Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Pragiedruliai - Cafe de Paris

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Tyli kiaulė gilią šaknį knisa... Jau kurį laiką galvoju, ko aš noriu Lietuvoje? Čia atsikėliau prieš aštuonerius metus. Įsteigiau Minčių
  Message 1 of 1 , Mar 1, 2006
   Tyli kiaulė gilią šaknį knisa...

   Jau kurį laiką galvoju, ko aš noriu Lietuvoje?

   Čia atsikėliau prieš aštuonerius metus. Įsteigiau "Minčių sodą", kaip
   įmonę iš kurios galėčiau pragyventi. Sugalvojau, aptarnausiu
   savarankiškai mąstančius. Juk toks ir esu, trokštantis "viską žinoti ir
   tas žinias gražiai taikyti". Internetas sudarė galimybę telkti
   įvairiausius pasaulio šviesuolius. Jau atrodo įsitvirtinom pasaulyje,
   mūsų veikla anglų kalba labai plati. Kad ir šią savaitę, mūsų
   tyrinėtojai Henry Migingo ir Samwel Kongere susitiko Kenijoje,
   pastarajam skyrėme mažą stipendiją, tariamės, kad jisai padės savo
   kraštiečiams ruoštis paukščių gripui; vykdžiau užsakymą kurti
   visuomeninę svetainę vienam JAV-ių judėjimui; tariausi su
   architekto-filosofo Christopher Alexander keturtomio redakoriumi, kaip
   mes galėtumėme jiems padėti platinti jų knygas ir burti jų visuomenę;
   programavome sistemą kuria savamoksliai mokysis, kaip kurti valiutą savo
   bendruomenei; ruošiame pasiūlymą kurti Interneto svetainę viešai kaupti
   žinias apie valstybių įstatymus ir taisykles ir jų pasėkmes
   informacinėms technologijoms. Mūsų veikla verda: 100 rašančių, 1000
   skaitančių, jau aptarnavome 20 klientų, veikia 8 darbo grupės.

   O kaip Lietuvoje?

   Po truputį suvokiu, ko aš noriu mūsų krašte. Aš noriu aplinkos, kuri
   skatintų mane ir mus visus gyventi kūrėjais, pasidžiaugti mūsų krašto
   kūrybinėmis galimybėmis. Aš noriu, kad būtų lengva su kitais prasmingai
   bendrauti. Aš noriu, kad mūsų Lietuva būtų pavyzdys visam pasauliui,
   kaip būna, kada šviesūs žmonės vyrauja savo kultūra.

   Aš įsivaizduoju, kad mūsų "Minčių sodo" ar jai gimininga veikla galėtų
   kasmet dvigubėti savo mąstais. Tokiu būdu už dešimts metų pasaulyje
   būtumėme 100,000 rašančių-veikiančių ir 1,000,000
   skaitančių-palaikančių. Norėčiau, kad dešimtadalis būtų Lietuvoje.
   Tada būtų aišku, kas yra šviesuolių kultūra - tarsi diaspora - ir kaip
   gyvenama vienoje jos šalyje - Lietuvoje. Man tai būtų gražu.
   Nesivaržydamas sieksiu šito.

   Nuo ko pradėti?

   Žinau, kad tarptautinėje veikloje labai padėjo, kada Franz Nahrada -
   brandus šviesuolis - sutiko, kad mes organizuotumėme veiklą apie jį, ir
   tuo pačiu jį patį įpareigotumėme atvirai ugdytis, pažinti save, iškelti
   tai kas jam pačiam neaišku. Tad Lietuvoje pradėjau ieškoti tokių
   brandžių šviesuolių, kurie gal norėtų, kad juos palaikytumėme. O kada
   ieškom šviesos, jos randame pas daug ką. Džiaugiuos, kad vis daugiau
   įžiūriu pragiedrulių.

   Labai trumpai suminėsiu kelis blykstelėjimus, gal būtent susijusius su
   Cafe de Paris, tai kavinė Vilniuje, Pilies gatvėje, šalia Prancūzų
   kultūros centro ir knygyno.

   Pirmiausia, prieš pora savaičių mūsų bičiulis austras Franz Nahrada
   įtraukė Liaudies kūrybos klubą "Atžalyną" į "utopistų" paraišką Europos
   komisijai. Gal laimėsime 10,000 eurų statyti video tiltus su
   šviesuoliais Lietuvos kaimuose, taip pat ir kitose Europos šalyse bei
   besivystančiuose kraštuose. Toje mūsų paraiškoje, pasirodo, dalyvauja
   ir Cafe de Paris savininkė, fotografė Mirjam Wirz. Sužinojau apie meno
   akcijas http://www.involved.lt Kavinėje susipažinau su jos vyru
   Augustinu. Jie patyrę visuomenininkai.

   Šį vakar Cafe de Paris kavinėje dalyvavau "Filocafe" vakare
   http://www.filosofija.vu.lt/index.php?rodyti=filocafe
   Būna kas antrą trečiadienį 19:00. Kita tema bus rasinė diskriminacija.
   O šiandien kalbėjome apie meilę, išeities tašku pasiimdami Platono
   dialogą "Puota". Ir aš pajutau, kaip gerai, kada yra visaip ir
   skirtingai mąstančių, kokios mintys tada prasiveržia manyje, ir kaip tai
   paskatina naujai, gyvai viską permąstyti. Vakaras, manau, labai gražiai
   praėjo. Dar nepažįstu visų organizatorių, bet jau vien svetainė
   http://www.filosofija.vu.lt/index.php rodo veiklos grožį.

