Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Betr.: Re: [Minciu_sodas_LT] Re: 3333km ir Vaivovykis

Expand Messages
 • Thomas Chepaitis
  Ar Liutauras Kazakeviczius ir Povilas Steponaviczius nera tie patys zmones kuriuos neseniai viena macziau o kito nemacziau Vilniaus gatvese? Tomasz Czepaitis
  Message 1 of 16 , Jun 1, 2007
   Ar Liutauras Kazakeviczius ir Povilas Steponaviczius nera tie patys zmones kuriuos neseniai viena macziau o kito nemacziau Vilniaus gatvese?

   Tomasz Czepaitis

   Liutauras Kazakevicius <liutauras.kazakevicius@...> wrote:
   Ar Kestutis Rastenis nera tasai pats Kestutis Rastenis, su kuriuo as biciuliavau pries 25 metus?
   Liutauras Kazakevicius

   >>> Kestutis Rastenis 30/05/2007 17:18 >>>

   Kodel ne paprasciausiai Vaizdo tiltas ar Vaizdo tiltai?

   Kestutis

   EKVJUC wrote:
   Pagal prasmæ ir skambesá man labiausiai patiko vydratis (lyg ir videoratas).
   Pakankamai skambus ir trumpas. "Rengiam, organizuojam vydratá", "kvieèiam
   á vydratá" - skamba gerai.
   Audronë

   ----- Original Message -----
   From: "Rytis Umbrasas"
   To:
   Sent: Wednesday, May 30, 2007 2:14 PM
   Subject: Ats: [Minciu_sodas_LT] Re: 3333km ir Vaivovykis

   Kai atkreipiau dëmesá á þodá Vydija, Vydûnas, Iðvysti..

   Pagalvojau gal Aandriaus terminà galima ir taip pakeisti:

   Vaivovydë, vaivovydis...

   Graþiai ir dràsiai þaidþiam þodþiais.. Gal verta pasitarti ir su
   www.konferencijos.lt komp_lt grupës skaitytojais. Ten bûriuojasi
   kompiuterijos terminø patyræ kûrëjai.
   Gal bût jei pasiûlytø ir savo videokonferencijos þodþio sulietuvinimà.

   Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiðke pabrëþtinai jø neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvieèiame dalintis mûsø laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.

   Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

   Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu: minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
   Yahoo! Groups Links

   ---------------------------------
   Looking for a deal? Find great prices on flights and hotels with Yahoo! FareChase.

   [Non-text portions of this message have been removed]
   [Non-text portions of this message have been removed]   Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiðke pabrëþtinai jø neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvieèiame dalintis mûsø laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.

   Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

   Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu: minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
   Yahoo! Groups Links


   ---------------------------------
   Moody friends. Drama queens. Your life? Nope! - their life, your story.
   Play Sims Stories at Yahoo! Games.

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • povilas steponavicius
   tas pats. Liutaura maciau gal pries savaite Uzupy, bet vaziavau skubejau, tai nekalbejom
   Message 2 of 16 , Jun 1, 2007
    tas pats. Liutaura maciau gal pries savaite Uzupy, bet vaziavau
    skubejau, tai nekalbejom

