Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Minciu_sodas_LT] Pasišn ekėkime, kaip paremti Zenoną

Expand Messages
 • Albertas Dusevicius
  ... Geras! Sveikas, Andriau Suintrigavai iki neįmanoma...Miško brolių rūmai Odminių gatvėje, Vilniuje?! Pirmą kartą apie tokius girdžiu...Kažkaip
  Message 1 of 3 , Nov 25, 2007
   > - Albertai, tavo kertin� vertyb� laisv� ir tavo klausimas: Kod�l �mogaus
   > gimsta laisvas, bet kuo toliau, tuo tos laisv�s lieka ma�iau? Kaip ��
   > klausim� luk�tenti? Pavyzd�iui, gal�tum�me paklausti jaun� ir sen�
   > �moni�,
   > kaip jie laisv� �sivaizduoja? Ir paskui pam�styti, kaip �reko pelk�je
   > susikurti ko �vairiausios laisv�s? Gal �inai k� nors apie Albino Kentros
   > ir
   > kit� atstatomus Mi�ko broli� r�mus Odmini� gatv�je, Vilniuje? Gal turi
   > min�i�, kaip jaunesni �mon�s gal�t� �sitraukti � toki� r�m� veikl�?


   Geras!

   Sveikas, Andriau

   Suintrigavai iki ne�manoma...Mi�ko broli� r�mai Odmini� gatv�je, Vilniuje?!
   Pirm� kart� apie tokius gird�iu...Ka�kaip galvoje niekaip nesiri�a "mi�ko
   broliai", r�mai, Vilnius.Geriausiai organizuota rezistencija Lietuvoje vyko
   tikrai ne Vilniuje, o Dz�kijoje. Beje, apie �reko pelk� kadaise vir� tikrai
   nuo�mios partizanin�s kovos, o daug mano gimin�s vyr� krito tose kovose.
   Ra�au tai ir nedarau i� to jokios pompos, bet esu rimtai nusiteik�s
   ateinant� pavasar� atstatyti buvus� po senelio tvartu Lietuvos partizan�
   bunker�. Gal tai ir b�t� geriausi "mi�ko broli�" ir... "r�mai"?

   Laisv� ir �reko pelk�...�inau, kad t� konf� skaito daug ir �vairiausi�
   �moni�. Visi jie laisv� supranta savaip. Man laisv�, tai b�sena kada gali *
   kurti* nevar�omas joki� finansini� apribojim�, socialini� �sipareigojim�, o
   ypa� - stereotipinio m�stymo. Tarkim, daugelis �moni� savo "�reko pelk�se"
   pirmiausia u�siveisia �ali� vej� ir pasistato �a�lykines, nes...taip reikia.
   Taip daro visi. A� tikrai m�gstu ant lau�o kept� m�s�, bet manau, kad tai
   toks bjaurus stereotipas, sukaustantis �moni� vaizduot�, pakertantis j�
   k�ryb�, kad ���� kaip baisu! Man �reko pelk� reikalinga vis� pirma tam, kad
   �mon�s ten tapt� laisvi, pa�adint� savo vaizduot� ir prad�t� kurti
   i�sivadav� i� stereotip�. Laisv� reikalinga vis� pirma k�rybai su�adinti, o
   ne kokioms ten sekso orgijoms pravesti. Na, bent jau a� noriu *toki�* laisv�
   susikurti �reko pelk�je...Chmmm...o kokia gausis, matysim. :-))

   Labanakt visiems, ryt...achchch...v�l bjaurus pirmadienis.

   Albertas


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Fikrat Salimov
   Labas, Andriau ir visi, Visu pirma, atsiprasau, kad kuri laika nieko nerasiau. Turejau problemu darbe ir del sveikatos. Dabar apie filma apie cigonu gyvenima.
   Message 2 of 3 , Dec 5, 2007
    Labas, Andriau ir visi,
    Visu pirma, atsiprasau, kad kuri laika nieko nerasiau.
    Turejau problemu darbe ir del sveikatos. Dabar apie
    filma apie cigonu gyvenima. Nufilmavau ivairiu zmoniu
    nuomone apie cigonus, interviu su cigonu vaiku
    mokytoja, su cigone apie moteru gyvenima. Taip pat
    apie cigonu vaiku mokymo mokykloje procesa. Pokalbi
    apie cigonu problemas su cigonu bendrijos pirmininku.
    Dar liko nemazai darbo. Siomis dienomis dar filmuosiu
    apie cigonu gyvenima ir buiti, o ypac miestelio
    rajone, kur ju koncentracija didziausia. Dar noriu
    pateikti medziagos apie cigonu mena, muzikos ansambli
    "Romani Jaguri", Pasikalbeti su cigonu baronu ir
    papasakoti konkreciau apie vienos seimos gyvenima
    (vyras, zmona ir sesi vaikai). Visa tai filmuoju
    Eisiskese, kur gyvena virs 100 cigonu. Pasistengsiu
    dar pabuvoti atskiruose vienkiemiuose. Manau pakalbeti
    ir apie globalius klausimus su Seimo nariu, kuris
    uzsiima cigonu problemomis, susitikti su tautiniu
    mazumu departamentu, Eisiskiu seniunijos seniunu,
    Salcininku rajono meru.
    Man reikia dar siek tiek laiko. Filma vers i lietuviu
    kalba, montuos ir darys titrus Liuba. Su ja reikia
    sudaryti sutarti. Paskambink, ir ji atvaziuos.
    Jau dabar galiu pasakyti, kad filmas turi buti idomus
    ir svarbus.
    Fikratas    ________________________________________________________
    Вы уже с Yahoo!?
    Испытайте обновленную и улучшенную. Yahoo! Почту! http://ru.mail.yahoo.com
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.