Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Kas mums mirtis?... Ar galima tikėti Dievu?...

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Siunciu UTF-8 koduote. Andrius ... Ačiū Vygaudui už labai prasmingus pamąstymus, kuriuos pridedu žemiau. Ką mums reiškia mirtis? Kas yra mūsų aš ?
  Message 1 of 1 , Apr 1, 2006
   Siunciu UTF-8 koduote. Andrius
   ------------------------------------------------
   Ačiū Vygaudui už labai prasmingus pamąstymus, kuriuos pridedu žemiau. Ką
   mums reiškia mirtis? Kas yra mūsų "aš"? Ką mums reiškia kiti žmonės? Ir
   mes visi paėmę kartu? Ką mes turim bendro su Dievu ar pasauliu? Kas yra
   už jų? Kaip mūsų atsakymai, mūsų suvokimas veikia mūsų gyvenimą? Kas yra
   amžinas gyvenimas?

   Lygiai tokius klausimus svarstome kartu su Mindaugu Kubiliumi
   antradieniais, 18:00 valandą, šv.Jonų koplyčioje, Vilniaus universitete.
   Mes apmąstome, aptariame savaitės liturginius skaitymus. Paskui
   pasimokome giedojimo. O dar po to pabendraujame kurioje nors kavinėje.
   Mindaugas kviečia mus kas savaitę paskaityti jo mintis "Lietuvos ryto"
   svetainėje ir atsiliepti:
   Trys milijonai - IV Gavėnios sekmadienis
   http://www.lrytas.lt/?data=20060327&id=11434621101141534571&view=4
   Baltoji dykumos saulė (III Gavėnios sekmadienio komentaras)
   http://www.lrytas.lt/?data=20060319&id=11427755701142142005&view=4

   Džiaugiamės, kad Mindaugas gali parašyti tokiai plačiai auditorijai.
   Palaikom jį atsiliepdami "Lietuvos ryto" svetainėje, taip pat ir čia, ir
   aišku, prisijungdami antradieniais.

   Ačiū Vygaudui - skaitykime toliau. Laukiame mūsų įvairiausių minčių.
   Šios temos vis dėl to labai praktiškos nes jomis rikiuojame visas savo
   gyvenimo vertybes. Šiandien susitikau su Petru Vaitiekūnu, Lietuvos
   ambasadoriumi Baltarusijoje. Mes pažįstami iš Sąjūdžio laikų. Jo kertinė
   vertybė: "tikėjimas Dievu" ir jam rūpi klausimas: "Ar galima tikėti
   Dievu?" Tai iš tiesų rimtas klausimas į kurį manau jisai gali rasti
   atsakymą, ir mes galime padėti. Ilgimės Dievo, bet ar galime ne vien
   ilgėtis? Ką tai reikštų?

   Andrius Kulikauskas, http://www.ms.lt
   ----------------------------------------------------------------------
   Vygaudas Juozaitis

   Kai aš numirsiu.

   Kai aš numirsiu, kai numirs mano kūnas, sustos plakti širdis ir išnyks
   visi mano prote esantys prisiminimai, tuomet teliks tik atmintis kituose
   apie mane. Galbūt stovės man paminklas, bus mano vardu pastatyti
   miestai, pavadintos gatvės, o galbūt ir nieko nebus. Galbūt visus
   kuriuos aš pažystu ir kurie mane pažysta išnyks kartu su manimi išnyks
   ir miestai ir visa tai, kas galėtų nors truputi priminti kitiems mane...
   Kadangi turiu pažystamų visoje žemėje, todėl, greičiausiai turėtu
   išnykti labai didelė žmonių grupė, kad nebeliktu jokių žinių apie mane.
   Bet ne apie tai norėjau dabar parašyti, o tiesiog atskleisti, pabandyti
   atskleisti savo požiūri į mirti ir jums ir sau pačiam.

   Kadangi pasaulyje egzistuoja begaliniai dalykai, kurie priklauso ne nuo
   žmonių, o nuo kažko kito, galbūt Dievo, todėl mes visi esame surišti,
   kaip rankos pirštai, į vieną kumštį. Tarkime, kad visi žmonės yra
   atskiri vienos rankos pirštai. Ranka turi apie 7mljrd. pirštų, tokiu
   būdu, įsivaizduokite, kokia jėgą turi toksai kumštis! Tai štai, mes visi
   susivieniję, galime padaryti labai daug, galbūt, galbūt, net pakeisti
   visatos lemtį. Kodėl gi ne?!