    On 6/1/07, Thomas Chepaitis <uzheroldas1615@...> wrote:
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > Ar Liutauras Kazakeviczius ir Povilas Steponaviczius nera tie patys zmones
    > kuriuos neseniai viena macziau o kito nemacziau Vilniaus gatvese?
    >
    > Tomasz Czepaitis
    >
    > Liutauras Kazakevicius <liutauras.kazakevicius@...> wrote:
    > Ar Kestutis Rastenis nera tasai pats Kestutis Rastenis, su kuriuo as
    > biciuliavau pries 25 metus?
    > Liutauras Kazakevicius
    >
    > >>> Kestutis Rastenis 30/05/2007 17:18 >>>
    >
    > Kodel ne paprasciausiai Vaizdo tiltas ar Vaizdo tiltai?
    >
    > Kestutis
    >
    > EKVJUC wrote:
    > Pagal prasmę ir skambesį man labiausiai patiko vydratis (lyg ir
    > videoratas).
    > Pakankamai skambus ir trumpas. "Rengiam, organizuojam vydratį", "kviečiam
    > į vydratį" - skamba gerai.
    > Audronė
    >
    > ----- Original Message -----
    > From: "Rytis Umbrasas"
    > To:
    > Sent: Wednesday, May 30, 2007 2:14 PM
    > Subject: Ats: [Minciu_sodas_LT] Re: 3333km ir Vaivovykis
    >
    > Kai atkreipiau dėmesį į žodį Vydija, Vydūnas, Išvysti..
    >
    > Pagalvojau gal Aandriaus terminą galima ir taip pakeisti:
    >
    > Vaivovydė, vaivovydis...
    >
    > Gražiai ir drąsiai žaidžiam žodžiais.. Gal verta pasitarti ir su
    > www.konferencijos.lt komp_lt grupės skaitytojais. Ten būriuojasi
    > kompiuterijos terminų patyrę kūrėjai.
    > Gal būt jei pasiūlytų ir savo videokonferencijos žodžio sulietuvinimą.
    >
    > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
    > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
    > pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
    > Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
    >
    > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    >
    > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
    > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
    > Yahoo! Groups Links
    >
    > ---------------------------------
    > Looking for a deal? Find great prices on flights and hotels with Yahoo!
    > FareChase.
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
    > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
    > pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
    > Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
    >
    > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    >
    > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
    > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
    > Yahoo! Groups Links
    >
    > ---------------------------------
    > Moody friends. Drama queens. Your life? Nope! - their life, your story.
    > Play Sims Stories at Yahoo! Games.
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    >
    >
    >
   • Thomas Chepaitis
    a, o 4-5 birzelio musu su Vyga jungtine gimimo diena turbut uzupio kavines terasoje, tai praszome ruoszti dovanas. povilas steponavicius
    Message 3 of 16 , Jun 1, 2007
     a,
     o 4-5 birzelio musu su Vyga jungtine gimimo diena turbut uzupio kavines terasoje, tai praszome ruoszti dovanas.     povilas steponavicius <povilasste@...> wrote:
     tas pats. Liutaura maciau gal pries savaite Uzupy, bet vaziavau
     skubejau, tai nekalbejom

     On 6/1/07, Thomas Chepaitis wrote:
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     > Ar Liutauras Kazakeviczius ir Povilas Steponaviczius nera tie patys zmones
     > kuriuos neseniai viena macziau o kito nemacziau Vilniaus gatvese?
     >
     > Tomasz Czepaitis
     >
     > Liutauras Kazakevicius
     wrote:
     > Ar Kestutis Rastenis nera tasai pats Kestutis Rastenis, su kuriuo as
     > biciuliavau pries 25 metus?
     > Liutauras Kazakevicius
     >
     > >>> Kestutis Rastenis 30/05/2007 17:18 >>>
     >
     > Kodel ne paprasciausiai Vaizdo tiltas ar Vaizdo tiltai?
     >
     > Kestutis
     >
     > EKVJUC wrote:
     > Pagal prasmæ ir skambesá man labiausiai patiko vydratis (lyg ir
     > videoratas).
     > Pakankamai skambus ir trumpas. "Rengiam, organizuojam vydratá", "kvieèiam
     > á vydratá" - skamba gerai.
     > Audronë
     >
     > ----- Original Message -----
     > From: "Rytis Umbrasas"
     > To:
     > Sent: Wednesday, May 30, 2007 2:14 PM
     > Subject: Ats: [Minciu_sodas_LT] Re: 3333km ir Vaivovykis
     >
     > Kai atkreipiau dëmesá á þodá Vydija, Vydûnas, Iðvysti..
     >
     > Pagalvojau gal Aandriaus terminà galima ir taip pakeisti:
     >
     > Vaivovydë, vaivovydis...
     >
     > Graþiai ir dràsiai þaidþiam þodþiais.. Gal verta pasitarti ir su
     > www.konferencijos.lt komp_lt grupës skaitytojais. Ten bûriuojasi
     > kompiuterijos terminø patyræ kûrëjai.
     > Gal bût jei pasiûlytø ir savo videokonferencijos þodþio sulietuvinimà.
     >
     > Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai
     > yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiðke
     > pabrëþtinai jø neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
     > Kvieèiame dalintis mûsø laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.
     >
     > Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
     >
     > Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu:
     > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
     > Yahoo! Groups Links
     >
     > ---------------------------------
     > Looking for a deal? Find great prices on flights and hotels with Yahoo!
     > FareChase.
     >
     > [Non-text portions of this message have been removed]
     >
     > [Non-text portions of this message have been removed]
     >
     > Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai
     > yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiðke
     > pabrëþtinai jø neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
     > Kvieèiame dalintis mûsø laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.
     >
     > Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
     >
     > Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu:
     > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
     > Yahoo! Groups Links
     >
     > ---------------------------------
     > Moody friends. Drama queens. Your life? Nope! - their life, your story.
     > Play Sims Stories at Yahoo! Games.
     >
     > [Non-text portions of this message have been removed]
     >
     >
     >
     >


     Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiðke pabrëþtinai jø neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvieèiame dalintis mûsø laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.

     Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

     Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu: minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
     Yahoo! Groups Links


     ---------------------------------
     Building a website is a piece of cake.
     Yahoo! Small Business gives you all the tools to get online.

     [Non-text portions of this message have been removed]
    • vygantas vejas
     na, man @ tai labiausiai ir nuo seno vis gi su sraige asocijuojasi :) -lengvai sakomas ir ausiai mielas pavadinimas- sraigė. kopūstas toks -keblokas, o vat
     Message 4 of 16 , Jun 3, 2007
      na, man @ tai labiausiai ir nuo seno vis gi su sraige asocijuojasi :)
      -lengvai sakomas ir ausiai mielas pavadinimas- sraig�. kop�stas toks
      -keblokas, o vat sraig�- labai artima "etai".
      del (teb�nie) vaivovyki�, tai dienos metu yra palankios s�lygos tai rengt
      u�upyje, galeroj. turim ir projektori� ir ekran�. o ir �iaip �mon�ms labai
      patogi vieta susirinkti.
      vygantas v�jas

      On 30/05/07, Andrius Kulikauskas <ms@...> wrote:
      >
      > Vygantai,
      >
      > Nu, tu poetas!
      >
      > Visi gra��s ir taikytini, bet ka�kod�l man "�i�rk�" tokia nei�raunama.
      > Jau�iu, prigis, bent liaudyje. O a� tuo tarpu laikausi ir "vaivovykio",
      > man ka�kaip patinka, ji siejasi su magija �viesiaja prasme. Dar
      > pagalvojau, turint mintyje At�alyno ir kaimo s�lygas, kaip rengti
      > vaivovykius lauke, su savo elektra, vasar�. B�t� galima nakt�, bet jos
      > visgi trumpos ir v�lyvos, nors priklausys su kuo pasaulyje kalbame,
      > kokioj jie laiko zonoj. Nakt� vaizd� rodytum�me ant bet kokios baltos
      > paklod�s. Bet pagalvojau, galime rengti dienos metu, jeigu tam tikslui
      > pastatymum�me palapin�, ar net juod� v�s� kub� � kur� gal�tum�me
      > sul�sti. Taip gal�tum�me s�d�ti sau ant �ol�s pav�syje ar net tamsoje.
      > O video kamera gal�t� rodyti mums ir pa�nekovamas, kas darosi lauke.
      > Tai b�t� lietuvi�kas �na�as � vaivovykius, kuris b�t� prasmingas ir
      > Afrikoje. Kaip manom?
      >
      > Dar kilo mintis i� pirmadienio pokalbio su Laimu�iu Telksniu. Jam
      > patiko, kad pavadinau �enkl� @ "kop�stu". (Kadaise sakydavo ir
      > "�uniukas", "kringelis","ausis"). Pagalvojau, gal�tum�me "elektronin�
      > pa�t�" vadinti "zuikio pa�tu". Tada b�t� ai�ku, kam tas kop�stas. O
      > paprast� pa�t� vadintum�me "sraig�s pa�tu" (kaip ir Amerikoje:
      > snailmail). O gal kalbininkai reikalaus "v��lio pa�to", ne�inau �it�
      > plonybi�, gal kas patars.
      >
      > Ryti, A�i� u� nuostab� lai�k� ir nuotraukas! Visaip panaudosime.
      >
      > Andrius
      >
      > Andrius Kulikauskas
      > Min�i� sodas
      > http://www.ms.lt
      > ms@...
      >
      > vygantas vejas wrote:
      > > gal tiks tokie pavadinimai:
      > >
      > > �i�rk�, matykas, reginys, apvaizda, vydratis...
      > >
      > > vygantas :)
      > >
      > > On 29/05/07, Andrius Kulikauskas <ms@...> wrote:
      > >
      > >> Ryti, A�i� u� lai�k�. Buvo smagu su tavimi "kelyje" � Vien�, Kirchbach�
      > >> ir Budape�t�.
      > >>
      > >> Pridedu pasiplep�jim� su Vygaudu apie projektorius. Jis man nurod�
      > >> svetain� http://www.prezentacijos.lt Teirausiuos d�l kain�. A�i�, kas
      > >> gali patarti. Gal pa��stame k� nors pa�angesn�se �mon�se, kaip antai
      > >> "Bit�je", kurio pagalba gal gal�tum�me �sigyti technologijos video
      > >> vartams?
      > >>
      > >> Taip pat man r�pi nukalti naujadar� "video vartams", kad neb�t� to
      > >> �od�io "video" nes jis i� tikr�j� ne prie ko. M�stykim pla�iau. Man
      > >> patinka �odis "Vaiva" ("vaivoryk�t�"). Man tikt� "vaivovykis", tai yra,
      > >> vaivos �vykis. "Rengiam vaivovyk�". Gal kas pasi�lys kitaip?
      > >>
      > >> Andrius
      > >>
      > >> Andrius Kulikauskas
      > >> Min�i� sodas
      > >> http://www.ms.lt
      > >> ms@...
      > >>
      > >>
      >
      >
      >
      > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
      > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
      > pabr��tinai j� neaatsisakome.
      > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
      > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
      >
      > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
      >
      > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
      > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
      > Yahoo! Groups Links
      >
      >
      >
      >


