uljanovas...
      > > > > > Nežinau, Andriau, bet ar ne užteks tokių eksperimentų?
      > > > > > Žinoma, keliu kepurę prieš tokius siekius, galėčiau ne tik kepurę
      > > > > pakelti,
      > > > > > bet ir galvą padėti, bet...
      > > > > >
      > > > > > Dangaus karalystė visiems įmanoma tik danguje...arba Valinsko
      > > "Danguje"
      > > > > :-)
      > > > > >
      > > > > > "dangietis" Albertas
      > > > > >
      > > > > > 2008/11/14 Andrius Kulikauskas <ms@... <ms%40ms.lt> <ms%40ms.lt>
      > <ms%40ms.lt>>
      > > > > >
      > > > > > > Albertai,
      > > > > > >
      > > > > > > Ačiū visiems už laiškus. Dėstau matematiką Bosnijoje, naujame
      > > > > > > universitete http://www.aubih.ba tad nespėju dalyvauti.
      > > Pasistengsiu!
      > > > > > > Bendrai man rūpi
      > > > > > > - puoselėti savo filosofiją
      > > > > > > - steigti dangaus karalystę, kartu su visais kitais, tam
      > > užsimojusiais
      > > > > > > - mokytis, kaip dalintis savo turtu, pirmiausia bendrai su kitais
      > > > > > > palaikant gvildentojų sumanymus
      > > > > > > - išjudinti internetinį pagalbos centrą http://www.helproom.org
      > > > > > > - kurti internetines priemones palaikyti mūsų darbingą bendravimą
      > > > > > > - iškelti ir tirti mūsų vertybes, klausimus, siekius ir mokytis,
      > > kaip
      > > > > > > vienas kitą suprasti ir palaikyti
      > > > > > >
      > > > > > > Andrius Kulikauskas
      > > > > > > Minčių sodas
      > > > > > > http://www.ms.lt
      > > > > > >
      > > > > > > > Gerbiamieji,
      > > > > > > > panorau patikrinti ar tas musu sodas tik ?iaip lapus numet?, ar
      > > j?
      > > > > > > > nugen?jo,
      > > > > > > > ar jau visai, blemba, mi?ko vagys visk? i?kirto. Kap tai
      > negird?c
      > > > > j?s?
      > > > > > > > visai...
      > > > > > > >
      > > > > > > > Toliau, ?domumo d?lei noriu i?kviest...diskusijon Andri?,
      > Dari?,
      > > > > > > > Virgilij?,
      > > > > > > > Broni? ir kitus, kurie advokatauja lietuvi? tautos blaivybei ir
      > > > > > > > skaistybei.
      > > > > > > > A? sukaupiau nema?ai labai ?domi? istorini? fakt? apie am?in?
      > > > > lietuvi?
      > > > > > > > (t.y.
      > > > > > > > per am?ius trukus?) girtuokliavim? ir pasileidim?, ir,
      > tur?damas
      > > > > omenyje
      > > > > > > > rezultat? (mes i?likom ir netgi po bi?k? dauginam?s!),
      > tvirtinu,
      > > kad
      > > > > > > > lietuviui i?likti tik ir pad?jo ?napsas, mergos ir skersas ant
      > > visko,
      > > > > o
      > > > > > > > jeigu k? - ? snuk?! Labai b??iau happy, jeigu b?t? pateikti
      > > > > kontrfaktai.
      > > > > > > > A?
      > > > > > > > rimtai, nesimaivau...
      > > > > > > >
      > > > > > > > Pabaigai priminsiu m?s? garbingos tautos istorinio kelio
      > prad?i?
      > > > > > > "Vyskupas
      > > > > > > > Bonifacas, *pagoni? trenktas lazda per galv?, *atidav?
      > vie?pa?iui
      > > > > dvasi?
      > > > > > > > kartu su (regis) 18 savo palydov? *Litua ir *Rusijos (?)
      > > pasienyje
      > > > > 1009
      > > > > > > m.
      > > > > > > > vasario (ka?kelint? ten) dien?.
      > > > > > > >
      > > > > > > > Chu...U? tai ir i?gerkim, mu?eikos lietuviai... :-DDD
      > > > > > > >
      > > > > > > > Albertas, geriantis u? Lietuv?!
      > > > > > > >
      > > > > > > >
      > > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
      > > > > > > >
      > > > > > > >
      > > > > > > > ------------------------------------
      > > > > > > >
      > > > > > > > Lai?kas ? minciu_sodas_lt@yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
      > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
      > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
      > > > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>tampa visuomen?s nuosavyb?, tai
      > > > > > > > yra, visuomen?s labui atsisakome autorini? teisi?, nebent tame
      > > lai?ke
      > > > > > > > pabr??tinai j? neaatsisakome
      > > > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie?iame
      > dalintis
      > > m?s?
      > > > > > > > lai?kais, pra?ome pripa?inti m?s? autorius.
      > > > > > > >
      > > > > > > > Lai?kus si?sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
      > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
      > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
      > > > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
      > > > > > > >
      > > > > > > > Atsisakyti ?ios konferencijos, si?skite lai?k? be teksto
      > adresu:
      > > > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo<minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>
      > <minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>
      > > <minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>
      > > > > <minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>!
      > > > > > > Groups Links
      > > > > > > >
      > > > > > > >
      > > > > > > >
      > > > > > > >
      > > > > > >
      > > > > > > --
      > > > > > > Minciu Sodas
      > > > > > > http://www.mslt
      > > > > > > ms@... <ms%40ms.lt> <ms%40ms.lt> <ms%40ms.lt> <ms%40ms.lt>
      > > > > > > +1 312 618 3345
      > > > > > >
      > > > > > >
      > > > > > >
      > > > > >
      > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
      > > > > >
      > > > > >
      > > > > >
      > > > > > Messages in this topic (6) Reply (via web post) | Start a new topic
      > > > > Messages | Files | Photos | Polls
      > > > >
      > > > >
      > > > > -----Laiško originalas-----
      > > > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
      > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
      > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
      > > > > Siųstas: 2008-11-16 18:08:06
      > > > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
      > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
      > > 40yahoogroups.com>
      > > > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
      > > > >
      > > > >
      > > > > > Andriau ir visi kiti gerbiamieji,
      > > > > > "Steigti Dangaus karalystę...".Chmm...Labai neseniai dar kartą
      > > pažiūrėjau
      > > > > > "Dangaus karalystė" su Orlando Bloom-u. Leitmotyvas per visą filmą
      > ir
      > > > > > epilogas skamba maždaug taip: "Žmogus Dangaus karalystę gali
      > sukurti
      > > tik
      > > > > > sau...".
      > > > > > Ir iš tiesų, kai pagalvoji buvo toks žydelis Jėzus Kristus, paties
      > > > > > viešpaties (!) vienatinis, apdovanotas galiomis. Tai va, kartą toks
      > > > > > supermenas sugalvojo įsteigti Dangaus karalystę. Eksperimentą baigė
      > > ant
      > > > > > kryžiaus...Deja...
      > > > > > Kitas, šįkart jau žmogaus sūnus, bet irgi biškį žydelis, vėl
      > > sugalvojo
      > > > > > įsteigti Dangaus karalystę. Deja, jo "Dangaus karalystė" baigėsi
      > "ant
      > > > > > kryžiaus" milijonams...Sušaudytų, sušaldytų, numarintų...Jo vardas
      > > buvo
      > > > > > Vladimiras Uljanovas...
      > > > > > Nežinau, Andriau, bet ar ne užteks tokių eksperimentų?
      > > > > > Žinoma, keliu kepurę prieš tokius siekius, galėčiau ne tik kepurę
      > > > > pakelti,
      > > > > > bet ir galvą padėti, bet...
      > > > > >
      > > > > > Dangaus karalystė visiems įmanoma tik danguje...arba Valinsko
      > > "Danguje"
      > > > > :-)
      > > > > >
      > > > > > "dangietis" Albertas
      > > > > >
      > > > > > 2008/11/14 Andrius Kulikauskas <ms@... <ms%40ms.lt> <ms%40ms.lt>
      > <ms%40ms.lt>>
      > > > > >
      > > > > > > Albertai,
      > > > > > >
      > > > > > > Ačiū visiems už laiškus. Dėstau matematiką Bosnijoje, naujame
      > > > > > > universitete http://www.aubih.ba tad nespėju dalyvauti.
      > > Pasistengsiu!
      > > > > > > Bendrai man rūpi
      > > > > > > - puoselėti savo filosofiją
      > > > > > > - steigti dangaus karalystę, kartu su visais kitais, tam
      > > užsimojusiais
      > > > > > > - mokytis, kaip dalintis savo turtu, pirmiausia bendrai su kitais
      > > > > > > palaikant gvildentojų sumanymus
      > > > > > > - išjudinti internetinį pagalbos centrą http://www.helproom.org
      > > > > > > - kurti internetines priemones palaikyti mūsų darbingą bendravimą
      > > > > > > - iškelti ir tirti mūsų vertybes, klausimus, siekius ir mokytis,
      > > kaip
      > > > > > > vienas kitą suprasti ir palaikyti
      > > > > > >
      > > > > > > Andrius Kulikauskas
      > > > > > > Minčių sodas
      > > > > > > http://www.ms.lt
      > > > > > >
      > > > > > > > Gerbiamieji,
      > > > > > > > panorau patikrinti ar tas musu sodas tik ?iaip lapus numet?, ar
      > > j?
      > > > > > > > nugen?jo,
      > > > > > > > ar jau visai, blemba, mi?ko vagys visk? i?kirto. Kap tai
      > negird?c
      > > > > j?s?
      > > > > > > > visai...
      > > > > > > >
      > > > > > > > Toliau, ?domumo d?lei noriu i?kviest...diskusijon Andri?,
      > Dari?,
      > > > > > > > Virgilij?,
      > > > > > > > Broni? ir kitus, kurie advokatauja lietuvi? tautos blaivybei ir
      > > > > > > > skaistybei.
      > > > > > > > A? sukaupiau nema?ai labai ?domi? istorini? fakt? apie am?in?
      > > > > lietuvi?
      > > > > > > > (t.y.
      > > > > > > > per am?ius trukus?) girtuokliavim? ir pasileidim?, ir,
      > tur?damas
      > > > > omenyje
      > > > > > > > rezultat? (mes i?likom ir netgi po bi?k? dauginam?s!),
      > tvirtinu,
      > > kad
      > > > > > > > lietuviui i?likti tik ir pad?jo ?napsas, mergos ir skersas ant
      > > visko,
      > > > > o
      > > > > > > > jeigu k? - ? snuk?! Labai b??iau happy, jeigu b?t? pateikti
      > > > > kontrfaktai.
      > > > > > > > A?
      > > > > > > > rimtai, nesimaivau...
      > > > > > > >
      > > > > > > > Pabaigai priminsiu m?s? garbingos tautos istorinio kelio
      > prad?i?
      > > > > > > "Vyskupas
      > > > > > > > Bonifacas, *pagoni? trenktas lazda per galv?, *atidav?
      > vie?pa?iui
      > > > > dvasi?
      > > > > > > > kartu su (regis) 18 savo palydov? *Litua ir *Rusijos (?)
      > > pasienyje
      > > > > 1009
      > > > > > > m.
      > > > > > > > vasario (ka?kelint? ten) dien?.
      > > > > > > >
      > > > > > > > Chu..U? tai ir i?gerkim, mu?eikos lietuviai... :-DDD
      > > > > > > >
      > > > > > > > Albertas, geriantis u? Lietuv?!
      > > > > > > >
      > >
      > > [Non-text portions of this message have been removed]
      > >
      > >
      > >
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
      >
      >


      [Non-text portions of this message have been removed]
     • Romualdas Repšys
      Sveiki, brangūs minčių sodintojai, puoselėtojai ir daugintojai, Bandysiu atsakyti Albertui dėl tiesos ieškojimo. Trumpai: Yra Dievas kuris sukūrė
      Message 5 of 22 , Nov 19, 2008
      • 0 Attachment
       Sveiki,
       brangūs minčių sodintojai, puoselėtojai ir daugintojai,
       Bandysiu atsakyti Albertui dėl tiesos ieškojimo.
       Trumpai: Yra Dievas kuris sukūrė matomą ir nematomą pasaulį. Yra šėtonas, kuris būdamas kūriniu sumanė tvarkytis geriau už savo Kūrėją. Aišku - susimovė. Mes, žmonės, esame šėtono eksperimento produktas ir plika akimi matome arba pamatysime liūdną baigtį tiek savo, tiek Žemės egzistavime. Išeitis yra? Taip! "Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą".(Biblija, Evangelija pagal Joną 3,16).
       Atleisk, Albertai, bet apie amžinąjį gyvenimą ir kaip jį pasiekti trumpai papasakoti negalėsiu. Tam reikia, kad "ieškantysis tiesos" skirtų laiko. Dėl to laiko Dievas davė žmogui nurodymą: "8 Atsimink, kad švęstum šabo dieną. 9 Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, 10 bet septintoji diena yra VIEŠPATIES, tavo Dievo, šabas: nedirbsi jokio darbo – nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis, gyvenąs tavo gyvenvietėse. 11 Nes per šešias dienas VIEŠPATS padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas yra juose, bet septintąją dieną jis ilsėjosi. Todėl VIEŠPATS septintąją dieną palaimino ir ją pašventino". (Biblija, Išėjimo knyga 20,8-11) Tenai rasite visą originalų Dekalogą.
       Romualdas


