Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fwd: Kviečiu

Expand Messages
 • Irena Buinickaitė
  ... From: Irena Buinickaitė Date: 2008/10/2 Subject: Kviečiu To: baskas@ktl.mii.lt , Rasa Buinickene
  Message 1 of 3 , Oct 2, 2008
   ---------- Forwarded message ----------
   From: Irena Buinickaitė <irena.buinicka@...>
   Date: 2008/10/2
   Subject: Kviečiu
   To: "baskas@..." <baskas@...>, Rasa Buinickene
   <rasa.buinickiene@...>, Vladas Budzinauskas
   <v.budzinauskas@...>, "Vytautas B." <symantsg@...>,
   Birute Railiene <railiene@...>


   Kviečiu aktyviai dalyvauti spalio 12 rinkimuose ir atlikti pilietinę
   pareigą -išrinkti naują aeimą, kuris tikrai atstovautųpilietinės
   visuomenės piliečių interesus.Siūlau balsuti už Tėvynės sąjungą
   partijos nr.5 ir reitinguoti Kazimierą Uoką ,kovo 11-osios akto
   signatarąjo nr.sąraše 40.Neesu partijos narė,tačiau agituoju už jį,nes
   tie kas kovojo už Lietuvos nepriklausomybę turi įrodyti ,kad Lietuva
   yra laisvų aktyvių piliečių laisva valstybė. Ačiū už aktyvumą.
  • Vidas Sciglinskas
   Geros dienos mielieji! Asmeniskai nesu pries p. Kazimiera UOKA, bet ka nors kalbant, ir ypac prasant, mielieji, pasalinkime priestaravimus savo
   Message 2 of 3 , Oct 2, 2008
    Geros dienos mielieji!

    Asmeniskai nesu pries p. Kazimiera UOKA, bet ka nors kalbant,
    ir ypac prasant, mielieji, pasalinkime priestaravimus savo
    mintyse... manyciau, kad aktyvesniu uz p. Uoka yra net
    siame mieguistame musu forume! DD

    Jeigu jusu sviesa yra juoda, tai kokia yra jusu tamsa?

    Te ir toliau jumyse bujoja suvokimas, kad zmogaus laisve -
    neatskiraima jo buties dalis, uztikrinanti asmenybes sauguma,
    teikianti stiprybes ir jegu, bei visda palaikanti jusu
    isitikinimus. Te laisve tampa jusu gyvenimo grozio saltiniu.

    Vidas    >---------- Forwarded message ----------
    >From: Irena Buinickaitė <irena.buinicka@...>
    >Date: 2008/10/2
    >Subject: Kviečiu
    >To: "baskas@..." <baskas@...>, Rasa Buinickene
    ><rasa.buinickiene@...>, Vladas Budzinauskas
    ><v.budzinauskas@...>, "Vytautas B." <symantsg@...>,
    >Birute Railiene <railiene@...>
    >
    >
    >Kviečiu aktyviai dalyvauti spalio 12 rinkimuose ir atlikti pilietinę
    >pareigą -išrinkti naują aeimą, kuris tikrai atstovautųpilietinės
    >visuomenės piliečių interesus.Siūlau balsuti už Tėvynės sąjungą
    >partijos nr.5 ir reitinguoti Kazimierą Uoką ,kovo 11-osios akto
    >signatarąjo nr.sąraše 40.Neesu partijos narė,tačiau agituoju už
    jį,nes
    >tie kas kovojo už Lietuvos nepriklausomybę turi įrodyti ,kad Lietuva
    >yra laisvų aktyvių piliečių laisva valstybė. Ačiū už aktyvumą.
    >
    >------------------------------------
    >
    >Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės
    nuosavybė, tai yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių,
    nebent tame laiške pabrėžtinai jų neaatsisakome.
    http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
    laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
    >
    >Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    >
    >Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
    minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
   • Rasa Kuodytė - Kazielienė
    Sveiki mielieji, Mes itin skirtingi, todėl siūlau būti - TIESIOG PILIETIŠKAI AKTYVIEMS IR BALSUOTI 2008-10-12 D. :) 2008/10/3 Vidas Sciglinskas
    Message 3 of 3 , Oct 2, 2008
     Sveiki mielieji,

     Mes itin skirtingi, tod�l si�lau b�ti - TIESIOG PILIETI�KAI AKTYVIEMS IR
     BALSUOTI 2008-10-12 D. :)

     2008/10/3 Vidas Sciglinskas <v_konsult@...>

     >
     > Geros dienos mielieji!
     >
     > Asmeniskai nesu pries p. Kazimiera UOKA, bet ka nors kalbant,
     > ir ypac prasant, mielieji, pasalinkime priestaravimus savo
     > mintyse... manyciau, kad aktyvesniu uz p. Uoka yra net
     > siame mieguistame musu forume! DD
     >
     > Jeigu jusu sviesa yra juoda, tai kokia yra jusu tamsa?
     >
     > Te ir toliau jumyse bujoja suvokimas, kad zmogaus laisve -
     > neatskiraima jo buties dalis, uztikrinanti asmenybes sauguma,
     > teikianti stiprybes ir jegu, bei visda palaikanti jusu
     > isitikinimus. Te laisve tampa jusu gyvenimo grozio saltiniu.
     >
     > Vidas
     >
     >
     >
     > >---------- Forwarded message ----------
     > >From: Irena Buinickait� <irena.buinicka@...>
     > >Date: 2008/10/2
     > >Subject: Kvie�iu
     > >To: "baskas@..." <baskas@...>, Rasa Buinickene
     > ><rasa.buinickiene@...>, Vladas Budzinauskas
     > ><v.budzinauskas@...>, "Vytautas B." <symantsg@...>,
     > >Birute Railiene <railiene@...>
     > >
     > >
     > >Kvie�iu aktyviai dalyvauti spalio 12 rinkimuose ir atlikti pilietin�
     > >pareig� -i�rinkti nauj� aeim�, kuris tikrai atstovaut�pilietin�s
     > >visuomen�s pilie�i� interesus.Si�lau balsuti u� T�vyn�s s�jung�
     > >partijos nr.5 ir reitinguoti Kazimier� Uok� ,kovo 11-osios akto
     > >signatar�jo nr.s�ra�e 40.Neesu partijos nar�,ta�iau agituoju u�
     > j�,nes
     > >tie kas kovojo u� Lietuvos nepriklausomyb� turi �rodyti ,kad Lietuva
     > >yra laisv� aktyvi� pilie�i� laisva valstyb�. A�i� u� aktyvum�.
     > >
     > >------------------------------------
     > >
     > >Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s
     > nuosavyb�, tai yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�,
     > nebent tame lai�ke pabr��tinai j� neaatsisakome.
     > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
     > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
     > >
     > >Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
     > >
     > >Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
     > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
     > >
     > >
     > >
     > >
     >
     > ------------------------------------
     >
     > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
     > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
     > pabr��tinai j� neaatsisakome.
     > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
     > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
     >
     > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
     >
     > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
     > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links
     >
     >
     >
     >
     >


     --
     S�km�s, meil�s ir kantryb�s :)
     Visada J�s� ir su Jumis
     Rasa Kuodyt� - Kazielien�


     [Non-text portions of this message have been removed]
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.