      [Non-text portions of this message have been removed]
     • vygantas vejas
      vydburis ... [Non-text portions of this message have been removed]
      Message 5 of 16 , Jun 3, 2007
       vydburis

       On 31/05/07, povilas steponavicius <povilasste@...> wrote:
       >
       > Issiverskim zodi konferencija: con+ ferrere. sunesimas, suburimas. Gal
       > vaizdab�ris? Suburti lyg ir sasaja su apeigom, burtais liktu.
       >
       > On 5/31/07, Liutauras Kazakevicius
       > <liutauras.kazakevicius@...> wrote:
       > > Ar Kestutis Rastenis nera tasai pats Kestutis Rastenis, su kuriuo as
       > biciuliavau pries 25 metus?
       > > Liutauras Kazakevicius
       > >
       > > >>> Kestutis Rastenis <kestutisrastenis@...> 30/05/2007 17:18 >>>
       > >
       > > Kodel ne paprasciausiai Vaizdo tiltas ar Vaizdo tiltai?
       > >
       > > Kestutis
       > >
       > >
       > >
       > >
       > >
       > > EKVJUC <ekvjuc@...> wrote:
       > > Pagal prasm� ir skambes� man labiausiai patiko vydratis (lyg ir
       > videoratas).
       > > Pakankamai skambus ir trumpas. "Rengiam, organizuojam vydrat�",
       > "kvie�iam
       > > � vydrat�" - skamba gerai.
       > > Audron�
       > >
       > > ----- Original Message -----
       > > From: "Rytis Umbrasas"
       > > To:
       > > Sent: Wednesday, May 30, 2007 2:14 PM
       > > Subject: Ats: [Minciu_sodas_LT] Re: 3333km ir Vaivovykis
       > >
       > > Kai atkreipiau d�mes� � �od� Vydija, Vyd�nas, I�vysti..
       > >
       > > Pagalvojau gal Aandriaus termin� galima ir taip pakeisti:
       > >
       > > Vaivovyd�, vaivovydis...
       > >
       > > Gra�iai ir dr�siai �aid�iam �od�iais.. Gal verta pasitarti ir su
       > > www.konferencijos.lt komp_lt grup�s skaitytojais. Ten b�riuojasi
       > > kompiuterijos termin� patyr� k�r�jai.
       > > Gal b�t jei pasi�lyt� ir savo videokonferencijos �od�io sulietuvinim�.
       > >
       > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�,
       > tai yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
       > pabr��tinai j� neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/Kvie%ef%bf%bdiame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
       > >
       > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
       > >
       > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
       > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
       > > Yahoo! Groups Links
       > >
       > > ---------------------------------
       > > Looking for a deal? Find great prices on flights and hotels with Yahoo!
       > FareChase.
       > >
       > > [Non-text portions of this message have been removed]
       > >
       > >
       > >
       > >
       > > [Non-text portions of this message have been removed]
       > >
       > >
       > >
       > > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�,
       > tai yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
       > pabr��tinai j� neaatsisakome.
       > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
       > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
       > >
       > > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
       > >
       > > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
       > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
       > > Yahoo! Groups Links
       > >
       > >
       > >
       > >
       >
       >
       > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
       > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
       > pabr��tinai j� neaatsisakome.
       > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
       > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
       >
       > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
       >
       > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
       > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
       > Yahoo! Groups Links
       >
       >
       >
       >