       > Neee...Beee...neisiu! Nu gi, taip malonu pasivaipyt ir pasierzint iš kitų...
       > :-)
       >
       > O jeigu rimtai, tai tada pasakykit ko tie mormonai čia nori? Kodėl, nors jie
       > kalba Jėzaus vardu, bet jų mokymas klaidingas? Pagal ką galima nustatyti,
       > kuris kalbantis Jėzaus vardu yra neteisingas mokytojas? Tik labai prašau -
       > trumpai ir aiškiai, kad net ir kariškiai suprastų...
       >
       > Albertas, labai ieškantis tiesos...
       >
       > 2008/11/18 EKVJUC <ekvjuc@...>
       >
       > > Sveiki,
       > > Neturiu nieko nei prieš nei už mormonus. Bet man kliūva tai, kaip Albertas
       > > pateikia jų šveplavimą. Lietuvių kalba nėra iš lengvųjų ir manau, kad reikia
       > > tik gerbti tuos, kurie ją išmoksta. Antra vertus, manau, kad aš pati nežinia
       > > kaip švebeldžiuoju angliškai :). Laimė, kad kai puolu atsiprašinėti dėl savo
       > > anglų kalbos, kol kas tik sulaukdavau padrąsinimų, bet ne išsityčiojimo.
       > > Todėl Albertai, ir kiti, kurie jį palaikot, aikit pusvalandžiui į kampą.
       > >
       > > mama Audra
       > >
       > > ----- Original Message -----
       > > From: Romualdas Repšys
       > > To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
       > > Sent: Monday, November 17, 2008 10:58 PM
       > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
       > >
       > > Sveiki,
       > > Džiugu kada su kažkuo gerame surandi bendrą kalbą. Dėl tokių akimirkų verta
       > > gyventi.
       > > Pagal Alberto aprašymą, tie švepluojantys yra mormonai. Su jais geriau
       > > neprasidėti. Nieko gero jie neišmokys. Eilinis klaidžiamokslis,
       > > manipuliuojant Jėzaus Kristaus vardu. Apie mormonus galima paskaityti čia:
       > > http://lt.wikipedia.org/wiki/Mormonai
       > > Sutinku,kad žydas žydui nelygus kaip ir lietuvis - lietuviui.
       > > Visiems gero vakaro!
       > > Romualdas
       > >
       > > -----Laiško originalas-----
       > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroupscom<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
       > > Siųstas: 2008-11-17 21:40:24
       > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
       > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
       > >
       > > > Va, Romualdai, visomis penkiomis sutinku su tavim - problema atsiranda
       > > kai *
       > > > žmogus* pradeda kurti tą Dangaus karalystę. Dievaži, tas MS puikus
       > > dalykas -
       > > > net tokie oponentai kaip aš ir tu imam ir surandam bendrą daliklį
       > > > Romualdai, o gal tu dar man, nenuovokiam gali paaiškint ko iš manęs nori
       > > > tokie juodai kostiumuoti vyrukai su prisegtomis kortelėmis prie švarkų,
       > > kai
       > > > sustabdo Vilniaus centre ir sako: "Liapas, kaip sekasi? Ar tiu šynai,
       > > kat,
       > > > Kristus tafe myli?". Nu blemba, sakau, aišku, kad žinau ir neabejoju tuo.
       > > > "Ne", sako jie, "Ar tiu tykrai tą šynai? Mes norėtume tau paaiškinti".
       > > > "Eikit šikt!", paprastai atsakau ir nueinu. "Keros dienos ir tau", atsako
       > > > jie ir išsiskiriame taip turbūt visi nieko ir nesupratę. Ypač aš. Nu,
       > > myli
       > > > mane tas Kristus ir aš jį myliu, ką dar čia reikia aiškinti? O gal tu,
       > > > Romualdai, galėtum man taip trumpai ir ant pirštų?
       > > > Tomai ir visos specialiosios Lietuvos tarnybos, kurios skaitysit šį mano
       > > > meilą. Aš ne antisemitas, myliu ne tik Jėzų, bet ir kai kuriuos kitus
       > > > žydelius, nors ir galvoju, kad dauguma šios tautos atstovų po šiai dienai
       > > > dūšioj labiau garbina "aukso veršį", o ne JHV.
       > > > Beje, Tomai, kiek "šakių" tolygu "pizdec katinėliui"? :-D. Čia atskaitos
       > > > sistemai susikurti :-DD.
       > > >
       > > > Albertas, mėgstantis silkes ir silkininkes
       > > >
       > > > 2008/11/16 Romualdas Repšys <rom.rep@... <romrep%40zebra.lt>>
       > > >
       > > > > Sveiki visi minčių galiūnai,
       > > > > Vienintelis mano tikslas - "dalyvauti steigiant Dangaus karalystę". Šis
       > > > > tikslas atsirado prieš 16 metų. Iki tol nesupratau ko noriu ir ko
       > > reikia
       > > > > norėti. Ačiū žydeliui Jėzui Kristui, Viešpaties vienatiniam,
       > > apdovanotam
       > > > > prikelti naujam gyvenimui Dievo karalystėje. O tam reikia suvokti jo
       > > > > kryžiaus reikšmę. Vienas šviesuolis taip rašė: "Nieko kito nenoriu
       > > žinoti
       > > > > tiktai Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą" ir "Jėzuje Kristuje gyvena
       > > Dievybės
       > > > > pilnatvė kūnišku pavidalu". Suprato, įsisąmonino, kad nereikia daryti
       > > kitam
       > > > > to ko nenori kad tau darytų, ką ir kaip reikia daryti, kad tai pavyktų.
       > > > > Šiaip tai Dievas per žydelį Jėzų Kristų kuria Dangaus karalystę. Mes į
       > > tą
       > > > > karalystę patenkame tik priėmę tą žydelį Kristų kaip savo asmeninį
       > > > > gelbėtoją.
       > > > > Problema atsiranda tada kai žmogus ar žmonės pradeda kurti tą karalystę
       > > > > savo protu ir savo jėgomis kuri visada baigiasi tikru pragaru jiems ir
       > > > > milijonams žmonių. Kadangi bandymas sukurti rojų žemėje tęsiasi -
       > > laukite
       > > > > analogiško finalo. Galiu nupiešti visą panoramą tiems kurie rimtai
       > > norės
       > > > > apie visa tai sužinoti.
       > > > >
       > > > > Su geriausiai linkėjimais,
       > > > > Romualdas
       > > > >
       > > > > -----Laiško originalas-----
       > > > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
       > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
       > > > > Siųstas: 2008-11-16 18:08:06
       > > > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
       > > 40yahoogroups.com>
       > > > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
       > > > >
       > > > >
       > > > > > Andriau ir visi kiti gerbiamieji,
       > > > > > "Steigti Dangaus karalystę...".Chmm...Labai neseniai dar kartą
       > > pažiūrėjau
       > > > > > "Dangaus karalystė" su Orlando Bloom-u. Leitmotyvas per visą filmą ir
       > > > > > epilogas skamba maždaug taip: "Žmogus Dangaus karalystę gali sukurti
       > > tik
       > > > > > sau...".
       > > > > > Ir iš tiesų, kai pagalvoji buvo toks žydelis Jėzus Kristus, paties
       > > > > > viešpaties (!) vienatinis, apdovanotas galiomis. Tai va, kartą toks
       > > > > > supermenas sugalvojo įsteigti Dangaus karalystę. Eksperimentą baigė
       > > ant
       > > > > > kryžiaus...Deja...
       > > > > > Kitas, šįkart jau žmogaus sūnus, bet irgi biškį žydelis, vėl
       > > sugalvojo
       > > > > > įsteigti Dangaus karalystę. Deja, jo "Dangaus karalystė" baigėsi "ant
       > > > > > kryžiaus" milijonams...Sušaudytų, sušaldytų, numarintų..Jo vardas
       > > buvo
       > > > > > Vladimiras Uljanovas...
       > > > > > Nežinau, Andriau, bet ar ne užteks tokių eksperimentų?
       > > > > > Žinoma, keliu kepurę prieš tokius siekius, galėčiau ne tik kepurę
       > > > > pakelti,
       > > > > > bet ir galvą padėti, bet...
       > > > > >
       > > > > > Dangaus karalystė visiems įmanoma tik danguje...arba Valinsko
       > > "Danguje"
       > > > > :-)
       > > > > >
       > > > > > "dangietis" Albertas
       > > > > >
       > > > > > 2008/11/14 Andrius Kulikauskas <ms@... <ms%40ms.lt> <ms%40ms.lt>>
       > > > > >
       > > > > > > Albertai,
       > > > > > >
       > > > > > > Ačiū visiems už laiškus. Dėstau matematiką Bosnijoje, naujame
       > > > > > > universitete http://www.aubih.ba tad nespėju dalyvauti.
       > > Pasistengsiu!
       > > > > > > Bendrai man rūpi
       > > > > > > - puoselėti savo filosofiją
       > > > > > > - steigti dangaus karalystę, kartu su visais kitais, tam
       > > užsimojusiais
       > > > > > > - mokytis, kaip dalintis savo turtu, pirmiausia bendrai su kitais
       > > > > > > palaikant gvildentojų sumanymus
       > > > > > > - išjudinti internetinį pagalbos centrą http://www.helproom.org
       > > > > > > - kurti internetines priemones palaikyti mūsų darbingą bendravimą
       > > > > > > - iškelti ir tirti mūsų vertybes, klausimus, siekius ir mokytis,
       > > kaip
       > > > > > > vienas kitą suprasti ir palaikyti
       > > > > > >
       > > > > > > Andrius Kulikauskas
       > > > > > > Minčių sodas
       > > > > > > http://www.ms.lt
       > > > > > >
       > > > > > > > Gerbiamieji,
       > > > > > > > panorau patikrinti ar tas musu sodas tik ?iaip lapus numet?, ar
       > > j?
       > > > > > > > nugen?jo,
       > > > > > > > ar jau visai, blemba, mi?ko vagys visk? i?kirto. Kap tai negird?c
       > > > > j?s?
       > > > > > > > visai...
       > > > > > > >
       > > > > > > > Toliau, ?domumo d?lei noriu i?kviest...diskusijon Andri?, Dari?,
       > > > > > > > Virgilij?,
       > > > > > > > Broni? ir kitus, kurie advokatauja lietuvi? tautos blaivybei ir
       > > > > > > > skaistybei.
       > > > > > > > A? sukaupiau nema?ai labai ?domi? istorini? fakt? apie am?in?
       > > > > lietuvi?
       > > > > > > > (t.y.
       > > > > > > > per am?ius trukus?) girtuokliavim? ir pasileidim?, ir, tur?damas
       > > > > omenyje
       > > > > > > > rezultat? (mes i?likom ir netgi po bi?k? dauginam?s!), tvirtinu,
       > > kad
       > > > > > > > lietuviui i?likti tik ir pad?jo ?napsas, mergos ir skersas ant
       > > visko,
       > > > > o
       > > > > > > > jeigu k? - ? snuk?! Labai b??iau happy, jeigu b?t? pateikti
       > > > > kontrfaktai.
       > > > > > > > A?
       > > > > > > > rimtai, nesimaivau...
       > > > > > > >
       > > > > > > > Pabaigai priminsiu m?s? garbingos tautos istorinio kelio prad?i?
       > > > > > > "Vyskupas
       > > > > > > > Bonifacas, *pagoni? trenktas lazda per galv?, *atidav? vie?pa?iui
       > > > > dvasi?
       > > > > > > > kartu su (regis) 18 savo palydov? *Litua ir *Rusijos (?)
       > > pasienyje
       > > > > 1009
       > > > > > > m.
       > > > > > > > vasario (ka?kelint? ten) dien?.
       > > > > > > >
       > > > > > > > Chu...U? tai ir i?gerkim, mu?eikos lietuviai... :-DDD
       > > > > > > >
       > > > > > > > Albertas, geriantis u? Lietuv?!
       > > > > > > >
       > > > > > > >
       > > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
       > > > > > > >
       > > > > > > >
       > > > > > > > ------------------------------------
       > > > > > > >
       > > > > > > > Lai?kas ? minciu_sodas_lt@yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
       > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
       > > > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>tampa visuomen?s nuosavyb?, tai
       > > > > > > > yra, visuomen?s labui atsisakome autorini? teisi?, nebent tame
       > > lai?ke
       > > > > > > > pabr??tinai j? neaatsisakome
       > > > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie?iame dalintis
       > > m?s?
       > > > > > > > lai?kais, pra?ome pripa?inti m?s? autorius.
       > > > > > > >
       > > > > > > > Lai?kus si?sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
       > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
       > > > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
       > > > > > > >
       > > > > > > > Atsisakyti ?ios konferencijos, si?skite lai?k? be teksto adresu:
       > > > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo<minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>
       > > <minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>
       > > > > <minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>!
       > > > > > > Groups Links
       > > > > > > >
       > > > > > > >
       > > > > > > >
       > > > > > > >
       > > > > > >
       > > > > > > --
       > > > > > > Minciu Sodas
       > > > > > > http://www.mslt
       > > > > > > ms@... <ms%40ms.lt> <ms%40ms.lt> <ms%40ms.lt>
       > > > > > > +1 312 618 3345
       > > > > > >
       > > > > > >
       > > > > > >
       > > > > >
       > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
       > > > > >
       > > > > >
       > > > > >
       > > > > > Messages in this topic (6) Reply (via web post) | Start a new topic
       > > > > Messages | Files | Photos | Polls
       > > > >
       > > > >
       > > > > -----Laiško originalas-----
       > > > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
       > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
       > > > > Siųstas: 2008-11-16 18:08:06
       > > > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
       > > 40yahoogroups.com>
       > > > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
       > > > >
       > > > >
       > > > > > Andriau ir visi kiti gerbiamieji,
       > > > > > "Steigti Dangaus karalystę...".Chmm...Labai neseniai dar kartą
       > > pažiūrėjau
       > > > > > "Dangaus karalystė" su Orlando Bloom-u. Leitmotyvas per visą filmą ir
       > > > > > epilogas skamba maždaug taip: "Žmogus Dangaus karalystę gali sukurti
       > > tik
       > > > > > sau...".
       > > > > > Ir iš tiesų, kai pagalvoji buvo toks žydelis Jėzus Kristus, paties
       > > > > > viešpaties (!) vienatinis, apdovanotas galiomis Tai va, kartą toks
       > > > > > supermenas sugalvojo įsteigti Dangaus karalystę. Eksperimentą baigė
       > > ant
       > > > > > kryžiaus...Deja...
       > > > > > Kitas, šįkart jau žmogaus sūnus, bet irgi biškį žydelis, vėl
       > > sugalvojo
       > > > > > įsteigti Dangaus karalystę. Deja, jo "Dangaus karalystė" baigėsi "ant
       > > > > > kryžiaus" milijonams...Sušaudytų, sušaldytų, numarintų...Jo vardas
       > > buvo
       > > > > > Vladimiras Uljanovas...
       > > > > > Nežinau, Andriau, bet ar ne užteks tokių eksperimentų?
       > > > > > Žinoma, keliu kepurę prieš tokius siekius, galėčiau ne tik kepurę
       > > > > pakelti,
       > > > > > bet ir galvą padėti, bet...
       > > > > >
       > > > > > Dangaus karalystė visiems įmanoma tik danguje...arba Valinsko
       > > "Danguje"
       > > > > :-)
       > > > > >
       > > > > > "dangietis" Albertas
       > > > > >
       > > > > > 2008/11/14 Andrius Kulikauskas <ms@... <ms%40ms.lt> <ms%40ms.lt>>
       > > > > >
       > > > > > > Albertai,
       > > > > > >
       > > > > > > Ačiū visiems už laiškus. Dėstau matematiką Bosnijoje, naujame
       > > > > > > universitete http://www.aubih.ba tad nespėju dalyvauti.
       > > Pasistengsiu!
       > > > > > > Bendrai man rūpi
       > > > > > > - puoselėti savo filosofiją
       > > > > > > - steigti dangaus karalystę, kartu su visais kitais, tam
       > > užsimojusiais
       > > > > > > - mokytis, kaip dalintis savo turtu, pirmiausia bendrai su kitais
       > > > > > > palaikant gvildentojų sumanymus
       > > > > > > - išjudinti internetinį pagalbos centrą http://www.helproom.org
       > > > > > > - kurti internetines priemones palaikyti mūsų darbingą bendravimą
       > > > > > > - iškelti ir tirti mūsų vertybes, klausimus, siekius ir mokytis,
       > > kaip
       > > > > > > vienas kitą suprasti ir palaikyti
       > > > > > >
       > > > > > > Andrius Kulikauskas
       > > > > > > Minčių sodas
       > > > > > > http://www.ms.lt
       > > > > > >
       > > > > > > > Gerbiamieji,
       > > > > > > > panorau patikrinti ar tas musu sodas tik ?iaip lapus numet?, ar
       > > j?
       > > > > > > > nugen?jo,
       > > > > > > > ar jau visai, blemba, mi?ko vagys visk? i?kirto. Kap tai negird?c
       > > > > j?s?
       > > > > > > > visai...
       > > > > > > >
       > > > > > > > Toliau, ?domumo d?lei noriu i?kviest...diskusijon Andri?, Dari?,
       > > > > > > > Virgilij?,
       > > > > > > > Broni? ir kitus, kurie advokatauja lietuvi? tautos blaivybei ir
       > > > > > > > skaistybei.
       > > > > > > > A? sukaupiau nema?ai labai ?domi? istorini? fakt? apie am?in?
       > > > > lietuvi?
       > > > > > > > (t.y.
       > > > > > > > per am?ius trukus?) girtuokliavim? ir pasileidim?, ir, tur?damas
       > > > > omenyje
       > > > > > > > rezultat? (mes i?likom ir netgi po bi?k? dauginam?s!), tvirtinu,
       > > kad
       > > > > > > > lietuviui i?likti tik ir pad?jo ?napsas, mergos ir skersas ant
       > > visko,
       > > > > o
       > > > > > > > jeigu k? - ? snuk?! Labai b??iau happy, jeigu b?t? pateikti
       > > > > kontrfaktai.
       > > > > > > > A?
       > > > > > > > rimtai, nesimaivau...
       > > > > > > >
       > > > > > > > Pabaigai priminsiu m?s? garbingos tautos istorinio kelio prad?i?
       > > > > > > "Vyskupas
       > > > > > > > Bonifacas, *pagoni? trenktas lazda per galv?, *atidav? vie?pa?iui
       > > > > dvasi?
       > > > > > > > kartu su (regis) 18 savo palydov? *Litua ir *Rusijos (?)
       > > pasienyje
       > > > > 1009
       > > > > > > m.
       > > > > > > > vasario (ka?kelint? ten) dien?.
       > > > > > > >
       > > > > > > > Chu..U? tai ir i?gerkim, mu?eikos lietuviai... :-DDD
       > > > > > > >
       > > > > > > > Albertas, geriantis u? Lietuv?!
       >
      • Albertas Dusevicius
       Cha, cha, Tomai Bravo, puikus pijaras šventoms knygoms ir šventiems audio&video promoutinti! Tikrai kilo noras paskaityt, o tai iki šio laiko esu tik
       Message 6 of 22 , Nov 20, 2008
       • 0 Attachment
        Cha, cha, Tomai

        Bravo, puikus pijaras šventoms knygoms ir šventiems audio&video promoutinti!
        Tikrai kilo noras paskaityt, o tai iki šio laiko esu tik ištraukas skaitęs
        kur nors viešbučiuose laiką užmušinėdamas. Beje, iš tų ištraukų Kristus kaip
        asmenybė man palikdavo slogų įspūdį - visada kažkoks pavargęs, irzlus ir
        šiek tiek užsiangažavęs neurotikas. Na, pasakykit kas nors ar įsivaizduojat
        Kristų linksmai kvatojantį iš visų plaučių? Aš niekaip...

        Romualdai, o tavo mintis, kad *"Mes, žmonės, esame šėtono eksperimento
        produktas" *man tikrai buvo netikėta. Tai lyg ir kardinaliai kertasi su
        oficialiai išreikšta nuomone, jog *dievas* sutvėrė žmogų pagal savo
        atvaizdą. Na, kažkaip galai nesueina, arba kažkas čia nutylėta...

        Albertas, kuriam tiesa slypi kažkur anapus...        2008/11/19 Tomasz Czepaitis <uzupis.fafministry@...>

