Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Minciu_sodas_LT] Re: laukiu atsiliepimų, pagalbos, patarimų.

Expand Messages
 • vygantas vejas
  viskas labai idomu, bet noretusi dar ishgirsti ir konkretybiu projekto tomas vystymo klausimais. kaip del finansavimo ir kt. materiolines bazes? vejas
  Message 1 of 5 , Sep 21, 2006
   viskas labai idomu, bet noretusi dar ishgirsti ir konkretybiu projekto
   "tomas" vystymo klausimais. kaip del finansavimo ir kt. materiolines bazes?

   vejas

   >From: "Tomas T." <savilaida.tomas@...>
   >Reply-To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
   >To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
   >Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Re: laukiu atsiliepim��, pagalbos,
   >patarim��.
   >Date: Mon, 18 Sep 2006 21:35:07 +0200
   >
   >labai A��i��.c:
   >
   >
   >
   >Projekto ���TOMAS" pirmini�� id��j�� s��ra��as
   >
   >
   >
   >Anot bene garsiausio ��i�� laik�� intelektualo, Jono Pauliaus II, ��moni��
   >kult��rai svarbiausias yra ne tiek i��orinio pasaulio, kiek sav��s paties
   >pa��inimas. Kult��ra yra tai, per k�� ��mogus tampa tikresniu ��mogumi,
   >savaranki��kesniu ��mogumi.
   >
   >Dera pasteb��ti, kad ��is procesas pats i�� sav��s yra dinami��kas.
   >Kult��rai be
   >galo svarbus yra ��jimas �� gelm�� (tobul��jimas, kitimas), per
   >nusistov��jusios
   >kult��rin��s erdv��s drumstimus. Taigi, tam kuriamas projektas ���TOMAS".
   >
   >
   >
   >
   >
   >Projekto ���TOMAS" tikslai:
   >
   >
   >
   > 1. Pagyvinti Lietuvos kult��rin�� gyvenim��;
   > 2. Stiprinti jaunosios kartos pozicijas Lietuvos kult��rin��je
   >erdv��je;
   >
   >3. Suteikti galimyb�� savo darbus skelbti
   >jauniesiems[1]<http://mail.google.com/mail/?view=page&name=gp&ver=sh3fib53pgpk#_ftn1>k��r��jams
   >ir menotyrininkams;
   >
   >4. Skelbti, vykdyti, populiarinti meninius eksperimentus;
   >
   >5. Skelbti, vykdyti, populiarinti men�� sintez��s id��jas;
   >
   > 1. Pl��sti jaun��j�� k��r��j�� ir menotyrinink�� k��rybin�� bei
   >kult��rin��
   > akira��ius;
   > 2. Gaivinti, skelbti, vykdyti, populiarinti Fluxus id��jas; taip pat
   > skatinti jaunim�� kurti naujus kult��rinius s��j��d��ius.
   >
   >[galima dar prapl��sti, jei turi min��i��...]
   >
   >
   >
   >
   >
   >Projekto ���TOMAS" ��gyvendinimo b��dai:
   >
   >
   >
   > 1. Keturis kartus per metus leisti ��urnal�� ���TOMAS", skirt�� jaunimo
   > originaliosios k��rybos (poezija, proza, dail��s darb�� reprodukcijos)
   >ir
   > tiriamojo ar ap��velgiamojo pob��d��io darb�� (teatras, muzika, kinas,
   >dail��,
   > modernusis ��okis) publikacijai popieriuje. Leidinys b��t�� A5 formato,