       [Non-text portions of this message have been removed]
      • vygantas vejas
       galvodamas VYDRATĮ kaip tik ir turėjau omeny jungtį tarp- seno gero lietuviško termino- VYDĖTI ir RATAS (kaip susirinkimas ,susibūrimas,
       Message 6 of 16 , Jun 3, 2007
        galvodamas "VYDRAT�" kaip tik ir tur�jau omeny jungt� tarp- seno gero
        lietuvi�ko termino- VYD�TI ir RATAS (kaip susirinkimas ,susib�rimas,
        apsijungimas), tod�l dar kart� rekomenduoju videotiltams-konferencijoms
        termin�- VYDRATIS

        On 31/05/07, Liutauras Kazakevicius <liutauras.kazakevicius@...>
        wrote:
        >
        > Ar Kestutis Rastenis nera tasai pats Kestutis Rastenis, su kuriuo as
        > biciuliavau pries 25 metus?
        > Liutauras Kazakevicius
        >
        > >>> Kestutis Rastenis <kestutisrastenis@...> 30/05/2007 17:18 >>>
        >
        > Kodel ne paprasciausiai Vaizdo tiltas ar Vaizdo tiltai?
        >
        > Kestutis
        >
        >
        >
        >
        >
        > EKVJUC <ekvjuc@...> wrote:
        > Pagal prasm� ir skambes� man labiausiai patiko vydratis (lyg ir
        > videoratas).
        > Pakankamai skambus ir trumpas. "Rengiam, organizuojam vydrat�", "kvie�iam
        > � vydrat�" - skamba gerai.
        > Audron�
        >
        > ----- Original Message -----
        > From: "Rytis Umbrasas"
        > To:
        > Sent: Wednesday, May 30, 2007 2:14 PM
        > Subject: Ats: [Minciu_sodas_LT] Re: 3333km ir Vaivovykis
        >
        > Kai atkreipiau d�mes� � �od� Vydija, Vyd�nas, I�vysti..
        >
        > Pagalvojau gal Aandriaus termin� galima ir taip pakeisti:
        >
        > Vaivovyd�, vaivovydis...
        >
        > Gra�iai ir dr�siai �aid�iam �od�iais.. Gal verta pasitarti ir su
        > www.konferencijos.lt komp_lt grup�s skaitytojais. Ten b�riuojasi
        > kompiuterijos termin� patyr� k�r�jai.
        > Gal b�t jei pasi�lyt� ir savo videokonferencijos �od�io sulietuvinim�.
        >
        > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
        > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
        > pabr��tinai j� neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/Kvie%ef%bf%bdiame dalintis m�s� lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
        >
        > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
        >
        > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
        > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
        > Yahoo! Groups Links
        >
        > ---------------------------------
        > Looking for a deal? Find great prices on flights and hotels with Yahoo!
        > FareChase.
        >
        > [Non-text portions of this message have been removed]
        >
        >
        >
        >
        > [Non-text portions of this message have been removed]
        >
        >
        >
        > Lai�kas � minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomen�s nuosavyb�, tai
        > yra, visuomen�s labui atsisakome autorini� teisi�, nebent tame lai�ke
        > pabr��tinai j� neaatsisakome.
        > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvie�iame dalintis m�s�
        > lai�kais, pra�ome pripa�inti m�s� autorius.
        >
        > Lai�kus si�sti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
        >
        > Atsisakyti �ios konferencijos, si�skite lai�k� be teksto adresu:
        > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
        > Yahoo! Groups Links
        >
        >
        >
        >