        > Kariški,
        >
        > jūs man patinkate:). Tiesos ieškate, ir mormonų klastą atpažįstate. Kaip
        > prisimename iš Konan-Doilio, būtent Solt Lake cityje dingsta lietuvės
        > nuotakos ir nekilnojamo turto plotai.
        >
        > Yra tam tikrų metodikų nustatyti, at kalbantis Jėzaus vardu skiedžia ar ne.
        > Pirma jau nusakyta prieš tai pateiktame sakinyje:
        > Jėzaus mokymas būna atskiestas, drungnas. Matosi kad žmogui jis per
        > sunkus, arba jis laiko visus debilais.
        > Antras - ponučių Jėzus. Jis toks susaldintas, tą mes mokame atskirti.
        > Beje, man jis visai nieko. Mažoji Teresėlė irgi buvo iš miesčionių, ir
        > tokiame Jezuje irgi rasdavo tiesos.
        > Trečias - baisiausias, kai tai lyg ir tiesa, pusiau tiesa. Tokio mokymo
        > siūlyčiau vengti kaip maro, nes nuo jo mažai apsiginimo priemonių - nieko
        > nepasakysi, viskas teisingai išdėstyta, bet kažkas nedasakyta. Toks yra
        > pavyzdžiui Walsh - "Pokalbiai su Dievu".
        > daug jų, tingiu vardinti, bet su mormonais yra štai kaip:
        > Jie muša ant senaties, senumo, pirmumo, protėviškumo, ir t.t. Tą patį
        > daro ir neopagonys, ir lietuviškų kultų atgaivintojai. Tą patį daro
        > kiekvienas kas nori būti pirmas. Pvz. Užupyje vienu metu visi susipyko,
        > aiškindamiesi, kas čia seniausiai gyvena, kas "tikras" užupinis.
        > Manoma, kad labai labai seniai buvo kažkokia senesnė už Jėzų ir net patį
        > Sutverėją *tikra tiesa*, kurią žino tik pašviestieji, ir štai jie perduoda
        > tą tiesą tau, išrinktasis karo specialiste, ir tau, gerb. kaimo choriste
        > Asmeniškai.
        > Tą tiesą nuplukdė potvynis, o po to atplukdė prie smanoto akmens kur ją ir
        > rado pirmasis Mormonas John Smith, ar kaip ten (Dėl paprastumo). Panašią
        > techniką aš naudojau savo neskelbtame veikale *Murmurkino evangelija*. Ten
        > veikia išmintingasis Vardas Pavardenis. Prie gero Piaro galėtų ir ji
        > pasiskleisti kostiumuotais švepliais, taigi, majore, mes jus visur
        > surasime:))
        >
        > Na, bet kas nori būt pirmas, bus paskutinis ir atvirkščiai. Jėzus ir
        > nepretendavo į pirmumą.Jo veikimo laikas nusakytas mūsų kalendoriuje ir
        > istoriniuose šaltiniuose.
        >
        > O tiesa surašyta knygelėje, pav. *Naujasis Testamentas*, arba *
        > Evangelija* (Gera žinia). Tai nuotakingas 4 autorių bestseleris -
        > pasakojama
        > ta pati istorija, tas pats siužetas 4 styliais. Moderni kompozicija, įdomūs
        > herojai, kunkuliuojanti fantazija, kriminalas, gyvenimiškoji patirtis ir
        > nenuobodžios pagr.veik. mintys nepaliks abejingo nei jauno nei seno
        > skaitytojo...
        >
        > Jei norite tą patį išklausyti audioformate - užeikite į bet kurį
        > pastatų, vadinamu Lietuvoje "bažnyčia" (atpažinsite iš elgetų ir kryžių),
        > ir
        > gausite fragmentus GYVAI ir NEMOKAMAI iš gerų, patentuotų skaitovų.
        >
        > Taip, bendrais bruožais.
        >
        > Ačiū už dėmėsį,
        >
        > *Leidėjas Bohdanas Skorina*
        >
        > On 11/18/08, Albertas Dusevicius <forcemajor79@...<forcemajor79%40gmail.com>>
        > wrote:
        > >
        > > Neee...Beee...neisiu! Nu gi, taip malonu pasivaipyt ir pasierzint iš
        > > kitų...
        > > :-)
        > >
        > > O jeigu rimtai, tai tada pasakykit ko tie mormonai čia nori? Kodėl, nors
        > > jie
        > > kalba Jėzaus vardu, bet jų mokymas klaidingas? Pagal ką galima nustatyti,
        > > kuris kalbantis Jėzaus vardu yra neteisingas mokytojas? Tik labai prašau
        > -
        > > trumpai ir aiškiai, kad net ir kariškiai suprastų...
        > >
        > > Albertas, labai ieškantis tiesos...
        > >
        > > 2008/11/18 EKVJUC <ekvjuc@... <ekvjuc%40gmail.com> <ekvjuc%
        > 40gmail.com>>
        > >
        > > > Sveiki,
        > > > Neturiu nieko nei prieš nei už mormonus. Bet man kliūva tai, kaip
        > > Albertas
        > > > pateikia jų šveplavimą. Lietuvių kalba nėra iš lengvųjų ir manau, kad
        > > reikia
        > > > tik gerbti tuos, kurie ją išmoksta. Antra vertus, manau, kad aš pati
        > > nežinia
        > > > kaip švebeldžiuoju angliškai :). Laimė, kad kai puolu atsiprašinėti dėl
        > > savo
        > > > anglų kalbos, kol kas tik sulaukdavau padrąsinimų, bet ne
        > išsityčiojimo.
        > > > Todėl Albertai, ir kiti, kurie jį palaikot, aikit pusvalandžiui į
        > kampą.
        > > >
        > > > mama Audra
        > > >
        > > > ----- Original Message -----
        > > > From: Romualdas Repšys
        > > > To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
        > 40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
        > > 40yahoogroups.com>
        > > > Sent: Monday, November 17, 2008 10:58 PM
        > > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
        > > >
        > > > Sveiki,
        > > > Džiugu kada su kažkuo gerame surandi bendrą kalbą. Dėl tokių akimirkų
        > > verta
        > > > gyventi.
        > > > Pagal Alberto aprašymą, tie švepluojantys yra mormonai. Su jais geriau
        > > > neprasidėti. Nieko gero jie neišmokys. Eilinis klaidžiamokslis,
        > > > manipuliuojant Jėzaus Kristaus vardu. Apie mormonus galima paskaityti
        > > čia:
        > > > http://lt.wikipedia.org/wiki/Mormonai
        > > > Sutinku,kad žydas žydui nelygus kaip ir lietuvis - lietuviui.
        > > > Visiems gero vakaro!
        > > > Romualdas
        > > >
        > > > -----Laiško originalas-----
        > > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
        > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
        > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
        > > > Siųstas: 2008-11-17 21:40:24
        > > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
        > 40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
        > > 40yahoogroups.com>
        > > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
        > > >
        > > > > Va, Romualdai, visomis penkiomis sutinku su tavim - problema
        > atsiranda
        > > > kai *
        > > > > žmogus* pradeda kurti tą Dangaus karalystę. Dievaži, tas MS puikus
        > > > dalykas -
        > > > > net tokie oponentai kaip aš ir tu imam ir surandam bendrą daliklį
        > > > > Romualdai, o gal tu dar man, nenuovokiam gali paaiškint ko iš manęs
        > > nori
        > > > > tokie juodai kostiumuoti vyrukai su prisegtomis kortelėmis prie
        > švarkų,
        > > > kai
        > > > > sustabdo Vilniaus centre ir sako: "Liapas, kaip sekasi? Ar tiu šynai,
        > > > kat,
        > > > > Kristus tafe myli?". Nu blemba, sakau, aišku, kad žinau ir neabejoju
        > > tuo.
        > > > > "Ne", sako jie, "Ar tiu tykrai tą šynai? Mes norėtume tau
        > paaiškinti".
        > > > > "Eikit šikt!", paprastai atsakau ir nueinu. "Keros dienos ir tau",
        > > atsako
        > > > > jie ir išsiskiriame taip turbūt visi nieko ir nesupratę. Ypač aš. Nu,
        > > > myli
        > > > > mane tas Kristus ir aš jį myliu, ką dar čia reikia aiškinti? O gal
        > tu,
        > > > > Romualdai, galėtum man taip trumpai ir ant pirštų?
        > > > > Tomai ir visos specialiosios Lietuvos tarnybos, kurios skaitysit šį
        > > mano
        > > > > meilą. Aš ne antisemitas, myliu ne tik Jėzų, bet ir kai kuriuos kitus
        > > > > žydelius, nors ir galvoju, kad dauguma šios tautos atstovų po šiai
        > > dienai
        > > > > dūšioj labiau garbina "aukso veršį", o ne JHV.
        > > > > Beje, Tomai, kiek "šakių" tolygu "pizdec katinėliui"? :-D. Čia
        > > atskaitos
        > > > > sistemai susikurti :-DD.
        > > > >
        > > > > Albertas, mėgstantis silkes ir silkininkes
        > > > >
        > > > > 2008/11/16 Romualdas Repšys <rom.rep@... <rom.rep%40zebra.lt><rom.rep%
        > 40zebra.lt><rom.rep%
        > > 40zebra.lt>>
        >
        > > > >
        > > > > > Sveiki visi minčių galiūnai,
        > > > > > Vienintelis mano tikslas - "dalyvauti steigiant Dangaus karalystę".
        > > Šis
        > > > > > tikslas atsirado prieš 16 metų. Iki tol nesupratau ko noriu ir ko
        > > > reikia
        > > > > > norėti. Ačiū žydeliui Jėzui Kristui, Viešpaties vienatiniam,
        > > > apdovanotam
        > > > > > prikelti naujam gyvenimui Dievo karalystėje. O tam reikia suvokti
        > jo
        > > > > > kryžiaus reikšmę. Vienas šviesuolis taip rašė: "Nieko kito nenoriu
        > > > žinoti
        > > > > > tiktai Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą" ir "Jėzuje Kristuje gyvena
        > > > Dievybės
        > > > > > pilnatvė kūnišku pavidalu". Suprato, įsisąmonino, kad nereikia
        > daryti
        > > > kitam
        > > > > > to ko nenori kad tau darytų, ką ir kaip reikia daryti, kad tai
        > > pavyktų.
        > > > > > Šiaip tai Dievas per žydelį Jėzų Kristų kuria Dangaus karalystę.
        > Mes
        > > į
        > > > tą
        > > > > > karalystę patenkame tik priėmę tą žydelį Kristų kaip savo asmeninį
        > > > > > gelbėtoją.
        > > > > > Problema atsiranda tada kai žmogus ar žmonės pradeda kurti tą
        > > karalystę
        > > > > > savo protu ir savo jėgomis kuri visada baigiasi tikru pragaru jiems
        > > ir
        > > > > > milijonams žmonių. Kadangi bandymas sukurti rojų žemėje tęsiasi -
        > > > laukite
        > > > > > analogiško finalo. Galiu nupiešti visą panoramą tiems kurie rimtai
        > > > norės
        > > > > > apie visa tai sužinoti.
        > > > > >
        > > > > > Su geriausiai linkėjimais,
        > > > > > Romualdas
        > > > > >
        > > > > > -----Laiško originalas-----
        > > > > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
        > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
        > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
        > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
        > > > > > Siųstas: 2008-11-16 18:08:06
        > > > > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
        > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
        > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
        >
        > > > 40yahoogroups.com>
        > > > > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
        > > > > >
        > > > > >
        > > > > > > Andriau ir visi kiti gerbiamieji,
        > > > > > > "Steigti Dangaus karalystę...".Chmm...Labai neseniai dar kartą
        > > > pažiūrėjau
        > > > > > > "Dangaus karalystė" su Orlando Bloom-u. Leitmotyvas per visą
        > filmą
        > > ir
        > > > > > > epilogas skamba maždaug taip: "Žmogus Dangaus karalystę gali
        > > sukurti
        > > > tik
        > > > > > > sau...".
        > > > > > > Ir iš tiesų, kai pagalvoji buvo toks žydelis Jėzus Kristus,
        > paties
        > > > > > > viešpaties (!) vienatinis, apdovanotas galiomis. Tai va, kartą
        > toks
        > > > > > > supermenas sugalvojo įsteigti Dangaus karalystę. Eksperimentą
        > baigė
        > > > ant
        > > > > > > kryžiaus...Deja...
        > > > > > > Kitas, šįkart jau žmogaus sūnus, bet irgi biškį žydelis, vėl
        > > > sugalvojo
        > > > > > > įsteigti Dangaus karalystę. Deja, jo "Dangaus karalystė" baigėsi
        > > "ant
        > > > > > > kryžiaus" milijonams...Sušaudytų, sušaldytų, numarintų..Jo vardas
        > > > buvo
        > > > > > > Vladimiras Uljanovas...
        > > > > > > Nežinau, Andriau, bet ar ne užteks tokių eksperimentų?
        > > > > > > Žinoma, keliu kepurę prieš tokius siekius, galėčiau ne tik kepurę
        > > > > > pakelti,
        > > > > > > bet ir galvą padėti, bet...
        > > > > > >
        > > > > > > Dangaus karalystė visiems įmanoma tik danguje...arba Valinsko
        > > > "Danguje"
        > > > > > :-)
        > > > > > >
        > > > > > > "dangietis" Albertas
        > > > > > >
        > > > > > > 2008/11/14 Andrius Kulikauskas <ms@... <ms%40ms.lt> <ms%
        > 40ms.lt> <ms%40ms.lt>
        > > <ms%40ms.lt>>
        > > > > > >
        >
        > > > > > > > Albertai,
        > > > > > > >
        > > > > > > > Ačiū visiems už laiškus. Dėstau matematiką Bosnijoje, naujame
        > > > > > > > universitete http://www.aubih.ba tad nespėju dalyvauti.
        > > > Pasistengsiu!
        > > > > > > > Bendrai man rūpi
        > > > > > > > - puoselėti savo filosofiją
        > > > > > > > - steigti dangaus karalystę, kartu su visais kitais, tam
        > > > užsimojusiais
        > > > > > > > - mokytis, kaip dalintis savo turtu, pirmiausia bendrai su
        > kitais
        > > > > > > > palaikant gvildentojų sumanymus
        > > > > > > > - išjudinti internetinį pagalbos centrą
        > http://www.helproom.org
        > > > > > > > - kurti internetines priemones palaikyti mūsų darbingą
        > bendravimą
        > > > > > > > - iškelti ir tirti mūsų vertybes, klausimus, siekius ir
        > mokytis,
        > > > kaip
        > > > > > > > vienas kitą suprasti ir palaikyti
        > > > > > > >
        > > > > > > > Andrius Kulikauskas
        > > > > > > > Minčių sodas
        > > > > > > > http://www.ms.lt
        > > > > > > >
        > > > > > > > > Gerbiamieji,
        > > > > > > > > panorau patikrinti ar tas musu sodas tik ?iaip lapus numet?,
        > ar
        > > > j?
        > > > > > > > > nugen?jo,
        > > > > > > > > ar jau visai, blemba, mi?ko vagys visk? i?kirto. Kap tai
        > > negird?c
        > > > > > j?s?
        > > > > > > > > visai...
        > > > > > > > >
        > > > > > > > > Toliau, ?domumo d?lei noriu i?kviest...diskusijon Andri?,
        > > Dari?,
        > > > > > > > > Virgilij?,
        > > > > > > > > Broni? ir kitus, kurie advokatauja lietuvi? tautos blaivybei
        > ir
        > > > > > > > > skaistybei.
        > > > > > > > > A? sukaupiau nema?ai labai ?domi? istorini? fakt? apie am?in?
        > > > > > lietuvi?
        > > > > > > > > (t.y.
        > > > > > > > > per am?ius trukus?) girtuokliavim? ir pasileidim?, ir,
        > > tur?damas
        > > > > > omenyje
        > > > > > > > > rezultat? (mes i?likom ir netgi po bi?k? dauginam?s!),
        > > tvirtinu,
        > > > kad
        > > > > > > > > lietuviui i?likti tik ir pad?jo ?napsas, mergos ir skersas
        > ant
        > > > visko,
        > > > > > o
        > > > > > > > > jeigu k? - ? snuk?! Labai b??iau happy, jeigu b?t? pateikti
        > > > > > kontrfaktai.
        > > > > > > > > A?
        > > > > > > > > rimtai, nesimaivau...
        > > > > > > > >
        > > > > > > > > Pabaigai priminsiu m?s? garbingos tautos istorinio kelio
        > > prad?i?
        > > > > > > > "Vyskupas
        > > > > > > > > Bonifacas, *pagoni? trenktas lazda per galv?, *atidav?
        > > vie?pa?iui
        > > > > > dvasi?
        > > > > > > > > kartu su (regis) 18 savo palydov? *Litua ir *Rusijos (?)
        > > > pasienyje
        > > > > > 1009
        > > > > > > > m.
        > > > > > > > > vasario (ka?kelint? ten) dien?.
        > > > > > > > >
        > > > > > > > > Chu...U? tai ir i?gerkim, mu?eikos lietuviai... :-DDD
        > > > > > > > >
        > > > > > > > > Albertas, geriantis u? Lietuv?!
        > > > > > > > >
        > > > > > > > >
        > > > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
        > > > > > > > >
        > > > > > > > >
        > > > > > > > > ------------------------------------
        > > > > > > > >
        > > > > > > > > Lai?kas ? minciu_sodas_lt@yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
        > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
        > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
        > > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
        > > > > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>tampa visuomen?s nuosavyb?, tai
        > > > > > > > > yra, visuomen?s labui atsisakome autorini? teisi?, nebent
        > tame
        > > > lai?ke
        > > > > > > > > pabr??tinai j? neaatsisakome
        > > > > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie?iame
        > > dalintis
        > > > m?s?
        > > > > > > > > lai?kais, pra?ome pripa?inti m?s? autorius.
        > > > > > > > >
        > > > > > > > > Lai?kus si?sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
        > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
        > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
        > > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
        > > > > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
        > > > > > > > >
        > > > > > > > > Atsisakyti ?ios konferencijos, si?skite lai?k? be teksto
        > > adresu:
        > > > > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo<minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>
        > <minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>
        > > <minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>
        > > > <minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>
        > > > > > <minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>!
        > > > > > > > Groups Links
        > > > > > > > >
        > > > > > > > >
        > > > > > > > >
        > > > > > > > >
        > > > > > > >
        > > > > > > > --
        > > > > > > > Minciu Sodas
        > > > > > > > http://www.mslt
        > > > > > > > ms@... <ms%40ms.lt> <ms%40ms.lt> <ms%40ms.lt> <ms%40ms.lt>
        > <ms%40ms.lt>
        > > > > > > > +1 312 618 3345
        > > > > > > >
        > > > > > > >
        > > > > > > >
        > > > > > >
        > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
        > > > > > >
        > > > > > >
        > > > > > >
        > > > > > > Messages in this topic (6) Reply (via web post) | Start a new
        > topic
        > > > > > Messages | Files | Photos | Polls
        > > > > >
        > > > > >
        > > > > > -----Laiško originalas-----
        > > > > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
        > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
        > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
        > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
        > > > > > Siųstas: 2008-11-16 18:08:06
        > > > > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
        > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
        > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
        >
        > > > 40yahoogroups.com>
        > > > > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
        > > > > >
        > > > > >
        > > > > > > Andriau ir visi kiti gerbiamieji,
        > > > > > > "Steigti Dangaus karalystę...".Chmm...Labai neseniai dar kartą
        > > > pažiūrėjau
        > > > > > > "Dangaus karalystė" su Orlando Bloom-u. Leitmotyvas per visą
        > filmą
        > > ir
        > > > > > > epilogas skamba maždaug taip: "Žmogus Dangaus karalystę gali
        > > sukurti
        > > > tik
        > > > > > > sau...".
        > > > > > > Ir iš tiesų, kai pagalvoji buvo toks žydelis Jėzus Kristus,
        > paties
        > > > > > > viešpaties (!) vienatinis, apdovanotas galiomis. Tai va, kartą
        > toks
        > > > > > > supermenas sugalvojo įsteigti Dangaus karalystę. Eksperimentą
        > baigė
        > > > ant
        > > > > > > kryžiaus...Deja...
        > > > > > > Kitas, šįkart jau žmogaus sūnus, bet irgi biškį žydelis, vėl
        > > > sugalvojo
        > > > > > > įsteigti Dangaus karalystę. Deja, jo "Dangaus karalystė" baigėsi
        > > "ant
        > > > > > > kryžiaus" milijonams...Sušaudytų, sušaldytų, numarintų...Jo
        > vardas
        > > > buvo
        > > > > > > Vladimiras Uljanovas...
        > > > > > > Nežinau, Andriau, bet ar ne užteks tokių eksperimentų?
        > > > > > > Žinoma, keliu kepurę prieš tokius siekius, galėčiau ne tik kepurę
        > > > > > pakelti,
        > > > > > > bet ir galvą padėti, bet...
        > > > > > >
        > > > > > > Dangaus karalystė visiems įmanoma tik danguje...arba Valinsko
        > > > "Danguje"
        > > > > > :-)
        > > > > > >
        > > > > > > "dangietis" Albertas
        > > > > > >
        > > > > > > 2008/11/14 Andrius Kulikauskas <ms@... <ms%40ms.lt> <ms%
        > 40ms.lt> <ms%40ms.lt>
        > > <ms%40ms.lt>>
        > > > > > >
        >
        > > > > > > > Albertai,
        > > > > > > >
        > > > > > > > Ačiū visiems už laiškus. Dėstau matematiką Bosnijoje, naujame
        > > > > > > > universitete http://www.aubih.ba tad nespėju dalyvauti.
        > > > Pasistengsiu!
        > > > > > > > Bendrai man rūpi
        > > > > > > > - puoselėti savo filosofiją
        > > > > > > > - steigti dangaus karalystę, kartu su visais kitais, tam
        > > > užsimojusiais
        > > > > > > > - mokytis, kaip dalintis savo turtu, pirmiausia bendrai su
        > kitais
        > > > > > > > palaikant gvildentojų sumanymus
        > > > > > > > - išjudinti internetinį pagalbos centrą
        > http://www.helproom.org
        > > > > > > > - kurti internetines priemones palaikyti mūsų darbingą
        > bendravimą
        > > > > > > > - iškelti ir tirti mūsų vertybes, klausimus, siekius ir
        > mokytis,
        > > > kaip
        > > > > > > > vienas kitą suprasti ir palaikyti
        > > > > > > >
        > > > > > > > Andrius Kulikauskas
        > > > > > > > Minčių sodas
        > > > > > > > http://www.ms.lt
        > > > > > > >
        > > > > > > > > Gerbiamieji,
        > > > > > > > > panorau patikrinti ar tas musu sodas tik ?iaip lapus numet?,
        > ar
        > > > j?
        > > > > > > > > nugen?jo,
        > > > > > > > > ar jau visai, blemba, mi?ko vagys visk? i?kirto. Kap tai
        > > negird?c
        > > > > > j?s?
        > > > > > > > > visai...
        > > > > > > > >
        > > > > > > > > Toliau, ?domumo d?lei noriu i?kviest...diskusijon Andri?,
        > > Dari?,
        > > > > > > > > Virgilij?,
        > > > > > > > > Broni? ir kitus, kurie advokatauja lietuvi? tautos blaivybei
        > ir
        > > > > > > > > skaistybei.
        > > > > > > > > A? sukaupiau nema?ai labai ?domi? istorini? fakt? apie am?in?
        > > > > > lietuvi?
        > > > > > > > > (t.y.
        > > > > > > > > per am?ius trukus?) girtuokliavim? ir pasileidim?, ir,
        > > tur?damas
        > > > > > omenyje
        > > > > > > > > rezultat? (mes i?likom ir netgi po bi?k? dauginam?s!),
        > > tvirtinu,
        > > > kad
        > > > > > > > > lietuviui i?likti tik ir pad?jo ?napsas, mergos ir skersas
        > ant
        > > > visko,
        > > > > > o
        > > > > > > > > jeigu k? - ? snuk?! Labai b??iau happy, jeigu b?t? pateikti
        > > > > > kontrfaktai.
        > > > > > > > > A?
        > > > > > > > > rimtai, nesimaivau...
        > > > > > > > >
        > > > > > > > > Pabaigai priminsiu m?s? garbingos tautos istorinio kelio
        > > prad?i?
        > > > > > > > "Vyskupas
        > > > > > > > > Bonifacas, *pagoni? trenktas lazda per galv?, *atidav?
        > > vie?pa?iui
        > > > > > dvasi?
        > > > > > > > > kartu su (regis) 18 savo palydov? *Litua ir *Rusijos (?)
        > > > pasienyje
        > > > > > 1009
        > > > > > > > m.
        > > > > > > > > vasario (ka?kelint? ten) dien?.
        > > > > > > > >
        > > > > > > > > Chu..U? tai ir i?gerkim, mu?eikos lietuviai... :-DDD
        > > > > > > > >
        > > > > > > > > Albertas, geriantis u? Lietuv?!
        > > > > > > > >
        > > >
        > > > [Non-text portions of this message have been removed]
        > > >
        > > >
        > > >
        > >
        > > [Non-text portions of this message have been removed]
        > >
        > >
        > >
        >
        > [Non-text portions of this message have been removed]
        >
        >
        >


        [Non-text portions of this message have been removed]
       • Tomasz Czepaitis
        Na, taip, matau jūsų kelio vingį. Kristus - taip - ir kvatojosi iš visų plaučių, ir vyno išgerdavo. Ten daug jumoro, Evangelijoje. Bet - čia jau
        Message 7 of 22 , Nov 20, 2008
        • 0 Attachment
         Na, taip,

         matau jūsų kelio vingį.
         Kristus - taip - ir kvatojosi iš visų plaučių, ir vyno išgerdavo. Ten daug
         jumoro, Evangelijoje.

         Bet - čia jau Alberto taikli akis - jis, Dievo sūnus, iš tikro buvo ir
         melancholikas (bet ne neurotikas), ir gal kiek mizantropas. Įspūdis visiškai
         teisingas. O kur nebusi, pasižiūrėjęs į žmones. Net tie kur išsirinko, tai
         išduoda gaidžiui dar nepragydus, tai nesupranta, tai netiki, tai bijo
         paniškai paskęsti...

         T.

