Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Minciu_sodas_LT] sveikini mas su artėhančiomis šventėmis

Expand Messages
 • Alfonsas Katkus
  Labas rytas, su artėjančiais Naujais metais. Kūrybinės sekmės, ryžto, noro tarnauti. Gerbiamieji prašau išbraukti mano el. pašto adresą iš sąrašo
  Message 1 of 2 , Dec 27 10:23 PM
   Labas rytas,

   su artėjančiais Naujais metais. Kūrybinės sekmės, ryžto, noro tarnauti.
   Gerbiamieji prašau išbraukti mano el. pašto adresą iš sąrašo narių,
   kuriems siunčiama informacija. Nes nepažįstu to žmogaus iš kurio ją
   gaunu el. laiškus ir visiškai nesuvokiu ką jūs veikiate.

   Pagarbiai,

   Alf alchemikas

   On 19/02/06, Mindaugas <mindaugas@...> wrote:
   > Andriau, Ryti ir kt.
   >
   >
   > Te išsipildo visos šviesios viltys
   > Te lydi vien tik geras žodis,
   > Te džiugina kiekvienas darbas
   > Tegul prasmingos būna dienos
   > O laimė dažnas Jūsų svečias.
   >
   >
   > Mindaugas
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   >
   > Laiđkas á minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenës nuosavybë, tai yra, visuomenës labui atsisakome autoriniø teisiø, nebent tame laiđke pabrëūtinai jø neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mûsø laiđkais, prađome pripaūinti mûsø autorius.
   >
   > Laiđkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
   >
   > Atsisakyti đios konferencijos, siøskite laiđkā be teksto adresu: minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >


   --
   Nuolankiai,
   Su nuoširdžiausiais linkėjimais

   Alfa alchemikas
   Tel.: 8 5 261 09 75 darbo
   8 5 230 20 50 namų
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.