   Tai štai, aš esu pirštas, vienas kaip pirštas, didelės rankos, bet ranka
   savotiškai mąstant irgi yra mano. Nes, kaip ir ranką taip ir pirštus,
   valdo mintis, esminė mintis. Vieni pirštai išnarinti, kiti sulaužyti.
   Kaip bebūtų visi pirštai įtakoja vieni kitus, jeigu skaudą vieną piršta
   kiti lankstosi sunkiau, stengiasi „neužgauti“ ligonio. Išnarintas
   pirštas į priešingą pusę, lenkia ir gretimus pirštus į išlinkimą. Taip
   kumščio suspausti ir nepavyksta, susirieti norėdamas įtakoti aplinkinius
   prisijungti ir nors vieną kartą, žmonių istorijoje, susijungti į vieną
   galingą kumštį, bet tepavyksta tik gretimus pirštukus truputi sulenkti.
   Bet ne apie tai...

   Mano visas kūnas sudaro visą, anksčiau minėtą, įsivaizduojamą pirštą,
   kaip nuo galvos plaukų iki kojų nagų, taip ir nuo piršto nago iki
   plaštakos. Mano mintis išsitiesią toliau, tik ji mane verčia, galvoti,
   kad aš esu, šiuo atveju ir pirštas ir plaštaka ir visa ranka. Todėl,
   jeigu aš esu visa ranka, tai aš esu ir visi jos pirštai. Todėl mane,
   tokios mintys priveda prie vienos išvados, kad aš numirsiu kaip
   organizmas, bet nenumirsiu kaip mintis. Taip iš tiesų numirs mano
   atsiminimai, visa praeitis, viskas, ką saugo mano protas išnyks, kaip
   išnyksta dokumentai sulaužius kompaktinį diską. Galbūt ir pavyks žmonėms
   keistais prietaisais išsaugoti, mano užuostų kvapų kolekciją, kuri yra
   įrašyta kažkuriame mano galvos kampelyje, pavyks išsaugoti mano
   fantazijos kilmės šaknį ir visą spektrą įvairiausių svajų, sapnų,
   svajonių, išmislų ir minčių. Visa tai vis tiek nesudarys visumos, tai
   bus padrika, atskiros dalys, bet ne visuma, kaip yra dabar, kol aš esu
   gyvas. Įmanoma, kad atkurs mane, priderins mano mintis, praeitį,
   fantaziją prie mano kūno, kurį irgi atkurs, kaip kloną, kaip
   bio-organizmą. Mano mintys neatsiejamos nuo mano kūno. Juk kiekvienas
   randas, ar specifinis kelio skausmas, turi istoriją, kuri irgi turi savo
   vietą mano galvoje.

   Pasakysite, - keistai mąstau? Visur esu aš ir maža mergaitė, ir senas
   vyras, ir poetas, ir teatro režisierius, ir daktaras, ir fizikas, ir
   sargas, ir aktorius, aš esu visi gyvi žmonės. Jeigu jums kyla,
   klausimas, kaip taip gali būti, tuomet jūs nesupratote mano minties ir
   nesupratote, ką aš jums ir bandžiau išaiškinti. Jeigu yra kitaip, ir jūs
   kol kas jaučiatės suprantantys, ką skaitote, tai specialiai jums aš
   tęsiu toliau.

   Matydamas kita save, t.y. kitą žmogų, retkarčiais susimąstau, kodėl aš
   esu toks? Kartais ir jūs susimąstote, kodėl jūs esate tokie, na kodėl
   taip rengiatės, kodėl klausotės tokios ar kitokios muzikos, kodėl
   bendraujate su vienais, o ne kitais žmonėmis. Noriu pabrėžti, kad
   žiūrėdamas į kitą, aš galvoju, ne kaip jis mąsto, bet aš mąstau kaip aš
   mąstau būdamas juo. Aš į save žiūriu iš kitų akių. Kai stovite prieš
   veidrodį ir matot savo atvaizdą, tai įsivaizduokite, kad jūsų akys yra
   tenai, veidrodžio atspindyje. Taip žiūrėdamas, aš suprantu keistų
   dalykų, kitaip įvertinų aplinką, kitaip pasižiūriu į save dar kartą. Kai
   numiršta artimas žmogus aš stoviu prie jo kapo, kai numirsiu aš ir mano
   draugai stovės (arba ne), ir matys (arba ne), mano kūną, tai ir tokiu
   atveju aš matysiu save jų akimis, bet tai vis vien bus tos pačios mano
   akys. Tai štai, - aš niekada nenumirsiu!

   ***

   Visa žmonija (visuomenė) gyvens taikiai, gražės ir gerės įvairios žmonių
   dalelės, tarpusavio santykiai, iki tol, kol kažkada viskas sustos ir gal
   tada įvyks kažkas neįtikėtinai nesuprantamo ir visi pavirs Dievu?!

   Gal paprasčiausiai aš esu tiktai mintis,
   Kuri gyvena iš savęs kaip sumaištis,

   (iš eilėraščio „Saulė“)

   Jeigu mirštam ir to nežinom? – Gyvenam toliau (radau kažkur parašyta
   savo minti).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.