         2008/11/20 Albertas Dusevicius <forcemajor79@...>

         > Cha, cha, Tomai
         >
         > Bravo, puikus pijaras šventoms knygoms ir šventiems audio&video
         > promoutinti!
         > Tikrai kilo noras paskaityt, o tai iki šio laiko esu tik ištraukas skaitęs
         > kur nors viešbučiuose laiką užmušinėdamas. Beje, iš tų ištraukų Kristus
         > kaip
         > asmenybė man palikdavo slogų įspūdį - visada kažkoks pavargęs, irzlus ir
         > šiek tiek užsiangažavęs neurotikas. Na, pasakykit kas nors ar įsivaizduojat
         > Kristų linksmai kvatojantį iš visų plaučių? Aš niekaip...
         >
         > Romualdai, o tavo mintis, kad *"Mes, žmonės, esame šėtono eksperimento
         > produktas" *man tikrai buvo netikėta. Tai lyg ir kardinaliai kertasi su
         > oficialiai išreikšta nuomone, jog *dievas* sutvėrė žmogų pagal savo
         > atvaizdą. Na, kažkaip galai nesueina, arba kažkas čia nutylėta...
         >
         > Albertas, kuriam tiesa slypi kažkur anapus...
         >
         > 2008/11/19 Tomasz Czepaitis <uzupis.fafministry@...<uzupis.fafministry%40gmail.com>
         > >
         >
         >
         > > Kariški,
         > >
         > > jūs man patinkate:). Tiesos ieškate, ir mormonų klastą atpažįstate. Kaip
         > > prisimename iš Konan-Doilio, būtent Solt Lake cityje dingsta lietuvės
         > > nuotakos ir nekilnojamo turto plotai.
         > >
         > > Yra tam tikrų metodikų nustatyti, at kalbantis Jėzaus vardu skiedžia ar
         > ne.
         > > Pirma jau nusakyta prieš tai pateiktame sakinyje:
         > > Jėzaus mokymas būna atskiestas, drungnas. Matosi kad žmogui jis per
         > > sunkus, arba jis laiko visus debilais.
         > > Antras - ponučių Jėzus. Jis toks susaldintas, tą mes mokame atskirti.
         > > Beje, man jis visai nieko. Mažoji Teresėlė irgi buvo iš miesčionių, ir
         > > tokiame Jezuje irgi rasdavo tiesos.
         > > Trečias - baisiausias, kai tai lyg ir tiesa, pusiau tiesa. Tokio mokymo
         > > siūlyčiau vengti kaip maro, nes nuo jo mažai apsiginimo priemonių - nieko
         > > nepasakysi, viskas teisingai išdėstyta, bet kažkas nedasakyta. Toks yra
         > > pavyzdžiui Walsh - "Pokalbiai su Dievu".
         > > daug jų, tingiu vardinti, bet su mormonais yra štai kaip:
         > > Jie muša ant senaties, senumo, pirmumo, protėviškumo, ir t.t. Tą patį
         > > daro ir neopagonys, ir lietuviškų kultų atgaivintojai. Tą patį daro
         > > kiekvienas kas nori būti pirmas. Pvz. Užupyje vienu metu visi susipyko,
         > > aiškindamiesi, kas čia seniausiai gyvena, kas "tikras" užupinis.
         > > Manoma, kad labai labai seniai buvo kažkokia senesnė už Jėzų ir net patį
         > > Sutverėją *tikra tiesa*, kurią žino tik pašviestieji, ir štai jie
         > perduoda
         > > tą tiesą tau, išrinktasis karo specialiste, ir tau, gerb. kaimo choriste
         > > Asmeniškai.
         > > Tą tiesą nuplukdė potvynis, o po to atplukdė prie smanoto akmens kur ją
         > ir
         > > rado pirmasis Mormonas John Smith, ar kaip ten (Dėl paprastumo). Panašią
         > > techniką aš naudojau savo neskelbtame veikale *Murmurkino evangelija*.
         > Ten
         > > veikia išmintingasis Vardas Pavardenis. Prie gero Piaro galėtų ir ji
         > > pasiskleisti kostiumuotais švepliais, taigi, majore, mes jus visur
         > > surasime:))
         > >
         > > Na, bet kas nori būt pirmas, bus paskutinis ir atvirkščiai. Jėzus ir
         > > nepretendavo į pirmumą.Jo veikimo laikas nusakytas mūsų kalendoriuje ir
         > > istoriniuose šaltiniuose.
         > >
         > > O tiesa surašyta knygelėje, pav. *Naujasis Testamentas*, arba *
         > > Evangelija* (Gera žinia). Tai nuotakingas 4 autorių bestseleris -
         > > pasakojama
         > > ta pati istorija, tas pats siužetas 4 styliais. Moderni kompozicija,
         > įdomūs
         > > herojai, kunkuliuojanti fantazija, kriminalas, gyvenimiškoji patirtis ir
         > > nenuobodžios pagr.veik. mintys nepaliks abejingo nei jauno nei seno
         > > skaitytojo...
         > >
         > > Jei norite tą patį išklausyti audioformate - užeikite į bet kurį
         > > pastatų, vadinamu Lietuvoje "bažnyčia" (atpažinsite iš elgetų ir kryžių),
         > > ir
         > > gausite fragmentus GYVAI ir NEMOKAMAI iš gerų, patentuotų skaitovų.
         > >
         > > Taip, bendrais bruožais.
         > >
         > > Ačiū už dėmėsį,
         > >
         > > *Leidėjas Bohdanas Skorina*
         > >
         > > On 11/18/08, Albertas Dusevicius <forcemajor79@...<forcemajor79%40gmail.com>
         > <forcemajor79%40gmail.com>>
         > > wrote:
         > > >
         > > > Neee...Beee...neisiu! Nu gi, taip malonu pasivaipyt ir pasierzint iš
         > > > kitų...
         > > > :-)
         > > >
         > > > O jeigu rimtai, tai tada pasakykit ko tie mormonai čia nori? Kodėl,
         > nors
         > > > jie
         > > > kalba Jėzaus vardu, bet jų mokymas klaidingas? Pagal ką galima
         > nustatyti,
         > > > kuris kalbantis Jėzaus vardu yra neteisingas mokytojas? Tik labai
         > prašau
         > > -
         > > > trumpai ir aiškiai, kad net ir kariškiai suprastų...
         > > >
         > > > Albertas, labai ieškantis tiesos...
         > > >
         > > > 2008/11/18 EKVJUC <ekvjuc@... <ekvjuc%40gmail.com> <ekvjuc%
         > 40gmail.com> <ekvjuc%
         > > 40gmail.com>>
         > > >
         > > > > Sveiki,
         > > > > Neturiu nieko nei prieš nei už mormonus. Bet man kliūva tai, kaip
         > > > Albertas
         > > > > pateikia jų šveplavimą. Lietuvių kalba nėra iš lengvųjų ir manau, kad
         > > > reikia
         > > > > tik gerbti tuos, kurie ją išmoksta. Antra vertus, manau, kad aš pati
         > > > nežinia
         > > > > kaip švebeldžiuoju angliškai :). Laimė, kad kai puolu atsiprašinėti
         > dėl
         > > > savo
         > > > > anglų kalbos, kol kas tik sulaukdavau padrąsinimų, bet ne
         > > išsityčiojimo.
         > > > > Todėl Albertai, ir kiti, kurie jį palaikot, aikit pusvalandžiui į
         > > kampą.
         > > > >
         > > > > mama Audra
         > > > >
         > > > > ----- Original Message -----
         > > > > From: Romualdas Repšys
         > > > > To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
         > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
         > > 40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
         > > > 40yahoogroups.com>
         > > > > Sent: Monday, November 17, 2008 10:58 PM
         > > > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
         > > > >
         > > > > Sveiki,
         > > > > Džiugu kada su kažkuo gerame surandi bendrą kalbą. Dėl tokių akimirkų
         > > > verta
         > > > > gyventi.
         > > > > Pagal Alberto aprašymą, tie švepluojantys yra mormonai. Su jais
         > geriau
         > > > > neprasidėti. Nieko gero jie neišmokys. Eilinis klaidžiamokslis,
         > > > > manipuliuojant Jėzaus Kristaus vardu. Apie mormonus galima paskaityti
         > > > čia:
         > > > > http://lt.wikipedia.org/wiki/Mormonai
         > > > > Sutinku,kad žydas žydui nelygus kaip ir lietuvis - lietuviui.
         > > > > Visiems gero vakaro!
         > > > > Romualdas
         > > > >
         > > > > -----Laiško originalas-----
         > > > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
         > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
         > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
         > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
         > > > > Siųstas: 2008-11-17 21:40:24
         > > > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
         > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
         > > 40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
         > > > 40yahoogroups.com>
         > > > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
         > > > >
         > > > > > Va, Romualdai, visomis penkiomis sutinku su tavim - problema
         > > atsiranda
         > > > > kai *
         > > > > > žmogus* pradeda kurti tą Dangaus karalystę. Dievaži, tas MS puikus
         > > > > dalykas -
         > > > > > net tokie oponentai kaip aš ir tu imam ir surandam bendrą daliklį
         > > > > > Romualdai, o gal tu dar man, nenuovokiam gali paaiškint ko iš manęs
         > > > nori
         > > > > > tokie juodai kostiumuoti vyrukai su prisegtomis kortelėmis prie
         > > švarkų,
         > > > > kai
         > > > > > sustabdo Vilniaus centre ir sako: "Liapas, kaip sekasi? Ar tiu
         > šynai,
         > > > > kat,
         > > > > > Kristus tafe myli?". Nu blemba, sakau, aišku, kad žinau ir
         > neabejoju
         > > > tuo.
         > > > > > "Ne", sako jie, "Ar tiu tykrai tą šynai? Mes norėtume tau
         > > paaiškinti".
         > > > > > "Eikit šikt!", paprastai atsakau ir nueinu. "Keros dienos ir tau",
         > > > atsako
         > > > > > jie ir išsiskiriame taip turbūt visi nieko ir nesupratę. Ypač aš.
         > Nu,
         > > > > myli
         > > > > > mane tas Kristus ir aš jį myliu, ką dar čia reikia aiškinti? O gal
         > > tu,
         > > > > > Romualdai, galėtum man taip trumpai ir ant pirštų?
         > > > > > Tomai ir visos specialiosios Lietuvos tarnybos, kurios skaitysit šį
         > > > mano
         > > > > > meilą. Aš ne antisemitas, myliu ne tik Jėzų, bet ir kai kuriuos
         > kitus
         > > > > > žydelius, nors ir galvoju, kad dauguma šios tautos atstovų po šiai
         > > > dienai
         > > > > > dūšioj labiau garbina "aukso veršį", o ne JHV.
         > > > > > Beje, Tomai, kiek "šakių" tolygu "pizdec katinėliui"? :-D. Čia
         > > > atskaitos
         > > > > > sistemai susikurti :-DD.
         > > > > >
         > > > > > Albertas, mėgstantis silkes ir silkininkes
         > > > > >
         > > > > > 2008/11/16 Romualdas Repšys <rom.rep@... <rom.rep%40zebra.lt><rom.rep%
         > 40zebra.lt><rom.rep%
         > > 40zebra.lt><rom.rep%
         >
         > > > 40zebra.lt>>
         > >
         > > > > >
         > > > > > > Sveiki visi minčių galiūnai,
         > > > > > > Vienintelis mano tikslas - "dalyvauti steigiant Dangaus
         > karalystę".
         > > > Šis
         > > > > > > tikslas atsirado prieš 16 metų. Iki tol nesupratau ko noriu ir ko
         > > > > reikia
         > > > > > > norėti. Ačiū žydeliui Jėzui Kristui, Viešpaties vienatiniam,
         > > > > apdovanotam
         > > > > > > prikelti naujam gyvenimui Dievo karalystėje. O tam reikia suvokti
         > > jo
         > > > > > > kryžiaus reikšmę. Vienas šviesuolis taip rašė: "Nieko kito
         > nenoriu
         > > > > žinoti
         > > > > > > tiktai Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą" ir "Jėzuje Kristuje gyvena
         > > > > Dievybės
         > > > > > > pilnatvė kūnišku pavidalu". Suprato, įsisąmonino, kad nereikia
         > > daryti
         > > > > kitam
         > > > > > > to ko nenori kad tau darytų, ką ir kaip reikia daryti, kad tai
         > > > pavyktų.
         > > > > > > Šiaip tai Dievas per žydelį Jėzų Kristų kuria Dangaus karalystę.
         > > Mes
         > > > į
         > > > > tą
         > > > > > > karalystę patenkame tik priėmę tą žydelį Kristų kaip savo
         > asmeninį
         > > > > > > gelbėtoją.
         > > > > > > Problema atsiranda tada kai žmogus ar žmonės pradeda kurti tą
         > > > karalystę
         > > > > > > savo protu ir savo jėgomis kuri visada baigiasi tikru pragaru
         > jiems
         > > > ir
         > > > > > > milijonams žmonių. Kadangi bandymas sukurti rojų žemėje tęsiasi -
         > > > > laukite
         > > > > > > analogiško finalo. Galiu nupiešti visą panoramą tiems kurie
         > rimtai
         > > > > norės
         > > > > > > apie visa tai sužinoti.
         > > > > > >
         > > > > > > Su geriausiai linkėjimais,
         > > > > > > Romualdas
         > > > > > >
         > > > > > > -----Laiško originalas-----
         > > > > > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
         > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
         > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
         > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
         > > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
         > > > > > > Siųstas: 2008-11-16 18:08:06
         > > > > > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
         > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
         > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
         > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
         > >
         > > > > 40yahoogroups.com>
         > > > > > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
         > > > > > >
         > > > > > >
         > > > > > > > Andriau ir visi kiti gerbiamieji,
         > > > > > > > "Steigti Dangaus karalystę...".Chmm...Labai neseniai dar kartą
         > > > > pažiūrėjau
         > > > > > > > "Dangaus karalystė" su Orlando Bloom-u. Leitmotyvas per visą
         > > filmą
         > > > ir
         > > > > > > > epilogas skamba maždaug taip: "Žmogus Dangaus karalystę gali
         > > > sukurti
         > > > > tik
         > > > > > > > sau...".
         > > > > > > > Ir iš tiesų, kai pagalvoji buvo toks žydelis Jėzus Kristus,
         > > paties
         > > > > > > > viešpaties (!) vienatinis, apdovanotas galiomis. Tai va, kartą
         > > toks
         > > > > > > > supermenas sugalvojo įsteigti Dangaus karalystę. Eksperimentą
         > > baigė
         > > > > ant
         > > > > > > > kryžiaus...Deja...
         > > > > > > > Kitas, šįkart jau žmogaus sūnus, bet irgi biškį žydelis, vėl
         > > > > sugalvojo
         > > > > > > > įsteigti Dangaus karalystę. Deja, jo "Dangaus karalystė"
         > baigėsi
         > > > "ant
         > > > > > > > kryžiaus" milijonams...Sušaudytų, sušaldytų, numarintų..Jo
         > vardas
         > > > > buvo
         > > > > > > > Vladimiras Uljanovas...
         > > > > > > > Nežinau, Andriau, bet ar ne užteks tokių eksperimentų?
         > > > > > > > Žinoma, keliu kepurę prieš tokius siekius, galėčiau ne tik
         > kepurę
         > > > > > > pakelti,
         > > > > > > > bet ir galvą padėti, bet...
         > > > > > > >
         > > > > > > > Dangaus karalystė visiems įmanoma tik danguje...arba Valinsko
         > > > > "Danguje"
         > > > > > > :-)
         > > > > > > >
         > > > > > > > "dangietis" Albertas
         > > > > > > >
         > > > > > > > 2008/11/14 Andrius Kulikauskas <ms@... <ms%40ms.lt> <ms%
         > 40ms.lt> <ms%
         > > 40ms.lt> <ms%40ms.lt>
         >
         > > > <ms%40ms.lt>>
         > > > > > > >
         > >
         > > > > > > > > Albertai,
         > > > > > > > >
         > > > > > > > > Ačiū visiems už laiškus. Dėstau matematiką Bosnijoje, naujame
         > > > > > > > > universitete http://www.aubih.ba tad nespėju dalyvauti.
         > > > > Pasistengsiu!
         > > > > > > > > Bendrai man rūpi
         > > > > > > > > - puoselėti savo filosofiją
         > > > > > > > > - steigti dangaus karalystę, kartu su visais kitais, tam
         > > > > užsimojusiais
         > > > > > > > > - mokytis, kaip dalintis savo turtu, pirmiausia bendrai su
         > > kitais
         > > > > > > > > palaikant gvildentojų sumanymus
         > > > > > > > > - išjudinti internetinį pagalbos centrą
         > > http://www.helproom.org
         > > > > > > > > - kurti internetines priemones palaikyti mūsų darbingą
         > > bendravimą
         > > > > > > > > - iškelti ir tirti mūsų vertybes, klausimus, siekius ir
         > > mokytis,
         > > > > kaip
         > > > > > > > > vienas kitą suprasti ir palaikyti
         > > > > > > > >
         > > > > > > > > Andrius Kulikauskas
         > > > > > > > > Minčių sodas
         > > > > > > > > http://www.ms.lt
         > > > > > > > >
         > > > > > > > > > Gerbiamieji,
         > > > > > > > > > panorau patikrinti ar tas musu sodas tik ?iaip lapus
         > numet?,
         > > ar
         > > > > j?
         > > > > > > > > > nugen?jo,
         > > > > > > > > > ar jau visai, blemba, mi?ko vagys visk? i?kirto. Kap tai
         > > > negird?c
         > > > > > > j?s?
         > > > > > > > > > visai...
         > > > > > > > > >
         > > > > > > > > > Toliau, ?domumo d?lei noriu i?kviest...diskusijon Andri?,
         > > > Dari?,
         > > > > > > > > > Virgilij?,
         > > > > > > > > > Broni? ir kitus, kurie advokatauja lietuvi? tautos
         > blaivybei
         > > ir
         > > > > > > > > > skaistybei.
         > > > > > > > > > A? sukaupiau nema?ai labai ?domi? istorini? fakt? apie
         > am?in?
         > > > > > > lietuvi?
         > > > > > > > > > (t.y.
         > > > > > > > > > per am?ius trukus?) girtuokliavim? ir pasileidim?, ir,
         > > > tur?damas
         > > > > > > omenyje
         > > > > > > > > > rezultat? (mes i?likom ir netgi po bi?k? dauginam?s!),
         > > > tvirtinu,
         > > > > kad
         > > > > > > > > > lietuviui i?likti tik ir pad?jo ?napsas, mergos ir skersas
         > > ant
         > > > > visko,
         > > > > > > o
         > > > > > > > > > jeigu k? - ? snuk?! Labai b??iau happy, jeigu b?t? pateikti
         > > > > > > kontrfaktai.
         > > > > > > > > > A?
         > > > > > > > > > rimtai, nesimaivau...
         > > > > > > > > >
         > > > > > > > > > Pabaigai priminsiu m?s? garbingos tautos istorinio kelio
         > > > prad?i?
         > > > > > > > > "Vyskupas
         > > > > > > > > > Bonifacas, *pagoni? trenktas lazda per galv?, *atidav?
         > > > vie?pa?iui
         > > > > > > dvasi?
         > > > > > > > > > kartu su (regis) 18 savo palydov? *Litua ir *Rusijos (?)
         > > > > pasienyje
         > > > > > > 1009
         > > > > > > > > m.
         > > > > > > > > > vasario (ka?kelint? ten) dien?.
         > > > > > > > > >
         > > > > > > > > > Chu...U? tai ir i?gerkim, mu?eikos lietuviai... :-DDD
         > > > > > > > > >
         > > > > > > > > > Albertas, geriantis u? Lietuv?!
         > > > > > > > > >
         > > > > > > > > >
         > > > > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
         > > > > > > > > >
         > > > > > > > > >
         > > > > > > > > > ------------------------------------
         > > > > > > > > >
         > > > > > > > > > Lai?kas ? minciu_sodas_lt@yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
         > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
         > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
         > > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
         > > > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
         > > > > > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>tampa visuomen?s nuosavyb?,
         > tai
         > > > > > > > > > yra, visuomen?s labui atsisakome autorini? teisi?, nebent
         > > tame
         > > > > lai?ke
         > > > > > > > > > pabr??tinai j? neaatsisakome
         > > > > > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie?iame
         > > > dalintis
         > > > > m?s?
         > > > > > > > > > lai?kais, pra?ome pripa?inti m?s? autorius.
         > > > > > > > > >
         > > > > > > > > > Lai?kus si?sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
         > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
         > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
         > > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
         > > > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
         > > > > > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
         > > > > > > > > >
         > > > > > > > > > Atsisakyti ?ios konferencijos, si?skite lai?k? be teksto
         > > > adresu:
         > > > > > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo<minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>
         > <minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>
         > > <minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>
         > > > <minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>
         > > > > <minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>
         > > > > > > <minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>!
         > > > > > > > > Groups Links
         > > > > > > > > >
         > > > > > > > > >
         > > > > > > > > >
         > > > > > > > > >
         > > > > > > > >
         > > > > > > > > --
         > > > > > > > > Minciu Sodas
         > > > > > > > > http://www.mslt
         > > > > > > > > ms@... <ms%40ms.lt> <ms%40ms.lt> <ms%40ms.lt> <ms%40ms.lt>
         > <ms%40ms.lt>
         > > <ms%40ms.lt>
         > > > > > > > > +1 312 618 3345
         > > > > > > > >
         > > > > > > > >
         > > > > > > > >
         > > > > > > >
         > > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
         > > > > > > >
         > > > > > > >
         > > > > > > >
         > > > > > > > Messages in this topic (6) Reply (via web post) | Start a new
         > > topic
         > > > > > > Messages | Files | Photos | Polls
         > > > > > >
         > > > > > >
         > > > > > > -----Laiško originalas-----
         > > > > > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
         > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
         > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
         > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
         > > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
         > > > > > > Siųstas: 2008-11-16 18:08:06
         > > > > > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
         > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
         > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
         > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
         > >
         > > > > 40yahoogroups.com>
         > > > > > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
         > > > > > >
         > > > > > >
         > > > > > > > Andriau ir visi kiti gerbiamieji,
         > > > > > > > "Steigti Dangaus karalystę...".Chmm...Labai neseniai dar kartą
         > > > > pažiūrėjau
         > > > > > > > "Dangaus karalystė" su Orlando Bloom-u. Leitmotyvas per visą
         > > filmą
         > > > ir
         > > > > > > > epilogas skamba maždaug taip: "Žmogus Dangaus karalystę gali
         > > > sukurti
         > > > > tik
         > > > > > > > sau...".
         > > > > > > > Ir iš tiesų, kai pagalvoji buvo toks žydelis Jėzus Kristus,
         > > paties
         > > > > > > > viešpaties (!) vienatinis, apdovanotas galiomis. Tai va, kartą
         > > toks
         > > > > > > > supermenas sugalvojo įsteigti Dangaus karalystę. Eksperimentą
         > > baigė
         > > > > ant
         > > > > > > > kryžiaus...Deja...
         > > > > > > > Kitas, šįkart jau žmogaus sūnus, bet irgi biškį žydelis, vėl
         > > > > sugalvojo
         > > > > > > > įsteigti Dangaus karalystę. Deja, jo "Dangaus karalystė"
         > baigėsi
         > > > "ant
         > > > > > > > kryžiaus" milijonams...Sušaudytų, sušaldytų, numarintų...Jo
         > > vardas
         > > > > buvo
         > > > > > > > Vladimiras Uljanovas...
         > > > > > > > Nežinau, Andriau, bet ar ne užteks tokių eksperimentų?
         > > > > > > > Žinoma, keliu kepurę prieš tokius siekius, galėčiau ne tik
         > kepurę
         > > > > > > pakelti,
         > > > > > > > bet ir galvą padėti, bet...
         > > > > > > >
         > > > > > > > Dangaus karalystė visiems įmanoma tik danguje...arba Valinsko
         > > > > "Danguje"
         > > > > > > :-)
         > > > > > > >
         > > > > > > > "dangietis" Albertas
         > > > > > > >
         > > > > > > > 2008/11/14 Andrius Kulikauskas <ms@... <ms%40ms.lt> <ms%
         > 40ms.lt> <ms%
         > > 40ms.lt> <ms%40ms.lt>
         >
         > > > <ms%40ms.lt>>
         > > > > > > >
         > >
         > > > > > > > > Albertai,
         > > > > > > > >
         > > > > > > > > Ačiū visiems už laiškus. Dėstau matematiką Bosnijoje, naujame
         > > > > > > > > universitete http://www.aubih.ba tad nespėju dalyvauti.
         > > > > Pasistengsiu!
         > > > > > > > > Bendrai man rūpi
         > > > > > > > > - puoselėti savo filosofiją
         > > > > > > > > - steigti dangaus karalystę, kartu su visais kitais, tam
         > > > > užsimojusiais
         > > > > > > > > - mokytis, kaip dalintis savo turtu, pirmiausia bendrai su
         > > kitais
         > > > > > > > > palaikant gvildentojų sumanymus
         > > > > > > > > - išjudinti internetinį pagalbos centrą
         > > http://www.helproom.org
         > > > > > > > > - kurti internetines priemones palaikyti mūsų darbingą
         > > bendravimą
         > > > > > > > > - iškelti ir tirti mūsų vertybes, klausimus, siekius ir
         > > mokytis,
         > > > > kaip
         > > > > > > > > vienas kitą suprasti ir palaikyti
         > > > > > > > >
         > > > > > > > > Andrius Kulikauskas
         > > > > > > > > Minčių sodas
         > > > > > > > > http://www.ms.lt
         > > > > > > > >
         > > > > > > > > > Gerbiamieji,
         > > > > > > > > > panorau patikrinti ar tas musu sodas tik ?iaip lapus
         > numet?,
         > > ar
         > > > > j?
         > > > > > > > > > nugen?jo,
         > > > > > > > > > ar jau visai, blemba, mi?ko vagys visk? i?kirto. Kap tai
         > > > negird?c
         > > > > > > j?s?
         > > > > > > > > > visai...
         > > > > > > > > >
         > > > > > > > > > Toliau, ?domumo d?lei noriu i?kviest...diskusijon Andri?,
         > > > Dari?,
         > > > > > > > > > Virgilij?,
         > > > > > > > > > Broni? ir kitus, kurie advokatauja lietuvi? tautos
         > blaivybei
         > > ir
         > > > > > > > > > skaistybei.
         > > > > > > > > > A? sukaupiau nema?ai labai ?domi? istorini? fakt? apie
         > am?in?
         > > > > > > lietuvi?
         > > > > > > > > > (t.y.
         > > > > > > > > > per am?ius trukus?) girtuokliavim? ir pasileidim?, ir,
         > > > tur?damas
         > > > > > > omenyje
         > > > > > > > > > rezultat? (mes i?likom ir netgi po bi?k? dauginam?s!),
         > > > tvirtinu,
         > > > > kad
         > > > > > > > > > lietuviui i?likti tik ir pad?jo ?napsas, mergos ir skersas
         > > ant
         > > > > visko,
         > > > > > > o
         > > > > > > > > > jeigu k? - ? snuk?! Labai b??iau happy, jeigu b?t? pateikti
         > > > > > > kontrfaktai.
         > > > > > > > > > A?
         > > > > > > > > > rimtai, nesimaivau...
         > > > > > > > > >
         > > > > > > > > > Pabaigai priminsiu m?s? garbingos tautos istorinio kelio
         > > > prad?i?
         > > > > > > > > "Vyskupas
         > > > > > > > > > Bonifacas, *pagoni? trenktas lazda per galv?, *atidav?
         > > > vie?pa?iui
         > > > > > > dvasi?
         > > > > > > > > > kartu su (regis) 18 savo palydov? *Litua ir *Rusijos (?)
         > > > > pasienyje
         > > > > > > 1009
         > > > > > > > > m.
         > > > > > > > > > vasario (ka?kelint? ten) dien?.
         > > > > > > > > >
         > > > > > > > > > Chu..U? tai ir i?gerkim, mu?eikos lietuviai... :-DDD
         > > > > > > > > >
         > > > > > > > > > Albertas, geriantis u? Lietuv?!
         > > > > > > > > >
         > > > >
         > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
         > > > >
         > > > >
         > > > >
         > > >
         > > > [Non-text portions of this message have been removed]
         > > >
         > > >
         > > >
         > >
         > > [Non-text portions of this message have been removed]
         > >
         > >
         > >
         >
         > [Non-text portions of this message have been removed]
         >
         >
         >


         [Non-text portions of this message have been removed]
        • Romualdas Repšys
         Sveiki, Taip,Albertai, *dievas* sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą, o šėtonas sugalvojo planą kaip tą žmogų perdaryti pagal savo atvaizdą. Todėl ir
         Message 8 of 22 , Nov 20, 2008
         • 0 Attachment
          Sveiki,
          Taip,Albertai, *dievas* sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą, o šėtonas sugalvojo planą kaip tą žmogų perdaryti pagal savo atvaizdą. Todėl ir parašiau: "Mes, žmonės, esame šėtono eksperimento produktas (aukos)". Dievas per Kristų atstato savo atvaizdą žmonėse. Šėtonas tam priešinasi. Bet Jėzus Kristus "išmušė jam dantis", todėl kiekvienas kuris suvokia, kad "sėdi šėtono kišenėje" turi galimybę būti išgelbėtas.
          Kada aš suvokęs savo nuodėmingumą, atgailavau už savo nuodėmes ir krikštijausi Jėzaus Kristaus vardu, tada man buvo atleistos visos nuodėmės kurias aš dariau sąmoningai ar nesąmoningai
          savo gyvenime. Pagal Bibliją tas "procedūras" atlikęs žmogus tampa Dievo vaiku. Nuo tada tokiame žmoguje Dievas pradeda atkurti savo atvaizdą. Suvokimas savo nuodėmingumo ir Jėzaus Kristaus išpažinimas Dievo sūnumi, suvokiant tai - vadinasi "atgimimu iš Dvasios", o gyvenimas po krikšto -"šventėjimu".
          Gerus klausimus užduodi majore. Veda Tave Dangiškojo Tėvo ranka!