   Svetainėje yra ir skyrelis Klausk filosofo. Vasario mėnesį tai buvo
   Leonidas Donskis. Aš jo paklausiau: Kurie Lietuvos šviesuoliai ugdo mus
   savo veikla ir pavyzdžiu? Tai jis atsakė: Egidijus Aleksandravičius,
   Darius Kuolys, Julius Sasnauskas, Arūnas Peškaitis, Andrius Navickas.

   Darius Kuolys vadovauja Pilietinės Visuomenės Institutui,
   http://www.civitas.lt, kuris visai šalia, Didžioji 5. O Julius,
   Arūnas ir Andrius visi glaudžiasi netoliesi, prie Bernardinų bažnyčios.
   Aš kaip tik ten ėjau vakar Užgavėnių švęsti (per vėlai pabudau
   nuvažiuoti pas Saulių ir Rūtą Marcinkonyse). O kaip tik tą dieną
   netyčia susitikau Viktoriją, kuri taip gražiai dainuoja. Tad po mišių
   (žemaitiškų, deja, nespėjau) susitikome ten prie laužo, ji supažindino
   su savo bičiuliu Nikodemu. Kaip linksmai kiemelyje visi įsitraukėme į
   Užgavėnių šokius. O po jų nuėjau su jais į Užupį, pas Nikodemą. Ir ten
   visi kas sėdėjo prie stalo mokėjo dainuoti ir gitara groti. Ir kaip
   įspūdingai grojo! visi paeiliui.

   Jų tarpe: JB Willit iš Kalifornijos, http://people.tribe.net/jbwillit
   http://people.tribe.net/jbwillit/photos Ir taip pat Plazi (Afroband) iš
   Vakarų Afrikos (ansamblį ką tik aprašė BBC! " Lithuania warms to African
   band" http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4723268.stm ). Dar taip
   pat užupietį Deividą Nutautą iš Bitės
   http://www.funk.lt/lit.php?cid=283 Ir daugiau kas grojo! O kokios
   teigiamos mintys, šilti jausmai, kaip retai būna. Aš tiesiog
   stebėjausi, kaip gražiai liejasi kūryba! Aš žinau, kaip be galo sunku
   man yra suburti, paskatinti kūrėjus, o Nikodemas taip puikiai tą
   sugeba. Aišku, norisi dar daugiau, kad ta kūrybos jėga rastų, kaip
   teigiamai reikštis, neapsiriboti akimirka o veikti visą mūsų gyvenimą.

   Su Plazi kalbėjau tik trumpai, bet spėjau supažindinti su mūsų darbo
   grupe Holistic Helping, http://groups.yahoo.com/group/holistichelping/
   kuriai vadovauja Janet Feldman, visapusiškai palaikanti ypač Afrikos
   kūrėjus, veikėjus, visuomeninkus. O jis man matytas iš ankščiau, nes
   kaip prancūzakalbis dirba... Cafe de Paris! Taip ir šiandien
   susitikome. Ten radau ir JB. Turiu vilčių kada nors su jais dainas
   kurti lietuvių kalba.

   Šį šeštadienį tikiu įsidrąsinti, nutaikyti vietą ir padainuoti, pagroti
   Kaziuko mugėje, Gedimino prospekte. Gal kas prisijungs ar su manimi
   padraugaus? Paskambinkite +370 (699) 30003 arba tiesiog užkalbinkite.

   O tarp visų įvairiausių žmonių šiandien filosofų pabendravime sutikau
   Mindaugą Kubilių. Aš prieš mėnesį nuėjau į čia pat esantį Filosofijos
   dekanatą ir paklausiau, kuris iš jų yra tikrai šviesus žmogus,
   neabejingas visuomeninei, ją perkuriantis, tuo pačiu drįstantis ugdyti
   ir save? Man nurodė Mindaugą. Jisai dėsto Vilniaus universitete ir
   taip pat yra Sorbonos universiteto doktorantas, studijuoja patristiką
   (tai Bažnyčios tėvų mokslas). Kartą susitikome ir pora kartų dalyvavau
   jo rengiamuose liturginių skaitinių apmąstymuose. Vyksta kiekvieną
   antradienį, 18:00 šv.Jonų bažnyčioje, Vilniaus universitete. Manau, jam
   rūpi pajusti ir išgyventi tikėjimo tiesą. Jam rūpi katalikiškumas. Jis
   priedo turi gražų balsą ir gieda grigališkąjį choralą, dar kitus moko.
   Šį šeštadienį kovo 4d. 16:00 vyks Šv.Jonų bažnyčios grigališkojo choralo
   ansamblios koncertas šv.Onos koplyčioje, o 16:45 jis Filosofijos
   fakultete skaitys paskaitą "Šv.Kazimieras - Lietuvos savasties
   beieškant". Bendrai, jisai yra labai tvirtos dvasios žmogus, drąsiai ir
   darbingai dalinantis šviesa, kiek jos randa tikėjime ir gyvenime.

   Šaunu, kad vienu metu kavinėje gali būti tokia šviesos (ir sąskambio)
   įvairovė.

   Norėčiau, kad mūsų susirašinėjimas būtų tokia kavinė. Įtraukime tuos,
   kurie neturi su kuo pasidrąsinti. Rašykime, kas mums rūpi. Iškelkime,
   ką gražaus matome žmonėse. Išmokime bendrauti su skirtingais žmonėmis.
   Įveikime tas prarajas, kad galėtumėme vienas kitu pasidžiaugti ir
   pasisemti jėgų.

   Parašiau ilgesnį laišką, bet tikiu suprasite, kad visa tai galime ir
   trumpesniais laiškučiais. Pagal ūpą.

   Myliu,

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   Minčių sodas
   http://www.ms.lt
   ms@...
   +370 (699) 30003
   Vilnius
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.