Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Indija

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Sveiki visi, Baigiu isikurti Kalifornijoje. Nusipirkau nauja kompiuteri, tad pasistengsiu rasyti lietuviskais rasmenimis. Saulius atsiunte zinute, jums
  Message 1 of 1 , Jan 5, 2001
  • 0 Attachment
   Sveiki visi,
   Baigiu isikurti Kalifornijoje. Nusipirkau nauja kompiuteri, tad
   pasistengsiu rasyti lietuviskais rasmenimis. Saulius atsiunte zinute,
   jums persiunciu. Gal kada keliausime i Indija...
   Jusu,
   Andrius

   ************************8
   Apie kova su skurdu, kad Indijoje netruksta zmoniu, kuriems rupi
   mastymas:

   Saulius:

   Tikrai taip, tik màstymà jie supranta kiek kitaip nei mes, vakarieèiai.
   Ar atsimeni 1999 m. geguþës pabaigoje LIKS Intelektikos sekcijos
   seminare Amerikos indas prof. Suhrit Dey skaitë paskaità apie
   Consciousness, kuriame ir pats dalyvavai.
   Tikrai þinau, kad jis rengia kompiuterinës pakraipos konferencijas
   Indijoje (vienà CFP man buvo atsiuntæs, bet iðtryniau, nes neplanavau
   dalyvauti).

   Taigi, jei kada rimtai svarstysi vykti á Indijà - patariu á já kreiptis;
   manau, jis mielai kà tai patars.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.