          Romualdas


          -----Laiško originalas-----
          Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
          Siųstas: 2008-11-20 13:45:55
          Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
          Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?

          > Cha, cha, Tomai
          >
          > Bravo, puikus pijaras šventoms knygoms ir šventiems audio&video promoutinti!
          > Tikrai kilo noras paskaityt, o tai iki šio laiko esu tik ištraukas skaitęs
          > kur nors viešbučiuose laiką užmušinėdamas. Beje, iš tų ištraukų Kristus kaip
          > asmenybė man palikdavo slogų įspūdį - visada kažkoks pavargęs, irzlus ir
          > šiek tiek užsiangažavęs neurotikas. Na, pasakykit kas nors ar įsivaizduojat
          > Kristų linksmai kvatojantį iš visų plaučių? Aš niekaip...
          >
          > Romualdai, o tavo mintis, kad *"Mes, žmonės, esame šėtono eksperimento
          > produktas" *man tikrai buvo netikėta. Tai lyg ir kardinaliai kertasi su
          > oficialiai išreikšta nuomone, jog *dievas* sutvėrė žmogų pagal savo
          > atvaizdą. Na, kažkaip galai nesueina, arba kažkas čia nutylėta...
          >
          > Albertas, kuriam tiesa slypi kažkur anapus...
          >
          > 2008/11/19 Tomasz Czepaitis <uzupis.fafministry@...>
          >
          > > Kariški,
          > >
          > > jūs man patinkate:). Tiesos ieškate, ir mormonų klastą atpažįstate. Kaip
          > > prisimename iš Konan-Doilio, būtent Solt Lake cityje dingsta lietuvės
          > > nuotakos ir nekilnojamo turto plotai.
          > >
          > > Yra tam tikrų metodikų nustatyti, at kalbantis Jėzaus vardu skiedžia ar ne.
          > > Pirma jau nusakyta prieš tai pateiktame sakinyje:
          > > Jėzaus mokymas būna atskiestas, drungnas. Matosi kad žmogui jis per
          > > sunkus, arba jis laiko visus debilais.
          > > Antras - ponučių Jėzus. Jis toks susaldintas, tą mes mokame atskirti.
          > > Beje, man jis visai nieko. Mažoji Teresėlė irgi buvo iš miesčionių, ir
          > > tokiame Jezuje irgi rasdavo tiesos.
          > > Trečias - baisiausias, kai tai lyg ir tiesa, pusiau tiesa. Tokio mokymo
          > > siūlyčiau vengti kaip maro, nes nuo jo mažai apsiginimo priemonių - nieko
          > > nepasakysi, viskas teisingai išdėstyta, bet kažkas nedasakyta. Toks yra
          > > pavyzdžiui Walsh - "Pokalbiai su Dievu".
          > > daug jų, tingiu vardinti, bet su mormonais yra štai kaip:
          > > Jie muša ant senaties, senumo, pirmumo, protėviškumo, ir t.t. Tą patį
          > > daro ir neopagonys, ir lietuviškų kultų atgaivintojai. Tą patį daro
          > > kiekvienas kas nori būti pirmas. Pvz. Užupyje vienu metu visi susipyko,
          > > aiškindamiesi, kas čia seniausiai gyvena, kas "tikras" užupinis.
          > > Manoma, kad labai labai seniai buvo kažkokia senesnė už Jėzų ir net patį
          > > Sutverėją *tikra tiesa*, kurią žino tik pašviestieji, ir štai jie perduoda
          > > tą tiesą tau, išrinktasis karo specialiste, ir tau, gerb. kaimo choriste
          > > Asmeniškai.
          > > Tą tiesą nuplukdė potvynis, o po to atplukdė prie smanoto akmens kur ją ir
          > > rado pirmasis Mormonas John Smith, ar kaip ten (Dėl paprastumo). Panašią
          > > techniką aš naudojau savo neskelbtame veikale *Murmurkino evangelija*. Ten
          > > veikia išmintingasis Vardas Pavardenis. Prie gero Piaro galėtų ir ji
          > > pasiskleisti kostiumuotais švepliais, taigi, majore, mes jus visur
          > > surasime:))
          > >
          > > Na, bet kas nori būt pirmas, bus paskutinis ir atvirkščiai. Jėzus ir
          > > nepretendavo į pirmumą.Jo veikimo laikas nusakytas mūsų kalendoriuje ir
          > > istoriniuose šaltiniuose.
          > >
          > > O tiesa surašyta knygelėje, pav. *Naujasis Testamentas*, arba *
          > > Evangelija* (Gera žinia). Tai nuotakingas 4 autorių bestseleris -
          > > pasakojama
          > > ta pati istorija, tas pats siužetas 4 styliais. Moderni kompozicija, įdomūs
          > > herojai, kunkuliuojanti fantazija, kriminalas, gyvenimiškoji patirtis ir
          > > nenuobodžios pagr.veik. mintys nepaliks abejingo nei jauno nei seno
          > > skaitytojo...
          > >
          > > Jei norite tą patį išklausyti audioformate - užeikite į bet kurį
          > > pastatų, vadinamu Lietuvoje "bažnyčia" (atpažinsite iš elgetų ir kryžių),
          > > ir
          > > gausite fragmentus GYVAI ir NEMOKAMAI iš gerų, patentuotų skaitovų.
          > >
          > > Taip, bendrais bruožais.
          > >
          > > Ačiū už dėmėsį,
          > >
          > > *Leidėjas Bohdanas Skorina*
          > >
          > > On 11/18/08, Albertas Dusevicius <forcemajor79@...<forcemajor79%40gmailcom>>
          > > wrote:
          > > >
          > > > Neee...Beee...neisiu! Nu gi, taip malonu pasivaipyt ir pasierzint iš
          > > > kitų...
          > > > :-)
          > > >
          > > > O jeigu rimtai, tai tada pasakykit ko tie mormonai čia nori? Kodėl, nors
          > > > jie
          > > > kalba Jėzaus vardu, bet jų mokymas klaidingas? Pagal ką galima nustatyti,
          > > > kuris kalbantis Jėzaus vardu yra neteisingas mokytojas? Tik labai prašau
          > > -
          > > > trumpai ir aiškiai, kad net ir kariškiai suprastų..
          > > >
          > > > Albertas, labai ieškantis tiesos...
          > > >
          > > > 2008/11/18 EKVJUC <ekvjuc@... <ekvjuc%40gmail.com> <ekvjuc%
          > > 40gmail.com>>
          > > >
          > > > > Sveiki,
          > > > > Neturiu nieko nei prieš nei už mormonus. Bet man kliūva tai, kaip
          > > > Albertas
          > > > > pateikia jų šveplavimą. Lietuvių kalba nėra iš lengvųjų ir manau, kad
          > > > reikia
          > > > > tik gerbti tuos, kurie ją išmoksta. Antra vertus, manau, kad aš pati
          > > > nežinia
          > > > > kaip švebeldžiuoju angliškai :). Laimė, kad kai puolu atsiprašinėti dėl
          > > > savo
          > > > > anglų kalbos, kol kas tik sulaukdavau padrąsinimų, bet ne
          > > išsityčiojimo.
          > > > > Todėl Albertai, ir kiti, kurie jį palaikot, aikit pusvalandžiui į
          > > kampą.
          > > > >
          > > > > mama Audra
          > > > >
          > > > > ----- Original Message -----
          > > > > From: Romualdas Repšys
          > > > > To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
          > > 40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
          > > > 40yahoogroups.com>
          > > > > Sent: Monday, November 17, 2008 10:58 PM
          > > > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
          > > > >
          > > > > Sveiki,
          > > > > Džiugu kada su kažkuo gerame surandi bendrą kalbą. Dėl tokių akimirkų
          > > > verta
          > > > > gyventi.
          > > > > Pagal Alberto aprašymą, tie švepluojantys yra mormonai. Su jais geriau
          > > > > neprasidėti. Nieko gero jie neišmokys. Eilinis klaidžiamokslis,
          > > > > manipuliuojant Jėzaus Kristaus vardu. Apie mormonus galima paskaityti
          > > > čia:
          > > > > http://lt.wikipedia.org/wiki/Mormonai
          > > > > Sutinku,kad žydas žydui nelygus kaip ir lietuvis - lietuviui.
          > > > > Visiems gero vakaro!
          > > > > Romualdas
          > > > >
          > > > > -----Laiško originalas-----
          > > > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
          > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
          > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
          > > > > Siųstas: 2008-11-17 21:40:24
          > > > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
          > > 40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
          > > > 40yahoogroups.com>
          > > > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
          > > > >
          > > > > > Va, Romualdai, visomis penkiomis sutinku su tavim - problema
          > > atsiranda
          > > > > kai *
          > > > > > žmogus* pradeda kurti tą Dangaus karalystę. Dievaži, tas MS puikus
          > > > > dalykas -
          > > > > > net tokie oponentai kaip aš ir tu imam ir surandam bendrą daliklį
          > > > > > Romualdai, o gal tu dar man, nenuovokiam gali paaiškint ko iš manęs
          > > > nori
          > > > > > tokie juodai kostiumuoti vyrukai su prisegtomis kortelėmis prie
          > > švarkų,
          > > > > kai
          > > > > > sustabdo Vilniaus centre ir sako: "Liapas, kaip sekasi? Ar tiu šynai,
          > > > > kat,
          > > > > > Kristus tafe myli?". Nu blemba, sakau, aišku, kad žinau ir neabejoju
          > > > tuo.
          > > > > > "Ne", sako jie, "Ar tiu tykrai tą šynai? Mes norėtume tau
          > > paaiškinti".
          > > > > > "Eikit šikt!", paprastai atsakau ir nueinu. "Keros dienos ir tau",
          > > > atsako
          > > > > > jie ir išsiskiriame taip turbūt visi nieko ir nesupratę. Ypač aš. Nu,
          > > > > myli
          > > > > > mane tas Kristus ir aš jį myliu, ką dar čia reikia aiškinti? O gal
          > > tu,
          > > > > > Romualdai, galėtum man taip trumpai ir ant pirštų?
          > > > > > Tomai ir visos specialiosios Lietuvos tarnybos, kurios skaitysit šį
          > > > mano
          > > > > > meilą. Aš ne antisemitas, myliu ne tik Jėzų, bet ir kai kuriuos kitus
          > > > > > žydelius, nors ir galvoju, kad dauguma šios tautos atstovų po šiai
          > > > dienai
          > > > > > dūšioj labiau garbina "aukso veršį", o ne JHV.
          > > > > > Beje, Tomai, kiek "šakių" tolygu "pizdec katinėliui"? :-D. Čia
          > > > atskaitos
          > > > > > sistemai susikurti :-DD.
          > > > > >
          > > > > > Albertas, mėgstantis silkes ir silkininkes
          > > > > >
          > > > > > 2008/11/16 Romualdas Repšys <rom.rep@... <rom.rep%40zebra.lt><rom.rep%
          > > 40zebra.lt><rom.rep%
          > > > 40zebra.lt>>
          > >
          > > > > >
          > > > > > > Sveiki visi minčių galiūnai,
          > > > > > > Vienintelis mano tikslas - "dalyvauti steigiant Dangaus karalystę".
          > > > Šis
          > > > > > > tikslas atsirado prieš 16 metų. Iki tol nesupratau ko noriu ir ko
          > > > > reikia
          > > > > > > norėti. Ačiū žydeliui Jėzui Kristui, Viešpaties vienatiniam,
          > > > > apdovanotam
          > > > > > > prikelti naujam gyvenimui Dievo karalystėje. O tam reikia suvokti
          > > jo
          > > > > > > kryžiaus reikšmę. Vienas šviesuolis taip rašė: "Nieko kito nenoriu
          > > > > žinoti
          > > > > > > tiktai Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą" ir "Jėzuje Kristuje gyvena
          > > > > Dievybės
          > > > > > > pilnatvė kūnišku pavidalu". Suprato, įsisąmonino, kad nereikia
          > > daryti
          > > > > kitam
          > > > > > > to ko nenori kad tau darytų, ką ir kaip reikia daryti, kad tai
          > > > pavyktų.
          > > > > > > Šiaip tai Dievas per žydelį Jėzų Kristų kuria Dangaus karalystę.
          > > Mes
          > > > į
          > > > > tą
          > > > > > > karalystę patenkame tik priėmę tą žydelį Kristų kaip savo asmeninį
          > > > > > > gelbėtoją.
          > > > > > > Problema atsiranda tada kai žmogus ar žmonės pradeda kurti tą
          > > > karalystę
          > > > > > > savo protu ir savo jėgomis kuri visada baigiasi tikru pragaru jiems
          > > > ir
          > > > > > > milijonams žmonių. Kadangi bandymas sukurti rojų žemėje tęsiasi -
          > > > > laukite
          > > > > > > analogiško finalo. Galiu nupiešti visą panoramą tiems kurie rimtai
          > > > > norės
          > > > > > > apie visa tai sužinoti.
          > > > > > >
          > > > > > > Su geriausiai linkėjimais,
          > > > > > > Romualdas
          > > > > > >
          > > > > > > -----Laiško originalas-----
          > > > > > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
          > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
          > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
          > > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
          > > > > > > Siųstas: 2008-11-16 18:08:06
          > > > > > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
          > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
          > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
          > >
          > > > > 40yahoogroups.com>
          > > > > > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
          > > > > > >
          > > > > > >
          > > > > > > > Andriau ir visi kiti gerbiamieji,
          > > > > > > > "Steigti Dangaus karalystę..".Chmm...Labai neseniai dar kartą
          > > > > pažiūrėjau
          > > > > > > > "Dangaus karalystė" su Orlando Bloom-u. Leitmotyvas per visą
          > > filmą
          > > > ir
          > > > > > > > epilogas skamba maždaug taip: "Žmogus Dangaus karalystę gali
          > > > sukurti
          > > > > tik
          > > > > > > > sau...".
          > > > > > > > Ir iš tiesų, kai pagalvoji buvo toks žydelis Jėzus Kristus,
          > > paties
          > > > > > > > viešpaties (!) vienatinis, apdovanotas galiomis. Tai va, kartą
          > > toks
          > > > > > > > supermenas sugalvojo įsteigti Dangaus karalystę. Eksperimentą
          > > baigė
          > > > > ant
          > > > > > > > kryžiaus...Deja...
          > > > > > > > Kitas, šįkart jau žmogaus sūnus, bet irgi biškį žydelis, vėl
          > > > > sugalvojo
          > > > > > > > įsteigti Dangaus karalystę. Deja, jo "Dangaus karalystė" baigėsi
          > > > "ant
          > > > > > > > kryžiaus" milijonams...Sušaudytų, sušaldytų, numarintų..Jo vardas
          > > > > buvo
          > > > > > > > Vladimiras Uljanovas...
          > > > > > > > Nežinau, Andriau, bet ar ne užteks tokių eksperimentų?
          > > > > > > > Žinoma, keliu kepurę prieš tokius siekius, galėčiau ne tik kepurę
          > > > > > > pakelti,
          > > > > > > > bet ir galvą padėti, bet...
          > > > > > > >
          > > > > > > > Dangaus karalystė visiems įmanoma tik danguje...arba Valinsko
          > > > > "Danguje"
          > > > > > > :-)
          > > > > > > >
          > > > > > > > "dangietis" Albertas
          > > > > > > >
         • Albertas Dusevicius
          Leisk paklausti, Romualdai ar tai reiškia, kad dabar tu atstovauji kažkuriai netradicinei krikščioniškajai konfesijai? Albertas, o majoras šiaip, iš
          Message 9 of 22 , Nov 20, 2008
          • 0 Attachment
           Leisk paklausti, Romualdai

           ar tai reiškia, kad dabar tu atstovauji kažkuriai netradicinei
           krikščioniškajai konfesijai?

           Albertas, o majoras šiaip, iš reikalo :-)