   > apytiksliai 22 lap�� apimties, spalvotais vir��eliais, kaina ��� 87
   >ct);
   > 2. Sukurti internetin�� puslap��, kuriame bus publikuojami muzikos,
   > video ir kit�� r����i�� jaun��j�� k��r��j�� meno darbai, ne��manomi
   >perteikti
   > popieriuje;
   > 3. Bendradarbiauti su Lietuvos (o v��liau ��� ir u��sienio) kult��ros
   > ��staigomis, kult��rine spauda bei ��vairi�� sri��i�� ir pa��i��r��
   >menininkais;
   > 4. Rengti skaitytoj�� ir jaun��j�� k��r��j�� susitikimus, seminarus
   > ��vairiomis meno temomis, rengti k��rybos konkursus;
   > 5. Rasti r��m��j��; Rasti leidykl��.
   >
   >[galima dar prapl��sti, jei turi min��i��...]
   >
   >
   >
   >
   >
   >Projekto ���TOMAS" tikslin�� auditorija: kult��ra besidomintis Lietuvos
   >jaunimas, ypatingai ��� akademinis, taip pat i��skirtina moksleivija.
   >
   >
   >
   >
   >
   >Projekt�� ���TOMAS" vykdo iniciatyvin�� student�� grup��.
   >
   >
   >
   >
   >
   >------------------------------
   >
   >[1]<http://mail.google.com/mail/?view=page&name=gp&ver=sh3fib53pgpk#_ftnref1>�
   >iuo
   >atveju turimi galvoje asmenys iki 35 met��.
   >
   >
   >--
   >tiesiog.Tomas.Ta��kauskas.tiek jau to.dar ir poetas.
   >
   >
   >[Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   >Laikas minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomens nuosavyb, tai yra,
   >visuomens labui atsisakome autorini teisi, nebent tame laike pabrtinai j
   >neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvieiame
   >dalintis ms laikais, praome pripainti ms autorius.
   >
   >Laikus sisti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
   >
   >Atsisakyti ios konferencijos, siskite laik be teksto adresu:
   >minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
   >Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
  • Tomas T.
   na.pirma.mes (iniciatyvine studentu grupe) gavome atsiliepimu, kad ideja labai nekonkreti ir finansines paramos tikrai tokioje formoje nesulauks.taigi.dabar
   Message 2 of 5 , Sep 21, 2006
    na.pirma.mes (iniciatyvine studentu grupe) gavome atsiliepimu, kad ideja
    labai nekonkreti ir finansines paramos tikrai tokioje formoje
    nesulauks.taigi.dabar nusprendem ieskoti su panasaus pobudzio projektais
    susidurusiu asmenu, kurie padetu sutvirtinti ir isgryninti ideja.ta tikimes
    atlikti artimiausiu metu.ieskojimas jau vyksta.gal yra cia galinciu mums
    padeti?
    tada vaikstysim ir ieskosim materialines bazes.
    kadru t.y. rasanciuju ir kitu pildanciuju projeta jau turime.tik dar patys
    turime konkretizuoti (iskristalizuoti) savo paciu veiksmus ir projeto
    palaipsnini ygyvendinima.
    tarkim.tekstai popieriniam tomo variantui jau yra.