        [Non-text portions of this message have been removed]
       • Thomas Chepaitis
        Vydratis - neblogai. netgi visai gerai, kad neisivelti i lietuviu kalbos lobynus. Nes dedu galva, bicziuliai, tai pavojinga. Geriau net nebandykite. Asz
        Message 7 of 16 , Jun 4, 2007
         Vydratis - neblogai. netgi visai gerai, kad neisivelti i lietuviu kalbos lobynus. Nes dedu galva, bicziuliai, tai pavojinga.
         Geriau net nebandykite. Asz rimtai. Jaucziu jusu pastangose nesveika patrioKlizma.
         O VydRatis - saikingai.

         FiloLogas
         vygantas vejas <messiahofrainbow@...> wrote:
         galvodamas "VYDRATÁ" kaip tik ir turëjau omeny jungtá tarp- seno gero
         lietuviðko termino- VYDËTI ir RATAS (kaip susirinkimas ,susibûrimas,
         apsijungimas), todël dar kartà rekomenduoju videotiltams-konferencijoms
         terminà- VYDRATIS

         On 31/05/07, Liutauras Kazakevicius

         wrote:
         >
         > Ar Kestutis Rastenis nera tasai pats Kestutis Rastenis, su kuriuo as
         > biciuliavau pries 25 metus?
         > Liutauras Kazakevicius
         >
         > >>> Kestutis Rastenis 30/05/2007 17:18 >>>
         >
         > Kodel ne paprasciausiai Vaizdo tiltas ar Vaizdo tiltai?
         >
         > Kestutis
         >
         >
         >
         >
         >
         > EKVJUC wrote:
         > Pagal prasmæ ir skambesá man labiausiai patiko vydratis (lyg ir
         > videoratas).
         > Pakankamai skambus ir trumpas. "Rengiam, organizuojam vydratá", "kvieèiam
         > á vydratá" - skamba gerai.
         > Audronë
         >
         > ----- Original Message -----
         > From: "Rytis Umbrasas"
         > To:
         > Sent: Wednesday, May 30, 2007 2:14 PM
         > Subject: Ats: [Minciu_sodas_LT] Re: 3333km ir Vaivovykis
         >
         > Kai atkreipiau dëmesá á þodá Vydija, Vydûnas, Iðvysti..
         >
         > Pagalvojau gal Aandriaus terminà galima ir taip pakeisti:
         >
         > Vaivovydë, vaivovydis...
         >
         > Graþiai ir dràsiai þaidþiam þodþiais.. Gal verta pasitarti ir su
         > www.konferencijos.lt komp_lt grupës skaitytojais. Ten bûriuojasi
         > kompiuterijos terminø patyræ kûrëjai.
         > Gal bût jei pasiûlytø ir savo videokonferencijos þodþio sulietuvinimà.
         >
         > Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai
         > yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiðke
         > pabrëþtinai jø neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/Kvie%c3%a8iame dalintis mûsø laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.
         >
         > Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
         >
         > Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu:
         > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
         > Yahoo! Groups Links
         >
         > ---------------------------------
         > Looking for a deal? Find great prices on flights and hotels with Yahoo!
         > FareChase.
         >
         > [Non-text portions of this message have been removed]
         >
         >
         >
         >
         > [Non-text portions of this message have been removed]
         >
         >
         >
         > Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai
         > yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiðke
         > pabrëþtinai jø neaatsisakome.
         > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvieèiame dalintis mûsø
         > laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.
         >
         > Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
         >
         > Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu:
         > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
         > Yahoo! Groups Links
         >
         >
         >
         >


         [Non-text portions of this message have been removed]         Laiðkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiðke pabrëþtinai jø neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvieèiame dalintis mûsø laiðkais, praðome pripaþinti mûsø autorius.

         Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

         Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu: minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
         Yahoo! Groups Links


         ---------------------------------
         Finding fabulous fares is fun.
         Let Yahoo! FareChase search your favorite travel sites to find flight and hotel bargains.

         [Non-text portions of this message have been removed]
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.