           2008/11/20 Romualdas Repšys <rom.rep@...>

           > Sveiki,
           > Taip,Albertai, *dievas* sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą, o šėtonas
           > sugalvojo planą kaip tą žmogų perdaryti pagal savo atvaizdą. Todėl ir
           > parašiau: "Mes, žmonės, esame šėtono eksperimento produktas (aukos)". Dievas
           > per Kristų atstato savo atvaizdą žmonėse. Šėtonas tam priešinasi. Bet Jėzus
           > Kristus "išmušė jam dantis", todėl kiekvienas kuris suvokia, kad "sėdi
           > šėtono kišenėje" turi galimybę būti išgelbėtas.
           > Kada aš suvokęs savo nuodėmingumą, atgailavau už savo nuodėmes ir
           > krikštijausi Jėzaus Kristaus vardu, tada man buvo atleistos visos nuodėmės
           > kurias aš dariau sąmoningai ar nesąmoningai
           > savo gyvenime. Pagal Bibliją tas "procedūras" atlikęs žmogus tampa Dievo
           > vaiku. Nuo tada tokiame žmoguje Dievas pradeda atkurti savo atvaizdą.
           > Suvokimas savo nuodėmingumo ir Jėzaus Kristaus išpažinimas Dievo sūnumi,
           > suvokiant tai - vadinasi "atgimimu iš Dvasios", o gyvenimas po krikšto
           > -"šventėjimu".
           > Gerus klausimus užduodi majore. Veda Tave Dangiškojo Tėvo ranka!
           >
           > Romualdas
           >
           > -----Laiško originalas-----
           > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
           > Siųstas: 2008-11-20 13:45:55
           > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
           > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
           >
           > > Cha, cha, Tomai
           > >
           > > Bravo, puikus pijaras šventoms knygoms ir šventiems audio&video
           > promoutinti!
           > > Tikrai kilo noras paskaityt, o tai iki šio laiko esu tik ištraukas
           > skaitęs
           > > kur nors viešbučiuose laiką užmušinėdamas. Beje, iš tų ištraukų Kristus
           > kaip
           > > asmenybė man palikdavo slogų įspūdį - visada kažkoks pavargęs, irzlus ir
           > > šiek tiek užsiangažavęs neurotikas. Na, pasakykit kas nors ar
           > įsivaizduojat
           > > Kristų linksmai kvatojantį iš visų plaučių? Aš niekaip...
           > >
           > > Romualdai, o tavo mintis, kad *"Mes, žmonės, esame šėtono eksperimento
           > > produktas" *man tikrai buvo netikėta. Tai lyg ir kardinaliai kertasi su
           > > oficialiai išreikšta nuomone, jog *dievas* sutvėrė žmogų pagal savo
           > > atvaizdą. Na, kažkaip galai nesueina, arba kažkas čia nutylėta...
           > >
           > > Albertas, kuriam tiesa slypi kažkur anapus...
           > >
           > > 2008/11/19 Tomasz Czepaitis <uzupis.fafministry@...<uzupis.fafministry%40gmail.com>
           > >
           > >
           > > > Kariški,
           > > >
           > > > jūs man patinkate:). Tiesos ieškate, ir mormonų klastą atpažįstate.
           > Kaip
           > > > prisimename iš Konan-Doilio, būtent Solt Lake cityje dingsta lietuvės
           > > > nuotakos ir nekilnojamo turto plotai.
           > > >
           > > > Yra tam tikrų metodikų nustatyti, at kalbantis Jėzaus vardu skiedžia ar
           > ne.
           > > > Pirma jau nusakyta prieš tai pateiktame sakinyje:
           > > > Jėzaus mokymas būna atskiestas, drungnas. Matosi kad žmogui jis per
           > > > sunkus, arba jis laiko visus debilais.
           > > > Antras - ponučių Jėzus. Jis toks susaldintas, tą mes mokame atskirti.
           > > > Beje, man jis visai nieko. Mažoji Teresėlė irgi buvo iš miesčionių, ir
           > > > tokiame Jezuje irgi rasdavo tiesos.
           > > > Trečias - baisiausias, kai tai lyg ir tiesa, pusiau tiesa. Tokio mokymo
           > > > siūlyčiau vengti kaip maro, nes nuo jo mažai apsiginimo priemonių -
           > nieko
           > > > nepasakysi, viskas teisingai išdėstyta, bet kažkas nedasakyta. Toks yra
           > > > pavyzdžiui Walsh - "Pokalbiai su Dievu".
           > > > daug jų, tingiu vardinti, bet su mormonais yra štai kaip:
           > > > Jie muša ant senaties, senumo, pirmumo, protėviškumo, ir t.t. Tą patį
           > > > daro ir neopagonys, ir lietuviškų kultų atgaivintojai. Tą patį daro
           > > > kiekvienas kas nori būti pirmas. Pvz. Užupyje vienu metu visi susipyko,
           > > > aiškindamiesi, kas čia seniausiai gyvena, kas "tikras" užupinis.
           > > > Manoma, kad labai labai seniai buvo kažkokia senesnė už Jėzų ir net
           > patį
           > > > Sutverėją *tikra tiesa*, kurią žino tik pašviestieji, ir štai jie
           > perduoda
           > > > tą tiesą tau, išrinktasis karo specialiste, ir tau, gerb. kaimo
           > choriste
           > > > Asmeniškai.
           > > > Tą tiesą nuplukdė potvynis, o po to atplukdė prie smanoto akmens kur ją
           > ir
           > > > rado pirmasis Mormonas John Smith, ar kaip ten (Dėl paprastumo).
           > Panašią
           > > > techniką aš naudojau savo neskelbtame veikale *Murmurkino evangelija*.
           > Ten
           > > > veikia išmintingasis Vardas Pavardenis. Prie gero Piaro galėtų ir ji
           > > > pasiskleisti kostiumuotais švepliais, taigi, majore, mes jus visur
           > > > surasime:))
           > > >
           > > > Na, bet kas nori būt pirmas, bus paskutinis ir atvirkščiai. Jėzus ir
           > > > nepretendavo į pirmumą.Jo veikimo laikas nusakytas mūsų kalendoriuje ir
           > > > istoriniuose šaltiniuose.
           > > >
           > > > O tiesa surašyta knygelėje, pav. *Naujasis Testamentas*, arba *
           > > > Evangelija* (Gera žinia). Tai nuotakingas 4 autorių bestseleris -
           > > > pasakojama
           > > > ta pati istorija, tas pats siužetas 4 styliais. Moderni kompozicija,
           > įdomūs
           > > > herojai, kunkuliuojanti fantazija, kriminalas, gyvenimiškoji patirtis
           > ir
           > > > nenuobodžios pagr.veik. mintys nepaliks abejingo nei jauno nei seno
           > > > skaitytojo...
           > > >
           > > > Jei norite tą patį išklausyti audioformate - užeikite į bet kurį
           > > > pastatų, vadinamu Lietuvoje "bažnyčia" (atpažinsite iš elgetų ir
           > kryžių),
           > > > ir
           > > > gausite fragmentus GYVAI ir NEMOKAMAI iš gerų, patentuotų skaitovų.
           > > >
           > > > Taip, bendrais bruožais.
           > > >
           > > > Ačiū už dėmėsį,
           > > >
           > > > *Leidėjas Bohdanas Skorina*
           > > >
           > > > On 11/18/08, Albertas Dusevicius <forcemajor79@...<forcemajor79%40gmail.com><forcemajor79%40gmailcom>>
           >
           > > > wrote:
           > > > >
           > > > > Neee...Beee...neisiu! Nu gi, taip malonu pasivaipyt ir pasierzint iš
           > > > > kitų...
           > > > > :-)
           > > > >
           > > > > O jeigu rimtai, tai tada pasakykit ko tie mormonai čia nori? Kodėl,
           > nors
           > > > > jie
           > > > > kalba Jėzaus vardu, bet jų mokymas klaidingas? Pagal ką galima
           > nustatyti,
           > > > > kuris kalbantis Jėzaus vardu yra neteisingas mokytojas? Tik labai
           > prašau
           > > > -
           > > > > trumpai ir aiškiai, kad net ir kariškiai suprastų..
           > > > >
           > > > > Albertas, labai ieškantis tiesos...
           > > > >
           > > > > 2008/11/18 EKVJUC <ekvjuc@... <ekvjuc%40gmail.com> <ekvjuc%
           > 40gmail.com> <ekvjuc%
           >
           > > > 40gmail.com>>
           > > > >
           > > > > > Sveiki,
           > > > > > Neturiu nieko nei prieš nei už mormonus. Bet man kliūva tai, kaip
           > > > > Albertas
           > > > > > pateikia jų šveplavimą. Lietuvių kalba nėra iš lengvųjų ir manau,
           > kad
           > > > > reikia
           > > > > > tik gerbti tuos, kurie ją išmoksta. Antra vertus, manau, kad aš
           > pati
           > > > > nežinia
           > > > > > kaip švebeldžiuoju angliškai :). Laimė, kad kai puolu atsiprašinėti
           > dėl
           > > > > savo
           > > > > > anglų kalbos, kol kas tik sulaukdavau padrąsinimų, bet ne
           > > > išsityčiojimo.
           > > > > > Todėl Albertai, ir kiti, kurie jį palaikot, aikit pusvalandžiui į
           > > > kampą.
           > > > > >
           > > > > > mama Audra
           > > > > >
           > > > > > ----- Original Message -----
           > > > > > From: Romualdas Repšys
           > > > > > To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
           > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
           > > > 40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
           > > > > 40yahoogroups.com>
           > > > > > Sent: Monday, November 17, 2008 10:58 PM
           > > > > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
           > > > > >
           > > > > > Sveiki,
           > > > > > Džiugu kada su kažkuo gerame surandi bendrą kalbą. Dėl tokių
           > akimirkų
           > > > > verta
           > > > > > gyventi.
           > > > > > Pagal Alberto aprašymą, tie švepluojantys yra mormonai. Su jais
           > geriau
           > > > > > neprasidėti. Nieko gero jie neišmokys. Eilinis klaidžiamokslis,
           > > > > > manipuliuojant Jėzaus Kristaus vardu. Apie mormonus galima
           > paskaityti
           > > > > čia:
           > > > > > http://lt.wikipedia.org/wiki/Mormonai
           > > > > > Sutinku,kad žydas žydui nelygus kaip ir lietuvis - lietuviui.
           > > > > > Visiems gero vakaro!
           > > > > > Romualdas
           > > > > >
           > > > > > -----Laiško originalas-----
           > > > > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
           > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
           > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
           > > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
           > > > > > Siųstas: 2008-11-17 21:40:24
           > > > > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
           > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
           > > > 40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
           > > > > 40yahoogroups.com>
           > > > > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
           > > > > >
           > > > > > > Va, Romualdai, visomis penkiomis sutinku su tavim - problema
           > > > atsiranda
           > > > > > kai *
           > > > > > > žmogus* pradeda kurti tą Dangaus karalystę. Dievaži, tas MS
           > puikus
           > > > > > dalykas -
           > > > > > > net tokie oponentai kaip aš ir tu imam ir surandam bendrą daliklį
           > > > > > > Romualdai, o gal tu dar man, nenuovokiam gali paaiškint ko iš
           > manęs
           > > > > nori
           > > > > > > tokie juodai kostiumuoti vyrukai su prisegtomis kortelėmis prie
           > > > švarkų,
           > > > > > kai
           > > > > > > sustabdo Vilniaus centre ir sako: "Liapas, kaip sekasi? Ar tiu
           > šynai,
           > > > > > kat,
           > > > > > > Kristus tafe myli?". Nu blemba, sakau, aišku, kad žinau ir
           > neabejoju
           > > > > tuo.
           > > > > > > "Ne", sako jie, "Ar tiu tykrai tą šynai? Mes norėtume tau
           > > > paaiškinti".
           > > > > > > "Eikit šikt!", paprastai atsakau ir nueinu. "Keros dienos ir
           > tau",
           > > > > atsako
           > > > > > > jie ir išsiskiriame taip turbūt visi nieko ir nesupratę. Ypač aš.
           > Nu,
           > > > > > myli
           > > > > > > mane tas Kristus ir aš jį myliu, ką dar čia reikia aiškinti? O
           > gal
           > > > tu,
           > > > > > > Romualdai, galėtum man taip trumpai ir ant pirštų?
           > > > > > > Tomai ir visos specialiosios Lietuvos tarnybos, kurios skaitysit
           > šį
           > > > > mano
           > > > > > > meilą. Aš ne antisemitas, myliu ne tik Jėzų, bet ir kai kuriuos
           > kitus
           > > > > > > žydelius, nors ir galvoju, kad dauguma šios tautos atstovų po
           > šiai
           > > > > dienai
           > > > > > > dūšioj labiau garbina "aukso veršį", o ne JHV.
           > > > > > > Beje, Tomai, kiek "šakių" tolygu "pizdec katinėliui"? :-D. Čia
           > > > > atskaitos
           > > > > > > sistemai susikurti :-DD.
           > > > > > >
           > > > > > > Albertas, mėgstantis silkes ir silkininkes
           > > > > > >
           > > > > > > 2008/11/16 Romualdas Repšys <rom.rep@...<rom.rep%40zebra.lt><rom.rep%
           > 40zebra.lt><rom.rep%
           > > > 40zebra.lt><rom.rep%
           > > > > 40zebra.lt>>
           > > >
           > > > > > >
           > > > > > > > Sveiki visi minčių galiūnai,
           > > > > > > > Vienintelis mano tikslas - "dalyvauti steigiant Dangaus
           > karalystę".
           > > > > Šis
           > > > > > > > tikslas atsirado prieš 16 metų. Iki tol nesupratau ko noriu ir
           > ko
           > > > > > reikia
           > > > > > > > norėti. Ačiū žydeliui Jėzui Kristui, Viešpaties vienatiniam,
           > > > > > apdovanotam
           > > > > > > > prikelti naujam gyvenimui Dievo karalystėje. O tam reikia
           > suvokti
           > > > jo
           > > > > > > > kryžiaus reikšmę. Vienas šviesuolis taip rašė: "Nieko kito
           > nenoriu
           > > > > > žinoti
           > > > > > > > tiktai Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą" ir "Jėzuje Kristuje
           > gyvena
           > > > > > Dievybės
           > > > > > > > pilnatvė kūnišku pavidalu". Suprato, įsisąmonino, kad nereikia
           > > > daryti
           > > > > > kitam
           > > > > > > > to ko nenori kad tau darytų, ką ir kaip reikia daryti, kad tai
           > > > > pavyktų.
           > > > > > > > Šiaip tai Dievas per žydelį Jėzų Kristų kuria Dangaus
           > karalystę.
           > > > Mes
           > > > > į
           > > > > > tą
           > > > > > > > karalystę patenkame tik priėmę tą žydelį Kristų kaip savo
           > asmeninį
           > > > > > > > gelbėtoją.
           > > > > > > > Problema atsiranda tada kai žmogus ar žmonės pradeda kurti tą
           > > > > karalystę
           > > > > > > > savo protu ir savo jėgomis kuri visada baigiasi tikru pragaru
           > jiems
           > > > > ir
           > > > > > > > milijonams žmonių. Kadangi bandymas sukurti rojų žemėje tęsiasi
           > -
           > > > > > laukite
           > > > > > > > analogiško finalo. Galiu nupiešti visą panoramą tiems kurie
           > rimtai
           > > > > > norės
           > > > > > > > apie visa tai sužinoti.
           > > > > > > >
           > > > > > > > Su geriausiai linkėjimais,
           > > > > > > > Romualdas
           > > > > > > >
           > > > > > > > -----Laiško originalas-----
           > > > > > > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
           > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
           > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
           > > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
           > > > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
           > > > > > > > Siųstas: 2008-11-16 18:08:06
           > > > > > > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
           > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
           > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
           > > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
           > > >
           > > > > > 40yahoogroups.com>
           > > > > > > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
           > > > > > > >
           > > > > > > >
           > > > > > > > > Andriau ir visi kiti gerbiamieji,
           > > > > > > > > "Steigti Dangaus karalystę..".Chmm...Labai neseniai dar kartą
           > > > > > pažiūrėjau
           > > > > > > > > "Dangaus karalystė" su Orlando Bloom-u. Leitmotyvas per visą
           > > > filmą
           > > > > ir
           > > > > > > > > epilogas skamba maždaug taip: "Žmogus Dangaus karalystę gali
           > > > > sukurti
           > > > > > tik
           > > > > > > > > sau...".
           > > > > > > > > Ir iš tiesų, kai pagalvoji buvo toks žydelis Jėzus Kristus,
           > > > paties
           > > > > > > > > viešpaties (!) vienatinis, apdovanotas galiomis. Tai va,
           > kartą
           > > > toks
           > > > > > > > > supermenas sugalvojo įsteigti Dangaus karalystę. Eksperimentą
           > > > baigė
           > > > > > ant
           > > > > > > > > kryžiaus...Deja...
           > > > > > > > > Kitas, šįkart jau žmogaus sūnus, bet irgi biškį žydelis, vėl
           > > > > > sugalvojo
           > > > > > > > > įsteigti Dangaus karalystę. Deja, jo "Dangaus karalystė"
           > baigėsi
           > > > > "ant
           > > > > > > > > kryžiaus" milijonams...Sušaudytų, sušaldytų, numarintų..Jo
           > vardas
           > > > > > buvo
           > > > > > > > > Vladimiras Uljanovas...
           > > > > > > > > Nežinau, Andriau, bet ar ne užteks tokių eksperimentų?
           > > > > > > > > Žinoma, keliu kepurę prieš tokius siekius, galėčiau ne tik
           > kepurę
           > > > > > > > pakelti,
           > > > > > > > > bet ir galvą padėti, bet...
           > > > > > > > >
           > > > > > > > > Dangaus karalystė visiems įmanoma tik danguje...arba Valinsko
           > > > > > "Danguje"
           > > > > > > > :-)
           > > > > > > > >
           > > > > > > > > "dangietis" Albertas
           > > > > > > > >
           >
           >
           >


           [Non-text portions of this message have been removed]
          • Albertas Dusevicius
           O va, ir tikrai įdomu pasidarė, Tomai, ar galėtum nurodyti evangelijos vietą kur parašyta kas nors maždaug taip: Čia Jėzus nusikvatojo ir, smagiai
           Message 10 of 22 , Nov 20, 2008
           • 0 Attachment
            O va, ir tikrai įdomu pasidarė, Tomai, ar galėtum nurodyti evangelijos vietą
            kur parašyta kas nors maždaug taip: "Čia Jėzus nusikvatojo ir, smagiai
            pliaukštelėjęs per užpakalį murzinai smuklės mergai, suburbulino vyno taurę
            tiesiai sau į skrandį". Nu blemba, tikrai norėčiau, kad mano ganytojas būtų
            bent šiek tiek žmogiškas, tada ir man būtų lengviau sekti jo mokymu...
            Mizantropas? Nu ne, Tomai, nesutinku. Būtų jis mizantropas tai iškart būtų
            visus pastatęs (arba padėjęs) vietą. O ypač tuos veikėjus, kur jam ant
            kryžiaus lipt pasiūlė. Būtų jis tą kryžių jiems į užpakalius sukaišiojęs
            kokiais nors burtais...
            Aš asmeniškai manau, kad Džei Kei buvo ateivis iš kitos planetos ir kad jis
            ten kažko labai smarkiai prisidirbo, o tada jam nežemiškasis prokuroras
            pasiūlė "vyškę", bet su nauda nežemiškajam protui. Jis buvo perkeltas į
            primityvią žydelių bendruomenę ir pasakyta, kad jo informacijos laikmena bus
            vėl aktyvuota naujai užaugintame kūne kai jis tuos pusdurnius atves į protą.
            O kad tas atvedimas į protą būtų užtvirtintas, jis turės kaip nors
            efektyviai, holivudo stiliumi "atiduoti galus". Džei Kei buvo labai
            sunervintas dėl tokios, jo manymu neteisingos bausmės "na vsiu katūšku"
            todėl visą laiką erzinosi arba liūdėjo slampinėdamas tarp tų durnelių, o
            paskui paskubėjo nusiaubt vietinius Gariūnus ir išdraskyt akis vietiniam
            "daktariukui", kad jį greičiau ant kryžiaus pakabintų...
            Albertas, tiesą suprantantis savaip