    2006/9/21, vygantas vejas <messiahofrainbow@...>:
    >
    >
    > viskas labai idomu, bet noretusi dar ishgirsti ir konkretybiu projekto
    > "tomas" vystymo klausimais. kaip del finansavimo ir kt. materiolines
    > bazes?
    >
    > vejas
    >
    > >From: "Tomas T." <savilaida.tomas@...>
    > >Reply-To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
    > >To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
    > >Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Re: laukiu atsiliepimų, pagalbos,
    > >patarimų.
    > >Date: Mon, 18 Sep 2006 21:35:07 +0200
    > >
    > >labai Ačiū.c:
    > >
    > >
    > >
    > >Projekto „TOMAS" pirminių idėjų sąrašas
    > >
    > >
    > >
    > >Anot bene garsiausio šių laikų intelektualo, Jono Pauliaus II, žmonių
    > >kultūrai svarbiausias yra ne tiek išorinio pasaulio, kiek savęs paties
    > >pažinimas. Kultūra yra tai, per ką žmogus tampa tikresniu žmogumi,
    > >savarankiškesniu žmogumi.
    > >
    > >Dera pastebėti, kad šis procesas pats iš savęs yra dinamiškas.
    > >Kultūrai be
    > >galo svarbus yra ėjimas į gelmę (tobulėjimas, kitimas), per
    > >nusistovėjusios
    > >kultūrinės erdvės drumstimus. Taigi, tam kuriamas projektas „TOMAS".
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >Projekto „TOMAS" tikslai:
    > >
    > >
    > >
    > > 1. Pagyvinti Lietuvos kultūrinį gyvenimą;
    > > 2. Stiprinti jaunosios kartos pozicijas Lietuvos kultūrinėje
    > >erdvėje;
    > >
    > >3. Suteikti galimybę savo darbus skelbti
    > >jauniesiems[1]<
    > http://mail.google.com/mail/?view=page&name=gp&ver=sh3fib53pgpk#_ftn1
    > >kūrėjams
    > >ir menotyrininkams;
    > >
    > >4. Skelbti, vykdyti, populiarinti meninius eksperimentus;
    > >
    > >5. Skelbti, vykdyti, populiarinti menų sintezės idėjas;
    > >
    > > 1. Plėsti jaunųjų kūrėjų ir menotyrininkų kūrybinį bei
    > >kultūrinį
    > > akiračius;
    > > 2. Gaivinti, skelbti, vykdyti, populiarinti Fluxus idėjas; taip pat
    > > skatinti jaunimą kurti naujus kultūrinius sąjūdžius.
    > >
    > >[galima dar praplėsti, jei turi minčių...]
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >Projekto „TOMAS" įgyvendinimo būdai:
    > >
    > >
    > >
    > > 1. Keturis kartus per metus leisti žurnalą „TOMAS", skirtą jaunimo
    > > originaliosios kūrybos (poezija, proza, dailės darbų reprodukcijos)
    > >ir
    > > tiriamojo ar apžvelgiamojo pobūdžio darbų (teatras, muzika, kinas,
    > >dailė,
    > > modernusis šokis) publikacijai popieriuje. Leidinys būtų A5 formato,
    > > apytiksliai 22 lapų apimties, spalvotais viršeliais, kaina – 87
    > >ct);
    > > 2. Sukurti internetinį puslapį, kuriame bus publikuojami muzikos,
    > > video ir kitų rūšių jaunųjų kūrėjų meno darbai, neįmanomi
    > >perteikti
    > > popieriuje;
    > > 3. Bendradarbiauti su Lietuvos (o vėliau – ir užsienio) kultūros
    > > įstaigomis, kultūrine spauda bei įvairių sričių ir pažiūrų
    > >menininkais;
    > > 4. Rengti skaitytojų ir jaunųjų kūrėjų susitikimus, seminarus
    > > įvairiomis meno temomis, rengti kūrybos konkursus;
    > > 5. Rasti rėmėjų; Rasti leidyklą.
    > >
    > >[galima dar praplėsti, jei turi minčių...]
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >Projekto „TOMAS" tikslinė auditorija: kultūra besidomintis Lietuvos
    > >jaunimas, ypatingai – akademinis, taip pat išskirtina moksleivija.
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >Projektą „TOMAS" vykdo iniciatyvinė studentų grupė.
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >------------------------------
    > >
    > >[1]<
    > http://mail.google.com/mail/?view=page&name=gp&ver=sh3fib53pgpk#_ftnref1>
    > >iuo
    > >atveju turimi galvoje asmenys iki 35 metų.
    > >
    > >
    > >--
    > >tiesiog.Tomas.Taškauskas.tiek jau to.dar ir poetas.
    > >
    > >
    > >[Non-text portions of this message have been removed]
    > >
    > >
    > >
    > >Laikas minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomens nuosavyb, tai
    > yra,
    > >visuomens labui atsisakome autorini teisi, nebent tame laike pabrtinai j
    > >neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvieiame
    > >dalintis ms laikais, praome pripainti ms autorius.
    > >
    > >Laikus sisti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    > >
    > >Atsisakyti ios konferencijos, siskite laik be teksto adresu:
    > >minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
    > >Yahoo! Groups Links
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    > >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > Laikas minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomens nuosavyb, tai yra,
    > visuomens labui atsisakome autorini teisi, nebent tame laike pabrtinai j
    > neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kvieiame
    > dalintis ms laikais, praome pripainti ms autorius.
    >
    > Laikus sisti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    >
    > Atsisakyti ios konferencijos, siskite laik be teksto adresu:
    > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >


    --
    tiesiog.Tomas.Taškauskas.tiek jau to.dar ir poetas.


    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.