            2008/11/20 Tomasz Czepaitis <uzupis.fafministry@...>

            > Na, taip,
            >
            > matau jūsų kelio vingį.
            > Kristus - taip - ir kvatojosi iš visų plaučių, ir vyno išgerdavo. Ten daug
            > jumoro, Evangelijoje.
            >
            > Bet - čia jau Alberto taikli akis - jis, Dievo sūnus, iš tikro buvo ir
            > melancholikas (bet ne neurotikas), ir gal kiek mizantropas. Įspūdis
            > visiškai
            > teisingas. O kur nebusi, pasižiūrėjęs į žmones. Net tie kur išsirinko, tai
            > išduoda gaidžiui dar nepragydus, tai nesupranta, tai netiki, tai bijo
            > paniškai paskęsti...
            >
            > T.
            >
            > 2008/11/20 Albertas Dusevicius <forcemajor79@...<forcemajor79%40gmail.com>>
            >
            >
            > > Cha, cha, Tomai
            > >
            > > Bravo, puikus pijaras šventoms knygoms ir šventiems audio&video
            > > promoutinti!
            > > Tikrai kilo noras paskaityt, o tai iki šio laiko esu tik ištraukas
            > skaitęs
            > > kur nors viešbučiuose laiką užmušinėdamas. Beje, iš tų ištraukų Kristus
            > > kaip
            > > asmenybė man palikdavo slogų įspūdį - visada kažkoks pavargęs, irzlus ir
            > > šiek tiek užsiangažavęs neurotikas. Na, pasakykit kas nors ar
            > įsivaizduojat
            > > Kristų linksmai kvatojantį iš visų plaučių? Aš niekaip...
            > >
            > > Romualdai, o tavo mintis, kad *"Mes, žmonės, esame šėtono eksperimento
            > > produktas" *man tikrai buvo netikėta. Tai lyg ir kardinaliai kertasi su
            > > oficialiai išreikšta nuomone, jog *dievas* sutvėrė žmogų pagal savo
            > > atvaizdą. Na, kažkaip galai nesueina, arba kažkas čia nutylėta...
            > >
            > > Albertas, kuriam tiesa slypi kažkur anapus...
            > >
            > > 2008/11/19 Tomasz Czepaitis <uzupis.fafministry@...<uzupis.fafministry%40gmail.com>
            > <uzupis.fafministry%40gmail.com>
            >
            > > >
            > >
            > >
            > > > Kariški,
            > > >
            > > > jūs man patinkate:). Tiesos ieškate, ir mormonų klastą atpažįstate.
            > Kaip
            > > > prisimename iš Konan-Doilio, būtent Solt Lake cityje dingsta lietuvės
            > > > nuotakos ir nekilnojamo turto plotai.
            > > >
            > > > Yra tam tikrų metodikų nustatyti, at kalbantis Jėzaus vardu skiedžia ar
            > > ne.
            > > > Pirma jau nusakyta prieš tai pateiktame sakinyje:
            > > > Jėzaus mokymas būna atskiestas, drungnas. Matosi kad žmogui jis per
            > > > sunkus, arba jis laiko visus debilais.
            > > > Antras - ponučių Jėzus. Jis toks susaldintas, tą mes mokame atskirti.
            > > > Beje, man jis visai nieko. Mažoji Teresėlė irgi buvo iš miesčionių, ir
            > > > tokiame Jezuje irgi rasdavo tiesos.
            > > > Trečias - baisiausias, kai tai lyg ir tiesa, pusiau tiesa. Tokio mokymo
            > > > siūlyčiau vengti kaip maro, nes nuo jo mažai apsiginimo priemonių -
            > nieko
            > > > nepasakysi, viskas teisingai išdėstyta, bet kažkas nedasakyta. Toks yra
            > > > pavyzdžiui Walsh - "Pokalbiai su Dievu".
            > > > daug jų, tingiu vardinti, bet su mormonais yra štai kaip:
            > > > Jie muša ant senaties, senumo, pirmumo, protėviškumo, ir t.t. Tą patį
            > > > daro ir neopagonys, ir lietuviškų kultų atgaivintojai. Tą patį daro
            > > > kiekvienas kas nori būti pirmas. Pvz. Užupyje vienu metu visi susipyko,
            > > > aiškindamiesi, kas čia seniausiai gyvena, kas "tikras" užupinis.
            > > > Manoma, kad labai labai seniai buvo kažkokia senesnė už Jėzų ir net
            > patį
            > > > Sutverėją *tikra tiesa*, kurią žino tik pašviestieji, ir štai jie
            > > perduoda
            > > > tą tiesą tau, išrinktasis karo specialiste, ir tau, gerb. kaimo
            > choriste
            > > > Asmeniškai.
            > > > Tą tiesą nuplukdė potvynis, o po to atplukdė prie smanoto akmens kur ją
            > > ir
            > > > rado pirmasis Mormonas John Smith, ar kaip ten (Dėl paprastumo).
            > Panašią
            > > > techniką aš naudojau savo neskelbtame veikale *Murmurkino evangelija*.
            > > Ten
            > > > veikia išmintingasis Vardas Pavardenis. Prie gero Piaro galėtų ir ji
            > > > pasiskleisti kostiumuotais švepliais, taigi, majore, mes jus visur
            > > > surasime:))
            > > >
            > > > Na, bet kas nori būt pirmas, bus paskutinis ir atvirkščiai. Jėzus ir
            > > > nepretendavo į pirmumą.Jo veikimo laikas nusakytas mūsų kalendoriuje ir
            > > > istoriniuose šaltiniuose.
            > > >
            > > > O tiesa surašyta knygelėje, pav. *Naujasis Testamentas*, arba *
            > > > Evangelija* (Gera žinia). Tai nuotakingas 4 autorių bestseleris -
            > > > pasakojama
            > > > ta pati istorija, tas pats siužetas 4 styliais. Moderni kompozicija,
            > > įdomūs
            > > > herojai, kunkuliuojanti fantazija, kriminalas, gyvenimiškoji patirtis
            > ir
            > > > nenuobodžios pagr.veik. mintys nepaliks abejingo nei jauno nei seno
            > > > skaitytojo...
            > > >
            > > > Jei norite tą patį išklausyti audioformate - užeikite į bet kurį
            > > > pastatų, vadinamu Lietuvoje "bažnyčia" (atpažinsite iš elgetų ir
            > kryžių),
            > > > ir
            > > > gausite fragmentus GYVAI ir NEMOKAMAI iš gerų, patentuotų skaitovų.
            > > >
            > > > Taip, bendrais bruožais.
            > > >
            > > > Ačiū už dėmėsį,
            > > >
            > > > *Leidėjas Bohdanas Skorina*
            > > >
            > > > On 11/18/08, Albertas Dusevicius <forcemajor79@...<forcemajor79%40gmail.com>
            > <forcemajor79%40gmail.com>
            > > <forcemajor79%40gmail.com>>
            > > > wrote:
            > > > >
            > > > > Neee...Beee...neisiu! Nu gi, taip malonu pasivaipyt ir pasierzint iš
            > > > > kitų...
            > > > > :-)
            > > > >
            > > > > O jeigu rimtai, tai tada pasakykit ko tie mormonai čia nori? Kodėl,
            > > nors
            > > > > jie
            > > > > kalba Jėzaus vardu, bet jų mokymas klaidingas? Pagal ką galima
            > > nustatyti,
            > > > > kuris kalbantis Jėzaus vardu yra neteisingas mokytojas? Tik labai
            > > prašau
            > > > -
            > > > > trumpai ir aiškiai, kad net ir kariškiai suprastų...
            > > > >
            > > > > Albertas, labai ieškantis tiesos...
            > > > >
            > > > > 2008/11/18 EKVJUC <ekvjuc@... <ekvjuc%40gmail.com> <ekvjuc%
            > 40gmail.com> <ekvjuc%
            > > 40gmail.com> <ekvjuc%
            > > > 40gmail.com>>
            > > > >
            > > > > > Sveiki,
            > > > > > Neturiu nieko nei prieš nei už mormonus. Bet man kliūva tai, kaip
            > > > > Albertas
            > > > > > pateikia jų šveplavimą. Lietuvių kalba nėra iš lengvųjų ir manau,
            > kad
            > > > > reikia
            > > > > > tik gerbti tuos, kurie ją išmoksta. Antra vertus, manau, kad aš
            > pati
            > > > > nežinia
            > > > > > kaip švebeldžiuoju angliškai :). Laimė, kad kai puolu atsiprašinėti
            > > dėl
            > > > > savo
            > > > > > anglų kalbos, kol kas tik sulaukdavau padrąsinimų, bet ne
            > > > išsityčiojimo.
            > > > > > Todėl Albertai, ir kiti, kurie jį palaikot, aikit pusvalandžiui į
            > > > kampą.
            > > > > >
            > > > > > mama Audra
            > > > > >
            > > > > > ----- Original Message -----
            > > > > > From: Romualdas Repšys
            > > > > > To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
            > > > 40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
            > > > > 40yahoogroups.com>
            > > > > > Sent: Monday, November 17, 2008 10:58 PM
            > > > > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
            > > > > >
            > > > > > Sveiki,
            > > > > > Džiugu kada su kažkuo gerame surandi bendrą kalbą. Dėl tokių
            > akimirkų
            > > > > verta
            > > > > > gyventi.
            > > > > > Pagal Alberto aprašymą, tie švepluojantys yra mormonai. Su jais
            > > geriau
            > > > > > neprasidėti. Nieko gero jie neišmokys. Eilinis klaidžiamokslis,
            > > > > > manipuliuojant Jėzaus Kristaus vardu. Apie mormonus galima
            > paskaityti
            > > > > čia:
            > > > > > http://lt.wikipedia.org/wiki/Mormonai
            > > > > > Sutinku,kad žydas žydui nelygus kaip ir lietuvis - lietuviui.
            > > > > > Visiems gero vakaro!
            > > > > > Romualdas
            > > > > >
            > > > > > -----Laiško originalas-----
            > > > > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > > > > > Siųstas: 2008-11-17 21:40:24
            > > > > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
            >
            > > > 40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
            > > > > 40yahoogroups.com>
            > > > > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
            > > > > >
            > > > > > > Va, Romualdai, visomis penkiomis sutinku su tavim - problema
            > > > atsiranda
            > > > > > kai *
            > > > > > > žmogus* pradeda kurti tą Dangaus karalystę. Dievaži, tas MS
            > puikus
            > > > > > dalykas -
            > > > > > > net tokie oponentai kaip aš ir tu imam ir surandam bendrą daliklį
            > > > > > > Romualdai, o gal tu dar man, nenuovokiam gali paaiškint ko iš
            > manęs
            > > > > nori
            > > > > > > tokie juodai kostiumuoti vyrukai su prisegtomis kortelėmis prie
            > > > švarkų,
            > > > > > kai
            > > > > > > sustabdo Vilniaus centre ir sako: "Liapas, kaip sekasi? Ar tiu
            > > šynai,
            > > > > > kat,
            > > > > > > Kristus tafe myli?". Nu blemba, sakau, aišku, kad žinau ir
            > > neabejoju
            > > > > tuo.
            > > > > > > "Ne", sako jie, "Ar tiu tykrai tą šynai? Mes norėtume tau
            > > > paaiškinti".
            > > > > > > "Eikit šikt!", paprastai atsakau ir nueinu. "Keros dienos ir
            > tau",
            > > > > atsako
            > > > > > > jie ir išsiskiriame taip turbūt visi nieko ir nesupratę. Ypač aš.
            > > Nu,
            > > > > > myli
            > > > > > > mane tas Kristus ir aš jį myliu, ką dar čia reikia aiškinti? O
            > gal
            > > > tu,
            > > > > > > Romualdai, galėtum man taip trumpai ir ant pirštų?
            > > > > > > Tomai ir visos specialiosios Lietuvos tarnybos, kurios skaitysit
            > šį
            > > > > mano
            > > > > > > meilą. Aš ne antisemitas, myliu ne tik Jėzų, bet ir kai kuriuos
            > > kitus
            > > > > > > žydelius, nors ir galvoju, kad dauguma šios tautos atstovų po
            > šiai
            > > > > dienai
            > > > > > > dūšioj labiau garbina "aukso veršį", o ne JHV.
            > > > > > > Beje, Tomai, kiek "šakių" tolygu "pizdec katinėliui"? :-D. Čia
            > > > > atskaitos
            > > > > > > sistemai susikurti :-DD.
            > > > > > >
            > > > > > > Albertas, mėgstantis silkes ir silkininkes
            > > > > > >
            > > > > > > 2008/11/16 Romualdas Repšys <rom.rep@...<rom.rep%40zebra.lt><rom.rep%
            > 40zebra.lt><rom.rep%
            > > 40zebra.lt><rom.rep%
            >
            > > > 40zebra.lt><rom.rep%
            > >
            > > > > 40zebra.lt>>
            > > >
            > > > > > >
            > > > > > > > Sveiki visi minčių galiūnai,
            > > > > > > > Vienintelis mano tikslas - "dalyvauti steigiant Dangaus
            > > karalystę".
            > > > > Šis
            > > > > > > > tikslas atsirado prieš 16 metų. Iki tol nesupratau ko noriu ir
            > ko
            > > > > > reikia
            > > > > > > > norėti. Ačiū žydeliui Jėzui Kristui, Viešpaties vienatiniam,
            > > > > > apdovanotam
            > > > > > > > prikelti naujam gyvenimui Dievo karalystėje. O tam reikia
            > suvokti
            > > > jo
            > > > > > > > kryžiaus reikšmę. Vienas šviesuolis taip rašė: "Nieko kito
            > > nenoriu
            > > > > > žinoti
            > > > > > > > tiktai Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą" ir "Jėzuje Kristuje
            > gyvena
            > > > > > Dievybės
            > > > > > > > pilnatvė kūnišku pavidalu". Suprato, įsisąmonino, kad nereikia
            > > > daryti
            > > > > > kitam
            > > > > > > > to ko nenori kad tau darytų, ką ir kaip reikia daryti, kad tai
            > > > > pavyktų.
            > > > > > > > Šiaip tai Dievas per žydelį Jėzų Kristų kuria Dangaus
            > karalystę.
            > > > Mes
            > > > > į
            > > > > > tą
            > > > > > > > karalystę patenkame tik priėmę tą žydelį Kristų kaip savo
            > > asmeninį
            > > > > > > > gelbėtoją.
            > > > > > > > Problema atsiranda tada kai žmogus ar žmonės pradeda kurti tą
            > > > > karalystę
            > > > > > > > savo protu ir savo jėgomis kuri visada baigiasi tikru pragaru
            > > jiems
            > > > > ir
            > > > > > > > milijonams žmonių. Kadangi bandymas sukurti rojų žemėje tęsiasi
            > -
            > > > > > laukite
            > > > > > > > analogiško finalo. Galiu nupiešti visą panoramą tiems kurie
            > > rimtai
            > > > > > norės
            > > > > > > > apie visa tai sužinoti.
            > > > > > > >
            > > > > > > > Su geriausiai linkėjimais,
            > > > > > > > Romualdas
            > > > > > > >
            > > > > > > > -----Laiško originalas-----
            > > > > > > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > > > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > > > > > > > Siųstas: 2008-11-16 18:08:06
            > > > > > > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
            > > >
            > > > > > 40yahoogroups.com>
            > > > > > > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
            > > > > > > >
            > > > > > > >
            > > > > > > > > Andriau ir visi kiti gerbiamieji,
            > > > > > > > > "Steigti Dangaus karalystę...".Chmm...Labai neseniai dar
            > kartą
            > > > > > pažiūrėjau
            > > > > > > > > "Dangaus karalystė" su Orlando Bloom-u. Leitmotyvas per visą
            > > > filmą
            > > > > ir
            > > > > > > > > epilogas skamba maždaug taip: "Žmogus Dangaus karalystę gali
            > > > > sukurti
            > > > > > tik
            > > > > > > > > sau...".
            > > > > > > > > Ir iš tiesų, kai pagalvoji buvo toks žydelis Jėzus Kristus,
            > > > paties
            > > > > > > > > viešpaties (!) vienatinis, apdovanotas galiomis. Tai va,
            > kartą
            > > > toks
            > > > > > > > > supermenas sugalvojo įsteigti Dangaus karalystę. Eksperimentą
            > > > baigė
            > > > > > ant
            > > > > > > > > kryžiaus...Deja...
            > > > > > > > > Kitas, šįkart jau žmogaus sūnus, bet irgi biškį žydelis, vėl
            > > > > > sugalvojo
            > > > > > > > > įsteigti Dangaus karalystę. Deja, jo "Dangaus karalystė"
            > > baigėsi
            > > > > "ant
            > > > > > > > > kryžiaus" milijonams...Sušaudytų, sušaldytų, numarintų..Jo
            > > vardas
            > > > > > buvo
            > > > > > > > > Vladimiras Uljanovas...
            > > > > > > > > Nežinau, Andriau, bet ar ne užteks tokių eksperimentų?
            > > > > > > > > Žinoma, keliu kepurę prieš tokius siekius, galėčiau ne tik
            > > kepurę
            > > > > > > > pakelti,
            > > > > > > > > bet ir galvą padėti, bet...
            > > > > > > > >
            > > > > > > > > Dangaus karalystė visiems įmanoma tik danguje...arba Valinsko
            > > > > > "Danguje"
            > > > > > > > :-)
            > > > > > > > >
            > > > > > > > > "dangietis" Albertas
            > > > > > > > >
            > > > > > > > > 2008/11/14 Andrius Kulikauskas <ms@... <ms%40ms.lt> <ms%
            > 40ms.lt> <ms%
            > > 40ms.lt> <ms%
            > > > 40ms.lt> <ms%40ms.lt>
            > >
            > > > > <ms%40ms.lt>>
            > > > > > > > >
            > > >
            > > > > > > > > > Albertai,
            > > > > > > > > >
            > > > > > > > > > Ačiū visiems už laiškus. Dėstau matematiką Bosnijoje,
            > naujame
            > > > > > > > > > universitete http://www.aubih.ba tad nespėju dalyvauti.
            > > > > > Pasistengsiu!
            > > > > > > > > > Bendrai man rūpi
            > > > > > > > > > - puoselėti savo filosofiją
            > > > > > > > > > - steigti dangaus karalystę, kartu su visais kitais, tam
            > > > > > užsimojusiais
            > > > > > > > > > - mokytis, kaip dalintis savo turtu, pirmiausia bendrai su
            > > > kitais
            > > > > > > > > > palaikant gvildentojų sumanymus
            > > > > > > > > > - išjudinti internetinį pagalbos centrą
            > > > http://www.helproom.org
            > > > > > > > > > - kurti internetines priemones palaikyti mūsų darbingą
            > > > bendravimą
            > > > > > > > > > - iškelti ir tirti mūsų vertybes, klausimus, siekius ir
            > > > mokytis,
            > > > > > kaip
            > > > > > > > > > vienas kitą suprasti ir palaikyti
            > > > > > > > > >
            > > > > > > > > > Andrius Kulikauskas
            > > > > > > > > > Minčių sodas
            > > > > > > > > > http://www.ms.lt
            > > > > > > > > >
            > > > > > > > > > > Gerbiamieji,
            > > > > > > > > > > panorau patikrinti ar tas musu sodas tik ?iaip lapus
            > > numet?,
            > > > ar
            > > > > > j?
            > > > > > > > > > > nugen?jo,
            > > > > > > > > > > ar jau visai, blemba, mi?ko vagys visk? i?kirto. Kap tai
            > > > > negird?c
            > > > > > > > j?s?
            > > > > > > > > > > visai...
            > > > > > > > > > >
            > > > > > > > > > > Toliau, ?domumo d?lei noriu i?kviest...diskusijon Andri?,
            > > > > Dari?,
            > > > > > > > > > > Virgilij?,
            > > > > > > > > > > Broni? ir kitus, kurie advokatauja lietuvi? tautos
            > > blaivybei
            > > > ir
            > > > > > > > > > > skaistybei.
            > > > > > > > > > > A? sukaupiau nema?ai labai ?domi? istorini? fakt? apie
            > > am?in?
            > > > > > > > lietuvi?
            > > > > > > > > > > (t.y.
            > > > > > > > > > > per am?ius trukus?) girtuokliavim? ir pasileidim?, ir,
            > > > > tur?damas
            > > > > > > > omenyje
            > > > > > > > > > > rezultat? (mes i?likom ir netgi po bi?k? dauginam?s!),
            > > > > tvirtinu,
            > > > > > kad
            > > > > > > > > > > lietuviui i?likti tik ir pad?jo ?napsas, mergos ir
            > skersas
            > > > ant
            > > > > > visko,
            > > > > > > > o
            > > > > > > > > > > jeigu k? - ? snuk?! Labai b??iau happy, jeigu b?t?
            > pateikti
            > > > > > > > kontrfaktai.
            > > > > > > > > > > A?
            > > > > > > > > > > rimtai, nesimaivau...
            > > > > > > > > > >
            > > > > > > > > > > Pabaigai priminsiu m?s? garbingos tautos istorinio kelio
            > > > > prad?i?
            > > > > > > > > > "Vyskupas
            > > > > > > > > > > Bonifacas, *pagoni? trenktas lazda per galv?, *atidav?
            > > > > vie?pa?iui
            > > > > > > > dvasi?
            > > > > > > > > > > kartu su (regis) 18 savo palydov? *Litua ir *Rusijos (?)
            > > > > > pasienyje
            > > > > > > > 1009
            > > > > > > > > > m.
            > > > > > > > > > > vasario (ka?kelint? ten) dien?.
            > > > > > > > > > >
            > > > > > > > > > > Chu...U? tai ir i?gerkim, mu?eikos lietuviai... :-DDD
            > > > > > > > > > >
            > > > > > > > > > > Albertas, geriantis u? Lietuv?!
            > > > > > > > > > >
            > > > > > > > > > >
            > > > > > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
            > > > > > > > > > >
            > > > > > > > > > >
            > > > > > > > > > > ------------------------------------
            > > > > > > > > > >
            > > > > > > > > > > Lai?kas ? minciu_sodas_lt@yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
            > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
            > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
            > > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
            > > > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
            > > > > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
            > > > > > > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>tampa visuomen?s nuosavyb?,
            > > tai
            > > > > > > > > > > yra, visuomen?s labui atsisakome autorini? teisi?, nebent
            > > > tame
            > > > > > lai?ke
            > > > > > > > > > > pabr??tinai j? neaatsisakome
            > > > > > > > > > > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie?iame
            > > > > dalintis
            > > > > > m?s?
            > > > > > > > > > > lai?kais, pra?ome pripa?inti m?s? autorius.
            > > > > > > > > > >
            > > > > > > > > > > Lai?kus si?sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com<minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
            > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
            > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
            > > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
            > > > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
            > > > > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
            > > > > > > > <minciu_sodas_lt%40yahoogroups.com>
            > > > > > > > > > >
            > > > > > > > > > > Atsisakyti ?ios konferencijos, si?skite lai?k? be teksto
            > > > > adresu:
            > > > > > > > > > > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo<minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>
            > <minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>
            > > <minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>
            > > > <minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>
            > > > > <minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>
            > > > > > <minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>
            > > > > > > > <minciu_sodas_lt-unsubscribe%40yahoogroups.comYahoo>!
            > > > > > > > > > Groups Links
            > > > > > > > > > >
            > > > > > > > > > >
            > > > > > > > > > >
            > > > > > > > > > >
            > > > > > > > > >
            > > > > > > > > > --
            > > > > > > > > > Minciu Sodas
            > > > > > > > > > http://www.mslt
            > > > > > > > > > ms@... <ms%40ms.lt> <ms%40ms.lt> <ms%40ms.lt> <ms%
            > 40ms.lt> <ms%40ms.lt>
            > > <ms%40ms.lt>
            > > > <ms%40ms.lt>
            > > > > > > > > > +1 312 618 3345
            > > > > > > > > >
            > > > > > > > > >
            > > > > > > > > >
            > > > > > > > >
            > > > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
            > > > > > > > >
            > > > > > > > >
            > > > > > > > >
            > > > > > > > > Messages in this topic (6) Reply (via web post) | Start a new
            > > > topic
            > > > > > > > Messages | Files | Photos | Polls
            > > > > > > >
            > > > > > > >
            > > > > > > > -----Laiško originalas-----
            > > > > > > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > > > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > > > > > > > Siųstas: 2008-11-16 18:08:06
            > > > > > > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
            > > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
            > > >
            > > > > > 40yahoogroups.com>
            > > > > > > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
            > > > > > > >
            > > > > > > >
            > > > > > > > > Andriau ir visi kiti gerbiamieji,
            > > > > > > > > "Steigti Dangaus karalystę...".Chmm...Labai neseniai dar
            > kartą
            > > > > > pažiūrėjau
            > > > > > > > > "Dangaus karalystė" su Orlando Bloom-u. Leitmotyvas per visą
            > > > filmą
            > > > > ir
            > > > > > > > > epilogas skamba maždaug taip: "Žmogus Dangaus karalystę gali
            > > > > sukurti
            > > > > > tik
            > > > > > > > > sau...".
            > > > > > > > > Ir iš tiesų, kai pagalvoji buvo toks žydelis Jėzus Kristus,
            > > > paties
            > > > > > > > > viešpaties (!) vienatinis, apdovanotas galiomis. Tai va,
            > kartą
            > > > toks
            > > > > > > > > supermenas sugalvojo įsteigti Dangaus karalystę. Eksperimentą
            > > > baigė
            > > > > > ant
            > > > > > > > > kryžiaus...Deja...
            > > > > > > > > Kitas, šįkart jau žmogaus sūnus, bet irgi biškį žydelis, vėl
            > > > > > sugalvojo
            > > > > > > > > įsteigti Dangaus karalystę. Deja, jo "Dangaus karalystė"
            > > baigėsi
            > > > > "ant
            > > > > > > > > kryžiaus" milijonams...Sušaudytų, sušaldytų, numarintų...Jo
            > > > vardas
            > > > > > buvo
            > > > > > > > > Vladimiras Uljanovas...
            > > > > > > > > Nežinau, Andriau, bet ar ne užteks tokių eksperimentų?
            > > > > > > > > Žinoma, keliu kepurę prieš tokius siekius, galėčiau ne tik
            > > kepurę
            > > > > > > > pakelti,
            > > > > > > > > bet ir galvą padėti, bet...
            > > > > > > > >
            > > > > > > > > Dangaus karalystė visiems įmanoma tik danguje...arba Valinsko
            > > > > > "Danguje"
            > > > > > > > :-)
            > > > > > > > >
            > > > > > > > > "dangietis" Albertas
            > > > > > > > >
            > > > > > > > > 2008/11/14 Andrius Kulikauskas <ms@... <ms%40ms.lt> <ms%
            > 40ms.lt> <ms%
            > > 40ms.lt> <ms%
            > > > 40ms.lt> <ms%40ms.lt>
            > >
            > > > > <ms%40ms.lt>>
            > > > > > > > >
            > > >
            > > > > > > > > > Albertai,
            > > > > > > > > >
            > > > > > > > > > Ačiū visiems už laiškus. Dėstau matematiką Bosnijoje,
            > naujame
            > > > > > > > > > universitete http://www.aubih.ba tad nespėju dalyvauti.
            > > > > > Pasistengsiu!
            > > > > > > > > > Bendrai man rūpi
            > > > > > > > > > - puoselėti savo filosofiją
            > > > > > > > > > - steigti dangaus karalystę, kartu su visais kitais, tam
            > > > > > užsimojusiais
            > > > > > > > > > - mokytis, kaip dalintis savo turtu, pirmiausia bendrai su
            > > > kitais
            > > > > > > > > > palaikant gvildentojų sumanymus
            > > > > > > > > > - išjudinti internetinį pagalbos centrą
            > > > http://www.helproom.org
            > > > > > > > > > - kurti internetines priemones palaikyti mūsų darbingą
            > > > bendravimą
            > > > > > > > > > - iškelti ir tirti mūsų vertybes, klausimus, siekius ir
            > > > mokytis,
            > > > > > kaip
            > > > > > > > > > vienas kitą suprasti ir palaikyti
            > > > > > > > > >
            > > > > > > > > > Andrius Kulikauskas
            > > > > > > > > > Minčių sodas
            > > > > > > > > > http://www.ms.lt
            > > > > > > > > >
            > > > > > > > > > > Gerbiamieji,
            > > > > > > > > > > panorau patikrinti ar tas musu sodas tik ?iaip lapus
            > > numet?,
            > > > ar
            > > > > > j?
            > > > > > > > > > > nugen?jo,
            > > > > > > > > > > ar jau visai, blemba, mi?ko vagys visk? i?kirto. Kap tai
            > > > > negird?c
            > > > > > > > j?s?
            > > > > > > > > > > visai...
            > > > > > > > > > >
            > > > > > > > > > > Toliau, ?domumo d?lei noriu i?kviest...diskusijon Andri?,
            > > > > Dari?,
            > > > > > > > > > > Virgilij?,
            > > > > > > > > > > Broni? ir kitus, kurie advokatauja lietuvi? tautos
            > > blaivybei
            > > > ir
            > > > > > > > > > > skaistybei.
            > > > > > > > > > > A? sukaupiau nema?ai labai ?domi? istorini? fakt? apie
            > > am?in?
            > > > > > > > lietuvi?
            > > > > > > > > > > (t.y.
            > > > > > > > > > > per am?ius trukus?) girtuokliavim? ir pasileidim?, ir,
            > > > > tur?damas
            > > > > > > > omenyje
            > > > > > > > > > > rezultat? (mes i?likom ir netgi po bi?k? dauginam?s!),
            > > > > tvirtinu,
            > > > > > kad
            > > > > > > > > > > lietuviui i?likti tik ir pad?jo ?napsas, mergos ir
            > skersas
            > > > ant
            > > > > > visko,
            > > > > > > > o
            > > > > > > > > > > jeigu k? - ? snuk?! Labai b??iau happy, jeigu b?t?
            > pateikti
            > > > > > > > kontrfaktai.
            > > > > > > > > > > A?
            > > > > > > > > > > rimtai, nesimaivau...
            > > > > > > > > > >
            > > > > > > > > > > Pabaigai priminsiu m?s? garbingos tautos istorinio kelio
            > > > > prad?i?
            > > > > > > > > > "Vyskupas
            > > > > > > > > > > Bonifacas, *pagoni? trenktas lazda per galv?, *atidav?
            > > > > vie?pa?iui
            > > > > > > > dvasi?
            > > > > > > > > > > kartu su (regis) 18 savo palydov? *Litua ir *Rusijos (?)
            > > > > > pasienyje
            > > > > > > > 1009
            > > > > > > > > > m.
            > > > > > > > > > > vasario (ka?kelint? ten) dien?.
            > > > > > > > > > >
            > > > > > > > > > > Chu..U? tai ir i?gerkim, mu?eikos lietuviai... :-DDD
            > > > > > > > > > >
            > > > > > > > > > > Albertas, geriantis u? Lietuv?!
            > > > > > > > > > >
            > > > > >
            > > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
            > > > > >
            > > > > >
            > > > > >
            > > > >
            > > > > [Non-text portions of this message have been removed]
            > > > >
            > > > >
            > > > >
            > > >
            > > > [Non-text portions of this message have been removed]
            > > >
            > > >
            > > >
            > >
            > > [Non-text portions of this message have been removed]
            > >
            > >
            > >
            >
            > [Non-text portions of this message have been removed]
            >
            >
            >


            [Non-text portions of this message have been removed]
           • Romualdas Repšys
            Mano tikslas, Albertai, suprasti teisingai Dievo valią, kuris kalba Jėzaus Kristaus lūpomis. Konfesijos atsiranda tada kada grupės žmonių supratime
            Message 11 of 22 , Nov 20, 2008
            • 0 Attachment
             Mano tikslas, Albertai, suprasti teisingai Dievo valią, kuris kalba Jėzaus Kristaus lūpomis. Konfesijos atsiranda tada kada grupės žmonių supratime įsivelia neteisingas vienodas supratimas. Aš nepriklausau jokiai religinei organizacijai nors esu susipažinęs su visomis Lietuvoje esančiomis krikščioniškomis konfesijomis, jų mokymu bei žmonėmis. Daug maž, orentuojuosi kitose religinėse filosofijose bei dvasiniuose mokymuose. Esu buvęs krikščioniškos Septintos dienos adventistų bendruomenės vyresniuoju. Baigiau tos benruomenės dvasinės seminarijos intesyvius tarnautojų rengimo kursus. Esu padėjęs keliems žmonėms susitaikyti su Dievu.
             Romualdas


             -----Laiško originalas-----
             Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
             Siųstas: 2008-11-21 09:10:06
             Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
             Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?

             > Leisk paklausti, Romualdai
             >
             > ar tai reiškia, kad dabar tu atstovauji kažkuriai netradicinei
             > krikščioniškajai konfesijai?
             >
             > Albertas, o majoras šiaip, iš reikalo :-)
             >
             > 2008/11/20 Romualdas Repšys <rom.rep@...>
             >
             > > Sveiki,
             > > Taip,Albertai, *dievas* sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą, o šėtonas
             > > sugalvojo planą kaip tą žmogų perdaryti pagal savo atvaizdą. Todėl ir
             > > parašiau: "Mes, žmonės, esame šėtono eksperimento produktas (aukos)". Dievas
             > > per Kristų atstato savo atvaizdą žmonėse. Šėtonas tam priešinasi. Bet Jėzus
             > > Kristus "išmušė jam dantis", todėl kiekvienas kuris suvokia, kad "sėdi
             > > šėtono kišenėje" turi galimybę būti išgelbėtas.
             > > Kada aš suvokęs savo nuodėmingumą, atgailavau už savo nuodėmes ir
             > > krikštijausi Jėzaus Kristaus vardu, tada man buvo atleistos visos nuodėmės
             > > kurias aš dariau sąmoningai ar nesąmoningai
             > > savo gyvenime. Pagal Bibliją tas "procedūras" atlikęs žmogus tampa Dievo
             > > vaiku. Nuo tada tokiame žmoguje Dievas pradeda atkurti savo atvaizdą.
             > > Suvokimas savo nuodėmingumo ir Jėzaus Kristaus išpažinimas Dievo sūnumi,
             > > suvokiant tai - vadinasi "atgimimu iš Dvasios", o gyvenimas po krikšto
             > > -"šventėjimu".
             > > Gerus klausimus užduodi majore. Veda Tave Dangiškojo Tėvo ranka!
             > >
             > > Romualdas
             > >
             > > -----Laiško originalas-----
             > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
             > > Siųstas: 2008-11-20 13:45:55
             > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
             > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
             > >
             > > > Cha, cha, Tomai
             > > >
             > > > Bravo, puikus pijaras šventoms knygoms ir šventiems audio&video
             > > promoutinti!
             > > > Tikrai kilo noras paskaityt, o tai iki šio laiko esu tik ištraukas
             > > skaitęs
             > > > kur nors viešbučiuose laiką užmušinėdamas. Beje, iš tų ištraukų Kristus
             > > kaip
             > > > asmenybė man palikdavo slogų įspūdį - visada kažkoks pavargęs, irzlus ir
             > > > šiek tiek užsiangažavęs neurotikas. Na, pasakykit kas nors ar
             > > įsivaizduojat
             > > > Kristų linksmai kvatojantį iš visų plaučių? Aš niekaip...
             > > >
             > > > Romualdai, o tavo mintis, kad *"Mes, žmonės, esame šėtono eksperimento
             > > > produktas" *man tikrai buvo netikėta. Tai lyg ir kardinaliai kertasi su
             > > > oficialiai išreikšta nuomone, jog *dievas* sutvėrė žmogų pagal savo
             > > > atvaizdą. Na, kažkaip galai nesueina, arba kažkas čia nutylėta...
             > > >
             > > > Albertas, kuriam tiesa slypi kažkur anapus...
             > > >
             > > > 2008/11/19 Tomasz Czepaitis <uzupis.fafministry@...<uzupis.fafministry%40gmail.com>
             > > >
             > > >
             > > > > Kariški,
             > > > >
             > > > > jūs man patinkate:). Tiesos ieškate, ir mormonų klastą atpažįstate.
             > > Kaip
             > > > > prisimename iš Konan-Doilio, būtent Solt Lake cityje dingsta lietuvės
             > > > > nuotakos ir nekilnojamo turto plotai.
             > > > >
             > > > > Yra tam tikrų metodikų nustatyti, at kalbantis Jėzaus vardu skiedžia ar
             > > ne.
             > > > > Pirma jau nusakyta prieš tai pateiktame sakinyje:
             > > > > Jėzaus mokymas būna atskiestas, drungnas. Matosi kad žmogui jis per
             > > > > sunkus, arba jis laiko visus debilais.
             > > > > Antras - ponučių Jėzus. Jis toks susaldintas, tą mes mokame atskirti.
             > > > > Beje, man jis visai nieko. Mažoji Teresėlė irgi buvo iš miesčionių, ir
             > > > > tokiame Jezuje irgi rasdavo tiesos.
             > > > > Trečias - baisiausias, kai tai lyg ir tiesa, pusiau tiesa. Tokio mokymo
             > > > > siūlyčiau vengti kaip maro, nes nuo jo mažai apsiginimo priemonių -
             > > nieko
             > > > > nepasakysi, viskas teisingai išdėstyta, bet kažkas nedasakyta. Toks yra
             > > > > pavyzdžiui Walsh - "Pokalbiai su Dievu".
             > > > > daug jų, tingiu vardinti, bet su mormonais yra štai kaip:
             > > > > Jie muša ant senaties, senumo, pirmumo, protėviškumo, ir t.t. Tą patį
             > > > > daro ir neopagonys, ir lietuviškų kultų atgaivintojai. Tą patį daro
             > > > > kiekvienas kas nori būti pirmas. Pvz. Užupyje vienu metu visi susipyko,
             > > > > aiškindamiesi, kas čia seniausiai gyvena, kas "tikras" užupinis.
             > > > > Manoma, kad labai labai seniai buvo kažkokia senesnė už Jėzų ir net
             > > patį
             > > > > Sutverėją *tikra tiesa*, kurią žino tik pašviestieji, ir štai jie
             > > perduoda
             > > > > tą tiesą tau, išrinktasis karo specialiste, ir tau, gerb kaimo
             > > choriste
             > > > > Asmeniškai.
             > > > > Tą tiesą nuplukdė potvynis, o po to atplukdė prie smanoto akmens kur ją
             > > ir
             > > > > rado pirmasis Mormonas John Smith, ar kaip ten (Dėl paprastumo).
             > > Panašią
             > > > > techniką aš naudojau savo neskelbtame veikale *Murmurkino evangelija*.
             > > Ten
             > > > > veikia išmintingasis Vardas Pavardenis. Prie gero Piaro galėtų ir ji
             > > > > pasiskleisti kostiumuotais švepliais, taigi, majore, mes jus visur
             > > > > surasime:))
             > > > >
             > > > > Na, bet kas nori būt pirmas, bus paskutinis ir atvirkščiai. Jėzus ir
             > > > > nepretendavo į pirmumą.Jo veikimo laikas nusakytas mūsų kalendoriuje ir
             > > > > istoriniuose šaltiniuose.
             > > > >
             > > > > O tiesa surašyta knygelėje, pav. *Naujasis Testamentas*, arba *
             > > > > Evangelija* (Gera žinia). Tai nuotakingas 4 autorių bestseleris -
             > > > > pasakojama
             > > > > ta pati istorija, tas pats siužetas 4 styliais. Moderni kompozicija,
             > > įdomūs
             > > > > herojai, kunkuliuojanti fantazija, kriminalas, gyvenimiškoji patirtis
             > > ir
             > > > > nenuobodžios pagr.veik. mintys nepaliks abejingo nei jauno nei seno
             > > > > skaitytojo...
             > > > >
             > > > > Jei norite tą patį išklausyti audioformate - užeikite į bet kurį
             > > > > pastatų, vadinamu Lietuvoje "bažnyčia" (atpažinsite iš elgetų ir
             > > kryžių),
             > > > > ir
             > > > > gausite fragmentus GYVAI ir NEMOKAMAI iš gerų, patentuotų skaitovų.
             > > > >
             > > > > Taip, bendrais bruožais.
             > > > >
             > > > > Ačiū už dėmėsį,
             > > > >
             > > > > *Leidėjas Bohdanas Skorina*
             > > > >
             > > > > On 11/18/08, Albertas Dusevicius <forcemajor79@...<forcemajor79%40gmail.com><forcemajor79%40gmailcom>>
             > >
             > > > > wrote:
             > > > > >
             > > > > > Neee...Beee...neisiu! Nu gi, taip malonu pasivaipyt ir pasierzint iš
             > > > > > kitų...
             > > > > > :-)
             > > > > >
             > > > > > O jeigu rimtai, tai tada pasakykit ko tie mormonai čia nori? Kodėl,
             > > nors
             > > > > > jie
             > > > > > kalba Jėzaus vardu, bet jų mokymas klaidingas? Pagal ką galima
             > > nustatyti,
             > > > > > kuris kalbantis Jėzaus vardu yra neteisingas mokytojas? Tik labai
             > > prašau
             > > > > -
             > > > > > trumpai ir aiškiai, kad net ir kariškiai suprastų..
             > > > > >
             > > > > > Albertas, labai ieškantis tiesos...
             > > > > >
             > > > > > 2008/11/18 EKVJUC <ekvjuc@... <ekvjuc%40gmail.com> <ekvjuc%
             > > 40gmail.com> <ekvjuc%
             > >
             > > > > 40gmail.com>>
             > > > > >
             > > > > > > Sveiki,
             > > > > > > Neturiu nieko nei prieš nei už mormonus. Bet man kliūva tai, kaip
             > > > > > Albertas
             > > > > > > pateikia jų šveplavimą. Lietuvių kalba nėra iš lengvųjų ir manau,
             > > kad
             > > > > > reikia
             > > > > > > tik gerbti tuos, kurie ją išmoksta. Antra vertus, manau, kad aš
             > > pati
             > > > > > nežinia
             > > > > > > kaip švebeldžiuoju angliškai :). Laimė, kad kai puolu atsiprašinėti
             > > dėl
             > > > > > savo
             > > > > > > anglų kalbos, kol kas tik sulaukdavau padrąsinimų, bet ne
             > > > > išsityčiojimo.
             > > > > > > Todėl Albertai, ir kiti, kurie jį palaikot, aikit pusvalandžiui į
             > > > > kampą.
             > > > > > >
             > > > > > > mama Audra
             > > > > > >
             > > > > > > ----- Original Message -----
             > > > > > > From: Romualdas Repšys
             > > > > > > To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
             > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
             > > > > 40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
             > > > > > 40yahoogroups.com>
             > > > > > > Sent: Monday, November 17, 2008 10:58 PM
             > > > > > > Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
             > > > > > >
             > > > > > > Sveiki,
             > > > > > > Džiugu kada su kažkuo gerame surandi bendrą kalbą. Dėl tokių
             > > akimirkų
             > > > > > verta
             > > > > > > gyventi.
             > > > > > > Pagal Alberto aprašymą, tie švepluojantys yra mormonai. Su jais
             > > geriau
             > > > > > > neprasidėti Nieko gero jie neišmokys. Eilinis klaidžiamokslis,
             > > > > > > manipuliuojant Jėzaus Kristaus vardu. Apie mormonus galima
             > > paskaityti
             > > > > > čia:
             > > > > > > http://lt.wikipedia.org/wiki/Mormonai
             > > > > > > Sutinku,kad žydas žydui nelygus kaip ir lietuvis - lietuviui.
             > > > > > > Visiems gero vakaro!
             > > > > > > Romualdas
             > > > > > >
             > > > > > > -----Laiško originalas-----
             > > > > > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
             > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
             > > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
             > > > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
             > > > > > > Siųstas: 2008-11-17 21:40:24
             > > > > > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
             > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
             > > > > 40yahoogroups.com><Minciu_sodas_LT%
             > > > > > 40yahoogroups.com>
             > > > > > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
             > > > > > >
             > > > > > > > Va, Romualdai, visomis penkiomis sutinku su tavim - problema
             > > > > atsiranda
             > > > > > > kai *
             > > > > > > > žmogus* pradeda kurti tą Dangaus karalystę. Dievaži, tas MS
             > > puikus
             > > > > > > dalykas -
             > > > > > > > net tokie oponentai kaip aš ir tu imam ir surandam bendrą daliklį
             > > > > > > > Romualdai, o gal tu dar man, nenuovokiam gali paaiškint ko iš
             > > manęs
             > > > > > nori
             > > > > > > > tokie juodai kostiumuoti vyrukai su prisegtomis kortelėmis prie
             > > > > švarkų,
             > > > > > > kai
             > > > > > > > sustabdo Vilniaus centre ir sako: "Liapas, kaip sekasi? Ar tiu
             > > šynai,
             > > > > > > kat,
             > > > > > > > Kristus tafe myli?". Nu blemba, sakau, aišku, kad žinau ir
             > > neabejoju
             > > > > > tuo.
             > > > > > > > "Ne", sako jie, "Ar tiu tykrai tą šynai? Mes norėtume tau
             > > > > paaiškinti".
             > > > > > > > "Eikit šikt!", paprastai atsakau ir nueinu. "Keros dienos ir
             > > tau",
             > > > > > atsako
             > > > > > > > jie ir išsiskiriame taip turbūt visi nieko ir nesupratę. Ypač aš.
             > > Nu,
             > > > > > > myli
             > > > > > > > mane tas Kristus ir aš jį myliu, ką dar čia reikia aiškinti? O
             > > gal
             > > > > tu,
             > > > > > > > Romualdai, galėtum man taip trumpai ir ant pirštų?
             > > > > > > > Tomai ir visos specialiosios Lietuvos tarnybos, kurios skaitysit
             > > šį
             > > > > > mano
             > > > > > > > meilą. Aš ne antisemitas, myliu ne tik Jėzų, bet ir kai kuriuos
             > > kitus
             > > > > > > > žydelius, nors ir galvoju, kad dauguma šios tautos atstovų po
             > > šiai
             > > > > > dienai
             > > > > > > > dūšioj labiau garbina "aukso veršį", o ne JHV.
             > > > > > > > Beje, Tomai, kiek "šakių" tolygu "pizdec katinėliui"? :-D. Čia
             > > > > > atskaitos
             > > > > > > > sistemai susikurti :-DD.
             > > > > > > >
             > > > > > > > Albertas, mėgstantis silkes ir silkininkes
             > > > > > > >
             > > > > > > > 2008/11/16 Romualdas Repšys <rom.rep@...<rom.rep%40zebra.lt><rom.rep%
             > > 40zebra.lt><rom.rep%
             > > > > 40zebra.lt><rom.rep%
             > > > > > 40zebra.lt>>
             > > > >
             > > > > > > >
             > > > > > > > > Sveiki visi minčių galiūnai,
             > > > > > > > > Vienintelis mano tikslas - "dalyvauti steigiant Dangaus
             > > karalystę".
             > > > > > Šis
             > > > > > > > > tikslas atsirado prieš 16 metų. Iki tol nesupratau ko noriu ir
             > > ko
             > > > > > > reikia
             > > > > > > > > norėti. Ačiū žydeliui Jėzui Kristui, Viešpaties vienatiniam,
             > > > > > > apdovanotam
             > > > > > > > > prikelti naujam gyvenimui Dievo karalystėje. O tam reikia
             > > suvokti
             > > > > jo
             > > > > > > > > kryžiaus reikšmę. Vienas šviesuolis taip rašė: "Nieko kito
             > > nenoriu
             > > > > > > žinoti
             > > > > > > > > tiktai Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą" ir "Jėzuje Kristuje
             > > gyvena
             > > > > > > Dievybės
             > > > > > > > > pilnatvė kūnišku pavidalu". Suprato, įsisąmonino, kad nereikia
             > > > > daryti
             > > > > > > kitam
             > > > > > > > > to ko nenori kad tau darytų, ką ir kaip reikia daryti, kad tai
             > > > > > pavyktų.
             > > > > > > > > Šiaip tai Dievas per žydelį Jėzų Kristų kuria Dangaus
             > > karalystę.
             > > > > Mes
             > > > > > į
             > > > > > > tą
             > > > > > > > > karalystę patenkame tik priėmę tą žydelį Kristų kaip savo
             > > asmeninį
             > > > > > > > > gelbėtoją.
             > > > > > > > > Problema atsiranda tada kai žmogus ar žmonės pradeda kurti tą
             > > > > > karalystę
             > > > > > > > > savo protu ir savo jėgomis kuri visada baigiasi tikru pragaru
             > > jiems
             > > > > > ir
             > > > > > > > > milijonams žmonių. Kadangi bandymas sukurti rojų žemėje tęsiasi
             > > -
             > > > > > > laukite
             > > > > > > > > analogiško finalo. Galiu nupiešti visą panoramą tiems kurie
             > > rimtai
             > > > > > > norės
             > > > > > > > > apie visa tai sužinoti.
             > > > > > > > >
             > > > > > > > > Su geriausiai linkėjimais,
             > > > > > > > > Romualdas
             > > > > > > > >
             > > > > > > > > -----Laiško originalas-----
             > > > > > > > > Nuo ko: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
             > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
             > > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
             > > > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
             > > > > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
             > > > > > > > > Siųstas: 2008-11-16 18:08:06
             > > > > > > > > Kam: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com<Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
             > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
             > > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroups.com>
             > > > > > <Minciu_sodas_LT%40yahoogroupscom><Minciu_sodas_LT%
             > > > >
             > > > > > > 40yahoogroups.com>
             > > > > > > > > Laiško pavadinimas: Re: [Minciu_sodas_LT] Ko siekiame?
             > > > > > > > >
             > > > > > > > >
             > > > > > > > > > Andriau ir visi kiti gerbiamieji,
             > > > > > > > > > "Steigti Dangaus karalystę..".Chmm...Labai neseniai dar kartą
             > > > > > > pažiūrėjau
             > > > > > > > > > "Dangaus karalystė" su Orlando Bloom-u. Leitmotyvas per visą
             > > > > filmą
             > > > > > ir
             > > > > > > > > > epilogas skamba maždaug taip: "Žmogus Dangaus karalystę gali
             > > > > > sukurti
             > > > > > > tik
             > > > > > > > > > sau...".
             > > > > > > > > > Ir iš tiesų, kai pagalvoji buvo toks žydelis Jėzus Kristus,
             > > > > paties
             > > > > > > > > > viešpaties (!) vienatinis, apdovanotas galiomis. Tai va,
             > > kartą
             > > > > toks
             > > > > > > > > > supermenas sugalvojo įsteigti Dangaus karalystę. Eksperimentą
             > > > > baigė
             > > > > > > ant
             > > > > > > > > > kryžiaus...Deja...
             > > > > > > > > > Kitas, šįkart jau žmogaus sūnus, bet irgi biškį žydelis, vėl
             > > > > > > sugalvojo
             > > > > > > > > > įsteigti Dangaus karalystę. Deja, jo "Dangaus karalystė"
             > > baigėsi
             > > > > > "ant
             > > > > > > > > > kryžiaus" milijonams...Sušaudytų, sušaldytų, numarintų..Jo
             > > vardas
             > > > > > > buvo
             > > > > > > > > > Vladimiras Uljanovas...
             > > > > > > > > > Nežinau, Andriau, bet ar ne užteks tokių eksperimentų?
             > > > > > > > > > Žinoma, keliu kepurę prieš tokius siekius, galėčiau ne tik
             > > kepurę
             > > > > > > > > pakelti,
             > > > > > > > > > bet ir galvą padėti, bet...
             > > > > > > > > >
             > > > > > > > > > Dangaus karalystė visiems įmanoma tik danguje...arba Valinsko
             > > > > > > "Danguje"
             > > > > > > > > :-)
             > > > > > > > > >
             > > > > > > > > > "dangietis" Albertas
             > > > > > > > > >
             > >
             > >
             > >
             >
             > [Non-text portions of this message have been removed]
             >
             >
             >
             > Messages in this topic (20) Reply (via web post) | Start a new topic Messages | Files | Photos | Polls Lai
            Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.